Sundbybergs fjärilsväg

Sidan senast uppdaterad 13 april 2022

Vi har besökt ett antal fjärilsvägar/stigar, t.ex. Hummelsvedjan, Hågadalen-Nåsten och Grinduga. Fantastiska, väl värda att besöka då man kan se ett större antal arter där, inte bara fjärilar utan många olika insekter.

Men vi har ju även ett relativt stort utbud bara i vår närhet här i Sundbyberg.
I somras upptäckte vi artrikedomen på en promenad till Tornparken, vidare längs Lekparksvägen, sedan förbi Simhallen och Idrottsplatsen ner till naturreservatet Lötsjön-Golfängarna. Vi gick förbi Lötsjöns västra ände innan vi gick in till Sundbybergs begravningsplats och de områden där man låter växterna leva ett fritt liv för att skapa mångfald.

När vi har tittat på bilderna efteråt föddes tanken på att notera och följa upp antalet arter vi sett, och då insekter och inte bara fjärilar.

Alla eventuella fotografier är tagna av undertecknade, de är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

Leif och Barbro Gustafsson

***

Beteckningen "Sundbybergs fjärilsväg" existerar inte vad vi känner till. Vi uppfinner den genom denna hemsida och hoppas att andra har får inspiration och intresse för insekter allt i den biologiska mångfaldens namn.

Vill du titta på fler bilder från naturområden i Sundbyberg så har vi sidorna om

Igelbäckens naturreservat
och
Lötsjön-Golfängarnas naturreservat

I närheten (Solna kommun) finns dessutom
Råstasjöns naturreservat.

Observera att ringarna på bilden INTE har någon signifikans.

Vi har noterat 4 intressanta ställen, även om man alltid ska hålla ögonen öppna.

Karta över Sundbybergs fjärilsväg
Sträckan från Tornparken till Begravningspaltsen är ca 1.5 km.

Grundkartan från Google Maps

Intressanta områden:

1) Tornparkens blomsterplanteringar
2) Lekparksvägen fram till Tulegatan
3) Lötsjöns V ände
4) Begravningsplatsen, framförallt de områden/ängar man låtit växa orörda

Observationerna är gjorda följande datum:

2021: 25/7, 31/7, 31/8

Vad vi sett hittills

DAGFJÄRILAR (14)

Vitfjärilar (äkta vitfjärilar): Kålfjäril (2021), Rapsfjäril (2021), Rovfjäril (2021)
Vitfjärilar (höfjärilar): Citronfjäril (2021)

Juvelvingar (blåvingar): Puktörneblåvinge (2021)

Praktfjärilar (pärlemorfjärilar): Silverstreckad pärlemorfjäril (2021), Ängspärlemorfjäril (2021)
Praktfjärilar (vinterpraktfjärilar): Amiral (2021), Nässelfjäril (2021), Påfågelöga (2021), Tistelfjäril (2021), Vinbärsfuks (2021)
Praktfjärilar (gräsfjärilar): Luktgräsfjäril (2021), Sandgräsfjäril (2021)

HALVVINGAR (1)

Riddarskinnbaggar: Eldlus (2021)

STEKLAR (8)

Crabonidae: Bivarg (2021)
Långtungebin: Honungsbi (2021), Hushumla (2021), Ljus jordhumla (2021), Mörk jordhumla (2021), Stenhumla (2021), Stensnylthumla (2021), Åkersnylthumla (2021)

TVÅVINGAR (5)

Blomflugor: Dödskallefluga (2021), Fältslamfluga (2021), Gulfotad slamfluga (2021), Praktslamfluga (2021)
Parasitflugor: Nowickia ferox (2021)

***

Fjärilar [14], Halvvingar [1], Hopprätvingar [0], Skalbaggar [0], Steklar [8], Trollsländor [0], Tvåvingar [5]

Totalt således
28
olika arter.

Ett urval bilder finner du längre ner ...

Tornparken
[10]

Titta igenom de olika blomsterplanteringarna. Förutom att de är vackra att se på finns här mängder av intressanta insekter.

FJÄRILAR

FAMILJEN VITFJÄRILAR

Äkta vitfjärilar
Kålfjäril (2021)

FAMILJEN PRAKTFJÄRILAR

Vinterpraktfjärilar
Amiral (2021), Nässelfjäril (2021), Påfågelöga (2021), Tistelfjäril (2021)

STEKLAR

FAMILJEN CRABRONIDAE

Rovsteklar
Bivarg (2021)

FAMILJEN LÅNGTUNGEBIN

Honungsbin
Honungsbi (2021)

Humlor
Mörk jordhumla (2021)
Stensnylthumla (2021), Åkersnylthumla (2021)

TVÅVINGAR

FAMILJEN BLOMFLUGOR

Slamblomflugor
Fältslamfluga (2021)

Lekparksvägen
[10]

Planteringen till vänster (när du har ryggen mot Tornparken och Tulegatan framför dig) innehåller bl.a. en Budleja (Fjärilsbuske). Den gör verkligen skäl för namnet. Vi har sett många fjärilar på och runt denna. Glöm dock inte de andra planteringarna framför huset. Glöm inte heller den plantering som fortsätter runt huset in på Tulegatan.

FJÄRILAR

FAMILJEN VITFJÄRILAR

Äkta vitfjärilar
Kålfjäril (2021)

FAMILJEN PRAKTFJÄRILAR

Pärlemorfjärilar
Ängspärlemorfjäril (2021)

Vinterpraktfjärilar
Amiral (2021), Påfågelöga (2021), Tistelfjäril (2021), Vinbärsfuks (2021)

Gräsfjärilar
Sandgräsfjäril (2021)

STEKLAR

FAMILJEN LÅNGTUNGEBIN

Humlor
Hushumla (2021), Mörk jordhumla (2021), Stenhumla (2021)

TVÅVINGAR

FAMILJEN BLOMFLUGOR

Dödskalleblomflugor
Dödskallefluga (2021)

Lötsjöns västra ände
[5]

I den ända på sjön som ligger absolut längst västerut finns ett anatal buskar/växter i sjökanten som blir större och vidare ju längre sommaren lider. Här kan du hitta både fjärilar, blomflugor och trollsländor.

FJÄRILAR

FAMILJEN VITFJÄRILAR

Äkta vitfjärilar
Rovfjäril (2021)

Höfjärilar
Citronfjäril (2021)

FAMILJEN JUVELVINGAR

Blåvingar
Puktörneblåvinge (2021)

TVÅVINGAR

FAMILJEN BLOMFLUGOR

Slamblomflugor
Gulfotad slamfluga (2021), Praktslamfluga (2021)

Begravningsplatsen
[13]

På begravningsplatsens område finns ett antal områden/ängar man låter bli att klippa under säsongen. Här finns mängder av insekter. Under vintermånaderna kan man dessutom se ett antal fågelarter i området. Både siskor (grå och gröna) och domherrar har vi sett här.

FJÄRILAR

FAMILJEN VITFJÄRILAR

Äkta vitfjärilar
Kålfjäril (2021), Rapsfjäril (2021), Rovfjäril (2021)

Höfjärilar
Citronfjäril (2021)

FAMILJEN JUVELVINGAR

Blåvingar
Puktörneblåvinge (2021)

FAMILJEN PRAKTFJÄRILAR

Pärlemorfjärilar
Silverstreckad pärlemorfjäril (2021)

Vinterpraktfjärilar
Nässelfjäril (2021), Påfågelöga (2021)

Gräsfjärilar
Luktgräsfjäril (2021), Sandgräsfjäril (2021)

HALVVINGAR

FAMILJEN ELDSKINNBAGGAR

Eldlus (2021)

STEKLAR

FAMILJEN LÅNGTUNGEBIN

Humlor
Ljus jordhumla (2021)
Stensnylthumla (2021)

TVÅVINGAR

FAMILJEN PARASITFLUGOR

Nowickia ferox (2021)

Fotografier på insekter längs
Sundbybergs fjärilsstig
Ordningen
Lepidoptera - Fjärilar
[13]
Familjen Pieridae (Vitfjärilar) -> Underfamiljen Pierinae (Äkta vitfjärilar)
-> Tribus Pierini
Släktet Pieris
Kålfjäril
Large White
(Pieris brassicae)

2021-07-25
Denna bild: Lekparksvägen
Sedd: Tornparken, Lekparksvägen
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Rovfjäril
Small White
(Pieris rapae)

2021-07-25
Denna bild: Begravningsplatsen
Sedd: Begravningsplatsen, Lötsjön
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Rapsfjäril
Green-veined White
(Pieris napi)

2021-07-25
Denna bild: Begravningsplatsen
Sedd: Begravningsplatsen, Lötsjön
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Familjen Pieridae (Vitfjärilar) -> Underfamiljen Coliadinae (Höfjärilar)
Släktet Gonepteryx
Citronfjäril
Brimstone
(Gonepteryx rhamni)

2021-07-25
Denna bild: Begravningsplaatsen
Sedd: Begravningsplaatsen, Lötsjön
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Familjen Lycaenidae (Juvelvingar) -> Underfamiljen Polyommatinae
-> Tribus Polyommatini (Blåvingar)
Släktet Polyommatus
Puktörneblåvinge
Common Blue
(Polyommatus icarus)

2021-07-31
Denna bild: Begravningsplatsen
Sedd: Begravningsplatsen, Lötsjön
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Familjen Nymphalidae (Praktfjärilar) -> Underfamiljen Heliconiinae (Pärlemorfjärilar)
Släktet Argynnis
Silverstreckad pärlemorfjäril
Silver-washed Fritillary
(Argynnis paphia)

2021-07-25
Denna bild: Begravningsplatsen
Sedd: Begravningsplatsen
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Släktet Speyeria
Ängspärlemorfjäril
Dark Green Fritillary
(Speyeria aglaja)

2021-07-25
Denna bild: Lekparksvägen
Sedd: Lekparksvägen
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Familjen Nymphalidae (Praktfjärilar) -> Underfamiljen Nymphalinae (Vinterpraktfjärilar)
-> Tribus Nymphalini
Släktet Aglais
Påfågelöga
Peacock
(Aglais io)

2021-07-25
Denna bild: Begravningsplatsen
Sedd: Tornparken, Begravningsplatsen
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Nässelfjäril
Small Tortoiseshell
(Aglais urticae)

2021-07-25
Denna bild: Tornparken
Sedd: Tornparken, Begravningsplatsen
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Släktet Vanessa
Amiral
Red Admiral
(Vanessa atalanta)

2021-07-25
Denna bild: Tornparken
Sedd: Tornparken, Lekparksvägen
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Tistelfjäril
Painted Lady
(Vanessa cardui)

2021-07-25
Denna bild: Lekparksvägen
Sedd: Tornparken, Lekparksvägen
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Familjen Nymphalidae (Praktfjärilar) -> Underfamiljen Satyrinae (Gräsfjärilar)
-> Tribus Maniolini
Släktet Argynnis
Luktgräsfjäril
Ringlet
(Aphantopus hyperantus)

2021-07-25
Denna bild: Begravningsplatsen
Sedd: Begravningsplatsen
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Familjen Nymphalidae (Praktfjärilar) -> Underfamiljen Satyrinae (Gräsfjärilar)
-> Tribus Satyrini
Släktet Hipparchia
Sandgräsfjäril
Grayling
(Hipparchia semele)

2021-07-31
Denna bild: Lekparksvägen
Sedd: Lekparksvägen, Begravningsplatsen
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Ordningen
Hemiptera - Halvvingar
[1]
Familjen Pyrrhocoridae (Eldskinnbaggar)
Släktet Pyrrhocoris
Eldlus
Firebug
(Pyrrhocoris apterus)

2021-07-31
Denna bild: Begravningsplatsen
Sedd: Begravningsplatsen
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Ordningen
Hymenoptera - Steklar
[5]
Familjen Apidae (Långtungebin) -> Underfamiljen Apinae
Släktet Bombus (Humlor)
Hushumla ♂
Tree Bumblebee
(Bombus hypnorum)

2021-07-31
Denna bild: Lekparksvägen
Sedd: Lekparksvägen
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Ljus jordhumla
White-tailed Bumblebee
(Bombus lucorum)

2021-07-31
Denna bild: Begravningsplatsen
Sedd: Begravningsplatsen
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Mörk jordhumla
Buff-tailed Bumblebee
(Bombus terrestris)

2021-07-25
Denna bild: Tornparken
Sedd: Tornparken
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Stenhumla ♂
Red-tailed Bumblebee
(Bombus lapidarius)

2021-07-31
Denna bild: Lekparksvägen
Sedd: Lekparksvägen
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Familjen Apidae (Långtungebin) -> Underfamiljen Apinae
Släktet Bombus (Snylthumlor)
Stensnylthumla
Red-tailed Cuckoo-bee
(Bombus rupestris)

2021-07-25
Denna bild: Tornparken
Sedd: Tornparken
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Familjen Crabronidae -> Underfamiljen Philanthinae
-> Tribus Philanthini
Släktet Philanthus
Bivarg
European Beewolf
(Philanthus triangulum)

2021-07-25
Denna bild: Tornparken
Sedd: Tornparken
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Ordningen
Diptera - Tvåvingar
[4]
Familjen Tachinidae (Parasitflugor) -> Underfamilj Tachininae
-> Tribus Tachinini
Släktet Nowickia
Svenskt namn saknas
No English common name known
(Nowickia ferox)

2021-07-31
Denna bild: Begravningsplatsen
Sedd: Begravningsplatsen
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Familjen Syrphidae (Blomflugor) -> Underfamiljen Eristalinae (Blomflugor)
-> Tribus Eristalini
Släktet Eristalis (Slamblomflugor)
Praktslamfluga
No English common name known
(Eristalis oestracea)

2021-07-31
Denna bild: Lötsjöns V ände
Sedd: Lötsjön
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Gulfotad slamfluga
Tapered Drone Fly
(Eristalis pertinaxa)

2021-07-25
Denna bild: Lötsjöns V ände
Sedd: Lötsjön
[Länk till fler bilder på famgus.se]
Släktet Myathropa (Dödskalleblomflugor)
Dödskallefluga
No English common name known
(Myathropa florea)

2021-07-25
Denna bild: Lekparksvägen
Sedd: Lekparksvägen
[Länk till fler bilder på famgus.se]