Råstasjön unplugged

Här visar vad jag sett och upplevt runt Råstasjön. Var medveten om att betydligt fler arter (fåglar/insekter/växter) har setts. Denna sida gör på inga sätt anspråk på att vara en komplett lista på vad som kan ses här. Den är min loggbok som "kittlar" mig till fler promenader för att upptäcka för mig nya arter. Utmaningar behöver man som pensionär ...

Observera också att detta INTE är en blog. Jag skriver och uppdaterar framförallt för min egen skull. Skulle några andra finna nöje i vad jag visar och berättar så är det jättekul, men förvänta er inte några fantasifulla kåserier och regelbundna uppdateringar. Naturen är fantastiskt men det är inte förutbestämt vad som kan ses och upptäckas. Det blir vad det blir brukar jag tänka ...

SE MEN INTE RÖRA!
Alla fotografier är tagna runt Råstasjön, de är min egendom och får ej kopieras eller användas utan mitt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

Leif Gustafsson

Senast uppdaterad: 2017-07-28

OM RÅSTASJÖN | VILKEN KOLL HAR JAG | ÅRSTIDERNA

DÄGGDJUR | FÅGLAR | INSEKTER | SPINDLAR | VÄXTER

Om Råstasjön ...

Historia
xxx
VC
VC

Vilken koll har jag ...

Mina promenader, dvs antal rundor runt Råstasjön som jag gjort. Snittet är knappt två gånger per månad ...

Vi flyttade till Sundbyberg i september 2014. Den första promenaden runt Råstasjön togs den 16 oktober 2014.

Vinter
Vår
Sommar
Höst
71
År
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
#
2016-17
0
2
2
0
1
2
8
5
20
2015-16
3
7
3
2
2
2
1
0
1
1
2
0
24
2014-15
1
5
2
1
0
3
1
0
0
0
6
3
22
2014
2
3
5

Årstiderna

Vinter

December - Januari - Februari

 

Vår

Mars - April - Maj

 

Sommar

Juni - Juli - Augusti

 

Höst

September - Oktober - November

 

Däggdjur

Sedda däggdjur
Ekorre

Fåglar

71 arter noterade, varav 3 endast som hörda.

Direkt till fågelbilderna

Änder
Grågås, Kanadagås, Prutgås, Vitkindad gås
Knölsvan
Bläsand, Gräsand, Kricka, Skedand, Snatterand
Brunand, Vigg
Knipa, Storskrake

Doppingar
Skäggdopping

Hägrar
Gråhäger

Hökartade rovfåglar
Duvhök, Sparvhök

Rallar
Rörhöna, Sothöna, Vattenrall

Pipare
Tofsvipa

Måsfåglar
Fiskmås, Fisktärna, Gråtrut, Silltrut, Skrattmås

Duvor
Ringduva, Tamduva

Seglare
Tornseglare

Hackspettar
Gröngöling, Mindre hackspett, Större hackspett

Kråkfåglar
Kaja, Kråka, Nötskrika, Skata

Mesar
Blåmes, Talgoxe

Svalor
Hussvala, Ladusvala

Stjärtmesar
Stjärtmes

Lövsångare
Gransångare, Lövsångare (hörd)

Rörsångare
Rörsångare (hörd), Sävsångare

Sylvider
Svarthätta, Trädgårdssångare, Ärtsångare (hörd)

Gärdsmygar
Gärdsmyg

Nötväckor
Nötväcka

Trädkrypare
Trädkrypare

Starar
Stare

Trastar
Björktrast, Koltrast, Rödvingetrast

Flugsnappare
Näktergal, Rödhake, Svartvit flugsnappare

Sparvfinkar
Gråsparv, Pilfink

Ärlor
Sädesärla

Finkar
Bofink, Domherre, Gråsiska, Grönfink, Grönsiska, Steglits, Stenknäck

Fältsparvar
Gulsparv, Sävsparv

Insekter

Direkt till insektsbilderna

Fjärilar
Vitfjärilar: Aurorafjäril, Rapsfjäril, Rovfjäril
Praktfjärilar: Amiral, Luktgräsfjäril, Vinbärsfuks
Tjockhuvuden: Mindre tåtelsmygare, Ängssmygare
Mätare: Snövit streckmätare

Skalbaggar
Flugbaggar: Prästbagge, Cantharis nigricans
Nyckelpigor: Tvåprickig nyckelpiga, Sjuprickig nyckelpiga, Nittonprickig kärrpiga

Steklar
Gaddsteklar: Vanlig geting, Honungsbi, Haghumla, Hushumla, Mörk jordhumla, Stenhumla

Trollsländor
Glansflicksländor: Pudrad smaragdflickslända
Dammflicksländor: Mörk lyrflickslända, Sjöflickslända, Större rödögonflickslända
Mosaiksländor: Brun mosaikslända, Höstmosaikslända
Skimmertrollsländor: Guldtrollslända
Segeltrollsländor: Fyrfläckad trollslända, Större sjötrollslända
Ängstrollsländor: Blodröd ängstrollslända, Tegelröd ängstrollslända

Tvåvingar
Blomflugor: Fönsterblomfluga, Gul strandblomfluga
Spyflugor: Lucilia caesar

Spindlar

Direkt till spindelbilderna

Vårdnätsspindlar
Presentspindel

Växter

Direkt till växtbilderna

Gräs
Bladvass

Irisväxter
Svärdslilja

Korgblommiga växter
Tusensköna, Ängshaverrot

Kransblommiga växter
Vitplister

Nässelväxter
Brännässla

Näveväxter
Midsommarblomster, Stinknäva

Ranunkelväxter
Smörblomma

Rosväxter
Gåsört, Älggräs

Snyltrotsväxter
Natt och dag

Strävbladiga växter
Uppländsk vallört

Ärtväxter
Kärringtand, Rödklöver, Vitklöver

BILDER PÅ FÅGLAR

En del bilder är i sämre kvalitet och är endast med som dokumentation.

Änder (Simänder, Svanar och Gäss)
Grågås - Greylag Goose - Anser anser
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-11-02

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-06-24

Stationär, men fåtalig.
Hybridiserar med Kanadagås

VC

Foto: 2015-05-03

Fler bilder på
Grågås
hittar du här på Famgus Nature!

Kanadagås - Canadian Goose - Branta canadensis
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-11-02

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-07-05

Stationär, häckar!
Hybridiserar även med Grågås

VC

Foto: 2015-06-06

Fler bilder på
Kanadagås
hittar du här på Famgus Nature!

Prutgås - Brant Goose - Branta bernicla
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2016-10-26

Sedd år:
2016

Senaste obs
2016-10-31

Tillfällig gäst

VC

Foto: 2016-10-26

Fler bilder på
Prutgås
hittar du här på Famgus Nature!

Vitkindad gås - Barnacle Goose - Branta leucopsis
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-16

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-06-06

Regelbunden gäst
Syns i stora flockar vår, sommar och höst. Häckar inte vad jag vet.

VC

Foto: 2017-06-06

Fler bilder på
Vitkindad gås
hittar du här på Famgus Nature!

Knölsvan - Mute Swan - Cygnus olor
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-16

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-07-05

Stationär, häckar!

VC

Foto: 2017-06-06

Fler bilder på
Knölsvan
hittar du här på Famgus Nature!

Bläsand - Eurasian Widgeon - Anas penelope
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-10-18

Sedd år:
2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-06-14

Regelbunden gäst
Under sen-sommaren och hösten i vinterdräkt!

VC

Foto: 2015-10-18

Fler bilder på
Bläsand
hittar du här på Famgus Nature!

Brunand - Pochard - Aythya ferina
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-18

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-06-24

Regelbunden gäst

VC

Foto: 2015-05-01

Fler bilder på
Brunand
hittar du här på Famgus Nature!

Gräsand - Mallard - Anas platyrhynchos
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-16

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-07-05

Stationär, häckar!

VC

Foto: 2015-05-01

Fler bilder på
Gräsand
hittar du här på Famgus Nature!

Knipa - Common Goldeneye - Bucephala clangula
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-18

Sedd år:
2014, 2015, 2016

Senaste obs
2017-06-24

Regelbunden gäst
Årsviss. Häckar inte vad jag vet.

Ingen bild ännu!

Foto: xxx

Fler bilder på
Knipa
hittar du här på Famgus Nature!

Kricka - Teal - Anas crecca
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2016-04-22

Sedd år:
2016

Senaste obs
2016-04-22

Tillfällig gäst

Ingen bild ännu!

Foto: xxx

Fler bilder på
Kricka
hittar du här på Famgus Nature!

Skedand - Northern Shoveler - Anas clypeata
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2016-04-22

Sedd år:
2016, 2017

Senaste obs
2017-06-24

Tillfällig gäst

VC

Foto: 2016-04-22

Fler bilder på
Skedand
hittar du här på Famgus Nature!

Snatterand - Gadwall - Anas strepera
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-18

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-07-05

Stationär om isfritt!
Häckar inte vad jag vet.

VC

Foto: 2015-06-06

Fler bilder på
Snatterand
hittar du här på Famgus Nature!

Storskrake - Goosander - Mergus serrator
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-11-02

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-04-04

Regelbunden gäst
Årsviss. Häckar inte vad jag vet.

VC

Foto: 2016-03-21

Fler bilder på
Storskrake
hittar du här på Famgus Nature!

Vigg - Tufted Duck- Aythya fuligula
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-16

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-07-05

Stationär, häckar!

VC

Foto: 2015-03-15

Fler bilder på
Vigg
hittar du här på Famgus Nature!

Doppingar
Skäggdopping - Great Crested Grebe - Podicreps cristatus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-16

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-07-05

Stationär om isfritt.
Häckar!

VC

Foto: 2017-06-09

Fler bilder på
Skäggdopping
hittar du här på Famgus Nature!

Hägrar
Gråger - Grey Heron - Ardea cinerea
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-16

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-07-16

Stationär
Häckar inte vad jag vet.
Runt 100 individer tillbringar vintern vid Råstasjön.
Matas!
Enstaka individer ses under sommaren.

VC

Foto: 2015-01-24

Fler bilder på
Gråhäger
hittar du här på Famgus Nature!

Hökartade rovfåglar
Duvhök - Northern Goshawk - Accipiter gentilis
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-10-29

Sedd år:
2015, 2016

Senaste obs
2016-02-05

Stationär
Häckar förmodligen i närheten.

VC

Foto: 2016-02-05

Fler bilder på
Duvhök
hittar du här på Famgus Nature!

Sparvhök - Eurasian Sparrowhawk - Accipiter nisus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-04-04

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-04-04

Tillfällig gäst
Sedd endast en gång (förbiflygande).

Ingen bild ännu!

Foto: xxx

Fler bilder på
Sparvhök
hittar du här på Famgus Nature!

Rallar
Rörhöna - Common Moorhen - Rallus chloropus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-16

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-07-05

Stationär. Häckar!

VC

Foto: 2016-05-02

Fler bilder på
Rörhöna
hittar du här på Famgus Nature!

Sothöna - Coot - Fulica atra
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-16

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-07-05

Stationär. Häckar!

VC

Foto: 2016-10-26

Fler bilder på
Sothöna
hittar du här på Famgus Nature!

Vattenrall - Water Rail - Rallus aquaticus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-01-25

Sedd år:
2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-02-07

Stationär
Häckar förmodligen ...
Svårsedd utanför vinterperioden.

VC

Foto: 2016-01-19

Fler bilder på
Vattenrall
hittar du här på Famgus Nature!

Pipare
Tofsvipa - Northern Lapwing - Vanellus vanellus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-05-31

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-05-31

Tillfällig gäst
Sedd endast en gång (förbiflygande).

Ingen bild ännu!

Foto: xxx

Fler bilder på
Tofsvipa
hittar du här på Famgus Nature!

Måsfåglar
Fiskmås - Mew Gull - Larus canus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-06-06

Sedd år:
2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-05-06

Regelbunden gäst???
Syns jämt i Lötsjön och övriga Sundbyberg. Kanske är jag ouppmärksam ...

Ingen bild ännu!

Foto: xxx

Fler bilder på
Fiskmås
hittar du här på Famgus Nature!

Fisktärna - Common Tern - Sterna hirundo
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-05-01

Sedd år:
2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-07-05

Regelbunden sommargäst
Häckar förmodligen i närheten.

VC

Foto: 2015-05-09

Fler bilder på
Fisktärna
hittar du här på Famgus Nature!

Gråtrut - European Herring Gull - Larus argentatus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-01-24

Sedd år:
2015, 2016

Senaste obs
2016-05-02

Regelbunden gäst???
Syns ofta i Lötsjön. Kanske är jag ouppmärksam ...

VC

Foto: 2015-01-24

Fler bilder på
Gråtrut
hittar du här på Famgus Nature!

Silltrut - Lesser Black-backed Gull - Larus fuscus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-06-06

Sedd år:
2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-07-05

Regelbunden under sommarhalvåret, enstaka individer

VC

Foto: 2017-06-25

Fler bilder på
Silltrut
hittar du här på Famgus Nature!

Skrattmås - Black-headed Gull - Chroicocephalus ridibundus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-03-15

Sedd år:
2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-07-05

Regelbunden sommargäst, häckar i stort antal!

VC

Foto: 2016-05-29

Fler bilder på
Skrattmås
hittar du här på Famgus Nature!

Duvor
Ringduva - Common Wood-Pigeon - Columba palumbus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-05-01

Sedd år:
2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-07-05

Regelbunden gäst under vår och sommar.

VC

Foto: 2015-05-01

Fler bilder på
Ringduva
hittar du här på Famgus Nature!

Tamduva - Rock Pigeon - Columba livia
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-06-06

Sedd år:
2015, 2016

Senaste obs
2016-01-22

Stationär
Häckar förmodligen i närheten.

VC

Foto: 2015-05-01

Fler bilder på
Tamduva
hittar du här på Famgus Nature!

Seglare
Tornseglare - Common Swift - Apus apus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-06-06

Sedd år:
2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-07-05

Sommargäst

Ingen bild ännu!

Foto: xxx

Fler bilder på
Tornseglare
hittar du här på Famgus Nature!

Hackspettar
Gröngöling - European Green Woodpecker - Picus viridis
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-04-04

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-04-04

Förmodligen stationär.
Har dock sett den endast en gång.

VC

Foto: 2017-04-04

Fler bilder på
Gröngöling
hittar du här på Famgus Nature!

Större hackspett - Greater Spotted Woodpecker - Dendrocopos major
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-02-06

Sedd år:
2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-06-11

Stationär. Häckar!

VC

Foto: 2016-04-22

Fler bilder på
Större hackspett
hittar du här på Famgus Nature!

Mindre hackspett - Lesser Spotted Woodpecker - Dendrocopos minor
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-05-06

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-07-16

Förmodligen stationär.
Häckar troligen i närheten.

VC

Foto: 2017-07-16

Fler bilder på
Mindre hackspett
hittar du här på Famgus Nature!

Kråkfåglar
Kaja - Eurasian Jackdaw - Corvus monedula
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-10-27

Sedd år:
2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-06-24

Regelbunden gäst???
Syns jämt i Lötsjön och övriga Sundbyberg. Kanske är jag ouppmärksam ...

VC

Foto: 2017-06-24

Fler bilder på
Kaja
hittar du här på Famgus Nature!

Kråka - Hooded Crow - Corvus cornix
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-01-24

Sedd år:
2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-04-04

Stationär.
Häckar förmodligen i närheten.

VC

Foto: 2015-05-03

Fler bilder på
Kråka
hittar du här på Famgus Nature!

Nötskrika - Eurasian Jay - Garrulus glandarius
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-16

Sedd år:
2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-04-04

Stationär.
Häckar förmodligen i närheten.

VC

Foto: 2016-05-02

Fler bilder på
Nötskrika
hittar du här på Famgus Nature!

Skata - Eurasian Magpie - Pica pica
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-16

Sedd år:
2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-07-05

Stationär.
Häckar förmodligen i närheten.

VC

Foto: 2015-10-04

Fler bilder på
Skata
hittar du här på Famgus Nature!

Mesar
Blåmes - Eurasian Blue Tit - Cyanistes caeruleus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-16

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-06-24

Stationär, häckar!

VC

Foto: 2016-02-05

Fler bilder på
Blåmes
hittar du här på Famgus Nature!

Talgoxe - Great Tit - Parus major
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-16

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-07-05

Stationär, häckar!

VC

Foto: 2015-01-25

Fler bilder på
Talgoxe
hittar du här på Famgus Nature!

Svalor
Hussvala - Common House Martin - Delichon urbicum
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2016-08-09

Sedd år:
2016, 2017

Senaste obs
2017-06-25

Sommargäst
Sedd endast två gånger av mig vid sjön.

Ingen bild ännu!

Foto: xxx

Fler bilder på
Hussvala
hittar du här på Famgus Nature!

Ladusvala - Barn Swallow - Hirundo rustica
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2016-05-29

Sedd år:
2016, 2017

Senaste obs
2017-07-05

Sommargäst
Häckar förmodligen i närheten.

VC

Foto: 2017-06-22

Fler bilder på
Ladusvala
hittar du här på Famgus Nature!

Stjärtmesar
Stjärtmes - Long-tailed Tit - Aegithalos caudatus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-01-01

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-01-01

Tillfällig gäst!
Sedd endast en gång. Ytterligare en gång vid Golfängarna (mars 2016).

VC

Foto: 2017-01-01

Fler bilder på
Stjärtmes
hittar du här på Famgus Nature!

Lövsångare
Gransångare - Common Chiffchaff - Phylloscopus collybita
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2016-04-22

Sedd år:
2016

Senaste obs
2016-04-22

Tillfällig gäst
Sedd endast en gång.

Ingen bild ännu!

Foto: xxx

Fler bilder på
Gransångare
hittar du här på Famgus Nature!

Lövsångare - Willow Warbler - Phylloscopus trochilus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
---

Hörd år:
2015, 2017

Hörd senast
2017-07-05

Tillfällig gäst
Ej ännu sedd, dock hörd.
Sedd vid Lötsjöns östra ända.

Ingen bild ännu!

Foto: xxx

Fler bilder på
Lövsångare
hittar du här på Famgus Nature!

Rörsångare
Rörsångare - Eurasian Reed Warbler - Acrocephalus scirpaceus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
---

Hörd år:
2016, 2017

Hörd senast
2017-06-14

Stationär under sommaren
Ej ännu sedd, dock hörd i den västra ändan av sjön.
Häckar förmodligen.

Ingen bild ännu!

Foto: xxx

Fler bilder på
Rörsångare
hittar du här på Famgus Nature!

Sävsångare - Sedge Warbler - Acrocephalus schoenobaenus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-01

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-06-25 (hörd)

Stationär under sommaren
Häckar förmodligen.
Under 2017 minst 3 sjungande hanar i väster och norr.

VC

Foto: 2017-06-01

Fler bilder på
Sävsångare
hittar du här på Famgus Nature!

Sylvider
Svarthätta - Blackcap - Sylvia atricapilla
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-05-03

Sedd år:
2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-06-14 (hörd)

Stationär under sommaren
Häckar förmodligen.

VC

Foto: 2016-04-22

Fler bilder på
Svarthätta
hittar du här på Famgus Nature!

Trädgårdssångare - Garden Warbler - Sylvia borin
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-07-05

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-07-05

Stationär under sommaren
Häckar förmodligen.

Ingen bild ännu!

Foto: xxx

Fler bilder på
Trädgårdssångare
hittar du här på Famgus Nature!

Ärtsångare - Lesser Whitethroat - Sylvia curruca
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
---

Hörd år:
2017

Hörd senast
2017-06-11

Tillfällig gäst
Hörd endast en gång.

Ingen bild ännu!

Foto: xxx

Fler bilder på
Ärtsångare
hittar du här på Famgus Nature!

Gärdsmygar
Gärdsmyg - Eurasian Wren - Troglodytes troglodytes
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-01-25

Sedd år:
2015, 2016

Senaste obs
2017-07-05 (hörd)

Stationär
Häckar förmodligen.
Hörts sjunga redan i januari!!!

VC

Foto: 2016-01-22

Fler bilder på
Gärdsmyg
hittar du här på Famgus Nature!

Nötväckor
Nötväcka - Eurasian Nuthatch - Sitta europaea
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-16

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-02-07

Stationär
Häckar förmodligen.

VC

Foto: 2015-02-06

Fler bilder på
Nötväcka
hittar du här på Famgus Nature!

Trädkrypare
Trädkrypare - Eurasian Treecreeper - Certhia familiaris
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-01-25

Sedd år:
2015, 2016

Senaste obs
2016-05-02

Stationär
Häckar möjligen.

VC

Foto: 2016-03-24

Fler bilder på
Trädkrypare
hittar du här på Famgus Nature!

Starar
Stare - Common Starling - Sturdus vulgaris
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-05-01

Sedd år:
2015, 2016

Senaste obs
2016-05-29

Stationär (utom vintern)
Häckar förmodligen.

Ingen bild ännu!

Foto: xxx

Fler bilder på
Stare
hittar du här på Famgus Nature!

Trastar
Björktrast - Fieldfare - Turdus pilaris
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-16

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-07-05

Stationär
Häckar förmodligen.

VC

Foto: 2016-05-29

Fler bilder på
Björktrast
hittar du här på Famgus Nature!

Koltrast - Common Blackbird - Turdus merula
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-16

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-07-05

Stationär
Häckar förmodligen.

VC

Foto: 2016-03-21

Fler bilder på
Koltrast
hittar du här på Famgus Nature!

Rödvingetrast - Redwing - Turdus iliacos
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-05-01

Sedd år:
2015, 2016

Senaste obs
2016-05-29 (Hörd)

Tillfällig gäst?
Häckar möjligtvis.

VC

Foto: 2016-04-22

Fler bilder på
Rödvingetrast
hittar du här på Famgus Nature!

Flugsnappare
Näktergal - Thrush Nightingale - Luscinia luscinia
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-06-06

Sedd år:
2015

Senaste obs
2017-06-11 (Hörd)

Sommargäst
Häckar förmodligen.
Under 2017 har två hanar hörts sjunga.

Ingen bild ännu!

Foto: xxx

Fler bilder på
Näktergal
hittar du här på Famgus Nature!

Rödhake - European Robin - Erithacus rubecula
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-12-26

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-05-06

Stationär
Häckar förmodligen.
Har hörts sjunga i januari.

VC

Foto: 2015-01-24

Fler bilder på
Rödhake
hittar du här på Famgus Nature!

Svartvit flugsnappare - European Pied Flycatcher - Ficedula hypoleuca
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-05-09

Sedd år:
2015

Senaste obs
2016-05-29 (Hörd)

Sommargäst
Häckar möjligtvis. Hörs och ses inte så ofta, dock allmän i trakterna runt omkring.

VC

Foto: 2015-05-09

Fler bilder på
Svartvit flugsnappare
hittar du här på Famgus Nature!

Sparvfinkar
Gråsparv - House Sparrow - Passer domesticus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-06-06

Sedd år:
2015, 2016

Senaste obs
2016-01-22

Stationär
Häckar förmodligen. Ses oftare vid Lötsjön.

Ingen bild ännu!

Foto: xxx

Fler bilder på
Gråsparv
hittar du här på Famgus Nature!

Pilfink - Eurasian Tree Sparrow - Passer montanus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-16

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-07-05

Stationär, häckar!

VC

Foto: 2017-06-14

Fler bilder på
Pilfink
hittar du här på Famgus Nature!

Ärlor
Sädesärla - White Wagtail - Montecilla alba
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-05-01

Sedd år:
2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-07-05

Sommargäst
Häckar förmodligen.

VC

Foto: 2015-05-09

Fler bilder på
Sädesärla
hittar du här på Famgus Nature!

Finkar
Bofink - Chaffinch - Fringilla coelebs
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-01-24

Sedd år:
2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-06-25

Stationär
Häckar förmodligen.

VC

Foto: 2017-02-07

Fler bilder på
Bofink
hittar du här på Famgus Nature!

Domherre - Eurasian Bullfinch - Pyrrhula pyrrhula
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-12-25

Sedd år:
2015, 2016

Senaste obs
2016-01-22

Tillfällig vintergäst
Sedd ett fåtal gånger.
I januari 2017 vid Vackra vägen.

VC

Foto: 2015-12-25

Fler bilder på
Domherre
hittar du här på Famgus Nature!

Gråsiska - Eurasian Linnet - Carduelis cannabina
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-12-25

Sedd år:
2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-01-06

Regelbunden vintergäst

VC

Foto: 2017-01-06

Fler bilder på
Gråsiska
hittar du här på Famgus Nature!

Grönsiska - Eurasian Siskin - Carduelis spinus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-10-18

Sedd år:
2014, 2015, 2016

Senaste obs
2016-02-07

Stationär?
Häckar förmodligen.

VC

Foto: 2015-02-06

Fler bilder på
Grönsiska
hittar du här på Famgus Nature!

Steglits - European Goldfinch - Carduelis carduelis
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-11-02

Sedd år:
2014, 2015, 2017

Senaste obs
2017-06-22

Stationär
Häckar förmodligen.

VC

Foto: 2015-11-20

Fler bilder på
Steglits
hittar du här på Famgus Nature!

Grönfink - Eurasian Greenfinch - Chloris chloris
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-11-02

Sedd år:
2014, 2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-06-11

Stationär
Häckar förmodligen.

VC

Foto: 2015-02-21

Fler bilder på
Grönfink
hittar du här på Famgus Nature!

Stenknäck - Hawfinch - Coccothraustes coccothraustes
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-03-15

Sedd år:
2015, 2016

Senaste obs
2016-04-22

Stationär?
Häckar förmodligen. Ett par vid bo har setts 2017 vid Golfängarna.

Ingen bild ännu!

Foto: xxx

Fler bilder på
Stenknäck
hittar du här på Famgus Nature!

Fältsparvar
Gulsparv - Yellowhammer - Emberiza citrinella
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-01-03

Sedd år:
2015, 2016

Senaste obs
2017-06-14

Vintergäst

VC

Foto: 2015-01-03

Fler bilder på
Gulsparv
hittar du här på Famgus Nature!

Sävsparv - Reed Bunting - Emberiza schoeniclus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-05-09

Sedd år:
2015, 2016, 2017

Senaste obs
2017-06-14

Sommargäst
Häckar förmodligen.

Ingen bild ännu!

Foto: xxx

Fler bilder på
Sävsparv
hittar du här på Famgus Nature!

BILDER PÅ INSEKTER

En del bilder är i sämre kvalitet och är endast med som dokumentation.

Fjärilar
Vitfjärilar
Aurorafjäril - Orange Tip - Anthocharis cardamines
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-06

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-06-14

VC

Foto: 2017-06-11

Fler bilder på
Aurorafjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Rapsfjäril - Green-veined White - Pieris napi
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-22

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-06-22

VC

Foto: 2017-07-16

Fler bilder på
Rapsfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Rovfjäril - Small White - Pieris rapae
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-05-31

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-06-11

VC

Foto: 2017-05-31

Fler bilder på
Rovfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Praktfjärilar
Vinbärsfuks - Comma - Polygonia c-album
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-14

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-07-21

VC

Foto: 2017-07-21

Fler bilder på
Vinbärsfuks
hittar du här på Famgus Nature!

Amiral - Red Admiral - Vanessa atalanta
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-22

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-06-22

VC

Foto: 2017-06-22

Fler bilder på
Amiral
hittar du här på Famgus Nature!

Luktgräsfjäril - Ringlet - Aphantopus hyperantus
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-07-21

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-07-21

VC

Foto: 2017-07-21

Fler bilder på
Luktgräsfjäril
hittar du här på Famgus Nature!

Tjockhuvuden
Mindre tåtelsmygare - Essex Skipper - Thymelicus lineola
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-07-21

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-07-21

VC

Foto: 2017-07-21

Fler bilder på
Mindre tåtelsmygare
hittar du här på Famgus Nature!

Ängssmygare - Large Skipper - Ochlodes sylvanus
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-07-13

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-07-21

VC

Foto: 2017-07-13

Fler bilder på
Ängssmygare
hittar du här på Famgus Nature!

Mätare
Snövit streckmätare - Common White Wave - Cabera pusaria
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-07-16

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-07-16

VC

Foto: 2017-07-16

Fler bilder på
Snövit streckmätare
hittar du här på Famgus Nature!

Hopprätvingar
Någon Gräshoppa - art okänd
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-05-31

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-06-06

VC

Foto: 2017-05-31

Liten! Ca 10 mm lång. Fanns ett större antal på buskarna i närheten. Förmodligen i larvstadium.

Hjälp med identifiering mottages tacksamt!

Skalbaggar
Flugbaggar
Grey Sailor Beetle - Cantharis nigricans
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-05-31

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-05-31

VC

Foto: 2017-05-31

Fler bilder på
Cantharis Nigricans
hittar du här på Famgus Nature!

Prästbagge - Common Red Soldier Beetle - Rhagonycha fulva
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-07-21

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-07-21

VC

Foto: 2017-07-21

Fler bilder på
Prästbagge
hittar du här på Famgus Nature!

Flugbagge - art okänd
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-11

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-06-11

VC

Foto: 2017-06-11

Mer info saknas!

Hjälp med identifiering mottages tacksamt!

Flugbagge - art okänd
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-11

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-06-11

VC

Foto: 2017-06-11

Mer info saknas!

Hjälp med identifiering mottages tacksamt!

Nyckelpigor
Tvåprickig nyckelpiga - Two-spot Ladybird - Adalia bipunctata
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-07-05

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-07-05

VC

Foto: 2017-07-05

Fler bilder på
Tvåprickig nyckelpiga
hittar du här på Famgus Nature!

Sjuprickig nyckelpiga - Seven-spot Ladybird - Coccinella septempunctata
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-11

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-06-11

VC

Foto: 2017-06-11

Fler bilder på
Sjuprickig nyckelpiga
hittar du här på Famgus Nature!

Nittonprickig kärrpiga - Water Ladybird - Anisosticta novemdecimpunctata
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-07-05

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-07-05

VC

Foto: 2017-07-05

Fler bilder på
Nittonprickig kärrpiga
hittar du här på Famgus Nature!

Steklar
Gaddsteklar
Honungsbi - Western Honey Bee - Apis mellifera
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-09

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-07-21

VC

Foto: 2017-06-09

Fler bilder på
Honungsbi
hittar du här på Famgus Nature!

Haghumla - Shrill Carder Bee - Bombus sylvarum
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-07-13

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-07-13

VC

Foto: 2017-07-13

Fler bilder på
Haghumla
hittar du här på Famgus Nature!

Hushumla - Tree Bumblebee - Bombus hypnorum
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-22

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-07-21

VC

Foto: 2017-06-22

Fler bilder på
Hushumla
hittar du här på Famgus Nature!

Mörk jordhumla - Buff-tailed Bumblebee - Bombus terrestris
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2016-09-02

Sedd år:
2016, 2017

Senaste obs
2017-07-21

VC

Foto: 2017-06-06

Fler bilder på
Mörk jordhumla
hittar du här på Famgus Nature!

Stenhumla - Red-tailed Bumblebee - Bombus lapidarius
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-24

Sedd år:
2016, 2017

Senaste obs
2017-07-16

VC

Foto: 2017-07-16

Fler bilder på
Stenhumla
hittar du här på Famgus Nature!

Oidentifierade steklar
Buksamlarbi - art okänd
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-07-21

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-07-21

VC

Foto: 2017-07-21

Mer info saknas!

Hjälp med identifiering mottages tacksamt!

Trollsländor (Egentliga trollsländor, flicksländor)
Flicksländor
Pudrad smaragdflickslända - Common Spreadwing - Lestes sponsa
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-07-05

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-07-05

VC

Foto: 2017-07-05

Fler bilder på
Pudrad smaragdflickslända
hittar du här på Famgus Nature!

Större rödögonflickslända - Large Redeye - Erythromma najas
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-01

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-07-21

VC

Foto: 2017-06-01

Fler bilder på
Större rödögonflickslända
hittar du här på Famgus Nature!

Mörk lyrflickslända - Variable Bluet - Coenagrion pulchellum
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-05-31

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-07-05

VC

Foto: 2017-05-31

Fler bilder på
Mörk lyrflickslända
hittar du här på Famgus Nature!

Sjöflickslända - Common Bluet - Enallagma cyathigerum
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2016-09-02

Sedd år:
2016, 2017

Senaste obs
2017-07-21

VC

Foto: 2017-06-14

Fler bilder på
Sjöflickslända
hittar du här på Famgus Nature!

Egentliga trollsländor
Brun mosaikslända - Brown Hawker - Aeshna grandis
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2016-09-02

Sedd år:
2016

Senaste obs
2016-09-02

VC

Foto: 2016-09-02

Fler bilder på
Brun mosaikslända
hittar du här på Famgus Nature!

Höstmosaikslända - Migrant Hawker - Aeshna mixta
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2016-09-02

Sedd år:
2016

Senaste obs
2016-09-02

VC

Foto: 2016-09-02

Fler bilder på
Höstmosaikslända
hittar du här på Famgus Nature!

Guldtrollslända - Downy Emerald - Cordulia aenea
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-07-05

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-07-05

VC

Foto: 2017-07-05

Fler bilder på
Fyrfläckad trollslända
hittar du här på Famgus Nature!

Fyrfläckad trollslända - Four-spotted Chaser - Libellula quadrimaculata
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-01

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-07-21

VC

Foto: 2017-06-01

Fler bilder på
Fyrfläckad trollslända
hittar du här på Famgus Nature!

Större sjötrollslända - Black-tailed Skimmer - Orthetrum cancellatum
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-07-21

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-07-21

VC

Foto: 2017-07-21

Fler bilder på
Större sjötrollslända
hittar du här på Famgus Nature!

Blodröd ängstrollslända - Ruddy Darter - Sympetrum sanguineum
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2016-09-02

Sedd år:
2016

Senaste obs
2016-09-02

VC

Foto: 2016-09-02

Fler bilder på
Blodröd ängstrollslända
hittar du här på Famgus Nature!

Tegelröd ängstrollslända - Moustached Darter - Sympetrum vulgatum
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2016-09-02

Sedd år:
2016

Senaste obs
2016-09-02

VC

Foto: 2016-09-02

Fler bilder på
Tegelröd ängstrollslända
hittar du här på Famgus Nature!

Tvåvingar
Blomflugor
Fönsterblomfluga - Pellucid Hoverfly - Volucella pellucens
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-22

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-06-22

VC

Foto: 2017-06-22

Fler bilder på
Fönsterblomfluga
hittar du här på Famgus Nature!

Gul strandblomfluga - Parhelophilus versicolor
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-01

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-06-01

VC

Foto: 2017-06-01

Fler bilder på
Gul strandblomfluga
hittar du här på Famgus Nature!

Spyflugor
Lucilia Caesar
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-05-31

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-06-06

VC

Foto: 2017-05-31

Fler bilder på
Lucilia Caesar
hittar du här på Famgus Nature!

Stekelflugor
Oidentifierad art
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-07-21

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-07-21

VC

Foto: 2017-07-21

Mer info saknas!

Hjälp med identifiering mottages tacksamt!

***
Ej artbestämd!
Någon fluga, oklart vilken.
Hjälp tas tacksamt emot!

2017-05-31

BILDER PÅ SPINDLAR

En del bilder är i sämre kvalitet och är endast med som dokumentation.

Vårdnätsspindlar
Presentspindel - Nursery Web Spider - Pisaura mirabilis
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-01

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-06-01

VC

Foto: 2017-06-01

Fler bilder på
Presentspindel
hittar du här på Famgus Nature!

BILDER PÅ VÄXTER

En del bilder är i sämre kvalitet och är endast med som dokumentation.

Irisväxter
Svärdslilja - Yellow Iris - Iris pseudacorus
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-09

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-07-05

VC

Foto: 2017-06-09

Fler bilder på
Svärdslilja
hittar du här på Famgus Nature!

Korgblommiga växter
Tusensköna - Daisy - Bellis perennis
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-09

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-06-24

VC

Foto: 2017-06-09

Fler bilder på
Tusensköna
hittar du här på Famgus Nature!

Ängshaverrot - Goat's-beard - Tragopogon pratensis
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-09

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-06-24

VC

Foto: 2017-06-09

Fler bilder på
Ängshaverrot
hittar du här på Famgus Nature!

Kransblommiga växter
Vitplister - White Dead-nettle - Lamium album
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-05-31

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-07-05

VC

Foto: 2017-05-31

Fler bilder på
Vitplister
hittar du här på Famgus Nature!

Näveväxter
Midsommarblomster (Skogsnäva) - Wood Crane's-bill - Geranium sylvaticum
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-09

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-06-24

VC

Foto: 2017-06-09

Fler bilder på
Midsommarblomster
hittar du här på Famgus Nature!

Stinknäva - Herb-Robert - Geranium robertianum
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-09

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-06-24

VC

Foto: 2017-06-09

Fler bilder på
Stinknäva
hittar du här på Famgus Nature!

Ranunkelväxter
Smörblomma - Meadow Buttercup - Ranunculus acris
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-09

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-06-24

VC

Foto: 2017-06-09

Fler bilder på
Smörblomma
hittar du här på Famgus Nature!

Rosväxter
Gåsört - Silverweed - Argentina anserina
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-06

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-07-05

VC

Foto: 2017-06-09

Fler bilder på
Gåsört
hittar du här på Famgus Nature!

Snyltrotsväxter
Natt och dag - xxx - Melampyrum nemorosum
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-25

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-06-25

VC

Foto: 2017-06-25

Fler bilder på
Natt och dag
hittar du här på Famgus Nature!

Ärtväxter
Rödklöver - Red Clover - Trifolium pratense
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-09

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-07-05

VC

Foto: 2017-06-09

Fler bilder på
Rödklöver
hittar du här på Famgus Nature!

Observationer i närliggande områden

Eftersom jag ofta går runt även Lötsjön och passerar igenom Golfängarna noterar jag här de arter jag sett här men ännu inte sett vid Råstasjön.
En slags delta-lista alltså ...

Golfängarna (inklusive Vackra vägen)

FÅGLAR

Bändelkorsnäbb, Kungsfågel, Taltrast

INSEKTER

Blågrön mosaikslända, Ljus lyrflickslända, Större kustflickslända, Svart ängstrollslända
(Ovanstående har setts vid bäcken mellan Lötsjön och Råstasjön. Dessutom har även Fyrfläckad trollslända och Sjöflickslända setts där).

SPINDLAR

Ingen ännu ...

VÄXTER

Ingen ännu ...

Lötsjön med omgivningar

FÅGLAR

Sidensvans

INSEKTER

Ingen ännu ...

SPINDLAR

Ingen ännu ...

VÄXTER

Ingen ännu ...

BILDER PÅ FÅGLAR

En del bilder är i sämre kvalitet och är endast med som dokumentation.

Finkar
Bändelkorsnäbb - Two-barred Crosssbill - Loxia leucoptera
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2015-01-31

Sedd år:
2015

Senaste obs
2015-01-31

Sällsynt gäst.
Sedd endast en gång i lärkträd längst ner på Vackra vägen mot Golfängarna.

VC

Foto: 2015-01-31

Fler bilder på
Bändelkorsnäbb
hittar du här på Famgus Nature!

Sidensvansar
Sidensvans - Bohemian Waxwing - Bombycilla garrulus
Sedd eller hörd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2014-11-23

Sedd år:
2014

Senaste obs
2014-11-23

Vintergäst.
Ses relativt allmänt i Sundbyberg och omgivningar varje vinter.

VC

Foto: 2014-11-23

Fler bilder på
Sidensvans
hittar du här på Famgus Nature!

BILDER PÅ INSEKTER

En del bilder är i sämre kvalitet och är endast med som dokumentation.

Trollsländor (Egentliga trollsländor, flicksländor)
Blågrön mosaikslända - Blue Hawker - Aeshna cyanea
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2016-09-02

Sedd år:
2016

Senaste obs
2016-09-02

VC

Foto: 2016-09-02

Fler bilder på
Blågrön mosaikslända
hittar du här på Famgus Nature!

Svart ängstrollslända - Black Darter - Sympetrum danae
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2016-09-02

Sedd år:
2016

Senaste obs
2016-09-02

VC

Foto: 2016-09-02

Fler bilder på
Svart ängstrollslända
hittar du här på Famgus Nature!

Ljus lyrflickslända - Azure Bluet - Coenagrion puella
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-22

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-06-22

VC

Foto: 2017-06-22

Fler bilder på
Ljus lyrflickslända
hittar du här på Famgus Nature!

Större kustflickslända - Common Bluetail - Ischnura elegans
Sedd under följande månader
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Första obs
2017-06-22

Sedd år:
2017

Senaste obs
2017-06-22

VC

Foto: 2017-06-22

Fler bilder på
Större kustflickslända
hittar du här på Famgus Nature!