Nedan så kan du titta på mina färgkort från 1940- och 50-talens Gotland.

Antalet kort är just nu:
145

Sidan senast uppdaterad: 2011-07-09

Dalhem (2) | Ekeby (1) | Fårö (8) | Gnisvärd (1) | Hoburgen (1) | Katthammarsvik (1) | Lickershamn (2)

Lojsta (1) | Stora Karlsö (7) | Tofta (2) | Visby (119)

DALHEM
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Gotland. Dalhems kyrka och prästgård

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5938)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Dalhems kyrka, Gotland.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Einar Enegren AB, Mjölby.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Onumrerat

EKEBY
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Gotland. Ekeby kyrka och Lindarve äng

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5939)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

FÅRÖ
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Fårö. "Lambgift" (lammhus)

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.2468)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1955

Raukar vid Långhammars hammar på Fårön

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 1395)

Fotograf: Okänd

Skrivet 1957

Fårö. Sudersand

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5955)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Gotland. Fårön. Sudersand

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 1393)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Gotland. Fårön. Sudersand

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 1394)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Fårösund. Färjeläget

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5960)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1953

Fårösund. Hamnen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Heffners Bok- & Pappershandel, Fårösund.
(Nr: Sagokonst 1358)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Fårösund. Strandvägen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Heffners Bok- & Pappershandel, Fårösund.
(Nr: Sagokonst 1359)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

GNISVÄRD
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Gotland. Gnisvärds fiskeläge

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5958)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

HOBURGEN
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Gotland. Hoburgsgubben

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Einar Enegren AB, Mjölby.
(Nr: Ultra 5417)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

KATTHAMMARSVIK
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Gotland. Katthammarsvik, Fiskebåtshamnen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Einar Enegren AB, Mjölby.
(Nr: Ultra E 531)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

LICKERSHAMN
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Gotland. Lickershamn Rauken "Jomfrun"

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5940)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1957

Rauken "Jungfrun", Lickershamn. Gotland

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/728)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

LOJSTA
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Gotland. Lojstahallen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5957)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

STORA KARLSÖ
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Stora Karlsö. Norderhamn

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5959)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Stora Karlsö. Badliv vid Norderhamn

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/1145)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Parti från Stora Karlsö

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/1144)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1951

Stora Karlsö. Västerberget med fyren

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/1126)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1951

Gotland. Stora Karlsö. Fågelberg

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5941)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Gotland. Fågelberg på Stora Karlsö

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Einar Enegren AB, Mjölby.
(Nr: Ultra 5415)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Stora Karlsö. Utsikt mot Lillön

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/1146)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

TOFTA
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Gotland. Tofta badstrand

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5956)

Fotograf: Okänd

Frankerat men ej skrivet

Gotland. Tofta badstrand

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Einar Enegren AB, Mjölby.
(Nr: Ultra 5416)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

VISBY
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
VISBY

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Åhlén & Holm, Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

VISBY FRÅN KRUTTORNET

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/726)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1950

VISBY FRÅN KRUTTORNET

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 268)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby från sjösidan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ultraförlaget AB, Bromma Stockholm.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Å. G. 1950.

Postgånget 1954

Visby från sjön

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 1396)

Fotograf: Okänd

Skrivet men ej postgånget

Visby. Botaniska Trädgården

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Einar Enegren AB, Mjölby.
(Nr: Ultra 5420)

Fotograf: Okänd

Onumrerat

Visby. Botaniska Trädgården

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5952)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. Botaniska Trädgården

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 1432)

Fotograf: Okänd

Skrivet 1956

Visby. Botaniska Trädgården

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 1433)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

VISBY. BOTANISKA TRÄDGÅRDEN

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Åhlén & Holm A/B. Stockholm.
(Nr: 1)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. Botaniska Trädgården

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Åhlén & Holm A/B. Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

VISBY. BURMEISTERSKA HUSET

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 263)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. Burmeisterska huset

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5914)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. Burmeisterska huset

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5944)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1953

Visby. Donnersplan med Burmeisterska huset

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/459)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1950

VISBY. BURMEISTERSKA HUSET

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Åhlén & Holm A/B. Stockholm.
(Nr: 3)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. Burmeisterska huset

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Einar Enegren AB, Mjölby.
(Nr: Ultra S 104)

Fotograf: Torkel Lindeberg

Postgånget men otydligt stämplat

Visby. Biskopsgården och Domkyrkan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5933)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1951

Visby. Domkyrkan S:ta Maria

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5926)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. Domkyrkan S:ta Maria

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.594)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

VISBY. S:TA MARIA, DOMKYRKAN

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/461)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. Portal vid Domkyrkan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/460)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

VISBY. DOMKYRKAN

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 264)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. Domkyrkan Sancta Maria

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5931)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1953

VISBY. S:TA MARIA, DOMKYRKAN

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Åhlén & Holm A/B. Stockholm.
(Nr: 4)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. S:ta Maria från Ryska gränd

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Grafisk Konst, Stockholm.
(Nr: 2254)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. Ryska gränd

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Einar Enegren AB, Mjölby.
(Nr: Ultra S 108)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. Parti med Domkyrkan, syskonkyrkorna och Gamla Apoteket

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5934)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1952

Visby. Gamla Apoteket

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5919)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. Gamla Apoteket.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Grafisk Konst, Stockholm.
(Nr: 2251)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. Gamla Apoteket

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/462)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. Gamla apoteket

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Einar Enegren AB, Mjölby.
(Nr: Ultra S 106)

Fotograf: Torkel Lindeberg

Obegagnat

Visby. Fiskaregränd

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Einar Enegren AB, Mjölby.
(Nr: Ultra 5419)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. Från Fiskhamnen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Einar Enegren AB, Mjölby.
(Nr: Ultra S 102)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby flygplats.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Grafisk Konst, Stockholm.
(Nr: 2248)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1954

Visby. Flygplatsen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.2467)

Fotograf: Okänd

Skrivet men ej postgånget

VISBY. GALGARNA

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 271)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. Hamnen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst, Stockholm.
(Nr: 2249)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. Hamnen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5935)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

M/S Gotland lämnar Visby.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst, Stockholm.
(Nr: 2253)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. M/f Gotland

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5948)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1952

Visby. M/f Gotland

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5949)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. m/f Gotland i inre hamnen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/1149)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

VISBY. HAMNEN MED M/F GOTLAND.

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Åhlén & Holm A/B, Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1951

"Visby" och "Drotten" i Visby hamn

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/1148)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1950

Visby. Kruttornet

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5932)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1951

Visby. Kruttornet.

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Åhlén & Holm AB.
(Nr: 4136-28)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. Kruttornet

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst.
(Nr: 2250)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. Kruttornet

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ultraförlaget AB, Bromma Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Å. G. 1950.

Obegagnat

VISBY. STRANDEN MED KRUTTORNET

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 272)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. Kärleksporten

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Einar Enegren AB, Mjölby.
(Nr: Ultra 5413)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

LILLA STRANDPORTEN. VISBY.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst A.B., Stockholm.
(Nr: K. 135)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

VISBY. STRANDPROMENADEN

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 267)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. Norra Murgatan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Einar Enegren AB, Mjölby.
(Nr: Ultra S 105)

Fotograf: Torkel Lindeberg

Obegagnat

Visby. N:a Murgatan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.599)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1952

Visby. Idyll vid Ringmuren

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/1121)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1951

Visby. Ringmuren

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 1399)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

VISBY Norra Ringmuren

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Åhlén & Holm A/B, Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1944

Visby. Norra Ringmuren

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 1400)

Fotograf: Okänd

Daterat 1956

Visby. Norra Ringmuren

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/453)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. Norra Ringmuren

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5925)

Fotograf: Okänd

Postgånget men plundrat

Visby. Norra Ringmuren

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/1127)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

VISBY. PARTI AV NORRA RINGMUREN

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 262)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1943

Visby. Norra Ringmuren med Nordergravar

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5924)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

VISBY. NORRA RINGMUREN

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Åhlén & Holm A/B. Stockholm.
(Nr: 2)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. Norra Ringmuren. "Silverhättan"

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 1431)

Fotograf: Okänd

Postgånget men plundrat

Visby. Nordergravar

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Einar Enegren AB, Mjölby.
(Nr: Ultra S 103)

Fotograf: Torkel Lindeberg

Postgånget men otydligt stämplat

Visby. Nordergravar

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.2466)

Fotograf: Okänd

Postgånget, otydlig stämpling

Visby. Nordergravar med Ringmuren

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5936)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1954

Visby. Norderport

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5911)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1948

Visby. Norderport

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5917)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1949

Visby. Norderport från S:t Nicolaus

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5921)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. Norderstrands badplats

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5946)

Fotograf: Okänd

Postgånget, otydlig stämpling

Visby. Packhusgatan med Clematishuset

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 1670)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. Packhusplatsen med Clematishuset

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Grafisk Konst, Stockholm.
(Nr: 2252)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. Portikhuset

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.598)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. Snäckgärdsbaden

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/1119)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1951

VISBY. SNÄCKGÄRDSBADEN, BADVIKEN

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 273)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. Snäckgärdsbaden. Badviken.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Åhlén & Holm AB.
(Nr: 4136/28)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1951 men plundrat

Visby. Snäckgärdsbaden

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/727)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1953

VISBY. Snäckgärdsbaden.

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Åhlén & Holm A/B, Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1948 men plundrat

Visby. Snäckgärdsbadens hotell och swimmingpool

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/1122)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1950

Snäckgärdsbaden. Visby

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/1147)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. Snäckgärdsbaden

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.591)

Fotograf: Okänd

Skrivet, men ej postgånget

Visby. Snäckgärdsbaden

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5916)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1948

Visby. Snäckgärdsbadens "Swimmingpool"

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5961)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

VISBY. SNÄCKGÄRDSBADENS SWIMMINGPOOL.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Åhlén & Holm AB.
(Nr: 6)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1957

Visby. Snäckgärdsbaden med swimmingpoolen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ultraförlaget AB. Bromma, Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Å.G. 1950.

Obegagnat

Visby. Snäckgärdsbadens Hotell.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Åhlén & Holm AB.
(Nr: 4136/28)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. S:t Drottens ruin

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5912)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. Utsikt från Norderklint

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5947)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

VISBY FRÅN KLINTEN. S:ta Karin, S:t Lars o. Drotten

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 196)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1994

Visby. Utsikt från Klinten

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 195)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1942

Visby. Utsikt från Klinten mot S:ta Karin, S:t Lars och Drotten.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ultraförlaget, Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. S:t Karins ruin

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/455)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. S:t Karins ruin

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst A.-B., Stockholm.
(Nr: 1430)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. Stora torget. S:ta Karins ruin

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/1128)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

VISBY. STORA TORGET MED S:TA KARINS RUIN.

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Åhlén & Holm A/B, Stockholm.
(Nr: 8)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. Stora Torget

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5915)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. S:t Lars kyrkoruin

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.595)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1957

Visby. Parti av S:t Lars.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ultraförlaget AB. Bromma, Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Å.G. 1950.

Postgånget 1950

Visby. S:t Nikolai

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/456)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1944

Visby. S:t Nicolaus från Kyrkberget

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5937)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1955

Visby. Romansk portal och rosettfönster i S:t Nicolai ruin

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/458)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. S:t Per och S:t Hans kyrkoruiner

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5943)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1954, men plundrat

Visby. S:t Per och S:t Hans' ruiner

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/457)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1948

Visby. S:t Hans ruin

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/1125)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

Visby. STF:s vandrarhem

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/1124)

Fotograf: Okänd

Postgånget men plundrat

VISBY. SVENSKA TURISTFÖRENINGENS VANDRARHEM.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Åhlén & Holm A/B. Stockholm.
(Nr: 10)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. STF:s Vandrarhem

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Einar Enegren AB, Mjölby.
(Nr: Ultra 5414)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. Strandgatan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/1123)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1951

VISBY. Trappgatan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 198)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. Trädgårdsgatan med "Gamla garveriet"

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 1397)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

VISBY. Valdemarskorset

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 193)

Fotograf: Okänd

Postgånget men plundrat

VISBY. ÖSTRA RINGMUREN

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 270)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

VISBY. ÖSTRA RINGMUREN

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/454)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1950

VISBY. ÖSTRA MURFRONTEN

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/725)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Visby. Östra Ringmuren från S:t Nicolaus

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.5922)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1976

Visby från sjön

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 197)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1944