Detta är ingångssidan till våra naturbilder!
This is the entry page to our nature photos!

***

xxx

***

SE MEN INTE RÖRA!
Alla fotografier är tagna av undertecknade.
De är vår egendom och får ej kopieras eller användas utan vårt skriftliga samtycke.
Var vänlig och respektera detta.
TACK!

***

SEE BUT DON'T TOUCH!
All photos are taken by us.
They are our property and may not be copied or used in any way unless you have our written permission.
Please respect this!
THANK YOU!

***

Enjoy!

Leif och/and Barbro Gustafsson

 


NATURDAGBOK
(Diary in Swedish)

Visited
NATURE RESERVES and NATIONAL PARKS
National Parks World-wide
(in English)


VAD VI SETT I OMGIVNINGARNA
(in Swedish)

Antal sedda arter i Sverige/Number of additional observations World-wide
510/+WORLD count

(The WORLD count is additional, i.e. they exclude the Swedish observations)


Däggdjur/Mammels: x/x
Fåglar/Birds: 231/x
Groddjur: 4/x
Insekter/Bugs: 270/x
Kräldjur/Reptiles: 5/x
Snäckor/Snails: x/x
Spindeldjur/Spiders: x/x
Svampar/Mushrooms: x/x
Växter/Plants: x/x

 

DÄGGDJUR/
MAMMELS

Livskryss Sverige (seen in Sweden)

Livskryss Världen (seen around the world)

FÅGLAR/
BIRDS

GRODDJUR

Livskryss Sverige (seen in Sweden)

Additional observations World-wide

INSEKTER/
BUGS
KRÄLDJUR/
REPTILES

Livskryss Sverige (seen in Sweden)

Additional observations World-wide

Livskryss Sverige (seen in Sweden)

Additional observations World-wide

SNÄCKOR/
SNAILS
SPINDELDJUR/
SPIDERS

Livskryss Sverige (seen in Sweden)

Additional observations World-wide

Livskryss Sverige (seen in Sweden)

Additional observations World-wide

SVAMPAR/
MUSHROOMS

VÄXTER/
PLANTS

Intro sida/page