SAS

Famgus Vykort

November 20 2011

Kungsgatan - Stockholm

Lokaltrafik

Jag har tittat på gamla linjekartor som finns tillgängliga på Spårvägsmuséets hemsida för att få grepp om spårvagns och busstrafiken på Kungsgatan.

SPÅRVAGNAR

Trafik med hästspårvagnar påbörjades i Stockholm, som första stad i Sverige, den 10 juli 1877 och bedrevs av Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag (SNS). Trafiken pågick fram den 10 februari 1905.

Den 13 februari 1904 rullade de första elspårvagnarna på Norrsidan (på Söder började de gå redan 1901). Avvecklingen av spårvagnstrafiken var en långvarig process som egentligen började 1941 då den första trådbussen infördes. Avvecklingen avstannade under kriget. 1957 togs ett nytt beslut om avveckling som sedan slutfördes i samband med högertrafikomläggningen den 3 september 1967.

1904 trafikerades Kungsgatan av linje nr 2 (Östermalm-Kungsholmen). Den anslöt till Kungsgatan vid Olofsgatan (Hötorget) och gick sedan hela vägen till till Kungbron och vidare Fleminggatan.

1926 och 1936 var det tre linjer som trafikerade Kungsgatan. Nr 2 och 11 gick hela vägen mellan Stureplan och Kungsholmsplan, nr 14 gick mellan Stureplan och Sveavägen.

1946 fanns endast en linje kvar, nr 14 mellan Stureplan och Sveavägen.

1951 fanns inga spårvagnslinjer kvar på Kungsgatan.


SAS
SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Carl Nilssons Ljustrycksanstalt, Stockholm.
Titel: Stockholm. Kungsgatan.
Onumrerat.
Fotograf: Okänd.
Postgånget 1903.

Ca 1900.

Hästspårvagn på väg från korsningen Kungsgatan-Vasagatan mot Kungsbroplan.


SAS
SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Carl Nilssons Ljustrycksanstalt, Stockholm.
Titel: Stockholm. Kungsgatan.
Nr: D 8073.
Fotograf: Okänd.
Obegagnat.

Ca 1910.

Spårvagn linje 2 på väg från korsningen Kungsgatan-Vasagatan mot Kungsbroplan. På takskylten på spårvagnen står Mariebergsgatan.


SAS
SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Sago Konst A.-B., Stockholm.
Titel: STOCKHOLM. Kungsgatan.
Nr: 23.
Fotograf: Okänd.
Skrivet 1935.

Ca 1935.

Spårvagnslinjerna 11 och 14 möts mellan bron över Malmskillnadsgatan och Regeringsgatsbron.

BUSSAR

Åtminstone sedan 1920-talet har en eller flera busslinjer trafikerat delar eller hela Kungsgatan. I sammanfattning så har följande linjer passerat revy. 1941 introducerades trådbussar i Stockholm med linjen nr 41 (gick via Kungsgatan).

1926 - linje nr 2, mellan Vasagatan och Kungsholmsgatan.

1936 - linje nr 52, mellan Vasagatan och Kungsholmsgatan.

1942 - sedan tidigare linje 52. Även linjerna 32 och 41 som båda trafikerade sträckan mellan Stureplan och Kungsholmsplan, och sedan in på Fleminggatan.

1946 - linjerna 32, 41 och 52 sedan tidigare. Dessutom linje 42 på samma rutt som linjerna 32 och 41.

1951 - linjerna 32, 41, 42 och 52 sedan tidigare. Dessutom linje 44 som ersatt spårvagnslinje 14 och trafikerade Kungsgatan mellan Stureplan och Sveavägen. Vidare linjerna 30 och 31 som tillsammans med nr 32, 41 och 42, trafikerade Kungsgatan på sträckan mellan Stureplan och Kungsbroplan.

1956 och 1961 - linjerna 30, 32, 41, 42, 44 och 52 sedan tidigare. Linje 31 hade dock försvunnit.

1966 - linjerna nr 30, 32 och 41. Alla med samma sträckning som tidigare.

Det sista kartan jag följt upp var för åren 1976-77 då två busslinjer trafikerade hela Kungsgatan, nr 41 och 42.

Trådbuss nr 31
SAS
SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Nordisk Konsts förlag i Stockholm.
Titel: Stockholm. Kungsgatan med Kungstornen.
Nr: 6002/274.
Fotograf: Okänd.
Postgånget 1960.

Ca 1950.

Trådbusslinje 31 på Kungsgatan på västerut mot Sveavägen.

Trådbuss nr 32
SAS
SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Svenska Turistföreningens förlag.
Titel: Kungsgatan. Stockholm.
Nr: 946.
Fotograf: L. af Petersens.
Postgånget 1953 men plundrat.

Ca 1945.

Trådbusslinje 32 på Kungsgatan vid Hötorget på västerut mot Kungsbroplan.

Trådbuss nr 42
SAS
SAS

Vykort i A6 formatet utgivet av Krügers förlag.
Titel: Stockholm. Kungsgatan med Kungstornen.
Nr: 962/1.
Fotograf: Okänd.
Obegagnat.

Ca 1950.

Trådbusslinje 42 på väg mot korsningen vid Sveavägen.

Buss nr 44
SAS
SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Sagokonst A.-B. i Stockholm.
Titel: Stockholm. Kungsgatan med Kungstornen.
Nr: 270.
Fotograf: Okänd.
Obegagnat.

Ca 1945.

Busslinje 44 på väg att svänga in på Sveavägen. Ser inte ut att vara en trådbuss, men jag kan ju se fel.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Sagokonst A.-B., Stockholm.
Titel: Stockholm. Kungsbron.
Nr: 365.
Fotograf: G. Algård.
Obegagnat.

Ca 1947-48.

TUNNELBANAN

Tunnelbanestationen Kungsgatan öppnades den 26 oktober 1952, som ändstation för den samma datum invigda tunnelbanan till Vällingby.

Stationen hade de första åren namnet Kungsgatan. Eftersom Kungsgatan är över en km lång var namnet opraktiskt ur orienteringssynpunkt. I samband med att "sammanbindningsbanan" till Slussen invigdes den 24 november 1957 fick därför stationen det nuvarande namnet Hötorget.

[Källa: Wikipedia]


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Pressbyråns förlag i Stockholm.
Titel: Stockholm. T-banestationen Kungsgatan.
Nr: 701373.
Fotograf: Okänd.
Obegagnat.

Ca 1952-53.


SAS

Vykort i gamla formatet utgivet av Nordisk Konsts förlag i Stockholm.
Titel: Stockholm. T-banestationen Kungsgatan.
Nr: 6002/411.
Fotograf: Okänd.
Obegagnat.

Ca 1952-53.