Sago-konst A.B. Stockholm
Serie L.B.N.

Nedan visas vykort i färg från förlaget Sagokonst i det gamla formatet (14x9 cm).
Denna sammanställning innehåller vykort i serien L.B.N.

Status 2008-01-02:

6 egna, totalt 6 identifierade av 13 kända numrerade.

Norrköping. Rådhuset.

Kommentar

Nr: L.B.N. 5
Postgånget 1954

Norrköping. Carl Johans Park med Oskar Fredriks bro.

Kommentar

Nr: L.B.N. 7
Postgånget 1949

Norrköping. Parti av Motala Ström.

Kommentar

Nr: L.B.N. 8
Obegagnat

Norrköping. Kungstorget

Kommentar

Nr: L.B.N. 9
Postgånget 1950

Norrköping. Fridtunatäppan.

Kommentar

Nr: 1722 (122)
Postgånget 1956

Förlag: L.B.N. 10.

Norrköping. Stadsteatern.

Kommentar

Nr: 1725 (122)
Postgånget 1952

Förlag: L.B.N. 13.