Pressbyråns utgivning av vykort i färg
- en bakgrund

Utgivningen av Pressbyråns färgfoto-vykort är stor och mångfacetterad.

Det finns numrerade kort i det gamla formatet, numrerade kort i A6, onumrerade kort i A6, numrerade kort i A5, extra långa vykort, vykortsbrev och TV-kort.
Dessutom onumrerade minikort i mappar eller dragspel.

Den första vykortsserien i färg gavs ut ca 1946 och omfattade 20 Stockholmsmotiv.
Den ordinarie färgutgivningen startade förmodligen under åren 1947/1948.
De första A6 korten kom ungefär år 1955.
Pressbyrån upphörde med sin egen tillverkning år 1964.

Det finns även ett litet häfte med 30 Stockholmsbilder utgivet av Svenska Pressbyrån (1949),
där bilderna är tagna ur Pressbyråns vykortsproduktion för Stockholm.

***

Den här sidan är ingången till min samling av Pressbyråns färgkort.

Enjoy!

Leif Gustafsson

Presentation av Pressbyråns utgivning av
vykort och vykortsbrev i färg

För varje avdelning finns det en strikt nummerlista från 1 och uppåt för de motiv som givits ut.
Detta oavsett filial- eller avdelningserie och oavsett formatet (9x14 cm eller A6).
Normalt sett så har de lägre numren använts då korten gavs ut enligt filialnumreringen.
Då utgivningen fortsatte i den nya avdelningens regi fortsatte man i nummerordning även om prefixet ändrades från filial till avdelning. En del motiv som tidigare utgivits i det gamla formatet med filialnumrering, gav ut igen i A6 format med avdelningsnumrering.

Som exempel kan ges vykortet med motivet "Luleå. Stadsparken och Domkyrkan". Den finns som nummer 102 (9x14 cm gamla formatet, filialnumrering), som nummer 712 (9x14 cm gamla formatet, avdelningsnumrering) och även som nummer 712 (A6 format, avdelningsnumrering). Jag har även motivet som vykortsbrev då numrerat VB 102.

Som kuriosa kan nämnas att jag även har ett enda A6 kort numrerat efter den gamla filialnumreringen
(F. 117 Söderhamn Kyrkan). Normala numret borde ha varit F. 727 (har även ett sådant kort i samlingen).

***

I följande presentation har jag utgått från den nya avdelningsindelningen
[F.71-F.79, F.10-F.27, F.30]

Jag har valt att presentera vykorten i nummerordning oavsett format, och oavsett om utgivningen skett enligt den gamla eller nya numreringen.

Lite statistik ...

Skulle du ändå vara mer intresserad av de olika formaten 9x14 och A6 eller vykortsbreven,
så följ länkarna här ...

PB vykort i gamla formatet 9x14 | PB vykort i nya A6 formatet | PB vykortsbrev

Klicka på länkarna eller minibilderna nedan för att ta dig vidare till detaljpresentationerna.

Avdelningskontor
BODEN

Nya Serie 71 & Gamla filialserien 10

Vykort
9x14 cm, A6, FP (10.5x22 cm)

Vykortsbrev

50 av 64 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
BOLLNÄS

Nya Serie 72 & Gamla filialserien 11

Vykort
9x14 cm, A6, FP (10.5x22 cm)

Vykortsbrev

24 av 26 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
BORLÄNGE

Nya Serie 73 & Gamla filialserien 12

Vykort
9x14 cm, A6, FP (10.5x22 cm)

Vykortsbrev

220 av 274 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
BORÅS

Nya Serie 74 & Gamla filialserien 13

Vykort
9x14 cm, A6, FP (10.5x22 cm)

Vykortsbrev

19 av 35 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
ESKILSTUNA

Nya Serie 75 & Gamla filialserien 14

Vykort
9x14 cm, A6, FP (10.5x22 cm)

Vykortsbrev

64 av 73 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
GÄVLE

Nya Serie 76 & Gamla filialserien 18

Vykort
9x14 cm, A6, FP (10.5x22 cm)

Vykortsbrev

57 av 76 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
GÖTEBORG

Nya Serie 77 & Gamla filialserien 19

Vykort
9x14 cm, A6, FP (10.5x22 cm)

Vykortsbrev

87 av 100 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
HALMSTAD

Nya Serie 78 & Gamla filialserien 20

Vykort
9x14 cm, A6, FP (10.5x22 cm)

Vykortsbrev

44 av 66 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
HÄLSINGBORG

Nya Serie 79 & Gamla filialserien 27

Vykort
9x14 cm, A6, FP (10.5x22 cm)

Vykortsbrev

63 av 76 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
HÄRNÖSAND

Nya Serie 10 & Gamla filialserien 28

Vykort
9x14 cm, A6, FP (10.5x22 cm)

Vykortsbrev

49 av 54 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
KALMAR

Nya Serie 11 & Gamla filialserien 30

Vykort
9x14 cm, A6, FP (10.5x22 cm)

Vykortsbrev

53 av 59 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
KARLSKRONA

Nya Serie 12 & Gamla filialserien 31

Vykort
9x14 cm, A6, FP (10.5x22 cm)

Vykortsbrev

76 av 97 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
KARLSTAD

Nya Serie 13 & Gamla filialserien 32

Vykort
9x14 cm, A6, FP (10.5x22 cm)

Vykortsbrev

85 av 100 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
KRISTIANSTAD

Nya Serie 14 & Gamla filialserien 34

Vykort
9x14 cm, A6, FP (10.5x22 cm)

Vykortsbrev

13 av 14 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
LINKÖPING

Nya Serie 15 & Gamla filialserien 37

Vykort
9x14 cm, A6, FP (10.5x22 cm)

Vykortsbrev

39 av 39 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
MALMÖ

Nya Serie 16 & Gamla filialserien 38

Vykort
9x14 cm, A6, FP (10.5x22 cm)

Vykortsbrev

86 av 102 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
NORRKÖPING

Nya Serie 17 & Gamla filialserien 49

Vykort
9x14 cm, A6, FP (10.5x22 cm)

Vykortsbrev

55 av 63 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
NÄSSJÖ

Nya Serie 18 & Gamla filialserien 49

Vykort
9x14 cm, A6, FP (10.5x22 cm)

Vykortsbrev

28 av 44 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
SKÖVDE

Nya Serie 19 & Gamla filialserien 51

Vykort
9x14 cm, A6, FP (10.5x22 cm)

Vykortsbrev

39 av 44 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
STOCKHOLM

Nya Serie 20 & Gamla filialserien 70

Vykort
9x14 cm, A6, FP (10.5x22 cm)

Vykortsbrev

128 av 151 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
UDDEVALLA

Nya Serie 21 & Gamla filialserien 55

Vykort
9x14 cm, A6, FP (10.5x22 cm)

Vykortsbrev

127 av 169 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
UMEÅ

Nya Serie 22 & Gamla filialserien 60

Vykort
9x14 cm, A6, FP (10.5x22 cm)

Vykortsbrev

27 av 29 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
UPPSALA

Nya Serie 23 & Gamla filialserien 56

Vykort
9x14 cm, A6, FP (10.5x22 cm)

Vykortsbrev

31 av 35 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
VISBY

Nya Serie 24 & Gamla filialserien 59

Vykort
9x14 cm, A6, FP (10.5x22 cm)

Vykortsbrev

149 av 167 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
VÄSTERÅS

Nya Serie 25 & Gamla filialserien 62

Vykort
9x14 cm, A6, FP (10.5x22 cm)

Vykortsbrev

43 av 49 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
ÖREBRO

Nya Serie 26 & Gamla filialserien 64

Vykort
9x14 cm, A6, FP (10.5x22 cm)

Vykortsbrev

44 av 45 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
ÖSTERSUND

Nya Serie 27 & Gamla filialserien 65

Vykort
9x14 cm, A6, FP (10.5x22 cm)

Vykortsbrev

32 av 34 nummer i samlingen
VC

Avdelningskontor
STOCKHOLM

(omgivningarna)

Nya Serie 30 & Gamla filialserien 71

Vykort
9x14 cm, A6, FP (10.5x22 cm)

Vykortsbrev

40 av 44 nummer i samlingen
VC
Kort som inte passar in ...

Korten i nedanstående serier har ingen motsvarighet i utgivningen numrerad enligt den nya avdelningsindelningen.

Serie 9 Stockholm är förmodligen den första färgfoto serien från Pressbyrån. Det tidigaste postgångna kortet är från den 18 juli 1946. Numreringen är lite speciell och följer inte praxis från senare serier.

Möjligen kan serie 29 Jönköping/Huskvarna ha en motsvarighet i nya serie 18. Det finns en lämplig lucka på 12 nummer där. Behöver hitta ett kort i A6 format med ett av dessa motiv för att få det bekräftat.

Serie 48 Nynäshamn kan möjligen passa in i nya serie 30, men inga bevis finns ännu.

STOCKHOLM

Serie 9
gamla formatet (9x14 cm)

20 av 20 nummer i samlingen
VC

JÖNKÖPING/HUSKVARNA

Gamla filialserien 29
gamla formatet (9x14 cm)

12 av 12 nummer i samlingen
VC

NYNÄSHAMN

Gamla filialserien 48
gamla formatet (9x14 cm)

3 av 3 nummer i samlingen
VC
Onumrerade Pressbyrå vykort
Det finns även ett antal färgfoto-vykort utgivna av Pressbyrån som helt saknar numrering.
VC
Pressbyråns minimappar

Mappar innehållande mindre kort i 7x10 cm format (ej vykort) gavs ut för ett antal områden.

Korten fanns i två varianter.
1)
Markerade Svenska Pressbyrån, och då baserad på färgkort från den gamla numreringen.
Minikorten är med vit kant.

DALARNA

Motiv hämtade ur serie 12
(Svenska Pressbyrån)

VC

MALMÖ

Motiv hämtade ur serie 38
(Svenska Pressbyrån)

VC

UDDEVALLA

Motiv hämtade ur serie 55
(Svenska Pressbyrån)

VC

VISBY

Motiv hämtade ur serie 59
(Svenska Pressbyrån)

VC

2)
Markerade med Pressbyrån, och då baserad på färgkort från den nya numreringen.
Minikorten saknar här vit kant och är något större än korten baserade på gamla numreringen.

FALUBYGDEN

Motiv hämtade ur serie 73
(Pressbyrån)

VC

GÄVLE

Motiv hämtade ur serie 76
(Pressbyrån)

VC
Pressbyråns dragspelsmappar

Mappar innehållande 10 mindre kort i 7x10 cm format som sitter ihop som ett dragspel.

STOCKHOLM - serie 1

Motiv hämtade ur serie 70
(Svenska Pressbyrån)

VC

STOCKHOLM - serie 2

Motiv hämtade ur serie 70
(Svenska Pressbyrån)

VC
Samarbete med andra förlag

Förmodligen under perioden då Pressbyrån höll på att avveckla sin vykortsutgivning, samarbetade man med andra förlag.

Dels finns det flera serier som Grafisk Konst gett ut där ett antal vykort har både Pressbyrå-loggan såväl som Grafisk Konst text på baksidan.

Dels finns ett antal kort utgivna av Sa-mar AB där Pressbyrån uttryckligt är nämnt som förlag.

Grafisk Konst AB

14 vykort i samlingen

VC

Sa-mar AB

3 vykort i samlingen

"Look-a-likes"
Det finns ett antal vykort, främst s.k. hälsningsvykort, dvs 5-bildskort med texten "Hälsning från Ortsnamn", med en numrering som påminner om avdelningsnumreringen. Antingen är vykortet en direkt kopia av motsvarande svart-vita Pressbyråkort (dock handkolorerat), alternativt har Pressbyråmotiv använts med dock på annan plats än på ursprungsvykortet.

"Look-a-like"
VYKORT

Handkolorerade, baserade på vykort utgivna av Pressbyrån

x vykort i samlingen

VC