Sago-konst Vykort i färg
Färgkort i A6 format

Nedan visas vykort i färg från förlaget Sagokonst i A6 formatet. Det är mycket möjligt att denna serie börjar med nummer 600.

Status 2011-06-04:

8 egna av 613 möjliga numrerade.

ANARISFJÄLLEN.

Kommentar

Nr: 600
Obegagnat

PREDIKSTOLEN, Helagsfjället.

Kommentar

Nr: 601
Postgånget 1961

LUNNDÖRREN. Dörrpiken t. v..

Kommentar

Nr: 602
Obegagnat

MULLFJÄLLET.

Kommentar

Nr: 605
Obegagnat

STORSYLEN. I bakgrunden Helagsfjället.

Kommentar

Nr: 609
Obegagnat

LUNDÖRRSPASSET FRÅN SÖDER.

Kommentar

Nr: 610
Obegagnat

HELAGSFJÄLLET.

Kommentar

Nr: 612
Obegagnat

BLÅHAMMARSTUGAN.

Kommentar

Nr: 613
Postgånget men otydligt stämplat