Vykort i färg
Sagokonst & Grafisk Konst
Serie KP x C

Nedan visas vykort i färg från förlagen Sagokonst och Grafisk Konst i det gamla formatet (14x9 cm).
Denna sammanställning innehåller vykort i serien KP x C.

Status 2010-01-16:

26 egna av 34 kända numrerade.

Karlskrona. Klockstapeln.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
Nr: KP 1 C (-)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

KARLSKRONA. Carl XI staty.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
Nr: KP 3 C (209)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1955

Karlskrona. "Eko" Hoglands park.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
Nr: KP 4 C (-)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1945

Karlskrona. Hoglands park.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
Nr: KP 5 C (-)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1946

KARLSKRONA. Båtsmansstugor, Björkholmen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
Nr: KP 6 C (109)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1951

Karlskrona. Rosenbom.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
Nr: KP 7 C (49)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1950

Ronneby. Motiv från Ronnebyån.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
Nr: KP 8 C (-)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1949

Ronneby. Vattenfallet.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
Nr: KP 9 C (-)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Ronneby. Brunnshotellet.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
Nr: KP 10 C (-)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlskrona. Borgmästarefjärden.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
Nr: KP 11 C (-)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1951

Karlskrona. Borgmästarefjärden

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst.
Nr: KP 11 C (153)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1955

KARLSKRONA. Hoglands Park.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
Nr: KP 13 C (-)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1952

Karlskrona. Fredrikskyrkan.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
Nr: KP 14 C (-)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlskrona. Skeppsbron.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
Nr: KP 15 C (-)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlskrona. Wachtmeisterstatyn.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
Nr: KP 16 C (-)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1953

Karlshamn. Kyrkan.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
Nr: KP 17 C (-)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlshamn. Torget, Böljelek.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
Nr: KP 18 C (-)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1952

Karlshamn. Rosengården.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
Nr: KP 19 C (-)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlshamn. Rosengården.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
Nr: KP 20 C (-)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1950

Karlshamn. Hamninloppet.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
Nr: KP 21 C (-)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlshamn. Hamnen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
Nr: KP 22 C (-)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

Karlshamn. Mieån.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
Nr: KP 23 C (-)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlshamn. Mieån.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
Nr: KP 24 C (-)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1953

Karlshamn. Samrealskolan.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
Nr: KP 26 C (-)

Fotograf: Okänd

Postgånget 194x

Karlskrona. Konserthusteatern.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
Nr: KP 33 C (49)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1954

Karlskrona. Stortorget.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst.
Nr: KP 34 C (153)

Fotograf: Okänd

Obegagnat