Tecknade "Grüss Aus" kort i färg

Nedan så har jag sammanställt de tecknade "Grüss Aus" kort i färg som jag har. Vykorten är sorterade efter orterna i bokstavsordning.

Representerade förlag

Albin Andersson, Lidköping
Chr. E. Bolmstedts Pappershandel, Eslöf
Daniel Westerlunds Pappershandel, Gefle
Eduard Peterssons Bokhandel, Trollhättan
Ekmarks Cigarr- och Pappershandel
F. Th. Nordberg, Trelleborg
Granbergs Konstinustri Aktiebolag Stockholm
Hjalmar Appeltoffts Bokhandel Kalmar
J. A. Orsell, Marstrand
Joh. Ol. Andersson, Göteborg
J. Sunessons Bokhandel, Sundsvall
Killberg, Helsingborg
Ludvig Berthelsen
N. J. Nätterlunds Cigarrhandel, Boden
Rich. Ericsson, Bokh.

Antalet kort är just nu:
18

Sidan senast uppdaterad: 2012-04-06

A (0) | B (1) | C (0) | D (1) | E (2) | F (0) | G (2) | H (1) | I (0)

J (1) | K (2) | L (0) | M (1) | N (0) | O (0) | P (0) | Q (0) | R (0)

S (3) | T (2) | U (0) | V (1) | X (0) | Y (1) | Z (0) | Å (0) | Ä (0) | Ö (0)

A
B
Helsning från Boden

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: N. J. Nätterlunds Cigarrhandel, Boden.
Producerat av: Melin & Nordholm Litogr. Sthlm.
(Onumrerat)

Artist: Okänd

Postgånget 3 september 1901

C
D
Helsning från Dalarne

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Ej angivet.
(Onumrerat)

Artist: Okänd

Postgånget 1901

E
Helsning från Ed

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Ej angivet.
(Onumrerat)

Artist: Okänd

Postgånget 1904

Helsning från Eslöf

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Chr. E. Bolmstedts Pappershandel, Eslöf.
(Onumrerat)

Artist: Okänd

Postgånget 1902

F
G
Helsning från Gefle

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Daniel Westerlunds Pappershandel, Gefle.
(Onumrerat)

Artist: Okänd

Postgånget 7 november 1899

Hälsning från Göteborg

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Joh. Ol. Andersson, Göteborg.
(Onumrerat)

Artist: Okänd

Postgånget 6 april 1900

H
Helsning från Helsingborg

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Killberg, Hbg.
(Onumrerat)

Artist: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

I
J
Hälsning från Jämtland

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Okänt.
Producerat av: Ollmar Ziehler, München.
(Onumrerat)

Artist: Okänd

Postgånget 25 augusti 1898

K
Helsning från Kalmar

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Hjalmar Appeltoffts Bokhandel.
(Onumrerat)

Artist: Okänd

Postgånget 16 november 1899

Helsning från Kinnekulle

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Albin Andersson, Lidköping.
(Onumrerat)

Artist: Okänd

Postgånget den 12 april 1901

L
M
Helsning från Marstrand

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: J. A. Orsell, Marstrand.
(Onumrerat)

Artist: Okänd

Postgånget den 1 augusti 1899

N
O
P
Q
R
S
Minne från Stockholm

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Granbergs Konstindustri Aktiebolags Stockholm.
(Onumrerat)

Artist: Okänd

Postgånget 1899

Helsning från Strömstad

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Ekmarks Cigarr- och Pappershandel.
(Onumrerat)

Artist: Okänd

Skrivet men ej postgånget

Helsning från Sundsvall

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: J. Sunessons Bokhandel, Sundsvall.
(Onumrerat)

Artist: Okänd

Postgånget 2 februari 1900

T
Helsning från Trelleborg

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: F. Th. Nordberg, Trelleborg.
(Onumrerat)

Artist: Okänd

Postgånget 1 juni 1899

Helsning från Trollhättan

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Eduard Peterssons Bokhandel, Trollhättan.
(Onumrerat)

Artist: Okänd

Postgånget 2 juli 1901

U
V
Helsning från Wisby

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Ludvig Berthelsen.
(Onumrerat)

Artist: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

X
Y
Hälsning från Ystad

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Rich. Ericsson, Bokh..
(Onumrerat)

Artist: Okänd

Postgånget 1901

Z
Ä
Ö