Trollsländor (Odonata)

Flicksländor inklusive Jungfrusländor (Zygoptera)
Familjen Jungfrusländor - Calopterygidae
Släktet Calopteryx
Blå jungfruslända
Beautiful Demoiselle
(Calopteryx virgo)

Första obs: 2016-07-20
- - -
Fler bilder
Blåbandad jungfruslända
Banded Demoiselle
(Calopteryx splendens)

Första obs: 2019-07-06
- - -
Fler bilder
Familjen Glansflicksländor - Lestidae
Släktet Lestes
Pudrad smaragdflickslända
Common Spreadwing
(Lestes sponsa)

Första obs: 2016-08-23
- - -
Fler bilder
Kraftig smaragdflickslända
Robust Spreadwing
(Lestes dryas)

Första obs: xxx
- - -
Fler bilder
Mindre smaragdflickslända
Small spreadwing
(Lestes virens)

Första obs: 2018-08-23
- - -
Fler bilder
Vandrande smaragdflickslända
Migrant spreadwing
(Lestes barbarus)

Första obs: xxx
- - -
Fler bilder
Släktet Sympecma
Vinterflickslända
Common Winter Damsel
(Sympecma fusca)

Första obs: 2017-07-21
- - -
Fler bilder
Sibirisk vinterflickslända
Siberian Winter Damsel
(Sympecma paedisca)

Första obs: xxx
- - -
Fler bilder
Familjen Flodflicksländor - Platycnemididae
Släktet Platycnemis
Flodflickslända
Blue Featherleg
(Platycnemis pennipes)

Första obs: xxx
- - -
Fler bilder
Familjen Dammflicksländor - Coenagrionidae
Släktet Erythromma
Större rödögonflickslända
Large Redeye
(Erythromma najas)

Första obs: 2017-06-01
- - -
Fler bilder
Mindre rödögonflickslända
Small Redeye
(Erythromma viridulum)

Första obs: xxx
- - -
Fler bilder
Släktet Pyrrhosoma
Röd flickslända
Large Red Damsel
(Pyrrhosoma nymphula)

Första obs: 2017-06-19
- - -
Fler bilder
Släktet Coenagrion
Spjutflickslända
Spearhead Bluet
(Coenagrion hastulatum)

Första obs: 2017-05-29
- - -
Fler bilder
Månflickslända
Crescent Bluet
(Coenagrion lunulatum)

Första obs: 2018-06-12
- - -
Fler bilder
Griptångsflickslända
Dark Bluet
(Coenagrion armatum)

Första obs: 2018-05-20
- - -
Fler bilder
Myrflickslända
Arctic Damselfly
(Coenagrion johanssoni)

Första obs: xxx
- - -
Fler bilder
Ljus lyrflickslända
Azure Bluet
(Coenagrion puella)

Första obs: 2017-06-19
- - -
Fler bilder
Mörk lyrflickslända
Variable Bluet
(Coenagrion pulchellum)

Första obs: 2017-05-31
- - -
Fler bilder
Släktet Nehalennia
Dvärgflickslända
Sedgling
(Nehalennia speciosa)

Första obs: xxx
- - -
Fler bilder
Släktet Enallagma
Sjöflickslända
Common Bluet
(Enallagma cyathigerum)

Första obs: 2016-08-08
- - -
Fler bilder
Släktet Ischnura
Större kustflickslända
Common Bluetail
(Ischnura elegans)

Första obs: 2017-05-26
- - -
Fler bilder
Mindre kustflickslända
Small Bluetail
(Ischnura pumilio)

Första obs: xxx
- - -
Fler bilder
Egentliga Trollsländor (Anisoptera)
Familjen Mosaiksländor - Aeshnidae
Släktet Aeshna
Vassmosaikslända
Baltic Hawker
(Aeshna serrata)

Första obs: 2018-08-07
- - -
Fler bilder
Klarblå mosaikslända
Blue-eyed Hawker
(Aeshna affinis)

Första obs: xxx
- - -
Fler bilder
Höstmosaikslända
Migrant Hawker
(Aeshna mixta)

Första obs: 2016-08-25
- - -
Fler bilder
Starrmosaikslända
Moorland Hawker
(Aeshna juncea)

Första obs: 2018-08-07
- - -
Fler bilder
Gungflymosaikslända
Bog Hawker
(Aeshna subarctica)

Första obs: xxx
- - -
Fler bilder
Fjällmosaikslända
Azure Hawker
(Aeshna caerulea)

Första obs: xxx
- - -
Fler bilder
Grön mosaikslända
Green Hawker
(Aeshna viridis)

Första obs: xxx
- - -
Fler bilder
Blågrön mosaikslända
Blue Hawker
(Aeshna cyanea)

Första obs: 2016-08-22
- - -
Fler bilder
Kilfläckslända
Green-eyed Hawker
(Aeshna isoceles)

Första obs: xxx
- - -
Fler bilder
Brun mosaikslända
Brown Hawker
(Aeshna grandis)

Första obs: 2016-08-22
- - -
Fler bilder
Släktet Brachytron
Tidig mosaikslända
Hairy Hawker
(Brachytron pratense)

Första obs: 2015-07-03
- - -
Fler bilder
Släktet Anax
Mindre kejsartrollslända
Lesser Emperor
(Anax parthenope)

Första obs: xxx
- - -
Fler bilder
Blå kejsartrollslända
Blue Emperor
(Anax imperator)

Första obs: 2019-07-10
- - -
Fler bilder
Brun kejsartrollslända
Vagrant Emperor
(Anax ephippiger)

Första obs: xxx
- - -
Fler bilder
Familjen Flodtrollsländor - Gomphidae
Släktet Gomphus
Sandflodtrollslända
[Sandklubbslända]
Common Clubtail
(Gomphus vulgatissimus)

Första obs: 2018-06-24
- - -
Fler bilder
Släktet Onychogomphus
Stenflodtrollslända
[Stentångtrollslända]
Small Pincertail
(Onychogomphus forcipatus)

Första obs: 2018-06-24
- - -
Fler bilder
Släktet Ophiogomphus
Grön flodtrollslända
Green Snaketail
(Ophiogomphus cecilia)

Första obs: xxx
- - -
Fler bilder
Familjen Kungstrollsländor - Cordulegastridae
Släktet Cordulegaster
Kungstrollslända
Common Goldenring
(Cordulegaster boltonii)

Första obs: 2016-07-22
- - -
Fler bilder
Familjen Skimmertrollsländor - Corduliidae
Släktet Epitheca
Tvåfläckad trollslända
Eurasian Baskettail
(Epitheca bimaculata)

Första obs: xxx
- - -
Fler bilder
Släktet Cordulia
Guldtrollslända
Downy Emerald
(Cordulia aenea)

Första obs: 2017-05-29
- - -
Fler bilder
Släktet Somatochlora
Metalltrollslända
Brilliant Emerald
(Somatochlora metallica)

Första obs: 2017-06-27
- - -
Fler bilder
Gulfläckad glanstrollslända
Yellow-spotted Emerald
(Somatochlora flavomaculata)

Första obs: 2018-08-13
- - -
Fler bilder
Mindre glanstrollslända
Northern Emerald
(Somatochlora arctica)

Första obs: xxx
- - -
Fler bilder
Fjälltrollslända
Alpine Emerald
(Somatochlora alpestris)

Första obs: xxx
- - -
Fler bilder
Tundratrollslända
Treeline Emerald
(Somatochlora sahlbergi)

Första obs: xxx
- - -
Fler bilder
Familjen Segeltrollsländor - Libellulidae
Släktet Libellula
Fyrfläckad trollslända
Four-spotted Chaser
(Libellula quadrimaculata)

Första obs: 2015-06-27
- - -
Fler bilder
Bred trollslända
Broad-bodied Chaser
(Libellula depressa)

Första obs: 2017-06-17
- - -
Fler bilder
Spetsfläckad trollslända
Blue Chaser
(Libellula fulva)

Första obs: xxx
- - -
Fler bilder
Släktet Orthetrum
Större sjötrollslända
Black-tailed Skimmer
(Orthetrum cancellatum)

Första obs: 2016-08-08
- - -
Fler bilder
Mindre sjötrollslända
Keeled Skimmer
(Orthetrum coerulescens)

Första obs: 2019-08-05
- - -
Fler bilder
Släktet Leucorrhinia
Bred kärrtrollslända
Lilypad Whiteface
(Leucorrhinia caudalis)

Första obs: 2018-05-28
- - -
Fler bilder
Pudrad kärrtrollslända
Dark Whiteface
(Leucorrhinia albifrons)

Första obs: 2018-06-09
- - -
Fler bilder
Myrtrollslända
Small Whiteface
(Leucorrhinia dubia)

Första obs: 2018-05-26
- - -
Fler bilder
Nordisk kärrtrollslända
Ruby Whiteface
(Leucorrhinia rubicunda)

Första obs: 2017-06-02
- - -
Fler bilder
Citronfläckad kärrtrollslända
Yellow-spotted Whiteface
(Leucorrhinia pectoralis)

Första obs: 2018-05-28
- - -
Fler bilder
Släktet Sympetrum
Gulfläckad ängstrollslända
Yellow-winged Darter
(Sympetrum flaveolum)

Första obs: 2016-08-25
- - -
Fler bilder
Vandrande ängstrollslända
Red-veined Darter
(Sympetrum fonscolombii)

Första obs: 2019-07-10
- - -
Fler bilder
Svart ängstrollslända
Black Darter
(Sympetrum danae)

Första obs: 2016-08-23
- - -
Fler bilder
Tegelröd ängstrollslända
Moustached Darter
(Sympetrum vulgatum)

Första obs: 2016-08-08
- - -
Fler bilder
Större ängstrollslända
Common Darter
(Sympetrum striolatum)

Första obs: 2016-08-08
- - -
Fler bilder
Blodröd ängstrollslända
Ruddy Darter
(Sympetrum sanguineum)

Första obs: 2015-08-02
- - -
Fler bilder
Bandad ängstrollslända
Banded Darter
(Sympetrum pedemontanum)

Första obs: xxx
- - -
Fler bilder