1940-50 tals Vykort i färg
Jämtland

Nedan så kan du titta på mina färgkort från 1940- och 50-talens Jämtland.

Antalet kort är just nu:
89

Sidan senast uppdaterad: 2011-01-13

Jämtland allmänt (1)

Blåsjön (1) | Björnänge (2) | Frostviken (2) | Frösön (13) | Gäddede (1) | Hålland (2) | Jormlien (1) | Oviksfjällen (6) |

Ristafallet (3) | Skalstugan (1) | Storlien (4) | Strömsund (2) | Trillevallen (1) | Tännforsen (2) | Undersåker (1)

Vällista (1) | Åre (23) | Östersund (22)

JÄMTLAND ALLMÄNT
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga:
Jämtland. Vårvinter.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sandson AB, Östersund.
(Nr: Sagokonst 1191)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

BLÅSJÖN
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "Stora och Lilla Blåsjön, sjöar i Frostvikens sn i nordligaste Jämtland. Genomflytes av Faxälven. 433 möh, 41 km2. Nära nordöstra ändan av Blåsjön och vid dess tillopp från Ankarvattnet ligger Ankarede kapell.".
Motiv från Blåsjön

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Hoofs Musik- & Pappershandel, Strömsund.
(Nr: Grafisk Konst 2543)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

BJÖRNÄNGE
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga:
Jämtland. Hotell Jämtgården, Björnänge.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sandson AB, Östersund.
(Nr: Sagokonst 1214)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1994

Jämtland. Utsikt från Hotell Jämtgården, Björnänge.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sandson AB, Östersund.
(Nr: Sagokonst 1215)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1962

FROSTVIKEN
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "Frostviken. Sjö i Frostvikens sn (även kallad Kvarnbergsvattnet). Frostviken är Jämtlands nordligaste sn. Är till större delen obygd med fjäll. Huvudsakligen i öster och söder förekommer skogsmark, 34% av landarealen, medan åkern blott utgör 0,3%. Frostviken är en av Jämtlands allra glesast bebyggda socknar. Främst är bebyggelsen samlad i Faxälvens rymliga, sjörika dal (Ströms vattudal) i socknens södra och västra delar".
Motiv från Frostviken

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Hoofs Musik- & Pappershandel, Strömsund.
(Nr: Grafisk Konst 2540)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Motiv från Frostviken

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Hoofs Musik- & Pappershandel, Strömsund.
(Nr: Grafisk Konst 2541)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

FRÖSÖN
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga:
Frösön från Östersund

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ultraförlaget AB Bromma.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1952

Jämtland. Frösön från Östersund

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sandson AB, Östersund.
(Nr: Sagokonst 1209)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Östersundet och Frösön

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.658)

Fotograf: Okänd

Postgånget, otydlig stämpling

Frösö kyrka

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.659)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Frösö kyrka

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/427)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Frösö kyrka

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/432)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Frösö Kyrka.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Åhlén & Holm AB.
(Nr: 4136/30)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1956

Frösötornets Jämtlandsbilder 53. Frösö Kyrka.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sandson AB, Östersund.
(Nr: Sagokonst 1206)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Frösö Kyrka med Storsjön och Oviksfjällen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Frösötornet.
(Nr: Ultra 202)

Fotograf: T. Wahlstedt

Postgånget men otydligt stämplat

Frösötornets Jämtlandsbilder 51. Frösötornet.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sandson AB, Östersund.
(Nr: Sagokonst 1208)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Peterson-Bergers Sommarhagen på Frösön

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Frösötornet.
(Nr: Ultra 209)

Fotograf: T. Wahlstedt

Obegagnat

Frösön. Sommarhagen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Åhlén & Holm AB.
(Nr: 4136/39)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1957

Skördetid, Frösön, Jämtland

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ultraförlaget AB Bromma.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

GÄDDEDE
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga:
En hälsning från Gäddede

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sport & Papper, Gäddede.
(Nr: 1529)

Fotograf: Okänd

Postgånget med otydligt stämplat

HÅLLAND
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga:
Hedmans Hotell. Hålland. Jämtland.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sandson AB, Östersund.
(Nr: Sagokonst 1220)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Hotell Hedman. Hålland

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst.
(Nr: 2706)

Fotograf: Percy Pihl.

Postgånget 1958

JORMLIEN
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga:
Motiv från Jormlien

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Hoofs Musik- & Pappershandel, Strömsund.
(Nr: Grafisk Konst 2542)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

OVIKSFJÄLLEN
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga:
Oviksfjällen från Frösön

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Frösötornet.
(Ultra Nr: 229)

Fotograf: T. Wahlstedt

Obegagnat

Oviksfjällen från Frösön.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Frösötornet.
(Nr: Grafisk Konst 206)

Fotograf: Torbjörn Wahlstedt

Postgånget 1955

Oviksfjällen från Frösö kyrka

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/425)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Frösön. Utsikt över Storsjön och Oviksfjällen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.6512)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1954

Frösötornets Jämtlandsbilder 52. Oviksfjällen från Frösötornet.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sandson AB, Östersund.
(Nr: Sagokonst 1207)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Frösön. Oviksfjällen från Östberget

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.6512)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

RISTAFALLET
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga:
Jämtland. Ristafallet i Hålland

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Frösötornet.
(Nr: Ultra 218)

Fotograf: T. Wahlstedt

Obegagnat

Jämtland. Ristafallet.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sandson AB, Östersund.
(Nr: Sagokonst 1187)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Ristafallet. Jämtland.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 1959)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

SKALSTUGAN
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga:
Skalstugan med Kjölhaugen 1247 m.ö.h.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Frösötornet.
(Nr: Ultra 240)

Fotograf: T. Wahlstedt

Postgånget men otydligt stämplat

STORLIEN
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga:
Skidfrämjandets turiststation Högfjället. Storlien.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst.
(Nr: 2156)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Träflygeln. Skidfrämjandets turiststation Högfjället. Storlien.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst.
(Nr: 2157)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Matsalen. Skidfrämjandets turiststation Högfjället. Storlien.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst.
(Nr: 2158)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Tysta rummet. Skidfrämjandets turiststation Högfjället. Storlien.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst.
(Nr: 2159)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

STRÖMSUND
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga:
Strömsund.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/301)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1948

Strömsund.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/302)

Fotograf: Okänd

Skrivet men ej postgånget

TRILLEVALLEN
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga:
Jämtland. Trillevallen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sandson AB, Östersund.
(Nr: Sagokonst 1193)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1952

TÄNNFORSEN
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga:
Jämtland. Tännforsen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sandson AB, Östersund.
(Nr: Sagokonst 1189)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Jämtland. Tännforsen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sandson AB, Östersund.
(Nr: Sagokonst 1190)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

UNDERSÅKER
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga:
Undersåkersdalen. I bakgrunden Ottfjället och Välliste.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Frösötornet.
(Nr: Ultra 224)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1961

VÄLLISTA
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga:
Jämtland. Vällista.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sandson AB, Östersund.
(Nr: Sagokonst 1192)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

ÅRE
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "Åre. Turist-, rekreations- och vintersportsort i Åre sn, vid statsbanan Bräcke-Storlien och södra foten av Åreskutan. Ca 380 möh, 511 inv. (1951). Åre är Sveriges enda skidort med alpin terräng och är med sitt lättillgängliga, härliga läge landets mest berömda fjällplats både vinter och sommar. Bland sportanläggningarna märkas fjällbana, skidlinbana, slalom- och teknikbackar, bobsleighbana, skridsko och curlingbanor, idrottsplats och tennisbanor. Flera privata hotell.".
Åre. Jämtland.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ultra.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Jämtland. Åreskutan.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: J.E. Jonssons Hemslöjd, Östersund.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget, otydlig stämpling

Åreskutan från Undersåkerälven.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 1960)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Jämtland. Åreskutan från Undersåker.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sandson AB, Östersund.
(Nr: Sagokonst 1212)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Åreskutan från Brattland. Skidspåret Undersåker-Björnänge.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 1957)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

"På fjället i sol". Åreskutan.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 1958)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Fjällbanan. Åreskutan.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst.
(Nr: 2398)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Åre Linbana.
Byggd 1952. Längs 960 m. Kapacitet 275 pers./tim. Höjdskillnad 325 m. Åkhastighet 1.25 m/sek.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Frösötornet.
(Nr: Ultra 228)

Fotograf: T. Wahlstedt

Obegagnat

Jämtland. Åre gamla kyrka.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sandson AB, Östersund.
(Nr: Sagokonst 1195)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Jämtland. Åre gamla kyrka.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sandson AB, Östersund.
(Nr: Sagokonst 1213)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Åre gamla kyrka.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sandson AB, Östersund.
(Nr: Sagokonst 1634)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Jämtland. Hotell Granen, Åre.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sandson AB, Östersund.
(Nr: Sagokonst 1217)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Jämtland. Lundagården, Åre.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sandson AB, Östersund.
(Nr: Sagokonst 1216)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

STORSTUGAN, LUNDSGÅRDEN, ÅRE.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/597)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1951

MATSALEN, LUNDSGÅRDEN, ÅRE.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/597)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

... man äter gott på ÅRE-BAREN

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ultra.
(onumrerat)

Fotograf: T. Wahlstedt

Obegagnat

Pensionsstyrelsens Sjukhus, Åre.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sandson AB, Östersund.
(Nr: Sagokonst 1633)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Rest. Åreskutan, Mörvikshummeln Åre, 891 m ö h

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Frösötornet.
(Nr: Ultra 214)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Åreskutans topp 1420 m. ö. h.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Frösötornet.
(Nr: Ultra 212)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1959

Jämtland. Bergbanan och Mörvikshummeln, Åre.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sandson AB, Östersund.
(Nr: Sagokonst 1218)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Åre Bergbana från byn upp till Östra Platån invid Fjällgårdens Högfjällshotell, 600 m.ö.h. I bakgrunden Mörvikshummeln med kaffestugan 845 m.ö.h.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ultraförlaget AB, Bromma.
(Nr: 104)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Åre. Mörvikshummeln 845 m.ö.h. I bakgrunden Svartberget

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ultraförlaget AB, Bromma.
(Nr: 103)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

ÅRE. Nedre Bergbanestationen. I bakgrunden Mörvikshummeln med Rest. Åreskutan 891 m ö h

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Frösötornet.
(Nr: Ultra 231)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

ÖSTERSUND
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga:
Östersund. "Far och son" Badhusparken

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.653)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1955

Östersund. Utsikt över Frösön.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Frösötornet.
(Nr: Ultra 208)

Fotograf: Okänd

Postgånget men plundrat

Östersund från Frösön.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/429)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Östersund från Frösön.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ultraförlaget, Bromma, Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Östersund från Frösön. Hornsberg i förgrunden.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Frösötornet.
(Nr: Ultra 230)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1954

Jämtland. I5. Kanslihuset, Östersund.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sandson AB, Östersund.
(Nr: Sagokonst 1197)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Jämtland. Restaurang Hov, Fornbyn Jämtli, Östersund.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sandson AB, Östersund.
(Nr: Sagokonst 1210)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Jämtland. Restaurang Hov, Fornbyn Jämtli, Östersund.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sandson AB, Östersund.
(Nr: Sagokonst 1211)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1958

Östersunds kyrka

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/428)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Jämtland. Östersunds Kyrka.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sandson AB, Östersund.
(Nr: Sagokonst 1204)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Östersund. Kyrkan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.654)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Östersunds kyrka. Interiör.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/434)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1947

Östersund. Högre Allmänna Läroverket

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.655)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1952

H.A. Läroverket, Östersund.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/433)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Östersund. Länsmuséet

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.652)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Länsmuseet. Östersund.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sandson AB, Östersund.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Östersund. Rådhuset

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F. 651)

Fotograf: Okänd

Skrivet men ej postgånget

Rådhuset. Östersund.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/430)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Jämtland. Rådhuset, Östersund.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sandson AB, Östersund.
(Nr: Sagokonst 1205)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Östersunds Rådhus.
Invigt 1912. Arkitekt F.B. Wallberg.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Frösötornet.
(Nr: Grafisk Konst 205)

Fotograf: Torbjörn Wahlstedt

Postgånget 1953

Östersund. Stora torget med Frösön i bakgrunden

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.657)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Östersund. Tingshuset

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.656)

Fotograf: Okänd

Obegagnat