Nedan så kan du titta på mina kort från Dagmar Erikséns förlag i Norrköping.

Antalet kort är just nu:
17

Sidan senast uppdaterad: 2011-08-07

Numrerade (7+1)

Onumrerade

Uppland (1) | Ångermanland (4) | Östergötland (4)

Numrerade vykort
869
Stjernorp ruin. Östergötl.

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Dagmar Eriksén, Norrköping.
(Nr: 869)

Fotograf: Dagmar Eriksén

Obegagnat

881
Örberga kyrka. Östergötl.

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Dagmar Eriksén, Norrköping.
(Nr: 881)

Fotograf: Dagmar Eriksén

Postgånget 1903

1181
Risinge kyrka. Östergötl.

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Dagmar Eriksén, Norrköping.
(Nr: 1181)

Fotograf: Dagmar Eriksén

Obegagnat

1539
Salsåker sågverk. Ångermanl.

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Dagmar Eriksén, Norrköping.
(Nr: 1539)

Fotograf: Dagmar Eriksén

Obegagnat

1548
Parti från Nordingrå. Ångermanl.

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Dagmar Eriksén, Norrköping.
(Nr: 1548)

Fotograf: Dagmar Eriksén

Postgånget 1903

8017
Gudmundrå kyrka. Ångermanl.

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Förlag: Dagmar Eriksén, Norrköping.
(Nr: 8017)

Fotograf: Dagmar Eriksén

Obegagnat

8017
Gudmundrå kyrka. Ångermanl.

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Dagmar Eriksén, Norrköping.
(Nr: 8017)

Fotograf: Dagmar Eriksén

Postgånget men otydligt stämplat

8018
Gudmundrå kyrka. Ångermanl.

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Dagmar Eriksén, Norrköping.
(Nr: 8018)

Fotograf: Dagmar Eriksén

Obegagnat

Onumrerade vykort från Uppland
S:T OLOFS RUIN, SIGTUNA

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Dagmar Eriksén, Norrköping.
(Onumrerat)

Fotograf: Dagmar Eriksén

Obegagnat

Onumrerade vykort från Ångermanland
Frånö. Ångermanland.

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Dagmar Eriksén, Norrköping.
(Onumrerat)

Fotograf: Dagmar Eriksén

Postgånget men otydligt stämplat

FRÅNÖ GÄSTGIFVAREGÅRD, ÅNGERMANLAND.

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Dagmar Eriksén, Norrköping.
(Onumrerat)

Fotograf: Dagmar Eriksén

Postgånget 1907

PARTI FRÅN SPRÄNGSVIKEN, ÅNGERMANL.

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Dagmar Eriksén, Norrköping.
(Onumrerat)

Fotograf: Dagmar Eriksén

Postgånget 1903

ULLÅNGER KYRKA, ÅNGERMANLAND.

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Dagmar Eriksén, Norrköping.
(Onumrerat)

Fotograf: Dagmar Eriksén

Obegagnat

Onumrerade vykort från Östergötland
Arkösund. Östergötland.

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Dagmar Eriksén, Norrköping.
(Onumrerat)

Fotograf: Dagmar Eriksén

Obeganat

STEGEBORGS RUIN, ÖSTERGÖTLAND

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Dagmar Eriksén, Norrköping.
(Onumrerat)

Fotograf: Dagmar Eriksén

Obeganat

SÖDERKÖPING. RÅDHUSET

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Dagmar Eriksén, Norrköping.
(Onumrerat)

Fotograf: Dagmar Eriksén

Postgånget 1905

Gammal stuga, Söderköping

Gamla formatet 14x9 cm
Delad baksida

Förlag: Atelier Dagmar Eriksén, Norrköping.
(Onumrerat)

Fotograf: Dagmar Eriksén

Obeganat