1940-50 tals Vykort i färg
Dalsland

Nedan så kan du titta på mina färgkort från 1940- och 50-talens Dalsland.

Antalet kort är just nu:
24

Sidan senast uppdaterad: 2010-04-25

Bengtsfors (5) | Dalslands Kanal (1) | Dals-Långed (1) | Ed (2) | Håverud (3) | Mellerud (2) | Åmål (9) | Ånimskog (1)

BENGTSFORS
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Vy över Bengtsfors

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 1324)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Vy över Bengtsfors

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 1325)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Bengtsfors. Utsikt från Majberget med sjön Lelången i bakgrunden.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Firma H. Lindenhag, Göteborg.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Bengtsfors. Utsikt från Gammelgården.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 1326)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

Bengtsfors. "Gamla landsvägsbron".

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 1313)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1950

DALSLANDS KANAL
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Dalslands kanal, Kanalbåten vid Mustadfors sluss.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: O. Lilljeqvists Konstförlag, Dals Långed.
(Nr: Sagokonst 1743)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1955

DALS-LÅNGED
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Dals Långed. Steneby Elevhem.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: O. Lilljeqvists Konstförlag, Dals Långed.
(Nr: Sagokonst 1739)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1953

ED
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Ed

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.2169)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Ed. Utsikt över Stora Lee.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: O. Lilljeqvists Konstförlag, Dals Långed.
(Nr: Sagokonst 1740)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

HÅVERUD
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Håverud. Landsvägsbron.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/380)

Fotograf: Okänd

Skrivet men ej postgånget

Håverud. Dalslands kanals akvedukt och landsvägsbro

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Firma H. Lindenhag, Göteborg.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Håverud, Akvedukten och broarna

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: O. Lilljeqvists Konstförlag, Dals Långed.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

MELLERUD
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Mellerud. P. D. Lundgrens torg.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Thorsells, Mellerud.
(Nr: Grafisk Konst 2318)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Mellerud. Storgatan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Thorsells, Mellerud.
(Nr: Grafisk Konst 2319)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

ÅMÅL
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Åmåls Kyrka. Interiör.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/203)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Åmål. Torggatan och Motorbåtshamnen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/203)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Åmål. Stadshotellet och Kungsbron.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Einar Floréns Bokhandel, Åmål.
(Nr: Sagokonst 50/386)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Åmål. Stadshuset.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Einar Floréns Bokhandel, Åmål.
(Nr: Sagokonst 50/387)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1943

Åmål. Stora Torget

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.3215)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Åmål. Parti av Ån

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.3214)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Åmål. Parti av Ån

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.3216)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1955

Åmål. Gamla Bron och Vågmästargården.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/204)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1949

Åmål. Vågmästaregården

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.3217)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

ÅNIMSKOG
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Ånimskog. Utsikt från Vingenäsbergen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: O. Lilljeqvist. Konstförlag, Dals Långed.
(Nr: Sagokonst 1741)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1958