"Hälsning från" - Reliefkort

Nedan så har jag sammanställt de "Hälsning från" vykort jag har där delar av kortet är i relieftryck. Vykorten är sorterade efter orterna i bokstavsordning.

Representerade förlag

Ferdinand Hey'l Stockholm
G. K. A. - Granbergs Konstindustri Aktiebolags Förlag Stockholm
Hildur Thaléns Pappershandel, Örebro
S. P. A.

Antalet kort är just nu:
16

Sidan senast uppdaterad: 2012-05-17

A (0) | B (0) | C (0) | D (0) | E (0) | F (0) | G (2) | H (3) | I (0)

J (0) | K (0) | L (1) | M (2) | N (0) | O (0) | P (0) | Q (0) | R (0)

S (6) | T (0) | U (1) | V (0) | X (0) | Y (0) | Z (0) | Å (0) | Ä (0) | Ö (1)

A
B
C
D
E
F
G
Helsning från Göteborg
Gustaf II Adolfs staty

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: G. K. A.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1900

Helsning från Göteborg
Trädgårdsföreningen

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: G. K. A.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1900

H
Hälsning från Helsingborg
Hamnpaviljongen

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: K. B.
(No: 94)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Hälsning från Helsingborg
Hotell Mollberg

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: K. B.
(No: 95)

Fotograf: Okänd

Obegagnat

Hälsning från Helsingborg
Rådhuset

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: K. B.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1900

I
J
K
L
Helsning från Landskrona
Rådhuset

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: J. L. T. B.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1911

M
Helsning från Malmö
Hotel Kramer

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: S. P. A.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Skrivet men ej postgånget

Helsning från Malmö
Rådhuset

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: S. P. A.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1900

N
O
P
Q
R
S
Helsning från Stockholm

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Ej angivet.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1903

Helsning från Stockholm

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Ferdinand Hey'l Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: A. Blomberg.

Postgånget 190(2)

Helsning från Stockholm

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: G. K. A. - Granbergs Konstindustri Aktiebolags Förlag Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 190(2)

Helsning från Stockholm

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: G. K. A. - Granbergs Konstindustri Aktiebolags Förlag Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1901

Helsning från Stockholm

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: G. K. A. - Granbergs Konstindustri Aktiebolags Förlag Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1900 men plundrat

Hälsning från Sverige

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Ej angivet.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1902

T
U
Helsning från Upsala

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: G. K. A. - Granbergs Konstindustri Aktiebolags Förlag Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget i Frankrike 1900

V
X
Y
Z
Ä
Ö
Hälsning från Örebro

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Hildur Thaléns Pappershandel, Örebro.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1901