Denna är ingångssidan till Sverigedelen av min samling av färgfotografi vykort som sträcker sig från
mitten av 1930-tal fram till slutet av 1960-talet. Uppskattningsvis så hittar du här ca 7500 vykort.

Samlingen är uppdelad i en topografisk del där vykorten visas per landskap, samt i en förlagsdel.

I den topografiska avdelningen har varje landskap sin egen sida
där vykorten visas sorterade på orter.

Vill du se vykorten sorterade förlagsvis så följ länkarna nedan.

Sverige i färg
Gamla formatet | A6 formatet

Följ länkarna över minibilderna nedan för att komma till vykorten för de olika landskapen.
Observera att Stockholm, Göteborg och Malmö har sina egna sidor.

Observera också att det finns en viss eftersläpning i min uppdatering av landskapssidorna. Det kommer nog alltid att finnas fler vykort till beskådande på förlagssidorna!

Enjoy!

Leif Gustafsson

Vill du använda en vykortsbild på något sätt så vill jag att du kontaktar mig.
Om du av någon anledning "glömmer" detta så förväntar jag mig att du på sociala medier, egna websidor eller i publikationer av olika slag, tydligt anger varifrån du tagit bilden, exempelvis www.famgus.se.
Tack!

If you want to use a postcard picture in any way, I do want that you contact me.
If you for some reason "forget" to do so I expect that you on social medias, own web sites or in any kind of publication, clearly states wher you found the picture, for example www.famgus.se.
Thank You!

Sverige i färg under 35 år,
1935-1970

Tyngdpunkten i den topografiska samlingen utgörs av färgvykort i det gamla formatet,
dvs 1930-, 1940- och 1950-talen.

Vad gäller 1960-talet så är det vykorten i A6 format som gäller.
(OBS: väldigt få inlagda än så länge)

Totalt finns i landskapssammanställningarna 5615 färgvykort.

[OBS Uppläggning pågår fortfarande ...]

Blekinge
[antal kort=73]
VC
Bohuslän
[antal kort=190]
VC
Dalarna
[antal kort=508]
VC
Dalsland
[antal kort=28]
VC
Gotland
[antal kort=205]
VC
Gästrikland
[antal kort=94]
VC
Halland
[antal kort=160]
VC
Hälsingland
[antal kort=63]
VC
Härjedalen
[antal kort=31]
VC
Jämtland
[antal kort=134]
VC
Lappland
[antal kort=178]
VC
Medelpad
[antal kort=55]
VC
Norrbotten
[antal kort=50]
VC
Närke
[antal kort=69]
VC
Skåne
[antal kort=394]
VC
Småland
[antal kort=336]
VC
Södermanland
[antal kort=240]
VC
Uppland
[antal kort=210]
VC
Värmland
[antal kort=335]
VC
Västerbotten
[antal kort=35]
VC
Västergötland
[antal kort=309]
VC
Västmanland
[antal kort=103]
VC
Ångermanland
[antal kort=80]
VC
Öland
[antal kort=78]
VC
Östergötland
[antal kort=198]
VC
Stockholm
[antal kort=989]
VC
Göteborg
[antal kort=299]
VC
Malmö
[antal kort=171]
VC