Sidan senast uppdaterad den 21 januari 2022

Albrekt Stare och hans bägge Annor ...
... deras liv och anor

Att forska på Albrekt och hans hustrurs anor är inte lätt, det ska konstateras först. Vi rör oss bakåt i tiden med mindre och mindre källmaterial att röra oss med.

Ett tappert försök är det värt!

Enjoy! --- Leif Gustafsson

Vem var Albrekt Stare?

ALBREKT STARE

Födelsedatum okänt.
Begravd den 31 maj 1719 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppland [3].

***

Ursprung

Albrekts ursprung är okänt.
Jag har på vissa internet sidor sett hans patronymikon skrivas Hansson, men jag har inga belägg på att det är sant.

Tiden innan fogdetjänsten på Uppsala slott

Albrekt kallas bokhållare när han gifter sig första gången i november 1673 [2].

I mantalslängderna hittar jag honom i Vendel sn åren 1677, 1678, 1680 och 1682 skriven för Åkra (tillsammans med ett flertal andra).
1682 kallas han för "Befallningsman Staren".
Tyvärr är 1709 det nästa år jag hittar en längd för. Då finns ingen Albrekt skriven här, däremot mågen Jakob Brun (eller Braun som han egentligen heter).

En annan källa säger att han var häradsfogde i Norunda härad från 1673 [KHW].

Nämnd som befallningman i Vendel sn (Uppland) 1679 [TN].

Albrekt som slottsfogde

Den 13 oktober 1690 förordnades han till slottsfogde på Uppsala slott, en tjänst han hade kvar till sin död 1719.

Trots att tjänstgöringstiden nominellt var 29 år, skötte han han tjänsten endast i 17 år. Under åren 1699-1711 var han avstängd efter att ha "lånat" pengar ur Enöreskassan i Uppland som han var ansvarig för. Skulden utgjordes av 2867 daler silvermynt (smt). Albrekts tillgångar vid detta tillfälle var 4400 daler kopparmynt (kmt) samt 7 hemman. Detta bedömdes inte täcka skulden så Albrekt blev i december 1698 satt i arrest. I juli 1699 släpptes han ur arresten och fick två månader på sig att klara upp sin skuld. Då detta ej lyckades blev han satt i arrest igen. I decmeber samma år skickar han in en nådeansökan. Han säger sig då ha avbetalt 800 daler på skulden, samt att hans hemman ska ha ett värde av 4000 daler smt, vidare att han har fordringar på 6000 riksdaler av Vesslands och Strömsbergs järnbruk. Han hänvisar vidare till 28 års trogen tjänst, föregående landshövdingars gunst och förtroende, samt sina många fattiga barns behov av uppehälle. Förmodligen slapp han ur arresten, men inte förrän i juli 1712 hade han lyckats minska skulden till 1200 daler smt sedan en del av hans egendomar sålts, varvid han återfick sin tjänst med villkoret att inom 3/4 år klarera skulden. Detta lyckades uppenbarligen i och med att han höll sin tjänst livet ut.

Fasta egendomar

Ägde följande hemman, alla i Uppland: 1 skatterusthåll Åkra och 1 augmenthemman Gryttby i Vendel sn, 1 hemman i
Gryta, Tensta sn, skattehemmanen Vaxmyra, Fjukby, Norre- och Mellangårdarne i Ärentuna sn.

Att kolla:

Tjänstf. kronofogde i Norunda härad av Örbyhus' län 1674-03-13. Ordinarie kronofogde samma år 27/4. Avsked 1682. Ånyo kronofogde i samma distrikt 1683. Slottsfogde i Uppsala 1690-07-00.

Vem var Anna Pourel?

ANNA POUREL

Född (döpt) 26 januari 1648 i Norrköping, S:t Olai forsamling, Östergötland [1]. Död senast år 1700.
Dotter till språkmästaren Bertram Pourel och hans hustru Kerstin Jeremiasdotter.

***

Det mesta av texten nedan baseras på information från följande artikel i Släktforskarnas årsbok 2009:

"Bertram Pourel, fransk hovspråkmästare i 1600-talets Sverige" av Mikael Nahlén och Hans Gidoff.

***

Anna Pourel var dotter till hovspråkmästaren Betram Pourel och hans första hustru Kerstin Jeremiasdotter.

Hon föddes 1648 i Norrköping (döpt den 26 januari [1]). Familjen flyttar till Stockholm ca 1652. Anna blev tidigt moderlös då modern Kerstin avlider 1655, förmodligen i Stockholm men begravs i Norrköping. Fadern Bertram gifter sedan om sig 1660 med Katarina Grubb.

Hur och när Anna träffar Albrekt Stare är inte känt.

ANNA POURELS ANOR

GENERATION 1

Annas far
BERTRAM POUREL
Född ca 1600 i Hatrize, Lorraine, Frankrike [E]. Begravd 21 september 1668 i Stockholm, Klara församling [E].
Blev misshandlad så svårt, sannolikt natten mellan 17 och 18 december 1667, på Drottninggatan i Stockholm att han avled dagen därpå.
Varför han begravs drygt nio månader senare är just nu en gåta för mig ...

Gift första gången den 6 januari 1646 i Norrköping, S:t Olai församling, Östergötland [2], med

Annas mor
KERSTIN JEREMIASDOTTER
Födelsedatum okänt. Begravd 21 september 1655 i Norrköping, S:t Olai församling, Östergötland [E].
Med stor sannolikhet dog Kerstin i Stockholm.

Vem var Anna Scalina?

ANNA SCALINA

Född 1670 [uppskattat]. Död ca 1738 [uppskattat].
Dotter till kyrkoherden i Söderala Olaus Laurentii Schalin och hans hustru Anna Gestrinia.

***