Senast uppdaterad Maj 5 2021

Detta är ingångssidan till våra bilder på insekter!
This is the entry page for our bug photos!

***

xxx

***

SE MEN INTE RÖRA!
Alla fotografier är tagna av undertecknade.
De är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

***

SEE BUT DON'T TOUCH!
All photos are taken by us.
They are our property and may not be copied or used in any way unless you have our written permission.
Please respect this!
THANK YOU!

***

Enjoy!

Leif och Barbro Gustafsson


Antal sedda arter i Sverige/Number of additional observations World-wide
[270/+yyy]

(The WORLD count is additional, i.e. they exclude the Swedish observations)

***

Insekter sedda i Sverige innevarande år (2021)
(seen in Sweden this year)


Dagsländor: 1/0
Fjärilar: Dag 69/x, Natt 40/x
Halvvingar: 17/0
Hopprätvingar: 8/x
Näbbsländor: 1/0
Nätvingar: 1/0
Skalbaggar: 36/x
Steklar: 21/x
Trollsländor: 43/x
Tvåvingar: 32/x
Vattennätvingar: 1/0

Insektsställen / Bug Sites

DAGSLÄNDOR

Livskryss Sverige (seen in Sweden)

Additional observations World-wide

FJÄRILAR/
BUTTERFLIES

HALVVINGAR

Livskryss Sverige (seen in Sweden)

Additional observations World-wide

Livskryss Sverige (seen in Sweden)

Additional observations World-wide

HOPPRÄTVINGAR
NÄBBSLÄNDOR

Livskryss Sverige (seen in Sweden)

Additional observations World-wide

Livskryss Sverige (seen in Sweden)

Additional observations World-wide

NÄTVINGAR
SKALBAGGAR

Livskryss Sverige (seen in Sweden)

Additional observations World-wide

Livskryss Sverige (seen in Sweden)

Additional observations World-wide

STEKLAR
TROLLSLÄNDOR/
DRAGONFLIES

Livskryss Sverige (seen in Sweden)

Additional observations World-wide

TVÅVINGAR

VATTENNÄTVINGAR

Livskryss Sverige (seen in Sweden)

Additional observations World-wide