SAS

Famgus Vykort

December 1 2011

Kungsgatan - Stockholm

Ljus i mörkret


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Axel Eliassons Konstförlag i Stockholm.
Titel: STOCKHOLM. Kungsgatan.
Nr: 5658.
Fotograf: Okänd.
Obegagnat.

Ca 1935.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Axel Eliassons Konstförlag i Stockholm.
Titel: Stockholm. Kungsgatan.
Nr: 5411.
Fotograf: Okänd.
Obegagnat.

Ca 1935.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Axel Eliassons Konstförlag i Stockholm.
Titel: STOCKHOLM. Kungsgatan.
Nr: 5467.
Fotograf: Okänd.
Obegagnat.

Ca 1935.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Harald Olsens förlag i Stockholm.
Titel: Stockholm. Kungsgatan med Kungstornet.
Nr: 146.
Fotograf: Harald Olsen.
Obegagnat.

Ca 1925.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Harald Olsens förlag i Stockholm.
Titel: Stockholm, Kungsgatan.
Nr: 333.
Fotograf: Harald Olsen.
Obegagnat.

Ca 1930.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Nordidk Konsts förlag i Stockholm.
Titel: Stockholm. Kungsgatan i kvällsbelysning.
Nr: 6002/300.
Fotograf: Okänt.
Postgånget 1952.

Ca 1945.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Svenska Pressbyråns förlag i Stockholm.
Titel: STOCKHOLM. Kungsgatan i kvällsbelysning.
Nr: 70133.
Fotograf: Okänd.
Obegagnat.

Ca 1940.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Pressbyråns förlag i Stockholm.
Titel: STOCKHOLM. Kungsgatan.
Nr: 70753.
Fotograf: Okänd.
Postgånget 1949 men plundrat.

Ca 1940.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Svenska Pressbyråns förlag i Stockholm.
Titel: STOCKHOLM. Kungsgatan.
Nr: 70767.
Fotograf: Okänd.
Skrivet men ej postgånget.

Ca 1940.


SAS

Vykort i A6 format utgivet av Pressbyråns förlag i Stockholm.
Titel: STOCKHOLM. Kungsgatan.
Nr: 20214.
Fotograf: Okänd.
Obegagnat.

Ca 1945.


SAS

Vykort i gamla format utgivet av okänt förlag.
Titel: Nattbild. Kungsgatan, Stockholm.
Onumrerat.
Fotograf: Okänd.
Obegagnat.

Ca 1942-43.


SAS

Vykort i gamla format utgivet av Sagokonst A.-B. Stockholm.
Titel: Stockholm. Kungsgatan.
Nr: 291.
Fotograf: Studio Algård.
Obegagnat.

Ca 1942-43.


SAS

Vykort i gamla format utgivet av Sagokonst A.-B. Stockholm.
Titel: Stockholm. Kungsgatan med Norra Kungstornet.
Nr: 293.
Fotograf: Studio Algård.
Obegagnat.

Ca 1942-43.


SAS

Vykort i A6 format utgivet av Grafisk Konst.
Titel: Stockholm. Kungsgatan.
Nr: 130/196.
Fotograf: Giovanni Trimboli.
Postgånget 1969.

Ca 1965-67.


SAS

Vykort i A6 format utgivet av Grafisk Konst.
Titel: Stockholm. Kungsgatan.
Nr: 130/247.
Fotograf: Giovanni Trimboli.
Obegagnat.

Ca 1968-69.


SAS

Vykort i A6 format utgivet av Grafisk Konst.
Titel: Stockholm. Kungsgatan.
Nr: 130/249.
Fotograf: Giovanni Trimboli.
Obegagnat.

Ca 1968-69.


SAS

Vykort i A6 format utgivet av Ultraförlaget A. B. - Solna.
Titel: Stockholm. Kungsgatan i nattbelysning.
Nr: 359G.
Fotograf: Okänd.
Obegagnat.

Vintern 1961-62.


SAS

Vykort i A6 format utgivet av Ultraförlaget A. B. - Solna.
Titel: Stockholm. Kungsgatan i nattbelysning.
Nr: V 3.
Fotograf: Okänd.
Skrivet 1968 men ej postgånget.

Ca 1965.


SAS

Vykort i A6 format utgivet av Krüger förlaget.
Titel: STOCKHOLM. Kungsgatan by night.
Nr: 962/29.
Fotograf: Okänd.
Postgånget 1964.

Ca 1963-64.


SAS

Vykort i A6 format utgivet av Ultraförlaget A. B. - Stockholm.
Titel: Stockholm. Kungsgatan i nattbelysning.
Nr: 621.
Fotograf: Okänd.
Skrivet 1972 men ej postgånget.

Ca 1970.