Denna är ingångssidan till Sverigedelen av min samling av färgfotografi vykort som sträcker sig från
mitten av 1930-tal fram till slutet av 1960-talet. Uppskattningsvis så hittar du här ca 7500 vykort.

Samlingen är uppdelad i en topografisk del där vykorten visas per landskap, samt i en förlagsdel.

I den topografiska avdelningen har varje landskap sin egen sida
där vykorten visas sorterade på orter.

Förlagsdelen är upplagd som en katalog, där vykorten är sorterade i förlagens olika serier.

Följ länkarna över minibilderna nedan för att komma till vykorten.

Till förlagsdelen.

Sverige i färg 1940-1970
Tyngdpunkten i den topografiska samlingen utgörs av vykort i det gamla formatet, dvs 1940- och 1950-talen. Vad gäller 1960-talet så har främst vykort från förlagen Pressbyrån, Grafisk Konst, TREAB samt i viss mån Ultra, använts.
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
Förlag i fokus

När det gäller "förlagen i fokus" så försöker jag få samlingen så komplett som möjligt.

Enda undantaget är att jag ger mig inte på Ultraförlagets utgivning av vykort i A6 formatet. Där får det bli "valda delar". Det gäller för stunden även för Grafisk Konst i A6 format med nummer 3xxx-10xxx.

VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
Övriga förlag