1940-50 tals Vykort i färg
Norrbotten

Nedan så kan du titta på mina färgkort från 1940- och 50-talens Norrbotten.

Antalet kort är just nu:
36

Sidan senast uppdaterad: 2011-07-09

Boden (4) | Gammelstad (3) | Haparanda (5) | Kalix (3) | Luleå (12) | Piteå (6) | Övertorneå (3)

BODEN
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Boden. Gatuparti

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/299)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Boden. Kyrkan med kyrkstugorna

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.101)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Boden. Post och Telegrafhuset

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/297)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1957

Boden. Överluleå kyrka

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.104)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

GAMMELSTAD
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Gammelstad

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/307)

Fotograf: Okänd

Skrivet men ej postgånget

Gammelstad

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 1355)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Kyrkan. Gammelstad

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 1354)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

HAPARANDA
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Haparanda

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gewes Jala, Haparanda.
(Nr: Sagokonst 1184)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Haparanda. Motiv från Torget

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 375)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Haparanda. Järnvägsstationen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gewes Jala, Haparanda.
(Nr: Sagokonst 1185)

Fotograf: Okänd

Skrivet

Haparanda Kyrka

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 376)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Haparanda. Kyrkan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.105)

Fotograf: Okänd

Skrivet, men ej postgånget

KALIX
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Kalix.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/291)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Kalix. Gatuparti.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/292)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

Kalix. Kyrkan.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/293)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1942

LULEÅ
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Centrum. Luleå.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Centrumbokhandeln, Luleå.
(Nr: Grafisk Konst 2326)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Luleå. Domkyrkan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/907)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Domkyrkan. Luleå.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Centrumbokhandeln, Luleå.
(Nr: Sagokonst 1356)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

Luleå. Esplanaden

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/305)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Luleå. Länsmuseet

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/304)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

Malmudden. Luleå.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Centrumbokhandeln, Luleå.
(Nr: Sagokonst 1749)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1952

Norrbottens Järnverk. Luleå.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Centrumbokhandeln, Luleå.
(Nr: Sagokonst 1750)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1955

Luleå. Stadshuset

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.107)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Luleå. Stadsparken och Domkyrkan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.712 alt. F.102)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1956

Luleå. Storgatan med Riksbanken

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/306)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

Luleå. Parti av södra hamnen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/908)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Luleå. Södra hamnen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Centrumbokhandeln, Luleå.
(Nr: Grafisk Konst 2241)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

PITEÅ
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Bergsviksbron. Piteå.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Wiksténs Missionsbokhandel, Piteå.
(Nr: Sagokonst 1375)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1957

Piteå. Bergsviksbron

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/282)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Piteå. Esplanaden

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/283)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Kanalen med Strömnäsbron. Piteå.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Wiksténs Missionsbokhandel, Piteå.
(Nr: Sagokonst 1374)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Piteå. Stadshotellet

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/281)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Piteå. Stadshotellet

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.103)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1952

ÖVERTORNEÅ
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Övertorneå kyrka

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/686)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Hotell Matarengi, Övertorneå. Stora Matsalen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/684)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Utsikt mot Aavasaksa

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/687)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1949