SAS

Famgus Vykort

November 20 2011

Kungsgatan - Stockholm

Affärer


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm.
Titel: PUB - det stora varuhuset i Stockholms mittpunkt.
Nr: 37810
Fotograf: Okänd.
Postgånget 1936.

Ca 1935.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Pressbyrån, Stockholm.
Titel: STOCKHOLM. Kungsgatan.
Nr: 70545
Fotograf: Okänd.
Obegagnat.

Ca 1945.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Paul U. Bergströms AB, Stockholm.
Titel: PUB The Popular Dept. store. Stockholm.
Onumrerat
Fotograf: Okänd.
Postgånget 1952.

Ca 1950.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Paul U. Bergströms AB, Stockholm.
Titel: Stockholm - Kungsgatan - Drottninggatan.
Onumrerat
Fotograf: Okänd.
Obegagnat.

Ca 1950.


SAS

Vykort i A6 format utgivet av Ultraförlaget AB.
Titel: PUB - The big department store at Hötorget Stockholm.
Onumrerat
Fotograf: Okänd.
Postgånget 1967.

Ca 1965


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Paul U. Bergströms AB, Stockholm.
Titel: Varuhuset PUB - Interiör.
Onumrerat
Fotograf: Okänd.
Obegagnat.

Ca 1955


SAS

Vykort i det udda formatet 15x8 cm utgivet av Paul U. Bergströms AB, Stockholm.
Titel: PUB The Big Deptartment Store in Stockholm.
Onumrerat
Tecknare: Okänd.
Postgånget 1961.

Ca 1960.