This page shows my collection of postcards from Salair.

Quoted from Wikipedia:

SVENSKA/SWEDISH:

1986 köpte redarfamiljen Salén det göteborgsbaserade flygbolaget AMA-flyg och gav det det nya namnet Salair. Flygplanstyperna Metro II och Cessna 402 som följde med i köpet såldes och två SAAB 340 av typ QC (Quick Change) köptes in. Dessa kunde användas för passagerartrafik på dagen och fraktflyg på natten. Fraktflygningarna bestod huvudsakligen av postflyg.

1988 slogs Salair ihop med Skyways of Scandinavia, med bas Bromma. Skyways flög med Metro III och hade även en beställning på ytterligare en SAAB 340. Det nya bolaget fortsatte under namnet Salair. Huvudkontoret flyttades till Linköping 1989 och verksamheten renodlades till SAAB 340-trafik. Linköping valdes för att utveckla samarbetet med Saab AB. Salair såldes 1991 till Avia. Sahlensfären köpte 1992 Avia inklusive Salair och gav det det nya namnet Skyways.

Salair fick 1989 som första flygbolag efter SAS tillstånd att flyga på utlandet på linjen Linköping och Köpenhamn. Sträckan trafikeras fortfarande av efterträdaren Skyways.

Aeroprint, Borås, Sweden (1)

Current number of postcards on this page:
1

This page was last updated on February 20, 2011

Aeroprint, Borås, Sweden
SAAB SF-340
SE-ISK

A6 size (105 mm x 148 mm)
Color photography

Printed by: Aeroprint, Borås, Sweden.
(Nbr: 118)

Photo: Tommy Lakmaker

Unused