SAS

Famgus Vykort

November 20 2011

Kungsgatan - Stockholm

Historien om en gata

När Kungsgatan fick sitt namn, sträckningen Kungsholmsgatan till Badstugatan, har jag inte klart för mig än. 1885 fanns i alla fall gatan namngiven på den karta som upplagd på Stockholmskällan, däremot inte på kartan från 1863.

År 1887 fattade stadsfullmäktige beslut om att Kungsgatan skulle dras fram till Stureplan, rakt genom Brunkebergsåsen. Innan dess leddes all trafik över åsen. Gatan över åsen hade många olika namn, de äldsta kända var Helsingegathun (1647) och Helsing grenden (1658). I början av 1700-talet ändrades namnet till Luthers gatun, Lutterns grend och slutligen Lutternsgatan.

Kungsgatan invigdes den 24 november 1911 efter att grävning och sprängningsarbete genom Brunkebergsåsen pågått i sex års tid. Den ersatte då Lutternsgatan, en sjabbig gata med skjul och gammal trähusbebyggelse. Innan invigningen, den 21 november, provkördes den första spårvagnen i Stockholm på gatan "vagnen gick två gånger fram och tillbaka mellan Stureplan och Hötorget".

Till följd av nivåskillnaden gick Malmskillnadsgatan och Regeringsgatan över den nyöppnade viadukter, men någon bebyggelse fanns vid öppnandet inte vid dess sidor utan bara en jordslänt längs norra och södra sidan av gatan. 1915 presenterade arkitekt Sven Wallander en vision om två höga tvillingtorn vid Malmskillnadsbrons ömse brofästen med omgivande lägre byggnader med öppna arkader i gatunivån. Förslaget låg till grund till den stadsplan som fastställdes 1919 vilken eftersträvade ett krökt gaturum från Norrlandsgatan till nuvarande Sveavägen med Kungstornen som höjdpunkt. Mer om tornen och andra byggnader finns på sidor du finner i innehållsförteckningen till höger.

Under 1950-talet påbörjades byggandet av Stockholms tunnelbana mellan Kungsgatan och Slussen, en period under vilken gatan hade stor betydelse i centrala Stockholm. När Stockholms kommersiella centrum på 1960-talet flyttades söderut till Hamngatan och Sergels torg innebar det början på en nedgångsperiod för gatulivet på Kungsgatan.

För att ge Kungsgatan tillbaka lite av sin forna status genomfördes på 1980-talet en renovering och uppsnyggning av gatan på dåvarande stadsarkitekten Per Kallstenius initiativ. I samband med det breddades trottoarerna och en enhetlig skyltning och belysning uppsattes.

[Källa: Wikipedia]

 


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Svenska Litografiska A. B. i Stockholm.
Titel: Stockholm. Vid Kungsgatans invigning.
Onumrerat.
Fotograf: Okänd.
Obegagnat.

1911.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Svenska Litografiska A. B. i Stockholm.
Titel: Gamla Stockholm. Lutternsgatan-Norrlandsgatan.
Nr: T 21.
Fotograf: Okänd.
Obegagnat.

Fotografiet från ca 1890, vykortet ca 1920.