1940-50 tals Vykort i färg
Halland

Nedan så kan du titta på mina färgkort från 1940- och 50-talens Halland.

Antalet kort är just nu:
147

Sidan senast uppdaterad: 2011-08-07

Falkenberg (32) | Frillesås (1) | Hallands Väderö (1) | Halmstad (39) | Hovs Hallar (1) | Kungsbacka (4) | Laholm (4)

Morups Tånge (1) | Oskarström (5) | Tylösand (21) | Varberg (37) | Åsa (1)

FALKENBERG
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Falkenberg. Ruinen av Falkenbergshus.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Rasmussens Pappershandel, Falkenberg.
(Nr: Sagokonst 1262)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Falkenberg. Hamnen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Rasmussens Pappershandel, Falkenberg.
(Nr: Sagokonst 1265)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Falkenberg. Hamnen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Rasmussens Pappershandel, Falkenberg.
(Nr: Grafisk Konst 2511)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1956

Falkenberg. Kyrkan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån, Stockholm.
(Nr: F. 2014)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Falkenberg. S:t Laurentii kyrka.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Falkenbergs Bokhandel.
(Nr: Sagokonst 50/719)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Falkenberg. S:t Laurentii kyrka.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pappersaktiebolaget, Carlander & C:o, Halmstad.
(Nr: Ultra 1)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Falkenberg. Lasarettet.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pappersaktiebolaget, Carlander & C:o, Halmstad.
(Nr: Ultra 3)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Falkenberg. Motiv från Ätran.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Rasmussens Pappershandel, Falkenberg. Ellen Nilssons Eftr.
(Nr: Sagokonst 50/1158)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1955

Falkenberg. Bron över Ätran

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån, Stockholm.
(Nr: F. 2015)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Falkenberg. Tullbron

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån, Stockholm.
(Nr: F. 2028)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Falkenbergs tullbro vartill grunden lades 1756

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Falkenbergs Bokhandel.
(Nr: Sagokonst 50/718)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Falkenbergs tullbro vartill grunden lades 1756 efter ritningar av C. Hårleman.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Rasmussens Pappershandel, Falkenberg.
(Nr: Grafisk Konst 1266)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Falkenbergs tullbro vartill grunden lades 1756 efter ritningar av C. Hårleman.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Rasmussens Pappershandel, Falkenberg.
(Nr: Sagokonst 1807)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1956

Falkenberg. Motiv från Ätran med Gamla Bron och Grand Hôtel i bakgrunden.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ellen Nilssons Bokhandel, Falkenberg.
(Nr: Sagokonst 50/122)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Falkenberg. Gamla Tullbron

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pappersaktiebolaget, Carlander & C:o, Halmstad.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1957

Falkenberg. Grand Hôtel.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Falkenbergs Bokhandel.
(Nr: Sagokonst 50/121)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Falkenberg. Grand Hôtel.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 1263)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

FALKENBERG. Grand Hotel.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Falkenbergs Bokhandel, Falkenberg.
(Nr: Sagokonst 50/717)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1949

Falkenberg. Havsbadet

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Rasmussens Pappershandel, Falkenberg.
(Nr: Grafisk Konst 2510)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

Falkenberg. Havsbadet.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Rasmussens Pappershandel, Falkenberg. Ellen Nilssons Eftr.
(Nr: Sagokonst 50/1160)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Falkenberg. Havsbadet med Hotel Strandbaden.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Rasmussens Pappershandel, Ellen Nilssons Eftr., Falkenberg.
(Nr: Sagokonst 50/716)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

Falkenberg. Strandbaden

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån, Stockholm.
(Nr: F. 2013)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Falkenberg. Havsbadet med Hotel Strandbaden.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ellen Nilssons Bokhandel, Falkenberg.
(Nr: Sagokonst 50/720)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Falkenberg. Hotel Strandbaden.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Rasmussens Pappershandel, Ellen Nilssons Eftr., Falkenberg.
(Nr: Sagokonst 50/1152)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Falkenberg. Strandbaden

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån, Stockholm.
(Nr: F. 7829)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Falkenberg. Havsbadet med Hotel Strandbaden.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Rasmussens Pappershandel, Falkenberg.
(Nr: Sagokonst 1264
)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Falkenberg. Utsikt från Hotel Strandbaden.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Rasmussens Pappershandel, Ellen Nilssons Eftr., Falkenberg.
(Nr: Sagokonst 50/1159)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1953

Restaurang Skreabaren. Falkenberg.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Rasmussens Pappershandel, Falkenberg.
(Nr: Sagokonst 1806
)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Falkenberg. Havsbadet. Nya tältplatsen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Rasmussens Pappershandel, Falkenberg.
(Nr: Grafisk Konst 2512
)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Falkenberg. Eric Nilsson: Konfirmander

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Rasmussens Pappershandel, Falkenberg.
(Nr: Grafisk Konst 2622)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

FALKENBERG. Laxbrunnen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ellen Nilssons Pappershandel, Falkenberg.
(Nr: Sagokonst 50/715)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Falkenberg. Rådhuset

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.2017)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

FRILLESÅS
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Minnesgården, Vallersvik. Frillesås.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: David Eriksson, Västerås.
(Nr: G. 14)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1951

HALLANDS VÄDERÖ
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Hallands Väderö.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Karl Larssons Bokhandel, Halmstad.
(Nr: 1276)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

HALMSTAD
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Halmstad. Folkets Hus

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pappersaktiebolaget, Carlander & C:o, Halmstad.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Lindeberg.

Obegagnat

Halmstad. Gunillaparken.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Karl Larssons Bokhandel, Halmstad.
(Nr: 50/936)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Halmstad. Gunillaparken

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pappersaktiebolaget, Carlander & C:o, Halmstad.
(Nr: Ultra 506)

Fotograf: Torkel Lindeberg.

Postgånget 1957

Halmstad. Hamnen med Najaden.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Karl Larssons Bokhandel, Halmstad.
(Nr: 50/852)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1960

Halmstad. Kyrkan.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Firma Karl Larssons, Halmstad.
(Nr: 50/536)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Halmstad. Landstatshuset och kyrkan.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Firma Karl Larssons Bokhandel, Halmstad.
(Nr: Sagokonst 50/849)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Halmstad. Lasarettet

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pappersaktiebolaget, Carlander & C:o, Halmstad.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Lindeberg.

Obegagnat

Halmstad. Norre Katts park

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pappersaktiebolaget, Carlander & C:o, Halmstad.
(Nr: Ultra 505)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Halmstad. Norre Katt

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pappersaktiebolaget, Carlander & C:o, Halmstad.
(Nr: Ultra 509)

Fotograf: Torkel Lindeberg.

Postgånget men otydligt stämplat

Halmstad. Norre Katt.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst A.-B., Stockholm.
(Nr: 50/21)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Halmstad. Norre Katts park.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Firma Karl Larsson, Halmstad.
(Nr: Sagokonst 50/532)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Halmstad. Norre Katts Park.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Firma Karl Larssons Bokhandel, Halmstad.
(Nr: Sagokonst 50/851)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Halmstad. Norre Katts Park

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån, Stockholm.
(Nr: F.7833)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1955

Halmstad. Norreport

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån, Stockholm.
(Nr: F.2027)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Halmstad. Norre Port

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pappersaktiebolaget, Carlander & C:o, Halmstad.
(Nr: Ultra 503)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Halmstad. Norre Port.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/17)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Halmstad. Norreport

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån, Stockholm.
(Nr: F. 7834)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Halmstad. Norre Port med Hotell Mårtensson.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Firma Karl Larsson, Halmstad.
(Nr: Sagokonst 50/535)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Halmstad. Storgatan, Norre Port

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sydsvenska Konstförlaget, Halmstad.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Halmstad. Rådhuset.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/16)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1941

Halmstad. Rådhuset.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Karl Larssons Bokhandel, Halmstad.
(Nr: 50/937)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Halmstad. Rådhuset med kyrkan.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Firma Karl Larsson, Halmstad.
(Nr: Sagokonst 50/533)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1949

Halmstad. Rådhuset

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pappersaktiebolaget, Carlander & C:o, Halmstad.
(Nr: Ultra 502)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1952

Halmstad. Slottet

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pappersaktiebolaget, Carlander & C:o, Halmstad.
(Nr: Ultra 501)

Fotograf: Torkel Lindeberg.

Obegagnat

Halmstad. Slottet.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Firma Karl Larssons Bokhandel, Halmstad.
(Nr: 50/854)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Halmstad. Slottet

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån, Stockholm.
(Nr: F. 7830)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1956

Halmstad. Slottet.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/23)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Halmstad. Milles Fontänen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pappersaktiebolaget Carlander & C:o, Halmstad.
(Nr: 504)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1955

Halmstad. Torget med Milles' fontän "Europa och Tjuren".

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/18)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Halmstad. Millesfontänen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Firma Karl Larssons Bokhandel, Halmstad.
(Nr: Sagokonst 50/853)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1949

Halmstads Stadsbibliotek: Utlåningshallen med väggmålningar av Halmstadsgruppen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Karl Larssons Bokhandel, Halmstad.
(Nr: 2164)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1954

Halmstads Stadsbibliotek: Ungdomsavdelningen med rörstrandskeramik av V. Bjerke-Petersen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Karl Larssons Bokhandel, Halmstad.
(Nr: 2165)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Halmstad. Vallgatan.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Firma Karl Larsson, Halmstad.
(Nr: Sagokonst 50/534)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Halmstad. Östra badstranden.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Karl Larssons Bokhandel, Halmstad.
(Nr: 50/845)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

Halmstad. Östra badstranden.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Karl Larssons Bokhandel, Halmstad.
(Nr: 2197)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1958

Halmstad. Östra badstranden.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Firma Karl Larssons Bokhandel, Halmstad.
(Nr: Sagokonst 50/846)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Halmstad. Östra Stranden

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pappersaktiebolaget, Carlander & C:o, Halmstad.
(Nr: Ultra 507)

Fotograf: Torkel Lindeberg.

Obegagnat

Halmstad. Östra Stranden

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pappersaktiebolaget, Carlander & C:o, Halmstad.
(Nr: Ultra 508)

Fotograf: Torkel Lindeberg.

Obegagnat

Halmiagården, Karlstorp. Sperlingsholm.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Köpmansgatans Cigarraffär, Halmstad.
(Nr: 2373)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

HOVS HALLAR
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Hovs Hallar

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Café "Hovs Hallar", Hov.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

KUNGSBACKA
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Kungsbacka. Stadshotellet

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån, Stockholm.
(Nr: F. 1917)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1952

Kungsbacka. Stadshotellet

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/873)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1949

Kungsbacka. Torget med kyrkan.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/874)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Kungsbackamotiv

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån, Stockholm.
(Nr: F. 1939)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

LAHOLM
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Laholm. Hästbrunnen. Stadshotellet.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Einar Lindgrens Bokhandel, Laholm.
(Nr: Grafisk Konst 2485)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Laholm. Lagabrunnen. (John Lundqvist)

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pappersaktiebolaget Carlander & C:o, Halmstad.
(Nr: Ultra Nr 1)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Laholm. Lagafontänen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Einar Lindgrens Bokhandel, Laholm.
(Nr: Sagokonst 50/32)

Fotograf: Okänd

Postgånget men plundrat

Laholm. Badande barn. (Stig Blomberg)

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pappersaktiebolaget Carlander & C:o, Halmstad.
(Nr: Ultra Nr 2)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

MORUPS TÅNGE
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Fyren. Morups Tånge.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Firma H. Lindenhag, Göteborg.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Skrivet men ej postgånget

OSKARSTRÖM
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Oskarström.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ivar Johanssons Pappershandel, Oskarström.
(Nr: Sagokonst 1682)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1994

Nissan. Oskarström.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ivar Johanssons Pappershandel, Oskarström.
(Nr: Sagokonst 1681)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

Nissan. Oskarström.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ivar Johanssons Pappershandel, Oskarström.
(Nr: Sagokonst 1683)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1993

Torget. Oskarström.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ivar Johanssons Pappershandel, Oskarström.
(Nr: Sagokonst 1684)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

Motiv från Oskarström.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pappersaktiebolgaet, Carlander & C:o, Halmstad.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

TYLÖSAND
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Tylösand. Tylöhus restaurant & hotell

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pappersaktiebolaget Carlander & C:o, Halmstad.
(Nr: Ultra Nr 607)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

TYLÖSAND.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Karl Larssons Bokhandel, Halmstad.
(Nr: 2199)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1956

Tylösand.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/22)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Tylösand.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/24)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Halmstad. Tylösand

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pappersaktiebolaget Carlander & C:o, Halmstad.
(Nr: Ultra Nr 601)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

Tylösand.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Firma Karl Larssons Bokhandel, Halmstad.
(Nr: Sagokonst 50/848)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1949

Tylösand.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Karl Larssons Bokhandel, Halmstad.
(Nr: 1273)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1956

Tylösand.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Karl Larssons Bokhandel, Halmstad.
(Nr: 1275)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1956

Tylösand.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Karl Larssons Bokhandel, Halmstad.
(Nr: 50/939)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1953

Tylösand.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Karl Larssons Bokhandel, Halmstad.
(Nr: 2377)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Tylösand.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Karl Larssons Bokhandel, Halmstad.
(Nr: 1274)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Tylösand. Tältstaden.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Firma Karl Larssons Bokhandel, Halmstad.
(Nr: Sagokonst 50/847)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1950

Tylösand. Tältstaden med Tylön

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Karl Larssons Bokhandel, Halmstad.
(Nr: 2482)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1956

Halmstad. Tylösand Tältstaden, Tylön

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pappersaktiebolaget, Carlander & C:o, Halmstad.
(Nr: Ultra 602)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

TYLÖGÅRDEN.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Karl Larssons Bokhandel, Halmstad.
(Nr: 1541)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1953

Solnedgång.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Karl Larssons Bokhandel, Halmstad.
(Nr: 1542)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Tylösand, Halmstads Golfklubbs Klubbhus

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pappersaktiebolaget, Carlander & C:o, Halmstad.
(Nr: Ultra 603)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

S:T OLOFS kapell, klockstapel och kaplansgård. Tylösand.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Karl Larssons Bokhandel, Halmstad.
(Nr: 2376)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

S:T OLOFS KAPELL. TYLÖSAND. UPPBYGGT 1950. F.d. Lidhults kyrka, uppbyggd 1721 och riven 1879.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Karl Larssons Bokhandel, Halmstad.
(Nr: 1540)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1954

S:t Olofs kapell. Tylösand.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Karl Larssons Bokhandel, Halmstad.
(Nr: 2496)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Tryckt text på baksidan av kortet:
Byggdes ursprungligen 1721 såsom församlingskyrka i Lidhult, Småland. Revs 1879 och uppfördes såsom bostadshus i byn Prostköp, Lidhult. Detta revs 1947 och kyrkan återuppstod såsom kapell i Tylösand 1950. Takmålningarna från 1738 och altaruppsatsen i huvudsak från 1745.

Trångens fiskeläge. Tylösand.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Karl Larssons Bokhandel, Halmstad.
(Nr: 2375)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1955

VARBERG
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Varberg. Apelviken

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pappersaktiebolaget, Carlander & C:o, Halmstad.
(Nr: Ultra 750)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Varberg. Apelvikens badstrand.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Gerh. Larsson, Varberg.
(Nr: Sagokonst 603)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Varberg. Apelvikens badstrand.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A/B Gerh. Larsson, Varberg.
(Nr: Sagokonst 605)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Varberg. Apelvikens badstrand.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Gerh. Larsson, Varberg.
(Nr: Sagokonst 609)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

VARBERG. APELVIKENS BADSTRAND.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: KÖPMÄNNENS PAPPERSVARU A/B, VARBERG.
(Nr: Sagokonst 50/607)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

VARBERG. APELVIKENS BADSTRAND.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: KÖPMÄNNENS PAPPERSVARU A/B, VARBERG.
(Nr: Sagokonst 50/608)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Varbergs fästning.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Gerh. Larsson, Varberg.
(Nr: Sagokonst 602)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Varbergs fästning.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Gerh. Larsson, Varberg.
(Nr: Sagokonst 601)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1951

Varberg. Fästningen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Firma H. Lindenhag, Göteborg.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Varberg. Fästningen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån, Stockholm.
(Nr: F. 2024)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

VARBERG. FÄSTNINGEN SEDD FRÅN SÖDER.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/191)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Varbergs Fästning.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Firma H. Lindenhag, Göteborg.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Varberg. Fästningen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån, Stockholm.
(Nr: F. 2025)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Varberg. Fästningen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F. 2018)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1950

Varberg. Fästningsterassen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån, Stockholm.
(Nr: F. 2026)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Varberg. Fästningsterassen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Gerh. Larsson, Varberg.
(Nr: Sagokonst 611)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Varberg. Fästningen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån, Stockholm.
(Nr: F. 2019)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Varberg. Parti från Varbergs Fästning

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pappersaktiebolaget, Carlander & C:o, Halmstad.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1973

Varberg. Parti av Varbergs Hamn

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pappersaktiebolaget, Carlander & C:o, Halmstad.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1973

VARBERG. HAMNEN.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: KÖPMÄNNENS PAPPERSVARU A/B, VARBERG.
(Nr: Sagokonst 50/602)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

VARBERG. BÅTFÄRD TILL GETTERÖN.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: KÖPMÄNNENS PAPPERSVARU A/B, VARBERG.
(Nr: Sagokonst 50/605)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

VARBERG. GETTERÖN, 4:de VIK.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: KÖPMÄNNENS PAPPERSVARU A/B, VARBERG.
(Nr: Sagokonst 50/603)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Varberg. Kyrkan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån, Stockholm.
(Nr: F. 2022)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Varberg. Kyrkan med torgbrunnen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån, Stockholm.
(Nr: F. 2020)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

VARBERG. TORGBRUNNEN O. KYRKAN.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/188)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

VARBERG. PARTI AV TORGET.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: KÖPMÄNNENS PAPPERSVARU A/B, VARBERG.
(Nr: Sagokonst 50/606)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Varberg. Torgdag.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Firma H. Lindenhag, Göteborg.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Varberg. Parkmotiv

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pappersaktiebolaget, Carlander & C:o, Halmstad.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

VARBERG. NÖJESPARKEN.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/189)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1946

Varberg. Restaurang Kattegatt

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pappersaktiebolaget, Carlander & C:o, Halmstad.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Torkel Lindeberg

Obegagnat

Varberg. Simstadion

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån, Stockholm.
(Nr: F. 2021)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Varberg. Simstadion och fästningen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Gerh. Larsson, Varberg.
(Nr: Sagokonst 610)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

VARBERG. SOCIETETSHUSET.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/190)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1945

VARBERG. SOCIETETSRESTAURANGEN.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: KÖPMÄNNENS PAPPERSVARU A/B, VARBERG.
(Nr: Sagokonst 50/1153)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1952

Varberg. Societets-Restauranten.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Firma H. Lindenhag, Göteborg.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Varberg. Strandpromenaden

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån, Stockholm.
(Nr: F. 2023)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Varberg. Vattentornet.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/187)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

ÅSA
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Åsa Havsbad

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: C.A. Träff, Göteborg.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat