Råstasjön unplugged

Naturlivet i Råstasjöns naturreservat

Här visar vi vad vi sett och upplevt runt Råstasjön. Var medveten om att betydligt fler arter (fåglar/insekter/växter) har setts. Denna sida gör på inga sätt anspråk på att vara en komplett lista på vad som kan ses här. Den är vår loggbok som "lockar" oss till fler promenader för att upptäcka för oss nya arter. Utmaningar behöver man som pensionär ...

Observera också att detta INTE är en blog. Vi skriver och uppdaterar framförallt för vår egen skull. Skulle några andra finna nöje i vad vi visar och berättar så är det jättekul, men förvänta er inte några fantasifulla kåserier och regelbundna uppdateringar. Naturen är fantastiskt men det är inte förutbestämt vad som kan ses och upptäckas. Det blir vad det blir brukar vi tänka ...

SE MEN INTE RÖRA!
Alla fotografier är tagna runt Råstasjön, de är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

Leif och Barbro Gustafsson

Senast uppdaterad: 2022-05-07

OM RÅSTASJÖN | VILKEN KOLL HAR JAG | ÅRSTIDERNA

DÄGGDJUR | FÅGLAR | INSEKTER | SPINDLAR | VÄXTER

Om Råstasjön ...

Historia
xxx
VC
VC
VC
VC

Vilken koll har vi ...

Våra promenader, dvs antal rundor runt Råstasjön som jag gjort. Snittet är knappt två gånger per månad ...

Vi flyttade till Sundbyberg i september 2014. Den första promenaden runt Råstasjön togs den 16 oktober 2014.

Eftersom Leif blev pensionär redan 2015 och Barbro först 2018 så är många av de tidiga promenaderna gjorda av Leif ensam. Sedan 2018 har vi i stort sett uteslutande gått tillsammans. Skriver och uppdaterar hemsidan gör Leif. Fotograferar gör vi numera båda två.

Två par ögon ser alltid mer än ett par! Delade minnen är dessutom roligare.

Vinter
Vår
Sommar
Höst
144
År
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
#
2021-22
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
3
2020-21
1
3
1
3
2
2
1
1
0
0
0
0
14
2019-20
2
1
1
4
2
1
1
1
1
0
0
1
15
2018-19
1
2
2
2
3
4
1
0
1
0
0
2
18
2017-18
2
3
0
2
4
3
3
1
1
0
0
0
19
2016-17
0
2
2
0
1
2
8
5
3
0
0
1
24
2015-16
3
7
3
2
2
2
1
0
1
1
2
0
24
2014-15
1
5
2
1
0
3
1
0
0
0
6
3
22
2014
2
3
5

Årstiderna

Vinter

December - Januari - FebruariVår

Mars - April - Maj

 


Sommar

Juni - Juli - Augusti


Höst

September - Oktober - November

 

Däggdjur

Direkt till däggdjursbilderna

Sedda däggdjur
Ekorre, Fälthare, Rådjur

Fåglar

84 arter noterade, varav 82 sedda.

Direkt till fågelbilderna

Änder
Grågås, Kanadagås, Prutgås, Vitkindad gås
Knölsvan
Snatterand, Bläsand, Gräsand, Kricka, Skedand
Brunand, Vigg
Knipa, Storskrake

Fasanfåglar
Fasan

Doppingar
Skäggdopping

Hägrar
Gråhäger

Skarvar
Storskarv

Fiskgjusar
Fiskgjuse

Hökartade rovfåglar
Sparvhök, Duvhök, Havsörn, Ormvråk

Rallar
Vattenrall, Rörhöna, Sothöna

Strandskator
Strandskata

Pipare
Tofsvipa

Måsfåglar
Skrattmås, Dvärgmås, Fiskmås, Gråtrut, Silltrut, Fisktärna

Duvor
Tamduva, Ringduva

Seglare
Tornseglare

Hackspettar
Mindre hackspett, Större hackspett, Gröngöling

Kråkfåglar
Nötskrika, Skata, Kaja, Kråka, Korp

Sidensvansar
Sidensvans

Mesar
Blåmes, Talgoxe

Svalor
Ladusvala, Hussvala

Stjärtmesar
Stjärtmes

Lövsångare
Lövsångare, Gransångare, Grönsångare (hörd)

Rörsångare
Sävsångare, Rörsångare

Sylvider
Svarthätta, Trädgårdssångare, Ärtsångare (hörd)

Kungsfåglar
Kungsfågel

Gärdsmygar
Gärdsmyg

Nötväckor
Nötväcka

Trädkrypare
Trädkrypare

Starar
Stare

Trastar
Björktrast, Koltrast, Rödvingetrast, Taltrast

Flugsnappare
Rödhake, Näktergal, Svartvit flugsnappare

Sparvfinkar
Gråsparv, Pilfink

Ärlor
Sädesärla

Finkar
Bofink, Bergfink, Stenknäck, Domherre, Grönfink, Gråsiska, Steglits, Grönsiska

Fältsparvar
Gulsparv, Sävsparv

Groddjur

Direkt till groddjursbilderna

Sedda groddjur
Vanlig padda

Insekter

Direkt till insektsbilderna

Fjärilar
Vitfjärilar: Aurorafjäril, Citronfjäril, Kålfjäril, Rapsfjäril, Rovfjäril
Juvelvingar: Almsnabbvinge, Eksnabbvinge, Mindre guldvinge, Puktörneblåvinge
Praktfjärilar: Amiral, Kamgräsfjäril, Luktgräsfjäril, Påfågelöga, Nässelfjäril, Silverstreckad pärlemorfjäril, Tistelfjäril, Vinbärsfuks
Tjockhuvuden: Mindre tåtelsmygare, Ängssmygare
Mätare: Snövit streckmätare
Nattflyn: Gulbrokigt slåtterfly

Halvvingar
Bärfisar: Hårig bärfis, Strimlus
Eldskinnbaggar: Eldlus
Fröskinnbaggar: Rödlus

Skalbaggar
Bladhorningar: Gräsgrön guldbagge
Flugbaggar: Prästbagge, Stor flugbagge, Cantharis nigricans
Långhorningar: Fyrbandad blombock
Nyckelpigor: Tvåprickig nyckelpiga, Sjuprickig nyckelpiga, Nittonprickig kärrpiga, Harlekinpiga, Schackbrädspiga

Steklar
Gaddsteklar (Apoidea): Bivarg, Honungsbi, Haghumla, Hushumla, Ljus jordhumla, Mörk jordhumla, Stenhumla, Stensnylthumla, Vallhumla, Åkerhumla
Gaddsteklar (Vespoidea): Vanlig geting

Trollsländor
Glansflicksländor: Pudrad smaragdflickslända, Vinterflickslända
Dammflicksländor: Ljus lyrflickslända, Mörk lyrflickslända, Röd flickslända, Spjutflickslända, Sjöflickslända, Större kustflickslända,
Större rödögonflickslända
Mosaiksländor: Brun mosaikslända, Höstmosaikslända, Tidig mosaikslända
Skimmertrollsländor: Guldtrollslända, Metalltrollslända
Segeltrollsländor: Fyrfläckad trollslända, Större sjötrollslända, Blodröd ängstrollslända, Gulfläckad ängstrollslända, Tegelröd ängstrollslända

Tvåvingar
Blomflugor: Bredkilblomfluga, Bålgetingblomfluga, Dödskallefluga, Flyttblomfluga, Fönsterblomfluga, Gul strandblomfluga, Mörk slamfluga, Pendelblomfluga
Parasitflugor: Tachina fera
Spyflugor: Lucilia caesar
Svävflugor: Hemipenthes maura

Spindlar

Direkt till spindelbilderna

Vårdnätsspindlar
Presentspindel

Växter

Direkt till växtbilderna

Gräs
Bladvass

Irisväxter
Svärdslilja

Korgblommiga växter
Pestskråp, Tusensköna, Ängshaverrot

Kransblommiga växter
Vitplister

Liljeväxter
Vårlök

Nässelväxter
Brännässla

Näveväxter
Midsommarblomster, Stinknäva

Ranunkelväxter
Blåsippa, Smörblomma, Svalört, Vitsippa

Rosväxter
Gåsört, Älggräs

Snyltrotsväxter
Natt och dag

Strävbladiga växter
Uppländsk vallört

Vallmoväxter
Stornunneört

Violväxter
Luktviol

Ärtväxter
Kärringtand, Rödklöver, Vitklöver

KLASS
DÄGGDJUR

En del bilder är i sämre kvalitet och är endast med som dokumentation.

NATURE PICTURES / NATURBILDER
Klass
MAMMALIA - DÄGGDJUR
Familjen
Sciuridae - Ekorrar
Ekorre - Red Squirrel - Sciurus vulgaris
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-11-20

Sedd år:
2015, 2019, 2020, 2021, 2022

Senaste obs
2022-04-23

VC

Foto: 2019-03-19

Fler bilder på
Ekorre
hittar du här på Famgus Nature!

Klass
AVES - FÅGLAR
Familjen
Anatidae - Änder
Grågås - Greylag Goose - Anser anser
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-11-02

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Senaste obs
2022-05-06

Stationär, häckar, men fåtalig.
Hybridiserar med Kanadagås.
2018 och 2019 sågs par som fått flera ungar.

VC

Foto: 2015-05-03

Fler bilder på
Grågås
hittar du här på Famgus Nature!

Kanadagås - Canadian Goose - Branta canadensis
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-11-02

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Senaste obs
2022-05-06

Stationär, häckar!
Hybridiserar även med Grågås

VC

Foto: 2015-06-06

Fler bilder på
Kanadagås
hittar du här på Famgus Nature!

Prutgås - Brant Goose - Branta bernicla
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2016-10-26

Sedd år:
2016

Senaste obs
2016-10-31

Tillfällig gäst

VC

Foto: 2016-10-26

Fler bilder på
Prutgås
hittar du här på Famgus Nature!

Vitkindad gås - Barnacle Goose - Branta leucopsis
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-16

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Senaste obs
2021-04-11

Regelbunden gäst
Syns i stora flockar vår, sommar och höst. Häckar inte vad jag vet.

VC

Foto: 2017-06-06

Fler bilder på
Vitkindad gås
hittar du här på Famgus Nature!

Knölsvan - Mute Swan - Cygnus olor
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-16

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Senaste obs
2022-05-06

Stationär, häckar!

VC

Foto: 2017-06-06

Fler bilder på
Knölsvan
hittar du här på Famgus Nature!

Snatterand - Gadwall - Anas strepera
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-18

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Senaste obs
2022-05-06

Stationär, häckar!
Samlas ibland i stora flockar. Har räknat upp till ca 100 individer.
2018 sågs en hona med 9 ungar.

VC

Foto: 2015-06-06

Fler bilder på
Snatterand
hittar du här på Famgus Nature!

Bläsand - Eurasian Widgeon - Anas penelope
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-10-18

Sedd år:
2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-06-14

Regelbunden gäst
Under sen-sommaren och hösten i vinterdräkt!

VC

Foto: 2015-10-18

Fler bilder på
Bläsand
hittar du här på Famgus Nature!

Gräsand - Mallard - Anas platyrhynchos
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-16

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Senaste obs
2022-05-06

Stationär, häckar!

VC

Foto: 2015-05-01

Fler bilder på
Gräsand
hittar du här på Famgus Nature!

Skedand - Northern Shoveler - Anas clypeata
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2016-04-22

Sedd år:
2016, 2017, 2018, 2021

Senaste obs
2021-04-11

Tillfällig gäst

VC

Foto: 2016-04-22

Fler bilder på
Skedand
hittar du här på Famgus Nature!

Kricka - Teal - Anas crecca
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2016-04-22

Sedd år:
2016

Senaste obs
2016-04-22

Tillfällig gäst

Ingen bild ännu!

Foto: xxx

Fler bilder på
Kricka
hittar du här på Famgus Nature!

Brunand - Pochard - Aythya ferina
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-18

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Senaste obs
2022-03-10

Regelbunden gäst

VC

Foto: 2021-05-09

Fler bilder på
Brunand
hittar du här på Famgus Nature!

Vigg - Tufted Duck- Aythya fuligula
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-16

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Senaste obs
2022-05-06

Stationär, häckar!

VC

Foto: 2015-03-15

Fler bilder på
Vigg
hittar du här på Famgus Nature!

Knipa - Common Goldeneye - Bucephala clangula
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-18

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Senaste obs
2022-03-10

Stationär, häckar!

VC

Foto: 2018-04-10

Fler bilder på
Knipa
hittar du här på Famgus Nature!

Storskrake - Goosander - Mergus serrator
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-11-02

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Senaste obs
2022-04-23

Regelbunden gäst
Årsviss. Häckar inte vad jag vet.

VC

Foto: 2016-03-21

Fler bilder på
Storskrake
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Phasianidae - Fasanfåglar
Fasan - Common Pheasant - Phasianus colchicus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2021-04-11

Sedd år:
2021, 2022

Senaste obs
2022-05-06

Stationär ???

Ingen bild ännu!

Foto: saknas

Fler bilder på
Fasan
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Podicipedidae - Doppingar
Skäggdopping - Great Crested Grebe - Podicreps cristatus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-16

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Senaste obs
2022-05-06

Stationär om isfritt.
Häckar!

VC

Foto: 2017-06-09

Fler bilder på
Skäggdopping
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Ardeidae - Hägrar
Gråger - Grey Heron - Ardea cinerea
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-16

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Senaste obs
2022-05-06

Stationär
Häckar inte vad jag vet.
Runt 100 individer tillbringar vintern vid Råstasjön.
Matas!
Enstaka individer ses under sommaren.

VC

Foto: 2015-01-24

Fler bilder på
Gråhäger
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Phalacrocoracidae - Skarvar
Storskarv - Great Cormorant - Phalacrocorax carbo
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2020-02-23

Sedd år:
2020

Senaste obs
2020-12-06

Tillfällig gäst

Ingen bild ännu!

Foto: xxx

Fler bilder på
Storskarv
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Pandionidae - Fiskgjusar
Fiskgjuse - Western Osprey - Pandion haliaetus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2019-04-07

Sedd år:
2019, 2020, 2021

Senaste obs
2021-06-05

Tillfällig gäst
Setts tre gånger fiskande.

VC

Foto: 2019-04-07

Fler bilder på
Fiskgjuse
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Accipitridae - Hökartade rovfåglar
Sparvhök - Eurasian Sparrowhawk - Accipiter nisus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-04-04

Sedd år:
2017, 2018, 2019, 2021

Senaste obs
2021-05-09

Tillfällig gäst

VC

Foto: 2018-04-16

Fler bilder på
Sparvhök
hittar du här på Famgus Nature!

Duvhök - Northern Goshawk - Accipiter gentilis
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-10-29

Sedd år:
2015, 2016

Senaste obs
2016-02-05

Stationär
Häckar förmodligen i närheten.

VC

Foto: 2016-02-05

Fler bilder på
Duvhök
hittar du här på Famgus Nature!

Havsörn - White-tailed Eagle - Haliaeetus albicilla
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2020-03-06

Sedd år:
2020

Senaste obs
2020-03-27

Tillfällig gäst
Endast sedd överflygande två gånger.

Ingen bild ännu!

Foto: xxx

Fler bilder på
Havsörn
hittar du här på Famgus Nature!

Ormvråk - Common Buzzard - Buteo buteo
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2021-05-04

Sedd år:
2021

Senaste obs
2021-05-04

Tillfällig gäst
Endast sedd överflygande en gång.

Ingen bild ännu!

Foto: xxx

Fler bilder på
Ormvråk
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Rallidae - Rallar
Vattenrall - Water Rail - Rallus aquaticus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-01-25

Sedd år:
2015, 2016, 2017, 2018
2021

Senaste obs
2021-02-10

Vintergäst
Häckade senast 2009 enligt uppgift. Vi såg den ej från hösten 2018 till februari 2021.

VC

Foto: 2016-01-19

Fler bilder på
Vattenrall
hittar du här på Famgus Nature!

Rörhöna - Common Moorhen - Rallus chloropus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-16

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Senaste obs
2022-05-06

Stationär. Häckar!

VC

Foto: 2016-05-02

Fler bilder på
Rörhöna
hittar du här på Famgus Nature!

Sothöna - Coot - Fulica atra
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-16

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Senaste obs
2022-05-06

Stationär. Häckar!

VC

Foto: 2016-10-26

Fler bilder på
Sothöna
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Haematopodidae - Strandskator
Strandskata - Eurasian Oystercatcher - Haematopus ostralegus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2022-05-06

Sedd år:
2022

Senaste obs
2022-05-06

Tillfällig gäst?
Har setts endast en gång.

VC

Foto: 2022-05-06

Fler bilder på
Strandskata
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Charadriidae - Pipare
Tofsvipa - Northern Lapwing - Vanellus vanellus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-05-31

Sedd år:
2017, 2020, 2021, 2022

Senaste obs
2022-05-06

Häckar
Sedd på bo vid sjöns västra ände 2020 och 2021.

VC

Foto: 2021-04-11

Fler bilder på
Tofsvipa
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Laridae - Måsfåglar
Skrattmås - Black-headed Gull - Chroicocephalus ridibundus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-03-15

Sedd år:
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Senaste obs
2022-05-06

Regelbunden sommargäst, häckar i stort antal!

VC

Foto: 2016-05-29

Fler bilder på
Skrattmås
hittar du här på Famgus Nature!

Dvärgmås - Little Gull - Hydrocoloeus minutus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2021-05-09

Sedd år:
2021

Senaste obs
2021-05-09

Tillfällig gäst.

VC

Foto: 2021-05-09

Fler bilder på
Dvärgmås
hittar du här på Famgus Nature!

Fiskmås - Mew Gull - Larus canus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-06-06

Sedd år:
2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-08-04

Regelbunden gäst???
Syns jämt i Lötsjön och övriga Sundbyberg. Kanske är jag ouppmärksam ...

Ingen bild ännu!

Foto: xxx

Fler bilder på
Fiskmås
hittar du här på Famgus Nature!

Gråtrut - European Herring Gull - Larus argentatus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-01-24

Sedd år:
2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021

Senaste obs
2021-03-02

Regelbunden gäst???
Syns ofta i Lötsjön.
Kanske är jag ouppmärksam ...

VC

Foto: 2018-01-02

Fler bilder på
Gråtrut
hittar du här på Famgus Nature!

Silltrut - Lesser Black-backed Gull - Larus fuscus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-06-06

Sedd år:
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Senaste obs
2022-05-06

Regelbunden under sommarhalvåret, enstaka individer

VC

Foto: 2017-08-04

Fler bilder på
Silltrut
hittar du här på Famgus Nature!

Fisktärna - Common Tern - Sterna hirundo
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-05-01

Sedd år:
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022

Senaste obs
2022-05-06

Regelbunden sommargäst
Häckar förmodligen i närheten.

VC

Foto: 2015-05-09

Fler bilder på
Fisktärna
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Columbidae - Duvor
Tamduva - Rock Pigeon - Columba livia
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-06-06

Sedd år:
2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Senaste obs
2022-05-06

Stationär
Häckar förmodligen i närheten.

VC

Foto: 2015-05-01

Fler bilder på
Tamduva
hittar du här på Famgus Nature!

Ringduva - Common Wood-Pigeon - Columba palumbus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-05-01

Sedd år:
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Senaste obs
2022-05-06

Regelbunden gäst under vår och sommar.

VC

Foto: 2020-04-10

Fler bilder på
Ringduva
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Apodidae - Seglare
Tornseglare - Common Swift - Apus apus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-06-06

Sedd år:
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Senaste obs
2020-05-16

Sommargäst

Ingen bild ännu!

Foto: xxx

Fler bilder på
Tornseglare
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Picidae - Hackspettar
Mindre hackspett - Lesser Spotted Woodpecker - Dendrocopos minor
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-05-06

Sedd år:
2017, 2021

Senaste obs
2021-04-27 (hörd)

Förmodligen stationär.
Häckar troligen i närheten.

VC

Foto: 2017-07-16

Fler bilder på
Mindre hackspett
hittar du här på Famgus Nature!

Större hackspett - Greater Spotted Woodpecker - Dendrocopos major
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-02-06

Sedd år:
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Senaste obs
2022-05-06 (hörd)

Stationär. Häckar!

VC

Foto: 2016-04-22

Fler bilder på
Större hackspett
hittar du här på Famgus Nature!

Gröngöling - European Green Woodpecker - Picus viridis
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-04-04

Sedd år:
2017, 2018

Senaste obs
2018-04-16 (hörd)

Förmodligen stationär.

VC

Foto: 2017-04-04

Fler bilder på
Gröngöling
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Corvidae - Kråkfåglar
Nötskrika - Eurasian Jay - Garrulus glandarius
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-16

Sedd år:
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Senaste obs
2021-05-09

Stationär.
Häckar förmodligen i närheten.

VC

Foto: 2016-05-02

Fler bilder på
Nötskrika
hittar du här på Famgus Nature!

Skata - Eurasian Magpie - Pica pica
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-16

Sedd år:
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Senaste obs
2022-05-06

Stationär, häckar.

VC

Foto: 2019-05-08

Fler bilder på
Skata
hittar du här på Famgus Nature!

Kaja - Eurasian Jackdaw - Corvus monedula
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-10-27

Sedd år:
2015, 2016, 2017, 2021

Senaste obs
2021-05-09

Regelbunden gäst???
Syns jämt i Lötsjön och övriga Sundbyberg. Kanske är jag ouppmärksam ...

VC

Foto: 2017-06-24

Fler bilder på
Kaja
hittar du här på Famgus Nature!

Kråka - Hooded Crow - Corvus cornix
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-01-24

Sedd år:
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Senaste obs
2022-05-06

Stationär.
Häckar förmodligen i närheten.

VC

Foto: 2015-05-03

Fler bilder på
Kråka
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Bombycillidae - Sidensvansar
Sidensvans - Bohemian Waxwing - Bombycilla garrulus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2019-11-26

Sedd år:
2019

Senaste obs
2019-12-22

Höst- och vintergäst
(dock inte alla år)

VC

Foto: 2019-12-22

Fler bilder på
Sidensvans
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Paridae - Mesar
Blåmes - Eurasian Blue Tit - Cyanistes caeruleus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-16

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Senaste obs
2022-05-06

Stationär, häckar!

VC

Foto: 2016-02-05

Fler bilder på
Blåmes
hittar du här på Famgus Nature!

Talgoxe - Great Tit - Parus major
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-16

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Senaste obs
2022-05-06

Stationär, häckar!

VC

Foto: 2015-01-25

Fler bilder på
Talgoxe
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Hirundinidae - Svalor
Ladusvala - Barn Swallow - Hirundo rustica
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2016-05-29

Sedd år:
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Senaste obs
2021-05-09

Sommargäst
Häckar förmodligen i närheten.

VC

Foto: 2017-06-22

Fler bilder på
Ladusvala
hittar du här på Famgus Nature!

Hussvala - Common House Martin - Delichon urbicum
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2016-08-09

Sedd år:
2016, 2017

Senaste obs
2017-06-25

Sommargäst
Sedd endast två gånger av mig vid sjön.

Ingen bild ännu!

Foto: xxx

Fler bilder på
Hussvala
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Aegithalidae - Stjärtmesar
Stjärtmes - Long-tailed Tit - Aegithalos caudatus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-01-01

Sedd år:
2017, 2018, 2019, 2021

Senaste obs
2021-04-11

Häckar?
Sågs i april 2018 bobyggande!
Sågs sedan i maj 2018 samlandes mat, förmodligen alltså med ungar.

VC

Foto: 2017-01-01

Fler bilder på
Stjärtmes
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Phylloscopidae - Lövsångare
Lövsångare - Willow Warbler - Phylloscopus trochilus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2019-05-12

Sedd år:
2019, 2021, 2022
[Hörd: 2015, 2017, 2018]

Senaste obs
2022-05-06

Sommargäst

Ingen bild ännu!

Foto: xxx

Fler bilder på
Lövsångare
hittar du här på Famgus Nature!

Gransångare - Common Chiffchaff - Phylloscopus collybita
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2016-04-22

Sedd år:
2016, 2019
[Hörd: 2018, 2021]

Senaste obs
2021-04-11 (hörd)

Tillfällig gäst

Ingen bild ännu!

Foto: xxx

Fler bilder på
Gransångare
hittar du här på Famgus Nature!

Grönsångare - Wood Warbler - Phylloscopus sibilatrix
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2021-05-04 (hörd)

Sedd år:
---
[Hörd: 2021]

Senaste obs
2021-05-04 (hörd)

Tillfällig gäst

Ingen bild ännu!

Foto: xxx

Fler bilder på
Grönsångare
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Acrocephalidae - Rörsångare
Sävsångare - Sedge Warbler - Acrocephalus schoenobaenus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-01

Sedd år:
2017, 2020, 2021

Senaste obs
2021-07-17

Stationär under sommaren
Häckar förmodligen.
Under 2017 minst 3 sjungande hanar i väster och norr.

VC

Foto: 2017-06-01

Fler bilder på
Sävsångare
hittar du här på Famgus Nature!

Rörsångare - Eurasian Reed Warbler - Acrocephalus scirpaceus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2018-05-23

Sedd år:
2018
[Hörd: 2016, 2017, 2019]

Senaste obs
2019-06-22 (hörd)

Stationär under sommaren
Häckar förmodligen.

VC

Foto: 2018-05-23

Fler bilder på
Rörsångare
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Sylviidae - Sylvior
Svarthätta - Blackcap - Sylvia atricapilla
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-05-03

Sedd år:
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Senaste obs
2022-05-06 (hörd)

Stationär under sommaren
Häckar förmodligen.

VC

Foto: 2016-04-22

Fler bilder på
Svarthätta
hittar du här på Famgus Nature!

Trädgårdssångare - Garden Warbler - Sylvia borin
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-07-05

Sedd år:
2017, 2018

Senaste obs
2020-06-07 (hörd)

Stationär under sommaren
Häckar förmodligen.

Ingen bild ännu!

Foto: xxx

Fler bilder på
Trädgårdssångare
hittar du här på Famgus Nature!

Ärtsångare - Lesser Whitethroat - Sylvia curruca
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
---

Hörd år:
2017

Senaste obs:
2017-06-11 (hörd)

Tillfällig gäst
Hörd endast en gång.

Ingen bild ännu!

Foto: xxx

Fler bilder på
Ärtsångare
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Regulidae - Kungsfåglar
Kungsfågel - Goldcrest - Regulus regulus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2018-04-15

Sedd år:
2018

Senaste obs
2018-04-15

Stationär
Häckar förmodligen i närheten.

VC

Foto: 2018-04-15

Fler bilder på
Kungsfågel
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Troglodytidae - Gärdsmygar
Gärdsmyg - Eurasian Wren - Troglodytes troglodytes
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-01-25

Sedd år:
2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Senaste obs
2022-05-06

Stationär
Häckar förmodligen.
Hörts sjunga i december-januari!!!

VC

Foto: 2016-01-22

Fler bilder på
Gärdsmyg
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Sittidae - Nötväckor
Nötväcka - Eurasian Nuthatch - Sitta europaea
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-16

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Senaste obs
2022-05-06

Stationär
Häckar förmodligen.

VC

Foto: 2015-02-06

Fler bilder på
Nötväcka
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Certhiidae - Trädkrypare
Trädkrypare - Eurasian Treecreeper - Certhia familiaris
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2016-02-22

Sedd år:
2016, 2019, 2020, 2021

Senaste obs
2021-03-30

Stationär
Häckar möjligen.

VC

Foto: 2016-03-24

Fler bilder på
Trädkrypare
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Sturnidae - Starar
Stare - Common Starling - Sturdus vulgaris
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-05-01

Sedd år:
2015, 2016, 2018

Senaste obs
2018-05-23

Stationär (utom vintern)
Häckar förmodligen.

Ingen bild ännu!

Foto: xxx

Fler bilder på
Stare
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Turdidae - Trastar
Koltrast - Common Blackbird - Turdus merula
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-16

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Senaste obs
2022-05-06

Stationär
Häckar förmodligen.

VC

Foto: 2016-03-21

Fler bilder på
Koltrast
hittar du här på Famgus Nature!

Björktrast - Fieldfare - Turdus pilaris
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-16

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Senaste obs
2022-05-06

Stationär
Häckar förmodligen.

VC

Foto: 2016-05-29

Fler bilder på
Björktrast
hittar du här på Famgus Nature!

Rödvingetrast - Redwing - Turdus iliacos
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-05-01

Sedd år:
2015, 2016, 2018, 2019

Senaste obs
2019-05-12

Tillfällig gäst?
Häckar möjligtvis.

VC

Foto: 2016-04-22

Fler bilder på
Rödvingetrast
hittar du här på Famgus Nature!

Taltrast - Song Thrush - Turdus philomelos
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2018-04-15

Sedd år:
2018, 2019

Senaste obs
2019-04-19

Tillfällig gäst?
Häckar möjligtvis.

VC

Foto: 2018-04-15

Fler bilder på
Taltrast
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Muscicapidae - Flugsnappare
Näktergal - Thrush Nightingale - Luscinia luscinia
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-06-06

Sedd år:
2015

Senaste obs
2019-05-29 (hörd)

Sommargäst
Häckar förmodligen.
Under 2017 har två hanar hörts sjunga.

Ingen bild ännu!

Foto: xxx

Fler bilder på
Näktergal
hittar du här på Famgus Nature!

Rödhake - European Robin - Erithacus rubecula
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-12-26

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Senaste obs
2021-05-09

Stationär
Häckar förmodligen.
Har hörts sjunga i december-januari.

VC

Foto: 2015-01-24

Fler bilder på
Rödhake
hittar du här på Famgus Nature!

Svartvit flugsnappare - European Pied Flycatcher - Ficedula hypoleuca
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-05-09

Sedd år:
2015
[Hörd: 2018]

Senaste obs
2019-05-12

Sommargäst
Häckar möjligtvis. Hörs och ses inte så ofta, dock allmän i trakterna runt omkring.

VC

Foto: 2015-05-09

Fler bilder på
Svartvit flugsnappare
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Passeridae - Sparvfinkar
Gråsparv - House Sparrow - Passer domesticus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-06-06

Sedd år:
2015, 2016

Senaste obs
2016-01-22

Stationär
Häckar förmodligen.
Ses oftare vid Lötsjön.

Ingen bild ännu!

Foto: xxx

Fler bilder på
Gråsparv
hittar du här på Famgus Nature!

Pilfink - Eurasian Tree Sparrow - Passer montanus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-16

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Senaste obs
2022-05-06

Stationär, häckar!

VC

Foto: 2017-06-14

Fler bilder på
Pilfink
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Motacillidae - Ärlor
Sädesärla - White Wagtail - Montecilla alba
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-05-01

Sedd år:
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Senaste obs
2022-05-06 (hörd)

Sommargäst
Häckar förmodligen.

VC

Foto: 2015-05-09

Fler bilder på
Sädesärla
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Fringillidae - Finkar
Bofink - Chaffinch - Fringilla coelebs
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-01-24

Sedd år:
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Senaste obs
2022-03-10

Stationär
Häckar förmodligen.

VC

Foto: 2018-04-15

Fler bilder på
Bofink
hittar du här på Famgus Nature!

Bergfink - Brambling - Fringilla montifringilla
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2020-01-01

Sedd år:
2020

Senaste obs
2020-01-01

Sporadisk vintergäst

VC

Foto: 2020-01-01

Fler bilder på
Bergfink
hittar du här på Famgus Nature!

Stenknäck - Hawfinch - Coccothraustes coccothraustes
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-03-15

Sedd år:
2015, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022

Senaste obs
2022-05-06

Stationär
Häckar förmodligen.
Sedd oftare på Golfängarna i dungen vid hundrastgården.

VC

Foto: 2018-04-15

Fler bilder på
Stenknäck
hittar du här på Famgus Nature!

Domherre - Eurasian Bullfinch - Pyrrhula pyrrhula
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-12-25

Sedd år:
2015, 2016, 2019, 2020

Senaste obs
2020-12-06

Tillfällig vintergäst
Sedd ett fåtal gånger.

VC

Foto: 2019-03-19

Fler bilder på
Domherre
hittar du här på Famgus Nature!

Grönfink - Eurasian Greenfinch - Chloris chloris
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-11-02

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Senaste obs
2021-03-30

Stationär
Häckar förmodligen.

VC

Foto: 2018-03-19

Fler bilder på
Grönfink
hittar du här på Famgus Nature!

Gråsiska - Eurasian Linnet - Carduelis cannabina
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-12-25

Sedd år:
2015, 2016, 2017, 2019

Senaste obs
2019-02-20

Regelbunden vintergäst

VC

Foto: 2017-01-06

Fler bilder på
Gråsiska
hittar du här på Famgus Nature!

Steglits - European Goldfinch - Carduelis carduelis
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-11-02

Sedd år:
2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Senaste obs
2022-03-10

Stationär
Häckar förmodligen.

VC

Foto: 2015-11-20

Fler bilder på
Steglits
hittar du här på Famgus Nature!

Grönsiska - Eurasian Siskin - Carduelis spinus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-18

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020

Senaste obs
2020-03-13 (hörd)

Stationär?
Häckar förmodligen.

VC

Foto: 2018-12-26

Fler bilder på
Grönsiska
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Emberizidae - Fältsparvar
Gulsparv - Yellowhammer - Emberiza citrinella
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-01-03

Sedd år:
2015, 2016, 2017, 2019, 2020

Senaste obs
2020-01-01

Vintergäst

VC

Foto: 2015-01-03

Fler bilder på
Gulsparv
hittar du här på Famgus Nature!

Sävsparv - Reed Bunting - Emberiza schoeniclus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-05-09

Sedd år:
2015, 2016, 2017, 2018 (hörd), 2019, 2020

Senaste obs
2020-05-16

Sommargäst
Häckar förmodligen.

Ingen bild ännu!

Foto: xxx

Fler bilder på
Sävsparv
hittar du här på Famgus Nature!

Klass
Amphibia - GRODDJUR
Familjen
Bufonidae - Äkta paddor
Vanlig padda - European Toad - Bufo bufo
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2019-04-19

Sedd år:
2019, 2022

Senaste obs
2022-05-06

VC

Foto: 2019-04-19

Fler bilder på
Vanlig padda
hittar du här på Famgus Nature!

Klass
INSECTA - INSEKTER
Ordning
Lepidoptera - Fjärilar
Familjen
Hesperiidae - Tjockhuvuden
Underfamiljen Hesperiinae - Smygare
Mindre tåtelsmygare - Essex Skipper - Thymelicus lineola
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-07-21

Sedd år:
2017, 2018

Senaste obs
2018-07-08

VC

Foto: 2017-07-21

Fler bilder på
Mindre tåtelsmygare
hittar du här på Famgus Nature!

Ängssmygare - Large Skipper - Ochlodes sylvanus
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-07-13

Sedd år:
2017, 2018, 2020

Senaste obs
2020-07-02

VC

Foto: 2017-07-13

Fler bilder på
Ängssmygare
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Pieridae - Vitfjärilar
Underfamiljen Pierinae - Äkta vitfjärilar
Aurorafjäril - Orange Tip - Anthocharis cardamines
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-06

Sedd år:
2017, 2018, 2019, 2020, 2022

Senaste obs
2022-05-06

VC

Foto: 2017-06-11

Fler bilder på
Aurorafjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Kålfjäril - Large White - Pieris brassicae
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2018-07-08

Sedd år:
2018, 2021

Senaste obs
2021-07-17

VC

Foto: 2018-07-08

Fler bilder på
Kålfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Rapsfjäril - Green-veined White - Pieris napi
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-22

Sedd år:
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Senaste obs
2022-05-06

VC

Foto: 2017-07-16

Fler bilder på
Rapsfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Rovfjäril - Small White - Pieris rapae
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-05-31

Sedd år:
2017, 2018

Senaste obs
2018-07-08

VC

Foto: 2017-05-31

Fler bilder på
Rovfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Pieridae - Vitfjärilar
Underfamiljen Coliadinae - Höfjärilar
Citronfjäril - Brimstone - Gonepteryx rhamni
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2018-05-23

Sedd år:
2018, 2019

Senaste obs
2019-04-19

VC

Foto: 2018-05-23

Fler bilder på
Citronfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Lycaenidae - Juvelvingar
Underfamiljen Polyommatinae - Blåvingar
Puktörneblåvinge - Common Blue - Polyommatus icarus
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-08-14

Sedd år:
2017, 2018

Senaste obs
2018-06-20

VC

Foto: 2017-08-14

Fler bilder på
Puktörneblåvinge
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Lycaenidae - Juvelvingar
Underfamiljen Lycaeninae - Äkta juvelvingar (Guldvingar)
Mindre guldvinge - Small Copper - Lycaena phlaeas
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2019-05-17

Sedd år:
2019

Senaste obs
2019-05-17

VC

Foto: 2019-05-17

Fler bilder på
Mindre guldvinge
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Lycaenidae - Juvelvingar
Underfamiljen Theclinae - Snabbvingar
Almsnabbvinge - White-letter Hairstreak - Satyrium w-album
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2018-06-20

Sedd år:
2018

Senaste obs
2018-07-14

VC

Foto: 2018-06-20

Fler bilder på
Almsnabbvinge
hittar du här på Famgus Nature!

Eksnabbvinge - Purple Hairstreak - Favonius quercus
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2018-07-08

Sedd år:
2018, 2021

Senaste obs
2021-07-17

VC

Foto: 2018-07-08

Fler bilder på
Eksnabbvinge
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Nymphalidae - Praktfjärilar
Underfamiljen Nymphalinae - Vinterpraktfjärilar
Amiral - Red Admiral - Vanessa atalanta
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-22

Sedd år:
2017, 2018, 2019, 2021

Senaste obs
2021-07-17

VC

Foto: 2019-06-22

Fler bilder på
Amiral
hittar du här på Famgus Nature!

Nässelfjäril - Small Tortoiseshell - Aglais urticae
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2018-06-20

Sedd år:
2018

Senaste obs
2018-07-14

VC

Foto: 2018-07-14

Fler bilder på
Nässelfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Påfågelöga - Peacock - Aglais io
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2022-05-06

Sedd år:
2022

Senaste obs
2022-05-06

VC

Foto: 2022-05-06

Fler bilder på
Påfågelöga
hittar du här på Famgus Nature!

Vinbärsfuks - Comma - Polygonia c-album
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-14

Sedd år:
2017, 2018, 2021

Senaste obs
2021-07-17

VC

Foto: 2017-07-21

Fler bilder på
Vinbärsfuks
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Nymphalidae - Praktfjärilar
Underfamiljen Satyrinae - Gräsfjärilar
Kamgräsfjäril - Small Heath - Coenonympha pamphilus
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2020-06-07

Sedd år:
2020

Senaste obs
2020-06-07

VC

Foto: 2020-06-07

Fler bilder på
Kamgräsfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Luktgräsfjäril - Ringlet - Aphantopus hyperantus
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-07-21

Sedd år:
2017, 2018

Senaste obs
2018-07-08

VC

Foto: 2017-07-21

Fler bilder på
Luktgräsfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Geometridae - Mätare
Underfamiljen Ennominae
Snövit streckmätare - Common White Wave - Cabera pusaria
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-07-16

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-07-16

VC

Foto: 2017-07-16

Fler bilder på
Snövit streckmätare
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Erebidae
Underfamiljen Erebinae
Gulbrokigt slåtterfly - Burnet Companion - Euclidia glyphica
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2018-06-17

Sedd år:
2018, 2020

Senaste obs
2020-07-02

VC

Foto: 2018-06-17

Fler bilder på
Gulbrokigt slåtterfly
hittar du här på Famgus Nature!

Ordning
Hemiptera - Halvvingar
Familjen
Pentatomidae - Bärfisar
Underfamiljen Pentatominae
Hårig bärfis - Hairy Shieldbug - Dolycoris baccarum
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2020-06-07

Sedd år:
2020

Senaste obs
2020-06-07

VC

Foto: 2020-06-07

Fler bilder på
Hårig bärfis
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Pentatomidae - Bärfisar
Underfamiljen Podopinae
Strimlus - Italian Striped Bug - Graphosoma lineatum
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2020-06-07

Sedd år:
2020

Senaste obs
2020-06-07

VC

Foto: 2020-06-07

Fler bilder på
Strimlus
hittar du här på Famgus Nature!

Ordning
Orthoptera - Hopprätvingar
Okänd familj
Någon Gräshoppa - art okänd
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-05-31

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-06-06

VC

Foto: 2017-05-31

Liten! Ca 10 mm lång. Fanns ett större antal på buskarna i närheten. Förmodligen i larvstadium.

Hjälp med identifiering mottages tacksamt!

Ordning
Coleoptera - Skalbaggar
Familjen
Scarabaeidae - Bladhorningar
Underfamiljen Cetoniinae
Gräsgrön guldbagge - Rose Chafer - Cetonia aurata
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2020-06-07

Sedd år:
2020

Senaste obs
2020-06-07

VC

Foto: 2020-06-07

Fler bilder på
Gräsgrön guldbagge
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Cantharidae - Flugbaggar
Underfamiljen Cantharinae
Stor Flugbagge - Cantharis fusca
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-11

Sedd år:
2017, 2018, 2019, 2020

Senaste obs
2020-06-07

VC

Foto: 2017-06-11

Fler bilder på
Stor flugbagge
hittar du här på Famgus Nature!

Grey Sailor Beetle - Cantharis nigricans
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-05-31

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-05-31

VC

Foto: 2017-05-31

Fler bilder på
Cantharis Nigricans
hittar du här på Famgus Nature!

Prästbagge - Common Red Soldier Beetle - Rhagonycha fulva
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-07-21

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-07-21

VC

Foto: 2017-07-21

Fler bilder på
Prästbagge
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Cantharidae - Flugbaggar
Underfamilj okänd
Flugbagge - art okänd
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-11

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-06-11

VC

Foto: 2017-06-11

Mer info saknas!

Hjälp med identifiering mottages tacksamt!

Familjen
Cerambycidae - Långhorningar
Underfamiljen Lepturinae
Långhorningar
Fyrbandad blombock - Longhorn Beetle - Leptura quadrifasciata
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2020-07-02

Sedd år:
2020

Senaste obs
2020-07-02

VC

Foto: 2020-07-02

Fler bilder på
Fyrbandad blombock
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Coccinellidae - Nyckelpigor
Underfamiljen Coccinellinae
Tvåprickig nyckelpiga - Two-spot Ladybird - Adalia bipunctata
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-07-05

Sedd år:
2017, 2018

Senaste obs
2018-06-23

VC

Foto: 2017-07-05

Fler bilder på
Tvåprickig nyckelpiga
hittar du här på Famgus Nature!

Sjuprickig nyckelpiga - Seven-spot Ladybird - Coccinella septempunctata
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-11

Sedd år:
2017, 2018

Senaste obs
2018-05-29

VC

Foto: 2017-06-11

Fler bilder på
Sjuprickig nyckelpiga
hittar du här på Famgus Nature!

Nittonprickig kärrpiga - Water Ladybird - Anisosticta novemdecimpunctata
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-07-05

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-07-05

VC

Foto: 2017-07-05

Fler bilder på
Nittonprickig kärrpiga
hittar du här på Famgus Nature!

Harlekinpiga - Asian Ladybeetle - Harmonia axyridis
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2018-06-23

Sedd år:
2018, 2021

Senaste obs
2021-07-17

VC

Foto: 2018-07-08

Fler bilder på
Harlekinpiga
hittar du här på Famgus Nature!

Schackbrädspiga (Fjortonprickig nyckelpiga) - 14-spotted Ladybird - Propylea quatuordecimpunctata
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2018-08-22

Sedd år:
2018

Senaste obs
2018-08-22

VC

Foto: 2018-08-22

Fler bilder på
Schackbrädspiga
hittar du här på Famgus Nature!

Ordning
Hymenoptera - Steklar
Familjen
Vespidae - Getingar
Vedgeting - Symorphus sp.
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-07-21

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-07-21

VC

Foto: 2017-07-21

Mer info saknas!

Hjälp med identifiering mottages tacksamt!

Familjen
Apidae - Långtungebin
Honungsbi - Western Honey Bee - Apis mellifera
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-09

Sedd år:
2017, 2018

Senaste obs
2018-07-08

VC

Foto: 2017-06-09

Fler bilder på
Honungsbi
hittar du här på Famgus Nature!

Haghumla - Shrill Carder Bee - Bombus sylvarum
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-07-13

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-07-13

VC

Foto: 2017-07-13

Fler bilder på
Haghumla
hittar du här på Famgus Nature!

Hushumla - Tree Bumblebee - Bombus hypnorum
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-22

Sedd år:
2017, 2018, 2020

Senaste obs
2020-04-10

VC

Foto: 2020-04-10

Fler bilder på
Hushumla
hittar du här på Famgus Nature!

Mörk jordhumla - Buff-tailed Bumblebee - Bombus terrestris
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2016-09-02

Sedd år:
2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022

Senaste obs
2022-05-06

VC

Foto: 2017-06-06

Fler bilder på
Mörk jordhumla
hittar du här på Famgus Nature!

Stenhumla - Red-tailed Bumblebee - Bombus lapidarius
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-24

Sedd år:
2016, 2017

Senaste obs
2017-07-16

VC

Foto: 2017-07-16

Fler bilder på
Stenhumla
hittar du här på Famgus Nature!

Stensnylthumla - Red-tailed Cuckoo-bee - Bombus rupestris
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2020-07-02

Sedd år:
2020

Senaste obs
2020-07-02

VC

Foto: 2020-07-02

Fler bilder på
Stensnylthumla
hittar du här på Famgus Nature!

Åkerhumla - Common Carder Bee - Bombus pascuorum
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-08-14

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-08-14

VC

Foto: 2017-08-14

Fler bilder på
Åkerhumla
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Megachilidae - Buksamlarbin
Underfamilj okänd
Buksamlarbi - art okänd
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-07-21

Sedd år:
2017, 2018

Senaste obs
2018-06-20

VC

Foto: 2017-07-21

Mer info saknas!

Hjälp med identifiering mottages tacksamt!

Ordning
Odonata - Trollsländor
Familjen
Lestidae - Glansflicksländor
Pudrad smaragdflickslända - Common Spreadwing - Lestes sponsa
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-07-05

Sedd år:
2017, 2019, 2021

Senaste obs
2021-07-17

VC

Foto: 2017-07-05

Fler bilder på
Pudrad smaragdflickslända
hittar du här på Famgus Nature!

Vinterflickslända - Common Winter Damsel - Sympecma fusca
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-07-21

Sedd år:
2017, 2019, 2020

Senaste obs
2020-06-07

VC

Foto: 2020-06-07

Fler bilder på
Vinterflickslända
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Coenagrionidae - Dammflicksländor
Ljus lyrflickslända - Azure Bluet - Coenagrion puella
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2018-05-29

Sedd år:
2018, 2019

Senaste obs
2019-05-29

VC

Foto: 2018-05-29

Fler bilder på
Ljus lyrflickslända
hittar du här på Famgus Nature!

Mörk lyrflickslända - Variable Bluet - Coenagrion pulchellum
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-05-31

Sedd år:
2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Senaste obs
2021-07-17

VC

Foto: 2017-05-31

Fler bilder på
Mörk lyrflickslända
hittar du här på Famgus Nature!

Sjöflickslända - Common Bluet - Enallagma cyathigerum
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2016-09-02

Sedd år:
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Senaste obs
2021-07-17

VC

Foto: 2017-06-14

Fler bilder på
Sjöflickslända
hittar du här på Famgus Nature!

Större rödögonflickslända - Large Redeye - Erythromma najas
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-01

Sedd år:
2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Senaste obs
2021-07-17

VC

Foto: 2020-06-07

Fler bilder på
Större rödögonflickslända
hittar du här på Famgus Nature!

Större kustflickslända - Common Bluetail - Ischnura elegans
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2020-07-02

Sedd år:
2020

Senaste obs
2020-07-02

VC

Foto: 2020-07-02

Fler bilder på
Större kustflickslända
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Aeshnidae - Mosaiksländor
Brun mosaikslända - Brown Hawker - Aeshna grandis
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2016-09-02

Sedd år:
2016, 2017, 2020

Senaste obs
2020-08-24

VC

Foto: 2016-09-02

Fler bilder på
Brun mosaikslända
hittar du här på Famgus Nature!

Höstmosaikslända - Migrant Hawker - Aeshna mixta
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2016-09-02

Sedd år:
2016, 2020

Senaste obs
2020-08-24

VC

Foto: 2016-09-02

Fler bilder på
Höstmosaikslända
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Corduliidae - Skimmertrollsländor
Guldtrollslända - Downy Emerald - Cordulia aenea
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-07-05

Sedd år:
2017, 2018

Senaste obs
2017-05-29

VC

Foto: 2017-07-05

Fler bilder på
Guldtrollslända
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Libellulidae - Segeltrollsländor
Fyrfläckad trollslända - Four-spotted Chaser - Libellula quadrimaculata
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-01

Sedd år:
2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Senaste obs
2021-07-17

VC

Foto: 2017-06-01

Fler bilder på
Fyrfläckad trollslända
hittar du här på Famgus Nature!

Större sjötrollslända - Black-tailed Skimmer - Orthetrum cancellatum
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-07-21

Sedd år:
2017, 2020

Senaste obs
2020-07-02

VC

Foto: 2017-07-21

Fler bilder på
Större sjötrollslända
hittar du här på Famgus Nature!

Blodröd ängstrollslända - Ruddy Darter - Sympetrum sanguineum
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2016-09-02

Sedd år:
2016, 2017, 2019, 2020, 2021

Senaste obs
2021-07-17

VC

Foto: 2017-08-04

Fler bilder på
Blodröd ängstrollslända
hittar du här på Famgus Nature!

Gulfläckad ängstrollslända - Yellow-winged Darter - Sympetrum flaveolum
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2018-08-22

Sedd år:
2018

Senaste obs
2018-08-22

VC

Foto: 2018-08-22

Fler bilder på
Gulfläckad ängstrollslända
hittar du här på Famgus Nature!

Tegelröd ängstrollslända - Moustached Darter - Sympetrum vulgatum
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2016-09-02

Sedd år:
2016, 2018

Senaste obs
2018-08-22

VC

Foto: 2016-09-02

Fler bilder på
Tegelröd ängstrollslända
hittar du här på Famgus Nature!

Ordning
Diptera - Tvåvingar
Familjen
Syrphidae - Blomflugor
Underfamiljen Eristalinae
Bålgetingblomfluga - Lesser Hornet Hoverfly - Volucella inanis
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-08-14

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-08-14

VC

Foto: 2017-08-14

Fler bilder på
Bålgetingblomfluga
hittar du här på Famgus Nature!

Dödskallefluga - Myathropa florea
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2018-05-23

Sedd år:
2018

Senaste obs
2018-06-20

VC

Foto: 2018-05-23

Fler bilder på
Dödskallefluga
hittar du här på Famgus Nature!

Fönsterblomfluga - Pellucid Hoverfly - Volucella pellucens
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-22

Sedd år:
2017, 2021

Senaste obs
2021-07-17

VC

Foto: 2017-06-22

Fler bilder på
Fönsterblomfluga
hittar du här på Famgus Nature!

Gul strandblomfluga - Parhelophilus versicolor
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-01

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-06-01

VC

Foto: 2017-06-01

Fler bilder på
Gul strandblomfluga
hittar du här på Famgus Nature!

Mörk slamfluga - Eristalis intricarius
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-08-04

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-08-04

VC

Foto: 2017-08-04

Fler bilder på
Mörk slamfluga
hittar du här på Famgus Nature!

Pendelblomfluga - Helophilus pendulus
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2018-05-23

Sedd år:
2018

Senaste obs
2018-05-23

VC

Foto: 2018-05-23

Fler bilder på
Pendelblomfluga
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Calliphoridae - Spyflugor
Lucilia Caesar
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-05-31

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-06-06

VC

Foto: 2017-05-31

Fler bilder på
Lucilia Caesar
hittar du här på Famgus Nature!

***
Ej artbestämd!
Någon fluga, oklart vilken.
Hjälp tas tacksamt emot!

2017-05-31
Klass
Arachnida - SPINDELDJUR
Ordning
Araneae - Spindlar
Familjen
Pisauridae - Vårdnätsspindlar
Presentspindel - Nursery Web Spider - Pisaura mirabilis
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-01

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-06-01

VC

Foto: 2017-06-01

Fler bilder på
Presentspindel
hittar du här på Famgus Nature!

Klass
ANGIOSPERMAE - BLOMVÄXTER
Familjen
Iridaceae - Irisväxter
Svärdslilja - Yellow Iris - Iris pseudacorus
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-09

Sedd år:
2017, 2019

Senaste obs
2019-05-29

VC

Foto: 2017-06-09

Fler bilder på
Svärdslilja
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Asteraceae - Korgblommiga växter
Korgblommiga växter
Pestskråp - Butterbur - Petasites hybridus
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2021-04-11

Sedd år:
2021, 2022

Senaste obs
2022-04-23

VC

Foto: 2021-05-04

Fler bilder på
Pestskråp
hittar du här på Famgus Nature!

Tusensköna - Daisy - Bellis perennis
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-09

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-06-24

VC

Foto: 2017-06-09

Fler bilder på
Tusensköna
hittar du här på Famgus Nature!

Ängshaverrot - Goat's-beard - Tragopogon pratensis
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-09

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-06-24

VC

Foto: 2017-06-09

Fler bilder på
Ängshaverrot
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Lamiaceae - Kransblommiga växter
Vitplister - White Dead-nettle - Lamium album
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-05-31

Sedd år:
2017, 2019

Senaste obs
2019-05-12

VC

Foto: 2017-05-31

Fler bilder på
Vitplister
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Geraniaceae - Näveväxter
Midsommarblomster (Skogsnäva) - Wood Crane's-bill - Geranium sylvaticum
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-09

Sedd år:
2017, 2019

Senaste obs
2019-05-29

VC

Foto: 2017-06-09

Fler bilder på
Midsommarblomster
hittar du här på Famgus Nature!

Stinknäva - Herb-Robert - Geranium robertianum
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-09

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-06-24

VC

Foto: 2017-06-09

Fler bilder på
Stinknäva
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Ranunculaceae - Ranunkelväxter
Smörblomma - Meadow Buttercup - Ranunculus acris
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-09

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-06-24

VC

Foto: 2017-06-09

Fler bilder på
Smörblomma
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Rosaceae - Rosväxter
Gåsört - Silverweed - Argentina anserina
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-06

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-07-05

VC

Foto: 2017-06-09

Fler bilder på
Gåsört
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Orobanchaceae - Snyltrotsväxter
Natt och dag - xxx - Melampyrum nemorosum
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-25

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-06-25

VC

Foto: 2017-06-25

Fler bilder på
Natt och dag
hittar du här på Famgus Nature!

Familjen
Fabaceae - Ärtväxter
Rödklöver - Red Clover - Trifolium pratense
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-09

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-07-05

VC

Foto: 2017-06-09

Fler bilder på
Rödklöver
hittar du här på Famgus Nature!