En bukett Stockholmsvykort från tiden innan 1920.

Antalet kort är just nu:
144

Sidan senast uppdaterad: 2012-08-12

Grüss aus - sv/v
(Antal kort: 5)
Helsning från Stockholm
(Antal kort: 2)
Tomtekort
(Antal kort: 2)
Frimärkskort
(Antal kort: 10)
Sedelkort
(Antal kort: 1)
Reliefkort I
(Antal kort: 3)
Reliefkort II
(Antal kort: 3)
Flaggkort
(Antal kort: 15)
Inramade kort - I
(Antal kort: 9)
Inramade kort - II
(Antal kort: 6)
Inramade kort - III
(Antal kort: 3)
Ilgods
(Antal kort: 3)
S:t Erik
(Antal kort: 4)
Telegramkort
(Antal kort: 2)
Paraplykort
(Antal kort: 3)
Riksvapenkort
(Antal kort: 4)
Tidningskort
(Antal kort: 2)
Stockholmsutställningen
(Antal kort: 13)
Vackra Vyer
(Antal kort: 7)
Flerbildskort
(Antal kort: 4)
Nyckelhålskort
(Antal kort: 14)
Bokstavskort
(Antal kort: 1)
Stoopendaal
(Antal kort: 2)
Övriga
(Antal kort: 14)

Tecknade Grüss Aus vykort i färg

Minne från Stockholm

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Granbergs Konstindustri Aktiebolags Stockholm.
(Onumrerat)

Artist: Okänd

Postgånget 1899

Stockholm

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Granbergs Konstindustri Aktiebolags Stockholm.
(Onumrerat)

Artist: Okänd

Postgånget 1900

Kungsträdgården - Kungl. Operan

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Okänt.
(Onumrerat)

Artist: Okänd

Postgånget 1902

Molins Fontän - Kungsträdgården

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Okänt.
(Onumrerat)

Artist: Okänd

Postgånget 1901

Skansen - Renberget - Delsbostugan

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Okänt.
(Onumrerat)

Artist: Okänd

Postgånget 1901

Panorama från Mosebacke - Karl XII:s Staty

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Okänt.
(Onumrerat)

Artist: Okänd

Postgånget 1911

Grüss Aus vykort i svart-vitt

Helsning från Stockholm

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Granbergs Konstidustri-Aktiebolag.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget den 9 oktober 1900

Hälsning från Stockholm

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Okänt.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1901

Stockholm

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Okänt.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

Stockholm

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Okänt.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1902

Souvenir de Stockholm

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Granbergs Konstindustri Aktiebolag.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1897

Helsning från Stockholm

Helsning från Stockholm

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Chr. Westphal, Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Obegagnat

Helsning från Stockholm
Kungsträdgården

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Okänt.
(Nr: 539)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1898

Tomtekort

Godt nytt år!

Gamla formatet 14x9 cm
Delad baksida

Förlag: Granbergs Konstindistri-Aktoebolags Förlag, Stockholm.
(Onumrerat)

Artist: Okänd

Obegagnat

Godt nytt år!
Stockholm i vinterskrud. Parti av Norrström

Gamla formatet 14x9 cm
Delad baksida

Förlag: Carl Nilssons Ljustrycksanstalt, Stockholm.
(Nr: 7741)

Artist: Okänd

Postgånget men otydligt stämplat

Är tomten tryckt eller handmålad efteråt?

Frimärksvykort

Hälsning från Stockholm

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Ej angivet.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1902

Stockholm. Jernvägsöfvergång vid Vasagatan.

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: O. Z. M.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Postgånget men plundrat

Stockholm. Kungl. Slottet med Lejonbacken.

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: O. Z. M.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1906

Stockholm. Kungl. Teatern.

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: O. Z. M.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1904

Stockholm. Kungsträdgården.

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: O. Z. M.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1906

Stockholm. Operan.

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: O. Z. M.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1904 men plundrat

Stockholm. Parti från Djurgården.

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: O. Z. M.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1904

Stockholm Mynttorget

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: K. Holmström Imp.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Obegagnat

Stockholm Operaterassen

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: K. Holmström Imp.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Postgånget men plundrat

Stockholm - Operaterassen

Gamla formatet 14x9 cm
Delad baksida

Förlag: Okänt.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Daterat 29 juni 1919

Vaxholms Grenadjärregemente

Gamla formatet 14x9 cm
Delad baksida

Förlag: Okänt.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Obegagnat

Sedelvykort

Utsigt från Katarina Hissen, Stockholm

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: John Fröbergs Konstförlag, Finspong.
(Nr: 8509)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1903

Reliefvykort I

Helsning från Stockholm

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Ej angivet.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1903

Helsning från Stockholm

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Ferdinand Hey'l Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: A. Blomberg.

Postgånget 190(2)

Helsning från Stockholm

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Ferdinand Hey'l Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: A. Blomberg.

Postgånget 1901

Reliefvykort II

Helsning från Stockholm

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: G. K. A. - Granbergs Konstindustri Aktiebolags Förlag Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 190(2)

Helsning från Stockholm

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: G. K. A. - Granbergs Konstindustri Aktiebolags Förlag Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1901

Helsning från Stockholm

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: G. K. A. - Granbergs Konstindustri Aktiebolags Förlag Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1900 men plundrat

Flaggvykort

STOCKHOLM. Strandvägen

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Postgånget men otydligt stämplat

Stockholm. Nya Posthuset

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: K. Holmström.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Postgånget men otydligt stämplat

Stockholm. Skeppsholmen

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: K. Holmström.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Postgånget men otydligt stämplat

Stockholm. Skeppsholmsbron

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Ej angivet.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1905

Stockholm Göta gardes kasern

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: K. Holmström.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1904

Ulriksdal

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: K. Holmström.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1904

Stockholm - Skansen

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Okänt.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1903

Stockholm - Skansen

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Okänt.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1907 i USA

Stockholm - Vaktparaden å Norrbro

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Okänt.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1902

Stockholm - Carl XII. Staty

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Okänt.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1905

Stockholm - Kungl. Teatern

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Okänt.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Obegagnat

Stockholm - Kungl. Slottet

Gamla formatet 14x9 cm
Delad baksida

Förlag: G H Z & Co.
(Nr: 4915)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1920 men plundrat

Stockholm Norrbro och Riksdagshuset

Gamla formatet 14x9 cm
Delad baksida

Förlag: Paul Heckscher.
(Nr: 5284)

Fotograf: Okänt

Obegagnat

Stockholm Nationalmuseum

Gamla formatet 14x9 cm
Delad baksida

Förlag: Paul Heckscher.
(Nr: 5285)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1913

Stockholm Kongl. Operan

Gamla formatet 14x9 cm
Delad baksida

Förlag: Paul Heckscher.
(Nr: 5291)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1919

Drottningholms slott

Gamla formatet 14x9 cm
Delad baksida

Förlag: Paul Heckscher.
(Nr: 5298)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1916

Inramade vykort I

Stockholm. Norrström

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Import Ferdinand Hey'l, Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: A. Blomberg

Postgånget 1902

Stockholm. Humlegården

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Import Ferdinand Hey'l, Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: A. Blomberg

Postgånget 1901

Stockholm. Solliden

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Import Ferdinand Hey'l, Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: A. Blomberg

Postgånget 1901

Stockholm. Fågeldammen på Solliden

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Import Ferdinand Hey'l, Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: A. Blomberg

Postgånget 1903 men plundrat

Stockholm. Utsigt från Riddarholmshamnen

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Import Ferdinand Hey'l, Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: A. Blomberg

Postgånget 1901

Stockholm. Wasastaden, nya uppfartsvägen

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Import Ferdinand Hey'l, Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: A. Blomberg

Postgånget 1901

Stockholm. Kungl. Svea Ingeniör-Bataljons Kasern

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: J. C. Ringheim's Eftr. [Wilhelm Hansson], Stockholm, Import.
(Nr: 51)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1902

Stockholm. Kungs Bron

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: J. C. Ringheim's Eftr. [Wilhelm Hansson], Stockholm, Import.
(Nr: 56)

Fotograf: Okänt

Postgånget men otydligt stämplat

Stockholm. Slottet & Storkyrkan

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: J. C. Ringheim's Eftr. [Wilhelm Hansson], Stockholm, Import.
(Nr: 59)

Fotograf: Okänt

Postgånget men otydligt stämplat

Inramade vykort II

Stockholm. Strömparterren

Gamla formatet 14x9 cm
Delad baksida

Förlag: L. S. & Ö.
(Nr: 11)

Fotograf: Okänt

Obegagnat

Stockholm. Humlegården

Gamla formatet 14x9 cm
Delad baksida

Förlag: L. S. & Ö.
(Nr: 16)

Fotograf: Okänt

Obegagnat

Stockholm. Strömparterren

Gamla formatet 14x9 cm
Delad baksida

Förlag: L. S. & Ö.
(Nr: 22)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1908

Stockholm.
Strömparterren och Riksdagshuset.

Gamla formatet 14x9 cm
Delad baksida

Förlag: Granbergs Konstidustri-Aktiebolags Förlag, Stockholm.
(Nr: 6)

Fotograf: Okänt

Obegagnat

Stockholm.
Gustaf Vasa kyrkan.

Gamla formatet 14x9 cm
Delad baksida

Förlag: Granbergs Konstidustri-Aktiebolags Förlag, Stockholm.
(Nr: 9)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1907

Stockholm.
Utsikt från Operaterassen.

Gamla formatet 14x9 cm
Delad baksida

Förlag: Granbergs Konstidustri-Aktiebolags Förlag, Stockholm.
(Nr: 12)

Fotograf: Okänt

Postgånget men otydligt stämplat

Inramade vykort III

Stockholm. Skeppsholms kyrka

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Paul Heckscher. Imp.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1903

Skansen Renberget

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Paul Heckscher. Imp.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Skrivet 1902 men ej postgånget

Stockholm. Operaterassen

Gamla formatet 14x9 cm
Delad baksida

Förlag: A.-B. Weimers Förlag, Stockholm.
(Nr: 22)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1903

Ilgods

Kungl. Slottet

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Th. Berglunds Förlag, Stockholm, Import.
(Nr: 2)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1904

Vy från Norrbro med Strömparterren

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Th. Berglunds Förlag, Stockholm, Import.
(Nr: 3)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1902

Skolungdom på Skansen

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Th. Berglunds Förlag, Stockholm, Import.
(Nr: 4)

Fotograf: Okänt

Postgånget men otydligt stämplat

S:t Erik

Stockholm Skeppsbron

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: K. Holmström, Imp.
(Nr: 103)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1906

Stockholm Skansen

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: K. Holmström, Imp.
(Nr: 104)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1902

Stockholm Skansen

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: K. Holmström, Imp.
(Nr: 104)

Fotograf: Okänt

Obegagnat

Stockholm Panorama från Storkyrkan

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: K. Holmström, Imp.
(Nr: 111)

Fotograf: Okänt

Obegagnat

Telegramkort

Stockholm

Gamla formatet 14x9 cm
Delad baksida

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm.
(Nr: 4154)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1914

Stockholm

Gamla formatet 14x9 cm
Delad baksida

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Skrivet men ej postgånget

Paraplykort

En Stockholmsutflykt

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm.
(Nr: 3585)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1904

En Stockholmsutflykt

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm.
(Nr: 3591)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1904

En Stockholmsutflykt

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm.
(Nr: 3593)

Fotograf: Okänt

Obegagnat

Vykort med Riksvapnet

Stockholm. Kungl. Teatern och Slottet

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Okänt.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1903

Stockholm. Norrström

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Okänt.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1903

Stockholm. Nya Posthuset

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Okänt.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Obegagnat

Stockholm. Nya Riksdagen

Gamla formatet 14x9 cm

Förlag: Okänt.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1903

Tidningskort

Social-Demokraten
Folkets Hus Stockholm

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Hjalmar Högström, Stockholm.
(Onumrerat)

Artist/Foto: Okänd.

Postgånget 1904

Stockholms Dagblad

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: L. Liebenfeld, Stockholm.
(Onumrerat)

Artist/Foto: Okänd.

Postgånget 1903

Stockholmsutställningen 1897

Ingången till Gamla Stockholm

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm.
(Onumrerat)

Artist: Anna Palm.

Postgånget 1897

Gamla Stockholm Slottet Tre Kronor

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm.
(Onumrerat)

Artist: Anna Palm.

Postgånget 1897

Gamla Stockholm

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm.
(Onumrerat)

Artist: Anna Palm.

Postgånget 1897

Industrihallen

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm.
(Onumrerat)

Artist: Okänd

Postgånget 1897

Helsning från Stockholmsutställningen 1897
Prippska Terassen

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Anton Ljunglöfs Litografiska Anstalt, Stockholm.
(Onumrerat)

Artist: Okänd

Postgånget 1897

Helsning från Industrihallens vackra minaret

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Ej angivet.
(Onumrerat)

Artist: Okänd.

Postgånget 1897

Stockholm
Nationalmuseum

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm.
(Onumrerat)

Artist: Anna Palm.

Postgånget 1897

Ej ett officiellt brevkort, men poststämplat på med utställningsstämpel.

Stockholm
Strandvägen

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm.
(Onumrerat)

Artist: Anna Palm.

Postgånget 1900

Stockholm
Södra Blasieholmshamnen

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm.
(Onumrerat)

Artist: Anna Palm.

Postgånget 1897

Stockholm
Kungl. Slottet från Skeppsholmen

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm.
(Onumrerat)

Artist: Anna Palm.

Postgånget 1899

Stockholm
Blasieholmshamnen med Nationalmuseum och Grand Hotell

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Ej angivet.
(Onumrerat)

Artist: Anna Palm.

Postgånget 1898

Stockholm
Carl XIV Johans staty

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Ej angivet.
(Onumrerat)

Artist: Anna Palm.

Postgånget 1898

Stockholm
Carl XII staty

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Ej angivet.
(Onumrerat)

Artist: Anna Palm.

Skrivet men ej postgånget

Saltsjöbaden

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Ej angivet.
(Onumrerat)

Artist: Anna Palm.

Postgånget men otydligt stämplat

Vackra Vyer

Stockholm. Karlavägen

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm.
(Nr: 3322)

Foto: Okänd.

Postgånget 1904

Skeppsholmen

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm.
(Nr: 3329)

Foto: Okänd.

Postgånget 1907

STOCKHOLM Folkets Hus

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm.
(Onumrerat)

Foto: Okänd.

Postgånget 1902

Stockholm Norrbro och Strömparterren

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Arvid Carlsons Konstförlag, Stockholm.
(Onumrerat)

Foto: Okänd.

Postgånget 1902

Stockholm Carl Johans torg

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Bernh. Franke & Co.'s förlag, Stockholm.
(Nr: 206)

Foto: Okänd.

Obegagnat

Stockholm Entréen till Djurgården

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Bernh. Sollén.
(Nr: 71)

Foto: Okänd.

Postgånget 1904

Stockholm Snöafstjälpning vid Nationalmuseum

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Bernh. Sollén.
(Nr: 73)

Foto: Okänd.

Postgånget 1903

Flerbildskort

Hälsning från Stockholm

Gamla formatet 14x9 cm
Delad baksida

Förlag: K. Holmström.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1911

Stockholm

Gamla formatet 14x9 cm
Delad baksida

Förlag: Carl Nilssons Ljustrycksanstalt Stockholm.
(Nr: 7306)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1908

Stockholm

Gamla formatet 14x9 cm
Delad baksida

Förlag: Le Moine & Malmeström Konstförlag, Göteborg.
(Nr: 52768)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1912

Stockholm

Gamla formatet 14x9 cm
Delad baksida

Förlag: Le Moine & Malmeström Konstförlag, Göteborg.
(Nr: 52766)

Fotograf: Okänt

Obegagnat

Nyckelhålsvykort

Stockholm. Karlavägen

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Arvid Carlssons Konstförlag, Stockholm. Imp.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1902

Stockholm. Kungl. Slottet

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Import Ferdinand Hey'l, Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: A. Blomberg

Postgånget 1902

Stockholm. Östermalms-Kyrka

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Import Ferdinand Hey'l, Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänd

Postgånget 1907

Stockholm. Norrström

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Import Ferdinand Hey'l, Stockholm.
(Nr: 1393)

Fotograf: A. Blomberg

Postgånget 1902

Stockholm. Solliden

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Import Ferdinand Hey'l, Stockholm.
(Nr: 1399)

Fotograf: A. Blomberg

Postgånget 1902

Stockholm. Sofiahemmet

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Import Ferdinand Hey'l, Stockholm.
(Nr: 2789)

Fotograf: A. Blomberg

Postgånget men otydligt stämplat

Stockholm. Djurgårdsbron

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Import Ferdinand Hey'l, Stockholm.
(Nr: 2792)

Fotograf: A. Blomberg

Postgånget 1902

Stockholm. Arffurstens Palats

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Import Ferdinand Hey'l, Stockholm.
(Nr: 2796)

Fotograf: A. Blomberg

Postgånget 1903

Stockholm. Kungsträdgården

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Import Ferdinand Hey'l, Stockholm.
(Nr: 2827)

Fotograf: A. Blomberg

Postgånget 1902

Stockholm. Strandvägen från sjösidan

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Import Ferdinand Hey'l, Stockholm.
(Nr: 2868)

Fotograf: A. Blomberg

Postgånget 1903

Stockholm. Grand Hôtel

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Import Ferdinand Hey'l, Stockholm.
(Nr: 7530)

Fotograf: A. Blomberg

Postgånget 1902

Stockholm. Riddarhuset och Munkbron

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Import Ferdinand Hey'l, Stockholm.
(Nr: 8089)

Fotograf: A. Blomberg

Postgånget 1901

Stockholm. Riddarhuset och Munkbron

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Import Ferdinand Hey'l, Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: A. Blomberg

Postgånget 1901

Stockholm. Rosendals slott

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: L. O..
(Nr: 13715)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1902

Stockholm. Operan

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Rud. Bellander, Hamburg.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1902

Bokstavskort

Helsning från Stockholm

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm.
(Onumrerat)

Artist/ Fotograf: Okänt

Postgånget 1904

G. Stoopendaal

Stockholm, Berns Salonger

Litet format 12x7 cm

Förlag: Svenska Litografiska AB, Stockholm.
(Onumrerat)

Artist: G. Stoopendaal
Fotograf: Okänt

Postgånget 1917 men plundrat

Stockholm, Kungl. Slottet

Litet format 11x7 cm

Förlag: Calegi Vykortslager.
(Onumrerat)

Artist: G. Stoopendaal
Fotograf: Okänt

Skrivet, frankerat med ej stämplat

Övriga

Stockholm. Kongl. Slottet

Gamla formatet 14x9 cm
Delad baksida

Förlag: I. M. Göthe's Pappershandel, Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1898

Stockholm. Kungsträdgården

Gamla formatet 14x9 cm
Delad baksida

Förlag: I. M. Göthe's Pappershandel, Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1897

Stockholm. Skeppsbron

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: K. Holmström. Imp.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1902

Stockholm. Skansens dansbana

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Arvid Carlssons Konstförlag, Stockholm. Imp.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1902

Stockholm - Skeppsholmen

Gamla formatet 14x9 cm
Delad baksida

Förlag: Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm. Imp.
(Nr: 5345)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1910

Stockholm

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: PA. Imp.
(Nr: 146)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1902

Utsigt från Operan

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: John Fröbergs Konstförlag, Finspong.
(Nr: 9113)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1902

Intréen till Djurgården & Skansen, Stockholm

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: John Fröbergs Konstförlag, Finspong.
(Nr: 9115)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1903

Utan titel

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: John Fröbergs Konstförlag, Finspong.
(Nr: 1902)

Fotograf: Okänt

Postgånget men otydligt stämplat

Stockholm - Kungl. Operan o. Jacobs Kyrka

Litet format 11x7 cm
Delad baksida

Förlag: Svenska Litografiska AB, Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1916

Stockholm. Riksdagshuset

Gamla formatet 14x9 cm
Delad baksida

Förlag: Eskil Holm, Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1922

Stockholm. Riddarholmskyrkan.

Gamla formatet 14x9 cm
Delad baksida

Förlag: Granbergs Konstindustri-Aktiebolags Förlag, Stockholm.
(Nr: 19)

Fotograf: Okänt

Obegagnat

Stockholm. Kungl. Operan och Jakobs kyrka.

Gamla formatet 14x9 cm
Delad baksida

Förlag: Granbergs Konstindustri-Aktiebolags Förlag, Stockholm.
(Nr: 20)

Fotograf: Okänt

Obegagnat

Stockholm. Stureplan

Gamla formatet 14x9 cm
Delad baksida

Förlag: Granbergs Konstindustri-Aktiebolags Förlag, Stockholm.
(Nr: 22)

Fotograf: Okänt

Obegagnat

Stockholm. Utsikt från Mosebacke trappor.

Gamla formatet 14x9 cm
Delad baksida

Förlag: Granbergs Konstindustri-Aktiebolags Förlag, Stockholm.
(Nr: 40)

Fotograf: Okänt

Postgånget 1921 men plundrat

Stockholm. Telegrafverket och rikstelefonstation.

Gamla formatet 14x9 cm
Delad baksida

Förlag: Granbergs Konstindustri-Aktiebolags Förlag, Stockholm.
(Nr: 79)

Fotograf: Okänt

Obegagnat

Stockholm. Vasabron.

Gamla formatet 14x9 cm
Odelad baksida

Förlag: Paul Heckscher, Stockholm.
(Onumrerat)

Fotograf: Okänt

Obegagnat