Välkommen till Famgus Genealogi / Welcome to Famgus Genealogy

Från den här sidan försöker vi hålla ordning på vår släkt. Vi letar oss tillbaka så långt det går men vänder också tillbaka till nutiden från den fjärde generationen
så att vi har koll på våra fyrmänningar.

From this page we try to keep track of our family.
We search back in time as far as we can get but we also try to keep track of our living relatives.

Enjoy!

Leif & Barbro

Klicka på namnet för vår farfar/farmor/morfar/mormor så kommer du till en sidan som beskriver personen.
På denna sida hittar du också länkar till släktöversikter samt sidor för våra nu levande släktingar.
Vissa sidor kan vara passords skyddade. Kontakta oss för access.

Click on the name for our grand-fathers or grand-mothers and you will re-directed to web pages describing this person, primarily in Swedish but for our foreign ancestors in English (work in progress). You will also find family overviews and pages for our known living relatives.
Same pages may be password protected. Please contact us for access.

Good to know:
[farfar=father's father (paternal grand-father), farmor=father's mother (paternal grand-mother),
morfar=mother's father (maternal grand-father), mormor=mother's mother (maternal grand-mother)]

Leifs farfar
(paternal grand-father)
Eskil Gustafsson
Leifs farmor
(paternal grand-mother)
Vera Johansson
Leifs morfar
(maternal grand-father)
Aleksander Jurvainen
Leifs mormor
(maternal grand-mother)
Aino Kivinen

Eskils fars anor
The ancestors of
Eskil's father

Eskils mors anor
The ancestors of
Eskil's mother

Veras fars anor
The ancestors of
Vera's father

Veras mors anor
The ancestors of
Vera's mother

Aleksanders fars anor
The ancestors of
Aleksander's father

Aleksanders mors anor
The ancestors of
Aleksander's mother

Ainos fars anor
The ancestors of
Aino's father

Ainos mors anor
The ancestors of
Aino's mother

***

Barbros farfar
(paternal grand-father)
Karl August Lindgren
Barbros farmor
(paternal grand-mother)
Elsa Nyberg
Barbros morfar
(maternal grand-father)
John Christiansson
Barbros mormor
(maternal grand-mother)
Lisbet Danielsson

Karl Augusts fars anor
The ancestors of
Karl August's father

Karl August mors anor
The ancestors of
Karl August's mother

Elsas fars anor (okända)
Elsa's father is
not known

Elsas mors anor
The ancestors of
Elsa's mother

Johns fars anor
The ancestors of
John's father

Johns mors anor
The ancestors of
John's mother

Lisbets fars anor
The ancestors of
Lisbet's father

Lisbet mors anor
The ancestors of
Lisbet's mother

***

Inavel???
Inbreeding???
VC
SLÄKTER & PERSONER
Families & Persons
[in Swedish only]

Jakob Braun

c1664-1731
Lantmätare i Vendel sn
Uppland

Karl Litz (Lietzén)

1656-1737
Dragon i Offerdal sn
Jämtland

Albrekt Stare

16xx-1719
Ättlingarna till slottsfogden
på Uppsala slott

Bröderna Bång

Ättlingarna till två bröder
Bång från Stöde sn
Medelpad

Släkten Jurvelius

Finsk släkt
från Brahestad
Österbotten

INVANDRING TILL SVERIGE
Immigration to Sweden

UTVANDRING FRÅN SVERIGE/FINLAND
Emigration from Sweden/Finland

SS Empress of Scotland
VC
On this ship, Bertta, a sister to Leif's maternal grand-mother Aino, travelled 1924 when she emigrated to Canada.
OLÖST - Kan du hjälpa till?
We are stuck - can you help?

Per Andersson Röding

Fogde på Hylinge säteri
Östergötland

Anna Danielsdotter

Från Ed sn, Småland
Född 1774 el. 1784 i Ed?

Ingrid Jönsdotter

Från Lockne sn, Jämtland
Född 1800 i Lockne

Magnus Rulander

Fogde i Krogsfall
Östergötland

OM ...
About ...

TILL SIST - SLÄKTSAGORNA ...
At last - From the Family Chronicles (true or false, who knows ...)
[in Swedish only]

Är Barbro släkt med Sverker kungarna [1200-talet]?
Is Barbro related to the old Sverker Kings of Sweden?
[in Swedish only]