Visar här de vykort jag har utgivna av Bernhard Franke & Co.'s förlag i Stockholm.
Detta är jungfruelig mark för mig. Kunskapen byggs således på vartefter!

Fredrik August Otto Bernhard Franke föddes den 10 oktober 1837 i Tyskland (Bückeberg i dåtida furstendömet Schaumburg-Lippe). När han flyttar till Sverige är ännu okänt. Han gifte sig den 22 maj 1875 med Bertha Maria Charlotta Carlsson (född 1850) och fick henne en son Curt Bernhard Ottomar född 1887.
Bernhard kallas först agent, senare handlanden och sist grosshandlare.
Han avlider i Stockholm den 6 mars 1913.
Förmodligen kommer han till Sverige med en bror, Ludvig Ottomar Franke (1839-1897).

Familjen finns på:
1873-83 på Västerlånggatan 50 i Stockholm åtminstone (utan barn) - fastigheten Cybele
1883-85 på Västerlånggatan 64 - fastigheten Typhon
1886-1900 på Kornhamstorg - fastigheten Medusa
1900-01 på Triewaldsgränd - fastigheten Deucalion
[Rotemansarkivet]

***

Titta gärna på färgvykorten

***

Antalet kort är just nu:
246

Sidan senast uppdaterad: 28 september 2022

[Denna uppdaterings tillägg: #244/SvV]

VAR VÄNLIG OCH LÄS DETTA!
PLEASE READ THIS!

Vill du använda ett vykort eller bild på något sätt så vill jag att du kontaktar mig.
Om du av någon anledning "glömmer" detta så förväntar jag mig att du på sociala medier, egna websidor eller i publikationer av olika slag, tydligt anger varifrån du tagit bilden, exempelvis www.famgus.se.
Tack!

If you want to use a postcard or other image in any way, I do want that you contact me.
If you for some reason "forget" to do so I expect that you on social medias, own web sites or in any kind of publication, clearly states where you found the picture, for example www.famgus.se.
Thank You!

***

Håll muspekaren över bilden för att få se data om vykortet.
Klicka på miniatyrbilderna nedan så får du upp större bilder. Du kan sedan välja att ligga kvar i storbildsformat och stega dig igenom serien alternativt utnyttja "slide show" funktionen.

Hold the mouse over the picture to get details of the postcard.
Click on the pictures and you will see larger scans. You can then choose to remain in the large scan mode and click through all images or use the slide show option.

Stockholm med omgivningar
Vykort med odelad adressida, onumrerade

Förmodligen de tidigaste korten.
Jag har fem i samlingen, alla i lite olika stil. Ett obegagnat och fyra postgångna 1901.
Jag tror dessa kort är föregångarna till de numrerade och gavs ut ca 1900-1903.

Onumrerat
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Strandvägen
VC
4 maj 1901
Onumrerat
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Utsigt från Mosebacke
VC
23 maj 1901
Onumrerat
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Riddarholmskyrkan
VC
19 juli 1901
Onumrerat
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Wasabron
VC
Obegagnat
Onumrerat
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Katarinahissen
VC
3 november 1901

Sverige serie???

Är detta ett Bernhard Franke producerat kort?

88
J. A. Krooks Bokhandel, Karlskrona
Karlskrona
Amiralitetskyrkan
VC
24 juli 1902

Möjligen ...
På adressidan står det nämligen:
B. F. & CO. No. 88.

Se bild på adressidan här.

Bevisligen gav Bernhard Franke ut kort i Blekinge. Se no 30 och 31 nedan. Jämför också märkningen på de tidiga Stockholms korten ovan, vilken var "B. F. & Co.".

Vykort med odelad adressida, numrerade 1-31 (?)

Här är vykort i färg, alla med en font som jag kallar "Gammal" nedan och som för tankarna till Knackstedt & Näther som producenter. Dock är adressidan annorlunda än på de Knackstedt & Näther kort jag har i färg, se här.

Eftersom korten har odelad adressida är de från 1905 eller tidigare.

Detta är förmodligen en serie som täcker in hela landet.
Högsta nummer okänt.

1
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parti af
Stockholms Skärgård
VC
Odelad adressida
Obegagnat
2
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
3
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
4
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parti av Fjäderholmarna i Stockholm Skärgård
VC
Odelad adressida
7 maj 1905
5
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parti af Södertelje Kanal
VC
Odelad adressida
15 december 1904
6
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parti af Skurusund
VC
Odelad adressida
Obegagnat
7
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parti af Skurusund
VC
Odelad adressida
Obegagnat
8
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parti af Saltsjöbaden
VC
Odelad adressida
1 april 1905
9
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
10
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parti af Saltsjöbaden
VC
Odelad adressida
Obegagnat
11
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parti af Saltsjöbaden
VC
Odelad adressida
6 november 1905
12
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
13
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
14
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parti af Saltsjöbaden
VC
Odelad adressida
28 januari 1905
15
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parti af Trollhättan
VC
Odelad adressida
Obegagnat
16
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
17
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
18
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parti af Trollhättan
VC
Odelad adressida
Obegagnat
19
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
20
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
21
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parti af Haga Park
VC
23 mars 1905
22
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
23
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
24
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
25
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Motiv från Dalarne
VC
Odelad adressida
Obegagnat
26
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
27
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Motiv från Småland
VC
Odelad adressida
7 december 1902
28
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Motiv från Blekinge
VC
Odelad adressida
5 september 1905
29
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
30
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parti från Blekinge
VC
Odelad adressida
Obegagnat
31
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parti från Blekinge
VC
Odelad adressida
14 augusti 1905
Kort #31 finns även i sv/v då utgivet av förlaget G. Berlings Bokhandel.
Stockholm med omgivningar
Vykort med odelad adressida, numrerade 17-???

Här börjar det likna en riktig Stockholmsserie. Jag har både svartvita och färgkort i serien. Än så länge inte bägge typerna för samma nummer.
En helt egen font jämfört med andra B. F. serier

Förmodligen finns det kort med lägre nummer. Men hur högt upp i numreringen går serien? Jag har inga vykort i spannet 31-150.
Observera dock att nummer 30 har annan textfont (om det nu innebär någonting ...).

16
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Vasabron
VC
31 mars 1902
17
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Grand Hotell och National Museum
VC
13 februari 1903
18
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Norrbro, med vaktparaden
VC
10 juli 1902
18
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Norrbro, med vaktparaden
VC
11 september 1903
19
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Vy af Mosebacke
VC
12 december 1912
19
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Vy af Mosebacke
VC
Obegagnat
20
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Södra Mälarestranden
VC
Obegagnat
28
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Utsigt från Skansen
VC
23 juli 1903
30
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Bellmansro
VC
18 maj 1902
Ny font jämfört med nummer 17-28 ovan.
Stockholms kyrkor
Vykort med odelad adressida, numrerade & onumrerade

Stockholms kyrkor är en nyupptäckt serie (?) från min sida sett.

Jag har två svartvita kort, ett numrerat och ett onumrerat.
Samma utseende på framsidan men olika utseende av baksidorna. Dock odelade, vilket innebär en utgivning innan 1905.

Vi får se vart denna eventuella serie tar vägen.

Onumrerat
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Adolf Fredriks kyrka
VC
14 maj 1902
68
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Katarina kyrka
VC
21 januari 1903
72
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Ersta kyrka
VC
Obegagnat
Sverige
Vykort med odelad adressida, onumrerade

Ytterligare en nyupptäckt serie (?) från min sida sett.

Jag har ett svartvitt kort, ett onumrerat.
Fonten på bildsidans text är densamma som för nästa Stockholmsserie.

Vi får se vart denna eventuella serie tar vägen.

Onumrerat
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Bellevue vid Filipstad
VC
21 juli 1905
Stockholm med omgivningar
Vykort numrerade 30+ - 150?

Helt plötsligt så dyker det upp ett vykort med nummer 81.
Förvisso har jag ett nummerspann där det saknas vykort, så helt otroligt är det inte.
Kortet har samma font som de svartvita vykorten (med odelad adressida) med nummer 151-279.
Det finns garanterat fler kort där ute i detta nummer spann!

81
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
S:t. Paulsgatan
VC
Odelad adressida
Obegagnat
Stockholm med omgivningar
Vykort numrerade 151-182 (färgkorten med nr 183-214)

I denna avdelning låter jag motivet styra. Samma motiv finns utgivet i åtminstone tre olika varianter, två svartvita och en i färg.
Numreringen ställer till det lite då färgkorten startar med nummer 183. Men tar man det svartvita numret och lägger till 32 så får man färgnumret. Stämmer nästan 100%-igt. Har förstås ett färgkort som är ett undantag. Mer om detta senare.

Den font jag sedan kallar "Gammal" är den font alla färgkort har, troligen producerade av Knackstedt & Näther i Tyskland, så också Bernhard Frankes färgkort. De två serierna i svartvitt har olika font och olika baksidor. "Gammal" fonten används på kort med odelad adressida. Den font jag betecknar som "Ny" är den som används på de svartvita korten med delad adressida.
För att komplicera bilden ytterligare kan nämnas att korten med odelad adressida förekommer i två varianter. Dels med förlagstexten "Bernh. Franke & Co.'s förlag, Stockholm" längst ner på bildsidan [version 1] och dels på adressidan som på färgkorten [version 2]. Jag tror den förstnämnda är tidigare, ca 1903. Den sistnämnda kommer från 1904. Är också densamma som för nummer 217-279 med odelad adressida.

Självklart finns en tidsaspekt också.
Färgkorten har jag postgångna från 1903 (12 december).
De svartvita med odelad adressida har jag postgångna från 1903 även de (28 oktober).
De svartvita med delad adressida har jag postgångna från 1906 (4 februari).

Min tolkning/gissning baserat på ovanstående är de svartvita korten med odelad adressida och färgkorten gavs ut ca 1903-1905. De ersattes 1906 med de svartvita korten med delad adressida. Självklart kan de tidigare korten funnits kvar i handeln även efter 1905.

151
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Stureplan
VC
Odelad adressida - version 1 & 2
3 december 1903
183 (=151+32)
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Stureplan
VC
Odelad adressida
31 december 1917
151
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Stureplan
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
152
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Ingång till Idrottsparken
VC
Odelad adressida - version 1
8 december 1903
184 (=152+32)
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Ingång till Idrottsparken
VC
Odelad adressida
8 oktober 1905
152
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Ingång till Idrottsparken
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
153
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
185 (=153+32)
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
153
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
154
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Saltsjöbaden
Stora Hotellet
VC
Odelad adressida - version 1 & 2
12 december 1903
186 (=154+32)
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Saltsjöbaden
Stora Hotellet
VC
Odelad adressida
3 juli 1908
154
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Saltsjöbaden
Stora Hotellet
VC
Delad adressida
Obegagnat
155
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Drottningholm
Parkparti
VC
Odelad adressida - version 1
9 december 1904
187 (=155+32)
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Drottningholm
Parkparti
VC
Odelad adressida
10 juni 1905
155
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Drottningholm
Parkparti
VC
Delad adressida
20 augusti 1907
156
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Saltsjöbaden
Nya Badanstalten
VC
Odelad adressida - version 1
xxx
188 (=156+32)
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Saltsjöbaden
Nya Badanstalten
VC
Odelad adressida
Obegagnat
156
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Saltsjöbaden
Nya Badanstalten
VC
Delad adressida
Obegagnat
157
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Djurgårdsteatern
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
189 (=157+32)
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Djurgårdsteatern
VC
Odelad adressida
9 november 1906
157
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Djurgårdsteatern
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
158
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Drottningholms Slott
VC
Odelad adressida - version 1
13 november 1903
190 (=158+32)
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Drottningholms Slott
VC
Odelad adressida
Plundrat & Ej daterat
158
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Drottningholms Slott
VC
Delad adressida
13 mars 1909
159
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Kongl. Djurgården, Framnäs
VC
Odelad adressida - version 1 & 2
16 april 1904
191 (=159+32)
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Kongl. Djurgården, Framnäs
VC
Odelad adressida
30 september 1906
159
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Kongl. Djurgården, Framnäs
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
160
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Djurgårdsbron och Narvavägen
VC
Odelad adressida - version 2
Obegagnat
192 (=160+32)
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Djurgårdsbron och Narvavägen
VC
Odelad adressida
Obegagnat
160
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Djurgårdsbron och Narvavägen
VC
Delad adressida
Obegagnat
161
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
"Blåsut" på Kastellholmen
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
193 (=161+32)
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
"Blåsut" på Kastellholmen
VC
Odelad adressida
Skrivet men odaterat
161
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
"Blåsut" på Kastellholmen
VC
Delad adressida
14 maj 1906
Det svartvita kortet med delad adressida finns i åtminstone två versioner.
162
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Haga Slott
VC
Odelad adressida - version 2
Obegagnat
194 (=162+32)
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Haga Slott
VC
Odelad adressida
18 september 190x
162
Bernh. Franke & Co.'s förlag

Haga Slott
VC
Delad adressida
26 februari 1906
163
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Tantolunden
VC
Odelad adressida - version 1
28 oktober 1903
195 (=163+32)
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Tantolunden
VC
Odelad adressida
2 december 1903
163
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Tantolunden
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
164
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Linnéparken
VC
Odelad adressida - version 1 & 2
10 december 1903
196 (=164+32)
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Linnéparken
VC
Odelad adressida
Otydligt stämplat & Ej daterat
164
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Linnéparken
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
165
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Haga grindar
VC
Odelad adressida - version 1
3 november 1903
197 (=165+32)
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Haga grindar
VC
Odelad adressida
29 januari 1905
165
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Haga grindar
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
166
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Uppfartsvägen till Vasastaden
VC
Odelad adressida - version 1
20 mars 1906
198 (=166+32)
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Uppfartsvägen till Vasastaden
VC
Odelad adressida
9 december 1904
166
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Uppfartsvägen till Vasastaden
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
167
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Birger Jarlsgatan
VC
Odelad adressida - version 1 & 2
Obegagnat
199 (=167+32)
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Birger Jarlsgatan
VC
Odelad adressida
9 juli 1905
167
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Birger Jarlsgatan
VC
Delad adressida
Obegagnat
168
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Grand Hôtel och
Blasieholmshamn
VC
Odelad adressida - version 2
Obegagnat
200 (=168+32)
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Grand Hôtel och
Blasieholmshamn
VC
Odelad adressida
30 juli 1905
168
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Grand Hôtel och Blasieholmshamnen
VC
Delad adressida
Obegagnat
169
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Utsigt från Riddarholmen
VC
Odelad adressida - version 2
1 mars 1911
201 (=169+32)
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Utsigt från Riddarholmen
VC
Odelad adressida
6 februari 1904
169
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Utsigt från Riddarholmen
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
170
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Söder Mälarstrand och
Jernvägsbron
VC
Odelad adressida - version 2
23 augusti 1905
202 (=170+32)
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Söder Mälarstrand och
Jernvägsbron
VC
Odelad adressida
18 april 1904
170
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Söder Mälarstrand och
Jernvägsbron
VC
Delad adressida
Obegagnat
Det svartvita kortet med delad adressida finns i åtminstone två versioner.
171
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Utsigt från Norrbro
VC
Odelad adressida - version 2
Obegagnat
203 (=171+32)
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Utsigt från Norrbro
VC
Odelad adressida
20 januari 1904
171
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Utsigt från Norrbro
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
172
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Kongl. Teatern från Blasieholmen
VC
Odelad adressida - version 2
Obegagnat
204 (=172+32)
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Kongl. Teatern från Blasieholmen
VC
Odelad adressida
Skrivet & Ej daterat
172
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Kongl. Teatern från Blasieholmen
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
173
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Utsigt från Lejonbacken
VC
Odelad adressida - version 2
3 april 1905
205 (=173+32)
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Utsigt från Lejonbacken
VC
Odelad adressida
19 augusti 1904
173
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Utsigt från Lejonbacken
VC
Delad adressida
Obegagnat
174
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Carl Johans torg
VC
Odelad adressida - version 2
26 april 1905
206 (=174+32)
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Carl Johans torg
VC
Odelad adressida
Obegagnat
174
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
175
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Katarinahissen
VC
Odelad adressida - version 2
Obegagnat
207 (=175+32)
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Katarinahissen
VC
Odelad adressida
19 juli 1904
175
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Katarinahissen
VC
Delad adressida
Obegagnat
176
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Bellmansbysten på Kongl. Djurgården
VC
Odelad adressida - version 1
Obegagnat
208 (=176+32)
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Bellmansbysten på Kongl. Djurgården
VC
Odelad adressida
27 september 1904
176
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Bellmansbysten på Kongl. Djurgården
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
177
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Saltsjöbaden
Stora Hotellet
VC
Odelad adressida - version 2
Obegagnat
209 (=177+32)
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Saltsjöbaden
Stora Hotellet
VC
Odelad adressida
14 april 1905
177
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Saltsjöbaden
Stora Hotellet
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
178
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Fiskarehamnen och Stadsgården
VC
Odelad adressida - version 1
Obegagnat
210 (=178+32)
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Fiskarehamnen och Stadsgården
VC
Odelad adressida
15 maj 1904
178
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Fiskarehamnen och Stadsgården
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
179
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Ersta från Åsögatan
VC
Odelad adressida - version 1
29 mars 1904
211 (=179+32)
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Ersta från Åsögatan
VC
Odelad adressida
13 maj 1913
179
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Ersta från Åsögatan
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
180
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Maria Folkskola
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
212 (=180+32)
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Maria Folkskola
VC
Odelad adressida
Obegagnat
180
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Maria Folkskola
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
181
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Södermalmstorg
VC
Odelad adressida - version 1
Postgånget 26 juli 1909
213 (=181+32)
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Södermalmstorg
VC
Odelad adressida
Obegagnat
181
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Södermalmstorg
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
182
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Slussen och Carl Johans torg
VC
Odelad adressida - version 2
Obegagnat
214 (=182+32)
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Slussen och Carl Johans torg
VC
Odelad adressida
16 juli 1904
182
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Slussen och Carl Johans torg
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
Stockholm med omgivningar
Vykort numrerade 215-279

Även i denna avdelning låter jag motivet styra.
Samma motiv finns utgivet i åtminstone två svartvita varianter, samma som i avdelningen ovan.
Två undantag är upptäckta än så länge (kan självklart finnas fler). För nr 236 och nr 253 finns motivet även i färg.
Ett annat nyligen upptäckt undantag är nr 250. Kortet med delad adresssida finns i två varianter. Samma titel och motiv, men med olika fotografier.

215
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Centralpalatset från Jernvägsbron
VC
Odelad adressida
6 juli 1904
215
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Centralpalatset från Jernvägsbron
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
216
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Berns Salong
VC
Odelad adressida
Obegagnat
216
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Berns Salong
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
217
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Akademin för de fria konsterna
VC
Odelad adressida
6 augusti 1904
217
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Akademin för de fria konsterna
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
218
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Parti av Hornsgatan
VC
Odelad adressida
Obegagnat
218
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Parti av Hornsgatan
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
219
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Brunkebergstorg
VC
Odelad adressida
6 september 1904
219
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
220
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Riddarhustorget
VC
Odelad adressida
7 februari 1904
220
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Riddarhustorget
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
221
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Parti af Skeppsbron
VC
Odelad adressida
Obegagnat
221
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Parti af Skeppsbron
VC
Delad adressida
Otydligt stämplat & Ej daterat
222
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
222
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
223
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Tyska Brinken
VC
Odelad adressida
Obegagnat
223
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Tyska Brinken
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
224
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Östermalmstorg
VC
Odelad adressida
Obegagnat
224
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Östermalmstorg
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
225
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Kornhamnstorg
VC
Odelad adressida
29 januari 1906
225
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Kornhamnstorg
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
226
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Parti af Riddarholmshamnen
VC
Odelad adressida
4 juli 1906 (?)
226
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Parti af Riddarholmshamnen
VC
Delad adressida
Obegagnat
227
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Fåfängan och Saltsjöbanan
VC
Odelad adressida
Obegagnat
227
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Fåfängan och Saltsjöbanan
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
228
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
228
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen

Samma nummer, samma motiv, men olika fotografier.

Finns det fler nummer som är så här?

229
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Molinska Fontänen
VC
Odelad adressida
22 mars 1904
229
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Molinska Fontänen
VC
Odelad adressida
18 september 1904
229
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Molinska Fontänen
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
230
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
230
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
231
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Villagatan
VC
Odelad adressida
Obegagnat
231
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Villagatan
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
232
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Novilla på Kongl. Djurgården
VC
Odelad adressida
8 september 1904
232
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Novilla på Kongl. Djurgården
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
233
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Circus på Kongl. Djurgården
VC
Odelad adressida
13 oktober 1904
233
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Circus på Kongl. Djurgården
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
234
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parti af Saltsjöbaden
VC
Odelad adressida
Obegagnat
234
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parti af Saltsjöbaden
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
235
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parti af Saltsjöbaden
VC
Odelad adressida
14 augusti 1905
235
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parti af Saltsjöbaden
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
236
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parti af Saltsjöbaden
VC
Odelad adressida
28 augusti 1957 i England
236
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parti af Saltsjöbaden
VC
Odelad adressida
8 september 1904
236
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parti af Saltsjöbaden
VC
Delad adressida
Kopia - Saknas i samlingen
237
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parti af Saltsjöbaden
VC
Odelad adressida
Obegagnat
237
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parti af Saltsjöbaden
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
NB: Samma motiv finns som kolorerat färgkort med nr 2013 (se nedan).
238
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Strandparti af
Stora Essingen i Mälaren
VC
Odelad adressida
12 augusti 1904
238
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Strandparti af
Stora Essingen i Mälaren
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
NB: Samma motiv finns som kolorerat färgkort med nr 21 (se ovan).
239
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parti af Haga Park
VC
Odelad adressida
Obegagnat
239
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parti af Haga Park
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
240
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parti af Brunnsviken
VC
Odelad adressida
5 januari 1904
240
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parti af Brunnsviken
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
241
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parkparti vid Mälaren
VC
Odelad adressida
25 maj 1904
241
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parkparti vid Mälaren
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
242
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stallmästaregården
VC
Odelad adressida
26 maj 1912
242
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stallmästaregården
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
243
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
243
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
244
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Entréen till Kongl. Djurgården
VC
Odelad adressida
11 augusti 1904
244
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Entréen till Kongl. Djurgården
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
245
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stäket
VC
Odelad adressida
13 mars 1906
245
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stäket
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
246
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Klippan vid Hammarbysjön
VC
Odelad adressida
Obegagnat
246
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Klippan vid Hammarbysjön
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
247
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
247
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
248
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
248
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
249
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Utsigt från Mosebacke
VC
Odelad adressida
Obegagnat
249
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Utsigt från Mosebacke
VC
Delad adressida
23 augusti 1906
250
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Kongl. Slottet
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
250
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Kongl. Slottet
VC
Delad adressida
9 februari 1906
250 - variant
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Kongl. Slottet
VC
Delad adressida
13 februari 1908
NB:
Kortet till höger, samma nr, samma motiv, MEN ett annat fotografi!
251
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Kongl. Slottet
VC
Odelad adressida
Obegagnat
251
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Kongl. Slottet
VC
Delad adressida
25 juni 1907
252
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Vasagatan, Kongl. Posten
VC
Odelad adressida
10 augusti 1905
252
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Vasagatan, Kongl. Posten
VC
Delad adressida
Obegagnat
253
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Restaurant Rosenbad
VC
Odelad adressida
15 augusti 1904
253
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Restaurant Rosenbad
VC
Odelad adressida
5 oktober 1904
253
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Restaurant Rosenbad
VC
Delad adressida
4 februari 1906
254
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Vasagatan, Hôtel Continental
VC
Odelad adressida
Obegagnat
254
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Vasagatan, Hôtel Continental
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
255
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
255
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
256
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
256
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
257
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Carl XIII torg
VC
Odelad adressida
Obegagnat
257
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Carl XIII torg
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
NB: Samma motiv finns som kolorerat färgkort med nr 2009 (se nedan).
258
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Saltsjöbaden
Neglingeviken
VC
Odelad adressida
19 augusti 1904
258
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Saltsjöbaden
Neglingeviken
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
259
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
259
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
260
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
260
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
261
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Panorama af
Saltsjöbaden
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
261
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Panorama af
Saltsjöbaden
VC
Delad adressida
Kopia - Saknas i samlingen
262
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Utsigt från Katarinahissen
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
262
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Utsigt från Katarinahissen
VC
Delad adressida
Obegagnat
263
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Carl Johans torg
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
263
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Carl Johanstorg
VC
Delad adressida
1 augusti 1906
264
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
264
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
265
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
265
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
266
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Serafimerlasarettet
VC
Odelad adressida
2 maj 1911
266
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Serafimerlasarettet
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
267
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
267
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
268
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
268
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
269
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
269
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
270
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Motiv från Kastellholmen
VC
Odelad adressida
Otydligt stämplat & Ej daterat
270
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Motiv från Kastellholmen
VC
Delad adressida
Obegagnat
271
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
271
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
272
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
272
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
273
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Drottninggatan
VC
Odelad adressida
Otydligt stämplat & Ej daterat
273
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
274
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Parti af Vasaparken
VC
Odelad adressida
12 maj 1905
274
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Parti af Vasaparken
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
275
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Utsigt från Slottsbacken
VC
Odelad adressida
19 augusti 1905
275
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Utsigt från Slottsbacken
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
276
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
276
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
277
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Klara viken
VC
Odelad adressida
Obegagnat
277
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Klara viken
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
278
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
278
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
279
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Bellmansro å
Kongl. Djurgården
VC
Odelad adressida
Obegagnat
279
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Stigbergsgatan
VC
Odelad adressida
Obegagnat
279
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Bellmansro å
Kongl. Djurgården
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
279
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Stigbergsgatan
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
280
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Skidbacken vid Fiskartorpet
VC
Odelad adressida
12 mars 1907
280
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Skidbacken vid Fiskartorpet
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
281
Bernh. Franke & Co.'s förlag
xxx
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
281
Bernh. Franke & Co.'s förlag
xxx
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
282
Bernh. Franke & Co.'s förlag
xxx
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
282
Bernh. Franke & Co.'s förlag
xxx
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
283
Bernh. Franke & Co.'s förlag
xxx
VC
Odelad adressida
Saknas i samlingen
283
Bernh. Franke & Co.'s förlag
xxx
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
NB: Annan font på bildsidan jämfört med tidigare nummer!
284
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Riksdagshuset
VC
Odelad adressida
27 februari 1905
284
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Riksdagshuset
VC
Delad adressida
Saknas i samlingen
Vykort nummer 285 saknas
Stockholm med omgivningar
Vykort i svartvitt numrerade 286-408

I detta nummerspann, 286-403, förekommer förmodligen endast kort efter 1905, dvs med delad adressida.
Hur högt upp serien går är okänt.
Observera att vykortet #408 har en helt annan text font än övriga kort!

Förmodligen beställningsfoto
för Bernhard Frankes
vykort nedan
VC
Fotografi
286
Bernh. Franke & Co.'s förlag

Stockholm
Räntmästarehuset
VC
Delad adressida
24 mars 1909
4214
Axel Eliassons Konstförlag
Stockholm
Västra Slussbron och Räntmästarehuset
VC
Delad adressida
1908 (Plundrat)

Till vänster Axel Eliassons vykort, dvs hans version av bilden ovan.

Med detta vykort så känns det hyfsat säkert att säga att Bernhard Franke köpte in sina bilder, han var således INTE fotografen!

288
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Slussen
VC
Delad adressida
Kopia - Saknas i samlingen
290
Bernh. Franke & Co.'s förlag

Stockholm
Stureplanen
VC
Delad adressida
29 juni 1911
293
Bernh. Franke & Co.'s förlag

Stockholm
Mälaretorget
VC
Delad adressida
7 december 1906
297
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Stallmästaregården ifrån Brunnsviken
VC
Delad adressida
24 juni 1906
299
Bernh. Franke & Co.'s förlag


Dufnäs viken
VC
Delad adressida
Skrivet & Ej daterat
309
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Haga grindar
VC
Delad adressida
Obegagnat
311
Bernh. Franke & Co.'s förlag

Stockholm
Riksdagshuset
VC
Delad adressida
17 juli 1906
312
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Kongl. Slottet sedt från
Gustaf Adolfs torg
VC
Delad adressida
11 juni 1906
313
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Gustaf Adolfs torg och
Riksdagshuset
VC
Delad adressida
Obegagnat
314
Bernh. Franke & Co.'s förlag

Stockholm
Strömparterren
VC
Delad adressida
Obegagnat
319
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Grand Restuarant
Saltsjöbaden
VC
Delad adressida
Obegagnat

NB: Samma motiv finns som kolorerat färgkort med nr 1030
(se nedan).
320
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stora Hotellet
Saltsjöbaden
VC
Delad adressida
Kopia - Saknas i samlingen
323
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Kongl Teatern, Norrström och Riksdagshuset
VC
Delad adressida
Kopia - Saknas i samlingen
324
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Grand Hotel
Saltsjöbaden
VC
Delad adressida
Obegagnat
325
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Grand Restaurant
Saltsjöbaden
VC
Delad adressida
Kopia - Saknas i samlingen
328
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Norrström, Kongl. Slottet och Riksdagshuset
VC
Delad adressida
Kopia - Saknas i samlingen

Not: Samma motiv som #1006 nedan.
330
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Norrbro och
Riksdagshuset
VC
Delad adressida
Kopia - Saknas i samlingen
331
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Kongl. Teatern (Operaterassen)
VC
Delad adressida
Otydligt stämplat
NB: Finns även i samlingen med titeln "Stockholm. Kongl. Teatern med Operaterassen". Då även med nummer "09 6376" angivet. Postgånget 1 juli 1910.
332
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Carl XII Staty och Jacobs Kyrka
VC
Delad adressida
5 oktober 1911
334
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Koppartälten
i Haga
VC
Delad adressida
Obegagnat
335
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Gustaf Adolf statyen
VC
Delad adressida
16 juni 1909
403
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Dramatiska Teatern
VC
Delad adressida
29 november 1911
408
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Tingshuset vid Haga
VC
Delad adressida
19 januari 1912
Vykort numrerade 409-500 saknas
Stockholm med omgivningar
Vykort i svartvitt numrerade 501-524

I detta nummerspann, 503-524, hittar man kort med odelad adressida, dvs innan 1905.
Korten har dock en font som skiljer sig från de lägre numren med odelad adressida.
Förmodligen börjar serien med 501. Hur högt upp serien går är okänt.

Varför det finns kort utgivna innan 1905 (odelad adressida) med så höga nummer är något förvånande för mig.

501
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Saltsjöbaden
Stora Hotellet
VC
Odelad adressida
8 december 1909
503
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Saltsjöbaden
Nya Badanstalten
VC
Odelad adressida
31 december 1908
507
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Promenad på
Kongl. Djurgården
VC
Odelad adressida
28 september 1904
510
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parti af
Kongl. Djurgården
VC
Odelad adressida
14 mars 1905
511
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Bellmansro på
Kongl. Djurgården
VC
Odelad adressida
20 oktober 1904
516
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Hornstull från Liljeholmsbron
VC
Odelad adressida
Obegagnat
517
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Kälkbacksåkning i Humlegården
VC
Odelad adressida
Obegagnat
524
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Parti af Skeppsbron
VC
Odelad adressida
23 april 1905
Stockholm med omgivningar
Vykort i svartvitt numrerade 526-535

I detta nummerspann, 526-535, hittar man kort med delad adressida, dvs efter 1905.
Ny font igen.
Hur högt upp serien går är okänt.

526
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Skeppsholmen
VC
Delad adressida
Otydligt stämplat & Ej daterat
528
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Kongl. Teatern (Operaterassen)
VC
Delad adressida
Obegagnat
531
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Riddarholmskanalen, Strömsborg och Vasabron
VC
Delad adressida
Kopia - Saknas i samlingen
532
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Norrström, Kongl. Slottet och Riksdagshuset
VC
Delad adressida
Kopia - Saknas i samlingen

NB: Samma motiv som #328 ovan och #1006 nedan.
535
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Norrbro och
Riksdagshuset
VC
Delad adressida
28 september 1906
Vykort numrerade 536-601 saknas
Stockholm med omgivningar
Vykort i svartvitt numrerade 602-623

Även i detta nummerspann, 602-???, hittar man kort med delad adressida, dvs efter 1905.
Ny font igen, men observera att fonten är olika på korten nedan.
Hur högt upp serien går är okänt.

602
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Utsigt från Katarinahissen
VC
Delad adressida
Kopia - Saknas i samlingen
603
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Riddarholmskyrkan
VC
Delad adressida
8 november 1909
605
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Vasabron, Riddarhuset och Strömsborg från Tegelbacken
VC
Delad adressida
Obegagnat
607
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Utsigt från
Riksdagshuset
VC
Delad adressida
Kopia - Saknas i samlingen
608
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Mälaren från
Riksdagshuset
VC
Delad adressida
1 december 1906
610
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Utsigt från Riksdagshuset
VC
Delad adressida
Kopia - Saknas i samlingen
614
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Saltsjöbaden
Vägen till Restaurangen
VC
Delad adressida
17 juli 1914
623
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Saltsjöbaden
Gran Restaurant
VC
Delad adressida
Kopia - Saknas i samlingen
Vykort numrerade 624-1000 saknas
Stockholm
Vykort i färg numrerade 1001-1052+

Det här är en senare serie. Korten är postgångna 1906-1921, vilket är ett ganska stort spann. Eftersom korten har delad adressida är de förmodligen producerade 1906 och några år framåt i tiden.
Egen font med STOCKHOLM i versaler med namnet på vyn i gemena bokstäver.

***

Känner även till STOCKHOLM Kongl. Slottet (nr 1004), STOCKHOLM Kongl. Teatern (nr 1013),
STOCKHOLM Utsigt från Skeppsholmen (nr 1038) och STOCKHOLM Södermalm (nr 1050).

1001
Bernh. Franke & Co.'s förlag
STOCKHOLM
Kongl. Slottet
VC
Obegagnat
1002
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
???
VC
1003
Bernh. Franke & Co.'s förlag
STOCKHOLM
Kongl. Slottet (Logården)
VC
5 november 1907
1004
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
???
VC
1005
Bernh. Franke & Co.'s förlag
STOCKHOLM
Kongl. Slottet
(Logården)
VC
Skrivet & Ej daterat
1006
Bernh. Franke & Co.'s förlag
STOCKHOLM
Norrström, Kongl. Slottet och Riksdagshuset
VC
Obegagnat

Not: Finns i svartvitt som #328 och även som #532.
1007
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Riksdagshuset, Strömparterren
och Norrbro
VC
19 maj 1906
1008
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
???
???
VC
1009
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
???
VC
1010
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
???
VC
1011
Bernh. Franke & Co.'s förlag
STOCKHOLM
Grand Hôtel från Norrbro
VC
27 juni 1907
1012
Bernh. Franke & Co.'s förlag
STOCKHOLM
Akademin för de fria konsterna
VC
2 oktober 1907
1013
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
???
???
???
VC
1014
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
???
???
???
VC
1015
Bernh. Franke & Co.'s förlag
STOCKHOLM
Södra Blasieholmshamnen, Nationalmuseum och Skeppsholmen
VC
12 juni 1906
1016
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
???
???
???
VC
1017
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
???
VC
1018
Bernh. Franke & Co.'s förlag
STOCKHOLM
Strandvägen
VC
Obegagnat
1019
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
???
VC
1020
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
???
VC
1021
Bernh. Franke & Co.'s förlag
STOCKHOLM
Kastellholmen
VC
Obegagnat
1022
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
???
VC
1023
Bernh. Franke & Co.'s förlag
STOCKHOLM
Södermalm
VC
Obegagnat
1024
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
???
VC
1025
Bernh. Franke & Co.'s förlag
STOCKHOLM
Karl XIIIs torg
VC
12 november 1906
1026
Bernh. Franke & Co.'s förlag
STOCKHOLM
Söder Mälarstrand
VC
2 januari 1912
1027
Bernh. Franke & Co.'s förlag
STOCKHOLM
Parti af Kongl. Djurgården
VC
Otydligt stämplat & Ej daterat
1028
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
???
VC
1029
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parti af
Saltsjöbaden
VC
1 augusti 1907
1030
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Grand Restaurant
Saltsjöbaden
VC
Skrivet, ej postgånget

NB: Samma motiv finns i sv/v ovan med nr 319.
1031
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
???
VC
1032
Bernh. Franke & Co.'s förlag
STOCKHOLM
Utsigt från Katarinahissen
VC
7 juli 1913
1033
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Kongl. Slottet och
Skeppsbron
VC
26 mars 1921
1034
Bernh. Franke & Co.'s förlag
STOCKHOLM
Kongl. Slottet, Riksdagshuset och Norrström
VC
30 oktober 1917
1035
Bernh. Franke & Co.'s förlag
STOCKHOLM
Kongl. Slottet
(Logården)
VC
21 maj 1908
1036
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Norrström med Riksdagshuset
och Strömparterren
VC
1037
Bernh. Franke & Co.'s förlag
STOCKHOLM
Grand Hôtel
VC
7 juli 1913
1038
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
???
VC
1039
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
???
VC
1040
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
???
VC
1041
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
???
VC
1042
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
???
VC
1043
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
???
VC
1044
Bernh. Franke & Co.'s förlag
STOCKHOLM
Norrström (Vårfloden)
VC
17 oktober 1913
1045
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
???
VC
1046
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
???
VC
1047
Bernh. Franke & Co.'s förlag
STOCKHOLM
Restaurant Rosenbad
VC
8 september 1914
NB: Samma fotografi har även använts för #253 (se ovan).
1048
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
???
VC
1049
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Utsigt från
Tyska kyrkans torn
VC
8 januari 1912
1050
Bernh. Franke & Co.'s förlag

Stockholm
Södermalm
VC
1 augusti 1907
1051
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
???
???
VC
1052
Bernh. Franke & Co.'s förlag
STOCKHOLM
Blasieholmshamnen med Grand Hötel och Nationalmuseum
VC
7 juli 1913

Fortfarande Bernhard Franke & Co's förlag
... dock annan font än på korten ovan.
Finns det flera?

1054
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Stockholm
Restaurant Hasselbacken
VC
Obegagnat
Vykort numrerade 1055-1999 saknas
Stockholms omgivningar
Vykort i färg numrerade 2001-2024+

Samma historia ...
Fortfarande Bernhard Franke & Co's förlag
... dock annan font än på korten ovan

Hur mina Uppsalakort passar in här får framtiden berätta!

2001
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
2002
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parti af
Saltsjöbaden
VC
2003
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Saltsjöbaden
Badanstalten
VC
2004
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Saltsjöbaden
Utsigt från Grand Restaurant
VC
2005
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
2006
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parti vid
Saltsjöbaden
VC
2 mars 1907
2007
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
2008
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Saltsjöbaden
Utsigt från Belvederen
VC
2009
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Saltsjöbaden Neglingeviken
VC
24 maj 1911

NB: Samma motiv finns i
sv/v ovan, med nr 258.
2010
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Dufnäsviken
VC
Obegagnat
2011
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
VC
2012
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parti af Stockholm Skärgård
VC
26 oktober 1907
2013
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Strandparti af Stora Essingen
VC
Obegagnat

NB: Samma motiv finns i
sv/v ovan, med nr 238.
2014
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Parti af Fjäderholmarne
VC
26 mars 1910
2015
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
VC
2016
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
VC
2017
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
2018
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
2019
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Drottningholm
Vid svandammen
VC
29 juni 1913
2020
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
VC
2021
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
???
VC
2022
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
???
VC
2023
Bernh. Franke & Co.'s förlag
???
???
???
VC
2024
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Nynäs Hafsbad
Badanstalten och Gymnastikbyggnaden
VC
28 januari 1913

Fortfarande Bernhard Franke & Co's förlag
... dock som det verkar motiv från hela Sverige. Olika fonter. Finns både i svartvitt och färg.
Åtminstone nummer 2007-2034, dvs ett överlapp jämfört med serien innan ...
Kanske även onumrerade?

Är detta en Eskilstuna avdelning?
Har även sett nr 2010 ...

På adressidan står tydligt
"B. F. & C., St. 2007".

2007
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Eskilstuna
Tunafors
VC
26 juni 1905

Adressidans notering säger mig följande:
1) "B. F. & C., St.", betyder Bernhard Franke & Co i Stockholm hävdar jag. B. F. & Co. finns på samtliga onumrerade kort.

Vi börjar Uppsala avdelningen med detta kort!
På framsidan står tydligt
"Alma Högstedts Pappershandel, Uppsala Imp".

På adressidan står lika tydligt
"B. F. & Co. St. 2022".

2022
Alma Högstedts
Pappershandel
Uppsala
Uppsala
Odinslund
VC
Otydligt stämplat & Ej daterat

Adressidans notering säger mig följande:
1) "B. F. & Co. St.", betyder Bernhard Franke & Co i Stockholm hävdar jag. B. F. & Co. finns på samtliga onumrerade kort.
2) Nummer 2022 passar också väl in med de övriga Franke kort jag har från Uppsala som är
2025-2030, 2034.

Adressidans font, och hela utseende (odelat), är också identiskt med Bernhard Franke korten nr 151-182 (de med odelad adressida) samt med motsvarande färgkort.

2023
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Uppsala
Vestgöta Nationshus
VC
Otydligt stämplat & Ej daterat
2025
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Uppsala
Norrlands Nationshus
VC
Obegagnat
2026
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Uppsala
Slottet
VC
Obegagnat
2027
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Uppsala
Ärkebiskopshuset
VC
Otydligt stämplat & Ej daterat
2029
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Uppsala
Hamnen
VC
xxx
2029
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Uppsala
Hamnen
VC
Obegagnat
2030
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Uppsala
Jernbron
VC
29 maj 1905
Har även sett kortet i svartvitt utförande.
2034
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Uppsala
Kyrkogardspromenaden
VC
9 oktober 1905

Vi slutar Uppsala avdelningen som vi började!
Dvs, med ett vykort utgivet av
Anna Högstedt.

På bildsidan, efter föjande text,
"Alma Högstedts Pappershandel, Uppsala".
står "B. F. & Co.".

Onumrerat
Alma Högstedts
Pappershandel
Uppsala
Upsala
Slottet
VC
Daterat på bildsidan med:
8 juli 1902

Bildsidans notering säger mig följande:
1) "B. F. & Co.", betyder Bernhard Franke & Co hävdar jag. I och med det första kortet i denna lilla Uppsala avdelning nr 2022, även det utgivet av Anna Högstedt, och med tillägget "B. F. & Co. St." styrker detta att Anna måste ha anlitat Bernhard Franke för dessa kort!

Adressidans utseende är dock inte typiskt för Franke korten ...

Till sist!
... tre icke topografiska motiv. Är detta serier eller enstaka kort, det är frågan?

Onumrerat
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Utan titel
VC
14 mars 1907
Onumrerat
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Utan titel
VC
28 augusti 1906
Observera att korten har odelad adressida, dvs utgivna innan 1905.

En fin liten dikt skriven som hälsning:

Vinden öfver kullen far,
en hälsning med sig tar,
ingen hvet vem som skickat den,
men alltid hälsa den från en vän.

Onumrerat
Bernh. Franke & Co.'s förlag
Utan titel
VC
xxx