Fåglar i Sverige år 2022

Sedda fåglar i Sverige vid årets början var 232.

Nya arter under året är: Rödhalsad gås

Fåglar i Sverige 2021

***

Senast uppdaterad 23 maj 2022

Hittills sett detta år: 124 arter

Per familj:
Änder (21), Fasanfåglar (1), Lommar (1), Doppingar (3), Storkar (0), Hägrar (1), Skarvar (1), Fiskgjusar (1), Hökartade rovfåglar (6),
Rallar (2), Tranor (1), Strandskator (1), Skärfläckor (1), Pipare (3), Snäppor (9), Måsfåglar (8), Labbar (0), Alkor (0), Duvor (2), Gökar (1),
Ugglor (0), Seglare (1), Kungsfiskare (0), Biätare (0), Härfåglar (0), Hackspettar (4), Falkar (2), Törnskator (0), Kråkfåglar (6), Sidensvansar (1),
Mesar (3), Pungmesar (0), Skäggmesar (0), Lärkor (1), Svalor (3), Stjärtmesar (1), Lövsångare (3), Rörsångare (2), Gräsfåglar (0), Sylvior (4),
Kungsfåglar (0), Gärdsmygar (1), Nötväckor (1), Trädkrypare (1), Starar (1), Trastar (3), Flugsnappare (7), Strömstarar (0)
Sparvfinkar (2), Järnsparvar (0), Ärlor (4), Finkar (8), Sporrsparvar (0), Fältsparvar (2)

Direkt till bilderna!

Änder
[21/33]

Prutgås (2016), Rödhalsad gås (2022), Kanadagås (2022), Vitkindad gås (2022)
Grågås (2022), Sädgås (2019), Spetsbergsgås (2015), Bläsgås (2022), Fjällgås (2016)
Knölsvan (2022), Mindre sångsvan (2017), Sångsvan (2022)
Gravand (2022)
Årta (2022), Skedand (2022)
Snatterand (2022), Bläsand (2022)
Gräsand (2022), Stjärtand (2022), Kricka (2022), Amerikansk kricka (2016)
Rödhuvad dykand (2017)
Brunand (2022), Vigg (2022), Bergand (2016)
Ejder (2022)
Svärta (2016), Sjöorre (2016)
Alfågel (2016)
Knipa (2022)
Salskrake (2021)
Storskrake (2022), Småskrake (2022)

Hybrider:
Blåvingad årta x Skedand (2021)

Fasanfåglar
[1/5]

Tjäder (2015)
Orre (2019)
Fjällripa (1982), Dalripa (2021)
Fasan (2022)

Lommar
[1/2]

Smålom (1991), Storlom (2022)

Doppingar
[3/5]

Smådopping (2018)
Gråhakedopping (2022), Skäggdopping (2022), Svarthakedopping (2022), Svarthalsad dopping (1987)

Storkar
[0/1]

Vit stork (2016)

Hägrar
[1/2]

Gråhäger (2022), Ägretthäger (2018)

Skarvar
[1/1]

Storskarv (2022)

Fiskgjusar
[1/1]

Fiskgjuse (2022)

Hökartade rovfåglar
[6/11]

Bivråk (2019)
Kungsörn (2016)
Sparvhök (2021), Duvhök (2021)
Brun kärrhök (2022), Blå kärrhök (2019), Ängshök (2022)
Röd glada (2022)
Havsörn (2022)
Fjällvråk (2022), Ormvråk (2022)

Rallar
[2/3]

Vattenrall (2021)
Rörhöna (2022)
Sothöna (2022)

Tranor
[1/1]

Trana (2022)

Strandskator
[1/1]

Strandskata (2022)

Skärfläckor
[1/1]

Skärfläcka (2022)

Pipare
[3/6]

Tofsvipa (2022)
Ljungpipare (2021), Kustpipare (2015)
Större strandpipare (2022), Mindre strandpipare (2022), Fjällpipare (2016)

Snäppor
[9/23]

Småspov (2016), Storspov (2021)
Myrspov (2017), Rödspov (2017)
Roskarl (2017)
Kustsnäppa (2015), Brushane (2022), Myrsnäppa (2017), Spovsnäppa (2015), Mosnäppa (2022), Sandlöpare (2015),
Kärrsnäppa (2022), Småsnäppa (2022)
Morkulla (2016)
Dvärgbeckasin (2016)
Enkelbeckasin (2022)
Smalnäbbad simsnäppa (2017)
Drillsnäppa (2022)
Skogssnäppa (2022), Rödbena (2022), Grönbena (2022), Svartsnäppa (2016), Gluttsnäppa (2017)

Måsfåglar
[8/12]

Skrattmås (2022)
Dvärgmås (2022)
Fiskmås (2022), Havstrut (2021), Gråtrut (2022), Silltrut (2022)
Skräntärna (2022)
Kentsk tärna (2016)
Småtärna (2021)
Fisktärna (2022), Silvertärna (2022)
Svarttärna (2015)

Labbar
[0/2]

Kustlabb (1987), Fjällabb (1991)

Alkor
[0/3]

Sillgrissla (2021)
Tordmule (2013)
Tobisgrissla (1988)

Duvor
[2/4]

Tamduva (2022), Skogsduva (2020), Ringduva (2022)
Turkduva (2015)

Gökar
[1/1]

Gök (2022)

Ugglor
[0/4]

Berguv (2020)
Kattuggla (2016)
Hökuggla (2015)
Sparvuggla (2015)

Seglare
[1/1]

Tornseglare (2022)

Kungsfiskare
[0/1]

Kungsfiskare (2020)

Biätare
[0/1]

Biätare (2015)

Härfåglar
[0/1]

Härfågel (2016)

Hackspettar
[4/7]

Göktyta (2022)
Tretåig hackspett (2016)
Mindre hackspett (2022)
Större hackspett (2022)
Spillkråka (2021)
Gröngöling (2022), Gråspett (2016)

Falkar
[2/3]

Tornfalk (2022), Aftonfalk (2016), Lärkfalk (2022)

Törnskator
[0/2]

Törnskata (2021), Varfågel (2020)

Kråkfåglar
[6/8]

Lavskrika (2019)
Nötskrika (2022)
Skata (2022)
Nötkråka (2016)
Kaja (2022)
Råka (2022), Gråkråka (2022), Korp (2022)

Sidensvansar
[1/1]

Sidensvans (2022)

Mesar
[3/6]

Svartmes (2021)
Tofsmes (2020)
Entita (2021), Talltita (2022)
Blåmes (2022)
Talgoxe (2022)

Pungmesar
[0/1]

Pungmes (2019)

Skäggmesar
[0/1]

Skäggmes (2017)

Lärkor
[1/2]

Trädlärka (2021)
Sånglärka (2022)

Svalor
[3/3]

Backsvala (2022)
Ladusvala (2022)
Hussvala (2022)

Stjärtmesar
[1/1]

Stjärtmes (2022)

Lövsångare
[3/4]

Grönsångare (2022), Lövsångare (2022), Gransångare (2022), Lundsångare (2016)

Rörsångare
[2/6]

Trastsångare (2016), Sävsångare (2022), Busksångare (2016), Rörsångare (2020), Kärrsångare (2016)
Härmsångare (2022)

Gräsfåglar
[0/3]

Gräshoppsångare (1987), Flodsångare (2016), Vassångare (2016)

Sylvior
[4/4]

Svarthätta (2022), Trädgårdssångare (2022), Ärtsångare (2022), Törnsångare (2022)

Kungsfåglar
[0/1]

Kungsfågel (2021)

Gärdsmygar
[1/1]

Gärdsmyg (2022)

Nötväckor
[1/1]

Nötväcka (2022)

Trädkrypare
[1/1]

Trädkrypare (2022)

Starar
[1/1]

Stare (2022)

Trastar
[3/6]

Ringtrast (2017), Koltrast (2022), Björktrast (2022), Rödvingetrast (2021), Taltrast (2022), Dubbeltrast (2020)

Flugsnappare
[7/12]

Grå flugsnappare (2022)
Rödhake (2021)
Blåhake (2016), Näktergal (2021)
Svartvit flugsnappare (2022), Halsbandsflugsnappare (2022), Mindre flugsnappare (2017)
Svart rödstjärt (2017), Rödstjärt (2022)
Buskskvätta (2022), Svarthakad buskskvätta (2016)
Stenskvätta (2022)

Strömstarar
[0/1]

Strömstare (2019)

Sparvfinkar
[2/2]

Gråsparv (2022), Pilfink (2022)

Järnsparvar
[0/1]

Järnsparv (2021)

Ärlor
[4/7]

Gulärla (2022), Citronärla (2014), Forsärla (2021), Sädesärla (2022)
Ängspiplärka (2022), Trädpiplärka (2022), Skärpiplärka (2017)

Finkar
[8/15]

Bofink (2022), Bergfink (2021)
Stenknäck (2022)
Tallbit (2020)
Domherre (2022)
Rosenfink (2016)
Grönfink (2022)
Vinterhämpling (2019), Hämpling (2022)
Gråsiska (2021)
Större korsnäbb (2018), Mindre korsnäbb (2022), Bändelkorsnäbb (2015)
Steglits (2022)
Grönsiska (2022)

Sporrsparvar
[0/2]

Lappsparv (1987)
Snösparv (2016)

Fältsparvar
[2/4]

Gulsparv (2022), Ortolansparv (1988), Sävsparv (2022), Videsparv (2021)

FÅGELBILDER 2022