Nedan så kan du titta på mina kort från Edmunds Hoofs förlag i Uppsala. Motiven är från förutom Uppsala även från Dalarna, Jämtland, Medelpad, Norrbotten, Närke, Södermanland, Uppland, Ångermanland samt ett Skämtkort.

Antalet kort är just nu:
90

Sidan senast uppdaterad: 2012-05-06

Dalarna (3) | Jämtland (6) | Lappland (3) | Medelpad (4) | Norrbotten (3) | Närke (1) | Småland (1) | Södermanland (3)

Uppland (26) | Ångermanland (36) | Östergötland (1)

Skämtkort (2)

Edm. Hoofs Fabriksbod på Fyris torg i Uppsala
I bottenvåningen nere till vänster på bilden så ligger Edm. Hoofs fabriksbod.

Förlag: J.E. Karlsson, Upsala

Gamla formatet 14x9 cm
Delad baksida

Kortet skrivet med ej postgånget

Kort från Dalarna
BISPBERGS KLACK

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Obegagnat

RÄTTVIK. TURISTHOTELLET.

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Obegagnat

PARTI AF SÄTERDALEN

Gamla formatet 14x9 cm

Obegagnat

Kort från Jämtland
DRAKAHÄLLFALLET, KRÅNGEDE, RAGUNDA. INDALSELFVEN

Gamla formatet 14x9 cm

Postgånget 1906

QVARNFALLET, KRÅNGEDE, RAGUNDA. INDALSELFVEN

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Obegagnat

QVARNFALLET, KRÅNGEDE, RAGUNDA. INDALSELFVEN

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat
Odelad baksida

Obegagnat

HAMMARFORSEN I INDALSELFVEN. RAGUNDA.

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Obegagnat

HAMMARFORSEN I INDALSELFVEN. RAGUNDA.

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat
Odelad baksida

Obegagnat

RAGUNDA.

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Obegagnat

Kort från Lappland
ABISKOJOK. Från världens nordligaste järnväg

Gamla formatet 14x9 cm

Obegagnat

KIRUNA I FÅGELPERSPEKTIV.

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat
Odelad baksida

Skrivet men ej postgånget

MALMBERGET. JÄRNVÄGSSTATIONEN.

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat
Odelad baksida

Skrivet men ej postgånget

Kort från Medelpad
INDALSELFVEN I INDAL.

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Postgånget 1905

Indalselfven i Indal.

Gamla formatet 14x9 cm

Postgånget 1908

INDALSELFVEN. NEDRE DELEN AF DÖDA FALLET.

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Postgånget 1904

SUNDSVALL. KYRKAN.

Gamla formatet 14x9 cm

Postgånget 191(x)

Kort från Norrbotten
AAVASAKSA

Gamla formatet 14x9 cm

Postgånget 1907

MATARENGI.

Gamla formatet 14x9 cm

Postgånget 1911

POLCIRKELN.

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Postgånget 1905

Kort från Närke
Örebro Slott

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Obegagnat

Kort från Småland
ÅLEMS KYRKA INTERIÖR

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Postgånget 1907

Kort från Södermanland
Abbotsnäs, Södermanland

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Postgånget 1904
(praktstämplat Elfkarleö 4-1-1904)

Floda Kyrka

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad adressida
Handkolorerat

Skrivet men ej postgånget

STENHAMMARS SLOTT

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Postgånget 1905

Kort från Uppland
Flottsund

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Obegagnat

Geijersdal Upsala

Gamla formatet 14x9 cm

Postgånget 1903

Grindstugan, Upsala

Gamla formatet 14x9 cm

Obegagnat

Hospitalet, Upsala.

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Postgånget 1903

Upsala. Akademiska Sjukhuset

Gamla formatet 14x9 cm

Obegagnat

Upsala. Artilleri Kasern

Gamla formatet 14x9 cm

Postgånget, otydlig stämpling

Upsala. Asylen
Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Postgånget 1905

Upsala. Botaniska Trädgården

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Obegagnat
(stämplat på baksidan: Charles L. Mitchell, Winchester, Mass.)

Upsala. Carolina Rediviva

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Postgånget 1902

Upsala. Domkyrkan från S:t Larsgatan

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Postgånget 1903

Upsala. Fyrisån

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Obegagnat
(stämplat på baksidan: Charles L. Mitchell, Winchester, Mass.)

Upsala. Interiör af Domkyrkan

Gamla formatet 14x9 cm

Obegagnat

Järnvägsstationen, Upsala.

Gamla formatet 14x9 cm

Postgånget 1903

Upsala. Kyrkan och Elementarskolan för Flickor

Gamla formatet 14x9 cm

Obegagnat

Kyrkogårdsromenaden, Upsala.

Gamla formatet 14x9 cm

Postgånget 1902

Upsala. Slottet och Domkyrkan

Gamla formatet 14x9 cm

Obegagnat
(stämplat på baksidan: Charles L. Mitchell, Winchester, Mass.)

Pumpen vid S:t Eriks källa, Upsala

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Postgånget 1903

S:t Eriks torg och Sysslomansgatan, Upsala

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Postgånget 1903 men plundrat

S:t Johanniskyrkan, Upsala

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Skrivet men ej postgånget

Upsala. Trefaldighetskyrkan-Seminariet

Gamla formatet 14x9 cm

Obegagnat
(stämplat på baksidan: Charles L. Mitchell, Winchester, Mass.)

Upsala. Universitetet

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Obegagnat

Nr: 241 (baksidan Import 26211)

Universitetetet, Upsala

Gamla formatet 14x9 cm

Postgånget 1904

Upsala. Vestgöta Nations Hus

Gamla formatet 14x9 cm

Postgånget 1902

Upsala. Vestgöta Nations Hus

Gamla formatet 14x9 cm

Skrivet men ej postgånget

Wijks Slott

Gamla formatet 14x9 cm

Postgånget 1915

Wiks Slott

Gamla formatet 14x9 cm

Skrivet men ej postgånget

ÖRSUNDSBRO

Gamla formatet 14x9 cm

Postgånget 1906

Kort från Ångermanland
BJÖRKÅ PAPPERSBRUK

Gamla formatet 14x9 cm

Obegagnat

BOLLSTA. ÅNGERMANELFVEN

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Obegagnat

KOLNING AV SÅGVERKSAVFALL. BOLLSTA.

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Obegagnat

DALS ÅNGSÅG. ÅNGERMANELFVEN

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Postgånget 1906

FAXELFVENS UTLOPP I ÅNGERMANELFVEN

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Postgånget 1907

FJÄLLSJÖÅNS UTFALL I ÅNGERMANELFVEN

Gamla formatet 14x9 cm

Postgånget 1906

FJÄLLSJÖÅNS UTFALL I ÅNGERMANELFVEN

Gamla formatet 14x9 cm

Plundrat

FORSMOBRON ÖFVER ÅNGERMANELFVEN

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Obegagnat

FORSSE BRUK. LÅNGSELE.

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Postgånget, otydlig stämpling

JÄRNVÄGSBRON ÖFVER FAXELFVEN I LÅNGSELE.

Gamla formatet 14x9 cm

Obegagnat

JÄRNVÄGSBRON ÖFVER FAXELFVEN I LÅNGSELE.

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Obegagnat

KÖJA SORTERINGSBOM.

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Obegagnat

MOFORSEN I RESELE.

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Obegagnat

NORDINGRÅ

Gamla formatet 14x9 cm

Postgånget men plundrat

NORDINGRÅ

Gamla formatet 14x9 cm

Postgånget men plundrat

NYLAND. ÅNGERMANELFVEN.

Gamla formatet 14x9 cm

Handkolorerat

Obegagnat

NYLAND. ÅNGERMANELFVEN.

Gamla formatet 14x9 cm

Handkolorerat

Postgånget 1906

NÄMNFORSEN I ÅNGERMANELFVEN

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Postgånget 1906

RESELE.

Gamla formatet 14x9 cm

Obegagnat

SJÄLEVAD.

Gamla formatet 14x9 cm

Skrivet men ej postgånget

SJÄLEVAD.

Gamla formatet 14x9 cm

Obegagnat

SOLLEFTEÅ LÄGER.

Gamla formatet 14x9 cm

Postgånget 1913

TRÄNGEN. SOLLEFTEÅ.

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Obegagnat

STYRNÄS KYRKA.

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Postgånget 1906

Tynnerås, Edsele, Ångermanelfvens södra gren.

Gamla formatet 14x9 cm

Skrivet 1906 men ej postgånget

UTSIKT FRÅN FORSMO

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Skrivet 1907 men ej postgånget

VID SOLLEFTEÅ.

Gamla formatet 14x9 cm

Postgånget 1905

VID SOLLEFTEÅ.

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Postgånget 1908

ÅNGERMANELFVEN I MULTRÅ

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Obegagnat

ÅNGERMANELFVEN. NYLANDFSFJÄRDEN

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Postgånget 1908

ÅNGERMANELFVEN OCH NÄMNFORSEN

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Postgånget 1906

ÅNGERMANELFVEN OCH SOLLEFTEÅ.

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Obegagnat

ÅNGERMANELFVEN VID SOLLEFTEÅ.

Gamla formatet 14x9 cm

Postgånget 1906

ÅNGERMANELFVEN VID SOLLEFTEÅ.

Gamla formatet 14x9 cm

Postgånget 1906

ÅNGERMANELFVEN VID SOLLEFTEÅ.

Gamla formatet 14x9 cm

Postgånget 1905

ÅNGERMANELFVEN VID STYRNÄS.

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Postgånget 1925

Kort från Östergötland
STORA PENSIONATET. NORRKÖPING

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Postgånget men plundrat

Skämtkort
"Utan titel"

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Postgånget 1903

"Utan titel"

Gamla formatet 14x9 cm
Handkolorerat

Postgånget 1903