Detta är ingångssidan till våra naturbilder!
This is the entry page to our nature photos!

***

xxx

***

SE MEN INTE RÖRA!
Alla fotografier är tagna av undertecknade.
De är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

***

SEE BUT DON'T TOUCH!
All photos are taken by us.
They are our property and may not be copied or used in any way unless you have our written permission.
Please respect this!
THANK YOU!

***

Enjoy!

Leif och/and Barbro Gustafsson

 


NATURDAGBOK
(Diary in Swedish)

Visited
NATURE RESERVES and NATIONAL PARKS
National Parks World-wide
(in English)


VAD VI SETT I OMGIVNINGARNA
(in Swedish)

Antal sedda arter i Sverige/Number of additional observations World-wide
Kingdoms Animalia+Fungi+Plantae

564/+WORLD count

(The WORLD count is additional, i.e. they exclude the Swedish observations)

KINGDOM: Animalia
RIKE: Djur
MAMMALIA - DÄGGDJUR
[SWE: x]
[Worldwide: x]
Livskryss Sverige (systematiskt)
Observations Worldwide (systematic)
AVES - FÅGLAR
[SWE: 232]
[Worldwide: x]
AMPHIBIA - GRODDJUR
[SWE: 4]
[Worldwide: x]
Livskryss Sverige (systematiskt)
Observations Worldwide (systematic)
INSECTA - INSEKTER
[SWE: 314]
[Worldwide: x]
SAUROPSIDA - KRÄLDJUR
[SWE: 5]
[Worldwide: x]
Livskryss Sverige (systematiskt)
Observations Worldwide (systematic)
GASTROPODA - SNÄCKOR
[SWE: x]
[Worldwide: x]
Livskryss Sverige (systematiskt)
Observations Worldwide (systematic)
ARACHNIDA - SPINDELDJUR
[SWE: 9]
[Worldwide: x]
Livskryss Sverige (systematiskt)
Observations Worldwide (systematic)
KINGDOM: Fungi
RIKE: Svampar
FUNGI - SVAMPAR
[SWE: x]
[Worldwide: x]
Livskryss Sverige (systematiskt)
Observations Worldwide (systematic)
KINGDOM: Plantae
RIKE: Växter
PLANTAE - VÄXTER
[SWE: x]
[Worldwide: x]
Livskryss Sverige (systematiskt)
Observations Worldwide (systematic)