ELSEWHERE

Uppdaterad/Updated: Juli/July 29, 2021

Det här är ingångssidan till våra rundresor!
This is the entry page for our round trips!

Rundresor

Vad är en rundresa? Jo, i vår definition är det en resa där vi övernattat på fler är en (1) ort.
Vi har gjort ett antal långresor utanför Europa. Södra Afrika, Sydamerika och Oceanien har varit destinationerna. I möjligaste mån har vi nedan utnyttjat de dagböcker vi skrivit på nätet under dessa resor. Vi har också rest till Norge antal gånger, framförallt Nordnorge (två av dessa gånger i viss kombination med Sverige). Dessa resor skildrar vi med bilder nedan, 10 eller 16 bilders collage.

Round Trips

What is a round trip? The definition used by us is when we have stayed over-night at more than one place!
We have done a number of trips outside Europe. Southern Africa, South America and Oceania have been our destinations. During these trips we have been writing diary notes which have been daily uploaded on our web page. We have tried to re-use these diaries (in Swedish though) in our presentation below. We have also travelled to Northern Norway a number of times. These trips are presented with either 10 or 16 picture collections.

PLEASE READ THIS!

All these pictures are taken by us and can not be used without our written OK.
If you want to use a picture in any way, we do want that you contact us. This includes use on social medias, own web pages, publication and in any kind of commercial use. Please respect this!

Alla bilder på denna sida är tagna av oss och kan inte användas utan vårt skriftliga bifall.
Om du vill använda en bild på något sätt, vill vi att du kontaktar oss. Exempel på användning är social medier, egna websidor, publikation eller alla former av kommersiell användning. Var vänlig och respektera detta!

Leif and/och Barbro Gustafsson

***

Please click on the miniatyre pictures and they will appear in larger format.
You can also chose to remain in large format and see the pictures as a slide show.

Om du klickar på minatyrbilderna så visas de i större format.
Du kan då också välja att stanna kvar i det större formatet och se bilderna i en följd.

***

ENJOY!

Outside Europe

***

Norway
2016
Abisko-Vesterålen-Lofoten
2018
Kongsvinger-Lillehammar-Grythyttan

***