ELSEWHERE

Uppdaterad/Updated: Mars/March 11, 2021

Det här är ingångssidan till våra nöjesresor!
This is the entry page for our leisure trips!

Nöje

Vad är en nöjesresa?
Här lägger vi alla resor där vi bott på ett och samma ställe. Vi har t.ex. rest med barnen till mormor & morfar på Gran Canaria tio gånger. Vi har varit i fjällen på vintern, både i Fjällnäs och Storsätra. Vi har också gjort resor i Sverige där vi bott på ett ställe och kanske upptäckt omgivningarna. Exempel på detta är Öland och Gotland. Vi har även varit Finland ett antal gånger och då alltid bott i Mänttä då Leifs mamma kommer därifrån. Icke att förglömma våra charterresor till Rhodos och Aruba samt vår vinresa till Alsace.
Dessa resor skildrar vi med bilder nedan, 10 eller 16 bilders collage.

Leisure

What is a leisure trip?
Here we present trips where we have stayed all the time at one place. We travelled once a year in the 1980s to Gran Canaria so the kids could meet their maternal grand-father and grand-mother who lived there during the winter months. We have also later trvelled to Fjällnäs and Storsätra for winter skiing in the Swedish mountains. We have also done travels within Swdeden, where we have stayed at one place and explored the surroundings. Exemples being are our trips to Öland and Gotland. Not to forget our charter trips to Rhodes and Aruba, and our only wine trip to Alsace.
These trips are presented with either 10 or 16 picture collections.

PLEASE READ THIS!

All these pictures are taken by us and can not be used without our written OK.
If you want to use a picture in any way, we do want that you contact us. This includes use on social medias, own web pages, publication and in any kind of commercial use. Please respect this!

Alla bilder på denna sida är tagna av oss och kan inte användas utan vårt skriftliga bifall.
Om du vill använda en bild på något sätt, vill vi att du kontaktar oss. Exempel på användning är social medier, egna websidor, publikation eller alla former av kommersiell användning. Var vänlig och respektera detta!

Leif and/och Barbro Gustafsson

***

Please click on the miniatyre pictures and they will appear in larger format.
You can also chose to remain in large format and see the pictures as a slide show.

Om du klickar på minatyrbilderna så visas de i större format.
Du kan då också välja att stanna kvar i det större formatet och se bilderna i en följd.

***

ENJOY!

Gran Canaria
1981-1991
San Agustin, Gran Canaria
Finland
1979, 2017-2019
Mänttä, Finland
Nåttarö
1986, 1987, 1988
Södermanland
Nåttarö

***

Svenska nöjesresor
Leisure trips in Sweden
1982
Jämtland
Enafors
1984
Ångermanland
Dynäs & Härnösand
2012
Bohuslän
Kosteröarna
2013
Gotland
Klintehamn
2014
Skåne
Brösarp
2015, 2016, 2017
Öland
Vickleby
2015
Ångermanland
Höga Kusten
2016
Småland
Visingsö
2016
Skåne
Ven
2018
Östergötland
Bråviken
2019
Dalarna
Mora
2019
Värmland
xxx

***

Charterresor
Charter trips
Greece-Rhodes
1995
Grekland
Rhodos
2003
Nederländska Antillerna
Aruba
Netherland's Antilles-Aruba

***

Vinresor
Wine tasting trips
2004
Frankrike/France
Alsace

***