1940-50 tals Vykort i färg
Närke

Nedan så kan du titta på mina färgkort från 1940- och 50-talens Närke.

Antalet kort är just nu:
63

Sidan senast uppdaterad: 2011-08-07

Askersund (7) | Gyttorp (1) | Hallsberg (1) | Kumla (4) | Laxå (4) | Uskavi (2) | Örebro (44)

ASKERSUND
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga:
Askersund. Vy från Landsförsamlingens kyrka

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Thure Zettervalls Tobakshandel, Askersund.
(Nr: 45)

Fotograf: E. Fryxell.

Obegagnat

Parti av Askersund

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Askersunds Musik- & Missionsbokhandel.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Torkel Lindeberg.

Obegagnat

Parti av Askersund

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Askersunds Musik- & Missionsbokhandel.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Torkel Lindeberg.

Skrivet men ej postgånget

Askersund. Torgparken med fontänen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Askersunds Musik- & Missionsbokhandel.
(Nr: Grafisk Konst 2208)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Askersund. Hamnen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Askersunds Musik- & Missionsbokhandel.
(Nr: Grafisk Konst 2528)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Askersund. Landsförsamlingens kyrka.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Askersunds Musik- & Missionsbokhandel.
(Nr: Sagokonst 1798)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Stjernsunds slott, Askersund.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Askersunds Musik- & Missionsbokhandel.
(Nr: Sagokonst 1872)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

GYTTORP
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga:
Nitroglycerin AB:s Huvudkontor, Gyttorp

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ultraförlaget AB, Bromma Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

HALLSBERG
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga:
Hallsberg. Järnvägsstationen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 1814)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

KUMLA
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga:
Kumlasjön. Kumla.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gustaf E. Nilsson, Örebro.
(Nr: Sagokonst 50/1003)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

Kumlasjön. Kumla.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gustaf E. Nilsson, Örebro.
(Nr: Sagokonst 50/1004)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

KUMLA. DJUPADALSBADET (Kumlasjön)

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ringen, Örebro.
(Nr: Sagokonst 50/278)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Kumla kyrka.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 1688)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

LAXÅ
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga:
Laxå. Herrgården.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst.
(Nr: 2500)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1957

Laxå. Herrgården. Sällskapsrum

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst.
(Nr: 2501)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1958

Ramundeboda kyrka, Laxå. Uppförd 1688

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Allans Pappershandel, Laxå.
(Nr: Sagokonst 50/378)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1954

Ramundeboda kyrka, Laxå. Uppförd 1688

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Allans Pappershandel, Laxå.
(Nr: Sagokonst 50/379)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1956

USKAVI
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga:
Ungdomsgården Uskavi
Lägerkyrkan och utsikt över sjön Usken

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Okänt.
(Nr: 21)

Fotograf: Okänd

Obegagat

Ungdomsgården Uskavi

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Okänt.
(Nr: 22)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

ÖREBRO
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga:
Flygvy över Örebro.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gustaf E. Nilsson, Örebro.
(Nr: Sagokonst 1871)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Örebro. Slottet.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ringen, Örebro.
(Nr: Sagokonst 50/243)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1945

Örebro. Slottet.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gustaf E. Nilsson, Örebro.
(Nr: Sagokonst 50/777)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1949

ÖREBRO SLOTT.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gustaf E. Nilsson, Örebro.
(Nr: Sagokonst 1483)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1951

Örebro Slott.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gustaf E. Nilsson, Örebro.
(Nr: Sagokonst 50/776)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

ÖREBRO: SLOTTET OCH CENTRALPALATSET

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ringen, Örebro.
(Nr: 24)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

ÖREBRO: SLOTTET

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ringen, Örebro.
(Nr: 21)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Parti från Örebro

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gustaf E. Nilsson, Örebro.
(Nr: Ultra 311)

Fotograf: T. Lindeberg

Postgånget 1954

Parti från Örebro

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gustaf E. Nilsson, Örebro.
(Nr: Ultra 313)

Fotograf: T. Lindeberg

Postgånget 1958

Örebro Slott.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gustaf E. Nilsson, Örebro.
(Nr: Sagokonst 50/781)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1952

ÖREBRO: SLOTTET OCH STORBRON

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ringen, Örebro.
(Nr: 23)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Örebro Slott.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gustaf E. Nilsson, Örebro.
(Nr: Sagokonst 50/778)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Örebro. Parti av Slottet och Kanslibron

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.644)

Fotograf: Okänd

Postgånget, otydlig stämpling

ÖREBRO. SLOTTET OCH KANSLIBRON

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ringen, Örebro.
(Nr: /22)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Örebro Slott.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gustaf E. Nilsson, Örebro.
(Nr: Sagokonst 1478)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

Örebro. Slottet från söder med Kvarndammen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.643)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1955

ÖREBRO. Örebro Slott och Centralparken.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gustaf E. Nilsson, Örebro.
(Nr: Sagokonst 1485)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Örebro: Rikssalen å Örebro slott.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gustaf E. Nilsson, Örebro.
(Nr: Sagokonst 50/242)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Örebro: Centralparken men Carl XIV Johan och Befriaren.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ringen, Örebro.
(Nr: Sagokonst 50/246)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1945

Örebro. Centralparken med Carl XIV Johan och Befriaren.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: C.A. Träff, Göteborg.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Örebro. Centralparken.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gustaf E. Nilsson, Örebro.
(Nr: Sagokonst 50/783)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1955

Örebro. Centralstationen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.641)

Fotograf: Okänd

Postgånget, otydlig stämpling

ÖREBRO: DROTTNINGGATAN OCH RÅDHUSET.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ringen, Örebro.
(Nr: 27)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Örebro. Frimurarelogen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.647)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1954

Höghuset, Örebro.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gustaf E. Nilsson, Örebro.
(Nr: Sagokonst 1483)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Örebro. Stjärnhusområdet. "Muntergökar".

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gustaf E. Nilsson, Örebro.
(Nr: Grafisk Konst 2171)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1955

Örebro. Idrottshuset.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gustaf E. Nilsson, Örebro.
(Nr: Sagokonst 1945)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

NÄMNDHUSET. ÖREBRO.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gustaf E. Nilsson, Örebro.
(Nr: Sagokonst 1484)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

ÖREBRO: NÄMNDHUSET OCH VASABRON

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ringen, Örebro.
(Nr: 29)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Parti från Örebro

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gustaf E. Nilsson, Örebro.
(Nr: Grafisk Konst 2378)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Parti från Örebro

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gustaf E. Nilsson, Örebro.
(Nr: Grafisk Konst 2379)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1953

ÖREBRO. STORGATAN MED CENTRALPALATSET

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ringen, Örebro.
(Nr: /25)

Fotograf: Okänd

Postgånget men plundrat

Örebro. Parti av Storbron och Centralpalatset

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.645)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Örebro. Storbron

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.649)

Fotograf: Okänd

Postgånget, otydlig stämpling

Stora Hotellet och Kvarndammen, Örebro.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gustaf E. Nilsson, Örebro.
(Nr: Sagokonst 50/785)

Fotograf: Okänd

Postgånget men plundrat

Örebro. Stora Hotellet och Kvarndammen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gustaf E. Nilsson, Örebro.
(Nr: Grafisk Konst 2172)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1957

Stora Hotellet. Örebro

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gustaf E. Nilsson, Örebro.
(Nr: Grafisk Konst 2380)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

ÖREBRO: SVARTA SVANOR

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ringen, Örebro.
(Nr: 26)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Örebro. Engelbrekts staty och Nikolai kyrka

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.642)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1951

Örebro. Nicolaikyrkan och Rådhuset.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gustaf E. Nilsson, Örebro.
(Nr: Sagokonst 1481)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Örebro. Nikolaikyrkan och Posthuset.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: C.A. Träff Göteborg.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

S:t Nikolai Kyrka. Örebro.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gunnar E. Nilsson. Örebro.
(Nr: Grafisk Konst 2229)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1983

ÖREBRO. OLAUS PETRIKYRKAN.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ringen, Örebro.
(Nr: Sagokonst 50/279)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Örebro. Parti av Svartån

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.646)

Fotograf: Okänd

Obegagnat