Nedan så kan du titta på mina färgkort från 1940- och 50-talens Värmland.

Antalet kort är just nu:
217

Sidan senast uppdaterad: 2011-07-14

Värmland allmänt (7)

Arvika (11) | Charlottenberg (4) | Filipstad (9) | Forshaga (1) | Grums (2) | Gräsmark (3) | Hagfors (1)

Karlskoga (16) | Karlstad (72) | Kristinehamn (13) | Molkom (1) | Mårbacka (22) | Ransäter (1) | Rottneros (28)

Sunne (12) | Säffle (5) | Torsby (6) | Årjäng (1) | Ämtervik (2)

VÄRMLAND ALLMÄNT
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Parti från Värmland.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: 1596)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Parti från Värmland sjön Rottnen.
(Björksjön i Gösta Berlings Saga)

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1242)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

TOSSEBERGSKLÄTTEN.
(Gurlitta klätt i Gösta Berlings Saga)

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1476)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

Parti från sjön Rottnen, Värmland.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Håkanssons Bokhandel, Sunne.
(Ultra numrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Timmerflottning på sjön Fryken, Värmland.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Håkanssons Bokhandel, Sunne.
(Ultra numrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Motiv från Klarälvsdalen, Värmland.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Håkanssons Bokhandel, Sunne.
(Nr: Ultra 401)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Motiv från Klarälvsdalen, Värmland.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Håkanssons Bokhandel, Sunne.
(Nr: Ultra 403)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1952

ARVIKA
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Utsikt över Arvika och Kyrkviken

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Arvika Pappers- & Konsthandel.
(Nr: Grafisk Konst 2031)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Arvika. Båthamnen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/896)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1951

Folkhögskolan, Ingesund. Arvika. Värmland

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Arvika Pappers- & Konsthandel.
(Nr: Ultra 52/3)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Arvika. Muséet, Sågudden

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/895)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1941

Motiv från Stadsparken med Soluret. Arvika

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Arvika Pappers- & Konsthandel.
(Nr: Grafisk Konst 56/5)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Stadsparken och Rådhuset. Arvika

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Arvika Pappers- & Konsthandel.
(Nr: Grafisk Konst 56/4)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1960

Arvika. Torget

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Arvika Pappers- & Konsthandel.
(Nr: Grafisk Konst 2032)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Utsikt från Storkasberget, Arvika, Värmland.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Arvika Pappers- & Konsthandel.
(Nr: Sagokonst 50/65)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Kyrkan. Arvika

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/66)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1941

Arvika. Kyrkan.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/893)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Östra Kyrkan. Arvika

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Arvika Pappers- & Konsthandel.
(Nr: Grafisk Konst 56/2)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

CHARLOTTENBERG
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Charlottenberg. Fredsmonumentet

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.3235)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Fredsmonumentet vid svensk-norska gränsen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/897)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Fredsmonumentet. Eda

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Arvika Pappers- & Konsthandel.
(Nr: Grafisk Konst 56/1)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Älvparti vid Charlottenberg

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/898)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

FILIPSTAD
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Filipstad. John Ericssons Mausoléet

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.3243)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Filipstad. Kalhyttans herrgård.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst.
(Nr: 2381)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Filipstad. Kanonudden

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.3244)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Filipstad. Kyrkan.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/210)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Filipstad. Kyrkan och Bergmästarregården

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.3218)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Filipstad. Lasarettet.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst.
(Nr: 2382)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Filipstad. Stadshotellet.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/209)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1949

Filipstad. Stadshotellet.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.3242)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Filipstad. Stora Torget.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ultra.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1984

FORSHAGA
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Forshaga. Kyrkan.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Josef Petersons Eftr. AB. Bokhandel. Forshaga.
(Nr: Grafisk Konst 2345)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

GRUMS
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Grums kyrka.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Nordlings, Grums.
(Nr: Grafisk Konst 2299)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1955

Gruvöns fabriker. Grums.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Nordlings, Grums.
(Nr: Grafisk Konst 2300)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

GRÄSMARK
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Parti från Gräsmark.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Helmer Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Grafisk Konst 2329)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Gräsmarks Kyrka

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Helmer Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1243)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Gräsmarks Kyrka.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gunnar Stiernelöf, Sunne.
(Nr: Tryck-Konst 8)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

HAGFORS
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Hagfors kyrka.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gruneau, Hagfors.
(Nr: Grafisk Konst 2580)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

KARLSKOGA
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
AB BOFORS
Bofors hotell

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Wezäta.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

AB BOFORS
Kemiska laboratoriet

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Wezäta.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

AB BOFORS
Metallurgiska laboratoriet

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Wezäta.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1962

AB BOFORS
Metallurgiska laboratoriet

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Wezäta.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Stållaboratoriet Bofors.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Egermarks Bokhandel Eftr. Karlskoga.
(Nr: Sagokonst 1930)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlskoga. Centralparken och Praktiska Läroverket.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/404)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlskoga. Praktiska Läroverket

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.6415)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1953

Ekmansparken, Karlskoga.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Egermarks Bokhandel Eftr. Karlskoga.
(Nr: Sagokonst 1406)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

H.S.B., Fältgatan, Karlskoga.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/516)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlskoga. Kungsvägen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/405)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1950

Karlskoga. Kyrkan.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/406)

Fotograf: Okänd

Postgånget men plundrat

Karlskoga. Kyrkan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.6416)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlskoga. Motiv från Skogskyrkogården.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/402)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlskoga. Stadshuset.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/403)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1945

Karlskoga. Torget med Stadshotellet och Stadshuset.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ultraförlaget AB Bromma.
(Nr: 11)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1958

"Borggården", Stadshuset, Karlskoga.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/515)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

KARLSTAD
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Karlstad.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1877)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1957

Karlstad: Domkyrkan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.328)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlstad. Domkyrkan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.3233)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1954

Karlstad. Domkyrkan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 50/549)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlstad. Interiör av Domkyrkan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1849)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1952

Karlstad. Folkets Hus.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 50/956)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Mariebergs Herrgård. 1800-talets början.
Friluftsmuseet Mariebergsskogen, Karlstad.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Grafisk Konst 2185)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Gotlandsrussen "Lill-Svarten".
Friluftsmuseet Mariebergsskogen, Karlstad.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Grafisk Konst 2185)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Parti från Karlstad med Klarälven

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1237)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlstad. Klarälven och Teatern

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.3229)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1955

Rundtursbåtar på Klarälven. Karlstad.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1234)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Med "Sola" runt Karlstad. Stadshotellet.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1616)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Med "Sola" runt Karlstad.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Grafisk Konst 2256)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1954 men plundrat

Karlstad. Klarälven med sight-seeing-båten "Sola".

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Lars Ramström, Karlstad.
(Ultra - onumrerat)

Fotograf: Torkel Lindeberg

Postgånget, otydlig stämpling

Karlstad. Rundtursbåten "Sola" på Klarälven.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Grafisk Konst 2331)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlstad. Pråmkanalen med turistbåten "Sola"

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.3230)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1957

Rundtursbåten "Sola" i pråmkanalen. Karlstad.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1233)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlstad. Pråmkanalen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 50/401)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1948

Karlstad: Klarälven med Stadshotellet och Residenset

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.321)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlstad: Klarälven med Stadshotellet och Residenset

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.327)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Timmerflottning å Klarälven. Karlstad

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 50/552)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1948

Timmerflottning å Klarälven. Karlstad

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1235)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlstad: Klarälven

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.329)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1949

Karlstad. Stadshotellet

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 50/222)

Fotograf: Okänd

Postgånget, otydlig stämpling

Karlstad. Stadshotellet

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.3227)

Fotograf: Okänd

Postgånget, otydlig stämpling

Med "Sola" runt Karlstad. Stadshotellet.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1616)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlstad. Stadshotellet. Domkyrkan och Residenset

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.3228)

Fotograf: Okänd

Postgånget, otydlig stämpling

Karlstad. Stadshotellet o. Residenset

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 50/221)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1948

Karlstad. Stadshotellet och Residenset

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 50/640)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1950

Karlstad. Stadshotellet, Residenset, Carl IX statyn

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1848)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1954

KARLSTAD: STADSHOTELLET OCH KLARABRON

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A/B Alrik Hedlund & Co, Karlstad.
(Nr: 104)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlstad: Klarabron och Residenset

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.324)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlstad. Klarabron och Residenset

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1618)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlstad. Klarabron och Teatern

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1236)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1957

Nickebo Terasser.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 50/805)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Plaskdammen i Klara. Karlstad.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/334)

Fotograf: Okänd

Skrivet men ej postgånget

Karlstad: Residenstorget och Klarälven

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.326)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1955

KARLSTAD. RESIDENSTORGET OCH TEATERN

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 50/273)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlstad. Residenstorget med Carl IX statyn

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 50/641)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Residenstorget med Karl IX statyn. Karlstad

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 50/801)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlstad. Karl IX:s staty

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 50/113)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1942

Residenstorget med Carl IX statyn. Karlstad.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 50/551)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlstad. Residenstorget med Carl IX statyn

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1847)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlstad. Karl IX:s staty med Stadshotellet och Residenset

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.322)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1951

Karlstad. Karl IX:s staty

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.3231)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlstad. Älvgatan med Stadshotellet.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 50/638)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlstad: Stadshotellet

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.323)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlstad. Stadshotellet

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.1346)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Stadshotellets Terass. Karlstad.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 50/553)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlstad. Stadshotellets Terass

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Grafisk Konst 2330)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1955

Karlstad. Stadshotellets Terass

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 50/957)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Vintermatsalen Stadshotellet Karlstad.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Stadshotellet, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 50/229)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Sommarmatsalen Stadshotellet Karlstad.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Stadshotellet, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 50/335)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlstad. Stadsträdgårdens Restaurant.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Grafisk Konst 2258)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1957

Karlstad. Stora Torget och Domkyrkan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.3220)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Stora Torget. Karlstad

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 50/806)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

KARLSTAD: STORA TORGET MED RÅDHUSET

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A/B Alrik Hedlund & Co, Karlstad.
(Nr: 101)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Domkyrkan. Läroverket. Karlstad

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 50/550)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1945

Karlstad. Stora Torget

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 50/1151)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlstad. Sundsta Badplats

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.3234)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Teatern. Karlstad

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 50/548)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

KARLSTAD. TEATERN

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A/B Alrik Hedlund & Co, Karlstad.
(Nr: 106)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

Tingvallabron och Sundsta. Karlstad

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 50/809)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1948

Karlstad. Tingvallabron och Sundsta

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1617)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Väderkvarnen. Mariebergsskogen. Karlstad

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1232)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1955

Karlstad. Västra Torggatan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.1345)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Wennbergsparken med Pilgården. Karlstad

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 50/547)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1946

Karlstad. Östra bron. Sveriges längsta stenbro.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Grafisk Konst 2259)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlstad. Östra bron

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 50/639)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Karlstad. Östra bron

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 50/1150)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

Karlstad. Östra bron. Sveriges längsta stenbro

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1842)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1952

KARLSTAD. GAMLA STENBRON.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A/B Alrik Hedlund & Co, Karlstad.
(Nr: /107)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

KRISTINEHAMN
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Kristinehamn. Båthamnen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.3238)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Inre hamnen. Kristinehamn.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Einar Persson & C:o. Bokhandel, Kristinehamn.
(Nr: Grafisk Konst 1594)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Hembygsgården. Kristinehamn.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 50/564)

Fotograf: Okänd

Skrivet men ej postgånget

Kristinehamn. Kungsgatan från söder.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/101)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Kristinehamn. Kyrkan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.3239)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1954

Kristinehamn. Kyrkan.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Einar Persson & C:o. Bokhandel, Kristinehamn.
(Nr: Grafisk Konst 50/563)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Kristinehamn. Kyrkan. Interiör.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Einar Persson & C:o. Bokhandel, Kristinehamn.
(Nr: Grafisk Konst 2664)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Kristinehamn. Norra Torget med Rådhuset och Svenska Handelsbankens hus.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/103)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1941

Kristinehamn. Norra Torget med Rådhuset

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.3237)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1954

Kristinehamn. Praktiska skolan och Elevhemmet.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/104)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Kristinehamn. Stadshotellet.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 50/955)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Tingshuset. Kristinehamn.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/565)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Kristinehamn. Varnan vid Läroverket.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst, Stockholm.
(Nr: 50/400)

Fotograf: Okänd

Postgånget men plundrat

MOLKOM
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Molkom. Folkhögskolan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F. 3221)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

MÅRBACKA
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
SELMA LAGERLÖF.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1511)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Mårbacka. Selma lagerlöfs hem

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.3222)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Mårbacka. "Selma lagerlöfs hem".

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Håkanssons Bokhandel, Sunne.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Mårbacka. Huvudbyggnaden.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 50/560)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1950

Mårbacka.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1844)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Mårbacka.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 50/811)

Fotograf: Okänd

Postgånget men plundrat

Mårbacka.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1706)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Mårbacka.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1246)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

MÅRBACKA: SELMA LAGERLÖFS HEM

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A/B Alrik Hedlund & Co, Karlstad.
(Nr: 151)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Mårbacka.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1474)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Mårbacka. Parti av dammen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1477)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

MÅRBACKA. SELMA LAGERLÖFS HEM. Stora salongen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1507)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

MÅRBACKA. SELMA LAGERLÖFS HEM.
Biblioteket.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1508)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

MÅRBACKA. SELMA LAGERLÖFS HEM.
Matsalen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1509)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

MÅRBACKA. SELMA LAGERLÖFS HEM.
Bibliotek och arbetsrum.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1510)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

MÅRBACKA. SELMA LAGERLÖFS HEM.
Stora salongen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1512)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

MÅRBACKA. SELMA LAGERLÖFS HEM.
Stora salongen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1513)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

MÅRBACKA. SELMA LAGERLÖFS HEM.
Sovrummet.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1514)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

MÅRBACKA. SELMA LAGERLÖFS HEM.
Stora salongen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1515)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

MÅRBACKA. SELMA LAGERLÖFS HEM.
Matsalen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1516)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

MÅRBACKA. SELMA LAGERLÖFS HEM.
Övre salongen (Elkan rummet).

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1517)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

MÅRBACKA. SELMA LAGERLÖFS HEM.
Kökskammaren.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1518
)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

RANSÄTER
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Ransäter. Värmland. Geijersskolan.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.-B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Grafisk Konst 2371)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

ROTTNEROS
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Rottneros Herrgård
(Ekeby i Gösta Berlings saga)

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1845)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Rottneros
(Ekeby i Gösta Berlings saga)

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Håkanssons Bokhandel, Sunne.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: T. Lindeberg

Obegagnat

Rottneros Herrgård
(Ekeby i Gösta Berlings saga)

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 50/1118)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Rottneros Herrgård
(Ekeby i Gösta Berlings saga)

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1241)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1950

Rottneros Herrgård.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 50/802)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Rottneros Herrgård
(Ekeby i Gösta Berlings saga)

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1707)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Rottneros Herrgård
(Ekeby i Gösta Berlings saga)

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Grafisk Konst 2064)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Rottneros Herrgård.
(Ekeby i Gösta Berlings saga).

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1240)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Rottneros Herrgård, Sunne

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 50/556)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Rottneros Herrgård
(Ekeby i Gösta Berlings saga)

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1843)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1955

Rottneros Herrgård
(Ekeby i Gösta Berlings saga)

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1846)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1958

Rottneros Herrgård
(Ekeby i Gösta Berlings saga)

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Grafisk Konst 2364)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1954

Rottneros "Kavaljersflygeln

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Håkanssons Bokhandel, Sunne.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Torkel Lindeberg

Obegagnat

Rottneros. Kavaljersflyglarna.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gunnar Stiernelöf, Sunne.
(Nr: Tryck-Konst 28)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Turistbåten "Kavaljeren" framför Rottneros Herrgård
(Sagans Ekeby)

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Håkanssons Bokhandel, Sunne.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Rottneros Herrgård
(Ekeby i Gösta Berlings saga)

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Grafisk Konst 2062)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Parti av Rosengården. Rottneros.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gunnar Stiernelöf, Sunne.
(Nr: Tryck-Konst 44)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Rottneros Herrgård
(Ekeby i Gösta Berlings saga)

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Grafisk Konst 2063)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Rottneros Herrgård
(Ekeby i Gösta Berlings saga)

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Grafisk Konst 2066)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Rottneros
(Ekeby i Gösta Berlings saga)
Ung pike

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Håkanssons Bokhandel, Sunne.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Rottneros centralpark Spegeldammen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Håkanssons Bokhandel, Sunne.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Torkel Lindeberg

Obegagnat

Rottneros. Södra parken, Skulpturgården.
(Ekeby i Gösta Berlings saga)

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Håkanssons Bokhandel, Sunne.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Rottneros Herrgård
(Ekeby i Gösta Berlings saga)
Del av skulpturgården med Kavaljersflygeln i fonden

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Grafisk Konst 2365)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Rottneros. Näckrosdammen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gunnar Stiernelöf, Sunne.
(Nr: Tryck-Konst 30)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Fågelparken. Rottneros.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gunnar Stiernelöf, Sunne.
(Nr: Tryck-Konst 40)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Rottneros Selma Lagerlöfs staty

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Håkanssons Bokhandel, Sunne.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Torkel Lindeberg

Obegagnat

Stamfrändemonumentet. Rottneros.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gunnar Stiernelöf, Sunne.
(Nr: Tryck-Konst 24)

Fotograf: Okänd

Skrivet men ej postgånget

Stamfrändemonumentet vid Rottneros.
Rest "Till hugfästande av sambandet mellan stamfränder västerhavs och österhavs"

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Grafisk Konst 2192)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

SUNNE
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Sunne. Kyrkan med båten Selma Lagerlöf.
(Bro Kyrka i Gösta Berlings saga)

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Håkanssons Bokhandel, Sunne.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Parti från Sunne

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 50/120)

Fotograf: Okänd

Skrivet men ej postgånget

Sunne Kyrka och Prästgård.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gunnar Stiernelöf, Sunne.
(Nr: Tryck-Konst 17)

Fotograf: Okänd

Skrivet men ej postgånget

Sunne Kyrka.
(Bro kyrka i Gösta Berlings Saga)

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1244)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Värmland: Sunne kyrka

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.3210)

Fotograf: Okänd

Skrivet

Värmland: Sunne kyrka

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.3212)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1949

Sunne kyrka "Bro kyrka i Gösta Berlings saga"

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Håkanssons Bokhandel, Sunne.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1957

Sunne. Hotell Nilsson

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Håkanssons Bokhandel, Sunne.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Parti från Sunne

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Håkanssons Bokhandel, Sunne.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Motiv från Kolsnäsudden, Sunne

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Håkanssons Bokhandel, Sunne.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Frykenstrands semesterhem. Sunne

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 1865)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Sällskapsrummet. Semesterhemmet Björkefors. Sunne

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 1866)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

SÄFFLE
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Säffle. "Näcken" av Vitalis Gustavsson. Kanaltorget.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst.
(Nr: 2346)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1956

Parti av Säffle.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst A.-B.
(Nr: 50/223)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Parti av Säffle.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst A.-B.
(Nr: 50/225)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1949

Säffle. Stadshuset och "Näcken", Kanaltorget.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: AB Casenbergs Eftr. Pappershandel, Säffle.
(Nr: Grafisk Konst 2629)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1957

Säffle. Olof Trätäljas kulle med vattentornet

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.3236)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

TORSBY
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Torsby. Värmland.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Torsby Bokhandel.
(Nr: Sagokonst 50/111)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Torsby. Hotell Björnidet.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Hotell Björnidet, Torsby.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Torkel Lindeberg

Obegagnat

Torsby. Kyrkan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.3224)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Torsby. Fryksände Kyrka.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gunnar Stiernelöf, Sunne.
(Nr: Tryck-Konst 21)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Fryksände kyrka. Torsby.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Torsby Bokhandel.
(Nr: Sagokonst 50/110)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Torsby. Altartavla.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gunnar Stiernelöf, Sunne.
(Nr: Tryck-Konst 18)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

ÅRJÄNG
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Årjäng. Torget

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.3226)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

ÄMTERVIK
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Värmland: V:a Ämterviks kyrka

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.3211)

Fotograf: Okänd

Skrivet

Östra Ämterviks Kyrka.
(Svartsjö kyrka i Gösta Berlings Saga)

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: A.B. Herman Anderssons Bokhandel, Karlstad.
(Nr: Sagokonst 1245)

Fotograf: Okänd

Obegagnat