Nedan visas vykort i färg från Axel Eliassons Konstförlag i Stockholm i 14x9 formatet.

Status 2012-05-06:

9 egna av 27 förmodat möjliga

samt 5 fotoakvarell

Numrerade
Stockholm.
Riksdagshuset och Norrbro

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag A. B., Stockholm.
(Nr: 4)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Stockholm.
Utsikt från Strömparterren

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag A. B., Stockholm.
(Nr: 6)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1962

Stockholm.
Molins fontän

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag A. B., Stockholm.
(Nr: 11)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Stockholm.
Norr Mälarstrand

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag A. B., Stockholm.
(Nr: 17)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Stockholm.
Utsikt över Nybroplan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag A. B., Stockholm.
(Nr: 22)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

Stockholm.
Norrmalmstorg och Citypalatset

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag A. B., Stockholm.
(Nr: 23)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1951

Stockholm.
Engelbrektskyrkan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag A. B., Stockholm.
(Nr: 24)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Stockholm.
Tranebergsbron och Fredhäll

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag A. B., Stockholm.
(Nr: 26)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1952

Stockholm.
Årstabron och Södersjukhuset

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag A. B., Stockholm.
(Nr: 27)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1951

Fotoakvareller
STOCKHOLM
Stadshuset

Gamla formatet 14x9 cm
Fotoakvarell

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag A. B., Stockholm.
(Nr: 1007)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

STOCKHOLM
Kungsgatan med Kungstornen

Gamla formatet 14x9 cm
Fotoakvarell

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag A. B., Stockholm.
(Nr: 1008)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

STOCKHOLM
Kungl. Dramatiska Teatern

Gamla formatet 14x9 cm
Fotoakvarell

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag A. B., Stockholm.
(Nr: 1009)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1950

STOCKHOLM
Kungl. Slottet och Karl XII:s staty

Gamla formatet 14x9 cm
Fotoakvarell

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag A. B., Stockholm.
(Nr: 1011)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

STOCKHOLM
Riddarholmskyrkan

Gamla formatet 14x9 cm
Fotoakvarell

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag A. B., Stockholm.
(Nr: 1015)

Fotograf: Okänd

Obegagnat