1940-50 tals Vykort i färg
Västmanland

Nedan så kan du titta på mina färgkort från 1940- och 50-talens Västmanland.

Antalet kort är just nu:
68

Sidan senast uppdaterad: 2011-07-09

Arboga (4) | Fagersta (3) | Hällefors (3) | Kolsva (2) | Kopparberg (2) | Köping (11) | Lindesberg (5)

Loka Brunn (1) | Norberg (3) | Sala (4) | Västerås (30)

ARBOGA
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Arboga. Stora Torget.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagonst, Stockholm.
(Nr: 50/451)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Gamla Arboga.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Gellins Bokhandel, Nygatan 25, Arboga.
(Nr: Grafisk Konst 2692)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1968

Arboga. Arbogaån med kyrkan i bakgrunden

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.7544)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Arboga. Parti från Arbogaån

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.7543)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

FAGERSTA
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Fagersta. Bäckens Park

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.626)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1959

BRUKSGÅRDEN. FAGERSTA

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Uno Johanssons Bokhandel AB, Fagersta.
(Nr: Sagokonst 50/610)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1955

Fagersta. Kyrkan i Västanfors

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.628)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1956

HÄLLEFORS
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Hällefors. Brukskontoret

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.3240)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Hällefors. Herrgården

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.3241)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Herrgården. Hällefors.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sagokonst.
(Nr: 50/880)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

KOLSVA
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Bergslagsvägen, Kolsva

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sjöbergs Tobakshandel, Kolsva.
(Nr: Grafisk Konst 2450)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Herrgården, Kolsva

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sjöbergs Tobakshandel, Kolsva.
(Nr: Grafisk Konst 2449)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1968

KOPPARBERG
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Kopparberg. Tingshuset, hembygdsmuseet och kyrkan.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst.
(Nr: 2549)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Kopparberg. Hotell Laxbrogården.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Frödins Bokhandel, Kopparbergt.
(Ultra onumrerat)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

KÖPING
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Köping. Bivurparken

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.6229)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1955 men plundrat

Köping. Komministergården

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst.
(Nr: 50/183)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Köping. Kyrkan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst.
(Nr: 50/185)

Fotograf: Okänd

Postgånget men plundrat

Köping. Kyrkan Interiör

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst.
(Nr: 1954)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Köping. Kyrkan Interiör

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst.
(Nr: 1955)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1954

Köping. Rådhuset.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst.
(Nr: 1953)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1954

Köping. Rådhuset, Sparbanken o. Kyrkan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst.
(Nr: 50/184)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

Köping. Parti vid Stora Torget.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.6214)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Köping. Parti från Köpingsån

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst.
(Nr: 50/186)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Svenska Salpeterverken. Köping.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst.
(Nr: 50/1048)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Svenska Salpeterverken. Köping.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sago-konst.
(Nr: 50/1049)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1949

LINDESBERG
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Lindesberg. Järnvägsstationen

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.6411)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Lindesberg. Kyrkan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.6412)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Lindesberg. Oskarsparken och Stadshotellet

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.6414)

Fotograf: Okänd

Postgånget, otydlig stämpling

Lindesberg. Pälsärmsbadet

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.6413)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Lindesberg från Trallingen.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Ateljé Folke, Lindesberg.
(Onumrerat)

Fotograf: Ateljé Folke

Obegagnat

LOKA BRUNN
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Loka Brunn. Societetshuset

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: H. Lindeberg, Göteborg.
(Tryck-Konst onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

NORBERG
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
NORBERG

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Uno Johanssons Bokhandel AB, Fagersta.
(Nr: Sagokonst 50/611)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

NORBERG

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Uno Johanssons Bokhandel AB, Fagersta.
(Nr: Sagokonst 50/612)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

MOSSGRUVEPARK. KÄRRGRUVAN

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Uno Johanssons Bokhandel AB, Fagersta.
(Nr: Sagokonst 50/613)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

SALA
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Busstorget. Sala.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Sjöströms Pappershandel, Sala.
(Nr: Grafisk Konst 2115)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

Sala. Silvergruvan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.625)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Sala. Silvergruvan Drottning Kristinas schakt

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.623)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Sala. Stadsparken

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.624)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1956

VÄSTERÅS
Svensk Uppslagsbok 1947 års upplaga: "".
Västerås: ASEAS Huvudkontor

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.625)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1951

Västerås: ASEAS Huvudkontor

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.6210)

Fotograf: Okänd

Postgånget, otydlig stämpling

Västerås. Utsikt från Djäkneberget

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: J & E AB.
(Nr: Ultra 17)

Fotograf: Torkel Lindeberg

Postgånget men otydligt stämplat

Västerås. Domkyrkan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: John H.
(Nr: Ultra 21)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

Västerås. Domkyrkan.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst, Stockholm.
(Nr: 2459)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1963

VÄSTERÅS
Domkyrkan och Gardtmanska gården

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: J & E A.B.
(Nr: Ultra 12)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Västerås. Oxbacken.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst.
(Nr: 2456
)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Västerås. Oxbacken.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: John H.
(Nr: 23
)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1955

Västerås: Slottet

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.627)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Västerås: Smedjegatan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.624)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1949 men plundrat

STADSHOTELLET. VÄSTERÅS

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Davids Foto, Västerås.
(Nr: G.9)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Stadshotellet. Västerås

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: David Eriksson, Västerås.
(Nr: G. 12)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Västerås: Stadshotellet

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.629)

Fotograf: Okänd

Skrivet men ej postgånget

MOTIV FRÅN SVARTÅN. VÄSTERÅS

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Davids Foto, Västerås.
(Nr: G.6)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Västerås. Parti från Svartån

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.626)

Fotograf: Okänd

Postgånget men plundrat

Västerås. Gammal bebyggelse vid Svartån

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: John H.
(Nr: Ultra 22)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1959

Västerås. Svartån

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: John H.
(Nr: 21)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

Västerås. Svartån från Järnvägsbron

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: J & E AB.
(Nr: Ultra 9)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1952

VÄSTERÅS. Stadsparken

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: J & E AB.
(Nr: Ultra 14)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Västerås. Stadsparken.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst.
(Nr: 2455)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

SVARTÅN OCH STADSPARKEN. VÄSTERÅS

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Davids Foto, Västerås.
(Nr: G.9)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

STADSPARKEN OCH STORA WESTMANNIA. VÄSTERÅS

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Davids Foto, Västerås.
(Nr: G.9)

Fotograf: Okänd

Skrivet på baksidan:
"Skolresan den 28.5.1946"

Västerås. Motiv från Stora Torget

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: J & E AB.
(Nr: 2)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1947

Västerås: Teatern.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.6212)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Västerås: Tekniska skolan.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Pressbyrån.
(Nr: F.622)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Västerås. Nya vattentornet.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst, Stockholm.
(Nr: 2457)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1959

Västerås. Utsikt från Nya vattentornet.

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst, Stockholm.
(Nr: 2458)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

VÄSTRA KYRKOGATAN. VÄSTERÅS

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: David Eriksson, Västerås.
(Nr: G. 1)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

KFUM:s i Västerås friluftsgård Lövudden
Friluftskyrkan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst, Stockholm.
(Nr: 2515)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

KFUM:s i Västerås friluftsgård Lövudden
Motiv från badbryggan

Gamla formatet 14x9 cm
Färgfotografi

Förlag: Grafisk Konst, Stockholm.
(Nr: 2517)

Fotograf: Okänd

Obegagnat