1940-50 tals Vykort i färg
Bohuslän

Nedan så kan du titta på mina färgkort från 1940- och 50-talens Bohuslän.

Antalet kort är just nu:
144

Sidan senast uppdaterad: 2011-07-09

Bohuslän allmänt (2)

Bohus-Malmön (1) | Bovallstrand (3) | Fjällbacka (5) | Gravarne (6) | Grebbestad (4) | Grundsund (1) | Gullholmen (1)

Hunnebostrand (4) | Koster (4) | Kungälv (6) | Kullavik (1) | Ljungskile (2) | Lyckorna (1) | Lysekil (14) | Marstrand (14)

Smögen (6) | Strömstad (20) | Styrsö (1) | Svinesundsbron (6) | Särö (1) | Uddevalla (40) | Öckerö (1)

BOHUSLÄN ALLMÄNT
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Bohuslän. Sjöbodar.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 1387)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

VÄSTKUSTEN. SKÄRGÅRDSBILD.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A/B GÖTEBORGS KONSTFÖRLAG.
(Nr: 77)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1949 men plundrat

BOHUS-MALMÖN
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Bohus-Malmön.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 1386)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

BOVALLSTRAND
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Bovallstrand.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ultraförlaget A. B. Solna.
(Nr: 20)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1957

Bovallstrand

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Högströms Pappersaffär, Uddevalla.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1951

Bovallstrand.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: C.A. Träff, Göteborg.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1957

FJÄLLBACKA
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Fjällbacka

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.2170)

Fotograf: Okänd

Postgånget, otydlig stämpling

Fjällbacka

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.2171)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Fjällbacka.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 1388)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1957

Fjällbacka.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 1389)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Utsikt över Fjällbacka.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 1390)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

GRAVARNE
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Gravarne

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.2172)

Fotograf: Okänd

Postgånget 195(6)

Gravarne

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Högströms Pappersaffär, Uddevalla.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1952

Gravarne, Friluftsbadet

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ultraförlaget, Stockholm.
(Nr: 19)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1958

Gravarne. Hamnen och Kungshamns hotell

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5526)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1952

Gravarne

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Högströms Pappersaffär, Uddevalla.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1955

GREBBESTAD
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Grebbestad

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5556)

Fotograf: Okänd

Postgånget, otydlig stämpling

Grebbestad

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5557)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Grebbestad

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Högströms Pappersaffär, Uddevalla.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1954

Grebbestad. Kyrkan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5558)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

GRUNDSUND
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Grundsund

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Högströms Pappersaffär, Uddevalla.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

GULLHOLMEN
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Gullholmsbaden. Gullholmen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 1956)

Fotograf: Okänd

Skrivet. Masskorsband för RESO Stockholm.

HUNNEBOSTRAND
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Hunnebostrand

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.2173)

Fotograf: Okänd

Postgånget, otydlig stämpling

Hunnebostrand, Hamnparti

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ultraförlaget A.B. - Solna.
(Nr: 17)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1959

Hunnebostrand, S:t Görans ö

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ultraförlaget A.B. - Solna.
(Nr: 15)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Hunnebostrand. Solnedgång över Soten.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: C.A. Träff.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

KOSTER
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
KOSTER-SUNDET.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 1575)

Fotograf: Okänd

Skrivet men ej postgånget

Kostersundet från Nordkoster.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst.
(Nr: 2068)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Sydkoster. Ekenäs hamn

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Firma H. Lindenhag, Göteborg.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Sydkoster. Ekenäs Pensionat

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Firma H. Lindenhag, Göteborg.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

KUNGÄLV
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Kungälv. Parti av Bohus Fästning

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.1955)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

KUNGÄLV. Bohus Fästning

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A/B Göteborgs Nya Konstförlag.
(Nr: 630)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Kungälv. Parti av Bohus Fästning

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.1956)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Kungälv. Kvarnen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.1958)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Kungälv. Kvarnen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Kungälvs Bokhandel.
(Nr: Grafisk Konst 2397)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Kungälv. Stadskällaren. Fästningen i bakgrunden

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: H. Lindenhag, Göteborg.
(Tryck-Konst onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

KULLAVIK
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Kullavik

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ej angivet.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

LJUNGSKILE
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Ljungskile. Järnvägsstationen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.2174)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1955

Ljungskile. Utsikt från Västk. Ungd. skola.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst A.-B., Stockholm.
(Nr: 50/33)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

LYCKORNA
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Lyckorna

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Firma H. Lindenhag, Göteborg.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

LYSEKIL
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Lysekil

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ultraförlaget A.B., Solna.
(Nr: 12)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1957

Lysekil

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5532)

Fotograf: Okänd

Skrivet men ej postgånget

Lysekil. Badhusområdet.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Albert Wallins Bokhandel.
(Nr: Sagokonst 1919)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

LYSEKIL. Gamla staden.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst A.-B., Stockholm.
(Nr: 50/129)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Lysekil. Gamlestan och norra hamnen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.2175)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1956

Lysekil. Grötö

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst.
(Nr: 2557)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Lysekil. Hamnen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/130)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Lysekil. Hamnparti

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5533)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Lysekil. Hotell Lysekil

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ultraförlaget A.B., Solna.
(Nr: 8)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

Lysekil. Hotell Lysekil

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ultraförlaget A.B., Solna.
(Nr: 9)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Lysekil. Kyrkan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ultraförlaget A., Bromma Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1952

Lysekil. Pinneviksbadet.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst.
(Nr: 2556)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

LYSEKIL. Stora Torget.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/131)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Lysekil. Torget

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5525)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

MARSTRAND
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Marstrand.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A/B Göteborgs Nya Konstförlag.
(Nr: Sagokonst 609)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Marstrand

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.1921)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Marstrand. Fästningen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A/B Göteborgs Nya Konstförlag.
(Nr: Sagokonst 570)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Marstrand. Carlstens fästning

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Firma H. Lindenhag, Göteborg.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1957

Marstrand. Carlstens fästning

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.7724)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1955

Marstrand. Hamnen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.1912)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

MARSTRAND. HAMNEN

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A/B Göteborgs Nya Konstförlag.
(Nr: Sagokonst 569)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Marstrand. Hamnen med Turisthotellet och Hotell Marstrand

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.1923)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Marstrand. Parti av hamnen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.1914)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1953, men plundrat

Marstrand. Norra inloppet

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.1915)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1949

Marstrand. Norra inloppet

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.1922)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1956

Marstrand. Stadsparken

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.1916)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1950

Marstrand. Turisthotellet.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A/B Göteborgs Nya Konstförlag.
(Nr: Sagokonst 571)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

Marstrand. Tåudden. GKSS Startpaviljong

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Firma H. Lindenhag, Göteborg.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 20 juli 1960
Specialstämpel "GKSS Jubileumsseglingarna 100 år
"

SMÖGEN
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Smögen. Fiskebodar

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5530)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1952

Smögen. Hamnen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5529)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Smögen. Hamnen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5553)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

Smögen. Hamnen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ultraförlaget AB, Bromma.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Smögen. Hamnen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Högströms Pappersaffär, Uddevalla.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Smögen, Vallerviksbadet

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ultraförlaget A. B. Solna.
(Nr: 21)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1975

STRÖMSTAD
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Strömstad. Alaska

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5534)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1958

Strömstad. Utsikt från "Alaska".

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/871)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Strömstad, "Alaska" Syd-Långö

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ultraförlaget A.B. - Solna.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1958

Strömstad. Kyrkan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.556)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Strömstad. Rådhuset

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5545)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1950 men plundrat

Strömstad. Rådhuset.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ej angivet.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Strömstad

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Högströms Pappersaffär, Uddevalla.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Torkel Lindeberg

Obegagnat

Strömstad. Strandpromenaden och Restaurant Skagerack

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5547)

Fotograf: Okänd

Postgånget, otydlig stämpling

Strömstad.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.2177)

Fotograf: Okänd

Postgånget men plundrat

Strömstad

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A. B. Högströms Pappersaffär, Uddevalla.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Strömstad, Norra hamnen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Firma H. Lindenhag, Göteborg.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1958

Restaurang Skagerack. Strömstad.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst.
(Nr: 2069)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Strömstad. Hamnparti med rådhuset i bakgrunden.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/867)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Strömstad. Parti av södra hamnen med restaurant Skagerack.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/867)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Strömstad. Södra Hamnen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5546)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Strömstad. Södra hamnen, utsikt från Laholmen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/868)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Strömstad. Södra Hamnen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.555)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

Strömstad. Södra hamnen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ultraförlaget A.B. - Solna.
(Nr: 39)

Fotograf: Okänd

Postgånget men plundrat

Strömstad. Södra Hamnen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: C.A. Träff.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1949

Strömstad. Laholmen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Firma H. Lindenhag, Göteborg.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

STYRSÖ
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Styrsö Havsbad

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: C.A. Träff, Göteborg.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1955

SVINESUNDSBRON
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Svinesundsbron, Sverige-Norge

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.2179)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Svinesundsbron, Sverige-Norge

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.2181)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Svinesundsbron, Sverige-Norge

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/865)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1958

Svinesundsbron

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ultraförlaget AB, Bromma Stockholm.
(Nr: 3)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Svinesundsbron.
Nord-Europas högsta bro. Höjd 67 m.ö.h.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A/B Högströms Pappersaffär, Uddevalla.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Svinesundsbron.
Nord-Europas högsta bro. Höjd 67 m.ö.h.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Firma H. Lindenhag, Göteborg.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1967

SÄRÖ
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Motiv från Särö

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Firma H. Lindehag, Göteborg.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

UDDEVALLA
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Vy över Uddevalla.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 1312)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Uddevalla. Bohusgården.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 1320)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Uddevalla. Bohusgården.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Högströms Pappersaffär, Uddevalla.
(Nr: Sagokonst 1934)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Uddevalla. Byfjorden

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5514)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Uddevalla. Byfjorden

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5515)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Uddevalla. Bäveån.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 1321)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Uddevalla. Bäveån.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/62)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Uddevalla. Bäveån

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5538)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1949

Uddevalla. Bäveån och lindallén.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 1327)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Uddevalla. Bäveån

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Högströms Pappersaffär, Uddevalla.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Uddevalla. Gustavsbergsvägen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5539)

Fotograf: Okänd

Skrivet 1949

Uddevalla. Göteborgsvägen och Byfjorden.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Högströms Pappersaffär, Uddevalla.
(Nr: Sagokonst 1935)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

Uddevalla. Göteborgsvägen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5515)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1952

Uddevalla. Hamnen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Högströms Pappersaffär, Uddevalla.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1957

Uddevalla. "Hasselbackshuset"

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Högströms Pappersaffär, Uddevalla.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Uddevalla. Centralstationen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5559)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1954

Uddevalla. Järnvägsstationen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 1317)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

Uddevalla. Kungstorget

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Högströms Pappersaffär, Uddevalla.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Uddevalla. Kungstorget

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Högströms Pappersaffär, Uddevalla.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1954

Uddevalla. Kungstorget

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.551)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1951

Uddevalla. Kungstorget och klocktornet

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5555)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1951

Uddevalla. Kyrkan.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 1315)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Uddevalla. Kyrktornet.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 1314)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Uddevalla. Rådhuset.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst.
(Nr: 2554)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Uddevalla. Flygbild över Skeppsviken, Göteborgsvägen och Bohusgården.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Högströms Pappersaffär, Uddevalla.
(Nr: Sagokonst 1940)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Uddevalla. Skeppsvikens servering och campingplats.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Högströms Pappersaffär, Uddevalla.
(Nr: Sagokonst 1938)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1953

Uddevalla: Skeppsvikens campingplats

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.552)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

Uddevalla. Tält- och badplatsen Skeppsviken

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.2167)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Uddevalla. Skeppsvikens badplats.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Högströms Pappersaffär, Uddevalla.
(Nr: Sagokonst 1936)

Fotograf: Okänd

Postgånget men plundrat

Uddevalla. Skeppsvikens badplats.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Högströms Pappersaffär, Uddevalla.
(Nr: Sagokonst 1937)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Uddevalla. Skeppsviken

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst.
(Nr: 2551)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1959

Uddevalla. Skeppsviken

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst.
(Nr: 2552)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Uddevalla. Skeppsviken

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Högströms Pappersaffär, Uddevalla.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Uddevalla. Skeppsviken

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/63)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Uddevalla: Stadsbiblioteket och Hasselbacken

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.553)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Uddevalla. Torget och Rådhuset

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Högströms Pappersaffär, Uddevalla.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Uddevalla. Torget.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 1318)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Uddevalla. Torget med Carl X Gustavs staty.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 1316)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Uddevalla. Torget med Carl X Gustavs staty.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 1319)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Uddevalla. Västerlånggatan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5516)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

ÖCKERÖ
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Parti från hamnen Öckerö

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: C.A. Palmén, Öckerö.
Copyright: Mora Konstförlag, G. Örjebrandt.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat