Sidan senast uppdaterad den 20 december 2019

Ättlingarna till Albrekt Stare

Strukturen som följer för ättlingarna är uppdelad efter Albrekts barn. Jag tar med samtliga ättlingar, kvinnor som män. Detta arbete är ett kontinuerligt arbete som förmodligen aldrig blir klart. Med tanke på personlig sekretess så undviker jag att lägga till detaljer om personer födda de senaste 100 åren. I princip innebär det att jag stannar i sjunde-nionde led efter Albrekt. Vill du kolla om jag har ytterligare info är det bara att skicka ett mail.

Jag är själv inte släkt med Albrekt med min hustrus far kan du hitta via Albrekts dotter Katarina!
Lägger vi sedan till min hustru, våra barn och barnbarn (som ingen av dem syns här) så innebär det att våra barnbarn utgör en del av den
12:e GENERATIONEN
efter Albrekt Stare!

Enjoy! --- Leif Gustafsson

PROBAND

ALBREKT STARE

Födelsedatum okänt. Begravd den 31 maj 1719 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppland [3].

Gift 1:a gången 30 november 1673 i Stockholms Jakob och Johannes [2], med

ANNA POUREL

Född (döpt) 26 januari 1648 i Norrköpings S:t Olai, Östergötland [1]. Död senast år 1700.
Dotter till språkmästaren Bertram Pourel och hans hustru Kerstin Jeremiasdotter.

Gift 2:a gången 13 januari 1701 i Vendel sn, Uppland [2], med

ANNA SCALINA

Född 1670 [uppskattat]. Död ca 1738 [uppskattat].
Dotter till kyrkoherden i Söderala Olaus Laurentii Schalin och hans hustru Anna Gestrinia.

***

Barnen i första giftet

***

KATARINA STARE

Född ca 1675. Död 12 november 1721 i Åkra, Vendel sn, Uppland [3].
Gift med lantmätaren Jakob Braun.
Se Familj I:1

KLAS STARE (adlad STARENFELT)

Född 8 april 1676 i Uppsala [adelsvapen.com]. Död 1758-07-01 Sjöbonäs, Hjo sn, Västergötland [3].
Löjtnant.
Gift med Maria Mannercrantz.
Se Familj I:2

KRISTINA STARE

Vem var Kristina Stare???

ANNA STARE

Född (döpt) 4 december 1685 i Vendel sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Nämnd i januari 1706 som fadder åt systerdottern Johanna Lovisas barn ("Jungf. Anna Stare barnets moster").
Vidare öden okända.

ABIGAIL STARE

Döpt 29 juni 1687 i Vendel sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Nämnd som fadder 1708, 1710, 1714 (Jungfru Abigael Stare) åt systern Katarinas barn.
Vidare öden okända.

AGATA STARE

Döpt 7 juli 1689 i Vendel sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Barnen i andra giftet

JAKOB ALBREKT STARE

Döpt 8 februari 1702 i Uppsala, Domkyrkoförsamlingen, Uppland [1]. Begravd 11 mars 1743 i Uppsala, Domkyrkoförsamlingen, Uppland [3].
Borgmästare.
Gift med Anna Margareta de Besche.
Se Familj I:3

OLOF STARE

Född 21 november 1704 i Fjuckby, Ärentuna sn, Uppland [1]. Död 1 juni 1752 i Stockholm, Klara församling [3].
Hovrättsadvokat [hustruns bou].
Gift med Gunilla Lukretia Rodde.
Se Familj I:4.

MARGARETA STARE

Född 16 september 1706 i Fjuckby, Ärentuna sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

MAGDALENA STARE

Född 10 mars 1708 i Fjuckby, Ärentuna sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

HELENA STARE

Född 9 januari 1710 i Ärentuna sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med organisten och bruksbetjänten Lorents Bäck.
Se Familj I:5.

SAMUEL STARE

Född ca 1711 [år uppskattat från ålder angiven i hfl]. Dödsdatum okänt.

Nämnd i juli 1739 som fadder åt systerdottern Helenas barn ("Vechxxx Samuel Stare").
Det bor en Albrekt Stare i samma hus som änkan efter borgmästaren Jakob Stare, Anna Margareta de Besche, (Fjärdingsroten, no. 3 i kvarteret Munken, Uppsala). Han anges vara 37 år (detta är förmodligen skrivet år 1748). Eftersom Anna Margareta anges vara 38 år vid samma tillfälle antar jag att denna Albrekt är född ca 1711.

Vem är då denna Albrekt?
Måste vara en bror till Jakob, med tanke på namnet, med tanke på var han bor och med tanke på den angivna åldern [4].
Är han dock Samuel, dvs med dubbelnamn Samuel Albrekt???

Vidare öden okända.

***

Färgkodningar som används för de olika generationerna.

Gen 0

 

Generation 1

Familj I:1
Generation 1
Dottern Katarina Stare

Albrekt Stare var Katarina Stares far

KATARINA STARE

Född ca 1675. Död 12 november 1721 i Åkra, Vendel sn, Uppland [3].
Dotter till Albrekt Stare och hans första hustru Anna Pourel.

Gift 28 april 1696 i Fjukby på slottsfogden Stares gård, Ärentuna sn, Uppland [2], med

JAKOB BRAUN

Född ca 1664 [år uppskattat baserat på åldersangivelse vid inskrivning på Kalmar Läroverk]. Död 31 maj 1731 i Åkra, Vendel sn, Uppland [3].
Son till kaptenen och regementskvartermästaren Per Hemmingsson Bruun och hans hustru Gunilla Nilsdotter.

Jakob var bekräftat verksam som lantmätare åren 1686-1731, dvs fram till sin död. Bara i lantmäteristyrelsens arkiv finns ca 400 alster bevarade som visar detta. Alla förutom en är från Stockholms eller Uppsala län, den enstaka är från Västmanlands län.

Från den tryckta litteraturen kan följande sammanfattas.
Jakob blev extra ordinarie lantmätare i Uppland 1687 med tjänsten förlagd till Västmanland.
Han föreslogs 1702 till av Bergskollegiet till dess lantmätare men fick ej tjänsten.
Den 15 januari 1715 blev han utnämnd till Stockholms läns förste ordinarie lantmätare, en tjänst han innehade till sin död 1731. [A], [B].

Barn

MARGARETA ELISABET BRAUN
Döpt 14 augusti 1697 i Uppsala, Domkyrkoförsamlingen, Uppland [1]. Död 26 augusti 1760 i Åkra, Vendel sn, Uppland [3].
Gift med ryttmästaren Stanislaus Cziz.
Se Familj II:1

ALBREKT BRAUN
Född 1699 [år uppskattat från ålder angiven i dödbok]. Död 1704 i Åkra, Vendel sn, Uppland [3].

ANNA KATARINA BRAUN
Döpt 17 augusti 1701 i Åkra, Vendel sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med löjtnanten Petter Lövstedt.
Se Familj II:2

JOHANNA LOVISA BRAUN
Född 31 december 1705 i Åkra, Vendel sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med inspektoren Filip Bäfvert.
Se Familj II:3

ABIGAIL BRAUN
Född 6 maj 1708 i Åkra, Vendel sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Död ung senast 1714, men datum är okänt.

JAKOB FREDRIK BRAUN
Född 27 september 1710 i Åkra, Vendel sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Är fadder i februari 1728 åt kusinen Anna Katarinas barn, kallas då "Stud: Mons. Fredrich Braun".
Vidare öden okända.

ABIGAIL BRAUN
Född 22 maj 1714 i Åkra, Vendel sn, Uppland [1]. Död 22 maj 1789 i Tobo, Tegelsmora sn, Uppland [3].
Gift med bruksbokhållaren Daniel Pousette.
Se Familj II:4

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
Saknas för den aktuella tiden.

Familj I:2
Generation 1
Sonen Klas Stare, adlad Starenfelt

Albrekt Stare var Klas Stares far

KLAS STARENFELT

Född 8 april 1676 i Uppsala [adelsvapen.com]. Död 1758-07-01 Sjöbonäs, Hjo sn, Västergötland [3].
Son till Albrekt Stare och hans första hustru Anna Pourel.

Bosatt 1689-1716 på Ängerås i Skarke sn, Västergötland.

Bodde vid sin död hos dottern Anna Beata och svärsonen Erik Blank. Hade så gjort sedan 1740 (hos sin måg, herr Fendricken, haft till hemvist sedan år 1740 vid Michaeli tid) enligt bouppteckningen [6]. I bouppteckningen tas också upp en skuld Klas Starenfelt har dragit på sig under 15 år och 9 månader för "skötsel, uppassning, husrum hved och värme" [6].

Student i Uppsala. Volontär vid Upplands regemente 1692. Korpral vid Nils Bielkes regemente i Pommern 1693. Fältväbel vid Skaraborgs regemente 1702. Fänrik därst. 1703-10-13. Löjtnant 1704-09-05. Sekundkapten 1709-01-20 premiärkapten 1716-08-13. Adlad 1718-07-03 (introd. 1719 under nr 1558). Major vid sistnämnda regemente 1718-07-03. Avsked 1720-10-31. Han blev vid stormningen av Veprik den 7 januari 1709 illa blesserad. Likaledes i slaget vid Poltava den 28 juni s. å., men undkom till Bender, varifrån han 1715 återvände till Sverige.
Källa: adelsvapen.com. Hämtat 2016-10-15.

I generalmönsterullorna hittar man Klas (Claes) som kapten och kompanichef (1718) för Norra Wassbo kompani i Skaraborgs Regemente. Ej 1714.

Gift 13 mars 1717 i Lyrestad sn, Västergötland [2], med

MARIA MANNERCRANTZ

Född 25 januari 1697 [adelsvapen.com]. Död 1 januari 1732 [adelsvapen.com].
Dotter till överstelöjtnanten Bengt Littman (adlad Mannercrantz) och hans hustru Beata Katarina Levander.

Barn

ANNA STARENFELT
Döpt 4 maj 1718 i Lyrestad sn, Västergötland [1]. Dödsdatum okänt.
Förmodligen död i unga år.

ANNA MARIA STARENFELT
Döpt 15 september 1720 i Lyrestad sn, Västergötland [1]. Dödsdatum okänt.
Förmodligen död i unga år, eller förväxlad med Anna Beata nedan som borde vara född 1720 ...

ANNA BEATA STARENFELT
Född 1720 [uppskattat]. Död av barnsbörd 6 maj 1762 i Sjöbonäs, Hjo sn, Västergötland [3].
Gift med fänriken Erik Alexander Blanck.
Se Familj II:5

KARL FREDRIK STARENFELT
Född 4 april 1724 i Värings sn, Västergötland [1]. Död 4 augusti 1772 i Uppsala [adelsvapen.com].
Löjtnant.
Död ogift och barnlös.

Volontär vid Upplands regemente 1742. Sergeant därst. Löjtnant i fransk tjänst. Sekundadjutant vid förutn. svenska regemente 1757-01-21. Premiäradjutant därst. 1758-07-03. Fänrik 1759-09-10. Kapten i nyssn. utländska tjänst och RFrOPlemér. Löjtnant vid det svenska regementet 1767-08-18. RSO 1772-05-28. Död ogift 1772-08-04 i Uppsala och slöt ätten. Han bevistade under sin tjänst i Frankrike flera fälttåg.
Källa: adelsvapen.com. Hämtat 2016-10-15.

BENGT ALBREKT STARENFELT
Döpt 20 juni 1727 i Korsberga sn, Västergötland [1]. Begravd 7 december 1729 i Korsberga sn, Västergötland [3].

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj I:3
Generation 1
Sonen Jakob Albrekt Stare

Albrekt Stare var Jakob Albrekt Stares far

JAKOB ALBREKT STARE

Döpt 8 februari 1702 i Uppsala, Domkyrkoförsamlingen, Uppland [1]. Begravd 11 mars 1743 i Uppsala, Domkyrkoförsamlingen, Uppland [3].
Son till Albrekt Stare och hans andra hustru Anna Scalina.

Borgmästare i Öregrund från åtminstone december 1736 då han och hustru är faddrar åt systern Helenas barn på Lövsta bruk.

Gift 27 november 1735 i Stockholm efter vederbörlig lysning i Forsmarks kyrka, Uppland [2], med

ANNA MARGARETA DE BESCHE

Född 11 juli 1710 i Forsmark sn, Uppland [1]. Död 14 december 1787 i Uppsala, Domkyrkoförsamlingen, Uppland [3].
Dotter till George de Besche och hans hustru Anna Katarina Boor.

Läs mer om den adliga ätten nr 944 De Besche här.

Anna Margareta bor med barnen i Fjärdingsroten, på No 3 i kvarteret Munken [4a], [4b].

Barn

GEORG ALBREKT STARE
Född 1736 i Öregrund, Uppland [år uppskattat från ålder angiven i hfl]. Död 28 augusti 1814 i Uppsala, Domkyrkoförsamlingen, Uppland [3], [6].
Aktuarie vid Kammarrevisionen.
Gift med Margareta Birgitta Bröms.
Se Familj II:6

JAKOB STARE
Född 1737 i Öregrund, Uppland [år uppskattat från ålder angiven i hfl]. Död 15 maj 1772 i Stockholm [6].
Notarie.
Gift med Anna Sara Holmström.
Se Familj II:7

ANNA KATARINA STARE
Född 1739 i Öregrund, Uppland [år uppskattat från ålder angiven i hfl]. Dödsdatum okänt.
Gift med Jur. Dr. och rådmannen Anders Pettersson Berg.
Se Familj II:8.

MARIA ELISABET STARE
Född 1740 i Öregrund, Uppland [år uppskattat från ålder angiven i hfl]. Död 28 mars 1821 i Uppsala [6].
Död ogift och barnlös.

Maria Elisabet Stare upprättar den 15 januari 1794 sitt testamente där hon nämner att brorsdöttrarna Sara Maria och Lovisa Jakobina Stare "med min egen kostnad allena blifvit ifrån deras yngre år underhållne och upfostrade, under hvilken tid de gett mig lydnad och tilgifenhet tilbaka(?), så kommer vid arfskifte efter mig ingen upfostringskostnad för dem att afräknas". Vidare tar hon upp att hennes fasta egendom som består av tre halva hemman i Fjuckby (Ärentuna sn) "som alla äro af lika storlek" och att varje lott får ett halvt hemman. De tre lotterna är:
1) brodern Georg Albrekt Stare eller hans barn
2) Juris Doctorens och Rådmannen Berghs Enka Anna Catherina Stare eller hennes barn
3) Bemälte min brors döttrar (läs Sara Maria och Lovisa Jakobina Stare)

I ett tillägg den 10 mars 1821, strax innan sin död, uttrycker hon att all sin lösa egendom ska tillfalla brorsdottern Lovisa Jakobina Stare "til vedergällning för den öma ömvårdnad, hvarmed hon gått mig til handa på min ålderdom".

Äger vid sin död Fjuckby No. 4, en fjärdedels mantal kronoskatte, vilket brorsdottern Lovisa Jakobina Stare ska disponera [6a].

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj I:4
Generation 1
Sonen Olof Stare

Albrekt Stare var Olof Stares far

OLOF ALBREKT STARE

Född 21 november 1704 i Fjuckby, Ärentuna sn, Uppland [1]. Död 1 juni 1752 i Stockholm, Klara församling [3].
"Fördes på landet" för att begravas står det i dödboken. Jag antar att det betyder Ärentuna sn ...
Son till Albrekt Stare och hans andra hustru Anna Scalina.

Nämnd i december 1737 som fadder åt systerdottern Helenas barn.
Kallas "Auscultant" vid första dotterns födelse 1730. Kallas "Sekreteraren" vid dotterns födelse 1735. Skrivs då som Olof Albrekt Stare.
Kallas även "Sekreteraren" i dödboken, och skrivs även där som Olof Albrekt Stare.
Kallas för avlidna hovrättsadvokaten Ol. Stare när brorsonen Georg Albrekt Stare döper sitt sitt barn i september 1767 då hans änka är fadder. Hovrättsadvokat enligt hustruns dödboksnotis.

Gift 4 april 1727 i Uppsala efter lysning i Ljungkils kyrka [2], med

GUNILLA LUKRETIA RODDE

Född 17 juni 1707 i Uppsala, domkyrkoförsamlingen [1]. Död 23 september 1794 i Uppsala, domkyrkoförsamlingen [3].
Dotter till dansmästaren Johan Rodde och hans hustru Margareta Rommel.

Barn

JOHAN ALBREKT STARE
Född 7 juni 1727 i Uppsala, domkyrkoförsamlingen [1]. Dödsdatum okänt.
Bor 1760 hos bryggaren Abraham Westman i Jakobs församling och kallas vice notarien i hallrätten. Han är ogift och brukar puder.
Vidare öden okända.

JOHANNA KRISTINA STARE
Född 18 januari 1730 i Uppsala, domkyrkoförsamlingen [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

KATARINA HELENA STARE
Född 31 december 1735 i Stockholm, Jakob och Johannes församling [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj I:5
Generation 1
Dottern Helena Stare

Albrekt Stare var Helena Stares far

HELENA STARE

Född 9 januari 1710 i Ärentuna sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Dotter till Albrekt Stare och hans andra hustru Anna Scalina.

Gift 21 mars 1736 i Uppsala, Domkyrkoförsamlingen [2], med

LORENTS BÄCK

Född 17 december 1708 i Gävle [1]. Död 1780 i Västland sn, Uppland [4].
Son till snickaren Lorents Bäck och hans hustru Brita Henriksdotter.

Lorents kallas bruksbokhållare vid vigseln 1736.
Organist (fram tilll 1775 i mtl) och bruksbetjänt, dvs kontorist (1776-79 i mtl) på Lövsta bruk, Österlövsta sn, Uppsala.
Flyttar 1779 till dottern Anna Helena i Karlholm, Västland sn, där han året efter avlider.

Barn

ANNA BRITA BÄCK
Född 7 oktober 1736 i Lövsta bruk, Österlövsta sn, Uppland [1]. Död 8 oktober 1736 i Lövsta bruk, Österlövsta sn, Uppland [3].

ALBERT (ALBREKT) BÄCK
Född 2 december 1737 i Lövsta bruk, Österlövsta sn, Uppland [1]. Död 24 oktober 1791 i Lövsta bruk, Österlövsta sn, Uppland [3].
Bruksläkare.
Gift med Johanna Maria Stenman.
Se Familj II:9.

ANNA HELENA BÄCK
Född 15 juli 1739 i Lövsta bruk, Österlövsta sn, Uppland [1]. Död 7 november 1837 i Prästgården, Tegelsmora sn, Uppland [3], [6].
Gift med bruksbokhållaren Gabriel Lagervall.
Se Familj II:10.

BRITA STINA BÄCK
Född 27 september 1741 i Lövsta bruk, Österlövsta sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

ANTON BÄCK
Född 6 januari 1744 i Lövsta bruk, Österlövsta sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

HENRIK BÄCK
Född 28 februari 1746 i Lövsta bruk, Österlövsta sn, Uppland [1]. Död 19 januari 1812 i Göteborg, Domkyrkoförsamlingen [3].
Domkyrkoorganist.
Gift med Ottiliana Katarina Carell.
Se Familj II:11.

JAKOB BÄCK
Född 19 augusti 1749 i Lövsta bruk, Österlövsta sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

LORENTS BÄCK
Född 25 december 1751 i Lövsta bruk, Österlövsta sn, Uppland [1]. Död 16 oktober 1830 i Dannemora gruvor, Dannemora sn, Uppland [3].
Bergslagskassör.
Gift med Johanna Margareta Manjeth.
Se Familj II:12.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Generation 2

Familj II:1
Generation 2
Dotterdottern Margareta Elisabet Braun

Albrekt Stare var Margareta Elisabet Brauns morfar

MARGARETA ELISABET BRAUN

Döpt 14 augusti 1697 i Uppsala, Domkyrkoförsamlingen, Uppland [1]. Död 26 augusti 1760 i Åkra, Vendel sn, Uppland [3].
Dotter till Jakob Braun och Katarina Stare.

Gift 27 mars 1722 i Vendel sn, Uppland [2], med

STANISLAV CZIZ

Födelseår okänt, dock bördig från Polen. Död 11 januari 1748 i Åkra, Vendel sn, Uppland [6].
Ursprung okänt.

Rustmästare.
Bouppteckning hölls efter Stanislav den 1-2 september 1749 då egendomen gicks igenom och dokumenterades med hjälp av hustrun Margareta Elisabet. Tillgångarna värderades till ca 13.000 daler kopparmynt, varav för den fasta egendom ett kronorusthåll i Trysta, Åkerby sn, togs upp 10.000 daler [6]. Hur det kommer sig att de äger ett rusthåll i Åkerby sn vet jag för stunden inte. Intressant att notera är att där hittar jag skriven en Margareta Brun (död 14 september 1746, född ca 1683), noterad som moder till "herr Jonas Molander". Eventuella kopplingar är oklara för stunden.

13.000 daler motsvarar i dagens penningvärde ca 580.000 kr.
Källa: Edvinsson, Rodney, och Söderberg, Johan, 2011, A Consumer Price Index for Sweden 1290-2008, Review of Income and Wealth, vol. 57 (2), sid. 270-292.

Barn

EVA KATARINA CZIZ
Född 13 februari 1723 i Åkra, Vendel sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Nämns 1767 som jungfru och omyndig i systern Abigails bouppteckning.
Lever 1780 då hon nämns i hfl i kvarteret Trägården i Uppsala stad.
Vidare öden okända.

JOHANNA MARGARETA CZIZ
Född 7 december 1724 i Åkra, Vendel sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Får ett oäkta barn 1749 med kadetten vid Artilleriet Jakob Brun/Braun.
Se Familj III:1.

ANNA ELISABET CZIZ
Född 22 januari 1727 i Åkra, Vendel sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Nämns 1767 som jungfru och omyndig i systern Abigails bouppteckning.
Nämns 1780 i hfl boendes i kvarteret Trägården i Uppsala stad.
"Har bott i Uppsala ett flertal år, flyttar sedan 1791 till Stockholm" [intyg].
Bor år 1800 i Stockholm hos Fredrik Kreij (1732–1821), kirurg, titel assessor i Collegium Medicum [intyg].
Lever då i ett fattigt tillstånd om ber Kungen om hjälp, refererande till sin fars tjänster till Kronan.
Vidare öden okända.

JAKOB STANISLAUS CZIZ
Född 11 januari 1729 i Åkra, Vendel sn, Uppland [1]. Död 3 april 1811 i Halls, Tierp sn, Uppland [3], [6].
Frälseinspektor.
Gift med Hedvig Palmberg.
Se Familj III:2.

ABIGAIL CZIZ
Född 30 december 1730 i Åkra, Vendel sn, Uppland [1]. Död 20 juli 1767 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppland [3], [6].
Gift med buntmakaren Anders Hallström.
Se Familj III:3.

ULRIKA CZIZ
Född 28 juli 1733 i Åkra, Vendel sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Lever ännu 1767 då hon nämns som jungfru och omyndig i systern Abigails bouppteckning.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj II:2
Generation 2
Dotterdottern Anna Katarina Braun

Albrekt Stare var Anna Katarina Brauns morfar

ANNA KATARINA BRAUN

Döpt 17 augusti 1701 i Åkra, Vendel sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Dotter till Jakob Braun och Katarina Stare.

Lever ännu 1761 när hon står fadder till barnbarnet Anna Beata [1]. Okänt när och var hon dör.

Gift 13 februari 1725 i Vendel sn, Uppland [2], med

PETTER LÖVSTEDT

Född 1689 i Roslagen [Lewenhaupt]. Död 18 oktober 1758 i Uppsala, Domkyrkoförsamlingen, Uppland [6].
Möjligen son till kyrkoherden i Österlövsta Magnus Leufstadius and hans hustru Margareta Iheringius.
Föds en son Petrus till paret 1690 i Österlövsta sn. Det finns också många Leufstadius bland faddrarna till Petters barn.

Petter blev rustmästare vid Upplands Infanteriregemente 1712, furir samma år (Lagunda kompani). 1716 blev han förare (Lagunda kompani), sergeant 1717 (Överstelöjtnantens kompani), fältväbel 1718 (Överstelöjtnantens kompani) och den 18/6 samma år fänrik (Sigtuna kompani).
Han får/tar avsked den 30/9 1719.
Källor:
[Lewenhaupt],
[GMR 1714], [GMR 1715], [GMR 1718-1], [GMR 1718-2], [GMR 1718-3], [GMR 1718-4], [GMR 1718-5], [GMR 1719], [GMR 1720].

Hur det kommer sig att han kallas löjtnant när han får avsked som fänrik förstår jag för stunden inte.

Familjen bosatt 1725 till åtminstone 1732 på Östra Ekeby i Vendel sn (Uppsala) [barns födslar]. Senare bosatta i Uppsala domkyrkoförsamling.

I hfl 1749-1779 anges Petter med hustrun Anna Katarina och sonen Johan bo i Fjärdingsroten, No. 17 i kvarteret Hörnet [4].

Vid sin död äger Petter en gård i Fjärdingsroten vid Rosendalsbacken. Ett tvåvåningshus med två rum på nedervåningen och fyra rum på övervåningen. Dessutom finns en källare, en bod, samt ett stall och fähus "på stadsens gränd belägen" [6a].

Barn

MAGNUS LEUFSTEDT
Född 7 januari 1726 i Östra Ekeby, Vendel sn, Uppland [1]. Död 15 juli 1802 i Nora stad (Staden), Nora bergslagsförsamling, Närke [3].
Bruksinpektor, senare kolmätare.
Gift med Helena Fischer.
Se Familj III:4.

JAKOB FREDRIK LÖVSTEDT
Född 23 februari 1728 i Östra Ekeby, Vendel sn, Uppland [1]. Död 11 juni 1774 i Stockholm, Katarina församling [3], [6].
Vaktmästare.
Gift med änkan Magdalena Ahlgren.
Se Familj III:5.

KATARINA LÖVSTEDT
Född 4 juli 1730 i Östra Ekeby, Vendel sn, Uppland [1]. Död 22 januari 1822 i Stockholm [6].
Död ogift och barnlös 91 år gammal.
Kallas i faderns bouppteckning 1759 för Jungfru och bor fortfarande hemma.
Anges i brodern Jakob Fredriks bouppteckning 1774 "tjäna här i staden", dvs Stockholm.
Boende på Anneberg i Värmdö sn hos Anna Brita Wendelia (åtm 1797-1805), på samma ställe som sin kusin Judit Bäfvert.
1805-1806 bodde hon hos änkefru Palmblad i Norråva (Värmdö sn), för att efter hennes död flytta till Sund hos byggmästaren Körner (ett kusinbarn). I Sund (också Värmdö sn) stannar hon till 1808 då Körner förklarar att han inte längre kan härbärgera Katarina Lövstedt. Hon flyttar då till Stockholm och arkivarien Gustaf Huldt.
Har enligt bouppteckningen "njutit underhåll och vård i 18 års tid" hos arkivarien vid Rikets Ständers Bank Gustaf Huldt.
Detta möjliggjordes av ett testamente från Änkefru Anna Brita Wendelia från den 7 april 1801 och hennes sterbhus utredning från den 1 april 1806 [6a].

Vem var Anna Brita Wendelia? Läs mer på wikipedia.

Läs mer om Annaberg/Anneberg!

JOHAN LÖVSTEDT
Född 30 september 1732 i Östra Ekeby, Vendel sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Anges i faderns bouppteckning 1759 som vistandes i Finland [6]. Militär?
Anges i brodern Jakob Fredriks bouppteckning 1774 bo i Uppsala.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1749-xx: Uppsala domkyrkoförsamling AIa:2 (Kv. Hörnet No. 17) Bild 337 (AID: v126489.b337 Öppna, NAD: SE/ULA/11632)

Familj II:3
Generation 2
Dotterdottern Johanna Lovisa Braun

Albrekt Stare var Johanna Lovisa Brauns morfar

JOHANNA LOVISA BRAUN

Född 31 december 1705 i Åkra, Vendel sn, Uppland [1]. Okänt när och var hon dör.
Dotter till Jakob Braun och Katarina Stare.

Lever ännu i mars 1765 då hon tillsammans med maken undertecknar en skuldsedel.

Gift 13 augusti 1728 i Vendel sn, Uppland [2], med

FILIP BÄFVERT

Född 3 januari 1700 i Forsmark sn, Uppland [1], [4a], [4b]. Dödsdatum okänt.
Son till mästersmältaren Bengt (Bönne) Bevi och hans hustru Judit Personne.

Filip kallas omväxlande befallningsman, inspektor, korpral, fogde eller löjtnant.
En internet-sida anger att han var befallningsman åt Louis de Geer på Örbyhus slott (har ej hunnit verifiera detta). Detta är förmodligen sant då Louis de Geer är fadder åt Filips son Louis 1736.

Familjen är bosatt i Vendel sn (Uppland) med säkerhet till januari 1749 då yngsta dottern föds. I september 1750 är "Inspectoren herr Filip Befvert" fadder i Mariefreds sn, bostadsort dock ej angiven [1].
Filip är nämnd som inspektor på Gripsholms slott i mantalslängderna för åren 1750-1754, men ej från 1755 och framåt. Lönen är angiven i marginalen till 100 Riksdaler Silvermynt. Wikipedia anger att Filip var slottsfogde på Gripsholm 1756 (?).
Vart Filip men familj tar vägen efter tiden på Gripsholm är okänt.

Hittar honom i oktober 1754 som fadder åt barnbarnet Maria Sofia Körner (kallas kvartermästare) samt i augusti 1766 som fadder åt barnbarnet Johan Filip Qvarnström (kallas då löjtnanten vid Livkompaniet till häst). Ingen av gångerna står hemvisten angiven.

Filip går sedan i personlig konkurs 1771 då han ej längre kan betala sina lånegivare. Han bor då på Lilla Bernhammar i Vada sn (Uppland) tillsammans med sonen Jakob Fredrik och dottern Judit. Han anges 1774/1775 flytta till Brännkyrka sn [4].
Återfinns i Sättra i Brännkyrka sn tillsammans med dotter Judit. Inga detaljer noterade.
Därefter är det tyst igen ...

Barn

KATARINA ELISABET BÄFVERT
Född 25 oktober 1728 i Åkra, Vendel sn, Uppland [1]. Död 15 september 1768 i Stockholm, Hovförsamlingen [3].
Begraven på Amiralitetskyrkogården på Djurgården.
Möjligen gift i Stockholm-Katarina 27 februari 1757 med klädvävargesällen Jakob Westerholt. Två barn kända födda 1758 och 1759.
Vad som talar emot detta är att hon nämns som fadder 1766 åt systersonen Johan Filip Qvarnström, kallas då "Mademoiselle" vilket tyder på att hon var ogift!
Vidare forskning krävs!

JUDIT BÄFVERT
Född 23 maj 1730 i Åkra, Vendel sn, Uppland [1]. Död 31 mars 1801 i Annaberg, Värmdö sn (Uppland) [3].
Död ogift och barnlös.

Boende med sin far och bror Jakob Fredrik på Lilla Bernhammar, Vada sn, 1774-1775(?) [4a].
Bosatt i Annaberg, Värmdö sn, från åtminstone 1782 (fadder åt systerdottern Maria Sofia Körners barn) fram till sin död [4b], [4c].

Läs mer om Annaberg/Anneberg!

JAKOB FREDRIK BÄFVERT
Född 28 februari 1732 i Åkra, Vendel sn, Uppland [1]. Död 26 februari 1798 i Annaberg, Värmdö sn (Uppland) [3].
Major.
Gift med Anna Maria Wallin.
Se Familj III:6.

ANNA LOVISA BÄFVERT
Född 23 april 1733 i Vendel sn, Uppland [1]. Död 6 december 1733 i Vendel sn, Uppland [3].

JOHANNA BÄFVERT
Född 18 november 1734 i Kätslinge, Vendel sn, Uppland [1]. Död 15 juli 1793 i Stockholm, Klara församling [3].
Gift med fortifikationslöjtnanten och byggmästaren Jakob Körner.
Se Familj III:7.

LOUIS BÄFVERT
Född 22 mars 1736 i Vendel sn, Uppland [1]. Död 22 mars 1736 i Vendel sn, Uppland [3].

ANNA LOVISA BÄFVERT
Född 23 april 1737 i Vendel sn, Uppland [1]. Död 28 mars 1741 i Vendel sn, Uppland [3].

KARL ANTON BÄFVERT
Född 9 september 1739 i Vendel sn, Uppland [1]. Död 25 mars 1741 i Vendel sn, Uppland [3].

KAROLINA LOVISA BÄFVERT
Född 3 augusti 1741 i Vendel sn, Uppland [1]. Död 16 maj 1828 i Stockholm, Kungsholmens församling [3].
Gift med överhovjägmästaren Olof Qvarnström.
Se Familj III:8.

MARGARETA BENEDIKT BÄFVERT
Född 9 maj 1743 i Vendel sn, Uppland [1]. Död 2 oktober 1825 i Uppsala, Helga Trefaldighets församling [3].
Gift med hovfäktmästaren Karl Porath.
Se Familj III:9.

CHARLOTTA ULRIKA BÄFVERT
Född 29 maj 1745 i Vendel sn, Uppland [1]. Död 28 maj 1747 i Vendel sn, Uppland [3].

CHARLOTTA ULRIKA BÄFVERT
Född 15 januari 1749 i Vendel sn, Uppland [1]. Död 8 augusti 1749 i Vendel sn, Uppland [3].

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1749: Vendel (C) LIII:1 (Åkra) Bild 149 (AID: v127085.b149 Öppna, NAD: SE/ULA/11683)
1774-75: Vada (AB) AI:2 (Lilla Benhamra) Bild 16 (AID: v83084.b16.s11 Öppna, NAD: SE/SSA/1581)
ca1775: Brännkyrka (AB, A) AI:1 (Sättra) Bild 81 (AID: v84128.b81.s148 Öppna, NAD: SE/SSA/0003)
1794-96: Värmdö (AB) AI:6a (Annaberg) Bild 260 (AID: v83285.b260.s253 Öppna, NAD: SE/SSA/1587)
1797-1801: Värmdö (AB) AI:7a (Annaberg) Bild 283 (AID: v83289.b283.s277 Öppna, NAD: SE/SSA/1587)

Familj II:4
Generation 2
Dotterdottern Abigail Braun

Albrekt Stare var Abigail Brauns morfar

ABIGAIL BRAUN

Född 22 maj 1714 i Åkra, Vendel sn, Uppland [1]. Död 22 maj 1789 i Tobo, Tegelsmora sn, Uppland [3].
Dotter till Jakob Braun och Katarina Stare.

Gift 25 maj 1735 i Vendel sn, Uppland [2], med

DANIEL POUSETTE

Född 20 oktober 1700 på Lövsta bruk, Österlövsta sn, Uppland [1]. Död 17 november 1778 i Tobo, Tegelsmora sn, Uppland [3].
Son till hammarsmeden Rafael Pousette och hans hustru Anna Pira.

Daniel var bruksbokhållare på Tobo bruk i Tegelsmora sn i hela sitt yrkesverksamma liv.

Barn

JAKOB FREDRIK POUSETTE
Född den 28 februari 1736 i Tegelsmora sn, Uppland [4]. Död den 18 november 1785 i Tobo, Tegelsmora sn, Uppland [3].
Bruksbokhållare.
Gift med Margareta Beata Källdahl.
Se Familj III:10.

ANNA KATARINA POUSETTE
Född den 2 juli 1737 i Tegelsmora sn, Uppland [4]. Dödsdatum okänt.
Flyttar 1760 till Tierp. Åter 1763 (?). Flyttar på nytt 1765, då till Stockholm.
Vidare öden okända.

MARGARETA MARIA POUSETTE
Född den 11 november 1739 i Tegelsmora sn, Uppland [4]. Död 22 januari 1758 i Tobo, Tegelsmora sn, Uppland [3].

ABIGAIL POUSETTE
Född den 5 februari 1741 i Tegelsmora sn, Uppland [4]. Död 22 januari 1824 i Elinge, Österlövsta sn, Uppland [3].
Gift med lantmätaren Karl Daniel Psilander.
Se Familj III:11.

EVA LOVISA POUSETTE
Född 10 januari 1743 i Toboborg, Tegelsmora sn, Uppland [1]. Död den 6 december 1820 i Klovsta, Multrå sn, Ångermanland [3].
Gift med skräddarmästaren Natan Hapstadius.
Se Familj III:12.

CHARLOTTA KAROLINA POUSETTE
Född 10 november 1744 i Toboborg, Tegelsmora sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med Filosofie Magistern Johan Johansson.
Se Familj III:13.

JOHANNA POUSETTE
Född 3 augusti 1747 i Toboborg, Tegelsmora sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Förmodligen död innan 1749 då nästa Johanna föds inom familjen.

JOHANNA ELISABET POUSETTE
Född 19 april 1749 i Toboborg, Tegelsmora sn, Uppland [1]. Död 12 februari 1837 i Tobo, Tegelsmora sn, Uppland [3].
Lever i Tobo hela sitt liv. Kallas för jungfru, mamsell och slutligen "Pensionär". Visste inte ens att uttrycket "pensionär" fanns på 1830-talet ...
Död ogift och barnlös.

SOFIA JUDITA POUSETTE
Född 8 juni 1751 i Toboborg, Tegelsmora sn, Uppland [1]. Begravd 23 februari 1752 i Tobo bruk, Tegelsmora sn, Uppland [3].

JUDITA POUSETTE
Född 27 september 1752 i Toboborg, Tegelsmora sn, Uppland [1]. Död 26 januari 1754 i Tobo bruk, Tegelsmora sn, Uppland [3].

DANIEL POUSETTE (BRAUN)
Född den 11 maj 1754 i Tobo, Tegelsmora sn, Uppland [1]. Död den 5 juli 1818 i Sundsvall, Gustav Adolfs församling, Medelpad [4].
Postmästare.
Gift med Anna Sofia Bälter.
Se Familj III:14.

ULRIKA POUSETTE
Född 31 augusti 1755 i Toboborg, Tegelsmora sn, Uppland [1]. Död 4 december 1755 i Tobo bruk, Tegelsmora sn, Uppland [3].

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1735: Tegelsmora AI:2 (Toboborgs masugn) Bild 49 (AID: v126105.b49.s89 Öppna, NAD: SE/ULA/11537)
1736-52: Tegelsmora AI:2 (Toboborg) Bild 121 (AID: v126105.b121.s64 Öppna, NAD: SE/ULA/11537)
1753-60: Tegelsmora AI:3 (Toboborgs Bruks folk) Bild 137 (AID: v126106.b137.s130 Öppna, NAD: SE/ULA/11537)
1761-70: Tegelsmora AI:4 (Toboborgs Bruks folk) Bild 149 (AID: v126107.b149.s140 Öppna, NAD: SE/ULA/11537)
1771-77: Tegelsmora AI:5 (Toboborg) Bild 76 (AID: v126108.b76.s68 Öppna, NAD: SE/ULA/11537)
1778-84: Tegelsmora AI:5 (Toboborg) Bild 132 (AID: v126108.b132.s124 Öppna, NAD: SE/ULA/11537)
1785-89: Tegelsmora AI:6 (Toboborg) Bild 132 (AID: v126109.b132.s127 Öppna, NAD: SE/ULA/11537)

Familj II:5
Generation 2
Sondottern Anna Beata Starenfelt

Albrekt Stare var Anna Beata Starenfelts farfar

ANNA BEATA STARENFELT

Född 1720 [uppskattat från ålder angiven i dödbok]. Död av barnsbörd 6 maj 1762 i Sjöbonäs, Hjo sn, Västergötland [3], [6].
Son till Klas Starenfelt och hans hustru Anna Mannercrantz.

Bouppteckning hölls den 27 augusti 1762.
I den nämns mannen och fyra barn. Vidare den fasta egendomen Sjöbonäs, en säterirusthåll inköpt dels 1737 samt 1737 [6a].

Gift ca 1740 med änklingen

ERIK ALEXANDER BLANCK

Född 12 januari 1713 i Kristinehamn [internet]. Död 3 juni 1782 i Ålebäcken, Sventorp sn, Västergötland [3].
Son till Jöns Blanck och hans hustru Sigrid Juliana Ekehielm.

Fänrik.

Erik Alexander var gift en första gång med Sofia Dorotea von Sittman (1713-ca 1740). I det äktenskapet föds en dotter 1736, Sigrid Eleonora.

Bosatt på Lannas Nohlgård, Varola sn, åtminstone från 1775 fram till 1778 då han flyttar till Ålebäcken i Sventorp sn. Där bor hans dotter från det första äktenskapet, Sigrid Eleonora Blanck (gift med löjtnanten Anders Rydberg). Han bor sedan där till sin död.
Enda barnen som bor med honom i Lannas Nohlgård är Maria Sofia och Eva Kristina. De finns kvar till år 1779.

Nämns 2 april 1759 som förmyndare för brodern Bryngel Adolf Blancks barn i bouppteckningen efter denne.

Barn

JOHANNES BLANCK
Född 1741 [år uppskattat från åldersuppgift i moderns bouppteckning]. Dödsdatum okänt.
Lever 1762, nämns då i moderns bouppteckning.
Vidare öden okända.

KARL MAGNUS BLANCK
Född 1742 [år uppskattat från åldersuppgift i moderns bouppteckning]. Dödsdatum okänt.
Lever 1762, nämns då i moderns bouppteckning.
Vidare öden okända.

MARIA SOFIA BLANCK
Född 8 juli 1744 i Sjöbonäs, Hjo sn, Västergötland [1]. Död 26 april 1818 i Göteborg, Amiralitetsvarvsförsamlingen [3].
Gift med kvartersmästaren Jakob Hybinette.
Se Familj III:15.

ANNA KRISTINA BLANCK
Född 15 november 1745 i Sjöbonäs, Hjo sn, Västergötland [1]. Dödsdatum okänt.
Död senast 1762, nämns ej i moderns bouppteckning daterad den 27 augusti 1762.
Vidare öden okända.

GUSTAF ADOLF BLANCK
Född 4 juli 1747 i Sjöbonäs, Hjo sn, Västergötland [1]. Död 20 mars 1751 i Sjöbonäs, Hjo sn, Västergötland [3].
Död i kopporna.

EVA KAJSA BLANCK
Född 12 mars 1749 i Sjöbonäs, Hjo sn, Västergötland [1]. Död 16 mars 1751 i Sjöbonäs, Hjo sn, Västergötland [3].
Död i kopporna.

FREDRIK BLANCK
Född 26 maj 1750 i Sjöbonäs, Hjo sn, Västergötland [1]. Död 16 mars 1751 i Sjöbonäs, Hjo sn, Västergötland [3].
Död i kopporna.

EVA KRISTINA BLANCK
Född 12 november 1751 [internet]. Död 4 juni 1821 i Erikstorp, Sventorp sn, Västergötland [6].
Bosatt hos Klas Johansson och hans hustru Lisa Västlander på Nybygget utanför Frökulla från 1810 fram till sin död.
Avled på kappelansbostället Erikstorp.
Död ogift och barnlös.

CHARLOTTA ELEONORA BLANCK
Född 22 januari 1753 i Sjöbonäs, Hjo sn, Västergötland [1]. Död 18 april 1753 i Sjöbonäs, Hjo sn, Västergötland [3].
Död av okänd barnsjuka.

LOVISA BLANCK
Döpt 10 januari 1755 i Sjöbonäs, Hjo sn, Västergötland [1]. Död 3 maj 1755 i Sjöbonäs, Hjo sn, Västergötland [3].
Död i okänd sjukdom.

ADOLF FREDRIK BLANCK
Född 30 oktober 1756 i Sjöbonäs, Hjo sn, Västergötland [1]. Begravd 4 februari 1757 i Sjöbonäs, Hjo sn, Västergötland [3].
Död i bröstsjuka.

ERIK BLANCK
Född 21 april 1762 i Sjöbonäs, Hjo sn, Västergötland [1]. Död 7 maj 1762 i Sjöbonäs, Hjo sn, Västergötland [3].

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1775-79: Varola (R) AI:1A (Lanna Nohlgården) Bild 450 (AID: v688369.b450 Öppna, NAD: SE/GLA/13615)
1777-82: Sventorp (R) AI:1 (Ålebäcken) Bild 29 (AID: v26036.b29.s44 Öppna, NAD: SE/GLA/13522)

Familj II:6
Generation 2
Sonsonen Georg Albrekt Stare

Albrekt Stare var Georg Albrekt Stares farfar

GEORG ALBREKT STARE

Född 1736 i Öregrund, Uppland [hfl]. Död 28 augusti 1814 i Uppsala, Domkyrkoförsamlingen, Uppland [3], [6].
Son till Jakob Albrekt Stare och hans hustru Anna Margareta de Besche.

Aktuarie vid Kammarrevisionen.

Bosatt på gården No. 1 i kvarteret Torget (Svartbäcks roten) i Uppsala, som han också äger.
Vid sin död så anges i fast egendom, förutom gården i Uppsala, ett halvt mantal kronoskatte i Fjukby, Ärentuna sn (Uppland) [6a].
I bouppteckningen finns också en lista på 80 böcker som fanns i Georg Albrekts ägo!

Gift 24 april 1766 i Stockholm, Klara församling [2], med

MARGARETA BIRGITTA BRÖMS

Född 1729 [år uppskattat från ålder angiven i dödbok]. Död 17 maj 1797 i Uppsala, Domkyrkoförsamlingen, Uppland [3].
Ursprung okänt.

Barn

PER GEORG STARE
Född 1766 [år uppskattat från åldersuppgift i dödbok]. Död 1 januari 1799 i Stockholm, Klara församling [3].
Drunknade i en sjö står det kort och gott i dödboken.
Kammarskrivare vid Kungl. Kammarkollegiet.
Död ogift och barnlös.

JAKOB HENRIK STARE
Född 16 september 1767 i Stockholm, Klara församling [1]. Död 20 juli 1834 i Vallby, Ärentuna sn, Uppland [6].
Död ogift och barnlös.

Kallas för ordinarie kontors- och vice häradsskrivare i moderns bouppteckning 1797.
Är fadder 1806 vid kusinbarnet Karl Gustaf Söderstedts födelse, kallas då häradsskrivaren vid Lövsta bruk.
1814 är han enda arvinge när fadern Georg Albrekt dör, kallas även då häradsskrivaren. Han ärver då Gården No.1 i kvarteret Torget (Svartbäcks roten) i Uppsala, dessutom ett halvt mantal kronoskatte i Fjukby, Ärentuna sn (Uppland). Han lär dock behövt sälja någon eller båda för att täcka de skulder som fanns i boet.
Även nämnd i fasterns, Maria Elisabet Stare, bouppteckning 1821. Kallas då för häradsskrivaren.
Kallas för häradsbokhållare vid sin död.

JOHANNA LOVISA STARE
Född 19 juni 1769 i Stockholm, Klara församling [1]. Död 8 maj 1771 i Stockholm, Klara församling [3].

JOHANNA LOVISA STARE
Född 11 maj 1772 i Stockholm, Klara församling [1]. Död 12 augusti 1774 i Stockholm, Klara församling [3].

SOFIA ALBERTINA STARE
Född 7 december 1774 i Stockholm, Klara församling [1]. Död 27 augusti 1776 i Stockholm, Klara församling [3].
Har är jag övertygad om att prästen har varit ute och cyklat. I dödboken står Johanna Lovisa. Ålder som anges är uträknad baserad på andra dottern Johanna Lovisas födelsedatum år 1772, MEN hon är ju redan död den 12 augusti 1774!!! Detta måste var dottern Sofia Albertina vars dödsnotis detta var ämnat att vara. Det finns inga döttrar nämnda i faderns bouppteckning!
Alternativt står det fel namn i födelseboken!

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj II:7
Generation 2
Sonsonen Jakob Stare

Albrekt Stare var Jakob Stares farfar

JAKOB STARE

Född 1737 i Öregrund, Uppland [år uppskattat från ålder angiven i hfl]. Död 15 maj 1772 i Stockholm [6].
Son till Jakob Albrekt Stare och hans hustru Anna Margareta de Besche.

Notarie.

Familjen måste ha haft det knapert. I bouppteckningen kan man utläsa att de flesta av silversakerna är pantsatta. Summeringen är att tillgångarna landar på knappt 2000 riksdaler, medan skulderna når upp till strax över 7700 riksdaler ...

Gift med

ANNA SARA HOLMSTRÖM

Född 1737 [år uppskattat från ålder angiven dödbok]. Död 14 april 1780 i Stockholm, Hedvig Eleonora församling [3], [6].
Dotter till skomakarmästaren Johan Martin Holmström och hans hustru Helena Katarina Berg.

Anna Sara var tidigare gift (1753) med notarien Erik Brandtberg som avled 28 augusti 1761 i Stockholm.

I bouppteckningen konstateras kort och gått:
"Som den angifne skulden wida öfverstiger tilgången, altså blifver efter detta inventarii innehåld, icke något möderne arf för Barnen at tigå".

Vidare kan noteras att familjen måste ha ägt en fastighet på Ladugårdslandet, Greve Magni gata 109 och 110 (kommer från Anna Saras föräldrar),
då en försäljning nämns i bouppteckningen [6a].

De bägge döttrarna uppfostras sedan av fastern Maria Elisabet Stare som lever ogift i Uppsala.
Se utdrag ur hennes testamente.

Barn

SARA MARIA STARE
Född 9 maj 1766 i Stockholm, Hedvig Eleonora församling [1]. Död 10 februari 1833 i Stockholm [6].
Gift med komministern Gabriel Söderstedt.
Se Familj III:16.

LOVISA JAKOBINA STARE
Född 28 juni 1767 i Stockholm, Hedvig Eleonora församling [1]. Död 9 april 1830 i Uppsala, Domkyrkoförsamlingen, Uppland [3], [6].
Död ogift och barnlös.

Vid sin död äger Lovisa Jakobina ½ mantal i Fjuckby No. 4 om 7½ öresland inkluderande utjorden Solvallen [6a].
Egendomen hade hon fått 1821 i arvsskiftet efter fastern Maria Elisabet Stare.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj II:8
Generation 2
Sondottern Anna Katarina Stare

Albrekt Stare var Anna Katarina Stares farfar

ANNA KATARINA STARE

Född 1739 i Öregrund, Uppland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Dotter till Jakob Albrekt Stare och hans hustru Anna Margareta de Besche.

Lever ännu 1813 i Uppsala enligt hfl. Verkar dock död 1821 då hon ej nämns i systern Maria Elisabets bouppteckning.

Gift 20 juli 1766 i Uppsala, domkyrkoförsamlingen [2] med
(vigseln ägde rum på Valhammars gård i Ärentuna sn)

ANDERS PETTERSSON BERG

Född 9 september 1732 i Askersund sn, Närke [1]. Död 10 april 1787 i Uppsala, Domkyrkoförsamlingen, Uppland [3].
Son till borgaren Petter Berg och hans hustru Märta Isaksdr.

Jur. Dr., vice häradshövding och rådman i Uppsala.

Barn

MARGARETA KRISTINA BERG
Född 25 januari 1767 i Uppsala, Domkyrkoförsamlingen [1]. Dödsdatum okänt.
Förmodligen död ung. Nämns ej i hfl som startar 1780.
Vidare öden okända.

SARA ELISABET BERG
Född 13 juli 1769 i Uppsala, Domkyrkoförsamlingen, Uppland [1]. Död 21 mars 1799 i Uppsala [6].
Gift med professor Olof Swartz.
Se Familj III:17.

ANDREAS BERG
Född 25 september 1771 i Uppsala, Domkyrkoförsamlingen [1]. Dödsdatum okänt.
Förmodligen död ung. Nämns ej i hfl som startar 1780.
Vidare öden okända.

KARL Jakob BERG
Född 17 oktober 1772 i Uppsala, Domkyrkoförsamlingen [1]. Död 3 april 1853 i Hedvigsdal, Sollentuna sn, Uppland [3], [6].
Överkrigskommisarie.
Gift med Hedvig Eleonora Weidenhielm.
Se Familj III:18.

ANNA LOVISA BERG
Född 23 september 1774 i Uppsala, Domkyrkoförsamlingen [1]. Död 17 september 1848 i Hedvigsdal, Sollentuna sn, Uppland [6].
Död ogift och barnlös.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1780-90: Uppsala domkyrkoförsamling (C) AIa:3a (Kv. Munken No. 3 & 4) Bild 20 (AID: v126490.b20.s14 Öppna, NAD: SE/ULA/11632)
1813: Uppsala domkyrkoförsamling (C) AIa:5b (Kv. Munken No. 3) Bild 21 (AID: v126495.b21.s14 Öppna, NAD: SE/ULA/11632)
1816: Uppsala domkyrkoförsamling (C) AIa:6a (Kv. Munken No. 3) Bild 34 (AID: v126498.b34.s30 Öppna, NAD: SE/ULA/11632)

Familj II:9
Generation 2
Sonsonen Albert (Albrekt) Bäck

Albrekt Stare var Albert (Albrekt) Bäcks morfar

ALBERT (ALBREKT) BÄCK

Född 2 december 1737 i Lövsta bruk, Österlövsta sn, Uppland [1]. Död 24 oktober 1791 i Lövsta bruk, Österlövsta sn, Uppland [3].
Son till Lorents Bäck och hans hustru Helena Stare.

Döpt till Albrekt efter morfadern, men verkar skrivas som Albert senare i livet. Noterat i födelseboken "sluteligen Bruks medicus i Leufsta".

Medicine Doktor.
1771-83: Bruksläkare vid Dannemora gruvor, Film sn, Uppland.
1783-91: Bruksläkare på Lövsta bruk (fram till sin död), Österlövsta sn, Uppland.

Gift 26 december 1770 i Film sn, Uppland [2], med

JOHANNA MARIA STENMAN

Född 12 maj 1752 i Gruvan, Film sn, Uppland [1]. Död 18 mars 1813 i Karlholm, Västland sn, Uppland [3], [6].
Dotter till kirurgen Petter Stenman och hans hustru Johanna Demont.

Bosatta i Film sn (Dannemora gruva) från giftermålet 1770 fram till 1783 då de flyttar till Lövsta bruk.
I Lövsta bosatta på "Första- eller Södergatsroten".
Efter makens död flyttar Johanna 1792 med barnen Per Laurent och Maria Kristina till Västland sn.
Bouppteckningen efter Johanna Maria upprättas 6 månader efter hennes död, nämligen 16 september 1813.
I ett brev som bifogats bouppteckningen begär brodern Henrik Vilhelm att tillsammans med den andra brodern Per Lorents, få vara förmyndare för de bägge systrarna Johanna Helena (då 37 år) och Maria Kristina (då 27 år). Bröderna anges då bo på Forsbacka bruk (i Gävle).

Barn

CHARLOTTA JOHANNA BÄCK
Född 8 september 1771 i Gruvan, Film sn, Uppland [1]. Död 19 augusti 1773 i Gruvan, Film sn, Uppland [3].
Död i rödsot.

HENRIK VILHELM BÄCK
Född 24 december 1773 i Gruvan, Film sn, Uppland [1]. Död 1830 i Tegelsmora sn enl hfl i Västland sn [4].
Dock ej funnen vare sig i Tegelsmora eller Västlands dödböcker ...
Flyttar till Gävle 1790. Verkar flytta till modern och systern Maja Stina ca 1805 på Karlholms bruk, Västland sn.
Nämnd i moderns bouppteckning 1813. I ett brev som bifogats bouppteckningen begär han (att tillsammans med brodern Per Lorents) få vara förmyndare för de bägge systrarna [brev 1813].
Kallas "skolmästaren" 1813-16 i Karlholm. Blir sedan skrivare på bruket från 1817 fram till 1827 då han flyttar till Snatrabodarna.
Död ogift och barnlös.

JOHANNA HELENA BÄCK
Född 30 januari 1776 i Gruvan, Film sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Bor åtminstone 1794-1799 hos farbroderns Lorents Bäck och hans familj i Film sn. Flyttar därefter till Gävle.
Nämnd i moderns bouppteckning 1813, kallas då (felaktigt?) Jeanette Helena Bäck.
Vidare öden okända.

PER (PIERRE) LORENTS BÄCK
Född 6 oktober 1782 i Gruvan, Film sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Flyttar med modern och systern Maria Kristina till Västland sn 1792. Flyttar sedan själv vidare 1795 till Gävle.
Kan följas i hfl i Gävle fram till ca 1812.
Nämnd i moderns bouppteckning 1813.
Vidare öden okända.

ELEONORA VILHELMINA BÄCK
Född 9 november 1784 i Österlövsta sn, Uppland [1]. Död 23 oktober 1786 i Österlövsta sn, Uppland [3].

MARIA KRISTINA BÄCK
Född 25 oktober 1786 i Österlövsta sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Flyttar med modern och brodern Per Lorents till Västland sn 1792.
Nämnd i moderns bouppteckning 1813.
Flyttar tillbaka till Lövsta bruk 1814.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1772-78: Film AI:4 (Dannemora grufvor) Bild 313 (AID: v124244.b313.s303 Öppna, NAD: SE/ULA/10250)
1779-83: Film AI:5 (Dannemora grufvor) Bild 128 (AID: v124246.b128.s121 Öppna, NAD: SE/ULA/10250)
1785-91: Österlövsta (C) AI:2b (Lövsta bruk) Bild 13 (AID: v127543.b13.s6 Öppna, NAD: SE/ULA/11818)
Änkan Johanna Maria Stenman
1792: Österlövsta (C) AI:3b (Lövsta bruk) Bild 16 (AID: v127546.b16.s9 Öppna, NAD: SE/ULA/11818)
1793: Västland (C) AI:4 (Carlholm) Bild 13 (AID: v127227.b13.s8 Öppna, NAD: SE/ULA/11734)
1794-1800: Västland (C) AI:4 (Carlholm) Bild 109 (AID: v127227.b109.s104 Öppna, NAD: SE/ULA/11734)
1801-07: Västland AI:5 (Carlholm) Bild 13 (AID: v127228.b13.s8 Öppna, NAD: SE/ULA/11734)
1808-13: Västland AI:5 (Carlholm) Bild 152 (AID: v127228.b152.s147 Öppna, NAD: SE/ULA/11734)

Familj II:10
Generation 2
Sondottern Anna Helena Bäck

Albrekt Stare var Anna Helena Bäcks morfar

ANNA HELENA BÄCK

Född 15 juli 1739 i Lövsta bruk, Österlövsta sn, Uppland [1]. Död 7 november 1837 i Prästgården, Tegelsmora sn, Uppland [3], [6].
Dotter till Lorents Bäck och hans hustru Helena Stare.

Kom 1752 från Lövsta bruk till Västland sn.

Gift med

GABRIEL LAGERVALL

Född 10 november 1731 i Frometorp, Kalvsvik sn, Småland [1]. Död 10 maj 1801 i Götby, Tegelsmora sn, Uppland [3], [6].
Son till länsmannen Sven Lagervall och hans hustru Anna Katarina Ingelman.

Kom 1757 från Uppsala till Västland sn. Flyttar ca 1794 tillsammans med hustrun och dottern Anna Margareta till Uggelsta i Lena sn.
Där bor de även med sonen Sven Lorents och familj. Flyttar sedan 1799 till Vendel sn.
Bruksbokhållare.

Barn

KARL LAGERVALL
Född 30 september 1763 i Karlholm, Västland sn, Uppland [1]. Död 5 maj 1817 i Skarpnäck sn, Södermanland [internet].
Inspektor.
Gift med Kristina Katarina Berg.
Se Familj III:19.

KATARINA HELENA LAGERVALL
Född 23 oktober 1765 i Karlholms bruk, Västland sn, Uppland [1]. Död 23 augusti 1826 i Snatra Bodarna, Västland sn, Uppland [3].
Gift 1) med bruksbokhållaren Anton Guillame 2) med bruksbokhållaren Louis Westrell.
Se Familj III:20.

SVEN (SVANTE) LORENTZ LAGERVALL
Född 2 april 1768 i Karlholms bruk, Västland sn, Uppland [1]. Död 2 januari 1809 i Västerås, Västmanland [6].
Löjtnant vid Amiralitetet.
Gift med Anna Beata Mollenhauer.
Se Familj III:21.

EMERENTIA LAGERVALL
Född 4 februari 1770 i Karlholm, Vestland sn, Uppland [1]. Död 16 april 1856 i Prästgården, Tegelsmora sn, Uppland [3], [6].
Gift med prosten Lars Gillberg.
Se Familj III:22.

MAGNUS LAGERVALL
Född 3 juni 1772 i Karlholm, Västland sn, Uppland [1]. Död 13 april 1819 i Stockholm [6].
Kamrer.
Gift med Margareta Agata Björk.
Se Familj III:23.

ANNA MARGARETA LAGERVALL
Född 20 juni 1774 i Karlholm, Västland sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt. Död innan 1837 enligt moderns bou.
[Hon står under namnet Margareta Helena i hfl fram till 1793]
Ännu ogift 1801 enligt faderns bou.
Vidare öden okända.

GABRIEL LAGERVALL
Född 9 juni 1778 i Karlholm, Västland sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt. Död innan 1837 enligt moderns bou.
Fabrikör.
Gift med Anna Dorotea Zetterström.
Se Familj III:24.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1768-73: Västland (C) AI:1 (Carlholms bruk) Bild 168 (AID: v127224.b168.s162 Öppna, NAD: SE/ULA/11734)
1773-79: Västland (C) AI:2 (Carlholms bruk) Bild 218 (AID: v127225.b218.s211 Öppna, NAD: SE/ULA/11734)
1780-86: Västland (C) AI:3 (Carlholm) Bild 212 (AID: v127226.b212.s205 Öppna, NAD: SE/ULA/11734)
1787-93: Västland (C) AI:4 (Carlholm) Bild 13 (AID: v127227.b13.s8 Öppna, NAD: SE/ULA/11734)
1794: Västland (C) AI:4 Bild 108 (AID: v127227.b108.s103 Öppna, NAD: SE/ULA/11734)
1796: Lena AI:3 (Uggelsta) Bild 61 (AID: v125338.b61.s56 Öppna, NAD: SE/ULA/10829)
1797-99: Lena AI:4 (Uggelsta) Bild 48 (AID: v125339.b48.s42 Öppna, NAD: SE/ULA/10829)

Familj II:11
Generation 2
Sonsonen Henrik Bäck

Albrekt Stare var Henrik Bäcks morfar

HENRIK BÄCK

Född 28 februari 1746 i Lövsta bruk, Österlövsta sn, Uppland [1]. Död 19 januari 1812 i Göteborg, Domkyrkoförsamlingen [3].
Son till Lorents Bäck och hans hustru Helena Stare.

Organist i Vendel sn, Uppland, 17?? [N].
Organist vid Göteborgs domkyrka 1770-1812.

Har inga egna "bevis" i kyrkböcker mm att det är samme Henrik som föds i Lövsta och dör i Göteborg.
MEN, jag litar för stunden på de tryckta källorna. Ger en länk här så länge ...
Se även ref N ovan.

Kerala J. Snyder: The Organ as a Mirror of Its Time: North European Reflections, 1610-2000 (sida 141)

Gift med

OTTILIANA KATARINA CARELL

Född ca 1740 [år uppskattat från ålder angiven i dödboken]. Död 2 mars 1823 i Göteborg, Domkyrkoförsamlingen [3].
Ursprung okänt.

Kallas "fattig" i dödboken.

Barn

LARS KRISTIAN BÄCK
Födelse- och dödsdatum okända.
Handelsman.
Gift med Susan NN.
Se Familj III:25.

KARL HENRIK BÄCK
Födelse- och dödsdatum okända.
Handelsman.
Gift med NN.
Se Familj III:26.

HELENA MARGARETA BÄCK
Född 13 februari 1776 i Göteborg, Domkyrkoförsamlingen [1]. Död 2 april 1816 i Göteborg, Domkyrkoförsamlingen [3].
Gift med handelsmannen Peter Fredrik Des Reaux.
Se Familj III:27.

ANNA BRITA BÄCK
Född 2 februari 1780 i Göteborg, Domkyrkoförsamlingen [1]. Dödsdatum okänt.
Ogift 1823 [moderns bou].
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj II:12
Generation 2
Sonsonen Lorents Bäck

Albrekt Stare var Lorents Bäcks morfar

LORENTS BÄCK

Född 25 december 1751 i Lövsta bruk, Österlövsta sn, Uppland [1]. Död 16 oktober 1830 i Dannemora gruva, Dannemora sn, Uppland [3], [6].
Son till Lorents Bäck och hans hustru Helena Stare.

1767-70: Skrivare vid Tobo bruk, Tegelsmora sn, Uppland.
1770-177x: Skrivare vid Dannemora gruvor, Film sn, Uppland.
177x-83: Bokhållare vid Dannemora gruvor, Film sn, Uppland.
1783-1813: Bergslagskassör vid Dannemora gruvor, Film sn, Uppland.
Flyttar 1813 till Karms Damm i Dannemora sn.

Är skrivare vid Tobo bruk 1767-1770. Är då förmodligen bosatt hos sin kusin Abigail Braun och dennes man Daniel Pousette [4].

Gift 8 augusti 1784 i Film sn, Uppland [2], med

JOHANNA MARGARETA MANJETH (MANIETTE)

Född 3 januari 1761 i Film sn, Uppland [1]. Död 19 juli 1842 i Karms damm, Dannemora sn, Uppland [3].
Dotter till gruvkassören Karl Manjeth och hans hustru Sofia Damonts.

Barn

KRISTINA JOHANNA BÄCK
Född 24 augusti 1785 i Film sn, Uppland [1]. Död 19 februari 1868 i Iggesund, Njutånger sn, Gästrikland [3].
Gift med bruksinspektoren Samuel Wångdahl.
Se Familj III:28.

KARL BÄCK
Född 11 februari 1788 i Film sn, Uppland [1]. Död 11 augusti 1788 i Gruvan, Film sn, Uppland [3].
Död i kopporna.

LARS BÄCK
Född 11 maj 1789 i Film sn, Uppland [1]. Död 16 november 1838 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppland [3], [6].
Klädeskramhandlare i Uppsala.
Gift med Sofia Changeux.
Se Familx III:29.

CHARLOTTA MARGARETA BÄCK
Född 14 september 1792 i Film sn, Uppland [1]. Död 24 oktober 1871 i Film sn, Uppland [3], [6].
Gift med bergslagskassören Erik Adolf Norström.
Se Familj III:30.

JOHAN HENRIK BÄCK
Född 25 februari 1794 i Film sn, Uppland [1]. Död 19 augusti 1851 i Stockholm [6].
Är i Uppsala 1809-1810. Flyttar sedan till Arboga i mars 1810.
Handlande i Stockholm 1830 [faderns bou].
Kallas f.d. kryddkramhandlanden i bouppteckningen 1851.
Död ogift och barnlös.

GUSTAVA KAROLINA BÄCK
Född 26 mars 1796 i Film sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Ej nämnd i faderns bou 1830.
Vidare öden okända.

LOVISA ULRIKA BÄCK
Född 7 juni 1800 i Dannemora gruva, Film sn, Uppland [1]. Död 19 juni 1846 i Konstholmen, Dannemora sn, Uppland [3], [6].
Död av lungsot, ogift och barnlös.

KATARINA EMERENTIA BÄCK
Född 30 maj 1802 i Dannemora gruva, Film sn, Uppland [1]. Död 5 juni 1833 i Konstholmen, Dannemora sn, Uppland [3].
Död ogift och barnlös.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1779-85: Film (C) AI:5 (Dannemora Grufvor) Bild 129 (AID: v124246.b129.s122 Öppna, NAD: SE/ULA/10250)
1786-1789: Film (C) AI:6 (Grufvan) Bild 139 (AID: v124247.b139.s130 Öppna, NAD: SE/ULA/10250)
1794-99: Film (C) AI:8a (Grufvan) Bild 9 (AID: v124249.b9.s3 Öppna, NAD: SE/ULA/10250)
1801-08: Film (C) AI:8b (Grufvan) Bild 74 (AID: v124250.b74.s68 Öppna, NAD: SE/ULA/10250)
1809-14: Film (C) AI:9b (Grufvan) Bild 11 (AID: v124252.b11.s4 Öppna, NAD: SE/ULA/10250)
1826-30: Dannemora (C) AI:10 (Karms Damm) Bild 57 (AID: v124045.b57.s42 Öppna, NAD: SE/ULA/10173)
1831-35: Dannemora (C) AI:10 (Karms Damm) Bild 199 (AID: v124045.b199.s42 Öppna, NAD: SE/ULA/10173)
1836-40: Dannemora (C) AI:11 (Karms Damm) Bild 53 (AID: v124046.b53.s45 Öppna, NAD: SE/ULA/10173)
1841-42: Dannemora (C) AI:11 (Karms Damm) Bild 189 (AID: v124046.b189.s33 Öppna, NAD: SE/ULA/10173)

Generation 3

Familj III:1
Generation 3
Johanna Margareta Cziz

Albrekt Stare var Johanna Margareta Cziz mormors far

JOHANNA MARGARETA CZIZ

Född 7 december 1724 i Åkra, Vendel sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Son till Stanislav Cziz och Margareta Elisabet Braun.

Kom till Åkerby sn och Trystad 1763 från Vendel sn.

Oäkta barn med

JAKOB BRUN (BRAUN)

Födelse- och dödsdatum okända.
Ursprung okänt.

Kadett vid Artilleriet.

Barn

JOHANNA LOVISA BRUN (BRAUN)
Född 3 september 1749 i Vendel sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift 1768 med länsmannen Erik Johan Nordenberg.
Se Familj IV:1.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1763-71: Åkerby (C) AI:3 (Trystad) Bild 16 / Sida 8 (AID: v127294.b16.s8 Öppna, NAD: SE/ULA/11772

Familj III:2
Generation 3
Jakob Stanislaus Cziz

Albrekt Stare var Jakob Stanislaus Cziz mormors far

JAKOB STANISLAUS CZIZ

Född 11 januari 1729 i Åkra, Vendel sn, Uppland [1]. Död 3 april 1811 i Halls, Tierp sn, Uppland [3], [6].
Son till Stanislav Cziz och Margareta Elisabet Braun.

Ingenjör och frälseinspektor i Halls, Tierp sn.
Kom till Tierp 1780 från Vendel sn.

Gift 30 oktober 1761 i Vendel sn [2], med

HEDVIG PALMBERG

Född 1730 i Södermanland [hfl]. Död 12 juli 1791 i Halls, Tierp sn, Uppland [3], [6].
Ursprung okänt.

Den 8 juli 1752 föds en oäkta son till en Hedvig Palmberg i Ytterenhörna sn i Södermanland. Barnet får namnet Anders Gabriel. Fadern anges vara en Anders Häger på Lövsta (bruk?). Är detta samma Hedvig Palmberg? I kanten på födelsenotisen står "flött til Upland". Skulle kunna tolkas som att Hedvig och barnet flyttat till Uppland [1].

Vare sig i Jakobs eller Hedvigs bouppteckningar så nämns något om Anders/Andreas Cziz. Som arvinge anges endast Margareta Elisabet. "Sonens" efterlevande bör nämnas tycker jag om han nu är en son till Jakob och Hedvig. Han skriver sig själv uppenbarligen som en Cziz. Hans äldste son får namnet Jakob Stanislaus. Hmm ...

Jag tror dock just nu att den Anderas Cziz som gifter sig med Hedvig Hymnelia är densamme som den Anders Gabriel som föds i Ytterenhörna sn
den 8 juli 1752! Ålder stämmer. Anders/Andreas Cziz födelseår anges till just 1752 i hfl. Vore han parets som borde hans efterlevande nämnas i bouppteckningarna. Det är dock konstigt att de inte nämns i Hedvigs bouppteckning ...

Barn

MARGARETA ELISABET CZIZ
Född 10 oktober 1762 i Jordansbo, Vendel sn, Uppland [1]. Död 21 februari 1843 i Halls, Tierp sn, Uppland [3], [6].
Gift 1:o med Anders Johansson och 2:o med Per Larsson.
Se Familj IV:2.

Hedvigs barn i ett tidigare förhållande (förmodligen "adopterad" som en Cziz)

ANDERS GABRIEL (ANDREAS) CZIZ
Född 8 juli 1752 i Ytterenhörna sn, Södermanland [1]. Död 1784 i Stockholm [hfl].
Är nämnd som dräng på Viby sätesgård i Harbo sn 1770-1774. Kom från Vendel sn 3 oktober 1770 och flyttar till Tierps sn 1 oktober 1774.
Där nämns han just under namnet Anders Gabriel Cziz [4] !!!
Gift 28 mars 1776 i Tierp sn med Hedvig Hymnelia. Tre kända barn.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1775-80: Vendel (C) AI:1c (Bergby) Bild 90 (AID: v127013.b90.s86 Öppna, NAD: SE/ULA/11683)
1780-81: Tierp (C) AI:1 (Öster-Halls) Bild 110 (AID: v126185.b110.s106 Öppna, NAD: SE/ULA/11542)
1782-88: Tierp (C) AI:2a (Öster-Halls) Bild 122 (AID: v126186.b122.s113 Öppna, NAD: SE/ULA/11542)
1789-95: Tierp (C) AI:3a (Öster-Halls) Bild 136 (AID: v126188.b136.s127 Öppna, NAD: SE/ULA/11542)
1803-09: Tierp (C) AI:5a (Öster-Halls) Bild 1510 (AID: v126191a.b1510.s142 Öppna, NAD: SE/ULA/11542)
1809-11: Tierp (C) AI:6a (Öster-Halls) Bild 153 (AID: v126193.b153.s142 Öppna, NAD: SE/ULA/11542)

Familj III:3
Generation 3
Abigail Cziz

Albrekt Stare var Abigail Cziz mormors far

ABIGAIL CZIZ

Född 30 december 1730 i Åkra, Vendel sn, Uppland [1]. Död 20 juli 1767 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppland [3], [6].
Död i lungsot.
Dotter till Stanislav Cziz och Margareta Elisabet Braun.

Ägde vid sin död en sjundedel i rusthållet Trysta i Åkerby sn (No. 27) [6a].

Gift 29 mars 1763 i Uppsala, Helga Trefaldighets församling [2], med

ANDERS HALLSTRÖM

Födelse- och dödsdatum okända.

Kommer ifrån Hudiksvall enligt vigselboken.
Buntmakare i Hudiksvall och senare (från 1766) i Uppsala.

Barn

MARIA MARGARETA HALLSTRÖM
Född 11 februari 1764 i Hudiksvall, Hälsingland [1]. Död 12 februari 1764 i Hudiksvall, Hälsingland [3].

EVA KATARINA HALLSTRÖM
Född 31 mars 1767 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppland [1]. Död 22 juni 1767 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppland [3].

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1766-67: Uppsala domkyrkoförsamling AIa:2 Bild 403 (AID: v126489.b403 Öppna, NAD: SE/ULA/11632)

Familj III:4
Generation 3
Magnus Leufstedt

Albrekt Stare var Magnus Leufstedts mormors far

MAGNUS LEUFSTEDT

Född 7 januari 1726 i Östra Ekeby, Vendel sn, Uppland [1]. Död 15 juli 1802 i Nora stad (Staden), Nora bergslagsförsamling, Närke [3].
Son till Petter Lövstedt och Anna Katarina Braun.

Inspektor (gruvfogde) bosatt i Skala, Glanshammars sn (Närke) åtminstone 1757-mars 1772.
[Nämnd i mantalslängder från 1757, då ogift, 1758 gift, och fram till 1772. I mantal 1773, daterad i november 1772 nämns han ej].
Flyttar sedan till Nora bergslagsförssamling.
Bosatt i Nora på Stora Älvstorp åtminstone 1773-1776 [4].
Förmodligen bosatt på annan ort 1776-78. Från 1778 åter på Stora Älvstorp.
[Nämnd i mantalslängder 1774 och 1776. Kallas även då inspektor. Ej med i mantal 1777].
Kallas i de sista mantallängderna (från 1791), samt i dödboken, för kolmätare.

Gift ca 1757 med

HELENA FISCHER

Född 1732 i Hjulsjö sn, Västmanland [år angivet i dödbok]. Död 15 januari 1804 i Nora stad (Staden), Nora bergslagsförsamling, Närke [3].
Dotter till inspektoren på Bredsjö bruk Magnus Fischer och hans hustru NN (Margareta Malmberg? Ev. styvmor).

Barn

PETTER MAGNUS LEUFSTEDT
Född 5 juli 1759 i Skala, Glanshammar sn, Närke [1]. Död senast 1776.

ANNA BEATA LEUFSTEDT
Född 22 maj 1761 i Skala, Glanshammar sn, Närke [1]. Död 21 juni 1797 i Stora Mellösa sn, Närke [3].
Gift med klockaren Peter Hedin.
Se Familj IV:xx.

JAKOB FREDRIK LEUFSTEDT
Född 24 mars 1764 i Skala, Glanshammar sn, Närke [1]. Död 1 juli 1813 i Hofors bruk, Torsåker sn, Gästrikland [3], [6].
Bruksinspektor.
Gift med Eva Beata Bruhn.
Se Familj IV:xx.

HELENA KATARINA LEUFSTEDT
Född 4 mars 1768 i Skala, Glanshammar sn, Närke [1]. Död 14 augusti 1768 i Skala, Glanshammar sn, Närke [3].

KARL ARON LEUFSTEDT
Född 2 september 1769 i Skala, Glanshammar sn, Närke [1]. Död 20 november 1769 i Skala, Glanshammar sn, Närke [3].

JOHAN MAGNUS LEUFSTEDT
Född 1 mars 1772 i Skala, Glanshammar sn, Närke [1]. Död 1773 i Nora bergslagsförsamling [hfl].

KARL GUSTAF LEUFSTEDT
Född 2 juni 1774 i Stora Älvstorp, Nora bergslagsförsamling, Västmanland [1]. Död 1774 i Nora bergslagsförsamling, Västmanland [hfl].

PER MAGNUS LEUFSTEDT
Född 25 april 1776 i Stora Älvstorp, Nora bergslagsförsamling, Västmanland [1]. Dödsdatum okänt.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
ca1757-68: Glanshammar (T) AI:2 (Skala) Bild 47 (AID: v51155.b47.s85 Öppna, NAD: SE/ULA/10326)
1767-73: Glanshammar (T) AI:3 (Skala) Bild 161 (AID: v51156.b161.s150 Öppna, NAD: SE/ULA/10326)
1773-75: Nora bergsförsamling (T) AI:7a (Stora Älvstorp) Bild 183 (AID: v51984.b183.s174 Öppna, NAD: SE/ULA/11098)
1775-76, 1779-84: Nora bergsförsamling (T) AI:8a (Stora Älvstorp) Bild 358 (AID: v51986.b358.s349 Öppna, NAD: SE/ULA/11098)
1791-1800: Nora bergsförsamling (T) AI:9b (Nora) Bild 73 (AID: v51989.b73.s68 Öppna, NAD: SE/ULA/11098)
1801-04: Nora bergsförsamling (T) AI:10a (Nora) Bild 69 (AID: v51990.b69.s84 Öppna, NAD: SE/ULA/11098)

Familj III:5
Generation 3
Jakob Fredrik Lövstedt

Albrekt Stare var Jakob Fredrik Lövstedts mormors far

JAKOB FREDRIK LÖVSTEDT

Född 7 januari 1726 i Östra Ekeby, Vendel sn, Uppland [1]. Död 11 juni 1774 i Stockholm, Katarina församling [3], [6].
Son till Petter Lövstedt och Anna Katarina Braun.

Anges i faderns bouppteckning 1759 vara vaktmästare vid Sjömans Kontoret i Stockholm.
Är 1761 fadder åt brodern Magnus förstfödda barn i Glanshammars sn.

Ägde vid sin död en gård i Katarina församling, kvarteret Mikael Mindre, på Renstiernas gränd No. 18 [6a].
Enligt bouppteckningen 1774 så övergick skulderna tillgångarna så inget blev över till änkan.

Gift 10 mars 1765 i Stockholm, Katarina församling [2], med

MAGDALENA AHLGREN

Födelse- och dödsdatum okända.

Magdalena var tidigare gift med sjömannen Anders Ekbom och hade med honom åtminstone tre barn.

Inga barn i detta äktenskap kända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj III:6
Generation 3
Jakob Fredrik Bäfvert

Albrekt Stare var Jakob Fredrik Bäfverts mormors far

JAKOB Fredrik BÄFVERT

Född 28 februari 1732 i Åkra, Vendel sn, Uppland [1]. Död 26 februari 1798 i Annaberg, Värmdö sn (Uppland) [3].
Son till Filip Bäfvert och Johanna Lovisa Braun.

Major vid Björneborgs regemente.

I fransk tjänst åtminstone under åren 1755-1762. Stred på den franska sidan i Amerika 1758, blev dock tagen till krigsfånge och förd till England. Var krigsfånge i ca 6 månader innan han fick återvända till Frankrike.
Meritförteckning år 1769 för Jakob Fredrik Befvert [KrA-1].

Boende med sin far och syster Judit på Lilla Bernhammar, Vada sn, 1774-1775(?) [4a].
Död hos sin syster Judit i Annaberg, Värmdö sn (Uppland).

Gift 22 oktober 1769 i Stockholm [2], med

ANNA MARIA WALLIN

Född 11 mars 1740 i Stockholm [3]. Död 11 mars 1771 i Väsby, Vallentuna sn, Uppland [3].
Dotter till hovgravören Wallin i Stockholm.

Barn

LOVISA KATARINA BÄFVERT
Född 3 september 1770 i Stjärnborg, Hammarby sn, Uppsala [1]. Död 25 maj 1771 i Lilla Bernhammar, Vada sn, Uppland [3].

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
Vada AI:2 1774-1780, Arkiv Digital bild 16/Sida 11 (Lilla Bernhammar).

Familj III:7
Generation 3
Johanna Bäfvert

Albrekt Stare var Johanna Bäfverts mormors far

JOHANNA BÄFVERT

Född 18 november 1734 i Kätslinge, Vendel sn, Uppland [1]. Död 15 juli 1793 i Stockholm, Klara församling [3].
Dotter till Filip Bäfvert och Johanna Lovisa Braun.

Nämns också i den hfl för Vendel som är upprättad 1749 [4].

Gift ca 1753-54 med

JAKOB KÖRNER


Underskrift som giftoman vid dottern Lovisa Johannas lysning 1790.

Född ca 1731 [baserat på ålder angiven i hfl]. Död 17 april 1800 i Stockholm, Hedvig Eleonora församling [3].
Son till slottsmurmästaren och åldermannen Johan Kristoffer Körner och hans andra hustru Eva Sofia Dargeman [faderns bou].

Fortifikationslöjtnant och byggmästare.

Nämns 1750 i sin systers, Anna Rosina Körner, bouppteckning som byggmästarlärling på det 16:e året hos sin svåger Clas Eliander.
Familjen bosatt i Norrga, Grödinge sn, Södermanland, åtminstone 1754-1759. Finns ej där enligt mtl 1754 som uppgjordes 19 november 1753.
Senare i Vretaberg (samma socken) åtminstone 1760-1763.
Jakob kallas under denna period för "Adjutanten".
Återfinns 1790-1794 på Kungsholmen i Stockholm, då Jakob och Johanna och dottern Eva Charlotta nämns i husförförslängden för Ulrika Eleonora församling (AIa:6 sida 55). Förmodligen är detta år 1791 (finns med för kvarteret Bergsklippan Större på nr 14 en av fem gånger i volymen).

Barn

MARIA SOFIA KÖRNER
Född 4 oktober 1754 i Norrga, Grödinge sn, Södermanland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med 1) bataljonsfältskären Karl Fredrik Michaël 2) fätskären Gottlieb Benjamin Rode.
Se Familj IV:xx.

LOVISA JOHANNA KÖRNER
Född 1 januari 1756 i Norrga, Grödinge sn, Södermanland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med fortifikationsmurmästaren Johan Pohl.
Se Familj IV:xx.

JOHAN FILIP KÖRNER
Född 1 november 1757 i Norrga, Grödinge sn, Södermanland [1]. Död 13 mars 1758 i Norrga, Grödinge sn, Södermanland [3].

JOHAN JAKOB KÖRNER
Född 13 mars 1759 i Norrga, Grödinge sn, Södermanland [1]. Dödsdatum okänt.
Byggmästare.
Gift med 1) Laurentia Katarina Finerus 2) Elisabet Gustava Alm.
Se Familj IV:xx.

KATARINA EUFROSINA KÖRNER
Född 20 december 1760 i Vretaberg, Grödinge sn, Södermanland [1]. Död 10 mars 1761 i Vretaberg, Grödinge sn, Södermanland [3].

JUDIT EUFROSINA KÖRNER
Född 20 mars 1762 i Vretaberg, Grödinge sn, Södermanland [1]. Död 15 maj 1762 i Vretaberg, Grödinge sn, Södermanland [3].

EVA CHARLOTTA KÖRNER
Född 3 augusti 1763 i Vretaberg, Grödinge sn, Södermanland [1]. Dödsdatum okänt.
Nämnd hos föräldrarna 1790-1794 på Kungsholmen [Ulrika Eleonora församling AIa:6 sida 55]. Förmodligen år 1791.
Är fadder i november 1790 åt systern Lovisa Johannas dotter. Kallas då "jungfru".
Vidare öden okända.

Eventuellt en ytterligare dotter CAROLINA ULRIKA KÖRNER, som i november 1784 är fadder åt Maria Sofia Körners son. Kallas då "Jungfru". Även fadder i juli 1791, kallas även då för "Jungfru".

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1764-17xx: Grödinge (AB) AI:2a (Vretaberg) Bild 21 (AID: v85027.b21.s14 Öppna, NAD: SE/SSA/1512)

Familj III:8
Generation 3
Karolina Lovisa Bäfvert

Albrekt Stare var Karolina Lovisa Bäfverts mormors far

KAROLINA LOVISA BÄFVERT

Född 3 augusti 1741 i Vendel sn, Uppland [1]. Död 16 maj 1828 i Stockholm, Kungsholmens församling [3].
Dotter till Filip Bäfvert och Johanna Lovisa Braun.

Nämns också i den hfl för Vendel som är upprättad 1749 [4].

Kom till Uppsala från Stockholm 1802 enligt utflytten 1825 från Uppsala. Dock ej funnen i inflyttningslängden för detta år.
Kommer som änka i juli 1825 till Stockholm (Hedvig Eleonora) från Uppsala (attest skriven 17 maj 1825 i domkyrkoförsamlingen).

Gift med

OLOF QVARNSTRÖM

Född ca 1719 [år uppskattat från ålder angiven i dödbok]. Död 3 december 1791 i Stockholm, Hovförsamlingen [3].
Från Livland utan släkt i Sverige. Visas av vigselboken för hans första gifte [2a].

Överhovjägare.

Var gift en gång tidigare med änkan Kristina Elisabet Råberg (28 maj 1760 i Sigtuna).
Fick med henne i Sigtuna sonen Karl f. 16 nov 1760, d. 13 mar 1761.
Har ännu inte hittat hennes dödsnotis ...

Barn

KATARINA LOVISA QVARNSTRÖM
Född 16 mars 1764 i Sigtuna sn, Uppland [1]. Död 3 juli 1764 i Sigtuna sn, Uppland [3].

JOHAN FILIP QVARNSTRÖM
Född 23 augusti 1766 i Stockholm, Hovförsamlingen [1]. Död 29 januari 1776 i Stockholm, Hovförsamlingen [3].

JAKOB OLOF QVARNSTRÖM
Född 19 mars 1769 i Stockholm, Hovförsamlingen [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

KATARINA ELISABET QVARNSTRÖM
Född 13 december 1770 i Stockholm, Hovförsamlingen [1]. Död 29 mars 1771 i Stockholm, Hovförsamlingen [3].

JOHANNA LOVISA QVARNSTRÖM
Född 13 december 1770 i Stockholm, Hovförsamlingen [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

KARL ULRIK QVARNSTRÖM
Född 4 juli 1772 i Stockholm, Hovförsamlingen [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

JUDIT KAROLINA QVARNSTRÖM
Född 14 mars 1775 i Stockholm, Hovförsamlingen [1]. Död 25 januari 1784 i Stockholm, Hovförsamlingen [3].

JOHAN FILIP QVARNSTRÖM
Född 1 april 1777 i Stockholm, Hovförsamlingen [1]. Död 25 juli 1777 i Stockholm, Hovförsamlingen [3].

JOHAN FREDRIK QVARNSTRÖM
Född 9 februari 1780 i Stockholm, Hovförsamlingen [1]. Död 18 april 1780 i Stockholm, Hovförsamlingen [3].

GUSTAF FREDRIK QVARNSTRÖM
Född 1 april 1784 i Stockholm, Hovförsamlingen [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj III:9
Generation 3
Margareta Benedikta Bäfvert

Albrekt Stare var Margareta Benedikta Bäfverts mormors far

MARGARETA BENEDIKTA BÄFVERT

Född 9 maj 1743 i Vendel sn, Uppland [1]. Död 2 oktober 1825 i Uppsala, Helga Trefaldighets församling [3].
Dotter till Filip Bäfvert och Johanna Lovisa Braun.

Gift med

KARL PORATH

Född 3 maj 1726 i Lund, Domkyrkoförsamlingen [1]. Död 3 augusti 1795 i Uppsala, domkyrkoförsamlingen [3].
Son till löjtnanten och akademifäktmästaren Kristoffer Porath och hans hustru Margareta Elisabet Strandell.

Hovfäktmästare.

Barn

KARL KRISTOFFER PORATH
Född 24 mars 1765 i Uppsala, Helga Trefaldighets församling [1]. Död 29 september 1812 i Uppsala, Helga Trefaldighets församling [3].
Löjtnant och fäktmästare.
Gift med Margareta Dorotea Wedén.
Familj IV:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj III:10
Generation 3
Jakob Fredrik Pousette

Albrekt Stare var Jakob Fredrik Pousettes mormors far

JAKOB FREDRIK POUSETTE

Född den 28 februari 1736 i Tegelsmora sn, Uppland [4]. Död den 18 november 1785 i Tobo, Tegelsmora sn, Uppland [3].
Son till Daniel Pousette och Abigail Braun.

Bruksbokhållare på Tobo bruk, Tegelsmora sn, Uppland.

Gift 1772 [x] med

MARGARETA BEATA KÄLLDAHL

Född 1749 [4]. Död 21 september 1799 i Tobo, Tegelsmora sn, Uppland [3].
Ursprung okänt.

Efter makens död gifter änkan om sig med Johan Jakob Pousette (1762-1795) och får med honom ytterligare två barn (ej del av Stare ättlingarna).

Barn

KARL DANIEL POUSETTE
Född 23 oktober 1775 i Tobo, Tegelsmora sn, Uppland [1]. Död 23 april 1828 i Tobo, Tegelsmora sn, Uppland [3].
Bruksbokhållare.
Gift med Maria Margareta Söderbaum.
Se Familj IV:xx.

FREDRIK POUSETTE
Född 1785 i Tobo, Tegelsmora sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1772-77: Tegelsmora (C) AI:5 (Toboborg) Bild 76 (AID: v126108.b76.s68 Öppna, NAD: SE/ULA/11537)
1778-84: Tegelsmora (C) AI:5 (Toboborg) Bild 132 (AID: v126108.b132.s124 Öppna, NAD: SE/ULA/11537)
1785-91: Tegelsmora (C) AI:6 (Toboborg) Bild 132 (AID: v126109.b132.s127 Öppna, NAD: SE/ULA/11537)
1792-97: Tegelsmora (C) AI:6 (Toboborg) Bild 274 (AID: v126109.b274.s269 Öppna, NAD: SE/ULA/11537)

Familj III:11
Generation 3
Abigail Pousette

Albrekt Stare var Abigail Pousettes mormors far

ABIGAIL POUSETTE

Född den 5 februari 1741 i Tegelsmora sn, Uppland [4]. Död 22 januari 1824 i Elinge, Österlövsta sn, Uppland [3], [6].
Dotter till Daniel Pousette och Abigail Braun.

Sjuklig sista tiden i livet.

Gift 10 oktober 1779 i Tegelsmora sn, Uppland [2], med

KARL DANIEL PSILANDER

Född 14 juni 1743 i Åkerby, Österlövsta sn, Uppland [1]. Död 19 november 1799 i Elinge, Österlövsta sn, Uppland [3], [6].
Son till bokhållaren Karl Psilander och hans hustru Katarina Bergner.

Lantmätare.
Kallas ingenjör i hfl 1785-1799.

Bouppteckning efter Karl Daniel hölls den 11 och 12 december 1799. I sitt testamente gjordes det klart att hustrun Abigail ärvde allt lösöre.
Behållning blev drygt 9900 riksdaler innan skulder och fodringar behandlats. Skulderna uppgick till ca 234 riksdaler och fodringarna var ca 33 riksdaler.

Inga barn kända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1785-91: Österlövsta (C) AI:2a (Elinge) Bild 70 (AID: v127542.b70.s60 Öppna, NAD: SE/ULA/11818)
1792-98: Österlövsta (C) AI:3a (Elinge) Bild 57 (AID: v127545.b57.s51 Öppna, NAD: SE/ULA/11818)
1799-1805: Österlövsta (C) AI:4a (Elinge) Bild 55 (AID: v127547.b55.s49 Öppna, NAD: SE/ULA/11818)

Familj III:12
Generation 3
Eva Lovisa Pousette

Albrekt Stare var Eva Lovisa Pousettes mormors far

EVA LOVISA POUSETTE

Född 10 januari 1743 i Toboborg, Tegelsmora sn, Uppland [1]. Död den 6 december 1820 i Klovsta, Multrå sn, Ångermanland [3].
Dotter till Daniel Pousette och Abigail Braun.

Flyttar 1768 till Stockholm från Tegelsmora sn.

Gift 1775 med

NATAN HAPSTADIUS

Född 28 januari 1743 i Härnösand, Domkyrkoförsamlingen, Ångermanland [1]. Död 21 maj 1819 i Klovsta, Multrå sn, Ångermanland [3].
Son till borgaren och handelsmannen Olof Hapstadius och hans hustru Katarina Ressman.

Skräddarmästare.

Barn

DANIEL HAPSTADIUS
Född 8 januari 1776 i Härnösand, Domkyrkoförsamlingen, Ångermanland [1]. Död 1800 [internet].
Död ogift och barnlös.
Flyttar 1789 med familjen från Härnösand (oklart var). Åter nämnd i Härnösands kommunionbok 1796, kallas då Gymnasist. Inskriven vid Uppsala Universitet. Enligt uppgift drunknade han år 1800.

ABIGAIL HAPSTADIA
Född 8 januari 1778 i Härnösand, Domkyrkoförsamlingen, Ångermanland [1]. Död 25 juni 1833 i Prästgården, Ed sn, Ångermanland [3].
Gift med vagnmakargesällen Johan Fredrik Schönhoff.
Se Familj IV:xx.

LOVISA HAPSTADIA
Född 13 februari 1770 i Härnösand, Domkyrkoförsamlingen, Ångermanland [1]. Död 29 mars 1770 i Härnösand, Domkyrkoförsamlingen, Ångermanland [3].

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj III:13
Generation 3
Charlotta Karolina Pousette

Albrekt Stare var Charlotta Karolina Pousettes mormors far

CHARLOTTA KAROLINA POUSETTE

Född 10 november 1744 i Toboborg, Tegelsmora sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Dotter till Daniel Pousette och Abigail Braun.

Flyttar 1766 till Uppsala.

Gift 27 december 1767 i Tegelsmora sn, Uppland [2], med

JOHAN JOHANSSON

Födelse- och dödsdatum okända.
Ursprung okänt.

Kallas "Filosofie Magister" i vigselboken.

Inga barn kända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj III:14
Generation 3
Daniel Braun (Pousette)

Albrekt Stare var Daniel Brauns (Pousette) mormors far

DANIEL BRAUN (POUSETTE)

Född den 11 maj 1754 i Tobo, Tegelsmora sn, Uppland [1]. Död den 5 juli 1818 i Sundsvall, Gustav Adolfs församling, Medelpad [4].
Son till Daniel Pousette och Abigail Braun.

Tog moderns namn Braun som sitt efternamn.
Student i Uppsala 1770. Bosatt där till giftermålet 1791. Postmästare i Öregrund 1791-1806, postmästare i Sundsvall 1806-1812.

Gift 17 februari 1791 i Bälinge sn, Uppland [2], med

ANNA SOFIA BÄLTER

Född 8 november 1757 i Järvsö sn, Hälsingland [1]. Död 19 mars 1829 i Sundsvall, Gustav Adolfs församling, Medelpad [4].
Dotter till prosten Lars Bälter och hans hustru Johanna Beata Gerdzlovia.

Barn

LARS DANIEL BRAUN
Född 10 april 1793 i Öregrund, Uppland [1]. Död 27 februari 1796 i Öregrund, Uppland [3].

KARL JAKOB BRAUN
Född 30 juli 1796 i Öregrund, Uppland [1]. Död 31 december 1828 i Härnösand, domkyrkoförsamlingen, Ångermanland [3], [6].
Handlare och stadskassör.
Gift med Brita Kristina Godin.
Se Familj IV:xx.

JOHANNA ABIGAIL BRAUN
Född 9 november 1801 i Öregrund, Uppland [1]. Död 23 augusti 1886 i Anundsjö sn, Ångermanland [3].
Gift med komminstern Per Allberg.
Se Familj IV:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj III:15
Generation 3
Maria Sofia Blanck

Albrekt Stare var Maria Sofia Blancks morfars far

MARIA SOFIA BLANCK

Född 8 juli 1744 i Sjöbonäs, Hjo sn, Västergötland [1]. Död 26 april 1818 i Göteborg, Amiralitetsvarvsförsamlingen [3].
Begravd i Fässbergs sn, Västergötland.

Dotter till Erik Alexander Blanck och hans hustru Anna Beata Starenfelt.

Gift 29 december 1780 i Varola sn, Västergötland [2], med

JAKOB HYBINETTE

Född 30 juli 1746 i Österlövsta sn, Uppland [1]. Död 17 februari 1804 i Göteborg, Amiralitetsvarvsförsamlingen [3].
Son till Jakob Hybinette och hans hustru Katarina Wenberg.
Noteras bör att Filip Bäfvert är fadder. Filips barn är kusiner till Jakobs blivande brud Maria Sofia ...

Är bosatt i Toboborg (förmodligen verksam som skrivare vid Tobo bruk) under åren 1764-1767. Kom från, och flyttar tillbaka till, Lövsta bruk. Under perioden verkar han bosatt med Daniel Pousett och Abigail Braun [4].
Noteras bör att den blivande bruden Maria Sofia Blanck är kusinbarn till Abigail Braun.

Kallas kvartermästare vid giftermålet 1780, även så vid flytten till Amiralitetsförsamlingen 1798. Kallas dock "Tracteuren" vid sin död.

Flyttar 1798 till Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling från Garnisionsförsamlingen [7].

Barn

GUSTAF ADOLF HYBINETTE
Född 26 mars 1782 i Anderstorp, Hjo stadsförsamling, Västergötland [1]. Död i december 1833 i Göteborg [6].
Löjtnant i flottan.
Gift med Susanna Sundqvist (Qväderlöf).
Se Familj IV:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1764-67: Tegelsmora (C) AI:4 (Toboborg) Bild 149 (AID: v126107.b149.s140 Öppna, NAD: SE/ULA/11537)
1788-??: Hjo landsförsamling (R) AI:1 (Anderstorp) Bild 50 (AID: v45907.b50.s65 Öppna, NAD: SE/GLA/13208)

Familj III:16
Generation 3
Sara Maria Stare

Albrekt Stare var Sara Maria Stares farfars far

SARA MARIA STARE

Född 9 maj 1766 i Stockholm, Hedvig Eleonora församling [1]. Död 10 februari 1833 i Stockholm [6].
Dotter till Jakob Stare och Anna Sara Holmström.

Efter makens död 1815 bor Sara Maria kvar med barnen i komministerbostället i Rörby (Bälinge sn) i drygt ett år innan hon i september 1816 flyttar till Uppsala. Lever 1821 då hon nämns i sin mosters, Maria Elisabet Stare, bouppteckning.
Hon avlider dock i Stockholm 1833.
Vidare öden okända.

Gift 12 september 1797 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppland [2], med

GABRIEL SÖDERSTEDT

Född 30 juli 1760 i Gamla Uppsala by, Gamla Uppsala, Uppland [internet]. Död i kallbrand 11 februari 1815 i Bäinge sn, Uppland [3].
Son till kyrkoherden Mikael Söderstedt och hans hustru Margareta Hedström.

Komminister i Bälinge sn, Uppland.

Barn

JAKOB MIKAEL SÖDERSTEDT
Född 28 mars 1801 i Gamla Uppsala by, Gamla Uppsala sn, Uppland [1]. Död 8 februari 1855 i Gamla Uppsala sn, Uppland [3], [6].
Kyrkoherde i Dannemora sn.
Gift med Lovisa Charlotta Rolin.
Se Familj IV:x.

GABRIEL SÖDERSTEDT
Född 20 januari 1803 i Rörby, Bälinge sn, Uppland [1]. Död 16 juni 1860 i Stockholm, Finska församlingen [internet].
Källarmästare i Stockholm.
Gift med Kristina Charlotta Sääf.
Se Familj IV:x.

MARGARETA LOVISA SÖDERSTEDT
Född 15 juni 1804 i Rörby, Bälinge sn, Uppland [1]. Död 17 juli 1853 i Prästgården, Dannemora sn, Uppland [3], [6].
Död ogift och barnlös.
Bor hos sin bror kyroherden åtminstone 1849 fram till sin död.
Vidare öden okända.

KARL GUSTAF SÖDERSTEDT
Född 17 september 1806 i Rörby, Bälinge sn, Uppland [1]. Död 1 april 1860 i Östhammar sn, Uppland [3], [6].
Död ogift och barnlös.
Bor hos sin broder kyrkoherden i Dannemora 1852-1856. Han flyttar 1856 till Östhammar.
Nämnd tillsammans med brodern Gabriel i moderns kusin Jakob Henrik Stares bouppteckning från år 1834, kallades då kryddkramhandlare boendes i Stockholm. Kallas f.d. paraplyfabrikör vid sin död. I bou noteras att han avlider "utan att äfterlemna några här å orten kända arfvingar". Skulderna övergick tillgångarna!

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1799-1801: Gamla Uppsala (C) AI:8 (Gamla Upsala by) Bild 146 (AID: v124470.b146.s136 Öppna, NAD: SE/ULA/10318)
1801-06: Bälinge (C) AI:9a (Rörby) Bild 68 (AID: v123824.b68.s59 Öppna, NAD: SE/ULA/10149)
1807-13: Bälinge (C) AI:10 (Rörby) Bild 69 (AID: v123826.b69.s59 Öppna, NAD: SE/ULA/10149)
1814-16: Bälinge (C) AI:11 (Rörby) Bild 222 (AID: v123827.b222.s214 Öppna, NAD: SE/ULA/10149)
Margareta Lovisa Söderstedt
1849-53: Dannemora (C) AI:13 (Prestgården) Bild 61 (AID: v124048.b61.s55 Öppna, NAD: SE/ULA/10173)
Karl Gustaf Söderstedt
1854-58: Dannemora (C) AI:14 (Prestgården) Bild 81 (AID: v124049.b81.s75 Öppna, NAD: SE/ULA/10173)

Familj III:17
Generation 3
Sara Elisabet Berg

Albrekt Stare var Sara Elisabet Bergs morfars far

SARA ELISABET BERG

Född 13 juli 1769 i Uppsala, Domkyrkoförsamlingen, Uppland [1]. Död 21 mars 1799 i Uppsala [6].
Dotter till Anders Berg och Anna Katarina Stare.

Gift 30 maj 1794 i Stockholm, Adolf Fredriks församling [2], med

OLOF Peter SWARTZ

Född 21 september 1760 i Norrköping [internet]. Död 19 september 1818 i Bergilund [6].
Son till fabrikören Olof Swartz och hans hustru Maria Elisabet von Brobergen.

Professor och Medicine Doktor. Riddare av Kungl. Nordstjerne- och Vasaorden.
Ägde vid sin död frälsehemmanet Gummetorp i Gårdeby sn, Skärkinds härad [6a].
Bodde/hyrde vid sin död rum i huset no. 3 på Carlbergs Allén i Stockholm.

Professor vid Bergianska trädgården i Stockholm från 1791 och från 1811 Vetenskapsakademiens sekreterare.

Olof Swartz var framstående systematiker. Han företog i ungdomen vidsträckta resor i Nord- och Mellanamerika.

Han utgav flera arbeten om mossor och om den västindiska floran, skrev texten till flera band av ”Svensk botanik” (till vilka han också utförde flera illustrationer) och ”Svensk zoologi” samt gjorde betydelsefulla undersökningar över ormbunkar, svampar och lavar.

Källa: Nationalencyklopedin, Olof Swartz. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/olof-swartz (hämtad 2016-10-13).

Läs mer om Olof Swartz på:

Wikipedia | Bergianska Trädgårdens hemsida | Nordisk Familjebok | Svenskt Biografiskt Lexikon

Se även ref [M].

Barn

OLOF KARL SWARTZ
Född 24 mars 1795 i Uppsala, Domkyrkoförsamlingen, Uppland [1]. Död 5 november 1833 i Stockholm, Adolf Fredriks församling [3].
Revisor.
Gift med Maria Jakobina Eleonora Lemon.
Se Familj IV:xx.

Maria Matilda HENRIKA Katrina SWARTZ
Född 31 augusti 1797 i Stockholm, Adolf Fredriks församling [1]. Död 1862 [internet].
Bor hos mormodern i Uppsala 1813 även om hon är mantalskriven i Stockholm [4].
Bodde hos brodern i Stockholm åtminstone 1828 [hfl].
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj III:18
Generation 3
Karl Jakob Berg

Albrekt Stare var Karl Jakob Bergs morfars far

KARL Jakob BERG

Född 17 oktober 1772 i Uppsala, Domkyrkoförsamlingen [1]. Död 3 april 1853 i Hedvigsdal, Sollentuna sn, Uppland [3], [6].
Son till Anders Berg och Anna Katarina Stare.

Överkrigskommissarie.

Upprättar sitt testamente 17 oktober 1850, intressant läsning!

I Stockholm bor de på Skomakargatan 6 i Gamla Stan.
Familjen är skriven i Hedvigdal definitivt från år 1831 och framåt. Innan är de i hfl noterade (utan men med titlar) 1827 men ej 1829-1830.

Gift 7 november 1811 med

HEDVIG ELEONORA WEIDENHIELM

Född 23 mars 1779 i Säby sn, Uppland [adelsvapen.com]. Död 8 februari 1854 i Stockholm [6].
Dotter till översten Lars Ernst Weidenhielm och hans hustru Brita Maria Schröder.

Efter makens död flyttar hon in till Stockholm 25 oktober 1853 där hon avlider 4 månader senare.

Barn

KARL ERNST HENRIK BERG
Född 4 september 1812 i Stockholm, Storkyrkoförsamlingen [1]. Dödsdatum okänt.
Kammarskrivare i Tullverket.
Gift med Anna Lovisa Tornberg.
Se Familj IV:xx.

Hedvig Charlotta AUGUSTA Sofia BERG
Född 1 september 1815 i Stockholm, Storkyrkoförsamlingen [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med Karl Eberhard Georgii.
Se Familj IV:xx.

MARIANA Antoinetta Amalia Gustava BERG
Född 7 november 1817 i Stockholm, Storkyrkoförsamlingen [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1827-31: Sollentuna (AB) AI:12 (Hedvigsdahl) Bild 150 (AID: v90018.b150.s8 Öppna, NAD: SE/SSA/1563)
1831-35: Sollentuna (AB) AI:13 (Hedvigsdahl) Bild 130 (AID: v90019.b130.s8 Öppna, NAD: SE/SSA/1563)
1836-40: Sollentuna (AB) AI:14 (Hedvigsdahl) Bild 130 (AID: v90020.b130.s8 Öppna, NAD: SE/SSA/1563)
1841-45: Sollentuna (AB) AI:15 (Hedvigsdahl) Bild 180 (AID: v90021.b180.s9 Öppna, NAD: SE/SSA/1563)
1846-50: Sollentuna (AB) AI:16 (Hedvigsdahl) Bild 180 (AID: v90022.b180.s9 Öppna, NAD: SE/SSA/1563)
1851-55: Sollentuna (AB) AI:17 (Hedvigsdahl) Bild 150 (AID: v90023.b150.s11 Öppna, NAD: SE/SSA/1563)

Familj III:19
Generation 3
Karl Lagervall

Albrekt Stare var Karl Lagervalls mormors far

KARL LAGERVALL

Född 30 september 1763 i Karlholm, Västland sn, Uppland [1]. Död 5 maj 1817 i Skarpnäck, Brännkyrka sn, Södermanland [3], [6].
Son till Gabriel Lagervall och Anna Helena Bäck.

Inspektor på Hornsund (Flen sn) åtminstone 1794-1808. Flyttar 1808 till Biby i Gillberga sn och blir inspektor även där. 1813 så flyttar familjen igen, denna gång till Västerhaninge sn. I november 1815 flyttar man in till Stockholm (Maria församling). April 1816 så flyttar familjen igen förmodligen då till Skarpnäck. När Karl avlider 1817 kallas han för "kamreraren" i bouppteckningen.

Gift 1:a gången med

KRISTINA KATARINA BERG

Född 16 januari 1767 [internet]. Död 1 november 1810 i Biby, Gillberga sn, Södermanland [3].
Ursprung okänt (möjligen från Kristinehamn).

Gift 2:a gången med

KATARINA DOROTEA SCHLYTERN

Född 31 oktober 1768 i Härnösand, domkyrkoförsamlingen, Ångermanland [1]. Dödsdatum okänt.
Dotter till tullförvaltaren Karl Georg Schlytern och hans hustru Brita Sofia Rasch.

Kommer från Stockholm i samband med vigseln.

Barn i första äktenskapet

ELISABET HELENA LAGERVALL
Född 21 december 1794 i Hornsund, Flen sn, Södermanland [1]. Död 21 januari 1855 i Skogsån, Överluleå sn, Norrbotten [3]
Gift med lotslöjtnanten Carl Magnus Schlytern i Luleå.
Se Familj IV:xx.

KARL LAGERVALL
Född 29 mars 1796 i Hornsund, Flen sn, Södermanland [1]. Död 7 november 1841 [6].
Viktualihandlare.
Gift med sin kusin Margareta Lovisa Gillberg.
Se Familj IV:xx.

SVEN GABRIEL LAGERVALL
Född 23 januari 1798 i Hornsund, Flen sn, Södermanland [1]. Död 5 september 1834 i Stockholm, Hedvig Eleonora församling [6].
Kryddkramhandlare.
Gift med Johanna Karolina Bennet.
Se Familj IV:xx.

MAGNUS KRISTIAN LAGERVALL
Född 18 februari 1800 i Hornsund, Flen sn, Södermanland [1]. Död 24 augusti 1870 Solberga, Österhaninge sn, Södermanland [3].
Kyrkoherde i Österhaninge.
Gift med Katarina Hedvig Maria Wagner.
Se Familj IV:xx.

KAROLINA KRISTINA LAGERVALL
Född 30 mars 1801 i Hornsund, Flen sn, Södermanland [1]. Död 20 augusti 1881 i Skänninge sn, Östergötland [3].
Gift med prosten Carl Rolén i Vintrosa sn (Närke).
Se Familj IV:xx.

FREDRIK LORENTS LAGERVALL
Född 28 juli 1802 i Hornsund, Flen sn, Södermanland [1]. Död 9 september 1834 [6].
Viktualihandlare i Stockholm.
Död ogift och barnlös.

FRANS GUSTAF LAGERVALL
Född 27 april 1805 i Hornsund, Flen sn, Södermanland [1]. Död 19 april 1865 i Luleå, domkyrkoförsamlingen, Norrbotten [hfl].
Gift med Anna Kristina Wänman.
Se Familj IV:xx.

OTTO SAMUEL LAGERVALL
Född 18 augusti 1807 i Hornsund, Flen sn, Södermanland [1]. Död 3 januari 1808 i Hornsund, Flen sn, Södermanland [3].

HANS (HAMPUS) ABRAHAM LAGERVALL
Född 10 januari 1810 i Biby, Gillberga sn, Södermanland [1]. Dödsdatum okänt.
Kryddkramhandlare enligt brodern Fredrik Lorents bouppteckning (1835).
Vidare öden okända.

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
Flen AI:7 1797-1806, Arkiv Digital Bild 79/Sida 74 (Hornsund);
Flen AI:8 1807-1816, Arkiv Digital Bild 96/Sida 91 (Hornsund).
Gillberga AI:4 1806-1810, Arkiv Digital Bild 410/Sida 35 (Biby).

Familj III:20
Generation 3
Katarina Helena Lagervall

Albrekt Stare var Katarina Helena Lagervalls mormors far

KATARINA HELENA LAGERVALL

Född 23 oktober 1765 i Karlholms bruk, Västland sn, Uppland [1]. Död 23 augusti 1826 i Snatra Bodarna, Västland sn, Uppland [3].
Dotter till Gabriel Lagervall och Anna Helena Bäck.

Gift 1:a gången 27 december 1784 i Västland sn, Uppland [hfl], med

ANTON GUILLAUME

Född 1749 i Lövsta bruk, Österlövsta sn, Uppland [hfl]. Död 1796 i Västlands bruk, Västland sn, Uppland [hfl].
Ursprung okänt.

Bruksbokhållare på Västlands bruk, Västland sn, Uppland.

Inga barn i det första äktenskapet

Gift 2:a gången (innan augusti 1801) med sin syssling

LOUIS WESTRELL

Född 25 juni 1769 i Lövsta bruk, Österlövsta sn, Uppland [internet]. Begravd 22 december 1824 i Snatra Bodarna, Västland sn, Uppland [3].
Son till inspektor Lars Westrell och hans hustru Brita Emerentia Bäck.

Bruksbokhållare på Tobo bruk åtminstone 1806-1814. Flyttar 1814 till Karlholms bruk i Västland sn (verkar hamna i Snatra Bodarna ...).
Bosatta i Snatra Bodarna i Västland sn från 1814 till 1826 (där bägge också dör).

Barn

LUDVIG GABRIEL WESTRELL
Född 2 oktober 1802 i Tobo bruk, Tegelsmora sn, Uppland [1]. Död 4 oktober 1802 i Tobo, Tegelsmora sn, Uppland [3].

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1784-86: Västland (C) AI:3 (Västlands bruk) Bild 196 (AID: v127226.b196.s189 Öppna, NAD: SE/ULA/11734)
1787-93: Västland (C) AI:4 (Västlands bruk) Bild 93 (AID: v127227.b93.s88 Öppna, NAD: SE/ULA/11734)
1794-1800: Västland (C) AI:4 (Västlands bruk) Bild 174 (AID: v127227.b174.s169 Öppna, NAD: SE/ULA/11734)
1799-1805: Tegelsmora (C) AI:7 (Toboborg) Bild 136 (AID: v126110.b136.s129 Öppna, NAD: SE/ULA/11537)
1806-12: Tegelsmora (C) AI:7 (Tobo) Bild 271 (AID: v126110.b271.s264 Öppna, NAD: SE/ULA/11537)
1812-14: Tegelsmora (C) AI:8 (Tobo) Bild 126 (AID: v126111.b126.s119 Öppna, NAD: SE/ULA/11537)
1814-19: Västland (C) AI:6 (Snatra Bodarne) Bild 1030 (AID: v127229a.b1030.s98 Öppna, NAD: SE/ULA/11734)
1819-26: Västland (C) AI:7 (Snatra Bodarne) Bild 108 (AID: v127230.b108.s102 Öppna, NAD: SE/ULA/11734)
1826: Västland (C) AI:8 (Snatra Bodarne) Bild 126 (AID: v127231.b126.s117 Öppna, NAD: SE/ULA/11734)

Familj III:21
Generation 3
Svante Lorents Lagervall

Albrekt Stare var Svante Lorents Lagervalls mormors far

SVEN (SVANTE) LORENTS LAGERVALL

Född 2 april 1768 i Karlholms bruk, Västland sn, Uppland [1]. Död 2 januari 1809 i Västerås, Västmanland [6].
Son till Gabriel Lagervall och Anna Helena Bäck.

Kallas i många "internet diskussioner" för Sven Lorents, vilket det även står i födelseboken. Skrivs dock som Svante i hfl och bouppteckningen.

I bouppteckningen kallas Svante Lorents för "före detta lötjnanten vid Amiralitetet". Han anges att ha dött vistandes i Västerås. Hur länge han varit där, eller om det var ett tillfälligt besök framgår ej. Helt klart är att familjen var utblottad. Det fanns helt enkelt inget att ta upp i bouppteckningen.
Ett speciellt intyg skrevs av bröderna Magnus och Gabriel tillsammans med Lars Petter Wulff (Sekreterare och Auditör vid Kongl. Arméns flottas eskader i Stockholm) [6a], [6b] och[6c].

Vad som sedan hände med änkan och barnen är för mig oklart. En dotter blir åtminstone fosterbarn hos systern Katarina Helena Lagervall. Tog någon av de andra syskonen också fosterbarn eller hjälpte till ekonomiskt på något sätt?
Åtminstone tre av barnen verkar att ha klarat sig väl senare i livet.

Gift med

ANNA BEATA MOLLENHAUER

Född 10 augusti 1763 i Karlshamn, Karlshamn sn, Blekinge [1]. Död 5 december 1846 i Stockholm, Jakob och Johannes församling [3].
Dotter till "controlleuren" Jakob Mollenhauer och hans hustru Katarina Törnberg.

Barn

FREDRIK ADOLF LAGERVALL
Född 17 maj 1792 i Tyby, Mo sn, Gästrikland [1]. Död 9 februari 1794 i Uggelsta, Lena sn, Uppland [3].
Fick namnet efter Hans Kungliga Höghet Hertig Fredrik Adolf av Östergötland som också var fadder!
Hertig Fredrik Adolf var yngste son till kung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika samt bror till Gustav III, Karl XIII och prinsessan Sofia Albertina.
Vadan detta???

GABRIEL JAKOB LAGERVALL
Född 1 december 1793 i Uggelsta, Lena sn, Uppland [1]. Död 22 januari 1837 i Gröndal, Ludgo sn, Södermanland [3].
Fältväbel, senare krono fjärdingsman.
Gift med Johanna Karolina Ekblom.
Se Familj IV:xx.

SVEN LORENTZ LAGERVALL
Född 12 maj 1795 i Uggelsta, Lena sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Nämnd i faderns (1809) bouppteckning. Kallas då boktryckarlärlingen.
Vidare öden okända.

HELENA KATARINA LAGERVALL
Född 30 juli 1796 i Uggelsta, Lena sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med sergeanten senare tygskrivaren, Christer Carl Ludvig Salomon Jägerskiöld.
Se Familj IV:xx.

BEATA GUSTAVA LAGERVALL
Född ca 1804 [år uppskattat från åldersangivelse i bou]. Dödsdatum okänt.
Nämnd i faderns (1809) bouppteckning.
Är fosterdotter hos fastern Katarina Helena Lagervall och hennes man Louis Westrell.
Får en oäkta son 7 juni 1825 i Västland sn vid namn Ludvig Gabriel Lagervall.
Vidare öden okända.

KARL MAGNUS LAGERVALL
Född ca 1806 [år uppskattat från åldersangivelse i bou]. Dödsdatum okänt.
Nämnd i faderns (1809) bouppteckning.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1792?: Mo AI:3 (Tyby) Bild 25 (AID: v136077.b25.s18 Öppna, NAD: SE/HLA/1010125)
1793-96: Lena AI:3 (Uggelsta) Bild 50 (AID: v125338.b50.s45 Öppna, NAD: SE/ULA/10829)
1796: Lena AI:3 (Uggelsta) Bild 61 (AID: v125338.b61.s56 Öppna, NAD: SE/ULA/10829)

Familj III:22
Generation 3
Emerentia Lagervall

Albrekt Stare var Emerentia Lagervalls mormors far

EMERENTIA LAGERVALL

Född 4 februari 1770 i Karlholm, Vestland sn, Uppland [1]. Död 16 april 1856 i Prästgården, Tegelsmora sn, Uppland [3], [6].
Dotter till Gabriel Lagervall och Anna Helena Bäck.

Gift ca 1790 i Österlövsta sn, Uppland [hfl], med

LARS GILLBERG

Född 1 december 1756 i Gävle Heliga Trefaldighet, Gästrikland [1]. Död 25 mars 1849 i Prästgården, Tegelsmora sn, Uppland [3], [6].
Son till visitören Peter Gillberg och hans hustru Anna Gräs.

Komminister i Tegelsmora 18xx-1812. Kyrkoherde i Hållnäs 1812-1828. Kyrkoherde i Tegelsmora sn 1828-18xx. Kontraktsprost 18xx.
Kuriosa: Hästarna anges t.o.m. med ålder och namn i bou! [6a]

Tegelsmora kyrka: Eget fotografi 1 | Eget fotografi 2
Parets gravsten: Eget fotografi 1 | Eget fotografi 2

Barn

ANNA LENA GILLBERG
Född 10 augusti 1792 i Västland sn, Uppland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Flyttar till Stockholm 1815 (tillbaka 1816?). Flyttar med föräldrarna 1828 till Tegelsmora.
Gift med adjuncten, sedermera vice pastorn, sedermera kyrkoherden Lars Westergren (f. 1802-08-15 Västland, d. 1863-02-17 Tegelsmora). Nämns i faderns bou 1849, även i moderns bou 1856.
Flyttar (1864-09-24) efter makens död till Uppsala.
Vidare öden okända.

KATARINA EMERENTIA GILLBERG
Född 7 januari 1795 i Österlövsta sn, Uppland [hfl]. Död 2 oktober 1885 i Uppsala domkyrkoförsamlingen [hfl].
Flyttar med föräldrarna 1828 till Tegelsmora.
Gift 1848 med änklingen och klockaren Johan Eriksson (f. 1789-01-11 Dannemora) som dock dör efter 2 år 1850-08-03.
Nämnd i moderns bou 1856 som änka.
Lever som änka i Uppsala 1880 [folkräkningen] tillsammans med tvillingsystern (Kv. Holmen No. 5).
Död ogift och barnlös.

CHARLOTTA MARIA GILLBERG
Född 7 januari 1795 i Österlövsta sn, Uppland [hfl]. Död 29 september 1886 i Uppsala domkyrkoförsamlingen [hfl].
Flyttar med föräldrarna 1828 till Tegelsmora. Nämnd i moderns bou 1856 fortfarande ogift.
Lever i Uppsala 1880 [folkräkningen] tillsammans med tvillingsystern (Kv. Holmen No. 5).
Död ogift och barnlös.

PER LORENTZ GILLBERG
Född 1 januari 1799 i Tegelsmora sn, Uppland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Bruksinspektor.
Gift med Ingrid Margareta Strandell.
Se Familj IV:xx.

GABRIEL VILHELM GILLBERG
Född 29 september 1801 i Tegelsmora sn, Uppland [hfl]. Död 23 mars 1890 i Uppsala.
Affärsman, riksdagsman.
Gift med sin kusin Adolfina Charlotta Lagervall.
Se Familj IV:xx

MARGARETA LOVISA GILLBERG
Född 22 maj 1804 i Tegelsmora sn, Uppland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Gift med sin kusin, viktualihandlaren Karl Lagervall.
Se Familj IV:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
Tegelsmora AI:7 1799-1812, Arkiv Digital bild 65/sid 58 (Göteby) och Arkiv Digital bild 201/Sid 194 (Göteby).
Tegelsmora AI:10 1831-1835, Arkiv Digital bild 158/sid 150 (Prästgården); Tegelsmora AI:11 1836-1840, Arkiv Digital bild 122/sid 111 (Prästgården); Tegelsmora AI:12 1841-1845, Arkiv Digital bild 80/sid 73 (Prästgården); Tegelsmora AI:13 1846-1850, Arkiv Digital bild 73/sid 70 (Prästgården).
Hållnäs AI:5 1803-1816, Arkiv Digital bild 177/Sida 171 (Prästgården); Hållnäs AI:6a 1825-1831, Arkiv Digital bild 9 (Prästgården).
Katarina Emerentia och Charlotta Maria:
1877-83: Uppsala domkyrkoförsamling AIac:5 (Holmen No 5) Bild 280 (AID: v126552.b280.s276 Öppna, NAD: SE/ULA/11632)
1884-86: Uppsala domkyrkoförsamling AIac:7 (Holmen No 5, Västra Ågatan no 4) Bild 560 (AID: v126554.b560.s557 Öppna, NAD: SE/ULA/11632)

Familj III:23
Generation 3
Magnus Lagervall

Albrekt Stare var Magnus Lagervalls mormors far

MAGNUS LAGERVALL

Född 3 juni 1772 i Karlholm, Västland sn, Uppland [1]. Död 13 april 1819 i Stockholm, Jakob och Johannes församling [3], [6a], [6b].
Död i lungsot.
Son till Gabriel Lagervall och Anna Helena Bäck.

Kamrerare i Kungl. Kommerskollegiet.

Flyttar till Stockholm ca 1790 [hfl].
Bor med familjen på Norrmalm, Lilla Surbrunnsgatan no. 2 vid sin död [6c].

Gift 22 maj 1800 i Stockholms Jakob och Johannes [2], med

MARGARETA AGATA BJÖRK

Född 18 december 1773 i Stockholms Storkyrkoförsamling [1]. Död 31 december 1820 i Stockholm [6].
Dotter till kammarskrivaren Johan Björk och hans hustru Brita Margareta Hasselberg.

Barn

ELISABET HELENA AGATA LAGERVALL
Född 9 mars 1801 i Stockholms Jakob och Johannes [1]. Dödsdatum okänt.
Nämnd i faderns (1819) och moderns (1821) bouppteckningar.
Vidare öden okända.

JONAS MAGNUS LAGERVALL
Född 20 juni 1802 i Stockholms Jakob och Johannes [1]. Dödsdatum okänt.
Lantmätare.
Gift med Julia Trolle.
Se Familj IV:xx.

MARIA CHARLOTTA LAGERVALL
Född 29 november 1806 i Stockholms Klara [1]. Dödsdatum okänt.
Nämnd i faderns (1819) och moderns (1821) bouppteckningar.
Vidare öden okända.

LOVISA EMERENTIA LAGERVALL
Född 27 april 1808 i Stockholms Klara [1]. Dödsdatum okänt.
Nämnd i faderns (1819) och moderns (1821) bouppteckningar.
Bor hos brodern Jonas Magnus i Edsleskog sn (Dalsland) 1840-41. Kom från Norrtälje, flyttar till Tösse. Ogift.
Vidare öden okända.

AXEL GABRIEL LAGERVALL
Född 30 juni 1811 i Stockholms Klara [1]. Död 26 augusti 1871 [6].
Stadsmäklare.
Gift med Karolina Amalia Liedstrand.
Se Familj IV:xx.

KARL FREDRIK LAGERVALL
Född 18 maj 1814 i Stockholm Jakob och Johannes [1]. Död 24 mars 1843 i Käppenäs, Edsleskog sn, Dalsland [3].
Död i lungsot.
Tiden innan han dör bor han hos brodern Jonas Magnus i Edsleskog sn (Dalsland). Han kom dit 1842 från Åbo Finland.
Tidigare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
xxx

Familj III:24
Generation 3
Gabriel Lagervall

Albrekt Stare var Gabriel Lagervalls mormors far

GABRIEL LAGERVALL

Född 9 juni 1778 i Karlholm, Västland sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt. Död innan 1837 enligt moderns bou.
Son till Gabriel Lagervall och Anna Helena Bäck.

Flyttar till Stockholm ca 1794 [hfl]. Kallas kramhandlare åtminstone fram till 1809. 1817 kallas han fabrikör.
Vid hustruns död anges familjen bo på Djurgården.

Gift 16 april 1803 i Stockholm, Riddarholmsförsamlingen [2], [2a], med

ANNA DOROTEA ZETTERSTRÖM

Född 6 september 1782 i Stockholm, Riddarholmsförsamlingen [1]. Död 29 april 1817 i Stockholm, S:t Nikolai församling [3].
Begraven på Skeppsholmens kyrkogård.
Dotter till juveleraren Karl Zetterström och hans hustru Maria Dorotea Rahm.

Barn

ANNA MARIA LAGERVALL
Född 15 november 1804 i Stockholm, S:t Nikolai församling [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

KARL GABRIEL LAGERVALL
Född 7 december 1805 i Stockholm, S:t Nikolai församling [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

KAROLINA DOROTEA LAGERVALL
Född 15 november 1809 i Stockholm, S:t Nikolai församling [1]. Död 17 augusti 1854 i Prästgården, Svegs sn, Jämtland [ÖLA-1].
Gift med kyrkoherden i Sveg Erik Vinnberg.
Se Familj IV:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
xxx

Familj III:25
Generation 3
Lars Kristian Bäck

Albrekt Stare var Lars Kristian Bäcks farmors far

LARS KRISTIAN BÄCK

Födelse- och dödsdatum okända.
Dotter till Henrik Bäck och Ottiliana Katarina Carell.

Handelsman i Göteborg.

Gift med

SUSAN WALES

Född ca 1780 [år uppskattat baserat på åldersuppgift i födelsebok]. Dödsdatum okänt.
Ursprung okänt (engelska enligt tryckta källor).

Barn

CARL (CHARLES) OTTO BÄCK
Född 20 september 1816 i Göteborg, Domkyrkoförsamlingen [1]. Död 9 april 1869 i Göteborg, Domkyrkoförsamlingen [6].
Sjökapten, senare Skeppshandlare (Skeppsfurnerare).
Gift med Bernhardina Eugenia Svensson.
Se Familj IV:xx.

HARRIET BÄCK
Födelse- och dödsdatum okända.
Bosatt ogift i Ramsgate, England, enligt bouppteckningen efter farmoderns syster Emerentia Katarina Carell 1862.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
xxx

Familj III:26
Generation 3
Karl Henrik Bäck

Albrekt Stare var Karl Henrik Bäcks farmors far

KARL HENRIK BÄCK

Födelse- och dödsdatum okända.
Dotter till Henrik Bäck och Ottiliana Katarina Carell.

Handelsman i Göteborg.

Gift med

HELENA

Födelse- och dödsdatum okända.
Ursprung okänt.

Barn

OTTILIANA ULRIKA BÄCK
Född 6 mars 1810 i Göteborg, Domkyrkoförsamlingen [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
xxx

Familj III:27
Generation 3
Helena Margareta Bäck

Albrekt Stare var Helena Margareta Bäcks farmors far

HELENA MARGARETA BÄCK

Född 13 februari 1776 i Göteborg, Domkyrkoförsamlingen [1]. Död 2 april 1816 i Göteborg, Domkyrkoförsamlingen [3].
Död av missfall.
Dotter till Henrik Bäck och Ottiliana Katarina Carell.

Gift 9 oktober 1807 i Göteborgs Domkyrkoförsamling [2] med

PETER FREDRIK DES RÉAUX

Född 1774 [år uppskattat från ålder angiven i dödboken]. Död 28 januari 1821 i Göteborg, Domkyrkoförsamlingen [3].
Son till Peter Kristian Des Reaux.

Handelsman i Göteborg.

Barn

KRISTIAN HENRIK DES RÉAUX
Född 5 maj 1808 i Göteborg, Domkyrkoförsamlingen [1]. Död 1886 [internet].
Kapten.
Gift med Anna Maria Matilda Lenning.
Se Familj IV:xx.

ANNA KATARINA DES RÉAUX
Född 1 maj 1810 i Göteborg, Domkyrkoförsamlingen [1]. Död 1843 [internet].
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
xxx

Familj III:28
Generation 3
Kristina Johanna Bäck

Albrekt Stare var Kristina Johanna Bäcks farmors far

KRISTINA JOHANNA BÄCK

Född 24 augusti 1785 i Film sn, Uppland [1]. Död 19 februari 1868 i Iggesund, Njutånger sn, Gästrikland [3].
Dotter till Lorents Bäck och Johanna Margareta Manjeth.

Flyttar som änka till sonen Adolf med familj i Njutånger sn 1859. Lever där fram till sin död 1868.

Gift 5 september 1813 i Film sn, Uppland [2], med
(samma dag och plats som systern Charlotta Margareta, dvs ett dubbelbröllop)

SAMUEL WÅNGDAHL

Född 20 augusti 1786 i Nordanåker, Tådene sn, Västergötland [1]. Död 20 augusti 1857 i Sneslingeberg, Börstil sn, Uppland [3], [6].
Son till inspektoren Jonas Wångdahl och hans hustru Katarina Margareta Persdotter.

Kallas "konstmästaren" i hfl 1815-24, även så vid sonen Adolfs födelse. När dottern föds 1820 kallas han för befallningsman.
Återfinns ej i Film i nästa hfl, dvs 1825-31. Oklart var de flyttar.
Kallas "inspektor" i svärfaderns bouppteckning 1830.
Kom 1839 från Forsmark sn till Sneslingeberg. Inspektor i Sneslingeberg, Börstil sn, Uppland, 1839-1845. Kallas f.d. inspektor från 1846.

Barn

ADOLF WÅNGDAHL
Född 22 mars 1814 i Film sn, Uppland [1]. Död 26 maj 1899 i Hammars Glasbruk, Hammar sn, Närke [3], [6].
Disponent på Hammars glasbruk.
Gift med Matilda Trolle.
Se Familj IV:xx.

AXEL RUDOLF WÅNGDAHL
Född 19 juni 1816 i Film sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

CHARLOTTA MATILDA WÅNGDAHL
Född 18 april 1820 i Film sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med inspektor Svante Spilhammar.
Se Familj IV:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1815-24: Film (C) AI:10b (Grufvan) Bild 11 (AID: v124254.b11.s4 Öppna, NAD: SE/ULA/10250)
1839-45: Börstil (AB, C) AI:12a (Sneslingeberg) Bild 161 (AID: v123920.b161.s155 Öppna, NAD: SE/ULA/10158)
1846-50: Börstil (AB, C) AI:13a (Sneslingeberg) Bild 190 (AID: v123922.b190.s184 Öppna, NAD: SE/ULA/10158)
1851-55: Börstil (AB, C) AI:14a (Sneslingeberg) Bild 203 (AID: v123924.b203.s198 Öppna, NAD: SE/ULA/10158)
1856-59: Börstil (AB, C) AI:15a (Sneslingeberg) Bild 200 (AID: v123926.b200.s195 Öppna, NAD: SE/ULA/10158)
1861-68: Njutånger (X) AI:15 (Iggesunds bruk) Bild 194 (AID: v189325.b194.s186 Öppna, NAD: SE/HLA/1010137)

Familj III:29
Generation 3
Lars Bäck

Albrekt Stare var Lars Bäcks farmors far

LARS BÄCK

Född 11 maj 1789 i Film sn, Uppland [1]. Död 16 november 1838 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppland [3], [6].
Son till Lorents Bäck och Johanna Margareta Manjeth.

Klädeskramhandlare i Uppsala.

Gift med

SOFIA CHANGEUX

Född 1 mars 1796 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppland [1]. Död 5 september 1857 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppland [3], [6].
Dotter till studiosis Achilles Hippolyte Changeux och hans hustru Maria Kristina Hook.

Barn

LORENS ALBREKT ACHILLES BÄCK
Född 16 april 1827 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppland [1]. Död 20 januari 1888 i Stockholm.
Gift med Sofia Matilda Bäckström.
Se Familj IV:xx.

JOHAN ADOLF HIPPOLET BÄCK
Född 13 juni 1828 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppland [1]. Död 3 juli 1828 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppland [3]
.

JOHANNA SOFIA VILHELMINA BÄCK
Född 11 oktober 1831 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med skolläraren, filosofie magistern, Carl August Engström.
Se Familj IV:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj III:30
Generation 3
Charlotta Margareta Bäck

Albrekt Stare var Charlotta Margareta Bäcks farmors far

CHARLOTTA MARGARETA BÄCK

Född 14 september 1792 i Film sn, Uppland [1]. Död 24 oktober 1871 i Film sn, Uppland [3], [6].
Begraven i Stockholm Klara.
Dotter till Lorents Bäck och Johanna Margareta Manjeth.

Gift 5 september 1813 i Film sn, Uppland [2], med
(samma dag och plats som systern Kristina Johanna, dvs ett dubbelbröllop)

ERIK ADOLF NORSTRÖM

Född 24 januari 1785 i Uppsala, Domkyrkoförsamlingen [1]. Död 5 oktober 1865 i Film sn, Uppland [3].
Son till åldermannen för sämskmakarna Mattias Norström och hans hustru Ulrika Gother.
Noteras bör att bland faddrarna finns en "mademoiselle Sara Maria Stare" som är syssling med Erik Adolfs blivande hustru!

Kassör vid Dannemora gruva i Film sn, Uppland.

Barn

JOHANNA VILHELMINA NORSTRÖM
Född 26 maj 1815 i Film sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med bruksinspektorn Carl Anders Högberg.
Se Familj IV:xx.

MARIA CHARLOTTA NORSTRÖM
Född 1 december 1816 i Gruvan, Film sn, Uppland [1]. Död 18 januari 1831 i Film sn, Uppland [hfl].

ADOLF VILHELM NORSTRÖM
Född 18 mars 1820 i Gruvan, Film sn, Uppland [1]. Död 16 september 1869 i Dannemora gruva, Film sn, Uppland [3].
Kassör vid Dannemora gruva (efterträdde fadern).
Gift med Sara Charlotta Emilia Möller.
Se Familj IV:xx.

HEDVIG KAROLINA NORSTRÖM
Född 24 juni 1822 i Gruvan, Film sn, Uppland [1]. Död 13 december 1911 i Stockholm (geni.com).
Gift med översten Gustaf Nyblaeus.
Se Familj IV:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1815-24: Film (C) AI:10b (Grufvan) Bild 10 (AID: v124254.b10.s3 Öppna, NAD: SE/ULA/1025)
1825-31: Film (C) AI:11a (Gruf Roten) Bild 11 (AID: v124255.b11.s6 Öppna, NAD: SE/ULA/10250)
1832-36: Film (C) AI:12b (Grufvan) Bild 9 (AID: v124258.b9 Öppna, NAD: SE/ULA/10250)
1837-40: Film (C) AI:13 (Grufvan) Bild 130 (AID: v124259.b130 Öppna, NAD: SE/ULA/10250)
1841-45: Film (C) AI:14 (Grufvan) Bild 107 (AID: v124260.b107.s97 Öppna, NAD: SE/ULA/10250)
1846-50: Film (C) AI:15 (Grufvan) Bild 112 (AID: v124261.b112.s103 Öppna, NAD: SE/ULA/10250)
1851-55: Film (C) AI:16 (Grufvan) Bild 141 (AID: v124262.b141.s134 Öppna, NAD: SE/ULA/10250)
1856-60: Film (C) AI:17 (Grufvan) Bild 153 (AID: v124263.b153.s147 Öppna, NAD: SE/ULA/10250)
1861-65: Film (C) AI:18 (Grufvan) Bild 160 (AID: v124264.b160.s145 Öppna, NAD: SE/ULA/10250)
1866-70: Film (C) AI:19 (Grufvan) Bild 140 (AID: v124265.b140.s133 Öppna, NAD: SE/ULA/10250)
1871: Film AI:20 (Sochnen) Bild 278 (AID: v124266.b278.s291 Öppna, NAD: SE/ULA/10250)

Generation 4

Familj IV:1
Generation 4
Johanna Lovisa Brun (Braun)

Albrekt Stare var Johanna Lovisa Bruns mormors morfar

JOHANNA LOVISA BRUN (BRAUN)

Född 3 september 1749 i Vendel sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
[Faddrar var: Inspect Sven Brun i Strömsrum (släkting till den angivne fadern? NB: det finns en befallningsman Sven Bruun på Strömsrum som dör den 7 december 1748, 39 år gammal. Hmmm ...), Jacob Cziz (morbror), Jacob Leufstedt (mammans kusin), fru Anna Caisa Braun (mammans moster), Eva Caise Cziz (moster), J. C. L. Bäfvert (ev. mammans kusin?)]
Oäkta dotter till Jakob Brun och Johanna Margareta Cziz.

Kommer tillsammans med modern 1763 till Åkerby sn från Vendel.

Gift 28 maj 1768 i Åkerby sn, Uppland [2], med

ERIK JOHAN NORDEMAN

Född 29 januari 1745 i Domkyrkoförsamlingen, Uppsala, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Son till postkontorsskrivaren Johan Nordeman och hans hustru Margareta Brovallius.
[Fadern Johan Nordeman kallas "länsman" i hustruns bouppteckning 1801]

Tullinspektör i Uppsala.

Vice länsman [1765 vigseln, 1768 barns f].
Kronolänsman i Åkerby sn, senare i Bälinge sn [1771-1773 barns födelse].
Tullskrivare i Uppsala [mtl 1780, 1782]
Tullinspektör [moderns bou 1801]

Skriven i mantal 1780 och 1782 i kvarteret Lindormen, Svartbäcksroten i Uppsala stad. Är dock ej med 1784.
Flyttar var?

Barn

JOHAN ERIK NORDEMAN
Född 21 augusti 1768 i Trystad, Åkerby sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

FREDRIK ADOLF NORDEMAN
Född 30 maj 1771 i Trystad, Åkerby sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

ULRIKA LOVISA NORDEMAN
Född 8 oktober 1773 i Högsta, Bälinge sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

KARL JAKOB NORDEMAN
Född 5 mars 1776 i (Trystad), Bälinge sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
[Hmmm. Trystad ligger i Åkerby sn]
Vidare öden okända.

EVA MARGARETA NORDEMAN
Född 29 augusti 1778 i Domkyrkoförsamlingen, Uppsala, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1765-71: Åkerby (C) AI:3 (Trystad) Bild 16 / Sida 8 (AID: v127294.b16.s8 Öppna, NAD: SE/ULA/11772)
1772-77: Bälinge (C) AI:5a (Högsta) Bild 32 / Sida 26 (AID: v123816.b32.s26 Öppna, NAD: SE/ULA/10149)
1780-90: Uppsala domkyrkoförsamling (C) AIa:3a (kv. Lindormen/No. 1 Svartbäckstull) Bild 420 / Sida 414 (AID: v126490.b420.s414 Öppna, NAD: SE/ULA/11632)

Familj IV:2
Generation 4
Margareta Elisabet Cziz

Albrekt Stare var Margareta Elisabet Cziz farmors morfar

MARGARETA ELISABET CZIZ

Född 10 oktober 1762 i Jordansbo, Tierp sn, Uppland [1]. Död 21 februari 1843 i Halls, Tierp sn, Uppland [3], [6].
Dotter till Jakob Stanislaus Cziz och Hedvig Palmberg.

Gift 1:a gången 28 december 1781 i Tierp sn, Uppland [2], med

ANDERS JOHANSSON

Född 27 mars 1760 i Åskarsby, Tierp sn, Uppland [1]. Död 9 april 1798 i Halls, Tierp sn, Uppland [3], [6].
Son till bonden och riksdagsmannen Johan Andersson och hans hustru Anna Persdotter.

Bonde i Väster-Halls, Tierp sn, Uppland.
Tolvman (nämndeman) 1790-1798.

I bouppteckningen efter Anders kan utläsas att det var en välbärgad bondefamilj. Behållningen var över 3 MSEK i dagens penningvärde.
Bara guld och silver togs upp till ett värde på nästan 3000 Riksdaler. Den fasta egendomen, ½ mantal i Västra Halls No 4 togs upp till 8000 Riksdaler. Familjen hade vidare 6 hästar av varierande kön och ålder, 6 kor (Gullstierna, Morgonros, Molik, Hjöfda?, Fröijda, Törnros), 2 kvigor, 1 snöping, 1 tjur, 2 kalvar, 2 galtar, 2 suggor, 2 yngre suggor, 18 får, 12 lamm samt 5 gäss med 5 gässlingar.

Barn i första äktenskapet

KATARINA ELISABET ANDERSDOTTER
Född 28 oktober 1783 i Halls, Tierp sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med bonden Lars Larsson.
Se Familj V:xx.

HEDVIG ANDERSDOTTER
Född 5 juni 1787 i Västra Halls, Tierp sn, Uppland [1]. Död 30 januari 1788 i Västra Halls i Tierp sn, Uppland [3].

JOHAN ANDERSSON
Född 24 september 1795 i Halls, Tierp sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Bonde i Tierp sn, Uppland.
Gift med Brita Eriksdotter.
Se Familj V:xx.

ANDERS ANDERSSON
Född 9 maj 1798 i Halls, Tierp sn, Uppland [1]. Död 17 maj 1811 i Halls, Tierp sn, Uppland [3].

***

Gift 2:a gången 11 april 1799 i Tierp sn, Uppland [2], med

PER LARSSON

Född 18 februari 1768 i Munga, Tierp sn, Uppland [1]. Död 22 oktober 1840 i Halls, Tierp sn, Uppland [3], [6].
Son till bonden Lars Larsson och hans hustru Maja Andersdotter.

Bonde i Väster-Halls, Tierp sn, Uppland.
I hfl för åren 1829-34 noteras om Per "Under förmyndare. Half-tokig och blind".

Barn i andra äktenskapet

LARS PERSSON
Född 3 december 1799 i Halls, Tierp sn, Uppland [hfl]. Död 1803 [hfl].

PER PERSSON
Född 25 januari 1803 i Halls, Tierp sn, Uppland [1]. Död 4 april 1832 i Uppsala och begravd där [4].
Flyttar från föräldrarna ca 1821 och flyttar runt som dräng i Tierp sn.
I hfl 1829-34 noteras han som "Illa känd. Har slagit sin far".

LARS PERSSON
Född 23 maj 1806 i Halls, Tierp sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Dräng, bonde, uppsyningsman i Tierp sn, Uppland.
Gift med Maja Lena Persdotter.
Se Familj V:xx.

JAKOB STANISLAUS PERSSON
Född 14 november 1808 i Halls, Tierp sn, Uppland [1]. Död 20 december 1849 i Bäcklösen, Tierp sn, Uppland [3].
Bonde i Tierp sn, Uppland.
Gift med Anna Larsdotter.
Se Familj V:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1782-86: Tierp (C) AI:2a (Öster-Halls) Bild 122 (AID: v126186.b122.s113 Öppna, NAD: SE/ULA/11542)
1786-88: Tierp (C) AI:2a (Väster-Halls) Bild 112 (AID: v126186.b112.s103 Öppna, NAD: SE/ULA/11542)
1789-95: Tierp (C) AI:3a (Väster-Halls) Bild 126 (AID: v126188.b126.s117 Öppna, NAD: SE/ULA/11542)
1803-09: Tierp (C) AI:5a (Väster-Halls) Bild 1370 (AID: v126191a.b1370.s128 Öppna, NAD: SE/ULA/11542)
1810-16: Tierp (C) AI:6a (Väster-Halls) Bild 139 (AID: v126193.b139.s128 Öppna, NAD: SE/ULA/11542)
1817-24: Tierp (C) AI:7a (Väster-Halls) Bild 139 (AID: v126195.b139.s130 Öppna, NAD: SE/ULA/11542)
1824-29: Tierp (C) AI:8a (Väster-Halls) Bild 135 v126197.b135.s129 Öppna, NAD: SE/ULA/11542)
1829-34: Tierp (C) AI:9a (Väster-Halls) Bild 147 v126199.b147.s134 Öppna, NAD: SE/ULA/11542)
1835-40: Tierp (C) AI:10a (W. Halls inhyses) Bild 144 (AID: v126201.b144.s132 Öppna, NAD: SE/ULA/11542)
1841-43: Tierp (C) AI:11a (Halls Inhyses) Bild 169 (AID: v126203.b169.s157 Öppna, NAD: SE/ULA/11542)

Familj IV:x
Generation 4
Anna Beata Leufstedt

Albrekt Stare var Anna Beata Leufstedts farmors morfar

ANNA BEATA LEUFSTEDT

Född 22 maj 1761 i Skala, Glanshammar sn, Närke [1]. Död 21 juni 1797 i Stora Mellösa sn, Närke [3].
Dotter till Magnus Leufstedt och Helena Fischer.

Kommer inflyttandes till Stora Mellösa 1780 från Nora [7].
Bor på Prästgården åtminstone från april 1780 fram till sitt giftermål. Kallas hushållerska på Prästgården i vigselboken.

Gift 1 september 1782 i Stora Mellösa sn, Närke [2], med

PETER HEDIN

Född 20 november 1748. Död 10 mars 1808 i Stora Mellösa sn, Närke [3].
Ursprung okänt.

Peter var klockare i Stora Mellösa sn.

Barn

JONAS HEDIN
Född 18 september 1782 i Stora Mellösa sn, Närke [1]. Död 16 januari 1783 i Stora Mellösa sn, Närke [3].

GUSTAF ADOLF HEDIN
Född 6 januari 1784 i Stora Mellösa sn, Närke [1]. Död 4 maj 1784 i Stora Mellösa sn, Närke [3].

HELENA MARGARETA HEDIN
Född 17 april 1785 i Stora Mellösa sn, Närke [1]. Död 7 juni 1788 i Stora Mellösa sn, Närke [3].

SARA KATARINA HEDIN
Född 5 juli 1786 i Stora Mellösa sn, Närke [1]. Död 8 juni 1788 i Stora Mellösa sn, Närke [3].

ULRIKA ELEONORA HEDIN
Född 19 februari 1789 i Stora Mellösa sn, Närke [1]. Död 28 juni 1789 i Stora Mellösa sn, Närke [3].

KARL ADAM HEDIN
Född 20 juni 1790 i Stora Mellösa sn, Närke [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

ANNA MARIA HEDIN
Född 21 juni 1791 i Stora Mellösa sn, Närke [1]. Död 26 januari 1797 i Stora Mellösa sn, Närke [3].

BEATA SOFIA HEDIN
Född 11 december 1792 i Stora Mellösa sn, Närke [1]. Död 1793 i Stora Mellösa sn, Närke [3].

PETRONELLA LOVISA HEDIN
Född 14 november 1794 i Stora Mellösa sn, Närke [1]. Död 13 februari 1842 i Mårtensdal, Nykyrka sn, Södermanland [3].
Gift med torparen i Nykyrka sn Johan Wiberg.
Se Familj V:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj IV:x
Generation 4
Jakob Fredrik Leufstedt

Albrekt Stare var Jakob Fredrik Leufstedts farmors morfar

JAKOB FREDRIK LEUFSTEDT

Född 24 mars 1764 i Skala, Glanshammar sn, Närke [1]. Död 1 juli 1813 i Hofors bruk, Torsåker sn, Gästrikland [3], [6].
Son till Magnus Leufstedt och Helena Fischer.

Jakob Fredrik kommer till Grangärde sn i februari 1797 från Torsåker sn, Gästrikland.
Inspektor i Prästhyttan, Grangärde sn, Dalarna, 1797-1805.
Inspektor i Norrbärke sn, Dalarna, 1805-1807.
Bruksinspektor på Hofors bruk, Torsåker sn, Gästrikland, 1807-1812 (?).
Oklart var familjen sedan tar vägen.

Jakob Fredrik skriver ett brev till sin faster Katarina Löfstedt i Stockholm den 28 maj 1811 när han får redan på att den då 81-åriga ogifta fastern fortfarande lever. Läs brevet nedan!

Brev sida 1 | Brev sida 2 och 3 | Brev sida 4

Gift 19 januari 1798 i Grangärde sn, Dalarna [2], med

EVA BEATA BRUHN

Född 2 april 1770 i Schisshyttans bruk, Norrbärke sn, Dalarna [1]. Död 7 februari 1825 i Berg, Torsåker sn, Gästrikland [3], [6].
Dottern till inspektorn Karl Niklas Bruhn och hans hustru Hedvig Biurberg.

Barn

KAROLINA FREDRIKA LEUFSTEDT
Född 10 november 1798 i Prästhyttan, Grangärde sn, Dalarna [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

LOVISA LEUFSTEDT
Född 10 juni 1801 i Grangärde sn, Dalarna [1]. Död 7 juli 1805 i Morgården, Norrbärke sn, Dalarna [3].

MARIA LOVISA LEUFSTEDT
Född 26 oktober 1806 i Morgården, Norrbärke sn, Dalarna [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

KARL FREDRIK LEUFSTEDT
Född 9 juli 1810 i Hofors, Torsåker sn, Gästrikland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1797-1805: Grangärde (W) AI:10a (Prästhyttan) Bild 139 (AID: v130134.b139.s134 Öppna, NAD: SE/ULA/12220)
1805-07: Norrbärke (W) AI:7a (Morgården) Bild 224 (AID: v131198.b224.s219 Öppna, NAD: SE/ULA/11109)
1809-16: Torsåker (X) AI:14b (Hofors) Bild 134 (AID: v136943.b134.s130 Öppna, NAD: SE/HLA/1010208)

Familj IV:x
Generation 4
Maria Sofia Körner

Albrekt Stare var Maria Sofia Körners mormors morfar

MARIA SOFIA KÖRNER

Född 4 oktober 1754 i Norrga, Grödinge sn, Södermanland [1]. Dödsdatum okänt.
Dotter till Jakob Körner och hans hustru Johanna Bäfvert.

Gift 1:a gången 20 december 1778 i Stockholm, Klara församling [2], med

KARL FREDRIK MICHAËLSSON

Född 9 augusti 1748 i Göteborg (?) [hfl]. Dödsdatum okänt.
Dock död senast i september 1791 då änkan gifter om sig.
Ursprung okänt.

Fältskär.
Kallas bataljonsfältskär vid vigseln 1778. Vid sonen Jakob Fredriks födelse 1780 kallas han för bataljons- och bruksfältskär. Vid dotter Maria Johannas födelse i Knutby sn 1782 kallas han för bruksfältskär.

Familjen bor Stockholm (Klara) från 1778-1780.
Sedan i Tarv, Knutby sn, Uppland, från 1780 till oktober 1784.
1787 finns paret i Svea Artilleriförsamling (NB: barnen är ej angivna).

Barn i det första äktenskapet

JAKOB FREDRIK MICHAËLSSON
Född 3 maj 1780 i Stockholm, Klara församling [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

MARIA JOHANNA MICHAËLSSON
Född 31 augusti 1782 i Tarv, Knutby sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

JOHAN FILIP MICHAËLSSON
Född 11 november 1784 i Stockholm, Adolf Fredrik församling [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Maria Sofia gifter om sig 18 september 1791 i Stockholm, Svea Artilleriregementes församling [2], med

GOTTLIEB BENJAMIN RODE

Födelse- och dödsdatum okända.
Ursprung okänt.

Kallas fältskärsgesäll vid dottern Katarina Lovisas födelse.

Barn i det andra äktenskapet

KATARINA LOVISA RODE
Född 1 juni 1792 i Stockholm, Svea Artilleriregementes församling [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1781-84: Knutby (AB, C) AI:5b (Tarfs rote-Gården) Bild 84 (AID: v125200.b84.s265 Öppna, NAD: SE/ULA/10529)
1787: Svea artilleriregementes församling (AB, A) AIa:2 (Staben: Fältskärsgesällen) Bild 22 (AID: v90373.b22.s30 Öppna, NAD: SE/SSA/0005j)

Familj IV:x
Generation 4
Lovisa Johanna Körner

Albrekt Stare var Lovisa Johann Körners mormors morfar

LOVISA JOHANNA KÖRNER

Född 1 januari 1756 i Norrga, Grödinge sn, Södermanland [1]. Dödsdatum okänt.
Dotter till Jakob Körner och hans hustru Johanna Bäfvert.

Är fadder till brodern Johan Jakobs son 1788. Kallas då "Mademoiselle".

Gift 19 april 1790 i Stockholm, Svea Artilleriregemntes församling [2], med

JOHAN POHL

Födelse- och dödsdatum okända.
Ursprung okänt.

Fortifikationsmurmästare.

Barn

MARIA BRITA POHL
Född 16 november 1790 i Stockholm, Svea Artelleriregementes församling [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj IV:x
Generation 4
Johan Jakob Körner

Albrekt Stare var Johan Jakob Körners mormors morfar

JOHAN JAKOB KÖRNER

Född 13 mars 1759 i Norrga, Grödinge sn, Södermanland [1]. Död 4 januari 1820 i Stockholm, Hedvig Eleonoras församling [3].
Kallas felaktigt för "Carl Jacob" i dödboken!
Son till Jakob Körner och hans hustru Johanna Bäfvert.

Bosatt hos sin farmor (styvfarmor mer riktigt) Maria Körner enligt mantalslängd 1770 Stockholm-Klara (kv. Orgelpipan) [mtl].
Bosatt med hustru och två barn 1790 Stockholm-Ladugårdslandet (Östermalm) i kv. Skravelberget större no. 78.
Kallas "Slottsbyggmästare" 1787-1788 vid de två första barnens födelse, endast "Byggmästare" 1791 vid andra sonens födelse,
och "Byggmästare" 1793 i första hustruns bouppteckning. Kallas Bro- och Batteribyggmästare 1790 då han och hustrun ansöker om boskillnad för att skydda boets tillgångar (se vidare Värmdö Skeppslag 1790 sid 425).

Gift 1:a gången 22 september 1786 i Stockholm, Hedvig Eleonora församling [2], med

LAURENTIA KATARINA FINERUS

Född ca 1765 [år uppskattat från ålder angiven i mtl]. Död 8 februari 1793 i Stockholm [6].
Dotter till sekreteraren vid Stora Sjötullsverket, Isak Finerus och hans hustru Maria Elisabet von Horn.
[Elisabet Maria von Hoorn nämns 1770 i fastern, Katarina von Horns, bouppteckning som gift med tullförvaltaren Isak Finerus i Gamla Karleby]

Barn

MARIA JOHANNA KÖRNER
Född 25 september 1787 i Stockholm, Hedvig Eleonora församling [1]. Dödsdatum okänt.
Nämnd i september 1793 i moderns bouppteckning.
Ej nämnd 1805 i morfadern Isak Finerus bouppteckning. Död?
Vidare öden okända.

ISAK JAKOB KÖRNER
Född 8 december 1788 i Stockholm, Hedvig Eleonora församling [1]. Dödsdatum okänt.
Nämnd i september 1793 i moderns bouppteckning.
Nämnd i mars 1805 i morfadern Isak Finerus bouppteckning (på 16:e året).
Vidare öden okända.

JOHAN GUSTAF KÖRNER
Född 15 juli 1791 i Stockholm, Svea artilleriregementes församling [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med Kristina Ulrika Wittman.
Se Familj V:xx.

Johan Jakob Körner gift 2:a gången med

ELISABET GUSTAVA ALM

Född ca 1759 [år uppskattat från ålder angiven i dödbok]. Död 18 maj 1821 i Stockholm, Hedvig Eleonors församling [3].
Ursprung okänt.

Inga barn kända i andra äktenskapet.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj IV:x
Generation 4
Karl Kristoffer Porath

Albrekt Stare var Karl Krisoffer Porath mormors morfar

KARL KRISTOFFER PORATH

Född 24 mars 1765 i Uppsala, Helga Trefaldighets församling [1]. Död 29 september 1812 i Uppsala, Helga Trefaldighets församling [3], [6].
Son till Karl Porath och hans hustru Margareta Benedikta Bäfvert.

Gift 24 maj 1795 i Arboga stadsförsamling [2], med

MARGARETA DOROTEA WESTÉN

Född 1777 i Arboga [hfl]. Död 22 april 1814 i Arboga stadsförsamling [3].
Dotter till brukspatronen Erik Westén och hans hustru NN.

Kommer 1813 från Uppsala till Arboga tillsammans med sonen.

Barn

MARGARETA DOROTEA PORATH
Född 27 mars 1796 i Uppsala, Helga Trefaldighets församling [1]. Död 10 augusti 1812 i Arboga stadsförsamling [3].

KARL ERIK PORATH
Född 22 januari 1799 i Uppsala, Helga Trefaldighets församling [1]. Dödsdatum okänt.
Nämnd som "Studiosus" i faderns bouppteckning 1812.
Blir år 1814 föräldralös vid 15 års ålder!
I en notering i hfl Arboga stad står "I Pension hos Prosten Taijarden i Skinskatteberg". Hittar dock ingen Porath i hfl hos denna prost" ...
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1813-14: Arboga stadsförsamling (U) AIa:6 (Nordansån Wästra Qvarteret) Bild 87 (AID: v71755.b87.s69 Öppna, NAD: SE/ULA/10022)

Familj IV:x
Generation 4
Karl Daniel Pousette

Albrekt Stare var Karl Daniel Pousettes farmors morfar

KARL Daniel POUSETTE

Född 23 oktober 1775 i Tobo, Tegelsmora sn, Uppland [1]. Död 23 april 1828 i Tobo, Tegelsmora sn, Uppland [3].
Son till Jakob Fredrik Pousette och hans hustru Margareta Beata Källdahl.

1794-1805: Skrivare på Lövsta bruk, Österlövsta sn, Uppland. (Kallas bruksbetjänt vid vigsel 1804, dvs kontorist).
1806-14: Expeditionsbokhållare vid Lövsta bruk, Österlövsta sn, Uppland.
1814-18: Bruksbokhållare vid Tobo bruk, Tegelsmora sn, Uppland.

Gift 27 april 1804 i Österlövsta sn, Uppland [2], med

MARIA MARGARETA SÖDERBAUM

Född 30 december 1778 i Lövsta bruk, Österlövsta sn, Uppland [1]. Död 4 september 1865 i Vendel sn, Uppland [3].
Dotter till mjölnaren Peter Söderbom och hans hustru Margareta Åkerman.

Barn

CHARLOTTA MARGARETA POUSETTE
Född 31 juli 1805 i Lövsta bruk, Österlövsta sn, Uppland [1]. Död 8 januari 1863.
Gift med sin kusin Per Isak Söderbaum.
Se Familj V:xx.

MARIA ULRIKA POUSETTE
Född 22 november 1810 i Lövsta bruk, Österlövsta sn, Uppland [1]. Död 1895 [internet].
Död ogift och barnlös.

JOHANNA KAROLINA POUSETTE
Född 22 mars 1813 i Lövsta bruk, Österlövsta sn, Uppland [1]. Död 1897 [internet].
Död ogift och barnlös.

SOFIA JAKOBINA POUSETTE
Född 10 december 1816 i Tobo, Tegelsmora sn, Uppland [1]. Död 14 augusti 1891 i Estuna sn, Uppland [3].
Gift med sin kusin Henrik Vilhelm Söderbaum.
Se Familj V:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
Skrifvaren Pousette
1797-98: Österlövsta AI:3b (Sörgats rotens 2dra afdelning) Bild 30 (AID: v127546.b30.s23 Öppna, NAD: SE/ULA/11818)
Familjen
1799-1805: Österlövsta AI:4b (Sörgats rotens 2dra afdelning) Bild 25 (AID: v127548.b25.s19 Öppna, NAD: SE/ULA/11818)
1806-12: Österlövsta AI:5b (Sörgats rotens 2dra afdelning) Bild 23 (AID: v127550.b23 Öppna, NAD: SE/ULA/11818)
1813-14: Österlövsta AI:6b (Sörgatans 2dra afdelning) Bild 21 (AID: v127552.b21 Öppna, NAD: SE/ULA/11818)
1818-24: Tegelsmora AI:9 (Toboborg) Bild 144 (AID: v126112.b144.s138 Öppna, NAD: SE/ULA/11537)
Maria Ulrika och Johanna Karolina:
1876-81: Vendel AI:17a (Trollrike) Bild 175 (AID: v127053.b175.s165 Öppna, NAD: SE/ULA/11683)
1881-86: Vendel AI:18a (Trollrike) Bild 183 (AID: v127055.b183.s165 Öppna, NAD: SE/ULA/11683)

Familj IV:x
Generation 4
Abigail Hapstadia

Albrekt Stare var Abigail Hapstadias mormors morfar

ABIGAIL HAPSTADIA

Född 8 januari 1778 i Härnösand, Domkyrkoförsamlingen, Ångermanland [1]. Död 25 juni 1833 i Prästgården, Ed sn, Ångermanland [3].
Dotter till Natan Hapstadius och hans hustru Eva Lovisa Pousette.

Flyttar med familjen från Härnösand 1789 (oklart var). Hon nämns första gången i Multrå sn i hfl 1794-1804. Hon flyttar förmodligen från hemmet 1798 dock okänt var. Hon hamnar dock så småningom på Stavsund i Ekerö sn (Uppland).

Efter maken Johan Fredriks död flyttar Abigael tillbaka till sina föräldrar i Klovsta, Multrå sn (Ångermanland). Förmodligen hade hon det väldigt knapert, i husförhörslängden noteras hon som "utfattig". Hon får ytterligare två barn, tvillingar, med en okänd fader. Hon bor förmodligen kvar i Klovsta till dottern Charlottas giftermål då hon flyttar med dotter och måg till prästgården i Ed sn (Ångermanland), där mågen är klockare.

Gift 30 augusti 1801 i Ekerö sn, Uppland [2], med

JOHAN FREDRIK SCHÖNHOFF

Född 26 oktober 1763 i Stockholm, Maria och Magdalena församling [1]. Död 7 maj 1809 i Sånga sn, Ångermanland [3].
Son till vagnmakaren Johan Fredrik Schönhoff och hans hustru Kristina Grönberg.

Vagnmakargesäll.

Barn

JOHAN FREDRIK SCHÖNHOFF
Född 23 december 1801 i Stockholm, Jakob och Johannes församling [1]. Död 25 augusti 1871 i Hamre, Långsele sn, Ångermanland [3].
Skräddare och torpare i Långsele sn, Ångermanland.
Gift med Märta Nilsdotter Flodin.
Se Familj V:xx.

KRISTINA LOVISA SCHÖNHOFF
Född 24 augusti 1806 i Gårdsnäs, Sånga sn, Ångermanland [1]. Död 2 februari 1815 i Klovsta, Multrå sn, Ångermanland [3].

CHARLOTTA SCHÖNHOFF
Född 20 december 1807 i Gårdsnäs, Sånga sn, Ångermanland [1]. Död 14 augusti 1885 i Prästbordet, Nora sn, Ångermanland [3].
Gift med klockaren Per Sjödin.
Se Familj V:xx.

***

Abigails barn utan känd fader

DANIEL HAPSTADIUS
Född 23 februari 1813 i Klovsta, Multrå sn, Ångermanland [1]. Dödsdatum okänt.
Tvilling förmodligen död ung.

EVA HAPSTADIA
Född 23 februari 1813 i Klovsta, Multrå sn, Ångermanland [1]. Dödsdatum okänt.
Tvilling förmodligen död ung.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj IV:x
Generation 4
Karl Jakob Braun

Albrekt Stare var Karl Jakob Brauns farmors morfar

KARL JAKOB BRAUN

Född 30 juli 1796 i Öregrund, Uppland [1]. Död 31 december 1828 i Härnösand, domkyrkoförsamlingen, Ångermanland [3], [6].
Son till Daniel Braun (Pousette) och hans hustru Anna Sofia Bälter.

Handlande och stadskassör i Härnösand.

Gift med

BRITA KRISTINA GODIN

Född 1796 [internet]. Dödsdatum okänt.
Dotter till Jonas Godin och hans hustru Katarina Margareta Wikberg.

Barn

SOFIA MARGARETA BRAUN
Född 13 augusti 1823 i Härnösand, domkyrkoförsamlingen, Ångermanland [1]. Död 25 december 1885 i Härnösands domkyrkoförsamling [3].
Gift med sjömannen Lars Olof Skog.
Se Familj V:x.

KARL DANIEL BRAUN
Född 23 augusti 1826 i Härnösand, domkyrkoförsamlingen, Ångermanland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj IV:x
Generation 4
Johanna Abigail Braun

Albrekt Stare var Johanna Abigail Brauns farmors morfar

JOHANNA ABIGAIL BRAUN

Född 9 november 1801 i Öregrund, Uppland [1]. Död 23 augusti 1886 i Anundsjö sn, Ångermanland [3].
Dotter till Daniel Braun (Pousette) och hans hustru Anna Sofia Bälter.

Gift 6 september 1825 i Sundsvall, Medelpad [2], med

PER ALLBERG

Född 28 april 1795 i Arklo, Indal sn, Medelpad [1]. Död 1 maj 1857 i Anundsjö sn, Ångermanland [3], [6].
Son till torparen Per Andersson och hans hustru Sigrid Jonsdotter.

Adjunkt i Boteå åtminstone 1830. Komminister i Anundsjö sn, Ångermanland.

Barn

PER DANIEL ALLBERG
Född 5 augusti 1826 i Överlännäs sn, Ångermanland [1]. Död 19 januari 1906 i Ås, Helgum sn, Ångermanland [3].
Länsman.
Gift med Brita Katarina Norberg.
Se Familj V:x.

SIGRID SOFIA ALLBERG
Född 8 oktober 1830 i Undrom, Boteå sn, Ångermanland [1]. Död 25 augusti 1876 i Kyrkobordet, Umeå landsförsamling, Västerbotten [3].
Gift med folkskolläraren Olof Samuel Thelaus.
Se Familj V:x.

JONAS KARL ALLBERG
Född 27 februari 1841 i Sundby sn, Södermanland [1]. Dödsdatum okänt.
Nämns ej i faderns bou 1857.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj IV:xx
Generation 4
Gustaf Adolf Hybinette

Albrekt Stare var Gustaf Adolf Hybinettes mormors farfar

GUSTAF ADOLF HYBINETTE

Född 26 mars 1782 i Anderstorp, Hjo stadsförsamling, Västergötland [1]. Död i december 1833 i Göteborg [6].
Son till Jakob Hybinette och Maria Sofia Blanck.

Gustaf Adolf fick 1815 silvermedalj för sin tapperhet i sjöstriden utanför Strömstad 1808 o blev senare löjtnant.

Flyttar till Amiralitetsvarvsförsamlingen i november 1806 [7].

Gift 9 november 1806 i Göteborg, Garnisionsförsamlingen [2], med

SUSANNA QVÄDERLÖF (SUNDQVIST?)

Född 1783 [7]. Död 5 februari 1853 i Göteborg [6].

Barn

KARL JAKOB HYBINETTE
Född 7 september 1807 i Göteborg, Amiralitetsvarvsförsamlingen [1]. Död 14 juli 1808 i Göteborg, Amiralitetsvarvsförsamlingen [3].

KAROLINA VIKTORIA HYBINETTE
Född 28 maj 1809 i Göteborg, Amiralitetsvarvsförsamlingen [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med skepparen Mathias Olsson.
Se Familj V:xx.

MARIA DESIDERIA HYBINETTE
Född 2 juli 1811 i Göteborg, Amiralitetsvarvsförsamlingen [1]. Död 12 juli 1891 i Göteborg, Garnisonsförsamlingen [3], [6].
Gift med löjtnanten Carl Peter Åström.
Se Familj V:xx.

GUSTAVA KONSTANTINA HYBINETTE
Född 17 augusti 1813 i Göteborg, Amiralitetsvarvsförsamlingen [1]. Död 29 januari 1814 i Göteborg, Amiralitetsvarvsförsamlingen [3].

GUSTAVA ULRIKA SUSANNA HYBINETTE
Född 12 juni 1815 i Göteborg, Amiralitetsvarvsförsamlingen [1]. Död 26 mars 1880 i Göteborg, Örgryte sn [3].
Gift med tryckeriarbetaren Andreas Eriksson.
Se Familj V:xx.

CARL JOHAN OSKAR HYBENNET
Född 30 mars 1817 i Göteborg, Amiralitetsvarvsförsamlingen [1]. Död 23 april 1873 i Göteborg, Garnisonsförsamlingen [3], [6].
Urfabrikör, senare tandläkare.
Gift 1:o med Lovisa Lundgren, 2:o med Johanna Andersson.
Se Familj V:xx.

BROR GUSTAF VIKTOR HYBINETTE
Född 1819 [år uppskattat från ålder angiven i dödboken]. Död 6 december 1841 i Göteborg, Garnisonsförsamlingen [3].
Vagnmakargesäll.
Död ogift och barnlös.

SYSTER BRITA MAGDALENA HYBINETTE
Född 26 januari 1821 i Göteborg, Amiralitetsvarvsförsamlingen [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med sjökaptenen Karl Edvard Breuer.
Se Familj V:xx.

KNUT SANNE HYBINETTE
Född 27 februari 1823 i Göteborg, Karl Johans församling [1]. Död 31 mars 1823 i Göteborg, Karl Johans församling [3].

SANNE MAXIMILIAN HYBINETTE
Född 12 juli 1824 i Göteborg, Karl Johans församling [1]. Död 8 augusti 1824 i Göteborg, Karl Johans församling [3].

OLOF MAXIMILIAN HYBINETTE
Född 29 juli 1825 i Göteborg, Karl Johans församling [1]. Död 15 augusti 1825 i Göteborg, Karl Johans församling [3].

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj IV:xx
Generation 4
Jakob Mikael Söderstedt

Albrekt Stare var Jakob Mikael Söderstedts morfars farfar

JAKOB MIKAEL SÖDERSTEDT

Född 28 mars 1801 i Gamla Uppsala by, Gamla Uppsala sn, Uppland [1]. Död 8 februari 1855 i Gamla Uppsala sn, Uppland [3], [6].
Son till Gabriel Söderstedt och hans hustru Sara Maria Stare.

Kommer från Dannemora sn 1836 till Tuna. Skollärare och pastorsadjunkt i Tuna sn 1836-1847.
Komminister i Torstuna sn 1847-1849. Kyrkoherde 1849-1855 i Dannemora sn, Uppland.

Gift 19 april 1836 med

Lovisa CHARLOTTA ROLLIN

Född 11 juni 1805 i Österbybruk sn, Uppland [1]. Död 9 maj 1864 i Dannemora sn, Uppland [3], [6].
Dotter till skolmästaren Johan Rollin och hans hustru Katarina Elisabet Almgren.

Barn

Lovisa Jakobina CHARLOTTA SÖDERSTEDT
Född 23 september 1837 i Tunaby, Tuna sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Flyttar till Vassunda 1857.
Vidare öden okända.

AUGUSTA Elisabet Maria SÖDERSTEDT
Född 26 maj 1839 i Tuna sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Flyttar till Merkavla (?) 1863.
Vidare öden okända.

EBBA Dorotea Sofia SÖDERSTEDT
Född 14 november 1840 i Tuna sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Flyttar till Stockholm 1864.
Vidare öden okända.

TEKLA Matilda Katarina SÖDERSTEDT
Född 29 augusti 1843 i Tunaby, Tuna sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Flyttar till Uppsala 1864.
Bor tillsammans med systern Altea 1910 enligt folkräkningen, kallas hushållerska [FOU 1910].
Vidare öden okända.

Hedvig ALTHEA Margareta SÖDERSTEDT
Född 31 maj 1845 i Tuna sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Flyttar till Häggeby 1860. Tillbaka året efter.
Slöjdmagasinsförestånderska (Qvarteret Sala N:o 5) i Uppsala enligt folkräkningen [FOU 1880].
Handelsidkerska (Svalan 4) i Uppsala enligt folkräkningen [FOU 1910].
Vidare öden okända.

ANNA HELENA TERESIA SÖDERSTEDT
Född 4 mars 1847 i Tuna sn, Uppland [1]. Död 6 maj 1848 i Torstuna sn, Uppland [3].

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1836-41: Tuna (C) AI:11 (Skolmästarebostället) Bild 277 (AID: v126451.b277.s264 Öppna, NAD: SE/ULA/11605)
1841-46: Tuna (C) AI:12 (Skolmästarebostället) Bild 273 (AID: v126452.b273.s263 Öppna, NAD: SE/ULA/11605)
1846-47: Tuna (C) AI:13 (Skolmästarebostället) Bild 267 (AID: v126453.b267.s260 Öppna, NAD: SE/ULA/11605)
1847-48: Torstuna (C, U) (Comministerbostället, Thorstuna by) AI:16 Bild 282 (AID: v126390.b282.s277 Öppna, NAD: SE/ULA/11565)
1849-53: Dannemora (C) AI:13 (Prestgården) Bild 61 (AID: v124048.b61.s55 Öppna, NAD: SE/ULA/10173)
1854-58: Dannemora (C) AI:14 (Prestgården) Bild 81 (AID: v124049.b81.s75 Öppna, NAD: SE/ULA/10173)
1859-63: Dannemora (C) AI:15 (Prestgårdens egor) Bild 114 (AID: v124050.b114.s108 Öppna, NAD: SE/ULA/10173)

Familj IV:xx
Generation 4
Gabriel Söderstedt

Albrekt Stare var Gabriel Söderstedts morfars farfar

GABRIEL SÖDERSTEDT

Född 20 januari 1803 i Rörby, Bälinge sn, Uppland [1]. Död 16 juni 1860 i Stockholms Finska församling [3], [6].
Son till Gabriel Söderstedt och hans hustru Sara Maria Stare.

Källarmästare.
Kallas vinskänk i bouppteckningen 1860.

Kom 17 november 1840 till Finska församlingen från Klara församling.

Gift med

KRISTINA CHARLOTTA SÄÄF

Född 10 augusti 1809 i Arboga, Västmanland [internet]. Dödsdatum okänt.
Ursprung okänt.

Barn

JOHAN GABRIEL SÖDERSTEDT
Född 4 augusti 1832 i Stockholm Klara [hfl]. Död 1902 [internet].
Nämnd i faderns bouppteckning 1860 som skollärare i Uppsala.
Flyttar (skrivs) i Uppsala i juli 1862.
Vidare öden okända.

VIKTOR VALFRID MIKAEL SÖDERSTEDT
Född 19 december 1833 i Stockholms Hedvig Eleonora [hfl]. Dödsdatum okänt.
Nämnd i faderns bouppteckning 1860 som extra vägskrivare (?).
Kommer från Livgardets församling 1859 till Finska församlingen. Flyttar till Husby sn i januari 1860.
Vidare öden okända.

TERESIA MARIA HELENA CHARLOTTA SÖDERSTEDT
Född 1835 [internet]. Död 1836 [internet].

FREDRIK THEODORE EUGEN SÖDERSTEDT
Född 29 januari 1838 i Stockholm Katarina [hfl]. Dödsdatum okänt.
Nämnd i faderns bouppteckning 1860 som handelsbokhållare.
Vidare öden okända.

EUGENIA CONSTANCE MATILDA CHARLOTTA SÖDERSTEDT
Född 21 mars 1841 i Stockholms Finska församling [hfl]. Dödsdatum okänt.
Anges med födelsedatum i faderns bouppteckning 1860.
Flyttar till Söderala sn i november 1866.
Vidare öden okända.

ARVID FRITHIOF KONTANTIN SÖDERSTEDT
Född 10 november 1843 i Stockholms Finska församling [hfl]. Död 22 maj 1922 i Trästa, Häverö sn, Uppland [3].
Död på Eira sjukhuset i Stockholm.
Bokhållare, agent.
Flyttar till Dunkers församling i oktober 1864.
Vidare öden okända.

HJALMAR RUDOLF EDVARD SÖDERSTEDT
Född 1845 [internet]. Död 1846 [internet].

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
Finska församlingen AII:10 Bild 218 (AID: v84796.b218.s419 Öppna, NAD: SE/SSA/0004)
1856-71: Finska församlingen AII:11 Bild 198 (AID: v84797.b198.s387 Öppna, NAD: SE/SSA/0004)

Familj IV:xx
Generation 4
Olof Karl Swartz

Albrekt Stare var Olof Karl Swartz mormors farfar

OLOF KARL SWARTZ

Född 24 mars 1795 i Uppsala, Domkyrkoförsamlingen, Uppland [1]. Död 5 november 1833 i Stockholm, Adolf Fredriks församling [3].
Son till Olof Swartz och Sara Elisabet Berg.

Amanuens i Kungliga Vetenskapsakademin 1818 [faderns bou]. Revisor i kammarrätten.
Bodde i Stockholm, Adolf Fredriks församling, på No. 8 i kvarteret Moraset. I takt med att familjens ekonomi blev bättre så kunde man avstå från "utomstående" hyresgäster och i stället hjälpa familjemedlemmar med husrum. 1828-1832 hade man som inneboende både systern Maria Matilda Henrika och mostern Anna Lovisa Berg [4].

Gift med

Maria JAKOBINA Eleonora LEMON

Född 27 februari 1802 i Stockolm, Storkyrkoförsamlingen [1]. Död 28 juli 1882 i Stockholm [6].
Dotter till tenngjutaren Jakob Lemon och hans hustru Johanna Eleonora Grundell.

Efter makens död bor Jakobina kvar i kvarteret Moraset fram till ca 1838 (med i hfl 1837 men ej 1838). Ekonomin måste ha blivit väsetligt svårare. Nu fick Jakobina ta hyresgäster igen. Det sista året familjen finns på adressen är Jakobinas mamma inneboende samt sex andra hyresgäster.
Vart familjen tar vägen 1838 är okänt.

Barn

KARL OLOF HERMAN SWARTZ
Född 28 augusti 1821 i Stockholm, Adolf Fredriks församling [1]. Död 27 mars 1891 i Stockholm, Hedvig Eleonora församling [3], [6].
Bokhållare.
Gift med Anna Maria Lönner.
Se Familj V:xx.

EDVARD Mauritz SWARTZ
Född 15 februari 1826 i Stockholm [1]. Död 14 december 1897 i Stockholm [internet].
Skådespelare.
Gift med Rosa Adolfina Clementina Fehrnström.
Se Familj V:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1825-26: Adolf Fredrik (AB, A) AI:5 (kv. Moraset No. 8) Bild 28 (AID: v81467.b28.s24 Öppna, NAD: SE/SSA/0001)
1826: Adolf Fredrik (AB, A) AI:7 (kv. Moraset No. 8) Bild 37 (AID: v81469.b37.s32 Öppna, NAD: SE/SSA/0001)
1827: Adolf Fredrik (AB, A) AI:9 (kv. Moraset No. 8) Bild 17 (AID: v81471.b17.s26 Öppna, NAD: SE/SSA/0001)
1828: Adolf Fredrik (AB, A) AI:11 (kv. Moraset No. 8) Bild 15 (AID: v81473.b15.s25 Öppna, NAD: SE/SSA/0001)
1829: Adolf Fredrik (AB, A) AI:13 (kv. Moraset No. 8) Bild 16 (AID: v81475.b16.s25 Öppna, NAD: SE/SSA/0001)
1837: Adolf Fredrik (AB, A) AI:29 (kv. Moraset No. 8) Bild 17 (AID: v81491.b17.s24 Öppna, NAD: SE/SSA/0001)

Familj IV:xx
Generation 4
Karl Ernst Henrik Berg

Albrekt Stare var Karl Ernst Henrik Bergs farmors farfar

KARL ERNST HENRIK BERG

Född 4 september 1812 i Stockholm, Storkyrkoförsamlingen [1]. Dödsdatum okänt.
Son till Karl Jakob Berg och Helena Eleonora Weidenhielm.

Kallas kammarskrivare i Kungl. Tullverket i faderns bouppteckning.

Paret kommer förmodligen som nygifta till Hedvigsdal 1834. Stannar i ca 2 år innan de flyttar från Hedvigsdal 6 mars 1836 in till Stockholm.
Arrenderar Åva i Täby sn 1847-1851. Flyttar från Täby i maj 1852 till Hedvigsdal i Sollentuna. Hustrun skriver sig samtidigt i Stockholm.
I hfl från 1856 bor ingen i familjen i Hedvigsdal, utan i stället verkar en arrendator bo där.

I moderns bouppteckning 1855 skrivs att han är satt under förmyndarskap, kallas då f.d. extra kontorsskrivaren.

Gift med

ANNA LOVISA TORNBERG

Född 17 juli 1807 i Stockholm [hfl]. Dödsdatum okänt.
Ursprung okänt.

Barn

HEDVIG LOVISA AUGUSTA CONSTANTIA BERG
Född 29 oktober 1834 i Hedvigsdal, Sollentuna sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med grosshandlaren Gustaf Hjalmar Svedelius.
Se Familj V:xx.

KAROLINA ELEONORA MARIANNE BERG
Född 1 mars 1837 i Stockholm [hfl]. Dödsdatum okänt.
Bor hos sin farfar och farmor 1849-1853.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1834-35: Sollentuna (AB) AI:13 Bild 140 (AID: v90019.b140.s9 Öppna, NAD: SE/SSA/1563)
1836-40: Sollentuna (AB) AI:14 (Hedvigsdahl) Bild 130 (AID: v90020.b130.s8 Öppna, NAD: SE/SSA/1563)
1847-51: Täby (AB) AI:15 (Åfva) Bild 2240 (AID: v91477.b2240.s221 Öppna, NAD: SE/SSA/1578)
1851: Täby (AB) AI:16 (Åfva) Bild 2600 (AID: v91478.b2600.s253 Öppna, NAD: SE/SSA/1578)
1851-55: Sollentuna (AB) AI:17 (Hedvigsdahl) Bild 150 (AID: v90023.b150.s11 Öppna, NAD: SE/SSA/1563)

Familj IV:xx
Generation 4
Hedvig Charlotta Augusta Sofia Berg

Albrekt Stare var Augusta Bergs farmors farfar

Hedvig Charlotta AUGUSTA Sofia BERG

Född 1 september 1815 i Stockholm, Storkyrkoförsamlingen [1]. Dödsdatum okänt.
Dotter till Karl Jakob Berg och Helena Eleonora Weidenhielm.

Uppenbarligen var inte föräldrarna förtjusta i detta äktenskap (se faderns testamente) ...

Gift 9 augusti 1842 [4] med

KARL EBERHARD GEORGII

Född 30 november 1809 i Bollnäs sn, Hälsingland [1]. Dödsdatum okänt.
Son till kapten Georgii och hans hustru Margareta Gustava Forssius.

Kallas arbetskarlen, f.d. gardisten, i svärmoders bouppteckning 1855.

Barn (ska finnas en son)

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj IV:xx
Generation 4
Elisabet Helena Lagervall

Albrekt Stare var Elisabet Helena Lagervall farmors morfar

ELISABET HELENA LAGERVALL

Född 21 december 1794 i Hornsund, Flen sn, Södermanland [1]. Död 21 januari 1855 i Skogsån, Överluleå sn, Norrbotten [3].
Dotter till Karl Lagervall och Kristina Karolina Berg.

Hon flyttar till sin bror 15 september 1847 (kommer ifrån Luleå), kyrkoherden Magnus Kristian Lagervall. Hon bor sex år i hans hushåll först i Grödinge, senare i Österhaninge. Den 15 augusti 1853 flyttar hon till sonen Carl Otto på Svartlå sågverk i Norrbotten.

Gift med styvmoderns yngre broder

CARL MAGNUS SCHLYTERN

Född 26 oktober 1776 i Uleåborg, Finland [internet]. Död 17 april 1835 i Luleå, Norrbotten [6].
Son till tullförvaltaren Karl Georg Schlytern och hans hustru Brita Sofia Rasch.

Inspektor på Mauritsberg (Östra Husby sn, Östergötland) 1822-1823.
Lotslöjtnant i Luleå.

Från Östra Husby 14 juni 1823. Familjen bodde sedan i ca 6 månader i Stockholm (Maria församling, kv. Rosendal större). Flyttar sedan till Värmdö 23 oktober 1823.

Barn

CARL OTTO SCHLYTERN
Född 2 april 1823 i Mauritzberg, Östra Husby sn, Östergötland [1]. Död 1894 i Ohio, U.S.A. [internet].
Sågägare och brukspatron. Emigrerade till USA 1872.
Gift med Anna Sofia Sjöding.
Se Familj V:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1822-23: Östra Husby (E) AI:11 (Mauritsberg) Bild 226 (AID: v26546.b226.s440 Öppna, NAD: SE/VALA/00486)
1823: Maria Magdalena (AB, A) AIa:8 (kv. Rosendal större) Bild 373 (AID: v88019.b373.s372 Öppna, NAD: SE/SSA/0012)
1846-50: Grödinge (AB) AI:15 (Svalsta) Bild 2260 (AID: v85041.b2260.s220 Öppna, NAD: SE/SSA/1512)
1849-50: Österhaninge (AB) AI:15b (Solberga) Bild 1970 (AID: v94862.b1970.s189 Öppna, NAD: SE/SSA/1595)
1851-53: Österhaninge (AB) AI:16 (Solberga) Bild 3100 (AID: v94863.b3100.s303 Öppna, NAD: SE/SSA/1595)

Familj IV:xx
Generation 4
Karl Lagervall & Margareta Lovisa Gillberg

Albrekt Stare var Karl Lagervall farmors morfar
Albrekt Stare var Margareta Lovisa Gillbergs mormors morfar

KARL LAGERVALL

Född 29 mars 1796 i Hornsund, Flen sn, Södermanland [1]. Död 7 november 1841 [6].
Son till Karl Lagervall och Kristina Karolina Berg.

Viktualiehandlare i Stockholm.
Flyttar till Västerås i augusti 1809 (gymnasist?). Tillbaka 1812 för att sedan samma år flytta till Stockholm.

Gift med sin kusin

MARGARETA LOVISA GILLBERG

Född 22 maj 1804 i Tegelsmora sn, Uppland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Dotter till Lars Gillberg och Emerentia Lagervall.

Till Stockholm 10 augusti 1827.
Lever som änka i Uppsala 1880 [folkräkningen] tillsammans med brodern Gabriel Vilhelm (Kv. Holmen No. 5).

Barn

AUGUSTA CHARLOTTA LAGERVALL
Född 21 november 1833 [bou]. Död 11 juni 1902 i Nyköpings Sankt Nicolai [hfl].
Gift 1856 med handlanden och bryggaren Gustaf Albert Lindeberg.
Se Familj V:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj IV:xx
Generation 4
Sven Gabriel Lagervall

Albrekt Stare var Sven Gabriel Lagervall farmors morfar

SVEN GABRIEL LAGERVALL

Född 23 januari 1798 i Hornsund, Flen sn, Södermanland [1]. Död 5 september 1834 i Stockholm, Hedvig Eleonora församling [6].
Son till Karl Lagervall och Kristina Karolina Berg.

Kryddkramhandlare i Stockholm.

Gift med

JOHANNA KAROLINA BENNET

Född 1792 [internet]. Död 30 november 1850 i Stockholm [6].
Ursprung okänt.

Barn

Karl JOHN Gabriel LAGERVALL
Född 28 november 1828 i Stockholm [bou]. Dödsdatum okänt.
Kallas byggmästare i moderns bouppteckning (1851).
Se Familj V:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj IV:xx
Generation 4
Magnus Kristian Lagervall

Albrekt Stare var Magnus Kristian Lagervall farmors morfar

MAGNUS KRISTIAN LAGERVALL

Född 18 februari 1800 i Hornsund, Flen sn, Södermanland [1]. Död 24 augusti 1870 Solberga, Österhaninge sn, Södermanland [3].
Son till Karl Lagervall och Kristina Karolina Berg.

Kommer från Stockholm 1 maj 1843 till Grödinge. Kyrkoherde 1843-1849 i Grödinge sn, Södermanland.
Flyttar från Grödinge sn 1 maj 1849. Vid flytten anges hushållet bestå av, förutom kyrkoherdens familj och syster, en hushållerska och fyra pigor. Kyrkoherde 1849-1870 i Österhaninge sn, Södermanland.

Gift med

KATARINA HEDVIG MARIA WAGNER

Född 6 november 1811 i Stockholm [hfl]. Död 25 april 1891 i Stockholm [6].
Ursprung okänt.

Vid sin död efterlämnade Maria Wagner 21.689 kronor och 18 öre enligt bouppteckningen, vilket i dagens penningvärde motsvarar ca 1.3 MSEK [PV].

Barn

CARL GEORG MAGNUS LAGERVALL
Född 18 september 1844 i Grödinge sn, Södermanland [hfl]. Död 25 juni 1857 i Österhaninge sn, Södermanland [hfl].

Ernst Fredrik IVAR LAGERVALL
Född 18 september 1845 i Grödinge sn, Södermanland [hfl]. Död 2 mars 1927 [internet].
Filisofie Doktor, bosatt i S:t Petersburg enligt moderns bouppteckning 1891.
Författare och översättare.
Gift med Isa Gadolin (f. 1862-04-19 S:t Petersburg). Dotter Eva Lagervall (f. 1898-08-18 i England, d. 1960-03-10 i Stockholm. Med. lic.). [internet]
Vidare öden okända.

AGDA EULALIA KATARINA LAGERVALL
Född 2 augusti 1847 i Grödinge sn, Södermanland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Gift med Majoren vid Väg- och Vattenbyggnadskåren friherre Jérôme Mark von Würtemberg, enligt moderns bouppteckning 1891.
Vidare öden okända.

SVANTE BIRGER GUSTAF LAGERVALL
Född 27 december 1848 i Grödinge sn, Södermanland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Vice häradshövding, bosatt i Stockholm enligt moderns bouppteckning 1891.
Gift med Johanna Laurentia Sigrid Checwitz och får åtminstone två barn, Elsa (f. 1884 Sthlm/HE) och Sigrid Katarina (f. 1889 Sthlm/Kungsholm).
Vidare öden okända.

VALBORG CONCORDIA MARIA LAGERVALL
Född 18 augusti 1851 i Österhaninge sn, Södermanland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Ogift, bosatt i Stockholm enligt moderns bouppteckning 1891.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1843-45: Grödinge (AB) AI:14 (Svalsta) Bild 2730 (AID: v85040.b2730.s268 Öppna, NAD: SE/SSA/1512)
1846-50: Grödinge (AB) AI:15 (Svalsta) Bild 2260 (AID: v85041.b2260.s220 Öppna, NAD: SE/SSA/1512)
1849-50: Österhaninge (AB) AI:15b (Solberga) Bild 1970 (AID: v94862.b1970.s189 Öppna, NAD: SE/SSA/1595)
1851-53: Österhaninge (AB) AI:16 (Solberga) Bild 3100 (AID: v94863.b3100.s303 Öppna, NAD: SE/SSA/1595)
1856-60: Österhaninge (AB) AI:17 (Solberga) Bild 3000 (AID: v94864.b3000.s290 Öppna, NAD: SE/SSA/1595)
1861-65: Österhaninge (AB) AI:18 (Solberga) Bild 2890 (AID: v94865.b2890.s281 Öppna, NAD: SE/SSA/1595)
1866-70: Österhaninge (AB) AI:19 (Solberga) Bild 283 (AID: v94866a.b283.s278 Öppna, NAD: SE/SSA/1595)

Familj IV:xx
Generation 4
Karolina Kristina Lagervall

Albrekt Stare var Karolina Kristina Lagervall farmors morfar

KAROLINA KRISTINA LAGERVALL

Född 30 mars 1801 i Hornsund, Flen sn, Södermanland [1]. Död 20 augusti 1881 i Skänninge sn, Östergötland [3].
Dotter till Karl Lagervall och Kristina Karolina Berg.

Gift med

KARL Anders ROLÉN

Född 24 november 1787 i Rogsta, Kila sn, Södermanland [hfl]. Död 5 augusti 1858 i Prästgården, Vintrosa sn, Närke [3].
Son till bonden Henrik Eriksson och hans hustru Kerstin Andersdotter.

Student i Uppsala 1811.
Prästvigd i Strängnäs den 11 augusti 1813.
Pastorsadjunkt 1813 i Sorunda sn.
Vikarierande lärare i Storkyrkoförsamlingens fri- och fattigskola i Stockholm 1815. Befullmäktigad lärare där 1816.
Vice komminister i Storkyrkan 1821. Komminister i Maria församling 1823.
Kyrkoherde i Halla 1828 (tillträdde 1830). Kyrkoherde i Vintrosa sn 1834 (tillträdde 1835). Kontraktsprost 1841.
Källa: Strängnäs stifts herdaminne [G].

Karl och Karolina Kristina kom från Stockholm den 1:a maj 1830 till Halla sn då Karl tillträdde sin kyrkoherdetjänst. Samma datum fast år 1835 flyttar de vidare till Vintrosa sn i Närke där de blir kvar till Karls död.

En intressant notering kan göras i Halla. Under hösten då Karolina Kristina är gravid med sitt barn kommer kusinen Karolina Dorotea Lagervall och bor hos dem från 24 oktober 1831 tii 25 juni 1832. Kusinen blir senare gift med kyrkoherden i Sveg, Erik Vinnberg.

Barn

Karl Henrik RIKARD ROLÉN
Född 1 december 1831 i Halla sn, Södermanland [1]. Död 7 juni 1911 i Skänninge, Östergötland [Holger Broman].
Bokhandlare, senare stadsbokhållare i Skäninge sn.
Gift 1) med Emelie Katarina Gillberg.
Gift 2) med Klara Maria Lovisa Åhgren.
Se Familj V:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
Halla (D) AI:6 Bild 31 (AID: v59189.b31.s26 Öppna, NAD: SE/ULA/10364)
Vintrosa (T) AI:15 (Prästgården) (AID: v52642.b234.s229 Öppna, NAD: SE/ULA/11695)
Skänninge (E) AI:34 Bild 27 (AID: v29100.b27.s17 Öppna, NAD: SE/VALA/00337)

Familj IV:xx
Generation 4
Frans Gustaf Lagervall

Albrekt Stare var Frans Gustaf Lagervalls farmors morfar

FRANS GUSTAF LAGERVALL

Född 27 april 1805 i Hornsund, Flen sn, Södermanland [1]. Död 19 april 1865 i Luleå, domkyrkoförsamlingen, Norrbotten [hfl].
Son till Karl Lagervall och Kristina Karolina Berg.

Frans Gustaf kommer till Luleå i september 1829.
Apotekare i Luleå enligt brodern Fredrik Lorents bouppteckning (1835).
Stadsfiskal i Luleå åtminstone från 1844 fram till sin död 1865.

Vid första hustruns död ägde paret en fastighet, gården no. 94 m.m. [6a].

Gift 1:a gången 8 december 1829 med

ANNA KRISTINA WÄNMAN

Född i januari 1788. Död 22 september 1844 [6].
Dotter till Nils Wänman och hans hustru NN.

Anna Kristina var tidigare gift med apotekaren Samuel Lindström som avled 1828.

Inga barn fanns i första äktenskapet

Gift 2:a gången 23 maj 1847 (förmodligen i Stockholm) med

KATARINA BRITA BOSTRÖM

Född 2 januari 1809 i Piteå, Norrbotten [hfl]. Dödsdatum okänt.
Dotter till NN.

Katarina Brita kommer inflyttande från Stockholm 1847.

Barn

FRANS VILHELM LAGERVALL
Född 12 mars 1848 i Luleå, domkyrkoförsamlingen, Norrbotten [hfl]. Dödsdatum okänt.
Bankkamrer bosatt i Rånbyn, Råneå sn, Norrbotten [FOU 1870-1910].
Gift med Sara Salander (f. 1853, död innan 1890). Åtminstone två barn.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1843-52: Luleå domkyrkoförsamling (BD) AI:7 (Gården No. 94) Bild 131 (AID: v138152.b131.s122 Öppna, NAD: SE/HLA/1010117)
1853-62: Luleå domkyrkoförsamling (BD) AI:8 (Gården No. 94) Bild 144 (AID: v138153.b144.s124 Öppna, NAD: SE/HLA/1010117)
1863-69: Luleå domkyrkoförsamling (BD) AI:9 (Gården No. 94) Bild 178 (AID: v138154.b178.s171 Öppna, NAD: SE/HLA/1010117)

Familj IV:xx
Generation 4
Helena Katarina Lagervall

Albrekt Stare var Helena Katarina Lagervalls farmors morfar

HELENA KATARINA LAGERVALL

Född 30 juli 1796 i Uggelsta, Lena sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Dotter till Sven Lorents Lagervall och Anna Beata Mollenhauer.

Gift 6 september 1816 i Stockholm, Svea artelleriregementes församling [2], med

CHRISTER CARL LUDVIG SALOMON JÄGERSCHIÖLD

Född 2 januari 1794 [adelsvapen.com]. Död 20 juni 1836 i Stockholm [adelsvapen.com].
Son till majoren Carl Ludvig Jägerschiöld och hans hustru Justina Petronella Hoffström.

Barn

CARL EMANUEL HILARIUS JÄGERSCHIÖLD
Född 11 april 1816 i Stockholm, Svea artilleriregementes församling [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

AGATA CAROLINA HELENA JUSTINA JÄGERSCHIÖLD
Född 11 oktober 1818 i Stockholm, Svea artilleriregementes församling [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

GUSTAVA FREDRIKA JÄGERSCHIÖLD
Född 16 juni 1822 i Stockholm, Svea artilleriregementes församling [1]. Död 2 juli 1822 [adelsvapen.com].

CLARA ELVIRA PAULINA PETRONELLA JÄGERSCHIÖLD
Född 5 september 1824 i Stockholm, Svea artilleriregementes församling [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

VICTOR LUDVIG EDVARD JÄGERSCHIÖLD
Född 21 juni 1826 i Stockholm, Svea artilleriregementes församling [1]. Död 18 maj 1827 [adelsvapen.com].

JOSEF LUDVIG ANDERS JÄGERSCHIÖLD
Född 29 maj 1828 i Stockholm, Hedvig Eleonora församling [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj IV:xx
Generation 4
Gabriel Jakob Lagervall

Albrekt Stare var Gabriel Jakob Lagervalls farmors morfar

GABRIEL JAKOB LAGERVALL

Född 1 december 1793 i Uggelsta, Lena sn, Uppland [1]. Död 22 januari 1837 i Gröndal, Ludgo sn, Södermanland [3].
Son till Sven Lorents Lagervall och Anna Beata Mollenhauer.

Nämnd i faderns (1809) bouppteckning. Kallas då furiren vid Kongl. Svea Artilleriregemente.
Kom till Ludgo sn 1815 från Stockholm enligt hfl.
Kallas för "Fältväbeln vid Södermanlands regemente" 1816 då han är fadder till systern Helena Katarinas första barn.
Är fanjunkare 1826, men tar avsked senast 1829 och blir krono fjärdingsman 1830.

Gift med

JOHANNA GUSTAVA EKBLOM

Född 3 juni 1800 i Nyköpings Östra, Södermanland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Ursprung okänt.

Kom till Ludgo sn 1817 från Runtuna enligt hfl.
Flyttar till backstugan Örbrink 1842.
Flyttar till Stockholm i juli 1863.

Barn

ERIK JAKOB LAGERVALL
Född 6 december 1817 i Kårtorp, Ludgo sn, Södermanland [1]. Död 30 december 1817 i Kårtorp, Ludgo sn, Södermanland [3].

SOFIA CHARLOTTA LAGERVALL
Född 8 oktober 1822 i Kårtorp, Ludgo sn, Södermanland [1]. Död 17 maj 1862 i Örbrink, Ludgo sn, Södermanland [3].
Flyttar 1840 till Lid sn. Tillbaka 1843 från Nyköpings Västra.
Gift 1853 med skomakaren Olof Vilhelm Lindberg f. 28 maj 1829 i Råby sn.
Död barnlös.

KARL RIKARD LAGERVALL
Född 11 maj 1826 i Kårtorp, Ludgo sn, Södermanland [1]. Dödsdatum okänt.
Flyttar 1839 till Västervik.
Vidare öden okända.

JOHANNA GABRIELLA LAGERVALL
Född 20 september 1829 i Kårtorp, Ludgo sn, Södermanland [1]. Dödsdatum okänt.
Flyttar 1850 till Stockholm.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1815-19: Ludgo AI:9 (Kårtorp) Bild 17 (AID: v59861.b17.s13 Öppna, NAD: SE/ULA/10864)
1820-24: Ludgo AI:10 (Kårtorp) Bild 15 (AID: v59862.b15.s12 Öppna, NAD: SE/ULA/10864)
1825-30: Ludgo AI:11 (Kårtorp) Bild 16 (AID: v59863.b16.s13 Öppna, NAD: SE/ULA/10864)
1830: Ludgo AI:11 (Ryssinge) Bild 85 (AID: v59863.b85.s82 Öppna, NAD: SE/ULA/10864)
1831: Ludgo AI:12 (Ryssinge) Bild 103 (AID: v59864.b103.s89 Öppna, NAD: SE/ULA/10864)
1831-35: Ludgo AI:12 (Barnmorskebostället Gröndahl) Bild 56 (AID: v59864.b56.s42 Öppna, NAD: SE/ULA/10864)
1836-40: Ludgo AI:13 (Barnmorskebostället Gröndahl) Bild 63 (AID: v59865.b63.s43 Öppna, NAD: SE/ULA/10864)
Enkan Johanna Gustava Ekblom
1841-42: Ludgo AI:14 (Barnmorskebostället Gröndahl) Bild 76 (AID: v59866.b76.s43 Öppna, NAD: SE/ULA/10864)
1842-45: Ludgo AI:14 (Örbrink) Bild 75 (AID: v59866.b75.s42 Öppna, NAD: SE/ULA/10864)
1846-50: Ludgo AI:15 (Örbrink) Bild 56 (AID: v59867.b56.s49 Öppna, NAD: SE/ULA/10864)
1851-55: Ludgo AI:16 (Örbrink) Bild 61 (AID: v59868.b61.s56 Öppna, NAD: SE/ULA/10864)
1856-60: Ludgo AI:17 (Örbrink) Bild 62 (AID: v59869.b62.s49 Öppna, NAD: SE/ULA/10864)
1861-63: Ludgo AI:18 (Örbrink) Bild 61 (AID: v59870.b61.s52 Öppna, NAD: SE/ULA/10864)

Familj IV:xx
Generation 4
Per Lorents Gillberg

Albrekt Stare var Per Lorents Gillbergs mormors morfar

PER LORENTS GILLBERG

Född 1 januari 1799 i Tegelsmora sn, Uppland [hfl]. Död 31 oktober 1887 i Vi, Tuna sn, Medelpad [hfl].
Son till Lars Gillberg och Emerentia Lagervall.

Bruksinspektor, possesionat.
Till Stockholm 1815 (åter 1816?). Till Västland 1817.
På Kilafors bruk 1832-1840. Kommer ifrån Söderfors 1832.
På Maråkers bruk 1841-1860.
Flyttar till Vi i Tuna sn (Medelpad) 1860. Kallas de första åren inspektor, senare possesionat.

Gift med

INGRID MARGARETA STRANDELL

Född 15 september 1812 i Rengsjö sn, Gästrikland [1]. Död 8 december 1890 i Vi, Tuna sn, Medelpad [hfl].
Dotter till komministern Erik Strandell och hans hustru Anna Katarina Odén.

Barn

LORENTS LEONARD GILLBERG
Född 6 maj 1835 i Kilafors, Hanebo sn, Hälsingland [1]. Död 29 januari 1837 i Kilafors, Hanebo sn, Uppland [3].

PER ERIK GILLBERG
Född 18 april 1836 i Kilafors, Hanebo sn, Hälsingland [1]. Död 27 januari 1837 i Kilafors, Hanebo sn, Uppland [3].

ROBERT VILHELM GILLBERG
Född 15 oktober 1837 i Kilafors, Hanebo sn, Hälsingland [1]. Dödsdatum okänt.
Flyttar i november 1866 till Härnösand.
Vidare öden okända.

EMELIE KATARINA GILLBERG
Född 5 mars 1839 i Kilafors, Hanebo sn, Hälsingland [1]. Död 29 augusti 1883 i Skänninge sn, Östergötland [3].
Gift 1865 med sin syssling Karl Henrik Rikard Rolén.
Se Familj V:xx.

GUSTAF LORENTS GILLBERG
Född 26 juni 1841 i Maråker, Söderala sn, Gästrikland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift 1882 med Elin Maria Katarina Enblom.
Se Familj V:xx.

ERIK AXEL GILLBERG
Född 27 juni 1841 i Maråker, Söderala sn, Gästrikland [1]. Död 24 oktober 1841 i Maråker, Söderala sn, Gästrikland [hfl].

AXEL ERIK GILLBERG
Född 9 mars 1843 i Maråker, Söderala sn, Gästrikland [1]. Dödsdatum okänt.
Flyttar i augusti 1870 till Härnösand.
Vidare öden okända.

PER OSKAR GILLBERG
Född 8 september 1847 i Maråker, Söderala sn, Gästrikland [1]. Dödsdatum okänt.
Flyttar i september 1870 till Njutånger sn. Bokhållare på Iggesunds bruk 1870-75. Flyttar till Österby 1875.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1835-39: Hanebo (X) AI:10a (Kihlaforss) Bild 152 (AID: v135181.b152.s145 Öppna, NAD: SE/HLA/1010063)
1841-45: Söderala (X) AI:15b (Maråker) Bild 337 (AID: v136740.b337.s325 Öppna, NAD: SE/HLA/1010201)
1846-50: Söderala (X) AI:16b (Maråker) Bild 168 (AID: v136742.b168.s163 Öppna, NAD: SE/HLA/1010201)
1851-55: Söderala (X) AI:17b (Maråker) Bild 199 (AID: v136744.b199.s194 Öppna, NAD: SE/HLA/1010201)
1856-60: Söderala (X) AI:18b (Maråker) Bild 204 (AID: v136746.b204.s200 Öppna, NAD: SE/HLA/1010201)
1860-64: Tuna (Y) AI:12 (Wii) Bild 175 (AID: v122779.b175.s156 Öppna, NAD: SE/HLA/1010212)
1865-76: Tuna (Y) AI:13 (Wii) Bild 283 (AID: v122780.b283.s276 Öppna, NAD: SE/HLA/1010212)
1877-86: Tuna (Y) AI:14b (Wii) Bild 48 (AID: v122782.b48.s402 Öppna, NAD: SE/HLA/1010212)
1887-90: Tuna (Y) AI:15b (Wii) Bild 180 (AID: v122785.b180.s521 Öppna, NAD: SE/HLA/1010212)

Familj IV:xx
Generation 4
Gabriel Vilhelm Gillberg & Adolfina Charlotta Lagervall

Albrekt Stare var Gabriel Vilhelm Gillbergs mormors morfar
Albrekt Stare var Adolfina Charlotta Lagervalls farmors morfar

GABRIEL VILHELM GILLBERG

Född 29 september 1801 i Tegelsmora sn, Uppland [hfl]. Död 23 mars 1890 i Uppsala, Domkyrkoförsamlingen, Uppland [3].
Son till Lars Gillberg och Emerentia Lagervall.

Affärsman.

Hans verksamhet i Uppsala huserade i Gillbergska gården (kv. Holmen) vid nuvarande Fyristorg, men han hade även ett eget hus vid Stora Torget (nuvarande Nordeas bankfastighet). Han var även ägare till Bryggeriet Holmen. 1862 invaldes han i Uppsalas första stadsfullmäktigeförsamling och han var under flera riksdagar ledamot för Uppsala.

1861 fick Gabriel Serafimermedaljen och utnämndes till riddare av Vasaorden.

När han dog efterlämnade han en förmögenhet på nära 1,3 miljoner kronor. Merparten, ca 1 miljoner, överlämnades till den barnhusfond som Uppsala borgerskap grundat år 1843.

Man kan fortfarande titta på det Gillbergska huset i Uppsala ...
Eget fotografi
Vykort

Läs mer om Gabriel Vilhelm Gillberg på:

Wipedia (hämtat 2016-10-29) | Svenska Miljonärer av Carl Fredrik Lindahl (projekt Runeberg)

Gift 1837 med sin kusin

ADOLFINA CHARLOTTA LAGERVALL

Född 1815 [år uppskattat baserat på ålder angiven i dödboken]. Död 23 april 1838 i Uppsala, Domkyrkoförsamlingen, Uppland [3].
Dotter till NN.

Barn

ADOLF VILHELM GILLBERG
Född 10 april 1838 i Uppsala, domkyrkoförsamlingen, Uppland [1]. Död 22 mars 1839 i Uppsala, Domkyrkoförsamlingen, Uppland [3].

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj IV:xx
Generation 4
Jonas Magnus Lagervall

Albrekt Stare var Jonas Magnus Lagervalls farmors morfar

JONAS MAGNUS LAGERVALL

Född 20 juni 1802 i Stockholms Jakob och Johannes [1]. Död 20 mars 1853 i Strömsberg, Tösse sn, Dalsland [3].
Död i lungsot.
Son till Magnus Lagervall och Margareta Agata Björk.

Lantmätare.
Anges vara extra ordinarie kammarskrivare i Kungl. Kommerskollegiet i moderns bou.
Kallas även stundtals för "Ingenjör" i husförhörslängderna.

Gift med

JULIA TROLLE

Född 13 april 1816 i Karlskoga, Värmland [hfl]. Död 13 augusti 1859 i Vänersborg, Västergötland [3].
Död och begraven i Varberg. Dödsorsak lungsot.
Ursprung okänt.

Efter makens död 1853 flyttar änkan Julia till Vänersborg med barnen.

Barn

OSKAR EMIL LAGERVALL
Född 18 februari 1834 i Sundals-Ryr sn, Dalsland [1]. Död 26 april 1839 i Käppenäs, Edsleskog sn, Dalsland [3].

MALVINA LAGERVALL
Född 6 oktober 1835 i Steneby sn, Dalsland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med Erik Robert Dal.
Se Familj V:xx.

JULIUS MAGNUS LAGERVALL
Född 17 april 1837 i Steneby sn, Dalsland [1]. Död 29 januari 1902 i Göteborgs Kristine [hfl].
Överlärare och föreståndare på Göteborgs Navigationsskola. Kapten i Kungl. Flottans reserv.
Gift 1869 med sin kusin Axelina Gabriella Amalia Lagervall.
Se Familj V:xx.

EBBA AMALIA LAGERVALL
Född 19 januari 1839 i Steneby sn, Dalsland [1]. Dödsdatum okänt.
Flyttar till Timmele sn i december 1860 (attest 208).
Vidare öden okända.

EMELIE ELISABET LAGERVALL
Född 17 juni 1840 i Käppenäs, Edsleskog sn, Dalsland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift 1869 med prosten Olof Adolf Optatus Warholm.
Se Familj V:xx.

AXEL FREDRIK LAGERVALL
Född 6 juli 1842 i Edsleskog sn, Dalsland [1]. Död 31 december 1905 i Stockholm [6].
Direktör.
Gift med Ebba Maria Matilda Adelia Levin.
Se Familj V:xx.

ANNA JULIA LAGERVALL
Född 13 maj 1845 i Strömsberg, Tösse sn, Dalsland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1834-35: Åmåls stadsförsamling (P) AI:11 (Fjärde kvarteret) Bild 178 (AID: v4562.b178.s167 Öppna, NAD: SE/GLA/13654)
1835: Steneby (P) AI:8 (Åsen Kristineberg) Bild 204 (AID: v4255.b204.s197 Öppna, NAD: SE/GLA/13500)
1836-39: Steneby (P) AI:9 (Åsen Kristineberg) Bild 188 (AID: v4256.b188.s183 Öppna, NAD: SE/GLA/13500)
1839-40: Edsleskog (P) AI:12 (Käppenäs) Bild 126 (AID: v3900.b126.s120 Öppna, NAD: SE/GLA/13092)
1841-44: Edsleskog (P) AI:13 (Käppenäs) Bild 56 (AID: v3901.b56.s49 Öppna, NAD: SE/GLA/13092)
1844: Tösse (P) AI:12 (Strömsberg) Bild 282 (AID: v4463.b282.s277 Öppna, NAD: SE/GLA/13593)
1845-50: Tösse (P) AI:13 (Strömsberg) Bild 181 (AID: v4464.b181.s175 Öppna, NAD: SE/GLA/13593)
1851-53: Tösse (P) AI:14 (Strömsberg) Bild 199 (AID: v4465.b199.s189 Öppna, NAD: SE/GLA/13593)
Änkan Julia Trolle med barnen
1853-54: Vänersborg (P) AI:18 (Beateberg, 7:e roten) Bild 111 (AID: v44819.b111.s209 Öppna, NAD: SE/GLA/13632)
1854-55: Vänersborg (P) AI:16 Bild 26 (AID: v44817.b26.s31 Öppna, NAD: SE/GLA/13632)
1855: Vänersborg (P) AI:18 (Beateberg, 7:e roten) Bild 111 (AID: v44819.b111.s209 Öppna, NAD: SE/GLA/13632)
1856-60: Vänersborg (P) AI:22 (Beateberg, 7:e roten) Bild 150 (AID: v44823.b150.s273 Öppna, NAD: SE/GLA/13632)

Familj IV:xx
Generation 4
Axel Gabriel Lagervall

Albrekt Stare var Axel Gabriel Lagervalls farmors morfar

AXEL GABRIEL LAGERVALL

Född 30 juni 1811 i Stockholms Klara [1]. Död 26 augusti 1871 [6].
Son till Magnus Lagervall och Margareta Agata Björk.

Stadsmäklare i Stockholm.

Gift med

KAROLINA AMALIA LIEDSTRAND

Född 16 oktober 1824 i Strängnäs [hfl]. Död 5 oktober 1912 på Lidingö [hfl].
Ursprung okänt.

Barn

AXELINA GABRIELLA AMALIA LAGERVALL
Född 6 december 1847 i Stockholms Klara [internet]. Död 3 oktober 1930 på Lindingö [internet].
Gift 1869 med sin kusin kaptenen vid Kungl. Flottan Julius Magnus Lagervall.
Se Familj V:xx.

AXEL MAGNUS LAGERVALL
Födelse- och dödsdatum okända.
Nämnd i faderns bouppteckning 1871 som kontorist och myndig.
Vidare öden okända.

JOHN GABRIEL LAGERVALL
Född 6 september 1852 i Stockholms Jakob [hfl]. Död 23 maj 1894 i Göteborgs Haga [3].
Medicine licentiat.
Saknar bevis för 13 jan 1873-2 maj 1882 och för 19 mar 1889-9 maj 1890 (utomlands?).
Kom 1890 till Göteborg från Stockholm Kungholms.
Död ogift och barnlös.

KNUT FREDRIK LAGERVALL
Född 12 januari 1854 i Stockholms Jakob [hfl]. Död 5 maj 1899 i Göteborgs Kristine [hfl].
Nämnd i faderns bouppteckning 1871 (17 år).
Handelsresande. Bor tillsammans med moderns hos systern Axelina med familj i Göteborg åtm 1883-99.
Död ogift och barnlös.

ERIK HJALMAR LAGERVALL
Född 5 maj 1867 i Stockholms Hedvig Eleonora [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med Ada Sofia Andreasson.
Se Familj V:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj IV:xx
Generation 4
Karolina Dorotea Lagervall

Albrekt Stare var Karolina Dorotea Lagervalls farmors morfar

KAROLINA DOROTEA LAGERVALL

Född 15 november 1809 [ÖLA-1]. Död 17 augusti 1854 i Prästgården, Svegs sn, Jämtland [ÖLA-1].
Dotter till Gabriel Lagervall och Anna Dorotea Zetterström.

Bodde hos sin kusin xxx 6 månader under perioden oktober 1831 till juni 1832 i Halla sn.

Gift 5 december 1835 i Stockholm, Jakob och Johannes församling [2], med

ERIK VINNBERG

Född 27 december 1799 i Frösö sn, Jämtland [ÖLA-1]. Död 6 april 1861 i Östersund, Jämtland [ÖLA-1].
Son till majoren vid Jämtlands regemente Erik Casimir Vinnberg och hans hustru Erika Vagenius.

Erik gifte om sig 17 juni 1855 med Brita Svensdotter. Paret fick två barn som bägge dog i späd ålder [ÖLA-1].

Erik Vinnberg sattes i Frösö skola 1808, fortsatte skolgången vid Härnösands gymnasium och tog studentexamen i Uppsala 1819-03-03. Erik Vinnberg prästvigdes i Uppsala 1827-06-10 och tjänstgjorde i flera församlingar i Stockholm inann han 1845-08-25 erhöll fullmakt till Svegs pastorat [ÖLA-1].

Erik var komminister i Jakob och Johannes församling i Stockholm åtminstone 1835-1838 och bodde då i kv. Jacob Större No. 2.
Kyrkoherde i Svegs sn, Jämtland, 1845-18xx.

Barn

ERIK CASIMIR GABRIEL VINNBERG
Född 11 oktober 1836 i Stockholm, Jakob och Johannes församling [1]. Dödsdatum okänt.
Länsman i Brunflo.
Gift med Hilda Elisabet Konstantia Edelsten.
Familj V:xx.

AXEL GUSTAF FERDINAND VINNBERG
Född 12 augusti 1838 i Stockholm, Jakob och Johannes församling [1]. Dödsdatum okänt.
Bankkamrer i Östersund.
Gift med Katarina Amalia Aspholm.
Familj V:xx.

ALGERNON MORTIMER VINNBERG
Född 31 augusti 1840 i Stockholm, Jakob och Johannes församling [ÖLA-1]. Dödsdatum okänt.
Snickare i Stockholm [ÖLA-1].
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1836: Jakob och Johannes (AB, A) AIa:56 (kv. Jacob Större No. 2) Bild 82 (AID: v86158.b82.s155 Öppna, NAD: SE/SSA/0008)
1837: Jakob och Johannes (AB, A) AIa:57 (kv. Jacob Större No. 2) Bild 59 (AID: v86159.b59.s109 Öppna, NAD: SE/SSA/0008)

Familj IV:xx
Generation 4
Charles (Carl) Otto Bäck

Albrekt Stare var Charles Otto Bäcks farfars morfar

CHARLES (CARL) Otto BÄCK

Född 20 september 1816 i Göteborg, Domkyrkoförsamlingen [1]. Död 9 april 1869 i Göteborg, Domkyrkoförsamlingen [6].
Son till Lars Kristian Bäck och Susan Wales.

Sjökapten, senare Skeppshandlare (Skeppsfurnerare).
Ägare av Bäckska Gården (Karl Johangatan 104 i Majorna) [6a].

Från Olof Sjölunds blogspot:
"Den 8/10 1830 påmönstrade "gossen Carl Otto Bäck" briggen "Oscar" (befälhavare A. Gullbrandsson) för sin första långresa (10 2/3 månader - denna resa följdes av ytterligare en liknande).
1832-35 jungman på briggen "Oscar" (befälhavare A. Gullbrandsson).
1836-38 konstapel på skeppet "Cecilia" (befälhavare Önnert Beckman).
1838-39 2e styrman "Cecilia" (befälhavare Önnert Beckam), 2 resor.
1840-44 befälhavare "Cecilia", 9 resor.
1846-47 befälhavare skeppet "Charles Tottie", 3 resor.

Efter att ha gått i land startade Bäck en skeppsfurnering (skeppshandel) som blev en blomstrande affär under många år och hans hem "Bäckska gården" i majorna var ett centrum för umgängeslivet, där bland gästerna sågs Johan Börjeson och Viktor Rydberg. Den senare synes ha blivit djupt betagen av Bäcks äldsta dotter Fanny som han i tankarna betraktade som sin blivande brud. Så blev det dock, till Rydbergs djupa missräkning, inte; hon äktade i stället befälhavaren på faderns tidigare förda fartyg "Charles Tottie", sjökaptenen Wilhelm Prytz. Mot slutet av sitt liv drabbades Bäck av sjukdom och ekonomiska bekymmer."

Gift 3 februari 1843 med

BERNHARDINA EUGENIA SVENSSON

Födelsedatum okänt. Död 22 januari 1875 i Göteborg [6].
Ursprung okänt.

Barn

FANNY BÄCK
Född 23 juni 1846 i Göteborgs Karl Johan [1]. Död 12 augusti 1928 i Alingsås [internet].
Gift 1868 med sjökaptenen Karl Vilhelm Prytz.
Se Familj V:xx.

JANE HARRIET BÄCK
Född 10 augusti 1847 i Göteborgs Karl Johan [1]. Död 29 december 1871 [internet].
Gift med handelsmannen Johan Fredrik Jansson.
Se Familj V:xx.

ISABELLA BÄCK
Född 11 november 1849 i Göteborgs Karl Johan [1]. Dödsdatum okänt.
Förmodligen död i unga år. Ej nämnd i faderns bou 1869.
Vidare öden okända.

GUSTAF EMIL BÄCK
Född 5 november 1851 i Göteborgs Karl Johan [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med Hanna Andersson.
Se Familj V:xx.

JOSEF LEOPOLD BÄCK
Född 17 oktober 1853 i Göteborgs Karl Johan [1]. Dödsdatum okänt.
Nämnd i faderns bouppteckning 1869.
Vidare öden okända.

SUSANNA ISABELLA BÄCK
Född 1 augusti 1855 i Göteborgs Karl Johan [1]. Dödsdatum okänt.
Sömmerska i Stockholm 1890 [folkräkningen].
Vidare öden okända.

MARY FREDRIKA BÄCK
Född 7 maj 1857 i Göteborgs Karl Johan [1]. Dödsdatum okänt.
Gift 1879 med Carl Gustaf Adolf Kuylenstierna.
Se Familj V:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj IV:xx
Generation 4
Kristian Henrik (Harry) Des Reaux

Albrekt Stare var Harry Des Reaux morfars morfar

KRISTIAN HENRIK (HARRY) DES REAUX

Född 5 maj 1808 i Göteborg, Domkyrkoförsamlingen [1]. Död 1886 i Nyköping, S:t Nicolai församling [3].
Son till Peter Fredrik Des Reaux och Helena Margareta Bäck.

Kapten vid Södermanlands regemente.
Kallas även boktryckare (hfl 1840).
Kallas kamrer i Nyköpings Sparbank (hfl 1876-80).

Gift med

ANNA MARIA MATILDA LENNING

Född 19 april 1812 i Nyköping [internet]. Död 18 april 1877 i Nyköping, S:t Nicolai församling [3].
Dotter NN.

Barn

SOFIA FREDRIKA MATILDA DES REAUX
Född 14 april 1837 i Nyköping, S:t Nicolai församling [1]. Dödsdatum okänt.
Nämnd i folkräkningen 1910 som ogift Rentier boendes i Nyköping I No. 32 och 33.
Vidare öden okända.

GUSTAF HENRIK MAURITS DES REAUX
Född 28 maj 1840 i Nyköping, S:t Nicolai församling [1]. Dödsdatum okänt.
Kapten.
Nämnd i folkräkningen 1880 som ogift löjtnant boendes på Norrbro No. 4 (Klara) i Stockholm.
Nämnd i folkräkningen 1890 som ogift kapten boendes i Norrtälje No. 5 och 6.
Ej nämnd i senare folkräkningar.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1836-40: Nyköpings Sankt Nicolai (D) AIa:11 (7:e roten, 1 kv., gården no. 64 & 65) Bild 97 (AID: v60084.b97.s95 Öppna, NAD: SE/ULA/11128)
1840: Nyköpings Sankt Nicolai (D) AIa:11 (4:e roten, 1 kv., gården no. 46 & 47) Bild 401 (AID: v60084.b401.s403 Öppna, NAD: SE/ULA/11128)
1876-77: Nyköpings Sankt Nicolai (D) AIa:19a (1 kv., gården no. 22) Bild 63 (AID: v60099.b63.s55 Öppna, NAD: SE/ULA/11128)
1877-80: Nyköpings Sankt Nicolai (D) AIa:19a (1 kv., gården no. 59) Bild 178 (AID: v60099.b178.s170 Öppna, NAD: SE/ULA/11128)

Familj IV:xx
Generation 4
Adolf Wångdahl

Albrekt Stare var Adolf Wångdahl morfars morfar

ADOLF WÅNGDAHL

Född 22 mars 1814 i Film sn, Uppland [1]. Död 26 maj 1899 i Hammars Glasbruk, Hammar sn, Närke [3], [6].
Son till Samuel Wångdahl och Kristina Johanna Bäck.

Bruksägare och disponent på Hammars glasbruk.

Inspektor på Ankarsrums bruk 1842-1845.
Kommer från Undenäs sn 1849. Inspektor på Iggesunds bruk 1849-1870.
Flyttar tillsammans med hustrun och de bägge döttrarna i september 1870 till Stockholm.
Kommer 1871 till Hammars glasbruk som bruksägare och disponent tillsammans med hustrun från Stockholm, Katarina församling.

Enligt bouppteckningen var behållningen 65.749 kr, vilket i dagens (2016) penningvärde motsvarar ca 4 MSEK [PV].
Han ägde då 19 av 80 aktier i Hammars glasbruk.

Gift 24 september 1842 i Film sn, Uppland [2], med

MATILDA TROLLE

Född 23 mars 1820 i Karlskoga sn, Värmland [hfl]. Död 5 juli 1900 i Betesda, Runtuna sn, Södermanland [3].
Ursprung okänt.

Efter makens död flyttar änkan med dottern Elma Matilda, sista september 1899, till Frustuna sn.

Barn

RAGNAR Georg WÅNGDAHL
Född 7 juli 1843 i Hallingeberg sn, Småland [1]. Död 30 september 1928 i Shickley, Fillmore County, Nebraska, U.S.A. [internet].
Flyttar från Njutånger till Vänge sn i september 1864. Åter 1865.
Flyttar i oktober 1867 till Enhörna sn.
Kommer i april 1873 till Hammars Glasbruk från Svärtuna sn och kallas då "inspektor".
Flyttar i augusti 1876 till Bergens Glasbruk i Norge (Fane sn).
Gift i Fåne sn (Norge 19 mars 1877 med Therese Holmberg. Ragnar kallas vid giftermålet "verkmästaren" vid Bergens glasbruk.
Är farmare i Shickley, Nebraska, Nord-Amerika, enligt faderns bouppteckning 1899.
Vidare öden okända.

ADOLF HUGO WÅNGDAHL
Född 20 januari 1846 [internet]. Död 22 oktober 1846 [internet].

ELMA Matilda WÅNGDAHL
Född 2 november 1847 i Undenäs sn, Västergötland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Gift med inspektorn Jakob Mattias Hallgren.
Se Familj V:xx.

AGDA Maria WÅNGDAHL
Född 26 januari 1850 i Njutånger sn, Hälsingland [1]. Död 1 januari 1920 [H].
Gift med civilingenjör Knut Teodor Saxenberg.
Se Familj V:xx.

Karl Adolf HUGO WÅNGDAHL
Född 6 februari 1852 i Njutånger sn, Hälsingland [1]. Död 25 november 1927 i Mariestad [SDB].
Flyttar från Njutånger till Rättvik sn i oktober 1869.
Kommer till Hammars Glasbruk 1870 (från Harmånger sn) samtidigt som föräldrarna och kallas då "bokhållare".
Flyttar 1873 till Allhellgona sn för att sedan 1878 återkomma från Ljusnarsberg. Flyttar sedan tillbaka till Ljusnarsberg i april 1880.
Ogift f. d. kassör i Mariestad enligt folkräkningen 1910.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1842-45: Hallingeberg (H) AI:12 (Ankarsrums Bruk) Bild 325 (AID: v22281.b325.s347 Öppna, NAD: SE/VALA/00122)
1849: Njutånger (X) AI:12 (Iggesunds bruk) Bild 193 (AID: v189322.b193.s183 Öppna, NAD: SE/HLA/1010137)
1851-60: Njutånger (X) AI:14 (Iggesunds bruk) Bild 192 (AID: v189324.b192.s190 Öppna, NAD: SE/HLA/1010137)
1861-70: Njutånger (X) AI:15 (Iggesunds bruk) Bild 194 (AID: v189325.b194.s186 Öppna, NAD: SE/HLA/1010137)
1871-75: Hammar (T) AI:14a (Hammars Glasbruk) Bild 32 (AID: v51359.b32.s26 Öppna, NAD: SE/ULA/10366)
1876-80: Hammar (T) AI:15a (Hammars Glasbruk) Bild 31 (AID: v51361.b31.s25 Öppna, NAD: SE/ULA/10366)
1881-86: Hammar (T) AI:16a (Hammars Glasbruk) Bild 37 (AID: v51363.b37.s30 Öppna, NAD: SE/ULA/10366)
1886-91: Hammar (T) AI:17a (Hammars Glasbruk) Bild 35 (AID: v51365.b35.s30 Öppna, NAD: SE/ULA/10366)
1891-95: Hammar (T) AI:18a (Hammars Glasbruk) Bild 39 (AID: v51368.b39.s31 Öppna, NAD: SE/ULA/10366)
1896-99: Hammar (T) AIIa:1 (Hammars Glasbruk) Bild 410 (AID: v146022.b410.s31 Öppna, NAD: SE/ULA/10366)
Änkan Matilda Trolle
1899-1900: Frustuna (D) AI:18 (Bethesda No 1B, tomten no 165) Bild 374 (AID: v55149.b374.s364 Öppna, NAD: SE/ULA/10283)

Familj IV:xx
Generation 4
Charlotta Matilda Wångdahl

Albrekt Stare var Charlotta Matilda Wångdahl morfars morfar

CHARLOTTA MATILDA WÅNGDAHL

Född 8 april 1820 i Film sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Dotter till Samuel Wångdahl och Kristina Johanna Bäck.

Kommer från Börstil sn till Svärdsjö 1845.

Gift 26 december 1844 i Börstil sn, Uppland [2], med

SVANTE SPILHAMMAR

Född 2 november 1814 i Hamrånge sn, Gästrikland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Son till .

Kommer från Valö sn till Svärdsjö 1844.
Inspektor på Ågs masugn, Svärdsjö sn, Dalarna, 1844-1845.
Inspektor på Herräng, Häverö sn, Uppland, 1845-1860.

Kom från Svärdsjö 1845 till Herräng.

Barn

HILMA MATILDA SPILHAMMAR
Född 4 november 1845 i Valö sn, men upptagen i födelseboken för Häverö sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

EMILIA MARIA SPILHAMMAR
Född 19 september 1847 i Herräng, Häverö sn, Uppland [1]. Död 1 februari 1849 i Herrängen, Häverö sn, Uppland [hfl].

ELIN MARIA SPILHAMMAR
Född 28 mars 1850 i Herräng, Häverö sn, Uppland [1]. Död 1936 [internet].
Gift med överläraren Bernhard Alfred Berg.
Vidare öden okända.

AGNES ULRIKA SPILHAMMAR
Född 26 mars 1853 i Herräng, Häverö sn, Uppland [1]. Död 23 augusti 1853 i Herrängen, Häverö sn, Uppland [hfl].

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1844-45: Svärdsjö (W) AI:27 (Ågs masugn) Bild 234 (AID: v131985.b234.s227 Öppna, NAD: SE/ULA/12229)
1846-50: Häverö (AB) AI:12a (Herräng) Bild 1210 (AID: v85985.b1210.s117 Öppna, NAD: SE/SSA/1521)
1851-55: Häverö (AB) AI:13a (Herräng) Bild 1290 (AID: v85987.b1290.s125 Öppna, NAD: SE/SSA/1521)
1856-60: Häverö (AB) AI:13a (Herräng) Bild 2920 (AID: v85987.b2920.s455 Öppna, NAD: SE/SSA/1521)

Familj IV:xx
Generation 4
Lorents Albert Achilles Bäck

Albrekt Stare var Lorents Albert Achilles Bäcks farfars morfar

Lorents ALBERT Achilles BÄCK

Född 16 april 1827 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppland [1]. Död 20 januari 1888 i Stockholm.
Son till Lars Bäck och Sofia Changeaux.

Registrator och aktuarie på Kungl. Tullstyrelsen.

Bor 1878 på Malmskillnadsgatan 11 i Klara (även så vid förra periodens slut -1878). Flyttar 14 oktober 1878 till rote 08.
Bosatt på Sibyllegatan/Fyrverkargatan 13 (kv. Jernlodet 16) vid sin död (Hedvig Eleonora).
Inflyttad 5 december 1882 från rote 08.
[Rotemansarkivet]

Gift med

SOFIA MATILDA BÄCKSTRÖM

Född 26 november 1818 i Stockholm [SSA]. Dödsdatum okänt.
Ursprung okänt.

Flyttar som änka 29 mars 1888 till rote 08.

Barnlösa.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Familj IV:xx
Generation 4
Johanna Sofia Vilhelmina Bäck

Albrekt Stare var Johanna Sofia Vilhelmina Bäcks farfars morfar

JOHANNA SOFIA VILHELMINA BÄCK

Född 11 oktober 1831 i Uppsala domkyrkoförsamling, Uppland [1]. Död innan 1880 [folkräkningen 1880, mannen kallas änkling].
Dotter till Lars Bäck och Sofia Changeaux.

Bodde hos sin faster (Charlotta Margareta Bäck) och farbror (Erik Adolf Norström) vid Dannemora gruvor (Film sn) 1860-66.
Flyttar i samband med sitt giftermål till Gävle 1866.

Gift 24 augusti 1866 i Film sn, Uppland [2], med
(vigdes i Katarina kyrka i Stockholm)
Lysning 15, 22 och 29 juli 1866 [lysn]

KARL AUGUST ENGSTRÖM

Född 3 november 1830 i Hudiksvall [hfl]. Dödsdatum okänt.
Ursprung okänt.

Kallas läroverksadjunkt och fil. dr. i födelseboken.

Barn

ELIN ENGSTRÖM
Född 11 september 1867 i Gävle Heliga Trefaldighet, Gästrikland [1]. Död 29 augusti 1931 i Gävle Heliga Trefaldighet, Gästrikland [SDB].
Tricotstickerska.
Bosatt i kvarteret Styckjunkaren 3/V vid sin död.
Död ogift och barnlös.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1866-70: Gävle Heliga Trefaldighet AI:17c Bild 162 (AID: v134834.b162.s154 Öppna, NAD: SE/HLA/1010056)

Familj IV:xx
Generation 4
Johanna Vilhelmina Norström

Albrekt Stare var Johanna Vilhelmina Norström morfars morfar

JOHANNA VILHELMINA NORSTRÖM

Född 26 maj 1815 i Film sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Dotter till Erik Adolf Norström och Charlotta Margareta Bäck.

Kallas "Fru Mina Högberg på Strömbacka" när hon är fadder 1852 åt brodern Adolf Vilhelms dotter i Film sn.

I hfl 1865-70 nämns en fosterdotter, Hilda Augusta Hasselhuhn (f. 9 september 1847 i Tegelsmora).
Hon kom till dem i april 1867. Flyttar till Stockholm och S:t Jakobs församling i augusti 1868.

Vilhelmina och Carl flyttar sista september 1870 till Iggesund i Njutånger sn.
30 oktober 1873 går flyttlasset från Njutånger till Stockholm och Adolf Fredriks församling.

Gift 22 december 1844 i Film sn, Uppland [2], med

CARL ANDERS HÖGBERG

Född 8 februari 1813 i Tarv, Knutby sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Son till befallningsmannen Anders Högberg och hans hustru Anna Jansdotter.

Bruksinspektor på Strömbacka bruk, Bjuråker sn, Hälsingland, 1844-1870.
Bruksförvaltare på Iggesunds bruk, Njutånger sn, Hälsingland, 1870-1873.

Kom från Alfta 1844 till Strömbacka bruk.

Barnlösa.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1846-57: Bjuråker (X) AI:12b (Strömbacka) Bild 39 (AID: v134447.b39.s514 Öppna, NAD: SE/HLA/1010014)
1858-63: Bjuråker (X) AI:13b (Strömbacka) Bild 30 (AID: v134449.b30.s407 Öppna, NAD: SE/HLA/1010014)
1870: Njutånger (X) AI:15 (Iggesunds bruk) Bild 198 (AID: v189325.b198.s190 Öppna, NAD: SE/HLA/1010137)
1870-73: Njutånger (X) AI:16 (Iggesunds bruk) Bild 255 (AID: v189326.b255.s242 Öppna, NAD: SE/HLA/1010137)

Familj IV:xx
Generation 4
Adolf Vilhelm Norström

Albrekt Stare var Adolf Vilhelm Norström morfars morfar

ADOLF VILHELM NORSTRÖM

Född 18 mars 1820 i Gruvan, Film sn, Uppland [1]. Död 16 september 1869 i Dannemora gruva, Film sn, Uppland [3].
Död i kräfta.
Son till Erik Adolf Norström och Charlotta Margareta Bäck.

Brukskassör vid Dannemora gruva, Film sn, Uppland.

Gift 22 oktober 1851 i Film sn [2], med

SARA CHARLOTTA EMILIA MÖLLER

Född 2 maj 1818 i Asker sn, Närke [1]. Dödsdatum okänt.
Dotter ingenjören Möller och hans hustru Julia Maria Ström.

Bor i Uppsala 1890 enligt folkräkningen. Då har även dotter Sigrid Emilia flyttat dit som änka med sin dotter.

Barn

SIGRID EMILIA NORSTRÖM
Född 8 oktober 1852 i Gruvan, Film sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Provinsialläkare.
Gift med distriksläkaren Karl Elias Dumky.
Se Familj V:xx.

ADOLF GOTTSCHALK NORSTRÖM
Född 8 november 1854 i Gruvan, Film sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Inskriven vid Uppsala skola 1864.
Teknisk fabrikör i Film sn enligt folkräkningen 1890.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1851-55: Film (C) AI:16 (Grufvan) Bild 141 (AID: v124262.b141.s134 Öppna, NAD: SE/ULA/10250)
1856-60: Film (C) AI:17 (Grufvan) Bild 153 (AID: v124263.b153.s147 Öppna, NAD: SE/ULA/10250)
1861-65: Film (C) AI:18 (Grufvan) Bild 160 (AID: v124264.b160.s145 Öppna, NAD: SE/ULA/10250)
1866-70: Film (C) AI:19 (Grufvan) Bild 140 (AID: v124265.b140.s133 Öppna, NAD: SE/ULA/10250)

Familj IV:xx
Generation 4
Hedvig Karolina Norström

Albrekt Stare var Hedvig Karolina Norström morfars morfar

HEDVIG KAROLINA NORSTRÖM

Född 24 juni 1822 i Gruvan, Film sn, Uppland [1]. Död 13 december 1911 i Stockholm (geni.com).
Dotter till Erik Adolf Norström och Charlotta Margareta Bäck.

Gift med

GUSTAF NYBLAEUS

Född 23 mars 1816 i Stockholm, Jakobs församling [1]. Död 6 oktober 1906 i Stockholm, Hedvig Eleonora församling [3].
Son till justierådet Gustaf Nyblaeus och hans hustru Hedvig Gustava Törneman.

Överste och föreståndare för Gymnastiska Central Institutet (GCI).

Från wikipedia (hämtat 2016-11-21):

Nyblæus blev officer 1836, major 1862, överstelöjtnant 1864 och överste i armén 1872. Han genomgick Gymnastiska centralinstitutet 1836-1837, var underlärare där 1838-1842, fäktmästare vid Lunds universitet 1842-1862, tillförordnad föreståndare för Gymnastiska centralinstitutet 1862-1864 och ordinarie föreståndare 1864-1887.

Åren 1862-1864 var Nyblæus ledamot av kommittén för Gymnastiska centralinstitutets omorganisation, 1861-1865 sekreterare för Lantförsvarskommittén och 1873-1875 ledamot av Andra kammaren.

Han ivrade för ökat utrymme för den tillämpade, mer idrottsbetonade gymnastiken, och reste 1850 och 1852 runt i Europa för att studera gymnastikens utveckling.

Bland hans gymnastiska skrifter märks Undervisning i gymnastik efter Ling (1847, 2:a upplagan 1866) och Plastiska kroppsöfningar. Grunddrag till estetisk gymnastik (1882). Han utgav även en del smärre dikter som Dalkarlasången (1840), Harposlag (1846) och Johan Banér. Dikt i 5 sånger.

Barn

EBBA EMILIA NYBLAEUS
Född 31 december 1851 i Lunds domkyrkoförsamling, Skåne [1]. Död 30 december 1918 i Ängelholm sn, Skåne [geni.com].
Gift med Carl Vilhelm Ericson.
Se Familj V:xx.

GUSTAF ADOLF NYBLAEUS
Född 14 augusti 1853 i Lunds domkyrkoförsamling, Skåne [1]. Död 26 februari 1928 i Åker-Länna sn, Södermanland [geni.com].
Generalmajor.
Se Familj V:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Generation 5

Generation 5
Katarina Elisabet Andersdotter

Albrekt Stare var Katarina Elisabet Andersdotters morfars mormors far

KATARINA ELISABET (Kajsa Lisa) ANDERSDOTTER

Född 28 oktober 1783 i Halls, Tierp sn, Uppland [1]. Död 10 mars 1842 i Tierp sn, Uppland [3], [6].
Dotter till Anders Johansson och Margareta Elisabet Cziz.

Gift 1:a gången med

LARS LARSSON

Född 3 augusti 1785 i Norra Munga, Tierp sn, Uppland [1]. Död 27 mars 1823 i Halls, Tierp sn, Uppland [3].
Död i lungsot.
Son till bonden Lars Larsson och hans hustru Margareta Larsdr.

Bonde i Väster Halls (tar över svärföräldrarnas gård). Uppsyningsman 1815.

Barn i första giftet

PER LARSSON
Född 10 mars 1812 i Tierp sn, Uppland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Är i Dymmelsbo enligt moders bou 1843.
Vidare öden okända.

ANDERS LARSSON
Född 31 maj 1814 i Tierp sn, Uppland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

GRETA LISA LARSDOTTER
Född 28 november 1816 i Tierp sn, Uppland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

LARS LARSSON
Född 31 mars 1821 i Tierp sn, Uppland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Gift 2:a gången med

ERIK BENGTSSON

Född 3 november 1799 i Fäklinge, Tierp sn, Uppland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Son till bonden Bengt Larsson och hans hustru Kajsa Tomasdr.

Bonde i Väster Halls No. 2 (1/6 mantal).

Notering i hfl 1829-34 om makarna: "lefver illa". I de efterföljande husförhörslängderna står "discordantes", vilket fritt översatt betyder trätande!

Barn i andra giftet

MAJA KAJSA ERIKSDOTTER
Född 3 november 1824 i Tierp sn, Uppland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

ERIK ERIKSSON
Född 1 juli 1826 i Tierp sn, Uppland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1810-12: Tierp (C) AI:6a (Norr Munga) Bild 36 (AID: v126193.b36.s27 Öppna, NAD: SE/ULA/11542)
1810-16: Tierp (C) AI:6a (Väster Halls) Bild 139 (AID: v126193.b139.s128 Öppna, NAD: SE/ULA/11542)
1817-24: Tierp (C) AI:7a (Västr. Halls) Bild 140 (AID: v126195.b140.s131 Öppna, NAD: SE/ULA/11542)
1824-29: Tierp (C) AI:8a (Wäster Halls) Bild 136 (AID: v126197.b136.s130 Öppna, NAD: SE/ULA/11542)
1829-34: Tierp (C) AI:9a (Wäster Halls N. 2) Bild 148 (AID: v126199.b148.s135 Öppna, NAD: SE/ULA/11542)
1835-40: Tierp (C) AI:10a (West. Halls N. 2) Bild 123 (AID: v126201.b123.s111 Öppna, NAD: SE/ULA/11542)
1841-45: Tierp (C) AI:11a (West. Halls N. 2) Bild 142 (AID: v126203.b142.s130 Öppna, NAD: SE/ULA/11542)

Generation 5
Johan Andersson

Albrekt Stare var Johan Anderssons morfars mormors far

JOHAN ANDERSSON

Född 24 september 1795 i Halls, Tierp sn, Uppland [1]. Död 6 oktober 1850 i Väster Halls, Tierp sn, Uppland [6].
Son till Anders Johansson och Margareta Elisabet Cziz.

Bonde i Väster-Halls (Tierp sn). Äger och brukar 1/3 mtl i No. 2.

Gift med

BRITA ERIKSDOTTER

Född 24 november 1804 i Tierp sn, Uppland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Dotter till Erik Jönsson och hans hustru Brita Persdotter.

Barn

ANDERS JOHANSSON
Född 2 december 1821 i Halls, Tierp sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med Brita Eriksdotter.
Se Familj VI:xx.

ERIK JOHANSSON
Född 17 februari 1823 i Tierp sn, Uppland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

JOHAN JOHANSSON
Född 18 maj 1826 i Tierp sn, Uppland [hfl]. Död 24 maj 1826 i Tierp sn, Uppland [hfl].

GRETA LENA JOHANSDR
Född 27 maj 1827 i Tierp sn, Uppland [hfl]. Död 1828 [hfl].

ANNA GRETA JOHANSDR
Född 29 mars 1829 i Tierp sn, Uppland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

JOHAN JOHANSSON
Född 1 april 1831 i Tierp sn, Uppland [hfl]. Död 28 juni 1831 i Tierp sn, Uppland [hfl].

KAJSA LENA JOHANSDR
Född 18 november 1832 i Tierp sn, Uppland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

BRITA STINA JOHANSDR
Född 8 januari 1835 i Tierp sn, Uppland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

JOHAN JOHANSSON
Född 31 oktober 1836 i Tierp sn, Uppland [hfl]. Död 14 november 1836 i Tierp sn, Uppland [hfl].

JOHAN JOHANSSON
Född 7 maj 1839 i Tierp sn, Uppland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

MAJA LISA JOHANSDR
Född 30 november 1842 i Tierp sn, Uppland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1821-24: Tierp (C) AI:7a (Västr. Halls) Bild 139 (AID: v126195.b139.s130 Öppna, NAD: SE/ULA/11542)
1824-29: Tierp (C) AI:8a (Wäster Halls) Bild 134 (AID: v126197.b134.s128 Öppna, NAD: SE/ULA/11542)
1829-34: Tierp (C) AI:9a (Wester Halls N. 2) Bild 146 (AID: v126199.b146.s133 Öppna, NAD: SE/ULA/11542)
1835-40: Tierp (C) AI:10a (West. Halls) Bild 124 (AID: v126201.b124.s112 Öppna, NAD: SE/ULA/11542)
1841-45: Tierp (C) AI:11a (V. Halls No. 2) Bild 143 (AID: v126203.b143.s131 Öppna, NAD: SE/ULA/11542)
Tierp AI:12a 1846-1850, Arkiv Digital bild 151/sid 142.

Generation 5
Lars Persson

Albrekt Stare var Lars Perssons morfars mormors far

LARS PERSSON

Född 23 maj 1806 i Halls, Tierp sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Son till Per Larsson och Margareta Elisabet Cziz.

Flyttar från föräldrarna ca 1829. Blir då dräng hos sin halvbror Johan Andersson i Väster-Halls. Till Öster-Halls No. 4 som bonde ca 1832. Slutar som bonde i oktober 1834 då han blir dräng i Ordsbo. I oktober 1837 blir han dräng i Dymmelsbo för att 3 år senare i oktober 1840 flytta till Villbo som dräng. Flyttar 1841 tillbaka till Öster-Halls No. 4 och kallas då "Jordägaren". Gifter sig sedan i januari 1845. Kallas i hfl 1846-50 för fördelsman. Sonen till halvbrodern Johan Andersson flyttar då in och är bonde. Kallas 1848 för "Uppsyningsman".

Gift 13 januari 1845 med

MAJA LENA PERSDOTTER

Född 1 mars 1821. Dödsdatum okänt.

Inga barn kända.

***

Lars följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
Tierp AI:8a 1824-1829, Arkiv Digital bild 134/sid 128 (hos brodern), bild 135/sid 129 (hos föräldrarna);
Tierp AI:9a 1829-1834, Arkiv Digital bild 147/sid 134 (Väster-Halls), bild 162/sid 149 (Öster-Halls);
Tierp AI:10a 1835-1840, Arkiv Digital bild 132/sid 120 (Öster-Halls), bild 251/sid 139 (Ordsbo);
Tierp AI:11a 1841-1845, Arkiv Digital bild 153/sid 141 (Öster-Halls), bild 357/sid 345 (Willbo);
Tierp AI:12a 1846-1850, Arkiv Digital bild 151/sid 142 (Öster-Halls).

Generation 5
Jakob Stanislaus Persson

Albrekt Stare var Jakob Stanislaus Perssons morfars mormors far

JAKOB Stanislaus PERSSON

Född 14 november 1808 i Halls, Tierp sn, Uppland [1]. Död 20 december 1849 i Bäcklösen, Tierp sn, Uppland [3].
Son till Per Larsson och Margareta Elisabet Cziz.

Flyttar från föräldrarna ca 1827. Är dräng först i Söder Munga, därefter i Öster-Halls. Ca 1830 blir han dräng i Väster-Halls. Är där fram till oktober 1835 då han flyttar till Eskesta. 1837-40 är han dräng i Bäcklösen. I oktober 1840 flyttar han så åter till Söder Munga.
Flyttar så i samband med sitt giftermål till Bäcklösen No. 2.

Gift 1843 med

ANNA LARSDOTTER

Född 12 februari 1820 i Tierp sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.

Barn

LARS JAKOBSSON
Född 1845 [hfl]. Död 1845 [hfl].

PER JAKOBSSON
Född 1848 [internet]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Jakob/familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
Tierp AI:8a 1824-1829, Arkiv Digital bild 12/sid 6 (Södra Munga), bild 135/sid 129 (hos föräldrarna), bild 146/sid 140 (Öster-Halls);
Tierp AI:9a 1829-1834, Arkiv Digital bild 144/sid 131 (Väster-Halls), bild 158/sid 145 (Öster-Halls);
Tierp AI:10a 1835-1840, Arkiv Digital bild 40/sid 29 (Bäcklösen), bild 122/sid 110 (Väster-Halls), bild 199/sid 187 (Söder Munga);
Tierp AI:10b 1835-1840, Arkiv Digital bild 50/sid 491 (Eskesta);
Tierp AI:11a 1841-1845, Arkiv Digital bild 46/sid 35 (Bäcklösen), bild 47/sid 36 (Bäcklösen), bild 223/sid 211 (Söder Munga);
Tierp AI:12a 1846-1850, Arkiv Digital bild 52/sid 43 (Bäcklösen).

Generation 5
Petronella Lovisa Hedin

Albrekt Stare var Petronella Lovisa Hedins morfars mormors far

PETRONELLA LOVISA HEDIN

Född 14 november 1794 i Stora Mellösa sn, Närke [1]. Död 13 februari 1842 i Mårtensdal, Nykyrka sn, Södermanland [3].
Dotter till Peter Hedin och Anna Beata Leufstedt.

Gift 14 mars 1816 i Stora Malm sn, Södermanland [2], med

JOHAN WIBERG

Född 12 juli 1788 i Stora Malm sn, Södermanland [1]. Dödsdatum okänt.
Ursprung okänt.

1816-17: Kusk på Eriksberg, Stora Malm sn, Södermanland.
1817-19: Kusk på Läffsund, Runtuna sn, Södermanland.
1819-22: Brukare på Stora Fräntorp, Stora Malm sn, Södermanland.
1822-28: Dräng på Eriksberg, Stora Malm sn, Södermanland.
1828-30: Betjänt på Hofsta, Björkvik sn, Södermanland.
1830-xx: Norrköping, Östergötland. Oklart var.
1839-42: Torpare på Mårtensdal under Vrena krog, Nykyrka sn, Södermanland.

Efternamnet skrivs omväxlande Wiberg alternativt Widberg.

Barn

KARL JOHAN WIBERG
Född 17 december 1816 i Eriksberg, Stora Malm sn, Södermanland [1]. Död 29 december 1816 i Eriksberg, Stora Malm sn, Södermanland [3].

ULRIKA LOVISA WIBERG
Född 9 mars 1818 i Läfsund, Runtuna sn, Södermanland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

KRISTINA SOFIA WIBERG
Född 25 mars 1823 i Eriksberg, Stora Malm sn, Södermanland [1]. Död 22 september 1859 i Gottenvik, Jonsberg sn, Östergötland [3].
Gift med Edvard Albin Lingmark.
Se Familj VI:xx.

JOHANNA OTTILIANA WIBERG
Född 16 november 1825 i Eriksberg, Stora Malm sn, Södermanland [1]. Dödsdatum okänt.
Lever 1842 tillsammans med föräldrarna i Mårtensdal, Nykyrka sn. Flyttar 1842 till Stigtomta efter moderns död [hfl].
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1817-19: Runtuna AI:7 (Läffsund) Bild 6 (AID: v60525.b6.s2 Öppna, NAD: SE/ULA/11279)
1819-21: Stora Malm AI:13a (Stora Fräntorp) Bild 650 (AID: v61459a.b650.s58 Öppna, NAD: SE/ULA/11457)
1822: Stora Malm AI:14a (Stora Fräntorp) Bild 70 (AID: v61463.b70.s59 Öppna, NAD: SE/ULA/11457)
1822-25: Stora Malm AI:14a (Eriksberg) Bild 107 (AID: v61463.b107.s96 Öppna, NAD: SE/ULA/11457)
1826-28: Stora Malm AI:15a (Eriksberg) Bild 102 (AID: v61467.b102.s89 Öppna, NAD: SE/ULA/11457)
1828-30: Björkvik AI:12b (Hofsta) Bild 107 (AID: v54472.b107.s101 Öppna, NAD: SE/ULA/10119)
1839-40: Nykyrka AI:5 (Mårtensdal) Bild 42 (AID: v60055.b42.s37 Öppna, NAD: SE/ULA/11121)
1841-42: Nykyrka AI:5 (Mårtensdal) Bild 117 (AID: v60055.b117.s112 Öppna, NAD: SE/ULA/11121)

Generation 5
Johan Gustaf Körner

Albrekt Stare var Johan Gustaf Körners farmors mormors far

JOHAN GUSTAF KÖRNER

Född 15 juli 1791 i Stockholm, Svea artilleriregementes församling [1]. Dödsdatum okänt.
Son till Johan Jakob Körner och Laurentia Katarina Finerus.

Nämnd i september 1793 i moderns bouppteckning.
Nämnd i mars 1805 i morfadern Isak Finerus bouppteckning (på 14:e året).
Kallas "Operasnickare" i vigselboken och de flyttningslängder jag hittills kontrollerat.

Flyttar 1824 från Jakob och Johannes församling till Klara församling [Klara BI:3 sida 143].
1828 flyttar de till Hedvig Eleonora församling [Klara BI:5 sida 197].
Allt i Stockholm.

Gift 3 augusti 1823 i Stockholm, Jakob och Johannes församling [2], med

KRISTINA ULRIKA WITTMAN

Född 5 maj 1797 [2]. Död 25 mars 1846 i Stockholm, Hedvig Eleonora församling [3].
Död i lungsot.
Ursprung okänt.

Inga barn kända ännu.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Generation 5
Charlotta Margareta Pousette

Albrekt Stare var Charlotta Margareta Pousette farfars mormors far

CHARLOTTA MARGARETA POUSETTE

Född 1 augusti 1805 i Lövsta bruk, Österlövsta sn, Uppland [1]. Död 8 januari 1863.
Dotter till Karl Daniel Pousette och Maria Margareta Söderbaum.

Gift 8 juni 1829 i Vendel sn, Uppland [2], med sin kusin

PER ISAK SÖDERBAUM

Född 31 augusti 1801 i Österlövsta sn, Uppland [1]. Död 30 november 1879 i Uppsala [6].
Son till brukskassören på Lövsta bruk Per Söderbaum och hans hustru Charlotta Augustina Boevie.

1825-27: Bokhållare på Strömsbergs bruk, Tolfta sn, Uppland.
1827-36: Bruksbokhållare på Västlands bruk, Västland sn, Uppland.
1841: Bokhållare i Ramsta (fadder)

Barn

HILDA MARGARETA CHARLOTTA SÖDERBAUM
Född 24 april 1830 i Västlands bruk, Västland sn, Uppland [1]. Död 30 juni 1861 i Sundsvalls Gustaf Adolf [3].
Gift med handelsmannen Gustaf Alfred Stannberg.
Se Familj VI:xx.

SELMA AUGUSTA AMALIA SÖDERBAUM
Född 5 oktober 1831 i Västlands bruk, Västland sn, Uppland [1]. Död 21 november 1918 i Norrtälje stad, Uppland [3].
Skollärarinna i Sundsvall enligt faderns bouppteckning 1879.
Från Ljusdal till Högbo 1877. Vidare samma år till Söderhamn. Från Söderhamn 1884 till Väddö. Till Norrtällje 1885.
Död ogift och barnlös.

KARL PETER HERMAN SÖDERBAUM
Född 6 juli 1833 i Västlands bruk, Västland sn, Uppland [1]. Död 8 december 1890 [internet].
Gift med Adele Pelot.
Se Familj VI:xx.

GUSTAV VILHELM ALBERT SÖDERBAUM
Född 4 oktober 1835 i Västlands bruk, Västland sn, Uppland [1]. Död 29 juli 1899 i Sundsvalls Gustaf Adolf [3].
Gift med Amanda Maria Kristina Blomqvist.
Se Familj VI:xx.

VILHELMINA JOSEFINA MARIA SÖDERBAUM
Född 21 augusti 1839 [internet]. Död 15 december 1883 i Oskarshamn, Småland [3].
Kassörska i Oskarshamn enligt faderns bouppteckning 1879.
Död ogift och barnlös.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
Per Isak Söderbaum
1825-27: Tolfta AI:6 (Strömsbergs herrgård) Bild 88 (AID: v126348.b88.s90 Öppna, NAD: SE/ULA/11557)
Per Isak 1827-29, därefter hela familjen
1827-30: Västland AI:8 (Wesslands Bruk) Bild 180 (AID: v127231.b180.s171 Öppna, NAD: SE/ULA/11734)
1831-35: Västland AI:9 (Wesslands Bruk) Bild 189 (AID: v127232.b189.s183 Öppna, NAD: SE/ULA/11734)
1836: Västland AI:10 (Wesslands Bruk) Bild 235 (AID: v127233.b235.s230 Öppna, NAD: SE/ULA/11734)
Vilhelmina Josefina Maria Söderbaum
1883: Oskarshamn AI:8 Bild 234 (AID: v23694.b234.s229 Öppna, NAD: SE/VALA/00293)

Generation 5
Sofia Jakobina Pousette

Albrekt Stare var Sofia Jakobina Pousette farfars mormors far

SOFIA JAKOBINA POUSETTE

Född 10 december 1816 i Tobo, Tegelsmora sn, Uppland [1]. Död 14 augusti 1891 i Estuna sn, Uppland [3].
Dotter till Karl Daniel Pousette och Maria Margareta Söderbaum.

Gift 4 juni 1838 i Vendel sn, Uppland [2], med sin kusin

HENRIK VILHELM SÖDERBAUM

Född 7 mars 1810 i Österlövsta sn, Uppland [1]. Död 19 april 1901 i Estuna sn, Uppland [3].
Son till brukskassören på Lövsta bruk Per Söderbaum och hans hustru Charlotta Augustina Boevie.

1834-41: Vice pastor i Börje sn, Uppland.
1841-45: Komminister i Rö sn, Uppland (utnämnd 1838).
1845-69: Kyrkoherde i Forsmark sn, Uppland (utnämnd 1843).
1869-1881: Kyrkoherde i Estuna sn, Uppland (utnämnd 1867).
1881-1901: Kontraktsprost i Estuna sn, Uppland.

Barn

HANNA SÖDERBAUM
Född 30 december 1839 i Börje sn, Uppland [1]. Död 1909 [hfl].
Vistas i Öster Lövsta [hfl 1861-65].
Flyttar från Forsmark till Film sn i oktober 1868. Åter till föräldrarna nu i Estuna i juli 1873.
Flyttar på nytt i november 1874 till Hökhuvud sn. Åter 1876.
Flyttar efter faderns död till Gustavsberg i juli 1902.
Vidare öden okända.

PER SÖDERBAUM
Född 3 oktober 1841 i Rö sn, Uppland [1]. Död 11 juli 1911 i Falun [hfl].
Med. Dr. och överläkare.
Gift 1) med Anna Vilhelmina Beronius, 2) med Ingrid Maria Johanna Küsel, 3) med Anna Maria Magdalena Frunk.
Se Familj VI:xx.

FREDRIKA SOFIA SÖDERBAUM
Född 6 september 1843 i Rö sn, Uppland [1]. Död 17 mars 1892 i Estuna sn, Uppland [3].
Bodde hos föräldrarna hela sitt liv förutom en kortare vistelse i Tegelsmora på 1860-talet.
Död ogift och barnlös.

CHARLOTTA MARIA SÖDERBAUM
Född 4 juni 1845 i Forsmark sn, Uppland [1]. Död 1929 [hfl].
Vistas i Torstuna [hfl 1861-65]. Vistas i Dannemora 1872-73.
Gift 23 april 1885 med komministern i Gottröra J. T. W. Norman.
Vidare öden okända.

VILHELMINA SÖDERBAUM
Född 29 mars 1847 i Forsmark sn, Uppland [1]. Död 20 januari 1933 i Norrtälje [SDB].
Bor med föräldrarna till dess de dör (1901).
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
Henrik Vilhelm 1835-38, därefter hela familjen
1835-1840: Börje AI:6 (Prestgården) Bild 210 (AID: v123873.b210.s205 Öppna, NAD: SE/ULA/10157)
1841: Börje AI:7 (Prestgården) Bild 226 (AID: v123874.b226.s220 Öppna, NAD: SE/ULA/10157)
1841-45: Rö AI:7 (Nibble) Bild 210 (AID: v89274.b210.s13 Öppna, NAD: SE/SSA/1555)
1845-47: Forsmark AI:11 (Prestgården) Bild 19 (AID: v124331.b19.s13 Öppna, NAD: SE/ULA/10278)
1847-50: Forsmark AI:12 (Prestgården) Bild 21 (AID: v124332.b21.s12 Öppna, NAD: SE/ULA/10278)
1851-55: Forsmark AI:13 (Prestgården) Bild 20 (AID: v124333.b20.s10 Öppna, NAD: SE/ULA/10278)
1856-60: Forsmark AI:14 (Prestgården) Bild 17 (AID: v124334.b17.s11 Öppna, NAD: SE/ULA/10278)
1861-65: Forsmark AI:15 (Prestgården) Bild 18 (AID: v124335.b18.s9 Öppna, NAD: SE/ULA/10278)
1866-69: Forsmark AI:16 (Prestgården) Bild 33 (AID: v124336.b33.s27 Öppna, NAD: SE/ULA/10278)
1869-70: Estuna AI:14 (Prestgården) Bild 2210 (AID: v84731.b2210.s212 Öppna, NAD: SE/SSA/1502)
1871-75: Estuna AI:15 (Prestgården) Bild 1690 (AID: v84732.b1690.s164 Öppna, NAD: SE/SSA/1502)
1876-80: Estuna AI:16 (Prestgården) Bild 1550 (AID: v84733.b1550.s152 Öppna, NAD: SE/SSA/1502)
1881-90: Estuna AI:17 (Prestgården) Bild 1510 (AID: v84734.b1510.s147 Öppna, NAD: SE/SSA/1502)
1891-95: Estuna AI:18 (Prestgården) Bild 1530 (AID: v84735.b1530.s143 Öppna, NAD: SE/SSA/1502)
1896-1901: Estuna AII:1 (Prestgården) Bild 1470 (AID: v84736.b1470.s136 Öppna, NAD: SE/SSA/1502)

Generation 5
Johan Fredrik Schönhoff

Albrekt Stare var Johan Fredrik Schönhoffs farfars mormors far

JOHAN FREDRIK SCHÖNHOFF

Född 23 december 1801 i Stockholm, Jakob och Johannes församling [1]. Död 25 augusti 1871 i Hamre, Långsele sn, Ångermanland [3].
Son till Johan Fredrik Schönhoff och Abigail Hapstadia.

Skräddare och torpare i Hamre, Långsele sn, Ångermanland.

Gift 15 maj 1826 i Långsele sn, Ångermanland [2], med

MÄRTA NILSDOTTER FLODIN

Född 19 januari 1798 i Näs, Långsele sn, Ångermanland [1]. Dödsdatum okänt.
Dotter till skräddaren Nils Flodin och hans hustru Brita Flemström.

Barn

ABIGAIL SCHÖNHOFF
Född 12 juli 1826 i Långsele sn, Ångermanland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med Anders Omberg.
Se Familj VI:xx.

NILS JOHAN SCHÖNHOFF
Född 28 maj 1828 i Hamre, Långsele sn, Ångermanland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med Anna Hansdotter.
Se Familj VI:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Generation 5
Charlotta Schönhoff

Albrekt Stare var Charlotta Schönhoffs farfars mormors far

CHARLOTTA SCHÖNHOFF

Född 20 december 1807 i Gårdsnäs, Sånga sn, Ångermanland [1]. Död 14 augusti 1885 i Prästbordet, Nora sn, Ångermanland [3].
Dotter till Johan Fredrik Schönhoff och Abigail Hapstadia.

Gift 22 augusti 1830 i Multrå sn, Ångermanland [2], med

PER SJÖDIN

Född 1 oktober 1803 i Gålsjö bruk, Gålsjö sn, Ångermanland [1]. Död 6 maj 1888 i Prästbordet, Nora sn, Ångermanland [3].
Son till hammarsmedsmästaren Hans Tjäder och hans hustru Sara Persdotter Holmsten.

1830(?)-41: Klockare i Ed sn, Ångermanland.
1841-88: Klockare i Nora sn, Ångermanland.

Barn

SARA JOHANNA SJÖDIN
Född 31 augusti 1832 i Ed sn, Ångermanland [hfl]. Död 11 september 1885 i Långsele, Långsele sn, Ångermanland [3].
Får en oäkta son 13 oktober 1859 Jonas Fredrik, död 1861 [hfl].
Till Långsele i oktober 1863. Lever ännu 1877 i Långsele som piga.
Vidare öden okända.

HANS FREDRIK SJÖDIN
Född 6 juli 1835 i Ed sn, Ångermanland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Till Nordingrå 1854.
Vidare öden okända.

PER NATANAEL SJÖDIN
Född 21 december 1836 i Ed sn, Ångermanland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Till Härnösand 1852 (studerar?). Åter när?
Till Sundsvall 1854.
Vidare öden okända.

KAROLINA CHARLOTTA SJÖDIN
Född 26 oktober 1838 i Ed sn, Ångermanland [hfl]. Död 20 juli 1924 i Undrom, Boteå sn, Ångermanland [hfl].
Gift med urmakaren Jonas Nyberg.
Se Familj VI:xx.

EVA LOVISA SJÖDIN
Född 16 mars 1841 i Nora sn, Ångermanland [hfl]. Död 30 oktober 1851 i Nora sn, Ångermanland [hfl].

AMALIA SJÖDIN
Född 3 oktober 1842 i Nora sn, Ångermanland [hfl]. Död 5 januari 1843 i Nora sn, Ångermanland [hfl],

SOFIA ABIGAIL SJÖDIN
Född 7 mars 1844 i Nora sn, Ångermanland [hfl]. Död 20 juli 1845 i Prästbordet, Nora sn, Ångermanland [hfl].

JOHAN ADOLF SJÖDIN
Född 2 juli 1845 i Nora sn, Ångermanland [hfl]. Död 13 januari 1918 i Prästbordet, Nora sn, Ångermanland [hfl].
Torpare.
Gift med Lisa Hägglund.
Se Familj VI:xx.

AMALIA SJÖDIN
Född 10 maj 1847 i Nora sn, Ångermanland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Gift med handlanden Anders Landström.
Se Familj VI:xx.

ANNA VIKTORIA SJÖDIN
Född 18 mars 1853 i Nora sn, Ångermanland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Till Långsele i november 1871.
Får en oäkta son 14 april 1874 Adolf Fredrik Sjödin [hfl].
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1831-34: Ed AI:3 (Prestgården) Bild 90 (AID: v121182.b90.s83 Öppna, NAD: SE/HLA/1010033)
1835-41: Ed AI:4 (Prestgården) Bild 73 (AID: v121183.b73.s64 Öppna, NAD: SE/HLA/1010033)
1841-45: Nora AI:7 (Prästbordet) Bild 299 (AID: v121984.b299.s292 Öppna, NAD: SE/HLA/1010138)
1846-53: Nora AI:8 (Prestbordet) Bild 331 (AID: v121985.b331.s322 Öppna, NAD: SE/HLA/1010138)
1854-61: Nora AI:9a (Prestbordet) Bild 190 (AID: v121986.b190.s182 Öppna, NAD: SE/HLA/1010138)
1862-69: Nora AI:10 (Prestbordet) Bild 218 (AID: v121988.b218.s205 Öppna, NAD: SE/HLA/1010138)
1870-80: Nora AI:11 (Prestbordet) Bild 408 (AID: v121989.b408.s397 Öppna, NAD: SE/HLA/1010138)
1881-88: Nora AI:12b (Prestbordet) Bild 215 (AID: v121991.b215.s513 Öppna, NAD: SE/HLA/1010138)

Generation 5
Sofia Margareta Braun

Albrekt Stare var Sofia Margareta Brauns farmors morfars far

SOFIA MARGARETA BRAUN

Född 13 augusti 1823 i Härnösand, domkyrkoförsamlingen, Ångermanland [1]. Död 25 december 1885 i Härnösands domkyrkoförsamling [3].
Dotter till Karl Jakob Braun och Brita Kristina Godin.

Gift med

LARS OLOF SKOG

Född 23 juni 1815 i Härnösands domkyrkoförsamling, Ångermanland [hfl]. Död 19 juli 1871 i Härnösands domkyrkoförsamling [3].
Död i tuberculos på lasarettet.
Son till Lars Skog och hans hustru Margareta Katarina Markusdotter Norbrant.

Kustuppsyningsman, senare sjöman.

Barn

OLOF VILHELM SKOG
Född 2 mars 1848 i Härnösand, domkyrkoförsamlingen, Ångermanland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

SOFIA LAURINA SKOG
Född 1 april 1849 i Härnösand, domkyrkoförsamlingen, Ångermanland [1]. Död 5 oktober 1873 i Härnösands domkyrkoförsamling [3].
Får en oäkta dotter i Härnösand, Vilhelmina Eugenia, född 15 januari 1871, död 2 februari 1871.
Död i lungsot, ogift och barnlös.

KATARINA VILHELMINA SKOG
Född 10 augusti 1850 i Hudiksvall, Hälsingland [1]. Död 14 november 1922 i Byske, Byske sn, Västerbotten [3].
I Sånga sn som piga oktober 1875 till juli 1877.
Flyttar sedan till Bye i Mörsil sn i Jämtland i september 1878.
Är sedan småskollärarinna i Mörsil fram till sin pensionering. Flyttar 1922 till systersonen Georg Engelbrekt i Byske (Västerbotten).
Hinner bo där knappt en månad innan hon avlider.
Död ogift och barnlös.

EVA EUGENIA KRISTINA SKOG
Född 13 juli 1852 i Piteå, Norrbotten [1]. Död 12 augusti 1925 i Ytterstfors, Byske, Västerbotten [3].
Gift med folkskolläraren och klockaren Daniel Åsell.
Se Familj VI:x.

KARL GUSTAF LAURENTIUS SKOG
Född 20 december 1857 i Härnösand, domkyrkoförsamlingen, Ångermanland [1]. Dödsdatum okänt.
Flyttar från modern (änkan) 1876 och är bl. a. kontorist (betjänt) och bokhållare. Allt i Härnösand.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1871-80: Härnösands domkyrkoförsamling (Y) AIa:15b Bild 59 (AID: v121619.b59.s54 Öppna, NAD: SE/HLA/1010081)
1881-85: Härnösands domkyrkoförsamling (Y) AIa:16d Bild 187 (AID: v121623.b187.s180 Öppna, NAD: SE/HLA/1010081)

Generation 5
Karolina Viktoria Hybinette

Albrekt Stare var Karolina Viktoria Hybinettes farmors morfars far

KAROLINA VIKTORIA HYBINETTE

Född 28 maj 1809 i Göteborg, Amiralitetsvarvsförsamlingen [1]. Dödsdatum okänt.
Dotter till Gustaf Adolf Hybinette och Susanna Qväderlöf.

Nämnd i faderns bou 1833 som gift med skepparen Mattias Olsson.

Gift med

MATTIAS OLSSON

Födelse- och dödsdatum okända.
Ursprung okänt.

Skeppare.

Inga barn kända

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Generation 5
Maria Desideria Hybinette

Albrekt Stare var Maria Desideria Hybinettes farmors morfars far

MARIA DESIDERIA HYBINETTE

Född 30 mars 1811 i Göteborgs amiralitetsvarvsförsamling [1]. Död 12 juli 1891 i Göteborgs garnisonsförsamling [3], [6].
Dotter till Gustaf Adolf Hybinette och Susanna Qväderlöf.

Gift 30 april 1833 i Göteborgs Garnisonsförsamling [2], med

CARL PETER ÅSTRÖM

Född 1 oktober 1805 i Laholms stadsförsamling, Halland [1]. Död 20 september 1891 i Göteborgs garnisonsförsamling [3], [6].
Ursprung okänt.

Löjtnant i armén, svärdsman.
Antälldes 1827. Styckjunkare, officerskadett, underlöjtnant och till sist löjtnant i armén. Avsked 27 april 1852.

Barn

KARL HJALMAR VALDEMAR ÅSTRÖM
Född 6 juli 1833 i Göteborgs garnisonsförsamling [1]. Död 16 juli 1834.

BERTRAND ÅSTRÖM
Född 4 augusti 1835 i Göteborgs garnisonsförsamling [1]. Dödsdatum okänt.
Ej nämnd i föräldrarnas bouppteckning 1891.
Vidare öden okända.

BERTA ÅSTRÖM
Född 16 juli 1838 i Göteborgs garnisonsförsamling [1]. Död 19 september 1926 i Göteborg, Haga församling [hfl].
Sömmerska. Bodde tillsammans med systern Maria Susanna i Göteborg-Haga.
Död ogift och barnlös.

KARL GUSTAF ÅSTRÖM
Född 24 april 1840 i Göteborgs garnisonsförsamling [1]. Dödsdatum okänt.
Kallas för artist i föräldrarnas bouppteckning 1891. Anges då bo i Boston, Nord-Amerika.
Vidare öden okända.

Det finns en Carl Gustaf Astrom som ankommer till Boston 3 september 1872 med SS Olympus (Cunard Line) förmodligen från Liverpool.
Anges då vara 32 år gammal och vara fotograf.
Man kan sedan i US Census 1880 hitta en Carl G Astrom född 1840 i Sverige som anges vara "artist in colors".
Det finns också en Carl G Astrom som 1915 blir naturaliserad amerikan. Anges då vara gift med Hulda.

MARIA SUSANNA ÅSTRÖM
Född 4 september 1842 i Göteborgs garnisonsförsamling [1]. Död 29 juni 1914 i Göteborg, Haga församling [hfl].
Sjuklig. Bodde tillsammans med systern Berta i Göteborg-Haga.
Död ogift och barnlös.

KONSTANTIA LOVIS ÅSTRÖM
Född 29 augusti 1844 i Göteborgs garnisonsförsamling [1]. Dödsdatum okänt.
Ej nämnd i föräldrarnas bouppteckning 1891.
Vidare öden okända.

HJALMAR KONSTANTIN ÅSTRÖM
Född 25 maj 1847 i Göteborgs garnisonsförsamling [1]. Dödsdatum okänt.
Ej nämnd i föräldrarnas bouppteckning 1891.
Vidare öden okända.

HJALMAR VALDEMAR ÅSTRÖM
Född 9 december 1849 i Göteborgs garnisonsförsamling [1]. Dödsdatum okänt.
Ej nämnd i föräldrarnas bouppteckning 1891.
Vidare öden okända.

HUGO Bernhard Maximinus ÅSTRÖM
Född 29 maj 1851 i Göteborgs garnisonsförsamling [1]. Död 28 mars 1910 [SDB, hustruns notis].
Skådespelare.
Gift med Anna Charlotta Bernhardina Leufstadius.
Se Familj VI:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1827-38?: Göteborgs Garnisonsförsamling (O) AIa:1 Bild 6 (AID: v34984.b6.s5 Öppna, NAD: SE/GLA/13183)
c1840-52: Göteborgs Garnisonsförsamling (O) AIa:1 Bild 7 (AID: v34984.b7.s7 Öppna, NAD: SE/GLA/13183)

Berta & Maria Susanna
1895-1911: Göteborgs Haga (O) AIIa:7 Bild 249 (AID: v82637.b249.s2044 Öppna, NAD: SE/GLA/13184)
1911-29: Göteborgs Haga (O) AIIa:32 Bild 76 (AID: v82662.b76.s871 Öppna, NAD: SE/GLA/13184)

Generation 5
Gustava Ulrika Susanna Hybinette

Albrekt Stare var Gustava Ulrika Susanna Hybinettes farmors morfars far

GUSTAVA ULRIKA SUSANNA HYBINETTE

Född 12 juni 1815 i Göteborgs amiralitetsvarvsförsamling [1]. Död 26 mars 1880 i Nybygget, Örgryte församling [3].
Dotter till Gustaf Adolf Hybinette och Susanna Qväderlöf.

Gift 4 juli 1847 i Göteborgs garnisonsförsamling [2], med

ANDREAS ERICSSON

Född 21 april 1820 [Jan Olsson]. Död 18 november 1871 i Nybygget, Örgryte församling [3].
Ursprung okänt.

Tryckeriarbetare.

Barn

BROR GUSTAF ANDERSSON
Född 24 augusti 1843 i Göteborgs garnisonsförsamling [1]. Död 19 september 1866 i Göteborgs garnisonsförsamling [3].
Murare.
Död i kolera, ogift och barnlös.

Om kolera i Sverige (hämtat från wikipedia: 2016-11-22):
Som en följd av den kraftiga urbaniseringen var Sverige hårt drabbat av kolera under 1800-talet. De första fallen av kolera i Sverige visade sig i juli 1834 och i augusti samma år bröt den första epidemin ut i Göteborg. Koleran återkom åren 1850, 1852, 1853, 1855, 1857, 1859 och 1866. Antalet sjukdomsfall minskade sedan emellertid kraftigt i takt med att moderna avloppssystem började byggas och allmänhygienen förbättrades. Sedan 1990 har endast fem kliniska fall anmälts i Sverige, åren 1992, 1994, 1995, 2003 och 2004.

KARL HJALMAR ANDERSSON
Född 30 augusti 1845 i Göteborgs garnisonsförsamling [1]. Död 25 januari 1847 i Göteborgs garnisonsförsamling [3].

SYSTER SUSANNA MAGDALENA ANDERSDOTTER
Född 30 augusti 1848 i Göteborgs garnisonsförsamling [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

KARL ALEXANDER ANDERSSON
Född 9 mars 1851 i Göteborgs garnisonsförsamling [1]. Död 14 juni 1853 i Göteborgs garnisonsförsamling [3].

KARL NAPOLEON ANDERSSON
Född 5 oktober 1853 i Göteborgs garnisonsförsamling [1]. Död 19 november 1861 i Göteborgs garnisonsförsamling [3].

BERTRAND ANDERSSON
Född 5 mars 1857 i Göteborgs garnisonsförsamling [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Generation 5
Carl Johan Oskar Hybennet

Albrekt Stare var Karl Johan Oskar Hybenettes farmors morfars far

CARL JOHAN OSKAR HYBENNET

Född 30 mars 1817 i Göteborgs amiralitetsvarvsförsamling [1]. Död 23 april 1873 i Göteborgs garnisonsförsamling [3], [6].
Son till Gustaf Adolf Hybinette och Susanna Qväderlöf.

Urfabrikör, sedermera tandläkare.
Från Romeled (?) 1844 till Vänersborg. I Vänersborg åtminstone juli 1844-oktober 1847. Flyttar 5 oktober 1847 till Lidköping. I Lidköping (kallas urmakare) 1847-1851. Flyttar 1851 till Göteborg.

Gift 1:a gången 23 juli 1843 i Göteborgs garnisonsförsamling [2], med

Anna LOVISA LUNDGREN

Född 13 augusti 1815 i Göteborgs Kristine [1]. Död 5 oktober 1857 i Göteborgs garnisonsförsamling [3], [6].
Dotter till landtulluppsyningsmannen A. Lundgren och hans hustru B. E. Holmelin.

Barn i första äktenskapet

Jarl Angantyr NAPOLEON HYBENNET
Född 10 juli 1844 i Vänersborg, Västergötland [1]. Dödsdatum okänt.
Tandläkare.
Gift med Gustava NN.
Emigrerat till U.S.A.
Se Familj VI:xx.

BERTRAND Baptist Ansgarius HYBENNET
Född 10 mars 1846 i Vänersborg sn, Västergötland [1]. Död 1931 i Frankrike [internet].
Hovtandläkare hos shahen av Iran.
Gift med 1) Emelie Philoméne Grux 2) Jasmin Margareta Maria von Rükern.
Se Familj VI:xx.

Knut Robert MAXIMILIAN (MAX) HYBENNET
Född 21 juli 1848 i Lidköping, Västergötland [1]. Död 17 mars 1895 i Rosenhill, Örgryte församling [3].
Tandläkare.
Retuschör hos en fotograf i Göteborg 1873-1875. Drev först egen tandläkarpraktik med insåg att det skulla vara svårt i längden utan legitination. Blev 1884 antagen till utbildningen. Blev 1885 tandläkarkandidat. 1887 fick han tandläkarexamen. Hade sedan egen praktik i Göteborg. Assisterade hos sin bror Betrand Hybennet i Iran 1889-1894. Var dock sjuklig och var tvungen att återvända till Sverige i december 1894.
I hfl 1894-95 står att han hade tagit ut attest för att "äkta fröken Louise Ewe i Tyska församlingen i Göteborg". Han avled dock i sviterna av sin cancer innan han hann gifta sig.

Hampus Hugo HERIBERT HYBENNET
Född 21 juni 1850 i Lidköping, Västergötland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med Louise Johnson.
Se Familj VI:xx.
Nämnd i faderns bou 1873 och kallas då pianoarbetare bosatt i Boston, Nord-Amerika.
Vidare öden okända.

***

Gift 2:a gången med

JOHANNA ANDERSSON (ANDERSÉN)

Född 15 december 1839 [litt.]. Död 14 oktober 1898 [6].

Inga barn i andra äktenskapet

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
Max Hybennet
1894-95: Örgryte (O) AI:29 (Rosenhill) Bild 108 (AID: v27586.b108.s1102 Öppna, NAD: SE/GLA/13678)

Generation 5
Syster Brita Magdalena Hybinette

Albrekt Stare var Syster Brita Magdalena Hybinettes farmors morfars far

SYSTER BRITA MAGDALENA HYBINETTE

Född 26 januari 1821 i Göteborgs Marieberg [1]. Dödsdatum okänt.
Dotter till Gustaf Adolf Hybinette och Susanna Qväderlöf.

Gift 6 november 1845 i Göteborgs garnisonsförsamling [2], med

KARL EDVARD BRUER

Född 14 september 1815 [Jan Olsson]. Dödsdatum okänt.
Ursprung okänt.

Sjökapten.

Barn

KARL JOHAN VIKTOR BRUER
Född 23 juni 1846 i Göteborgs garnisonsförsamling [1]. Dödsdatum okänt.
Enligt folkräkningen 1890 vistas han i England.
Vidare öden okända.

GUSTAF ADOLF BRITTSIUS BRUER
Född 16 december 1847 i Göteborgs Karl Johan [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

SYSTER AGNES SUSANNA BRUER
Född 3 augusti 1849 i Göteborgs garnisonsförsamling [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

GERDA PAULINA ELVIRA BRUER
Född 8 april 1851 i Göteborgs garnisonsförsamling [1]. Död 19 april 1929 i Grimmered, Västra Frölunda sn [SDB].
Gift med NN Johansson. Änka 27 november 1907.
Vidare öden okända.

BROR JAMES NICOLAUS BRUER
Född 6 december 1854 i Göteborgs garnisonsförsamling [1]. Död 27 oktober 1856 i Göteborgs garnisonsförsamling [3].

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning).
1846-56?: Göteborgs Garnisonsförsamling (O) AIb:9 Bild 31 (AID: v35028.b31.s49 Öppna, NAD: SE/GLA/13183)

Generation 5
Karl Olof Herman Swartz

Albrekt Stare var Karl Olof Herman Swartz farmors morfars far

KARL OLOF HERMAN SWARTZ

Född 28 augusti 1821 i Stockholm, Adolf Fredriks församling [1]. Död 27 mars 1891 i Stockholm, Hedvig Eleonora församling [3], [6].
Son till Olof Karl Swartz och Maria Jakobina Eleonora Lemon.

1837: Arbetar på Mäklarkontor.
18xx-43: I Norrbärke sn.
1843-44: Bokhållare på Gisslarbo bruk (Malma sn).
1844-48: Bokhållare på Gryttjefors bruk (Attmar sn).
1848-52: Bokhållare på Franshammars bruk (Hassela sn).
1852-61: Inspektor vid Gnarps masugn.
1861-62: F. d. inspektor bosatt i Rogsta (Gnarp sn). Flyttar i oktober 1862 till Stockholm.
1862-65: I Stockholm. Arbete?
1865-66: Inspektor på Sörstafors.
1866-67: F. d. inspektor bosatt i Rallsta, Svedvi.
Kommer 4 november 1867 till Hedvig Eleonora församling i Stockholm från Svedvi.
Enligt hustruns dödsnotis 1874 är maken "bokhållare vid straff- och arbetsfängelset å Långholmen". Familjen anges bo på Hornstullsgatan 7.
Enligt rotemansarkivet bosatt 1878 på Hornstullsgatan 5 (rote 15: Mullvadsberget 3 4).
Flyttar den 15 maj 1878 till Fyrverkaregatan 9/Sibyllegatan 9 i Hedvig Eleonora församling (rote 10: Jernlodet No 20). Bosatt där till sin död 1891.
Bokhållare i Stockholm (folkräkningarna 1880 och 1890).
Kallas för handelsbokhållaren i moderns bouppteckning från 1882.

Gift med

ANNA MARIA LÖNNER

Född 22 augusti 1825 i Edet, Fuxerna sn, Västergötland [1]. Död 19 februari 1874 i Stockholm, Maria Magdalena församling [3], [6].
Dotter till hovpredikanten Fredrik Adolf Lönner och Katarina Heyliger Winfield.

Några ord om Fredrik Adolf Lönner: Pastor på S:t Barthélemy (den svenska kolonin i Västindien) åren 1815-1824. Han träffade där och gifte sig med Catherine Heyliger Winfield, dotter i en engelsk köpmansfamilj. Mer om Fredrik och Catherine hittar du här.
Fredrik Adolf Lönner blir sedan kyrkoherde i Hudiksvall 1825 och verkar i den rollen fram till sin död den 20 februari 1838.

Anna Maria Lönner är på Franshammars bruk (Hassela sn) samtidigt som Karl Olof Herman verkar som bokhållare där (förmodligen var det där de träffades). Hon flyttar tillbaka till Hudiksvall 1850. Hon kommer sedan från Hudiksvall till Gnarp i oktober 1854.

Barn

HERMAN Olof Fredrik SWARTZ
Född 29 november 1855 i Masungnen, Gnarp sn, Hälsingland [1]. Död 4 mars 1927 i Strömbacka bruk, Bjuråker sn, Hälsingland [4].
Bokhållare.
Gift med Eva Ulrika Malmgren.
Familj VI:xx.

HEYLIGER MARIA MATILDA SWARTZ
Född 3 maj 1857 i Masungnen, Gnarp sn, Hälsingland [hfl]. Död 27 maj 1857 i Masungnen, Gnarp sn, Hälsingland [hfl].

HILMA MARIA SWARTZ
Född 30 juli 1858 i Masungnen, Gnarp sn, Hälsingland [hfl]. Död 22 september 1858 i Masungnen, Gnarp sn, Hälsingland [hfl].

EDVARD ALEXIS SWARTZ
Född 18 mars 1861 i Masungnen, Gnarp sn, Hälsingland [1]. Dödsdatum okänt.
Är boende med sin far i Stockholm åtminstone 1880 och 1890 (folkräkningarna). Har 1890 titeln Med. Fil. Kand.
Flyttar 8 oktober 1891 till rote 11 [rotemansarkivet].
Har emigrerat till U.S.A. [internet].
Vidare öden okända.

ALMA MARIA SWARTZ
Född 11 mars 1866 i Kolbäck, Västmanland [1]. Död 19 maj 1866 i Kolbäck, Västmanland [hfl].

SIGNE SELMA MARIA SWARTZ
Född 5 september 1869 i Stockholm [familysearch.org]. Död 5 januari 1870 i Stockholm, Maria Magdalena församling [familysearch.org].

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
Karl Olof Herman Swartz ensam
1837: Adolf Fredrik (AB, A) AI:29 Bild 17 (AID: v81491.b17.s24 Öppna, NAD: SE/SSA/0001)
1843-44: Malma (U) AI:8 (Gisslarbo) Bild 50 (AID: v73180.b50.s45 Öppna, NAD: SE/ULA/11056)
1844: Attmar (Y) AI:6 (Gryttjefors bruk) Bild 215 (AID: v120964.b215.s207 Öppna, NAD: SE/HLA/1010009)
1845-48: Attmar (Y) AI:7 (Gryttjefors bruk) Bild 238 (AID: v120965.b238.s229 Öppna, NAD: SE/HLA/1010009)
1848-49: Hassela (X) AI:6a (Franshammars bruk) Bild 88 (AID: v123678.b88.s81 Öppna, NAD: SE/HLA/1010066)
1850-52: Hassela (X) AI:6b (Franshammars bruk) Bild 19 (AID: v123679.b19.s13 Öppna, NAD: SE/HLA/1010066)
Från 1854 familjen
1852-55: Gnarp (X) AI:13 (Masungnen) Bild 337 (AID: v134725.b337.s331 Öppna, NAD: SE/HLA/1010046)
1856-61: Gnarp (X) AI:14 (Masungnen) Bild 3620 (AID: v134726a.b3620.s356 Öppna, NAD: SE/HLA/1010046)
1861: Gnarp (X) AI:14 (Rogsta) Bild 3100 (AID: v134726a.b3100.s304 Öppna, NAD: SE/HLA/1010046)
1861-62: Gnarp (X) AI:15 (Rogsta) Bild 322 (AID: v134727.b322.s315 Öppna, NAD: SE/HLA/1010046)
1865-66: Kolbäck (U) AI:15a (Sörstafors) Bild 221 (AID: v72828.b221.s217 Öppna, NAD: SE/ULA/10531)
1866-67: Hallstahammar (U) AI:12 (Rallsta) Bild 99 (AID: v72282.b99.s89 Öppna, NAD: SE/ULA/11494)

Generation 5
Edvard Mauritz Swartz

Albrekt Stare var Edvard Mauritz Swartz farmors morfars far

EDVARD Mauritz SWARTZ

Född 15 februari 1826 i Stockholm [1]. Död 14 december 1897 i Stockholm [internet].
Son till Olof Karl Swartz och Maria Jakobina Eleonora Lemon.

Skådespelare.

Blev faderlös redan som 7-åring. Började som 13-åring 1839 på Kungliga Tetaerns scenskola. Efter 6 års undervisning i scenskolan började Edvard hos Olof Ulrik Torsslow på Mindre Teatern. Under Torsslows ledning utvecklades Edvard till en fullfjädrad skådespelare. 1853 fick han erbjudande att komma tillbaka till Kungliga Teatern vilket han accepterade. 1864 fick han ett livstidskontrakt med teatern. Edvard som dragits med sjukdomar under hela sin livstid drog sig tillbaka från scenen den 31 maj 1881.

Enligt rotemansarkivet bosatt på Wahrendorffsgatan 10, Jakobs församling (Rote 7: Kv. Näckström 10) från 1878 till 15 september 1889 (flyttar då till rote 9). Förmodligen då till Engelbrektsgatan i Stockholm, och det var också där han till slut insomnade 1897.

Edvard Swartz var utbildad vid Kungliga Teatern. Han slog igenom 1853 med en Hamlettolkning som i flera decennier blev tongivande för svensk teater. Vekheten, melankolin och det svärmiskt drömmande var huvuddrag i rolltolkningen. Shakespeareroller kom att dominera Swartz karriär, såsom huvudroller i ”Rickard II”, ”Timon av Athen” och ”En vintersaga”.

Källa: Nationalencyklopedin, Edvard Swartz. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/edvard-swartz (hämtad 2016-10-13).

Läs mer om Edvard Swartz på:

Wikipedia | Svenskt Biografiskt Lexikon | Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910 : personalhistoriska anteckningar

Se även ref [M].

Gift 5 augusti 1854 på Gnarps bruk, Hälsingland [internet] med

Rosa Adolfina CLEMENTINE FEHRNSTRÖM

Född 15 februari 1835 i Uleåborg, Finland [internet]. Död 13 december 1923 i Täby sn, Uppland [internet].
Dotter till skådespelaren Johan Robert Fehrnström och Augusta Fredrika Grönlund.

Skådespelerska.
Anställd på Kungliga Teatern 1853-1889.

Barn

SIGFRIDA SWARTZ
Född 23 maj 1855 [rotemansarkivet]. Död 28 juli 1911 i Furusund, Blidö sn, Uppland [3].
Gift med kyrkoherden Edvard Evers.
Se Familj VI:xx.

ALLHELDA MAURITZA SWARTZ
Född 1860 [hfl]. Dödsdatum okänt.
Bosatt med sina föräldrar åtminstone fram till 1884 [rotemansarkivet].
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Generation 5
Carl (Charles) Otto Schlytern

Albrekt Stare var Carl Otto Schlyterns farmors morfars far

CARL (CHARLES) OTTO SCHLYTERN

Född 2 april 1823 i Mauritzberg, Östra Husby sn, Östergötland [1]. Död 1894 i Ohio, U.S.A. [internet].
Son till Carl Magnus Schlytern och Elisabet Helena Lagervall.

Nämnd i faderns bou (1836) som omyndig och vistandes i Stockholm.
Carl Otto kallas handlande vid vigseln 1844 och är bosatt i Luleå stad. Paret bosätter sig i Luleå och lever där till 1847 då de flyttar till Boden.
Flyttar sedan till Svartlå sågverk där Carl Otto är inspektor 1852-1856. Bosätter sig på Skogså sågverk från 1856 fram till oktober 1864 då familjen flyttar "tillbaka" till Luleå. På Skogså sågverk tituleras Carl Otto "patron".
Emigrerar till U.S.A. 15 juli 1872 (åkte förmodligen via Hull).

Läs mer om Carl (Charles) Otto Schlytern (från ca 1911):

"COMPENDIUM OF HISTORY, REMINISCENCE AND BIOGRAPHY OF NEBRASKA" (NEGenWeb Project)

Gift 6 juni 1844 i Överluleå sn, Norrbotten [2], med

ANNA SOFIA SJÖDING

Född 24 april 1823 i Arnäs sn, Ångermanland [1]. Död 1 juli 1912 i Dannebrog, Howard County, Nebraska U.S.A. [internet].
Dotter till kyrkoherden Erik Sjöding och hans hustru Anna Margareta Westman.

Läs Anna Sofias "Orbituary" från Dannebrog News, July 4, 1912, page 1, avskriven av Linda Berney.

Barn

Sofia CAROLINA SCHLYTERN
Född 21 oktober 1846 [hfl]. Dödsdatum okänt.
Flyttar till Nederkalix 1873.
Vidare öden okända.

HILDA Margareta SCHLYTERN
Född 11 februari 1848 [hfl]. Död 19 mars 1927 i Nederkalix sn, Norrbotten [internet].
Gift med sågverksägaren Lars Olof Ekmark.
Se Familj VI:xx.

ANNA Helena SCHLYTERN
Född 7 augusti 1849 [hfl]. Död 22 augusti 1926 i Dannebrog, Howard County, Nebraska U.S.A. [internet].
Död ogift och barnlös.

AGNES Elisabet SCHLYTERN
Född 21 januari 1851 [hfl]. Död 12 januari 1915 i Dannebrog, Howard County, Nebraska U.S.A. [internet].
Gift med John Mark (4 barn).
Vidare öden okända.

CARL (CHARLES) Erik SCHLYTERN
Född 17 januari 1853 [hfl]. Död 10 november 1936 i Cook County, Illinois, U.S.A. [internet].
Gift 1) med Karin Stibolt 2) med Edith G Isbell.
Se Familj VI:xx.

OTTILIANA OTTONIA SCHLYTERN
Född 9 april 1856 [hfl]. Död 12 januari 1864 [hfl].

CHRISTINA SOFIA SCHLYTERN
Född 14 maj 1858 [hfl]. Död 7 februari 1864 [hfl].

CHRISTIAN OTTO SCHLYTERN
Född 9 februari 1861 i Skogsån, Överluleå sn, Norrbotten [1]. Död 2 mars 1864 [hfl].

JOHN Gustaf SCHLYTERN
Född 7 oktober 1863 [hfl]. Död 1928 i Howard County, Nebraska, U.S.A. [internet].
Se Familj VI:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1847-48: Överluleå (BD) AI:2b (Boden) Bild 189 (AID: v138910.b189.s467 [Öppna], NAD: SE/HLA/1010250)
1848-52: Överluleå (BD) AI:3c (Boden) Bild 39 (AID: v138914.b39.s508 [Öppna], NAD: SE/HLA/1010250)
1852-56: Överluleå (BD) AI:3a (Svartlå såg) Bild 241 (AID: v138912.b241.s227 [Öppna], NAD: SE/HLA/1010250)
1856-58: Överluleå (BD) AI:3a (Skogså såg) Bild 68 (AID: v138912.b68.s56 [Öppna], NAD: SE/HLA/1010250)
1859-63: Överluleå (BD) AI:4a (Skogså såg) Bild 73 (AID: v138915.b73.s61 [Öppna], NAD: SE/HLA/1010250).
1863-64: Överluleå (BD) AI:5a (Skogså såg) Bild 66 (AID: v138918.b66.s55 [Öppna], NAD: SE/HLA/1010250)

Generation 5
Augusta Charlotta Lagervall

Albrekt Stare var Augusta Charlotta Lagervalls farmors morfars far

AUGUSTA CHARLOTTA LAGERVALL

Född 21 november 1833 [bou]. Död 11 juni 1902 i Nyköpings Sankt Nicolai, Södermanland [hfl].
Son till Karl Lagervall och Margareta Lovisa Gillberg.

Gift 23 augusti 1856 med

GUSTAF ALBERT LINDEBERG

Född 24 september 1823 i Nyköping, Södermanland [hfl]. Död 11 juni 1888 i Nyköpings Sankt Nicolai, Södermanland [3].
Ursprung okänt.

Det finns en släktförening för ättlingarna till Gustaf Albert och Augusta, se länk.

Barn

HUGO LINDEBERG
Född 26 oktober 1861 [hfl]. Död 5 oktober 1951 i Saltsjöbaden, Södermanland [SDB].
Direktör.
Gift 1888 med Emma Axelina Ahlberger.
Se Familj VI:xx.

AXEL LINDEBERG
Född 17 september 1863 [hfl]. Död 25 januari 1926 i Stockholm, Kungsholms församling [SDB].
Vice häradshövding, civilassessor.
Gift 1907 med Elin Andersson.
Se Familj VI:xx.

OTTO LINDEBERG
Född 17 september 1863 [hfl]. Död 27 januari 1947 i Nyköpings västra, Södermanland [SDB].
Direktör.
Gift 1888 Maria Amalia Hellström.
Se Familj VI:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1881-85: Nyköpings Sankt Nicolai (D) AIa:20b (Andra kvarteret No. 33-52-53) Bild 76 (AID: v60102.b76.s487 Öppna, NAD: SE/ULA/11128)
Änkan Augusta Charlotta Lagervall
1896-1900: Nyköpings Sankt Nicolai (D) AIIa:2 (Andra kvarteret No. 33-52-53) Bild 1300 (AID: v164506.b1300.s618 Öppna, NAD: SE/ULA/11128)
1901-02: Nyköpings Sankt Nicolai (D) AIIa:5 (Andra kvarteret No. 33-52-53) Bild 1600 (AID: v164509.b1600.s704 Öppna, NAD: SE/ULA/11128)

Generation 5
Karl Johan Gabriel Lagervall

Albrekt Stare var Karl Johan Gabriel Lagervalls farmors morfars far

Karl JOHAN (JOHN) Gabriel LAGERVALL

Född 28 november 1828 i Stockholm [bou]. Död 11 mars 1886 i Uppsala [internet].
Son till Sven Gabriel Lagervall och Johanna Karolina Bennet.

Kallas byggmästare i moderns bouppteckning (1851). Kallas civilingenjör i hfl 1856-1860.
Flyttar till faderbrodern kyrkoherden Magnus Lagervall i Solberga (Österhaninge) 24 oktober 1852. En månad innan giftermålet med Karolina Vilhelmina så flyttar hon till Solberga (september 1856). Paret flyttar omedelbart efter vigseln till Sunne i Värmland. I Sunne sn bor paret i Södra Försnäs och där kallas John för "Conducteur". Där föds också dottern Sofia Carolina. Familjen flyttar 1858 till Norge (Kongsberg i Tinnefors).

Efter knappt 3 år så är John tillbaka som änkling i maj 1859 hos sin farbror i Österhaninge. I juni året därpå flyttar den blivande hustrun Fanny Gabriella Matilda in. Paret gifter sig i oktober 1860 och flyttar omedelbart till Kristiania (Oslo) i Norge. Förmodligen bor de i Norge i 2 år (1860-1862).
Från Kristiania flyttar familjen till Kungshatt på Lovö sn i november 1862. Familjen stannar på Kungshatt till november 1870 då de flyttar till Malung.
I oktober 1871 går flyttlasset till Floda sn från Malung. Familjen finns i Syrholen, Floda sn (Dalarna) 1871-1875.
Flyttar därefter till Stockholm-Katarina (?).

Gift 1:a gången 27 oktober 1856 [hfl], med

KAROLINA VILHELMINA SERENIUS

Född 24 april 1823 i Lovisa, Finland [hfl]. Död 25 april 1859, förmodligen i Norge [hfl indirekt då maken nämns som änkling från detta datum].
Ursprung okänt.

Barn i första äktenskapet

JOHANNA KAROLINA LAGERVALL
Född 28 oktober 1857 i Södra Forsnäs, Sunne sn, Värmland [1]. Dödsdatum okänt.
Enligt [FOU-1890] ogift telefonstationsföreståndare i Myrbacka, Järna sn, Dalarna.
Vidare öden okända.

Gift 2:a gången 13 oktober 1860 [hfl], med

FANNY GABRIELLA MATILDA BAYARD

Född 20 februari 1841 i Stockholm [hfl]. Död 15 december 1885 i Uppsala [internet].
Ursprung okänt.

Barn i andra äktenskapet

EINAR LAGERVALL
Född 2 november 1862 i Hännan, Lovö sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

YNGVE LAGERVALL
Född 15 mars 1864 i Kungshatt, Lovö sn, Uppland [1]. Död 24 mars 1903 i Axmar, Hamrånge sn, Gästrikland [3].
Civilingenjör.
Gift med sin kusin Augusta Sofia Bayard.
Familj VI:xx.

TORBJÖRN LAGERVALL
Född 28 december 1865 i Kungshatt, Lovö sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

SIRI LAGERVALL
Född 23 maj 1867 i Kungshatt, Lovö sn, Uppland [1]. Död 1 augusti 1907 i Karlskrona [4].
Intagen 1886 på "skyddshem" i Karlskrona. I husförförhörslängderna klassad som "idiot".

SIGNE LAGERVALL
Född 7 april 1869 i Kungshatt, Lovö sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Ogift lärarinna i Stockholm-Matteus (1910: Skallmejblåsaren Större).
Vidare öden okända.

GERDA LAGERVALL
Född 4 september 1871 i Syrholn, Floda sn, Dalarna [1]. Död 13 december 1958 i Nyköpings Alla Helgona [SDB].
Boende hos sin morbror (?) efter föräldrarnas död [FOU-1890].
Lärarinna i Falun [FOU-1900].
Gift med Lars August Stenberg i Östansjö, Söderala sn, Gästrikland. Tre barn kända [FOU-1910].
Se Familj VI:xx.

HELGA LAGERVALL
Född 28 januari 1874 i Syrholn, Floda sn, Dalarna [hfl]. Död 9 mars 1874 i Syrholn, Floda sn, Dalarna hfl].
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1856-60: Österhaninge (AB) AI:17 (Solberga) Bild 3000 (AID: v94864.b3000.s290 Öppna, NAD: SE/SSA/1595)
1856-58: Sunne (S) AI:47 (Södra Forsnäs) Bild 117 (AID: v13326.b117.s109 Öppna, NAD: SE/VA/13512)
1862-65: Lovö (AB) AI:19 (Kungshatt) Bild 1680 (AID: v87927.b1680.s168 Öppna, NAD: SE/SSA/1532)
1866-70: Lovö (AB) AI:20 (Kungshatt) Bild 1560 (AID: v87928.b1560.s160 Öppna, NAD: SE/SSA/1532)
1870-71: Malung (W) AI:7d (Skördåker) Bild 209 (AID: v130975.b209.s433 Öppna, NAD: SE/ULA/11213)
1871-72: Floda (W) AI:26a (Syrholn) Bild 171 (AID: v129903.b171 Öppna, NAD: SE/ULA/12375)
1873-75: Floda (W) AI:27a (Syrholn) Bild 174 (AID: v129906.b174 Öppna, NAD: SE/ULA/12375)
1900-07: Karlskrona stadsförsamling (K) AIIa:1 (Skyddshemmet) Bild 1490 (AID: v342336.b1490.s145 Öppna, NAD: SE/LLA/13201)

Generation 5
Karl Henrik Rikard Rolén

Albrekt Stare var Karl Henrik Richard Roléns farmors mormors far

Karl Henrik RIKARD ROLÉN

Född 1 december 1831 i Halla sn, Södermanland [1]. Död 7 juni 1911 i Skänninge, Östergötland [Holger Broman].
Son till Karl Anders Rolén och Karolina Kristina Lagervall.

Fil. kand.
Bokhandlare. Senare stadsbokhållare och sekreterare i stadsfullmäktige.

Gift 1:a gången 1865 med sin syssling

EMELIE KATARINA GILLBERG

Född 5 mars 1839 på Kilafors bruk, Hanebo sn, Uppland [1]. Död 29 augusti 1883 i Skänninge sn, Östergötland [3].
Dotter till Per Lorentz Gillberg och Ingrid Margareta Strandell.


Flyttar från föräldrahemmet i oktober 1865 till Örebro.

Barn

KARL VILHELM ROLÉN
Född 9 december 1870 i Strängnäs sn, Södermanland [hfl]. Död 8 april 1955 i Linköping [Holger Broman].
Gift 1902 med NN.
Vidare öden okända.

***

Rikard omgift 26 december 1885 [hfl] med

KLARA MARIA LOVISA ÅGREN
Född 10 september 1850 [hfl]. Död 25 augusti 1934 på Ven, S:t Ibb sn, Skåne [Holger Broman].
Ursprung okänt.

Barn

ASTRID EMY MARIA ROLÉN
Född 20 december 1888 i Skenninge sn, Östergötland [1]. Död 25 mars 1971 i Helsingborg [Holger Broman].
Gift 1913 med kyrkoherden Karl Paulus Lindberg.
Se Familj VI:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1881-85: Skänninge (E) AI:34 (N:o 10) Bild 27 (AID: v29100.b27.s17 Öppna, NAD: SE/VALA/00337)
1886: Skänninge (E) AI:36 (N:o 10) Bild 30 (AID: v29102.b30.s19 Öppna, NAD: SE/VALA/00337)
1886-88: Skänninge (E) AI:36 (N:o 74) Bild 302 (AID: v29102.b302.s290 Öppna, NAD: SE/VALA/00337)
1888-90: Skänninge (E) AI:36 (N:o 20) Bild 78 (AID: v29102.b78.s67 Öppna, NAD: SE/VALA/00337)
1891-95: Skänninge (E) AI:38 (N:o 20) Bild 79 (AID: v29104.b79.s68 Öppna, NAD: SE/VALA/00337)

Generation 5
Gustaf Lorents Gillberg

Albrekt Stare var Gustaf Lorents Gillbergs farmors mormors far

GUSTAF LORENTS GILLBERG

Född 26 juni 1841 i Maråker, Söderala sn, Gästrikland [1]. Dödsdatum okänt.
Son till inspektoren Per Lorents Gillberg och hans hustru Ingrid Margareta Strandell.

Possessionat.

Flyttar 1860 till Torp sn. Kommer tillbaka till föräldrahemmet i Vi (Tuna sn) 1866 från Undersåker sn. Flyttar igen i november 1868 till Nora sn. Kommer tillbaka från Nora sn i augusti 1871.
Flyttar med familjen (hustru och tre barn) 1896 till Uppsala.
Vidare öden okända.

Gift 10 oktober 1882 med

ELIN MARIA KATARINA ENBLOM

Född 6 juni 1857 i Stockholm [hfl]. Dödsdatum okänt.
Ursprung okänt.

Barn

BIRGER GABRIEL GILLBERG
Född 9 december 1883 i Tuna sn, Medelpad [hfl]. Död 20 februari 1969 i Stockholm-Oscar [SDB].
Gift med NN 5 juni 1954.
Vidare öden okända.

HILMA EMILIA KATARINA GILLBERG
Född 27 april 1886 i Tuna, Medelpad [hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

GERDA INGEBORG MARIA GILLBERG
Född 24 januari 1889 i Tuna, Medelpad [hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1877-86: Tuna (Y) AI:14b (Wii) Bild 48 (AID: v122782.b48.s402 Öppna, NAD: SE/HLA/1010212)
1887-96: Tuna (Y) AI:15b (Wii) Bild 180 (AID: v122785.b180.s521 Öppna, NAD: SE/HLA/1010212)

Generation 5
Malvina Lagervall

Albrekt Stare var Malvina Lagervalls farmors morfars far

MALVINA LAGERVALL

Född 6 oktober 1835 i Steneby sn, Dalsland [1]. Dödsdatum okänt.
Dotter till lantmätaren Jonas Magnus Lagervall och Julia Trolle.

Gift 16 juli 1858 med

ERIK ROBERT DAHL

Född 6 oktober 1831 i Gävle, Gästrikland [hfl]. Död 1893 i Gävle, Gästrikland [hfl].
Ursprung okänt.

Barn

ERIK JULIUS DAHL
Född 20 maj 1859 i Längnum, Västergötland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Löjtnant.
Vidare öden okända.

HOLGER DAHL
Född 29 juni 1861 i Längnum, Västergötland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Apotekare.
Vidare öden okända.

RUDOLF DAHL
Född 13 augusti 1862 i Längnum, Västergötland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Bryggeridisponent.
Vidare öden okända.

MARIE LOUISE DAHL
Född 17 mars 1864 i Längnum, Västergötland [hfl]. Död 7 oktober 1864 i Längnum, Västergötland [hfl].

ANNA DAHL
Född 12 oktober 1865 i Längnum, Västergötland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

MARIE LOUISE DAHL
Född 8 oktober 1867 i Längnum, Västergötland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

EBBA DAHL
Född 13 augusti 1869 i Gävle, Gästrikland [hfl]. Död 6 december 1870 i Längnum, Västergötland [hfl].

HENNY DAHL
Född 8 september 1871 i Gävle, Gästrikland [hfl]. Död 11 april 1874 i Längnum, Västergötland [hfl].

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1862-71: Längnum (R) AI:3 (Annestorp) Bild 38 (AID: v9991.b38.s30 Öppna, NAD: SE/GLA/13356)
1880-82: Längnum (R) AI:4 (Annestorp) Bild 52 (AID: v9992.b52.s46 Öppna, NAD: SE/GLA/13356)
1882-85: Gävle Heliga Trefaldighet (X) AI:21b (No. 222) Bild 18 (AID: v134863.b18.s8 Öppna, NAD: SE/HLA/1010056)
1891-93: Gävle Heliga Trefaldighet (X) AI:23b (No. 222) Bild 18 (AID: v134885.b18.s7 Öppna, NAD: SE/HLA/1010056)

Generation 5
Julius Magnus Lagervall

Albrekt Stare var Julius Magnus Lagervalls farmors morfars far

JULIUS MAGNUS LAGERVALL

Född 17 april 1837 i Steneby sn, Dalsland [1]. Död 29 januari 1902 i Göteborgs Kristine [hfl].
I husförslängderna står han felaktigt noterad som född i Tössö sn!
Son till Jonas Magnus Lagervall och Julia Trolle.

Överlärare och föreståndare för Göteborgs navigationsskola.
Kapten i Kungl. Flottans reserv.
R. W. O., R. S O., R. N. O. 

Gift 9 oktober 1869 med sin kusin

AXELINA GABRIELLA AMALIA LAGERVALL

Född 6 december 1847 i Stockholms Klara [hfl]. Död 3 oktober 1930 på Lidingö.
Dotter till Axel Gabriel Lagervall och Karolina Amalia Liedberg.

1883-99: Göteborgs Kristine.
1902-07: Göteborgs domkyrkoförsamling.
1907: Stockholms Matteus.

Barn

AXEL JULIUS LAGERVALL
Född 2 augusti 1870 i Stockholms Adolf Fredrik [hfl]. Död 21 juli 1920 i Göteborg [wikipedia].
Till Lysekil i oktober 1905.
Svensk filosof.
Fil. Dr. Rektor vid Lysekils samskola. Folkskoleinspektör vid Göteborgs stad.
Vidare öden okända.

DAGMAR MARIA AMALIA LAGERVALL
Född 8 juli 1873 i Göteborgs domkyrkoförsamling [hfl]. Död 14 november 1899 i Göteborgs Kristine [hfl].
Kontorsbiträde.
Död ogift och barnlös.

GURLI ANNA SOFIA LAGERVALL
Född 6 april 1875 i Göteborgs domkyrkoförsamling [hfl]. Död 9 juni 1967 på Lidingö [SDB].
Till Stockolms Matteus med modern och tre syskon i september 1907.
Musiklärarinna.
Död ogift och barnlös.

ESTER LAGERVALL
Född 1877 [folkräkningen]. Dödsdatum okänt.
Död ung.

AGNES AUGUSTA ELISABET LAGERVALL
Född 31 mars 1879 i Göteborgs domkyrkoförsamling [hfl]. Dödsdatum okänt.
Till Göteborgs Kristine i februari 1903.
Vidare öden okända.

HENRIK EUGENE LAGERVALL
Född 18 maj 1882 i Göteborgs domkyrkoförsamling [hfl]. Dödsdatum okänt.
Till Stockholms Kungsholm i oktober 1905.
Vidare öden okända.

GERDA MATILDA VILHELMINA LAGERVALL
Född 4 juni 1884 i Göteborgs Kristine [hfl]. Dödsdatum okänt.
Till Stockolms Matteus med modern och tre syskon i september 1907.
Sjukgymnast.
Vidare öden okända.

SIGNE VIKTORIA CHARLOTTA LAGERVALL
Född 7 februari 1886 i Göteborgs Kristine [hfl]. Död 20 december 1969 på Lidingö [SDB].
Till Stockolms Matteus med modern och tre syskon i september 1907.
Kontorist.
Död ogift och barnlös.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1890-97: Göteborgs Kristine (O) AIb:9 (Tionde roten, huset No. 60-72) Bild 172 (AID: v35161.b172.s1185 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)
1898-1902: Göteborgs Kristine (O) AIIaa:5 (Tionde roten, huset No. 60-72) Bild 168 (AID: v82396.b168.s1289 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)
Änkan Axelina med barn
1902-07: Göteborgs Domkyrkoförsamling (O) AIIa:19 (Fjärde roten huset No. 120) Bild 230 (AID: v82242.b230.s5476 Öppna, NAD: SE/GLA/13180)
1912-18: Lidingö (AB) AIIa:6 (Frimurarehemmet) Bild 4850 (AID: v267943.b4850.s877 Öppna, NAD: SE/SSA/1529)
1919-27: Lidingö (AB) AIIa:12 (Frimurarehemmet) Bild 2570 (AID: v267949.b2570.s651 Öppna, NAD: SE/SSA/1529)

Generation 5
Emelie Elisabet Lagervall

Albrekt Stare var Emelie Elisabet Lagervalls farmors morfars far

EMELIE ELISABET LAGERVALL

Född 17 juni 1840 i Käppenäs, Edsleskog sn, Dalsland [1]. Dödsdatum okänt.
Dotter till lantmätaren Jonas Magnus Lagervall och Julia Trolle.

Efter makens död flyttar Emelie Elisabet till Gävle i september år 1900.

Gift 22 september 1869 med

OLOF ADOLF OPTATUS WARHOLM

Född 19 april 1816 i Varnhem sn, Västergötland [hfl]. Död 6 december 1898 i Norra Vånga sn, Västergötland [hfl].
Son till Carl Gustaf Warholm och hans hustru Sofia Margareta Wästfelt.

Olof Adolf Optatus var tidigare gift med Sara Gunilla Wennerberg (1821-1868) och hade med henne fyra kända barn.

Barn

JULIA ELISABET WARHOLM
Född 13 oktober 1871 i Norra Vånga sn, Västergötland [hfl]. Död 30 november 1894 i Norra Vånga sn, Västergötland [hfl].

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1869-75: Norra Vånga (R) AI:19 (Presteg.) Bild 227 (AID: v10102.b227.s512 Öppna, NAD: SE/GLA/13402)
1875-84: Norra Vånga (R) AI:21 (Presteg.) Bild 242 (AID: v10104.b242.s548 Öppna, NAD: SE/GLA/13402)
1885-95: Norra Vånga (R) AI:23 (Presteg.) Bild 228 (AID: v10106.b228.s545 Öppna, NAD: SE/GLA/13402)
1896-1900: Norra Vånga (R) AIIa:2 (Presteg.) Bild 223 (AID: v48259.b223.s530 Öppna, NAD: SE/GLA/13402)

Generation 5
Axel Fredrik Lagervall

Albrekt Stare var Axel Fredrik Lagervalls farmors morfars far

AXEL FREDRIK LAGERVALL

Född 6 juli 1842 i Edsleskog sn, Dalsland [1]. Död 31 december 1905 i Stockholm [6].
Son till lantmätaren Jonas Magnus Lagervall och Julia Trolle.

Vid sin död var Axel Fredrik direktör på den egna firman "A. Lagerwalls Metallaffär".
Han ägde också tre fastigheter, en på Norrmalm och två på Östermalm, till ett sammanlagt taxeringsvärde på 385.000 kr.
[6a], [6b] och [6c].

I ett testamente reglerar han också hur arvet ska delas. Han nämner specifikt "styvsonen August Levin" vistandes i Brasilien samt "min naturlige son Fredrik Axelsson Lagerwall" vistandes i Amerika. Han lämnar också tydligt att sonen Julius kan köpa rättigheterna att driva faderns affärsverksamhet vidare genom att till dödsboet betala 30.000 kr.

Gift 6 december 1873 [hfl] med änkan

Ebba Maria Matilda ADELIA CARRÉ

Född 10 januari 1832 i Stockholm [bou]. Dödsdatum okänt.
Ursprung okänt.

Tidigare gift med NN Levin (18xx-1863).
Tre barn kända från detta äktenskap, Johan Henrik Levin (f. 1859), Ida Augusta Vilhelmina Levin (f. 1861) samt August Levin (f. 1863).

Axel Fredriks barn innan äktenskapet

FREDRIK AXELSSON LAGERVALL
Född 5 maj 1871 i Stockholms Hedvig Eleonora [1]. Dödsdatum okänt.

I födelseboken står det "Föräldrar ökända".
Fredrik utackorderas som "barnhusbarn no. 1100" till torparparet Lars Pettersson och Anna Kajsa Persdr i Mangsarve, Ekeby sn, Gotland, endast 5 månader gammal. Han kallas i husförhörslängden för Fredrik Axelsson. Under perioden 1884-90 läggs namnet Lagervall till i husförhörslängden. Han finns i socknen ända till 1890 då han flyttar till Anundsjö sn, Ångermanland. Kallas på slutet av den gotländska perioden för "järnvägselev". Frågan är om han verkligen flyttar till Anundsjö. Hittar honom inte i inflyttningsboken där. Vid inflyttningen till Åre 1892 står att han kommer från Ekeby sn på Gotland! Kommer i vilket fall som helst 1892 till Storlien, Åre sn, Jämtland. Är ca 3 år i Storlien innan han i januari 1895 flyttar till Stockholm. Bor då på Döbelnsgatan 43 i Adolf Fredriks församling.
Emigrerar sedan förmodligen innan 1903 (då "faderns" testamente skrivs).
Möjligen gift 10 juli 1907 i New York City med Mary Elizabeth Kent Reeg (dotter till Reuben Reeg och Elizabeth Ashmore).
Fredrik kan också eventuellt vara ett gemensamt barn ... Ledtrådar är födelseboken som nämner att det är moderns 4:e barn. Om det nu är "rätt" Fredrik som gifter sig i New York så anges hans föräldrar heta Axel och Adelaide ...
Mycket kvar kolla!

Gemensamma barn

JULIUS LAGERVALL
Född 20 november 1874 i Gävle, Gästrikland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Fabrikör.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
Fredrik Axelsson Lagervall
1871-81: Ekeby (I) AI:3 (Mangsarfwe) Bild 1010 (AID: v60929.b1010.s94 Öppna, NAD: SE/ViLA/23024)
1881-84: Ekeby (I) AI:3 (Mangsarfwe) Bild 1370 (AID: v60929.b1370.s130 Öppna, NAD: SE/ViLA/23024)
1884-90: Ekeby (I) AI:3 (Stenstugård) Bild 1590 (AID: v60929.b1590.s152 Öppna, NAD: SE/ViLA/23024)
1892-93: Åre (Z) AI:11 (Storlien) Bild 2390 (AID: v115457.b2390.s226 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11104)
1894-95: Åre (Z) AI:12 (Storlien) Bild 2550 (AID: v115458.b2550.s244 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11104)
Axel Fredrik Lagervall med familj
1876-80(?): Gävle Heliga Trefaldighet (X) AI:20c (Brynäsudden nya varfvet) Bild 176 (AID: v134854.b176.s167 Öppna, NAD: SE/HLA/1010056)
1886-87: Uppsala domkyrkoförsamling (C) AIaa:5 (Kv. Frej No.4 Storgatan 30) Bild 194 (AID: v126525.b194.s189 Öppna, NAD: SE/ULA/11632)

Generation 5
Erik Hjalmar Lagervall

Albrekt Stare var Erik Hjalmar Lagervalls farmors morfars far

ERIK HJALMAR LAGERVALL

Född 5 maj 1867 i Stockholms Hedvig Eleonora [1]. Dödsdatum okänt.
Son till stadsmäklaren Axel Gabriel Lagervall och Karolina Amalia Liedstrand.

Saknar bevis från den 3 april 1889 (emigrationsdatum?).
Återkom från Nordamerika i september 1900.
Flyttar till Danmark i augusti 1907 (socknen eller landet?).

Gift i Hudson, Wisconsin, U.S.A. med

ADA SOFIA ANDREASSON

Född 16 mars 1868 i Stora Lundby sn, Västergötland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Ursprung okänt.

Saknar bevis från den 28 april 1888 (emigrationsdatum?).

Barn

GUNNAR MAGNUS LAGERVALL
Född 13 oktober 1894 i Minneapolis, Minnesota, U.S.A. [hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

HARRY LAGERVALL
Född 12 september 1900 i Göteborgs domkyrkoförsamling [hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

SIGNE MARGARETA KAROLINA LAGERVALL
Född 28 mars 1903 i Hemsjö sn, Västergötland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1900: Göteborgs Domkyrkoförsamling (O) AIIa:13 Bild 69 (AID: v82236.b69.s3465 Öppna, NAD: SE/GLA/13180)
1901-06: Hemsjö (P) AIIa:1 (Bergsjödal) Bild 1740 (AID: v241559.b1740.s163 Öppna, NAD: SE/GLA/13204)
1906-07: Göteborgs Oscar Fredrik (O) AIIa:23 Bild 75 (AID: v82504.b75.s3671 Öppna, NAD: SE/GLA/13189)

Generation 5
Fanny Bäck

Albrekt Stare var Fanny Bäcks farfars farmors far

FANNY BÄCK

Född 23 juni 1846 i Göteborgs Karl Johan [1]. Död 12 augusti 1928 i Alingsås [internet].
Dotter till sjöfourneraren Charles Otto Bäck och Bernhardina Eugenia Svensson.

Flyttar som änka med barnen till Skara 1883.
När sista barnet (Jane Harriet) gift sig flyttar Fanny från Skara till sonen Gustaf Einar i Hol sn 1899.
I januari 1904 flyttar hon så till Solna och sin äldsta son Karl Harald.

Gift 7 april 1868 med

KARL VILHELM PRYTZ

Född 25 mars 1831 i Göteborg [hfl]. Död 28 november 1879 i Siggatorp, Synnerby sn, Västergötland [3].
Ursprung okänt.

Kom från Göteborg till Siggatorp (Synnerby sn) i september 1875. De arrenderar gården av (xxx) löjtnanten Gustaf Vilhelm Prytz.
Karl Vilhelm kallas Coopverdie Sjökapten.

Barn

KARL HARALD PRYTZ
Född 14 januari 1869 i Göteborg [hfl]. Död 14 februari 1916 i Brännkyrka, Södermanland [SDB].
Bokhållare.
I Göteborg 1890-19xx, Solna 1904-1905, Stockholms Gustav Vasa 1905-1906, i Brännkyrka 1906 till sin död 1916.
Död barnlös och ogift.

GUSTAF EJNAR PRYTZ
Född 8 februari 1871 i Göteborg [hfl]. Dödsdatum okänt.
Hemmansägare.
Gift 1902 med Signe Dorotea Johansson.
Se Familj VI:xx.

JANE HARRIETTE PRYTZ
Född 29 augusti 1874 i Göteborg [hfl]. Dödsdatum okänt.
Gift 1897 med gymnastikdirektör Richard Teodor Timberg.
Se Familj VI:xx.

ELIZA PRYTZ
Född 15 november 1875 i Synnerby sn, Västergötland [hfl]. Död 28 januari 1877 i Synnerby sn, Västergötland [3].
Dog av brännskador sedan hennes kläder fattat eld från kakelungnen.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1875-82: Synnerby (R) AI:9 (Siggatorp) Bild 108 (AID: v55224.b108.s103 Öppna, NAD: SE/GLA/13523)
1882-83: Synnerby (R) AI:9 (Siggatorp) Bild 110 (AID: v55224.b110.s104 Öppna, NAD: SE/GLA/13523)
1883-84: Skara stadsförsamling (R) AI:31 (Lyckhem) Bild 120 (AID: v17318.b120.s113 Öppna, NAD: SE/GLA/13472)
1884-88: Skara stadsförsamling (R) AI:29 (Kämpagatan 2 Valensborg) Bild 130 (AID: v17316.b130.s120 Öppna, NAD: SE/GLA/13472)
1888-91: Skara stadsförsamling (R) AI:29 (T. 167 Vallgatan) Bild 199 (AID: v17316.b199.s189 Öppna, NAD: SE/GLA/13472)
1892-95: Skara stadsförsamling (R) AI:33 (N.T. 167) Bild 263 (AID: v17320.b263.s543 Öppna, NAD: SE/GLA/13472)
1895-99: Skara stadsförsamling (R) AI:34 (Nya tomten 179) Bild 293 (AID: v17321.b293.s855 Öppna, NAD: SE/GLA/13472)
1899-1904: Hol (P) AIIa:1 (Hallestorp) Bild 1620 (AID: v199274.b1620.s148 Öppna, NAD: SE/GLA/13213)

Generation 5
Jane Harriet Bäck

Albrekt Stare var Jane Harriet Bäcks farfars farmors far

JANE HARRIET BÄCK

Född 10 augusti 1847 i Göteborgs Karl Johan [1]. Död 29 december 1871 [internet].
Dotter till sjöfourneraren Charles Otto Bäck och Bernhardina Eugenia Svensson.

Gift med

JOHAN FREDRIK JANSSON

Född 1833 [internet]. Dödsdatum okänt.
Ursprung okänt.

Handelsman.

Barn

CHARLES HJALMAR FREDRIK JANSSON
Född 1870 [internet]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Generation 5
Gustaf Emil Bäck

Albrekt Stare var Gustaf Emil Bäcks farfars farmors far

GUSTAF EMIL BÄCK

Född 5 november 1851 i Göteborgs Karl Johan [1]. Dödsdatum okänt.
Son till sjöfourneraren Charles Otto Bäck och Bernhardina Eugenia Svensson.

Finns 1874-75 i Kinnarumma sn där han tituleras "bokhållare". Är anställd på Rydboholms Konstväverifabrik.
Kom från Göteborg (Karl Johan) och återvänder dit efter ett år.

1880 återfinns han som ogift i Stockholm-Jakob och Johannes (Kv. Wätan N:o 1, 2, 16, 16) och kallas "bokförare" [Folkräkningen 1880].
1890 är han gift, kallas "vaktmästare" och bor i Stockholm-Adolf Fredrik (Kv. Stjernfallet N:o 6) [Folkräkningen 1890].

Gift med

HANNA ANDERSSON

Född 1844 i Karlsborg [Folkräkningen 1890]. Dödsdatum okänt.
Ursprung okänt.

Barn

FANNY ISABELLA BÄCK
Född 28 december 1882 [SDB]. Död 29 januari 1964 i Stockholms S:t Göran [SDB].
Gift Regnholm. Änka 1925.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1874-75: Kinnarumma (P) AI:11 Bild 7 (AID: v7476.b7.s9 Öppna, NAD: SE/GLA/13281)

Generation 5
Mary Fredrika Bäck

Albrekt Stare var Mary Fredrika Bäcks farfars farmors far

MARY FREDRIKA BÄCK

Född 7 maj 1857 i Göteborgs Karl Johan [1]. Död 20 oktober 1944 i Ängelholm, Skåne [SDB].
Dotter till sjöfourneraren Charles Otto Bäck och Bernhardina Eugenia Svensson.

Flyttar 1910 som änka till Värmland och Stora Kils sn. Bor där hos äldsta sonens familj.

Gift 17 april 1879 med

KARL GUSTAF ADOLF KUYLENSTIERNA

Född 6 juni 1848 i Västra Gerum sn, Västergötland [hfl]. Död 28 november 1909 i Synnerby sn, Västergötland [hfl].
Son till överstelöjtnanten Carl Johan Kuylenstierna och hans hustru grevinnan Henrietta Christina Hamilton.

Godsägare.

Läs mer om den adliga ätten Kuylenstierna nr 1304.

Barn

JOHAN KARL WATHIER KUYLENSTIERNA
Född 14 februari 1880 i Nyckeltorp, Synnerby sn, Västergötland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Stationsskrivare.
Gift 1) 1909 med Anna Ester Månsson (1887-1917). 2) 1919 Agnes Vilhelmina Berner (1877-19xx).
Vidare öden okända.

JOHAN KARL HARRY KUYLENSTIERNA
Född 12 februari 1881 i Nyckeltorp, Synnerby sn, Västergötland [hfl]. Död 27 december 1941 i Skara, Västergötland [SDB].
Kamrer.
Gift 1909 med Charlotta Elisabet Påhlman (1880-1976).
Vidare öden okända.

INGRID MARIA EUGENIA HENRIETTA KUYLENSTIERNA
Född 17 januari 1886 i Nyckeltorp, Synnerby sn, Västergötland [hfl]. Död 23 december 1964 i Ängelholm, Skåne [SDB].
Gift 1910 med bergsingenjören Johan Axel Samuel Martin (1878-1953).
Vidare öden okända.

GUSTAF FREDRIK WILLIAM KUYLENSTIERNA
Född 26 februari 1889 i Nyckeltorp, Synnerby sn, Västergötland [hfl]. Död 21 juli 1969 i Sigtuna, Uppland [SDB].
Kapten.
Gift 1917 med Agda Emilia Maria Nilsson (1896-1979).
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
Karl Gustaf Adolf ensam fram till 1879, därefter familjen
1874-86: Synnerby (R) AI:9 (Nyckeltorp) Bild 203 (AID: v55224.b203.s182 Öppna, NAD: SE/GLA/13523)
1887-98: Synnerby (R) AI:10 (Nyckeltorp) Bild 197 (AID: v55225.b197.s180 Öppna, NAD: SE/GLA/13523)
1899-1910: Synnerby (R) AIIa:1 Bild 2150 (AID: v244230.b2150.s206 Öppna, NAD: SE/GLA/13523)
Mary Fredrika som änka
1910-19: Stora Kil (S) AIIa:2 (Q.u. 13) Bild 1870 (AID: v179011.b1870.s168 Öppna, NAD: SE/VA/13504)
1919-20: Stora Kil (S) AIIa:2 (Q.u. 13) Bild 1880 (AID: v179011.b1880.s169 Öppna, NAD: SE/VA/13504)

Generation 5
Elma Matilda Wångdahl

Albrekt Stare var Elma Matilda Wångdahl farmors farmors far

ELMA MATILDA WÅNGDAHL

Född 2 november 1847 i Undenäs sn, Västergötland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Dotter till Adolf Wångdahl och Matilda Trolle.

24 november 1883, efter makens död flyttar änkan med barnen till en bostad i Höglunda, Stugun sn (lägenheten Bomsund, ägd av Grosshandels Bolaget Hr Hoffner & Co i Sundsvall). Hon flyttar sedan året efter, 13 oktober 1884, till Väserås.
Flyttar tillbaka till föräldrarna på Hammars Glasbruk i juli 1887 från Kung Karl sn.
Flyttar från Hammar sn tillsammans med yngsta dottern Agda i mars 1897 till Gunnarskog sn, Värmland. Tillbaka ensam i januari 1898.
Flyttar sedan tillsammans med modern efter faderns död till Frustuna, Södermanland, den sista september 1899.
Efter moderns död i Frustuna fllyttar hon till Mariefred i september 1901.
Vidare öden okända.

Gift 4 oktober 1873 i Hammar sn, Närke [2], [2a], med

JAKOB MATTIAS HALLGREN

Född 10 juni 1845 i Bår, Ljusdal sn, Hälsingland [1]. Död 11 juni 1883 i Stugun sn, Jämtland [3].
Död i lever- och lungsot.
Son till sockenskrivaren Lorents Daniel Hallgren och hans hustru Kristina Larsdotter.
Noteras kan att modern Kristina Larsdotter avlider den 19 juni i sviterna efter förlossningen.

Inspektor 1873-1883 i Stugubyn, Stugun sn, Jämtland.
Förmodligen för Wifta Warfs Bolag som äger Stugubyn No 6 där familjen bor.

Barn

ELSA HALLGREN
Född 21 juli 1874 i Stugubyn, Stugun sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Kommer från Stockholm-Jakob i april 1893 till Hammar sn. Emigrerar i oktober samma år till Nord-Amerika.
Kommer från Söderbärke i oktober 1898 till Hammar sn. Flyttar sedan i september 1899 till Kumla sn.
Kom från Knista 1900 till sin mamma i Frustuna efter mormoderns död.
Gift med Johan Alfred Hallin.
Familj VI:xx.

NAIMA HALLGREN
Född 22 augusti 1874 i Stugun sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Flyttar från Hammar sn i november 1890 till Skön sn, Ångermanland.
Är enligt folkräkningen 1910 fosterdotter hos bruksinspektoren August Gabriel Ryman och hans hustru Helena Desideria Elisabet Häggström på Sunds bruk i Skön sn.
Vidare öden okända.

EDIT HALLGREN
Född 11 november 1876 i Stugun sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Flyttar från Hammar sn i oktober 1894 till Högsby sn, Småland. Åter i december 1895.
Flyttar i juli 1896 till Östermalm i Stockholm. Är skriven på Linnégatan 14 från september 1896 till april 1897. Flyttar sedan till Ytterlännäs sn.
I Ytterlännäs bor hon i Lästa-Väja ångsåg fram till november 1901 då hon flyttar till modern och systrarna i Mariefred. Under tiden i Ytterlännäs kallas hon "fröken" i hfl.
Vidare öden okända.

AGDA HALLGREN
Född 30 juli 1878 i Stugun sn, Jämtland [1]. Dödsdatum okänt.
Flyttar från Hammar sn i november 1894 till Åbo (Finland). Åter i november 1895.
Flyttar sedan från Hammar sn tillsammans med modern i mars 1897 till Gunnarskog sn, Värmland.
Kommer till modern i Frustuna i januari 1900 från Gryt sn. Notering i hfl säger: "Oattesterad sedan 19/6 99, vistas i Finland".
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1873-77: Stugun (Z) AI:9 (Stuguby) Bild 1260 (AID: v115241.b1260.s118 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11094)
1878-80: Stugun (Z) AI:10 (Stugubyn) Bild 1640 (AID: v115242.b1640.s145 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11094)
1881-83: Stugun (Z) AI:11 (Stugubyn) Bild 2140 (AID: v115243.b2140.s207 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11094)
Änkan Elsa Matilda Hallgren f. Wångdahl med barn
1883-84: Stugun (Z) AI:11 (Höglunda) Bild 640 (AID: v115243.b640.s57 Öppna, NAD: SE/ÖLA/11094)
1886-91: Hammar (T) AI:17a (Hammars Glasbruk) Bild 35 (AID: v51365.b35.s30 Öppna, NAD: SE/ULA/10366)
1891-95: Hammar (T) AI:18a (Hammars Glasbruk) Bild 39 (AID: v51368.b39.s31 Öppna, NAD: SE/ULA/10366)
1896-99: Hammar (T) AIIa:1 (Hammars Glasbruk) Bild 410 (AID: v146022.b410.s31 Öppna, NAD: SE/ULA/10366)
1899-1900: Frustuna (D) AI:18 (Bethesda No. 1B, Tomten No. 165) Bild 374 (AID: v55149.b374.s364 Öppna, NAD: SE/ULA/10283)
1900: Frustuna (D) AI:18 (Fridhem No. 1, Tomten no. 155) Bild 365 (AID: v55149.b365.s355 Öppna, NAD: SE/ULA/10283)
1901: Frustuna (D) AII:1 (Fridhem No. 1, Tomten no. 155) Bild 3670 (AID: v163641.b3670.s356 Öppna, NAD: SE/ULA/10283)
1901-02: Mariefred (D) AIIa:2 (No. 49) Bild 1350 (AID: v164462.b1350.s114 Öppna, NAD: SE/ULA/12210)

Generation 5
Agda Maria Wångdahl

Albrekt Stare var Agda Maria Wångdahl farmors farmors far

AGDA MARIA WÅNGDAHL

Född 26 januari 1850 i Njutånger sn, Hälsingland [1]. Död 1 januari 1920 [H].
Dotter till Adolf Wångdahl och Matilda Trolle.

Flyttar i augusti 1876 från föräldrarna i Hammar sn, Närke, till Risinge sn, Östergötland.

Gift 26 augusti 1876 i Hammar sn [2], [2a], med
(vigda i Katarina kyrka i Stockholm)

KNUT TEODOR SAXENBERG

Född 10 september 1851 i Hakunge, Össeby-Garn sn, Uppland [1]. Död 7 oktober 1916 Norrköping, Östergötland [H].
Son till säteriägaren Abraham Saxenberg och hans hustru Kristina Sofia Bennet.

Ingenjör.

Barn

KNUT WILLIAM ABRAHAM SAXENBERG
Född 6 maj 1877 i Risinge sn, Östergötland [1]. Död 30 november 1923 i Västerås [H].
Ingenjör.
Vidare öden okända.

AGDA GERTRUD MATILDA SAXENBERG
Född 22 december 1880 i Risinge sn, Östergötland [1]. Död 20 juni 1957 i Stockholm, Oscars församling [SDB].
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1876-80: Risinge (E) AI:38 (Finspong) Bild 313 (AID: v28717.b313.s304 Öppna, NAD: SE/VALA/00306)

Generation 5
Sigrid Emilia Norström

Albrekt Stare var Sigrid Emilia Norströms farmors morfars far

SIGRID EMILIA NORSTRÖM

Född 8 oktober 1852 i Gruvan, Film sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Dotter till Adolf Vilhelm Norström och Sara Charlotta Emilia Möller.

Provinsialläkare enligt folkräkningen 1910.

Gift 16 april 1878 [internet], med

KARL ELIAS DUMKY

Född 24 maj 1847 i Stockholm, Maria Magdalena församling [1]. Död 26 oktober 1881 i Bregården, Karlskoga sn, Värmland [3].
Död i difteri.
Son till viktualiehandlaren Per Adolf Dumky och hans hustru Fredrika Charlotta Wahlström.

Distriktsläkare i Karlskoga, Värmland.

Barn

CHARLOTTA ELISABET DUMKY
Född 5 januari 1881 i Karlskoga sn, Värmland [1]. Död 6 juli 1949 i Uppsala [SDB].
Gift med NN Nordström. Änka 15 december 1940.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Generation 5
Ebba Emilia Nyblaeus

Albrekt Stare var Ebba Emilia Nyblaeus mormors morfars far

EBBA EMILIA NYBLAEUS

Född 31 december 1851 i Lunds domkyrkoförsamling, Skåne [1]. Död 30 december 1918 i Ängelholm sn, Skåne [geni.com].
Dotter till Gustaf Nyblaeus och Hedvig Karolina Norström.

Gift 4 november 1870 i Stockholm, Klara församling [2], med

CARL VILHELM ERICSON

Född 28 september 1840 i Åker, Gärdhem sn, Västergötland [geni.com]. Död 10 oktober 1928 i Ängelholm sn, Skåne [geni.com].
Son till friherren Nils Ericson och hans hustru Wendela Wilhelmina von Schwerin.

Överste, riksdagsman och lantbrukare på egendomen Rånnum.
Blir friherre år 1900 då bägge äldre bröderna har avlidit.

Läs mer om den adliga och friherrliga ätten Ericson nr 403.

Ur wikipedia (hämtat 2016-11-21):

Ericson blev underlöjtnant vid Västgöta regemente 1858, tjänade med utmärkelse i ett zuavregemente i kriget i Mexiko 1863–1864 och råkade under hemfärden ut för rövare, blev döende lämnad på stridsplatsen, men hämtades senare och tillfrisknade.

Efter hemkomsten blev han ordonnansofficer hos Karl XV 1864 och deltog 1866 i Italienska armén.
Han blev 1879 major vid Gotlands nationalbeväring, 1881 överstelöjtnant vid Västgöta regemente, 1887 chef för detsamma, 1893 generalmajor och 1896 chef för III:e arméfördelningen. Han utnämndes 1902 till generallöjtnant och lämnade samma år arméfördelningen för att ägna sig åt bankväsendet. Emellertid förordnades han 1903 till inspektör för trängen, men tog i februari 1906 fullständigt avsked från armén.

Ericson var i riksdagen ledamot av andra kammaren mandatperioden 1876–1878 (för Flundre, Väne och Bjärke domsagas valkrets) samt 1892–1893 invald i Mariestads, Skara och Skövde valkrets. Mandatperioden 1900–1902 var han invald i andra kammaren av Mariestads, Skövde och Falköpings valkrets. Han var ledamot av vägkommittén 1876 och av lantförsvarskommittén 1881–1882 samt tillhörde länge Skaraborgs läns landsting.

Som ledamot från 1881 av Krigsvetenskapsakademien deltog han en tid i diskussionen kring frågan om arméns utbildning samt utgav 1885 ett från franskan översatt verk kallat "Om marscher".

Läs mer om Carl Wilhelm Ericson på Svenskt Biografiskt Lexikon (artikel av Birgitta Lager).

Familjen kommer från Västra Tunhem sn till Lidköping 1878. Efter ett år flyttar de vidare till Karlsborg 1879. 1881 kommer de till Skövde där de stannar i 20 år. 1902 flyttar man vidare till Stockholm Jakob och Joahnnes församling.

Barn

HEDVIG VILHELMINA ERICSON
Född 11 april 1872 i Rönnum, Västra Tunhem sn, Västergötland [hfl]. Död 8 juli 1964 [adelsvapen.com].
Gift med ryttmästaren Carl Gillis Boy.
Se Familj VI:xx.

NILS ERICSON
Född 13 oktober 1873 i Rönnum, Västra Tunhem sn, Västergötland [geni.com]. Död 30 oktober 1874 i Rönnum, Västra Tunhem sn, Västergötland [adelsvapen.com].

EBBA GUSTAVA ERICSON
Född 16 juni 1875 i Rönnum, Västra Tunhem sn, Västergötland [geni.com]. Död 25 maj 1876 i Rönnum, Västra Tunhem sn, Västergötland [adelsvapen.com].

NILS CARL GUSTAF ERICSON
Född 25 april 1878 i Rönnum, Västra Tunhem sn, Västergötland [geni.com]. Död 8 april 1879 i Lidköping [hfl].

NILS JOHAN ERICSON
Född 5 december 1879 i Karlsborg sn, Västergötland [hfl]. Död 27 juni 1929 i Göteborg.
Vidare öden okända.

EBBA WENDELA CAROLINA ERICSON
Född 6 december 1885 i Skövde sn, Västergötland [geni.com]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1878-79: Lidköping (R) AI:35 (No. 120) Bild 225 (AID: v17238.b225.s1076 Öppna, NAD: SE/GLA/13330)
1881-84: Skövde stadsförsamling (R) AI:17 (3:e roten, tomt No. 78) Bild 20 (AID: v25254.b20.s661 Öppna, NAD: SE/GLA/13489)
1884-91: Skövde stadsförsamling (R) AI:15 (1:a roten, tomt No. 12) Bild 74 (AID: v25252.b74.s67 Öppna, NAD: SE/GLA/13489)
1891: Skövde stadsförsamling (R) AI:17 (3:e roten, tomt No. 98) Bild 130 (AID: v25254.b130.s771 Öppna, NAD: SE/GLA/13489)
1892-98: Skövde stadsförsamling (R) AI:20 (3:e roten, tomt No. 98) Bild 138 (AID: v25257.b138.s790 Öppna, NAD: SE/GLA/13489)
1900-02: Skövde stadsförsamling (R) AIIa:3 (3:e roten, tomt No. 98) Bild 197 (AID: v114295.b197.s1051 Öppna, NAD: SE/GLA/13489)

Generation 5
Gustaf Adolf Nyblaeus

Albrekt Stare var Gustaf Adolf Nyblaeus mormors morfars far

GUSTAF Adolf NYBLAEUS

Född 14 augusti 1853 i Lunds domkyrkoförsamling, Skåne [1]. Död 26 februari 1928 i Åker-Länna sn, Södermanland [geni.com].
Son till Gustaf Nyblaeus och Hedvig Karolina Norström.

Generalmajor.

Från wikipedia:

Nyblæus blev underlöjtnant vid Värmlands regemente 1874, vid Livregementets husarer 1875, major vid Kronprinsens husarregemente 1899, överstelöjtnant vid Skånska dragonregementet 1902, överste och sekundchef vid Livregementets husarer 1904, generalmajor och inspektör för kavalleriet 1912 och erhöll avsked 1915.

Nyblæus tjänstgjorde i österrikiska armén 1882–1885, var lärare vid Arméns rid- och körskola 1898–1899.
Han var ledamot bland annat av kommittén för utarbetande av instruktion för arméns rid- och remotskolor 1895–1897 och för utarbetande av ny fäktinstruktion för kavalleriet 1902.
Nyblaeus utgav Engelska kavalleriet i Palestina 1917-18.

Gift med

JEANNE SOPHIE PODBORSKY

Född 15 mars 1875 i Schweiz [SDB]. Död 30 augusti 1965 i Stockholm, Hedvig Eleonora församling [SDB].
Ursprung okänt.

Barn

INGEBORG AGNES NYBLAEUS
Född 16 september 1903 i Ystad [SDB]. Död 13 mars 1992 i Stockholm, Oscars församling [SDB].
Ogift.

GUSTAF Nils Arvid NYBLAEUS
Född 11 december 1907 i Skövde [SDB]. Död 21 februari 1988 i Ytterselö prästgård, Ytterselö sn, Södermanland [SDB].
Överste.
Se wikipedia.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Generation 6

Generation 6
Anders Johansson

Albrekt Stare var Anders Johanssons farfars farmors morfar

ANDERS JOHANSSON

Född 2 december 1821 i Halls, Tierp sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Son till Johan Andersson och Brita Eriksdotter.

Bonde i Östra-Halls No. 4, Tierp sn.

Gift med

STINA ERIKSDOTTER

Född 19 juni 1826 i Tierp sn, Uppland [1]. Dödsdatum okänt.
Dotter till bonden Erik Persson och hans hustru Maja Andersdr.

Barn

BRITA STINA ANDERSDOTTER
Född 1850 [hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
Tierp AI:12a 1846-1850, Arkiv Digital bild 151/sid 142.

Generation 6
Kristina Sofia Wiberg

Albrekt Stare var Kristina Sofia Wibergs mormors farmors morfar

KRISTINA SOFIA WIBERG

Född 25 mars 1823 i Eriksberg, Stora Malm sn, Södermanland [1]. Död 22 september 1859 i Gottenvik, Jonsberg sn, Östergötland [3].
Dotter till Johan Wiberg och Petronella Lovisa Hedin.

Gift 28 februari 1843 i Nyköping Sankt Nicolai församling, Södermanland [2], med

EDVARD ALBIN LINGMARK

Född 20 februari 1820 i Stora Vik, Krokek sn, Östergötland [1]. Dödsdatum okänt.
Son till regementskrivaren Jöns Fredrik Lingmark och hans hustru Helena Katarina Knoop.

Omgift 29 april 1861 i Jonsberg sn, Östergötland, med hushållerskan på Gottenvik Lovisa Lustig (f. 12 mars 1821 i Hjo).
Med henne får han ytterligare två barn: Rikard Albin (f. 9 apr 1863 i Lofta sn) och Hans Frithiof Severin (f. 18 jul 1867 i Ed sn).

Från Stigtomta sn 1839.
1839-42: Bokhållare när han bor i Vrena by (Vrena sn)
1842-47?: Arrendator på Vrena kvarngård (Nykyrka sn)
I hfl för Nykyrka står att familjen flyttar till Krokek 1847, men när de flyttar in till Jonsberg sn 1850 kommer de från Nykyrka med attest.
1850-61: Inspektor på Gottenvik (Jonsberg sn)
1861-62: Inspektor på Fållnäs (Sorunda sn) 1861-1862.
Han flyttar 1862 med nya hustrun och fyra av barnen till Dalby sn.
Kommer från Lofta sn 1863.
1863-80: Lantbruksinspektor boende på Överrums bruk, Ed sn, Småland.
Flyttar 1880 till Ukna sn.

Namnet Lingmark kommer från farfadern till Edvard Albin, Jon Lingmark. Namnet taget från byn Linghem i Törnevalla sn.
Läs mer!

Barn i det första äktenskapet

KRISTINA VILHELMINA LINGMARK
Född 28 december 1843 i Vrena kvarngård, Nykyrka sn, Södermanland [1]. Död 29 oktober 1938 i Uppsala, Domkyrkoförsamlingen, Uppland [3].
Gift 5 jan 1875 med inspektorn Johan Gustaf Gustafsson (Ösmo sn).
Se Familj VII:xx.

ERNST GOTTHARD LINGMARK
Född 5 maj 1845 i Vrena kvarngård, Nykyrka sn, Södermanland [1]. Död 1930 [SDB].
Flyttar till Östra Husby sn 1861 då övriga familjen flyttar till Sorunda sn.
Vidare öden okända.

LOVISA ULRIKA HILDEGARD LINGMARK
Född 18 november 1847 i Vrena kvarngård, Nykyrka sn, Södermanland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift 27 jun 1876 med smidesmästaren Gustaf Emanuel Sylvén (Strömsbruk i Harmånger sn). 5 barn kända.
Vidare öden okända.

UNO GOTTFRID LINGMARK
Född 3 augusti 1851 i Gottenvik, Jonsberg sn, Östergötland [1]. Död 1943 [SDB]
Vidare öden okända.

Edvard AXEL LINGMARK
Född 2 oktober 1853 i Gottenvik, Jonsberg sn, Östergötland [1]. Dödsdatum okänt.
Gift med Katarina Elisabet Tottie (f. 16 nov 1851 i Vendel sn). En son Tage (f. 24 feb 1885 i Uppsala) känd.
Vidare öden okända.

KARL TEODOR LINGMARK
Född 26 oktober 1857 i Gottenvik, Jonsberg sn, Östergötland [1]. Död 1933 [SDB].
Flyttar från V Ed sn till Nysund sn 1877.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
Kristina Sofia Wiberg
1842-43: Nyköpings Sankt Nicolai AIa:12a Bild 12 (AID: v60085.b12.s2 Öppna, NAD: SE/ULA/11128)
Edvard Albin 1842, därefter familjen
1842-45: Nykyrka AI:5 (Wrena qvarngård) Bild 114 (AID: v60055.b114.s109 Öppna, NAD: SE/ULA/11121)
1846-47?: Nykyrka AI:5 (Wrena qvarngård) Bild 190 (AID: v60055.b190.s185 Öppna, NAD: SE/ULA/11121)
1850-55: Jonsberg AI:7 (Gottenwik) Bild 79 (AID: v26151.b79.s143 Öppna, NAD: SE/VALA/00164)
1855-61: Jonsberg AI:8 (Gottenwik) Bild 88 (AID: v26152.b88.s155 Öppna, NAD: SE/VALA/00164)
Med nya hustrun
1861: Jonsberg AI:8 (Gottenwik) Bild 85 (AID: v26152.b85.s149 Öppna, NAD: SE/VALA/00164)
1861-62: Sorunda AI:20 (Fållnäs) Bild 620 (AID: v90212.b620.s52 Öppna, NAD: SE/SSA/1565)
1874-80: Västra Ed AI:33 Bild 256 (AID: v24539.b256.s248 Öppna, NAD: SE/VALA/00444)

Generation 6
Hilda Margareta Charlotta Söderbaum

Albrekt Stare var Hilda Margareta Charlotta Söderbaums morfars farmors morfar

HILDA MARGARETA CHARLOTTA SÖDERBAUM

Född 24 april 1830 i Västlands bruk, Västland sn, Uppland [1]. Död 30 juni 1861 i Sundsvalls Gustaf Adolf [3].
Dotter till Per Isak Söderbaum och Charlotta Margareta Pousette.

Gift med

GUSTAF ALFRED STANNBERG

Född 30 april 1827 i Gävle, Gästrikland [hfl]. Död 28 december 1889 i Sundsvalls Gustaf Adolf,Medelpad [hfl].
Ursprung okänt.

Barn

GUSTAF ADOLF STANNBERG
Född 23 juni 1861 i Sundsvalls Gustaf Adolf, Medelpad [hfl]. Dödsdatum okänt.
Bosatt i Jämtland, Näskott 1907-10, Brunflo 1910-xx.
Handelsagent. Gift med Kristina Olivia Berglund. Åtminstone en dotter, Signe Hilda Kristina född 1903.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1880-89: Sundsvalls Gustav Adolf AI:8a Bild 138 (AID: v122505.b138.s135 Öppna, NAD: SE/HLA/1010190)

Generation 6
Karl Peter Herman Söderbaum

Albrekt Stare var Karl Peter Herman Söderbaums morfars farmors morfar

KARL PETER HERMAN SÖDERBAUM

Född 6 juli 1833 i Västlands bruk, Västland sn, Uppland [1]. Död 8 december 1890 i Uppsala, domkyrkoförsamlingen [3], [6].
[Död och begraven i Gefle. Dödsorsak: phthisis pulm (tuberkulos)]
Son till Per Isak Söderbaum och Charlotta Margareta Pousette.

Baningenjör.
Stationsinspektor.
Nämnd i faderns bouppteckning 1879.

Kom till Harnäs, Älvkarleby sn, Uppland, 1872 från Uddevalla. Bosatt där till 1889 då familjen flyttar till Uppsala (Rinda).

Gift 6 augusti 1860 med

ADELE PELOT

Född 17 oktober 1833 i Neuville, Schweiz [hfl]. Dödsdatum okänt.
Ursprung okänt.

Bouppteckning efter maken upprättas den 5 mars 1891 i Uppsala. Närvarande förutom änkan var dottern Kerstin.
Behållning blev endast 6 kronor.

Barn

MÄRTA CHARLOTTA ELISABET SÖDERBAUM
Född 13 juli 1861 i Falkenberg, Halland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Flyttar från Uppsala till Gävle i november 1890.
Kommer ifrån Amerika 1907 (27/1) till Stockolm och Fjällgatan (Katarina församling). Flyttar i maj 1915 till Västerås.
Flyttar vidare från Västerås till Norrtälje i november 1915.
Kommer 1918 från Västra Vingåkers sn till Stockholm (Sandvik, Bromma). Flyttar 1919 till Uppsala (domkyrkoförsamlingen).
Ogift.
Vidare öden okända.

CHARLES ARNOLD HERMAN SÖDERBAUM
Född 22 juni 1863 i Simrishamn, Skåne [hfl]. Dödsdatum okänt.
Återfinns i Stockholm 1890. Lallas då målare (artist).
Flyttar sedan förmodligen till Gävle där han först kallas kontorsskrivare, sedan bokhållare.
Flyttar från Gävle i november 1907 till England.
Bokhållare.
Vidare öden okända.

YNGVE ALBERT VERNER SÖDERBAUM
Född 19 februari 1865 i Röinge, Skåne [hfl]. Dödsdatum okänt.
Flyttar 1883 till Vetlanda [hfl].
Vidare öden okända.

Helma KERSTIN Amelie SÖDERBAUM
Född 17 december 1868 i Uddevalla, Bohuslän [hfl]. Dödsdatum okänt.
Gift 20 mars 1891 i Uppsala domkyrkoförsamling med
Hjalmar Gustaf Vilhelm Ekbom, född 7 april 1859. Skeppsklarerare från Älvkarleby sn.
Kerstin flyttar till Älvkarleby sn direkt efter vigseln, 2 april 1891.
Vidare öden okända.

Johan PETTER (PELLE) Herman SÖDERBAUM
Född 9 december 1874 i Älvkarleby sn, Uppland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Kommer 1918 från Uppsala till Stockholm. Finns där åtminstone till 1926.
Ogift sjökapten.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1872-75: Älvkarleby (C) AI:19 (Harnäs) Bild 460 / Sida 453 (AID: v127371.b460.s453 Öppna, NAD: SE/ULA/11785
1876-80: Älvkarleby (C) AI:20 (Harnäs) Bild 551 / Sida 536 (AID: v127372.b551.s536 Öppna, NAD: SE/ULA/11785
1881-85: Älvkarleby (C) AI:22 (Harnäs) Bild 533 / Sida 518 (AID: v127374.b533.s518 Öppna, NAD: SE/ULA/11785
1889-90: Uppsala domkyrkoförsamling (C) AIac:10b (Rinda) Bild 189 / Sida 427 (AID: v126558.b189.s427 Öppna, NAD: SE/ULA/11632

Generation 6
Gustaf Vilhelm Albert Söderbaum

Albrekt Stare var Gustaf Vilhelm Albert Söderbaums morfars farmors morfar

GUSTAF VILHELM ALBERT SÖDERBAUM

Född 4 oktober 1835 i Västlands bruk, Västland sn, Uppland [1]. Död 29 juli 1899 i Sundsvalls Gustaf Adolf [3].
Son till Per Isak Söderbaum och Charlotta Margareta Pousette.

Från Långsele sn 1869.
1869-73: Bokhållare på Matfors bruk, Tuna sn, Medelpad.
1873-83: Bonde i Vattjom No. 3, Tuna sn, Medelpad.
1883-86: Bonde i Bällsta No. 2, Tuna sn, Medelpad.
1886-90: Inspektor på Alviks sågverk, Alnö sn, Medelpad.
1890-94: Disponent på Alviks sågverk, Alnö sn, Medelpad.
1894-99: Syssloman på Sundsvalls lasarett, Sundsvalls Gustaf Adolf, Medelpad (bor på Köpmannagatan 40).

Gift 14 augusti 1873 med

AMANDA MARIA KRISTINA BLOMQVIST

Född 2 mars 1845 i Säbrå sn, Ångermanland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Ursprung okänt.

Barn

VILHELM ALBIN SÖDERBAUM
Född 12 november 1876 i Tuna sn, Medelpad [hfl]. Död 5 juni 1940 i Stockholm Engelbrekt [SDB].
Flyttar från Sundsvall till Västerås i november 1908.
Flyttar sedan 1911 från Västerås till Göteborg, för att senare samma år flytta till Stockholm Hedvig Eleonora.
Ingenjör. Gift.
Vidare öden okända.

PER IVAR SÖDERBAUM
Född 1879 i Tuna sn, Medelpad [internet]. Död 1879 i Tuna sn, Medelpad [internet].

GUNHILD MARIA SÖDERBAUM
Född 16 juni 1881 i Tuna sn, Medelpad [hfl]. Död 2 juli 1881 i Tuna sn, Medelpad [hfl].

IVAR GÖSTA SÖDERBAUM
Född 15 januari 1885 i Tuna sn, Medelpad [hfl]. Död 14 februari 1885 i Tuna sn, Medelpad [hfl].

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
Gustaf Vilhelm Albert Söderbaum
1869-73: Tuna AI:13 (Matfors) Bild 351 (AID: v122780.b351.s344 Öppna, NAD: SE/HLA/1010212)
Gustaf Vilhelm Albert & Amanda Maria Kristina
1873-76: Tuna AI:13 (Wattjom) Bild 268 (AID: v122780.b268.s261 Öppna, NAD: SE/HLA/1010212)
1877-83: Tuna AI:14b (Wattjom) Bild 20 (AID: v122782.b20.s374 Öppna, NAD: SE/HLA/1010212)
1883-86: Tuna AI:14a (Bällsta) Bild 78 (AID: v122781.b78.s71 Öppna, NAD: SE/HLA/1010212)
1886-94: Alnö AI:10b (Ahlvik) Bild 215 (AID: v120826.b215.s809 Öppna, NAD: SE/HLA/1010002)

Generation 6
Per Söderbaum

Albrekt Stare var Per Söderbaums morfars farmors morfar

PER SÖDERBAUM

Född 3 oktober 1841 i Rö sn, Uppland [1]. Död 11 juli 1911 i Falun, Dalarna [internet].
Son till Henrik Vilhelm Söderbaum och Sofia Jakobina Pousette.

Student 13 maj 1859 i Gävle. Med. kand. 1864. Med. lic. 1868. Med. Dr. 1877.
Distriksläkare i Dannemora 1868-74. Lasarettsläkare i Eskilstuna 1874-82. Överläkare vid Falu länslasarett 1882-97.
Ensam överläkare vid lasarettets kirurgiska avdelning 1897-1906.
Medicinsk författare.
Källa [I].

Gift 1:a gången 10 oktober 1873 med

ANNA VILHELMINA BERONIUS

Född 11 mars 1848 i Falun, Dalarna [hfl]. Död 1 januari 1875 i Eskilstuna Kloster och Fors, Södermanland [hfl].
Avled i sviterna efter förlossningen av sonen Vilhelm Viktor.
Ursprung okänt.

Gift 2:a gången 21 augusti 1879 med

INGRID MARIA JOHANNA KÜSEL

Född 4 augusti 1854 i Falun Kristine, Dalarna [hfl]. Död 14 februari 1891 i Falun Kristine, Dalarna [hfl].
Ursprung okänt.

Gift 3:e gången 21 april 1896 med

ANNA MARIA MAGDALENA FRUNK

Född 12 november 1873 i Munktorp, Västmanland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Ursprung okänt.

Barn i första äktenskapet

VILHELM VIKTOR SÖDERBAUM
Född 24 december 1874 i Eskilstuna Kloster och Fors, Södermanland [1]. Död 27 februari 1962 i Tällberg, Leksands sn, Dalarna [SDB].
Gift, änkling 29 maj 1946.
Löjtnant i reserven, bataljonsläkare.
Vidare öden okända.

Barn i andra äktenskapet

KARL FREDRIK SÖDERBAUM
Född 31 juli 1880 i Eskilstuna Kloster och Fors, Södermanland [hfl]. Död 24 mars 1947 i Stockholm Kungsholmen [SDB].
Civilingenjör.
Verkställande direktör för Svenska Elektriska Matrialkontrollanstalten 1935-19xx.
Gift 11 juli 1906 med Elsa Anna Maria Norbeck. Fyra barn kända.

SOFIA KATARINA SÖDERBAUM
Född 17 april 1882 i Eskilstuna Kloster och Fors, Södermanland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Till Linköpings domkyrkoförsamling 1908 (förmodligen gift där).
Vidare öden okända.

ANNI CHARLOTTA SÖDERBAUM
Född 9 januari 1888 i Falun Kristine, Dalarna [hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

Barn i tredje äktenskapet

PER HENRIK SÖDERBAUM
Född 24 februari 1897 i Falun Kristine, Dalarna [hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

KARL EMIL SÖDERBAUM
Född 23 april 1898 i Falun Kristine, Dalarna [hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

BRITA MARIA SÖDERBAUM
Född 30 oktober 1902 i Falun Kristine, Dalarna [hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
Per Söderbaum
1868-70: Film AI:19 (Grufvan) Bild 139 (AID: v124265.b139.s132 Öppna, NAD: SE/ULA/10250)
Per Söderbaum, med hustru från 1873
1871-74: Film AI:20 (Grufvan) Bild 192 (AID: v124266.b192.s188 Öppna, NAD: SE/ULA/10250)
1874-78: Eskilstuna Kloster och Fors AIb:22 (3dje Roten, gården no 56) Bild 167 (AID: v54769.b167.s164 Öppna, NAD: SE/ULA/10226)
1879-82: Eskilstuna Kloster och Fors AIb:28 Bild 346 (AID: v54775.b346.s1066 Öppna, NAD: SE/ULA/10226)
1882-83: Falu Kristine AI:31 (Lallarfvet) Bild 133 (AID: v129807.b133.s101 Öppna, NAD: SE/ULA/11441)
1884-93: Falu Kristine AI:35 (Lallarfvet) Bild 167 (AID: v129811.b167.s137 Öppna, NAD: SE/ULA/11441)
1894-1900: Falu Kristine AI:40 (Lallarfvet) Bild 178 (AID: v129816.b178.s145 Öppna, NAD: SE/ULA/11441)
1900-06: Falu Kristine AIIa:1 (Lallarfvet) Bild 2090 (AID: v129820.b2090.s176 Öppna, NAD: SE/ULA/11441)
1906-09: Falu Kristine AIIa:1 (Serstorp) Bild 3100 (AID: v129820.b3100.s277 Öppna, NAD: SE/ULA/11441)

Generation 6
Abigail Schönhoff

Albrekt Stare var Abigail Schönhoffs farfars farmors morfar

ABIGAIL SCHÖNHOFF

Född 12 juli 1826 i Långsele sn, Ångermanland [1]. Död 21 augusti 1902 i Omnäs, Resele sn, Ångermanland [3].
Dotter till Johan Fredrik Schönhoff och Brita Flodin.

Kallas utfattig redan året efter mannens död.

Gift 28 juni 1859 i Långsele sn, Ångermanland [2], med

ANDERS OMBERG

Född 11 september 1827 i Omnäs, Resele sn, Ångermanland [1]. Död 19 juni 1863 i Omnäs, Resele sn, Ångermanland [3].
Död och begraven i Nora sn.
Son till bonden Hans Omberg och hans hustru Anna Eriksdotter.

Barn

ANNA JOHANNA OMBERG
Född 27 februari 1861 i Omnäs, Resele sn, Ångermanland [1]. Död 3 januari 1940 i Resele sn, Ångermanland [SDB].
Piga på diverse orter.
Död ogift och barnlös.

ANDERS JOHAN OMBERG
Född 20 maj 1862 i Omnäs, Resele sn, Ångermanland [1]. Död 28 december 1913 i Resele sn, Ångermanland [SDB].
Arbetare. Kallas senare för målare.
Död ogift och barnlös.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
Fr.o.m. juli 1863 Abigail med barnen ensam
1862-71: Resele AI:8 (Omnäs) Bild 156 (AID: v122136.b156.s146 Öppna, NAD: SE/HLA/1010161)
1882-91: Resele AI:10 (Omnäs) Bild 142 (AID: v122138.b142.s129 Öppna, NAD: SE/HLA/1010161)
1892-1901: Resele AI:11 (Omnäs) Bild 197 (AID: v122139.b197.s179 Öppna, NAD: SE/HLA/1010161)
1902: Resele AIIa:1a (Omnäs) Bild 2650 (AID: v122140.b2650.s253 Öppna, NAD: SE/HLA/1010161)

Generation 6
Nils Johan Schönhoff

Albrekt Stare var Nils Johan Schönhoffs farfars farmors morfar

NILS JOHAN SCHÖNHOFF

Född 28 maj 1828 i Hamre, Långsele sn, Ångermanland [1]. Dödsdatum okänt.
Son till Johan Fredrik Schönhoff och Brita Flodin.

Torpare i Hamre, Långsele sn, Ångermanland.

Gift 3 maj 1853 i Långsele sn, Ångermanland [2], med

ANNA HANSDOTTER

Född 11 juni 1821 i Nordsjö, Långsele sn, Ångermanland [1]. Död 21 juni 1875 i Hamre, Långsele sn, Ångermanland [3].
Dotter till bonden Hans Larsson och hans hustru Kristina Östensdotter.

Barn

JOHANNA KRISTINA SCHÖNHOFF
Född 15 februari 1853 [ÅCD]. Död 17 december 1887 i Undrom, Boteå sn, Ångermanland [ÅCD].
Gift med torparen Erik Nilsson.
Se Familj VII:xx.

HANS FREDRIK SCHÖNHOFF
Född 1854 [hfl]. Död 1868 [hfl].
Vidare öden okända.

MÄRTA MARGARETA SCHÖNHOFF
Född 1 mars 1856 i Långsele sn, Ångermanland [ÅCD]. Dödsdatum okänt.
Gift med fabriksarbetaren Anders Andersson.
Se Familj VII:xx.

ANNA MATILDA SCHÖNHOFF
Född 13 februari 1862 i Långsele sn, Ångermanland [ÅCD]. Dödsdatum okänt.
Gift med fabriksarbetaren Karl Petter Ekman.
Se Familj VII:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Generation 6
Sara Johanna Sjödin

Albrekt Stare var Sara Johanna Sjödins morfars farmors morfar

SARA JOHANNA SJÖDIN

Född 31 augusti 1832 i Ed sn, Ångermanland [1]. Död 11 september 1885 i Långsele, Långsele sn, Ångermanland [3].
Dotter till Per Sjödin och Charlotta Schönhoff.

Gift 17 juli 1859 i Nora sn, Ångermanland [2], med

JONAS NYBERG

Född 17 februari 1833 i Yttered, Skog sn, Ångermanland [1]. Död 16 januari 1909 i Undrom, Boteå sn, Ångermanland [3].
Son till båtsmannen Lars Klockare och hans hustru Anna Magdalena Johansdotter.

Urmakare.

Det är något skumt med detta giftermål. I husförhörlängden tas det inte alls upp! Där står sonen Jonas Fredrik som oäkta. Sara Johanna bor kvar hos föräldrarna och flyttar så småningom till Långsele som piga. Men i vigselboken står det i pränt! Hmmm ...

Jonas "omgift" (?) med Sara Johannas syster Karolina Charlotta Sjödin, se nedan.

Barn

JONAS FREDRIK NYBERG
Född 1859 [hfl]. Död 1861 [hfl].

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Generation 6
Karolina Charlotta Sjödin

Albrekt Stare var Karolina Charlotta Sjödins morfars farmors morfar

KAROLINA CHARLOTTA SJÖDIN

Född 26 oktober 1838 i Ed sn, Ångermanland [1]. Död 20 juli 1924 i Undrom, Boteå sn, Ångermanland [3].
Dotter till Per Sjödin och Charlotta Schönhoff.

Gift 1 december 1861 i Sundsvall, Gustav Adolfs församling, Medelpad [2], med

JONAS NYBERG

Född 17 februari 1833 i Yttered, Skog sn, Ångermanland [1]. Död 16 januari 1909 i Undrom, Boteå sn, Ångermanland [3].
Son till båtsmannen Lars Klockare och hans hustru Anna Magdalena Johansdotter.

Urmakare.
Flyttar till Sundsvall från Nora sn 17 oktober 1861 [4]. Flyttar till Boteå sn 18 mars 1879 [4].

Barn

ANNA VIKTORIA LOVISA NYBERG
Född 20 oktober 1863 i Sundsvalls Gustafs Adolf, Medelpad [1]. Död 8 juli 1953 i Östersund [x].
Sömmerska.
Se Familj VII:xx.

HILMA MARIA KAROLINA NYBERG
Född 18 december 1867 i Sundsvalls Gustafs Adolf, Medelpad [hfl]. Död 1950 [hfl].
Vidare öden okända.

OLIVIA JOSEFINA TERESIA NYBERG
Född 20 januari 1871 i Nora sn, Ångermanland [hfl]. Död 1930 [hfl].
Får en son utom äktenskapet (fader okänd), William Nyberg f. 28 maj 1902 i Undrom, Boteå sn.
Vidare öden okända.

FREDRIK NATANAEL NYBERG
Född 19 september 1873 i Nora sn, Ångermanland [hfl]. Död 1947 [hfl].
Smed i Gudmundrå?
Vidare öden okända.

PER AXEL ALBERT NYBERG
Född 21 april 1877 i Sånga sn, Ångermanland [hfl]. Död 1941 [hfl].
Till Stöde i augusti 1900.
Vidare öden okända.

BROR ALGOT CHRISTER NYBERG
Född 30 mars 1884 i Boteå sn, Ångermanland [hfl]. Död 1964 [hfl].
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1886-95: Boteå AI:10 (Undrom) Bild 264 (AID: v121133.b264.s248 Öppna, NAD: SE/HLA/1010022)
1895-99: Boteå (Y) AIIa:1 (Undrom) Bild 2610 (AID: v121134.b2610.s256 Öppna, NAD: SE/HLA/1010022)
1900-12: Boteå (Y) AIIa:2 (Undrom) Bild 3000 (AID: v121135.b3000.s285 Öppna, NAD: SE/HLA/1010022)

Familj VI:x
Generation 6
Eva Eugenia Kristina Skog

Albrekt Stare var Eva Eugenia Kristina Skogs morfars mormors farfar

EVA EUGENIA KRISTINA SKOG

Född 13 juli 1852 i Piteå, Norrbotten [1]. Död 12 augusti 1925 i Ytterstfors, Byske sn, Västerbotten [3].
Dotter till Lars Olof Skog och Sofia Margareta Braun.

Gift 22 augusti 1876 med

DANIEL ÅSELL

Född 15 augusti 1848 i Ålsta, Torp sn, Ångermanland [1]. Död 21 mars 1924 i Ytterstfors, Byske sn, Västerbotten [3].
Son till bonden Jöns Jönsson och hans hustru Sigrid Pålsdotter.
Att han tar namnet Åsell visas av hfl Torp.

Klockare, folkskollärare och organist i Byske sn (Västerbotten).

Barn

MARIA SOFIA ÅSELL
Född 22 maj 1877 i Byske sn, Västerbotten [hfl]. Död 25 december 1918 i Gävle Heliga Trefaldighet, Gästrikland [3].
Gift 1912 med bryggmästaren Karl Johan Gottfrid Friman.
Se Familj VII:xx.

ANNA EUGENIA ÅSELL
Född 7 oktober 1878 i Byske sn, Västerbotten [hfl]. Dödsdatum okänt.
År hushållerska åt inspektor Harald Markström från 1904 till 1920. Först i Åbyn till 1908, sedan vid Brännfors sågverk.
Är två år i Råneå, flyttar sedan hem till föräldrahemmet 1922.
Flyttar efter moderns död till Skellefteå stad (oktober 1926).
Vidare öden okända.

GUNNAR DANIEL ÅSELL
Född 17 mars 1880 i Byske sn, Västerbotten [hfl]. Död 6 juni 1964 i Skellefteå, Västerbotten [SDB].
Fabrikör.
Gift 1908 med Ester Maria Lindgren.
Se Familj VII:xx.

KARL HUGO ÅSELL
Född 3 januari 1882 i Byske sn, Västerbotten [hfl]. Död 1 augusti 1956 i Lycksele, Västerbotten [SDB].
Tapetserare.
Gift 1914 med Helena Kristina Åström.
Se Familj VII:xx.

VILHELM RUDOLF ÅSELL
Född 18 december 1883 i Byske sn, Västerbotten [hfl]. Död 16 maj 1967 i Arjeplog, Lappland [SDB].
Kronojägare.
Gift 1922 med Dagny Kristina Kornelia Karlman.
Se Familj VII:xx.

ERIK RAGNAR ÅSELL
Född 12 januari 1886 i Byske sn, Västerbotten [hfl]. Död 19 augusti 1957 i Strängnäs, Södermanland [SDB].
Kassör.
Gift 1921 med Ester Teresia Andersson.
Se Familj VII:xx.

PER HENRIK ÅSELL
Född 3 mars 1888 i Byske sn, Västerbotten [hfl]. Död 7 juni 1927 i Skellefteå, Västerbotten [SDB].
Snickare.
Gift 1918 med Tyra Karolina Lindgren.
Se Familj VII:xx.

GEORG ENGELBREKT ÅSELL
Född 20 april 1890 i Byske sn, Västerbotten [hfl]. Död 6 mars 1924 i Byske, Byske sn, Västerbotten [3].
Biografägare i Byske.
Gift 1922 med sjuksköterskan Greta Elisabet Lindqvist.
Se Famillj VII:xx.

RAGNHILD CELINA VILHELMINA ÅSELL
Född 30 september 1892 i Byske sn, Västerbotten [hfl]. Död 6 september 1896 i Byske sn, Västerbotten [hfl].

SVEN JOHAN ÅSELL
Född 17 november 1894 i Byske sn, Västerbotten [hfl]. Död 4 juni 1965 i Flen, Södermanland [SDB].
Bokhållare.
Gift 1926 med Göta Linnea Frisk.
Se Familj VII:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1892-97: Byske (AC) AI:3a (Byske) Bild 286 (AID: v139139.b286.s281 Öppna, NAD: SE/HLA/1010026)
1898-1904: Byske (AC) AIIa:2 (Ytterstfors) Bild 3550 (AID: v139142.b3550.s750 Öppna, NAD: SE/HLA/1010026)
1905-14: Byske (AC) AIIa:7 (Ytterstfors) Bild 1440 (AID: v139147.b1440.s939 Öppna, NAD: SE/HLA/1010026)
1914-24: Byske (AC) AIIa:12 (Ytterstfors) Bild 1560 (AID: v212605.b1560.s951Öppna, NAD: SE/HLA/1010026)
1925-26: Byske (AC) AIIa:17 (Ytterstfors) Bild 2040 (AID: v212616.b2040.s996 Öppna, NAD: SE/HLA/1010026)

Generation 6
Hugo Bernhard Maximinus Åström

Albrekt Stare var Hugo Åströms morfars mormors farfar

HUGO Bernhard Maximinus ÅSTRÖM

Född 1851 [folkräkningen]. Död 28 mars 1910 [SDB, hustruns notis].
Son till Carl Johan Åström och Maria Desideria Hybenette.

Kallas för skådespelare i folkräkningen 1890. Kallas för artist i föräldrarnas bouppteckning 1891.

Vidare öden okända.

Gift med

ANNA CHARLOTTA BERNHARDINA LEUFSTADIUS

Född 15 oktober 1855 i Stockholm, Maria Magdalena församling [1]. Död 10 oktober 1934 i Göteborgs Haga församling [SDB].
Dotter till järnarbetaren Viktor Bernhard Leufstadius och hans hustru Anna Kristina Lindqvist.

Kallas för danslärarinna i folkräkningen 1890.
Vid sin död bosatt på Haga Kyrkogata 1/Vasagatan i Göteborgs Haga församling [SDB].

Inga barn kända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Generation 6
Jarl Angantyr Napoleon Hybennet

Albrekt Stare var Napoleon Hybennets farfars mormors farfar

Jarl Angantyr NAPOLEON HYBENNET

Född 10 juli 1844 i Vänersborg, Västergötland [1]. Död 1918 [familysearch.com].
Son till Karl Johan Oskar Hybennet och Lovisa Lundgren.

Tandläkare.
Nämnd i moderns bou från januari 1858, anges då vara 13 år. Nämnd även i faderns bou 1873 och kallas då tandläkare.

Emigrerat till U.S.A., dock okänt när.
Bor i Worcester, Massachusetts.
Vidare öden okända.

Gift med

GUSTAVA NN

Född i april 1852 [US Census 1900]. Död 1920 [familysearch.com].

Inga barn kända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Generation 6
Bertrand Baptist Ansgarius Hybennet

Albrekt Stare var Bertrand Baptist Ansgarius Hybennets farfars mormors farfar

BERTRAND BAPTIST ANSGARIUS HYBENNET

Född 10 mars 1846 i Vänersborg sn, Västergötland [1]. Död 1931 i Frankrike [internet].
Son till Karl Johan Oskar Hybennet och Lovisa Lundgren.

Elev hos sin fader, tandläkaren C. O. J. Hybennet 1860 i Göteborg. Praktiserade hos tandläkare i Tyskland 1866-1867. I Paris 1867-1872. Kirurgiskt biträde vid ambulanserna under fransk-tyska kriget 1870-1871. Hoftandläkare hos Shahen av Persien 1872-1907. Legitim svensk tandläkare från 1891.
Källa: Svenskt porträttgalleri / XXIV:2. Tandläkare (biografier af John Wessler).

Flyttade 1914 till Frankrike där han sedermera dog 1931.

Läs mera om Bertrand Hybennet:

Etnografiiska museet | Svenskt Biografisk Lexikon

Gift första gången med

EMELIE PHILOMÉNE GRUX

Födelsedatum okänt. Död 1901.

Gift andra gången med

JASMIN MARGARETA MARIA VON RÜKERN

Född 1863 i Amsterdam, Nederländerna [folkräkningen 1910]. Dödsdatum okänt.

Inga barn kända i något av äktenskapen.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Generation 6
Hampus Hugo Herbert Hybennet

Albrekt Stare var Herbert Hybennets farfars mormors farfar

Hampus Hugo HERBERT HYBENNET

Född 21 juni 1850 i Lidköping, Västergötland [1]. Dödsdatum okänt.
Son till Karl Johan Oskar Hybennet och Lovisa Lundgren.

Nämnd i faderns bou 1873 och kallas då pianoarbetare bosatt i Boston, Nord-Amerika.

Kallas målare ("painter") i sonens dopnotis.

Emigrerat till U.S.A., naturaliserad amerikan 2 oktober 1871.
Bor i Norfolk, Massachusetts.
Vidare öden okända.

Gift 10 november 1873 i Boston, Suffolk, Massachusetts, U.S.A. [familysearch.com] med

LOUISE JOHNSON

Födelse- och dödsdatum okända.
Anges född i Sverige i sonens dopnotis.
Dotter till Richard Johnsson och hans hustru Anna.

Barn

CHARLES HENRY HYBENNET
Född 16 maj 1878 i Randolph, Norfolk, Massachusetts, U.S.A. [familysearch.org]. Död 20 augusti 1879 i Randolph, Norfolk, Massachusetts, U.S.A. [familysearch.org].

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Generation 6
Herman Olof Fredrik Swartz

Albrekt Stare var Herman Olof Fredrik Swartz mormors farmors morfar

HERMAN Olof Fredrik SWARTZ

Född 29 november 1855 i Masungnen, Gnarp sn, Hälsingland [1]. Död 4 mars 1927 i Strömbacka bruk, Bjuråker sn, Hälsingland [4].
Son till Karl Olof Herman Swartz och Anna Maria Lönner.

Kallar sig "Herman" vilket visar sig av den fullmakt han skriver till brodern inför faderns bouppteckning [6].
Bokhållare, senare bokförare vid Strömbacka bruk, Bjuråker sn, Hälsingland.

Gift 27 oktober 1893 i Bjuråker sn, Hälsingland [2], med

EVA ULRIKA MALMGREN

Född 24 december 1856 i Strömbacka, Bjuråker sn, Hälsingland [1]. Död 26 maj 1941 i Strömbacka bruk, Bjuråker sn, Hälsingland [4].
Dotter till skräddaren Anders Fredrik Malmgren och hans hustru Amalia Eufrosyne Backman.

Inga barn kända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Generation 6
Sigfrida Swartz

Albrekt Stare var Sigfrida Swartz farfars mormors farfar

SIGFRIDA SWARTZ

Född 23 maj 1855 [rotemansarkivet]. Död 28 juli 1911 i Furusund, Blidö sn, Uppland [3].
Dotter till Edvard Mauritz Swartz och Rosa Adolfina Clementina Fehrnström.

Gift 8 december 1884 i Stockholm, Hovförsamlingen [2], med

EDVARD EVERS

Född 12 maj 1853 i Uddevalla [Wikipedia]. Död 22 oktober 1919 i Norrköping, Norra församlingen, Östergötland [Wikipedia].
Son till stadskassören Per Emil Evers och hans hustru Matilda Nordström.

Omgift 12 september 1914 med Karin Matilda Swartling, f. 7 juli 1877 i Norrköping (Olai), dotter till disponenten, talmannen i riksdagens andra kammare konsul Frans Johan Axel Swartling och Mathilda Charlotta Ståhlbom.

Präst, författare och samlare, vars mest kända verk förmodligen är texten till sången "Jul, jul, strålande jul".
Edvard var komminister i Adolf Fredriks församling i Stockholm 1884-1892. Kyrkoherde i Norrköpings norra församling (nuvarande Matteus församling) från 1892 fram till sin död 1919.

Läs mer om Edvard Evers på:

Wikipedia | Svenskt Biografiskt Lexikon

Inga barn kända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Generation 6
Hilda Margareta Schlytern

Albrekt Stare var Hilda Margareta Schlyterns farfars mormors farfar

HILDA Margareta SCHLYTERN

Född 16 februari 1848 i Boden, Överluleå sn, Norrbotten [1]. Död [internet].
Dotter till Carl Otto Schlyter och hans hustru Anna Sofia Sjöding.

Gift 10 februari 1881 i Överluleå sn, Norrbotten [2], med

LARS OLOF EKMARK

Född 27 augusti 1842 i Gemträsk, Överluleå sn, Norrbotten [1]. Död 4 december 1887 i Överluleå sn, Norrbotten [3].
Son till bonden Nils Peter Uddström och hans hustru Brita Maja Andersdotter.

Sågverksägare för Skogåns sågverk, Överluleå sn, Norrbotten.
Var bokhållarelev 1865-69, flyttar sedan till Råneå. Kom tillbaka från Råneå i november 1872 som ägare till sågen. Förmodligen köpte han sågen av sin blivande svärfar eftersom han gifte sig med dottern Hilda drygt 8 år senare.

Barn

KARL OLOF EKMARK
Född 13 maj 1882 i Skogsån, Överluleå sn, Norrbotten [1]. Död 2 maj 1888 i Skogsån, Överluleå sn, Norrbotten [3].

SOFIA KRISTINA EKMARK
Född 7 november 1883 i Skogsån, Överluleå sn, Norrbotten [1]. Död 23 juni 1969 i Kalix, Nederkalix sn, Norrbotten [SDB].
Bodde på samma adress som brodern Leo Otto vid sin död.
Rikstelefonist.
Död ogift och barnlös.

LEO OTTO EKMARK
Född 26 januari 1886 i Skogsån, Överluleå sn, Norrbotten [1]. Död 24 juni 1966 i Kalix, Nederkalix sn, Norrbotten [SDB].
Kontraktsprost och kyrkoherde i Töre församling.
Död ogift och barnlös.

AGNES MARGARETA EKMARK
Född 29 november 1887 i Skogsån, Överluleå sn, Norrbotten [1]. Död 28 augusti 1956 i Kalix, Nederkalix sn, Norrbotten [SDB].
Folkskollärarinna.
Död ogift och barnlös.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
Lars Olof Ekmark ensam
1872-73: Överluleå AI:5a (Skogsåns såg) Bild 66 (AID: v138918.b66.s55 Öppna, NAD: SE/HLA/1010250)
Lars Olof Ekmark ensam fram till 1881, därefter familjen
1874-83: Överluleå AI:6a (Skogsåns såg) Bild 97 (AID: v138921.b97.s88 Öppna, NAD: SE/HLA/1010250)
1884-88: Överluleå AI:7a (Skogsåns såg) Bild 96 (AID: v138924.b96.s82 Öppna, NAD: SE/HLA/1010250)

Generation 6
Carl (Charles) Erik Schlytern

Albrekt Stare var Carl Erik Schlyterns farfars mormors farfar

CARL (CHARLES) ERIK SCHLYTERN

Född 17 januari 1853 [hfl]. Död 10 november 1936 i Cook County, Illinois, U.S.A. [internet].
Son till Carl Otto Schlyter och hans hustru Anna Sofia Sjöding.

Emigrerade 20 juli 1871 till Nordamerika [hfl].

Gift 1:a gången 1880 med

KARIN STIBOLT

Född 1858 [internet]. Dödsdatum okänt.
Dotter till kapten Stibolt.

Gift 2:a gången 1889 med

EDITH G. ISBELL

Född 29 maj 1866 i Barrington, Illinois, U.S.A. [internet]. Död 9 november 1955 i Chicago, Cook County, Illinois, U.S.A. [internet].
Dotter till Edgar Isbell och hans hustru May E. Coye.

Barn i det andra äktenskapet

CHARLES SCHLYTERN
Född 12 mars 1890 i Cook County, Illinois, U.S.A. [internet]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

ALLAN H. SCHLYTERN
Född 3 november 1893 i Cook County, Illinois, U.S.A. [internet]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Generation 6
John Gustaf Schlytern

Albrekt Stare var John Gustaf Schlyterns farfars mormors farfar

JOHN GUSTAF SCHLYTERN

Född 7 oktober 1863 [hfl]. Död 1928 i Howard County, Nebraska, U.S.A. [internet].
Son till Carl Otto Schlyter och hans hustru Anna Sofia Sjöding.

Läs mer om John Gustaf Schlyter:

"COMPENDIUM OF HISTORY, REMINISCENCE AND BIOGRAPHY OF NEBRASKA" (NEGenWeb Project)

Gift med

MARY KJERSTIN ERICKSON

Född 1869 i Danmark. [internet]. Död 28 juni 1967 i Howard County, Nebraska, U.S.A. [internet].
Ursprung okänt.

Barn

EDITH K. S. SCHLYTERN
Född 8 februari 1892 i Dannebrog, Howard County, Nebraska, U.S.A. [internet]. Död 1979 i Boulder, Colorado, U.S.A. [internet].
Vidare öden okända.

CHRISTIAN OTTO SCHLYTERN
Född 1895 i Nebraska, U.S.A. [internet]. Död 21 januari 1978 i Tehama County, California, U.S.A. [internet].
Gift med Emilia Emma (f 26 april 1908 i Ceresco, Saunders County, Nebraska, U.S.A.).
Vidare öden okända.

HELEN LYDIA CAROLINE SCHLYTERN
Född 3 november 1899 i Dannebrog, Howard County, Nebraska, U.S.A. [internet]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

CHARLES E. SCHLYTERN
Född 1902 i Nebraska, U.S.A. [internet]. Död 13 maj 1966 Howard County, Nebraska, U.S.A. [internet].
Gift med Viola Aurora (f. 21 december 1904).
Vidare öden okända.

LEONARD G. SCHLYTERN
Född 1910 i Nebraska, U.S.A. [internet]. Död 17 januari 1984 i San Mateo, California, U.S.A. [internet].
Gift med Clara Ada (f. 24 december 1914).
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Generation 6
Gustaf Einar Prytz

Albrekt Stare var Gustaf Einar Prytz morfars farfars morfar

GUSTAF EINAR PRYTZ

Född 8 februari 1871 i Göteborg [hfl]. Dödsdatum okänt.
Son till sjökaptenen Carl Vilhelm Prytz och hans hustru Fanny Bäck.

Gift 1820 med

SIGNE DOROTEA JOHANSSON

Född 13 september 1880 i Bälinge sn, Uppland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Ursprung okänt.

Barn

ASTRID MARGARETA PRYTZ
Född 1 oktober 1903 i Hol sn, Västergötland [hfl]. Död 5 januari 1986 i Göteborgs S:t Pauli [SDB].
Sjuksköterska.
Gift 1946 med Karl Oskar Danné (1890-1967).
Vidare öden okända.

INGRID MARIA PRYTZ
Född 9 november 1906 i Hol sn, Västergötland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Gift 1938 med hemmansägaren Nils Henning Nilsson (1902-19xx).
En son känd.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
Gustaf Einar ensam fram till 1902, därefter familjen.
1899-1912: Hol (P) AIIa:1 (Hallestorp) Bild 1620 (AID: v199274.b1620.s148 Öppna, NAD: SE/GLA/13213)
1913-29: Hol (P) AIIa:2 (Hallestorp) Bild 800 (AID: v199275.b800.s70 Öppna, NAD: SE/GLA/13213)

Generation 6
Jane Harriette Prytz

Albrekt Stare var Jane Harriette Prytz morfars farfars morfar

JANE HARRIETTE PRYTZ

Född 29 augusti 1874 i Göteborg [hfl]. Död 18 september 1957 i Stockholms Engelbrekt [SDB].
Dotter till sjökaptenen Carl Vilhelm Prytz och hans hustru Fanny Bäck.

Gift 21 juni 1897 i Skara stadsförsamling, Västergötland [2], med

RICHARD TEODOR TIMBERG

Född 21 april 1870 i Forshem sn, Västergötland [hfl]. Död 13 oktober 1965 i Stockholms Engelbrekt [SDB].
Son till kontraktsprosten Anders Timberg och hans hustru Sofia Dorotea Kullberg.

Gymnastikdirektör, utbildade sig senare till läkare i England.

Får tillstånd att utvandra 25 april 1902. 9 maj samma år flyttar familjen till England.
Notera dock att dottern Elsa Margareta är född redan i maj 1901 i Reading, England.

Inskriven vid GCI i Stockholm 1890. Gymnastikdirektörsexamen 1893.
Inskriven 1905 vid Medical School of St. Mary's Hospital i London.
Inskriven 1906 vid Medical School of St. Thomas' Hospital i London.
Engelsk läkarexamen 1910.
Utnämnd 1906 till direktör för Sjukgymnastiska avdelningen vid St. Thoma's Hospital i London, och till överläkare för samma avdelning 1911.
Egen sjukgymnastisk praktik i Reading från 1893, i London från 1911 och Eton College 1908-19.
Källa: Skara högre allm. läroverks lärjungar. Åren 1870-1910.

Barn

ELSA MARGARETA TIMBERG
Född 21 maj 1901 i Reading, England [hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

ANDERS RIKARD VILHELM TIMBERG
Född 2 juni 1905 [internet]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

KARIN SIGRID TIMBERG
Född 11 juni 1909 [internet]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1897-1902: Forshem (R) AIIa:1 (Prestgården) Bild 29 (AID: v168774.b29.s16 Öppna, NAD: SE/GLA/13120)

Generation 7

Generation 7
Kristina Vilhelmina Lingmark

Albrekt Stare var Kristina Vilhelmina Lingmarks mormors morfars mormors far

KRISTINA VILHELMINA LINGMARK

Född 28 december 1843 i Vrena kvarngård, Nykyrka sn, Södermanland [1]. Död 29 oktober 1938 i Uppsala, Domkyrkoförsamlingen, Uppland [3].
Dotter till Edvard Albin Lingmark och Kristina Sofia Widberg.

När övriga familjen (fadern, styvmodern och 4 syskon) 20 oktober 1862 flyttar från Fällnäs (Sorunda sn) till Dalby sn så flyttar Kristina Vilhelmina till Vittinge (Kuddby sn). Hon är skriven som "Demoiselle" på Vittinge hos Anders Magnus Botvidsson och hans hustru Karolina Margareta Jonsson fram till 1865 då hon flyttar till Norrköping.

Flyttar som nybliven änka i oktober 1884 från Södertälje till Ukna sn i Småland.
Flyttar i november 1888 från Västervik till Överums bruk i Ed sn där föräldrarna bor.
Kommer till Uppsala i september 1895 från Ed sn.

Gift 1875 med

JOHAN GUSTAF GUSTAFSSON

Född 1 augusti 1834 i Läby sn, Uppland [hfl]. Död 27 mars 1884 i Södertälje, Södermanland [hfl].
Ursprung okänt.

Vidare öden okända.

Inga barn kända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1883-84: Södertälje AI:23 (1ste östra kv., gården No 19) Bild 45 (AID: v91247.b45.s41 Öppna, NAD: SE/SSA/1572)
Änkan Kristina Vilhelmina
1887-88: Västervik AI:73 Bild 245 (AID: v24493.b245.s240 Öppna, NAD: SE/VALA/00443)
1888: Västervik AI:81 Bild 318 (AID: v24501.b318.s307 Öppna, NAD: SE/VALA/00443)
1895-96: Uppsala domkyrkoförsamling AIac:12 (Ladu No 2a, Skolg 24, Svartmang 4) Bild 20 (AID: v126560.b20.s15 Öppna, NAD: SE/ULA/11632)

Generation 7
Johanna Kristina Schönhoff

Albrekt Stare var Johanna Kristina Schönhoffs farfars farfars mormors far

JOHANNA KRISTINA SCHÖNHOFF

Född 15 februari 1853 [ÅCD]. Död 17 december 1887 i Undrom, Boteå sn, Ångermanland [ÅCD].
Dotter till Nils Johan Schönhoff och Anna Hansdotter.

Bor hos föräldrarna i Hamre (Långsele sn) till 1871. Flyttar därefter till Ed sn 1871-11-08 (besked nr 27).

Gift 24 juni 1878 med

ERIK NILSSON

Född 29 oktober 1849 i Sidensjö sn, Ångermanland [hfl]. Dödsdatum okänt.

Torpare i Undrom, Boteå sn, Ångermanland.

Barn

NILS OSKAR NILSSON
Född 10 juni 1879 i Boteå sn, Ångermanland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Skräddare.
Vidare öden okända.

MARGARETA KRISTINA ERIKSDOTTER
Född 23 juli 1880 i Boteå sn, Ångermanland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

ANNA MATILDA ERIKSDOTTER
Född 16 april 1882 i Boteå sn, Ångermanland [hfl]. Död 7 december 1882 i Boteå sn, Ångermanland [hfl].

HANNA EMILIA NILSSON
Född 15 juni 1884 i Boteå sn, Ångermanland [hfl]. Död 23 juli 1932 i Boteå sn, Ångermanland [SDB].
Blir år 1900 fosterdotter hos hemmansägaren i Stöndar no. 4 (Boteå sn) Per Persson Nordin och hans hustru Brita Lisa Nilsdr.
Gift 3 jun 1906 med Johan Solander (f. 1883, d. 1966).
Tre söner kända. Johan Helge (f. 1 nov 1905), Erik Oskar (f. 18 dec 1906) och Tor Petrus (f. 4 jul 1910). +4 ytterligare barn i nästa hfl ...
Vidare öden okända.

ALMA ZENOBIA ERIKSDOTTER
Född 30 oktober 1886 i Boteå sn, Ångermanland [hfl]. Död 14 april 1887 i Boteå sn, Ångermanland [hfl].

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1878-81: Boteå AI:9 (Undrom) Bild 180 (AID: v121132.b180.s169 Öppna, NAD: SE/HLA/1010022)
1881-85: Boteå AI:9 (Undrom) Bild 193 (AID: v121132.b193.s179c Öppna, NAD: SE/HLA/1010022)
Fr.o.m. 1887 änklingen med barnen
1886-94: Boteå AI:10 Bild 245 (AID: v121133.b245.s229 Öppna, NAD: SE/HLA/1010022)

Generation 7
Märta Margareta Schönhoff

Albrekt Stare var Märta Margareta Schönhoffs farfars farfars mormors far

MÄRTA MARGARETA SCHÖNHOFF

Född 1 mars 1856 i Långsele sn, Ångermanland [ÅCD]. Dödsdatum okänt.
Dotter till Nils Johan Schönhoff och Anna Hansdotter.

Bor hos föräldrarna i Hamre till 1872 då hon blir piga hos bonden Per Lundin i Hamre. Flyttar sedan 1873-11-03 (besked nr 23) till Hellgum sn.
Är piga i Västra Gransjö fram till giftermålet 1880. Får en son och en dotter utom äktenskapet 1876-79.

Gift 24 juni 1880 [hfl] med

ABRAHAM ANDERSSON

Född 20 oktober 1854 i Helgum sn, Ångermanland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Ursprung okänt.

Arbetare.

Märta Margaretas barn utom äktenskapet

ANDERS JOHAN SCHÖNHOFF
Född 22 februari 1876 i Hellgum sn, Ångermanland [hfl]. Död 30 maj 1878 i Hellgum sn, Ångermanland [hfl].

ALMA MARGARETA SCHÖNHOFF
Född 22 maj 1879 i Hellgum sn, Ångermanland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

Barn med Abraham Andersson

HAMPUS ANDERSSON
Född 28 juni 1881 i Hellgum sn, Ångermanland [hfl]. Död 27 juli 1950 i Långsele sn, Ångermanland [SDB].
Gift, änkling 5 mars 1950.
Vidare öden okända.

ANNA MATILDA ANDERSSON
Född 18 januari 1884 i Långsele sn, Ångermanland [hfl]. Död 5 februari 1884 i Långsele sn, Ångermanland [hfl].

NILS ANDREAS ANDERSSON
Född 10 juli 1885 i Långsele sn, Ångermanland [hfl]. Död 12 november 1886 i Långsele sn, Ångermanland [hfl].

HANNA ANDERSSON
Född 4 januari 1888 i Långsele sn, Ångermanland [hfl]. Död 17 januari 1888 i Långsele sn, Ångermanland [hfl].

NILS ANDREAS ANDERSSON
Född 5 april 1890 i Långsele sn, Ångermanland [hfl]. Död 6 januari 1894 i Långsele sn, Ångermanland [hfl].

OSKAR ALBIN ANDERSSON
Född 1 mars 1893 i Långsele sn, Ångermanland [hfl]. Död 12 mars 1893 i Långsele sn, Ångermanland [hfl].

AXEL ANDERSSON
Född 30 maj 1894 i Långsele sn, Ångermanland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

ABRAHAM TEODOR ANDERSSON
Född 6 januari 1897 i Långsele sn, Ångermanland [hfl]. Död 26 juli 1964 i Hamre, Långsele sn, Ångermanland [ÅCD].
Vidare öden okända.

EJNAR PETRUS ANDERSSON
Född 12 juni 1898 i Långsele sn, Ångermanland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
Märta Margareta Schönhoff ensam
1874-78: Helgum (Y) AI:8 (West Gransjö) Bild 149 (AID: v121481.b149.s144 Öppna, NAD: SE/HLA/1010069)
Familjen från 1880
1878-81: Helgum (Y) AI:8 (West Gransjö) Bild 150 (AID: v121481.b150.s145 Öppna, NAD: SE/HLA/1010069)
1882-87: Helgum (Y) AI:9b (West Gransjö) Bild 161 (AID: v121483.b161.s447 Öppna, NAD: SE/HLA/1010069)
1887: Långsele (Y) AI:11a (Hamre) Bild 76 (AID: v121861.b76.s65 Öppna, NAD: SE/HLA/1010119)
1888-97: Långsele (Y) AI:12a (Hamre) Bild 108 (AID: v121863.b108.s93 Öppna, NAD: SE/HLA/1010119)

Generation 7
Anna Matilda Schönhoff

Albrekt Stare var Anna Matilda Schönhoffs farfars farfars mormors far

ANNA MATILDA SCHÖNHOFF

Född 13 februari 1862 i Långsele sn, Ångermanland [ÅCD]. Död 18 november 1937 i Undrom, Boteå sn, Ångermanland [SDB].
Dotter till Nils Johan Schönhoff och Anna Hansdotter.

Gift 4 augusti 1889 i Boteå sn, Ångermanland [2], med

KARL PETTER EKMAN

Född 26 februari 1854 i Boteå sn, Ångermanland [hfl]. Död 2 maj 1935 i Undrom, Boteå sn, Ångermanland [SDB].

Byggnadsarbetare.

Barn

NILS ADRIAN EKMAN
Född 3 april 1886 i Boteå sn, Ångermanland [hfl]. Död 6 mars 1898 i Boteå sn, Ångermanland [hfl].

MAGDA KATARINA EKMAN
Född 24 december 1889 i Boteå sn, Ångermanland [hfl]. Död 23 augusti 1890 i Boteå sn, Ångermanland [hfl].

KARL JOHAN EKMAN
Född 5 oktober 1890 i Boteå sn, Ångermanland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Maskinist.
Vidare öden okända.

ANNA KRISTINA EKMAN
Född 10 mars 1897 i Boteå sn, Ångermanland [hfl]. Död 15 januari 1982 i Stockholm Högalid [ÅCD].
Gift 1933 med Johan Artur Saltin.
Se Familj VIII:xx.

PER ERLAND EKMAN
Född 23 augusti 1898 i Boteå sn, Ångermanland [hfl]. Död 12 juni 1899 i Boteå sn, Ångermanland [hfl].

ERLAND EKMAN
Född 22 september 1899 i Boteå sn, Ångermanland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Flyttar till Ytterlännäs sn i december 1918.
Vidare öden okända.

HENNING EKMAN
Född 22 september 1899 i Boteå sn, Ångermanland [hfl]. Död 10 oktober 1899 i Boteå sn, Ångermanland [hfl].

PETRUS EKMAN
Född 15 januari 1901 Boteå sn, Ångermanland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Eldare.
Inskriven i Härnösands sjömanshus 23 april 1918 no. 259.
Vidare öden okända.

HANS EKMAN
Född 30 maj 1902 i Boteå sn, Ångermanland [ÅCD]. Dödsdatum okänt.
Vidare öden okända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1895-99: Boteå (Y) AIIa:1 (Undrom) Bild 2620 (AID: v121134.b2620.s257 Öppna, NAD: SE/HLA/1010022)
1900-12: Boteå (Y) AIIa:2 (Undrom) Bild 3000 (AID: v121135.b3000.s285 Öppna, NAD: SE/HLA/1010022)

Generation 7
Anna Viktoria Lovisa Nyberg

Albrekt Stare var Anna Viktoria Lovisa Nybergs mormors farfars mormors far

ANNA Viktoria Lovisa NYBERG

Född 20 oktober 1863 i Sundsvall, Sundsvall sn, Medelpad [ÅCD]. Död 8 juli 1953 i Östersund [SDB].
Dotter till Jonas Nyberg och Karolina Charlotta Sjödin.

Barn utan känd fader

HILDUR ELSA VIKTORIA NYBERG
Född 16 juni 1893 i Undrom, Boteå sn, Ångermanland [hfl]. Död 17 juli 1962 i Östersund, Jämtland [SDB].
Gift med glasmästaren Karl August Lindgren.
Se Familj VIII:xx.

JOEL BERTIL NYBERG
Född 3 januari 1901 i Undrom, Boteå sn, Ångermanland [1]. Död 23 januari 1901 i Undrom, Boteå sn, Ångermanland [hfl].

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1895-99: Boteå (Y) AIIa:1 (Undrom) Bild 2610 (AID: v121134.b2610.s256 Öppna, NAD: SE/HLA/1010022)
1900-12: Boteå (Y) AIIa:2 (Undrom) Bild 3000 (AID: v121135.b3000.s285 Öppna, NAD: SE/HLA/1010022)

Generation 7
Maria Sofia Åsell

Albrekt Stare var Maria Sofia Åsells mormors farmors morfars far

MARIA SOFIA ÅSELL

Född 22 maj 1877 i Byske sn, Västerbotten [hfl]. Död 25 december 1918 i Gävle Heliga Trefaldighet, Gästrikland [3].
Död och begraven i Sundsvall.
Dödsorsak tjocktarmscancer.
Dotter till Daniel Åsell och Eva Eugenia Kristina Skog.

Flyttar i november 1896 till Dunker sn, Södermanland [hfl]. Arbetar som piga/tjänare i Sundby No. 2. Flyttar sedan i oktober 1897 till Skellefteå.
I Skellefteå arbetar hon på bokhandel i två år. Kommer tillbaka till föräldrahemmet från Skellefteå i december 1899.
Flyttar sedan till Stockholms Hedvig Eleonora i december 1900.
Sen kommer ett glapp på 10 år då jag ej vet riktigt var hon bor.
Hon kommer dock till Örebro 1910 från Uppsala. Flyttar sedan vidare i december 1911 till Sundsvall där det noteras hon tar ut lysning 3 mars 1912.

Gift 24 mars 1912 med

KARL JOHAN GOTTFRID FRIMAN

Född 14 december 1870 i Växjö, Småland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Ursprung okänt.

Bryggmästare.

Familjen "flyttar" i december 1918 till Gävle. Förmodligen är Maria Sofia kvar på lasarettet och avlider 1 vecka efter flyttbetygets datum.

Barn

KARL FREDRIK FRIMAN
Vidare öden okända.
För mer info kontakta Leif Gustafsson (mailadress högst upp på sidan).

STEN BERTIL FRIMAN
Vidare öden okända.
För mer info kontakta Leif Gustafsson (mailadress högst upp på sidan).

GUSTAF ROBERT FRIMAN
Vidare öden okända.
För mer info kontakta Leif Gustafsson (mailadress högst upp på sidan).

ERIK GOTTFRID FRIMAN
Vidare öden okända.
För mer info kontakta Leif Gustafsson (mailadress högst upp på sidan).

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
Maria Sofia Åsell ensam
1896-97: Dunker (D) AI:28 (Sundby No. 2) Bild 127 (AID: v54730.b127.s358 Öppna, NAD: SE/ULA/10184)
1897-99: Skellefteå landsförsamling (AC) AI:14e (Skellefteå stad) Bild 219 (AID: v139613.b219.s189 Öppna, NAD: SE/HLA/1010174)
1899-1900: Byske (AC) AIIa:2 (Ytterstfors) Bild 3550 (AID: v139142.b3550.s750 Öppna, NAD: SE/HLA/1010026)
1910-11: Örebro Nikolai (T) AIIa:4 Bild 3770 (AID: v146856.b3770.s1865 Öppna, NAD: SE/ULA/11800)
1911-12: Sundsvalls Gustav Adolf (Y) AIIa:6 Bild 192 (AID: v122518.b192.s1977 Öppna, NAD: SE/HLA/1010190)
Familjen
1912-18: Sundsvalls Gustav Adolf (Y) AIIa:11 Bild 3100 (AID: v196918.b3100.s1745 Öppna, NAD: SE/HLA/1010190)

Generation 7
Gunnar Daniel Åsell

Albrekt Stare var Gunnar Daniel Åsells mormors farmors morfars far

GUNNAR DANIEL ÅSELL

Född 17 mars 1880 i Byske sn, Västerbotten [hfl]. Död 6 juni 1964 i Skellefteå, Västerbotten [SDB].
Son till Daniel Åsell och Eva Eugenia Kristina Skog.

Fabrikör.

Kom till Skellefteå från Byske 1906.

Gift 4 december 1908 [hfl] med

ESTER MARIA LINDGREN

Född 18 juni 1888 i Luleå, Norrbotten [hfl]. Död 13 juli 1937 i Skellefteå, Västerbotten [3].
Ursprung okänt.

Barn

KARL GUNNAR ÅSELL
Vidare öden okända.
För mer info kontakta Leif Gustafsson (mailadress högst upp på sidan).

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1929-31: Skellefteå Sankt Olov (AC) AIIa:2a (Kv. Renen 1) Bild 1440 (AID: v277982.b1440.s131 Öppna, NAD: SE/HLA/1010175)

Generation 7
Karl Hugo Åsell

Albrekt Stare var Karl Hugo Åsells mormors farmors morfars far

KARL HUGO ÅSELL

Född 17 mars 1880 i Byske sn, Västerbotten [hfl]. Död 6 juni 1964 i Skellefteå, Västerbotten [SDB].
Son till Daniel Åsell och Eva Eugenia Kristina Skog.

Tapetserare.

Kom till Luleå från Byske i november 1904. Flyttar i december 1905 till Härnösand.
Är verksam i Härnösand som tapetserare till 1915 då familjen flyttar till Säbrå sn i december.
Familjen stannar endast ett år i Säbrå innan de återvänder till Härnösand i oktober 1916.
I Härnösand stannar familjen i drygt två år innan flyttlasset går till Luleå i november 1918.
Frånskild 29 oktober 1928.

Gift 11 oktober 1914 [hfl] med

HELENA KRISTINA ÅSTRÖM

Född 12 februari 1891 i Skellefteå, Västerbotten [hfl]. Dödsdatum okänt.
Ursprung okänt.

Barn

KARL FOLKE RUDOLF ÅSELL
Vidare öden okända.
För mer info kontakta Leif Gustafsson (mailadress högst upp på sidan).

IRMA VIOLA ÅSELL
Vidare öden okända.
För mer info kontakta Leif Gustafsson (mailadress högst upp på sidan).

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
Karl Hugo ensam
1904-05: Luleå domkyrkoförsamling (BD) AIIa:9 Bild 3500 (AID: v138182.b3500.s2486 Öppna, NAD: SE/HLA/1010117)
1906-11: Härnösands domkyrkoförsamling (Y) AIIaa:4 Bild 1560 (AID: v211156.b1560.s1502 Öppna, NAD: SE/HLA/1010081)
1912-14: Härnösands domkyrkoförsamling (Y) AIIaa:8 Bild 340 (AID: v211160.b340.s1380 Öppna, NAD: SE/HLA/1010081)
Familjen
1914-15: Härnösands domkyrkoförsamling (Y) AIIaa:3 Bild 3420 (AID: v211155.b3420.s1238 Öppna, NAD: SE/HLA/1010081)
1915-16: Säbrå (Y) AIIa:2a (Bondsjö No. 2) Bild 2670 (AID: v122601.b2670.s255 Öppna, NAD: SE/HLA/1010197)
1916-18: Härnösands domkyrkoförsamling (Y) AIIaa:7 Bild 130 (AID: v211159.b130.s609 Öppna, NAD: SE/HLA/1010081)

Generation 7
Vilhelm Rudolf Åsell

Albrekt Stare var Vilhelm Rudolf Åsells mormors farmors morfars far

VILHELM RUDOLF ÅSELL

Född 18 december 1883 i Byske sn, Västerbotten [hfl]. Död 16 maj 1967 i Arjeplog, Lappland [SDB].
Son till Daniel Åsell och Eva Eugenia Kristina Skog.

Kronojägare.

Kom till Arjeplog från Byske i oktober 1916.
Är i Nordmaling, Västerbotten mellan december 1917 och november 1918.

Gift 17 december 1922 i Arjeplogs sn, Lappland [2] med

DAGNY KRISTINA KORNELIA KARLMAN

Född 18 juni 1902 i Arjeplog sn, Lappland [hfl]. Dödsdatum okänt.
Ursprung okänt.

Barn

LISA EVA KRISTINA ÅSELL
Vidare öden okända.
För mer info kontakta Leif Gustafsson (mailadress högst upp på sidan).

MÄRTA DAGNY MARIA ÅSELL
Gift med barn.
För mer info kontakta Leif Gustafsson (mailadress högst upp på sidan).

HÅKAN DANIEL ÅSELL
Gift.
För mer info kontakta Leif Gustafsson (mailadress högst upp på sidan).

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1916-25: Arjeplog (BD) AIIa:2 (Arjepluogs kyrkostad) Bild 860 (AID: v191376.b860.s75 Öppna, NAD: SE/HLA/1010006)
1926-36: Arjeplog (BD) AIIa:3 (Arjepluog kyrkostad)Bild 820 (AID: v191377.b820.s70 Öppna, NAD: SE/HLA/1010006)

Generation 7
Erik Ragnar Åsell

Albrekt Stare var Erik Ragnar Åsells mormors farmors morfars far

ERIK RAGNAR ÅSELL

Född 12 januari 1886 i Byske sn, Västerbotten [hfl]. Död 19 augusti 1957 i Strängnäs, Södermanland [SDB].
Son till Daniel Åsell och Eva Eugenia Kristina Skog.

Kassör.

Gift 5 oktober 1921 [hfl] med

ESTER TERESIA ANDERSSON

Född 26 april 1891 i Skellefteå, Västerbotten [hfl]. Dödsdatum okänt.

Lärarinna.

Barn

KARL ERIK ÅSELL
Gift med barn.
För mer info kontakta Leif Gustafsson (mailadress högst upp på sidan).

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1921-24: Byske (AC) AIIa:10 (Brännfors) Bild 2610 (AID: v212613.b2610.s251 Öppna, NAD: SE/HLA/1010026)
1925-27: Byske (AC) AIIa:15 (Brännfors) Bild 3690 (AID: v212609.b3690.s358 Öppna, NAD: SE/HLA/1010026)
1927-37: Byske (AC) AIIa:17 (Ytterstfors) Bild 2040 (AID: v212616.b2040.s996 Öppna, NAD: SE/HLA/1010026)

Generation 7
Per Henrik Åsell

Albrekt Stare var Per Henrik Åsells mormors farmors morfars far

PER HENRIK ÅSELL

Född 3 mars 1888 i Byske sn, Västerbotten [hfl]. Död 7 juni 1927 i Skellefteå, Västerbotten [SDB].
Död i cancer.
Son till Daniel Åsell och Eva Eugenia Kristina Skog.

Snickare.

Kommer till Skellefteå 1910 från föräldrahemmet i Byske.

Har förmodligen hand om ett barnhusbarn, Elna Johanna Wallerqvist, f. 22 apr 1915 i Stockholms Katarina.

Gift 17 februari 1918 [hfl] med

TYRA KAROLINA LINDGREN

Född 26 april 1887 i Skellefteå, Västerbotten [hfl]. Dödsdatum okänt.

Inga barn kända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
1919-28: Skellefteå Sankt Olov (AC) AIIa:1d Bild 1660 (AID: v277981.b1660.s403 Öppna, NAD: SE/HLA/1010175)

Generation 7
Georg Engelbrekt Åsell

Albrekt Stare var Georg Engelbrekt Åsells mormors farmors morfars far

GEORG ENGELBREKT ÅSELL

Född 20 april 1890 i Byske sn, Västerbotten [hfl]. Död 6 mars 1924 i Byske, Byske sn, Västerbotten [3].
Son till Daniel Åsell och Eva Eugenia Kristina Skog.

Biografägare i Byske.

Gift 5 oktober 1922 [hfl] med

GRETA ELISABET LINDQVIST

Född 18 oktober 1894 i Karlskrona, Blekinge [hfl]. Dödsdatum okänt.

Sjuksköterska.

Flyttar i oktober 1924 efter makens död med sina två barn till Karlskrona.

Barn

BRITA STINA ÅSELL
Gift med barn.
För mer info kontakta Leif Gustafsson (mailadress högst upp på sidan).

KARL GEORG ÅSELL
Vidare öden okända.
För mer info kontakta Leif Gustafsson (mailadress högst upp på sidan).

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):
Byske (AC) AIIa:12 (Byske) Bild 600 (AID: v212605.b600.s855 Öppna, NAD: SE/HLA/1010026)

Generation 7
Sven Johan Åsell

Albrekt Stare var Sven Johan Åsells mormors farmors morfars far

SVEN JOHAN ÅSELL

Född 17 november 1894 i Byske sn, Västerbotten [hfl]. Död 4 juni 1965 i Flen, Södermanland [SDB].
Son till Daniel Åsell och Eva Eugenia Kristina Skog.

Bokhållare.

Flyttar 1916 från föräldrahemmet i Byske till Arvidsjaur.

Gift 24 april 1926 [folkräkningen 1950] med

GÖTA LINNEA FRISK

Född 31 december 1900 i Hälsingtuna, Gästrikland [folkräkningen 1950]. Dödsdatum okänt.

Inga barn kända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Generation 8

Generation 8
Anna Kristina Ekman

Albrekt Stare var Anna Kristina Ekmans morfars farfars farmors morfar

ANNA KRISTINA EKMAN

Född 10 mars 1897 i Boteå sn, Ångermanland [hfl]. Död 15 januari 1982 i Stockholm Högalid [SDB].
Dotter till Karl Petter Ekman och hans hustru Anna Matilda Schönhoff.

Gift 4 februari 1933 med

JOHAN ARTUR SALTIN

Född 5 januari 1899 i Nora sn, Ångermanland [Folkräkningen 1950]. Död 12 januari 1972 i Stockholm Högalid [SDB].
Ursprung okänt.

Maskinist.

Kommer till Stockholm 1941 från Härnösands domkyrkoförsamling.
Bosatta på Heleneborgsgatan 40, 4 tr, i Stockholm-Högalid.

Inga barn kända.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Generation 8
Hildur Elsa Viktoria Nyberg

Albrekt Stare var Hildur Elsa Viktoria Nybergs mormors morfars farmors morfar

Hildur ELSA Viktoria NYBERG

Född 16 juni 1893 i Undrom, Boteå sn, Ångermanland [ÅCD]. Död 17 juli 1962 i Östersund, Jämtland [SDB].
Dotter till Anna Viktoria Lovisa Nyberg.

Gift med

KARL AUGUST LINDGREN

Född 18 juli 1884 i Lunne, Brunflo sn, Jämtland [1]. Död 18 november 1946 i Östersund, Jämtland [3].
Son till hästjägaren Jöns Lindgren och hans hustru Brita Märta Olofsdotter.

Glasmästare i Östersund.
Bosatta på Prästgatan 51 i Östersund.

Barn

KARL BERTIL LINDGREN
Se Familj IX:xx.

TORE VILHELM LINDGREN
Se Familj IX:xx.

ELSA BIRGITTA LINDGREN
Se Familj IX:xx.

SVEN ERIK LINDGREN
Se Familj IX:xx.

BO TORSTEN LINDGREN
Se Familj IX:xx.

ROLF ALGOT LINDGREN
Se Familj IX:xx.

***

Familjen följd i nedanstående husförhörslängder (i tidsordning):

Generation 9

Generation 9
Karl Bertil Lindgren

Albrekt Stare var Karl Bertil Lindgrens mormors mormors farfars mormors far

KARL BERTIL LINDGREN

Son till Karl August Lindgren och Hildur Elsa Viktoria Nyberg.

Gift med barn. För mer info kontakta Leif Gustafsson (mailadress högst upp på sidan).

Generation 9
Tore Vilhelm Lindgren

Albrekt Stare var Tore Vilhelm Lindgrens mormors mormors farfars mormors far

TORE Vilhelm LINDGREN

Son till Karl August Lindgren och Hildur Elsa Viktoria Nyberg.

Gift med barn. För mer info kontakta Leif Gustafsson (mailadress högst upp på sidan).

Generation 9
Elsa Birgitta Lindgren

Albrekt Stare var Elsa Birgitta Lindgrens mormors mormors farfars mormors far

Elsa BIRGITTA LINDGREN

Dotter till Karl August Lindgren och Hildur Elsa Viktoria Nyberg.

Gift med barn. För mer info kontakta Leif Gustafsson (mailadress högst upp på sidan).

Generation 9
Sven Erik Lindgren

Albrekt Stare var Sven Erik Lindgrens mormors mormors farfars mormors far

SVEN Erik LINDGREN

Son till Karl August Lindgren och Hildur Elsa Viktoria Nyberg.

Gift med barn. För mer info kontakta Leif Gustafsson (mailadress högst upp på sidan).

Generation 9
Bo Torsten Lindgren

Albrekt Stare var Bo Torsten Lindgrens mormors mormors farfars mormors far

Bo TORSTEN LINDGREN

Son till Karl August Lindgren och Hildur Elsa Viktoria Nyberg.

Gift med barn. För mer info kontakta Leif Gustafsson (mailadress högst upp på sidan).

Generation 9
Rolf Algot Lindgren

Albrekt Stare var Rolf Algot Lindgrens mormors mormors farfars mormors far

ROLF Algot LINDGREN

Son till Karl August Lindgren och Hildur Elsa Viktoria Nyberg.

Gift med barn. För mer info kontakta Leif Gustafsson (mailadress högst upp på sidan).