Familjen Långtungebin (Apidae)

Släktet Honungsbin - Apis
Honungsbi
Western Honey Beee
(Apis mellifera)

Första obs: 2013-07-06
- - -
Fler bilder
Släktet Humlor - Bombus
Åkerhumla
Common Carder Bee
(Bombus pascuorum)

Första obs: 2016-08-30
- - -
Fler bilder
Haghumla
Shrill Carder Bee
(Bombus sylvarum)

Första obs: 2017-07-13
- - -
Fler bilder
Hushumla
Tree Bumblebee
(Bombus hypnorum)

Första obs: 2013-07-06
- - -
Fler bilder
Ängshumla
Buff-tailed Bumblebee
(Bombus terrestris)

Första obs: 2017-07-12
- - -
Fler bilder
Ljus jordhumla
White-tailed Bumblebee
(Bombus lucorum)

Första obs: 2017-07-09
- - -
Fler bilder
Mörk jordhumla
Buff-tailed Bumblebee
(Bombus terrestris)

Första obs: 2013-07-06
- - -
Fler bilder
Stenhumla
Red-tailed Bumblebee
(Bombus lapidarius)

Första obs: 2016-09-04
- - -
Fler bilder
Jordsnylthumla
Gypsy's Cuckoo Bumblebee
(Bombus bohemicus)

Första obs: 2017-08-13
- - -
Fler bilder