YRKEN

Sidan senast uppdaterad den 28 december 2016

När man släktforskar så kommer man ofrånkomligen i kontakt med en mängd olika yrken. På den här sidan grupperar vi de olika personerna som är aktuella i vår forskning in i olika kategorier, allt för att ge oss själva och andra en möjlighet att lättare hitta i den mängd namn det snart blir.

För all kvalificera till listan så måste det vara en person som antingen direkt är vår ana, eller son/dotter/måg/sonhustru till vår ana, eller barnbarn eller barnbarns respektive.

Observera dock att vi EXKLUDERAT alla bönder, torpare, statare, drängar och pigor.

Följ länkarna nedan gör att kommer till de olika yrkeskategorierna där du finner de enskilda personerna.

FOGDAR | LÄNSMÄN

HANDELSMÄN | HANTVERKARE | KYRKAN | LANTMÄTARE | MILITÄRER | POSTVÄSENDET | SMEDER

FOGDAR

xxx

LÄNSMÄN

Följande har vi stött på hittills.

HOFFRENIUS
Henrik
???
17xx-17xx
???
17xx-17xx
Kronolänsman
Info: [1], [2] ...
Bild: [1], [2] ...

HANTVERKARE

Följande har vi stött på hittills:

GÖRDELMAKARE | HOVSLAGARE | MURARE | SKOMAKARE | SKRÄDDARE | STRUMPVÄVARE | VAGNMAKARE

***

GÖRDELMAKARE

GRAU
Henrik
Stockholm, Tyska
1667-17xx
Stockholm
17xx-17xx
Gördelmakar
Mästare
Info: [1], [2] ...
Bild: [1], [2] ...
MUTH
Karl
Tyskland?
16xx-1704
Stockholm
16xx-1704
Gördelmakare
Mästare???
Info: [1], [2] ...
Bild: [1], [2] ...
Barbros anor
X:243

HOVSLAGARE

BEFVE
Peter
???
17xx-17xx
Stockholm
17xx-17xx
Hovslagare
Info: [1], [2] ...
Bild: [1], [2] ...
NESSING
Johan Martin
???
17xx-17xx
Stockholm
17xx-17xx
Hovslagare
Info: [1], [2] ...
Bild: [1], [2] ...

SKOMAKARE

FÄDER
Johan
Tyskland?
16xx-1676
Stockholm
16xx-1676
Skomakar
Mästare
Info: [1], [2] ...
Bild: [1], [2] ...
Barbros anor
XI:486

VAGNMAKARE

RYST
Peter
???
16xx-1750
Stockholm
17xx-17xx
Vagnmakare
Mästare???
Info: [1], [2] ...
Bild: [1], [2] ...
SCHÖNHOFF
Johan
Tyskland?
16xx-1750
Stockholm
17xx-1750
Vagnmakare
Mästare
Info: [1], [2] ...
Bild: [1], [2] ...
SCHÖNHOFF
Johan Fredrik
Stockholm, Tyska
1733-1771
Stockholm
17xx-1771
Vagnmakare
Mästare???
Info: [1], [2] ...
Bild: [1], [2] ...
ÅNGSTRÖM
Andreas
???
17xx-17xx
Stockholm
17xx-17xx
Vagnmakare
Mästare???
Info: [1], [2] ...
Bild: [1], [2] ...

MILITÄRER

Vi delar in detta område i armén och flottan.

ARMÉN

Jämtlands Fältjägarregemente

RASK
Nils Svensson
1801-18xx
Haga, Lockne sn
Jämtlands
Fältjägarregemente
1823-1828
Fältjägare No 40, 41
Brunflo Kompani
(Hornblåsare)
Info: GMR 1826, 1831
Bild: [1], [2] ...
LINDGREN
Magnus (Måns) Svensson
1803-1893
Börön, Lockne sn
Jämtlands
Fältjägarregemente
1820-18xx
Fältjägare No 68
Korpral
Brunflo Kompani
Info: GMR 1826, 1831
Bild: [1], [2] ...

Kronobergs Regemente

SÄLL
Magnus Nilsson
1791-1866
Soldattorpet under
Säljeryds Smedsgård
Östra Torsås sn
Kronobergs
Regemente
1810-1839
Soldat No 137
Liv Kompaniet
Info: [1], [2] ...
Bild: [1], [2] ...

Smålands Husar Regemente

SPJUT
Nils
1764-1809
Dragontorpet under
Ingelstads Sjögård
Östra Torsås sn
Smålands Husar Regemente
1791-1809
Ryttare No 79
Sekundär Majorens Kompani
Info: [1], [2] ...
Bild: [1], [2] ...

Savolaks Regemente

HOFFRÉN
Jakob
17xx-17xx
???
Savolaks Regemente
17xx-17xx
Löjtnant
Info: [1], [2] ...
Bild: [1], [2] ...
HOFFRÉN
Johan
17xx-17xx
???
Savolaks Regemente
17xx-17xx
Löjtnant
Info: [1], [2] ...
Bild: [1], [2] ...

FLOTTAN

Norrlands Andra Båtsmanskompani (1687-1716)

ASK
Anders Andersson
1736-1771
Ramsjö
Högsjö sn
Ångermanland
Norrlands
2. Båtsmanskompani
1759-1771
Båtsman No 60
Info: [1], [2] ...
Bild: [1], [2] ...
ASK
Daniel Danielsson
1730-1758
Ramsjö
Högsjö sn
Ångermanland
Norrlands
2. Båtsmanskompani
1753-1758
Båtsman No 60
Info: [1], [2] ...
Bild: [1], [2] ...
GROTH
Erik Nilsson
16xx-1710
Gumås
Gudmundrå sn
Ångermanland
Norrlands
2. Båtsmanskompani
1691-1710
Båtsman No 47
Info: [1], [2] ...
Bild: [1], [2] ...
SJÖMAN
Daniel Eriksson
16xx-1742
Gumås
Gudmundrå sn
Ångermanland
Norrlands
2. Båtsmanskompani
1736-1742
Båtsman No 45
Info: [1], [2] ...
Bild: [1], [2] ...

KYRKAN

Här delar vi upp det i präster och klockare, allt listat per stift.

Dioceses of Church of Sweden

PRÄSTER I LINKÖPINGS STIFT

KINDAHL
Erik Andersson
Kisa (Östg)
1706-1772
Östra Husby
17xx-1772
Kyrkoherde
Info: [1], [2] ...
Bild: [1], [2] ...
LIDÉN
Henrik
Kvillinge (Östg)
1697-1752
Örtomta
1725-1752
Komminister
Info: [1], [2] ...
Bild: [1], [2] ...
LIDÉN
Martin
Kvillinge (Östg)
1700-1769
Slaka
1739-1769
Kyrkoherde
Kontraktsprost
Info: [1], [2] ...
Bild: [1], [2] ...
LIDÉN
Samuel
Kvillinge (Östg)
1706-1777
Edshult
1757-1777
Komminister
Info: [1], [2] ...
Bild: [1], [2] ...

PRÄSTER I FINLAND

HOFFRÉN
Henricus Henrici
???
1650-1718
Iisalmi
1682-1693
Kapellan
Info: [1], [2] ...
Bild: [1], [2] ...
HOFFRÉN
Henricus Henrici
???
1650-1718
Kuopio
1693-1718
Kyrkoherde
Info: [1], [2] ...
Bild: [1], [2] ...

SMEDER

Helt enkelt uppdelade per landskap och bruk.