SAS

Famgus Vykort

Maj 6 2012

Kungsgatan - Stockholm

Kungsgatans sträckning

STRÄCKAN STUREPLAN-SVEAVÄGEN


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Svenska Litografiska A. B. i Stockholm.
Titel: Stockholm. Kungsgatan.
Onumrerat
Fotograf: Okänd.
Postgånget 1913.

Ca 1912-13.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Svenska Litografiska A. B. i Stockholm.
Titel: Stockholm. Kungsgatan.
Onumrerat
Fotograf: Okänd.
Skrivet men ej postgånget.

Ca 1912-13.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Granbergs Konstindustri-Aktiebolags Förlag i Stockholm.
Titel: Stockholm. Kungsgatan.
Onumrerat
Fotograf: Okänd.
Postgånget 1915.

Ca 1912-13.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Ljunggrens Konstförlag, Stockholm.
Titel: Stockholm. Kungstornen.
Nr: 397.
Fotograf: Okänd.
Postgånget 1927.

Ca 1926-27.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Harald Olsen, Stockholm.
Titel: Stockholm. Kungsgatan med Kungstornen.
Nr: 115.
Fotograf: Harald Olsen.
Obegagnat.

Ca 1924-25.


SAS

Vykort i A6 format utgivet av Irenco Robert Bier AB, Stockholm.
Titel: Kungsgatan ungefär från hörnet av Norrlandsgatan, onsdagen den 6 juni 1923, Svenska flaggans dag, kl 9.30 fm.
Nr: SW 36.
Fotograf: Robert Bier.
Postgånget 1979.

6 juni 1923.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm.
Titel: Stockholm. Kungsgatan med Kungstornen.
Nr: 6195.
Fotograf: Okänd.
Postgånget 1939.

Ca 1935.


SAS

Vykort (fotoakvarell) i gamla formatet utgivet av Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm.
Titel: STOCKHOLM. Kungsgatan med Kungstornen.
Nr: 1008.
Fotograf: Okänd.
Obegagnat.

Ca 1940.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av A-B Nordiska Kompaniet (producerat av Svenska Litografiska A. B. i Stockholm.
Titel: Stockholm, Kungsgatan.
Nr: 17145.
Fotograf: Okänd.
Postgånget 1918.

Ca 1915.

STRÄCKAN SVEAVÄGEN-VASAGATAN


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm.
Titel: Stockholm. Kungsgatan.
Nr: 5027.
Fotograf: Okänd.
Postgånget 1922.

Ca 1920-21.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Calegi-Vykortslager.
Titel: Stockholm. Kungsgatan.
Nr: 6661.
Fotograf: Okänd.
Postgånget 1928.

Ca 1925.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Axel Eliassons Konstförlag, Stockholm.
Titel: Stockholm. Kungsgatan.
Nr: 4098.
Fotograf: Okänd.
Postgånget 1903.

Ca 1923.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Svenska Litografiska AB, Stockholm.
Titel: Stockholm. Kungsgatan.
Nr: Y 65.
Fotograf: Okänd.
Postgånget 1923.

Ca 1923.

HÖTORGET

Namnet Hötorget är känt sedan 1640-talet. Hötorget har i många år varit en torghandelplats, men den 1 januari 1914 förbjöds av sanitära skäl all torghandel på Hötorget med färskt, rått kött av nötkreatur, får, svin eller häst.

Senare samma år blev det också förbjudet att på torget sälja färskt och flått vilt, plockat fjäderfä, saltad eller rökt fisk, kokta skaldjur, smör, ost, bröd, mjöl och gryn samt lagad mat. Många av livsmedelsförsäljarna flyttade då till de olika saluhallarna och till den nyligen invigda Centralsaluhallen. Kvar fanns dock trädgårdsmästare, grönsaks- och blomsterförsäljare samt några år till även fiskhandlare. Redan 1856 hade man bestämt att handeln med ved och timmer, hö och halm, skulle upphöra på Hötorget och flyttas till Norrmalmstorg.

Bostadsbebyggelse från 1700-talet och 1800-talet med bodar och hantverkslokaler omgav Hötorget ända fram till omkring år 1920. Jernkramhandlaren John Wall öppnade sin första järnhandel här 1856. På 1880- och 1890-talet inrättade Paul U. Bergström butiker i flera hus runt torget och år 1916 byggdes det nuvarande stora PUB-huset.

Konserthuset med sin blå fasad uppfördes 1923-1926 med Ivar Tengbom som arkitekt. Framför konserthuset, på Hötorgssidan, står Carl Milles staty Orfeusgruppen.

I samband med omdaningen av Stockholms city var det nödvändigt att riva den gamla saluhallen från 1880-talet för att ge plats till nya Hötorgscity. Den gamla hallen revs 1953 och den nya Hötorgshallen byggdes efter ritningar av arkitekten David Helldén på samma ställe, en våning under markplanet. Därmed fick Hötorgets södra del ett helt nytt ansikte, medan vyn mot öst, väst och norr är samma som på 1930-talet.

[Källa: Wikipedia]


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Oscar E. Kulls Grafiska Konst-Anstalt, Malmö.
Titel: Gamla Stockholm. Hötorget.
Nr: 4597.
Fotograf: Okänd.
Obegagnat.

Ca 1900.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Carl Nilssons Ljustrycksanstalt, Stockholm.
Titel: STOCKHOLM. HÖTORGET.
Nr: 1008.
Fotograf: Okänd.
Postgånget 1903.

Ca 1900.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Ferdinand Hey'l, Stockholm.
Titel: Stockholm. Hötorget.
Nr: 10156.
Fotograf: A. Blomberg.
Postgånget 1902.

Ca 1900.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Paul Heckscher, Stockholm.
Titel: Hötorget. Stockholm.
Onumrerat.
Fotograf: Okänd.
Postgånget 1902.

Ca 1900.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Pressbyråns förlag i Stockholm.
Titel: Stockholm. Hötorget.
Nr: 70654.
Fotograf: Okänd.
Postgånget 1948.

Ca 1945.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Sago-konst A.-B., Stockholm.
Titel: Stockholm. Hötorget.
Nr: 7.
Fotograf: Civilingenjör G. W:son Cronquist.
Postgånget 1935.

Ca 1930.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Sago-konst A.-B., Stockholm.
Titel: Stockholm. Hötorget.
Nr: 288.
Fotograf: Okänd.
Obegagnat.

Ca 1942-43.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av AB Grafisk Konst, Stockholm.
Titel: Stockholm. Hötorget.
Nr: 130/32.
Fotograf: Giovanni Trimboli.
Postgånget 1965.

Ca 1963-64.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av AB Grafisk Konst, Stockholm.
Titel: Stockholm. Konserthuset och Hötorgs-City.
Nr: 130/24.
Fotograf: Okänd.
Postgånget 1962.

Ca 1960.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av AB Grafisk Konst, Stockholm.
Titel: Stockholm. Hötorget.
Nr: 130/370.
Fotograf: Giovanni Trimboli.
Postgånget 1973.

Ca 1970.

STRÄCKAN VASAGATAN-KUNGSHOLMSGATAN


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Carl Nilssons Ljustrycksanstalt, Stockholm.
Titel: Stockholm. Kungsgatan.
Onumrerat.
Fotograf: Okänd.
Postgånget 1903.

Ca 1900.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Carl Nilssons Ljustrycksanstalt, Stockholm.
Titel: Stockholm. Kungsgatan.
Nr: D 8073.
Fotograf: Okänd.
Obegagnat.

Ca 1910.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Pressbyrån, Stockholm.
Titel: Stockholm. Kungsgatan.
Nr: 70544.
Fotograf: Okänd.
Postgånget 1949.

Ca 1946-47.

Kungsbron


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Eskil Holm, Stockholm.
Titel: STOCKHOLM. Parti af Västermalm (Kungsholmen). Kungsbron, Kungsgatan
och Fleminggatan
Onumrerat.
Fotograf: Okänd.
Postgånget men otydligt stämplat.

Ca 1900.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Svenska Litografiska A. B., Stockholm.
Titel: Stockholm. Parti vid Kungsbron.
Nr: 12461.
Fotograf: Okänd.
Postgånget 1918.

Ca 1915.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Sago-konst A.-B., Stockholm.
Titel: Stockholm. Kungsbron.
Nr: 245.
Fotograf: Okänd.
Obegagnat.

Ca 1950.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Nordisk Konsts förlag i Stockholm.
Titel: Stockholm. Kungsbroarna och Kungsgatan.
Nr: 6002/172.
Fotograf: Okänd.
Postgånget 1948.

Ca 1947-48.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Sagokonst A.-B., Stockholm.
Titel: Stockholm. Kungsbron.
Nr: 365.
Fotograf: G. Algård.
Obegagnat.

Ca 1947-48.

TVÄRGATORNA

Drottninggatan


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Konstförlaget Fram, Stockholm.
Titel: Stockholm. Drottninggatan vid Kungsgatan.
Nr: w 63.
Fotograf: Okänd.
Obegagnat.

Ca 1930.

Klara Norra Kyrkogata


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Konstförlaget Fram, Stockholm.
Titel: Stockholm. Kungsgatan och Klara Norra Kyrkogata.
Nr: w 35.
Fotograf: Okänd.
Obegagnat.

Ca 1930.

Vasagatan


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Eskil Holm, Stockholm.
Titel: STOCKHOLM. Wasagatan hörnet af Kungsgatan.
Onumrerat.
Fotograf: Okänd.
Postgånget 1906.

Ca 1900.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Konstförlaget Fram, Stockholm.
Titel: Stockholm. Vasagatan och Norra Bantorget.
Nr: w 35.
Fotograf: Okänd.
Obegagnat.

Ca 1930.