Den Svenska Samlingen

Den Svenska Samlingen har jag delat in i nedanstående 16 områden.
De flesta områden har sedan i sin tur undergrupperingar, allt för att göra materialet mer lätt-tillgängligt.

Klicka på länkarna ovan bilderna så kommer du in på de olika områdena!!!

Så välkommen in och titta på vykort som spänner över en tidsperiod på mer än 100 år,
från slutet av 1800-talet till idag.

Vykortssidorna senast uppdaterade: 29 november 2023

Enjoy!

Leif Gustafsson

Vill du använda en vykortsbild på något sätt så vill jag att du kontaktar mig.
Om du av någon anledning "glömmer" detta så förväntar jag mig att du på sociala medier, egna websidor eller i publikationer av olika slag, tydligt anger varifrån du tagit bilden, exempelvis www.famgus.se.
Tack!

If you want to use a postcard picture in any way, I do want that you contact me.
If you for some reason "forget" to do so I expect that you on social medias, own web sites or in any kind of publication, clearly states where you found the picture, for example www.famgus.se.
Thank You!

Det tog tid. Har haft idén om en vykortssnurra i säkert 10 år. Började också då med skapandet. Men det har inte varit enkelt ...

Varje sida ska ha fem "utgångar" (läs länkar till nästa sida) och dessutom fem ingångar. Det har krävt ett bra och väl underhållet spreadsheet.

Men nu är det fritt att snurra!

VYKORTSSNURRAN
KLICKA PÅ BILDEN NEDAN!
VC

"Snurran" tjänar dels som presentation av min samling med ger också mig att samla vissa motivområden på sidorna.

Är ju ingenjör aå jag vill ha en viss ordning på samlandet, vilket inte alltid är lätt ska erkännas.

Det blir ju lätt att nya kort jag begapar mig i leder till samlande av ett nytt område ...

***

VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC