Den här sidan är ingång till min samling av vykort från fyra fotografer som också helt eller delvis utgav vykorten på egna förlag. Vykorten är från första hälften av 1900-talet, både svart-vita och hand-kolorerade. Fotograferna är:

Dagmar Eriksén

Mia Green

Stig Hartman

Emma Rundgren

Karl Stein

Carl Sunnegårdh

Anders Edvard Waagsböe

Antalet kort är just nu:
69

Sidan senast uppdaterad: 2011-10-30

Dagmar Eriksén
(Antal kort: 17)
Mia Green
(Antal kort: 8)
Stig Hartman
(Antal kort: 8)
Emma Rundgren
(Antal kort: 3)
Karl Stein
(Antal kort: 11)
Carl Sunnegårdh
(Antal kort: 16)
A. E. Waagsböe
(Antal kort: 6)
Reserv
(Antal kort: 0)